Prin profunda mea prezență EU SUNT, invoc acum Flacăra Violet. Eu cer ca FV să curgă acum prin chakra coroanei mele spre inima mea și să se răspândească în fiecare celulă și particulă a corpului meu fizic, mental, emoțional și spiritual. Cer ca toate gândurile, vorbele și faptele mele întunecate să fie transmutate în lumină, indiferent când le-am creat. Așa să fie! (în sprijinul cititorului)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 3 mai 2016

MARELE SOARE CENTRAL, KARMA, PĂMÂNTUL.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail
(30 april 2016; channeler Christine  Day)
Traducerea Const.Mihăilescu

Christine: Arhanghelul Mihail vine cu autoritatea Alpha. El spune că, în terminologia noastră, Alpha este "Tatăl-Dumnezeu", aspectul spiritual al lui Dumnezeu, care nu se manifestă în Universul material, în timp ce Mama este energia, iubirea și esența (de asemenea compasiunea și inteligența), care creează materia din Univers.
„Miniștrii” Arhanghelului Mihail aduc fluxurile energetice ale vieții în sistemele lumilor create. El este însărcinat să apere credința, speranța și bunătatea, care se regăsesc în componența flăcării triple a vieții care sălăsluiește în inima omului.
În Cartea lui Enoh, o primă fază a judecății îngerilor căzuți a fost un Potop în urma căruia s-au scufundat insulele atlanteene împreună cea mai mare parte a civilizației de pe ele, ultima dintre acestea fiind insula lui Poseidon, care a fost lovită de mai multe cataclisme. A urmat, conform profețiilor, faza  "Desăvârșii", care va fi urmată de „Judecata finală".
Având în vedere faptul că miliarde de Purtători ai Luminii, prin dăruirea lor, au menținut și mențin un echilibru al Luminii pure, „judecata” umanității a ajuns în faza finală a primirii răsplatei și potirelor, urmare a depășirii urgiilor care s-au abătut asupra civilizației umane.
L-am întrebat pe Arhanghelul Mihail: Ni s-a spus că cei „căzuți” au reușit să se eschiveze de la îndeplinirea consecințelor karmei acumulate. La aceasta se referă Cartea Apocalipsei, când vorbește despre durerea provocată omenirii?
Arhanghelul Mihail: Acesta este efectul întoarcerii karmei pentru acei oameni aparținând umanității actuale, care au ales să stea în espectativă în timp ce erau atât de rău guvernați. Din această cauză, care este consecință a nepăsării sau lipsei de curaj, o importantă parte a karmei acumulate (și cauzată de cei „căzuți”) revine și va fi suportată de aceștia. Mai concret: de-a lungul timpului în care s-au lăsat manipulați, ADN-ul lor a suferit modificări importante, ființa umană cunoscând un regres.
Aceste modificări ale structurii ADN sunt responsabile, într-o anumită măsură, de revenirea karmei care trebuie compensată. Asta va conduce la echilibrarea energetică și implicit la respectarea Legilor Divine.
Amintiți-vă că Dumnezeu nu pedepsește ci vindecă și îndreaptă pe cei care caută răspunsuri și sunt preocupați să găsească calea.
Să rețineți că Mesagerul v-a învățat că Dumnezeu nu „bate cu parul” pe cei căzuți pentru că nu erau din categoria de ființe care ar mai putea învăța ceva. Prin judecată trebuie să înțelegeți sechestrarea, arestarea și legarea celor decăzuți.
Christine : Declarația cuprinsă în lucrarea Ultimele Potire în care se vorbește despre „ultimele urgii ale celui decăzut care a fost legat pe 16 aprilie 1975” se referă la Lucifer, nu?
 Arhanghelul Mihail: da. Legarea lui Lucifer a fost realizată de către cei șapte Arhangheli și de oastea Domnului Hristos.
Arestarea și legarea lui Lucifer a fost făcută de către cei șapte Arhangheli și oastea Domnului Hristos, în conformitate cu decizia Înaltei Instanțe de Judecată a Tribunalului de pe Saturn, în care Curtea a fost alcătuită din Cei 24 Înțelepți, după care, Lucifer a fost dus în fața lui Dumnezeu, la sediul de pe Steaua Sirius, sentința fiind de condamnare pentru a doua oară (?). Asta înseamnă că sufletul lui Lucifer va fi anihilat.
Anumite forțe astrale, răstălmăcind învățăturile date de Maeștrii Înălțați în deceniile anterioare, au încercat să anuleze această decizie cu scopul de a-l salva și de a-și promova propria agendă, care se opunea Planului Divin.
Nu este adevărat că Lucifer a fost un "băiat bun" sau un agent dublu, așa cum au încercat întunecații să creeze confuzie. Complotul dezinformator a urmărit să propage această minciună pentru a abate de la calea dreaptă pe purtătorii Luminii.
Mulți dintre cei care l-au urmat pe Lucifer în răzvrătirea lui au fost, de asemenea, judecați.
Prima mare acțiune a lui Lucifer pe Pământ a fost cea de pe Atlantida unde s-a format un puternic nucleu al celor care s-au închinat fiarei și au opus rezistență încărcând acel continent cu multă karmă negativă. Prin termenul de „fiară” trebuie să se înțeleagă falsa ierarhie, conducătorii sau guvernul din umbră alcătuit de cei care și-au zis ”iluminați” și Cabala, care au distrus cultura umanității și au transformat lumea într-o împărăție a întunericului.
„Fiara” este simbolul pentru cei „căzuți”, adepții lui Lucifer (lucifericii). Ei au proliferat în ceea ce se cunoaște a fi civilizația reptiliană, apărută cu milioane de ani în urmă, înaintea omului adamic. Ei au venit în acest sistem Solar după ce s-au răspândit în această Galaxie.
Fiara, imaginea ei, și-a pus pecetea pe cultura umanității, chiar în numerologie și, în scurt timp, a preluat guvernarea, a profanat, poluat și introdus corupția în lumea voastră, inclusiv în cultura și istoria planetei.
La baza declinului și dispariției civilizațiilor Lemuriei și Atlantidei a stat karma negativă care s-a acumulat repede, distrugând promițătoarele culturi și civilizații care se formaseră.
Karma Lemuriei și Atlantidei, dar și cea a altor civilizații apuse, ca urmare a activității distructive a întunecaților, s-a repercutat până și asupra civilizației pământene actuale. Un exemplu ar putea fi anumite boli care au apărut prin anii 80, care au fost consecințe ale unor vechi răni provocate sufletului uman în perioada de decădere a Atlantidei. Ele au afectat acele suflete care, atunci când trăiau în Atlantida, s-au închinat fiarei. 
Omenirea a acumulat, de asemenea, karmă negativă prin abuzurile asupra Razei Feminine și miezului Focului Alb (n.m.: energia Kundalini) de la chakra bazei coloanei vertebrale.
Aceasta a avut ceva de-a face și cu sexualitatea, mai exact, cu phallicismul (?)
Legea Divină cere acum copiilor Luminii transmutarea energiilor rezultate din utilizarea abuzivă a energiilor sacre ale celei de a 7-a Raze, care se referă la chakra bazei, scaunul sufletului. Acest lucru a fost făcut pentru ca omenirea să se îndepărteze de practicile sexuale corupte și degradante.
Christine: Un detaliu important este faptul că Arhanghelul Mihail a declarat că a venit pentru eliberarea Națiunilor. Sufletele care au fost în mod simbolic ținute captive au o legătură cu divinitatea.
Imaginea robiei lor se referă la o conspirația întunericului care a urmărit menținerea unei conștiințe limitate, în a 3-a dimensiune, și legarea sufletului uman la roata reîncărnării, ceea ce a făcut ca ființele umane să nu mai evolueze deloc sau doar foarte puțin.

Cei decăzuți (Fallen Ones) au menținut controlul asupra omenirii de-a lungul istoriei, încurajând corupția în societate, pentru propriul lor câștig.
Întunecații au folosit și alte strategii de distrugere cum ar fi promovarea și menținerea ignoranților în posturi importante de decizie.
L-am întrebat pe Arhanghelul Mihail dacă și după 2012 ne mai aflăm în această situație. 

Arhanghelul Mihail: Da! În cea mai mare măsură, Lucrătorii în Lumină și omenirea încă mai trebuie să invoce Flacăra Violet și Focul Sacru pentru a transmuta karma negativă și pentru a se înălța, în sensul creșterii în vibrație, sau accelerării în conștiință, pe care diferite grupuri o numesc „trezirea”.
Nu este vorba de Înălțarea în sensul Reintegrării totale în Sinele Superior. Nu este Înălțarea în sensul părăsirii trupului fizic. Sinele Superior coboară pentru a întâlni sufletul. Cele Șapte Raze ale lui Dumnezeu pot fi eliberate prin Flacara Întreită.

Acestea au fost utilizate în mod abuziv în istorie. Prin metoda de invocare a lui  "EU SUNT," Sinele Hristos și Duhul Sfânt, aceste energii negative pot fi transmutate în energii pozitive și utilizate în interesul ființei.
În ceea ce privește eșantionul celei de a șaptea energii, el conține energiile karmice cu care se produc furtuni violente, fulgere și cutremure; însă, în mare parte, noi am evitat să le folosim.
Christine: Mesagerul a spus că al doilea eșantion (flacon) a fost livrat de Credința Archeia, complement divin al Arhanghelului Mihail. Acest eșantion conținea energia în legătură cu hotărârea locuitorilor de a-și forma un ego care ar fi reprezentat crearea unui model de om ce s-ar fi opus evoluției sale spirituale. 
Acest al doilea eșantion (flacon) este menționat în Cartea Apocalipsei și folosirea lui a dus la poluarea mărilor.
Cu cel de al treia eșantion s-a creat poluarea râurilor și a apelor curgătoare, iar ignoranța (lipsa de cunoaștere), care a fost implicată, a ajutat la respingerea și pedepsirea tuturor inițiativelor salvatoare. 
Cel de al patrulea eșantion se referă la căldură, schimbări climatice, iar cel de al cincilea are legătură cu Scaunul fiarei.
Al șaselea eșantion cuprinde modelul de energie a războiului și este legat de simbolismul dragonului, fiarei și falșilor profeți.
Arhanghelul Mihail: Ego-ul uman moare un pic în fiecare zi, pe măsură ce virtuțile îl transcend și îi iau locul. El reprezintă personalitatea și are o funcție utilă, dar când omul se „trezește”, ego-ul face loc manifestării voinței divine în ființă. Eul lumesc dispare odată cu apariția conștiinței lui Hristos, denumită acum „Corpul de lumină”.
În ceea ce privește al șaselea eșantion, model de energie, el cuprinde înșelăciunea care încearcă să ascundă adevăratul motiv al declanșării războaielor, cel mai recent exemplu fiind războiul din Irak
Cu toate acestea, Armaghedonul este o luptă la nivel de suflet, în care „hoțul” care vine fără avertisment este Hristosul - așa că pregătiți-vă pentru sosirea conștiinței lui Hristos. 

Învățăturile emanate de la Maeștrii Ascensionați au urmărit să ofere instrumentele necesare rezolvării crizei individuale și planetare. Ele sunt o cheie cu valabilitate dincolo de secolul 20 și 21, pentru a face față energiilor hotărârii care urmează să fie înțelesă ca o întoarcere, o revenire, a karmei. Acest instrument constă în cunoașterea modului cum va putea fi invocat focul sacru cu care să echilibrați (ardeți) karma care se întoarce la voi.
Christine: Este "Duhul Sfânt" cel care în Epoca de Aur a Gaiei este supranumit Mama Universală?
Arhanghelul Mihail: Nu. Duhul Sfânt este echivalentul a ceea ce știți voi că reprezintă „întregul Spirit al Marii Frații Albe”, Ierarhia spirituală pentru acest Pământ și întregul Sistem Solar, și chiar dincolo de acesta.
Christine: Marele Soare Central a fost cunoscut la întâlnirea Farului (Summit-ul Lighthouse). Ai putea să precizezi ce înseamnă asta?
Arhanghelul Mihail: Da, Marele Soare Central reprezintă Centrul în care sălășluiește Dumnezeul acestui Univers, dar nu neapărat într-o prezență materială, fizică.

Facem o analogie: Considerând corpul vostru ca fiind universul, distanța față de Marele Soare Central s-a stabilit să nu fie mai mare decât lungimea coloanei vertebrale, pornind de la locul de conștientizare, prin chakrele voastre până la chakra care transmite conștiința deplină (nota C.M.: adică distanța, pe coloana vertebrală, dintre prima chakră – muladhara - și cea de a 7-a chakră, sahasrara). 

Cu toate acestea, în spațiu, în centrul Universului, există o concentrare maximă a Conștiinței lui Dumnezeu, pe care noi o numim Mama, sau Mama Universală, sau Conștiința Marelui Soare Central. 
Această Conștiință este transmisă la receptoarele lui Dumnezeu de pe Steaua Sirius, mergând apoi în Pleiade, după care, prin intermediul Soarelui Sistemului vostru Solar, ajunge pe planeta Venus. În tot acest circuit se interpun logoși: planetar, solar și galactic; unii dintre ei fiind Lord Buddha și Lord Sanat Kumara, acesta din urmă preluând îndatoririle în relația cu Soarele.
Christine: În terminologia biblică, omul a luat din rodul pomului conștiința binelui și răului. Ce este acest copac - este învățătura falsă care duce în rătăcire?
Arhanghelul Mihail: Este o învățătură și un sistem care nu duc la împlinirea voinței divine. Este o filozofie, o doctrină și un concept informațional aflat pe agenda întunecaților, în intenția lor de a se opune Planului Divin al Înălțării și pentru a deține controlul.
Christine: Roba Arhanghelului Michael are culoarea albastră cu safir strălucitor. Ea concentrează protecția și perfecțiunea voinței lui Dumnezeu asupra primei raze. Veșmintele Arhanghelilor Jophiel și Christine (?) au culoarea galben auriu; Cea a lui Sameul (caritatea) este roz și reprezintă a 3-a Rază.
Gabriel și Hope (speranța), dedicați Flacării Materne și Înălțării (a 4-Rază); Lui Raphael și Mamei Maria le este caracteristică culoarea smaraldului (a 5-Rază); Uriel și Aurora dețin cea de a 6-Rază, culoarea fiind violet-auriu iar lui Zadkiel, care deține cea de a 7-a Rază, îi este propriu ametistul și culoarea violet.
Arhanghelul Mihail: Corect.
Christine: Cu referire la îngerii „căzuți”, adepții lui Lucifer, se pare că E. C. Profetul (Nota C.M.: se pare că se face referire la Edgar Cayce) nu a știut că ei erau Reptilenii !?
Arhanghelul Mihail: Corect. Noi nu am vrut să mergem atât de departe sau în profunzime, mai ales în ceea ce privește aceste decenii. Dar conexiunea a fost făcută când Lucifer a fost reprezentat simbolic, în cartea Apocalipsei, ca un balaur roșu.
Christine: Ni s-a făcut recomandarea de a utiliza puterea cuvântului rostit, prin care să ne afirmăm hotărârea. Ce să înțelegem prin termenul "hotărâre", care apare în diferite lucrări, precum Cartea lui Enoh; e o exprimare depășită?
Arhanghelul Mihail: Da, înseamnă mai multe lucruri și are mai multe semnificații. Oricum, sensul este legat de deschiderea și activarea Glandei Pienale, o viziune ciclopică, ca să mă exprim așa, o percepție care legiferează și justifică discernământul. Această viziune directă creează realitatea voastră, în care se distinge și se separă mult mai corect binele de rău. 

Pe măsură ce vă ridicați nivelul dimensional, vă îndepărtați de tărâmul contrariilor și al dualității.
Termenul nu trebuie înțeles numai ca referindu-se la condamnarea de un anumit fel a ființelor malefice care au controlat lumea și cultura, prin corupție și minciună.
Celălalt aspect este chemarea la protecție și la eliberarea de forțele de control, inclusiv prin evitarea circumstanțelor favorizante controlului. În cele din urmă, această atitudine va  duce la eliminarea interferenței întunecaților în viața și mintea voastră..
Christine: M-ar interesa să aflu care sunt prevederile Decretului în raport cu cei întunecați, la ce trebuie să fim foarte atenți și exigenți? Ce înseamnă că "nu trebuie să treacă!?"
Arhanghelul Mihail: Aceasta înseamnă că ei nu mai trebuie să fie lăsați să se înfiltreze în guverne, în organizații, sau să ocupe posturi de unde pot influența aura oamenilor.
De asemenea, în spațiu există o trecere energetică sub formă de inel, care protejează Pământul de extratereștrii care sosesc cu intenții malefice. Acolo au avut loc uneori lupte, toate cele din ultimele decenii fiind câștigate de forțele Luminii. Da, lupte în spațiu despre care voi nu sunteți conștienți.
În prezent situația nu mai este critică, așa cum era în anii '70, '80 sau '90, când a fost înregistrat Rozariu.
Am amintit de aceasta pentru a invoca mijlocirea ca luptă continuă în Armaghedon, pentru salvarea sufletelor Luminii. Acum există o opoziție puternică față de componenții Cabalei care nu înțeleg și nu acceptă nimic despre Înălțare, singura lor preocupare fiind rămânerea la putere.

La incendiile de la Cernobâl și din alte locuri noi am trimis forțele noastre Galactice pentru a neutraliza radiațiile radioactive care, altfel, ar fi fost de mii de ori mai distructive. Este adevărat că aceste readiații nu au putut fi anihilate în totalitate, și aceasta din cauza „golirii flacoanelor” energetice avute la dispoziție, și a căror reaprovizionare a fost puternic limitată de rezervele de karmă negativă care au existat.   
Christine: În ceea ce privește "familia noastră Galactică" cum va reacționa la Summit-ul Farului, cu privire la „dezvăluirea” prezenței reprezentaților galactici, astfel încât să nu fie confundați cu maleficii care, de asemenea, ar dori să vină pe Pământ? Cum vor convinge omenirea că vin cu intenții absolut pașnice?
Arhanghelul Mihail: Până când va avea loc Primul Contact, „la vedere”, numărul comunicărilor channeling va crește foarte mult, precum și al ființelor din Lumină, care ajută la popularizarea și traducerea (acolo unde este cazul) a mesajelor civilizațiilor avansate și ale ființelor divine. Viteza cu care lumea se va „trezi” va crește, de asemenea, ceea ce va înlesni contactul personal telepatic cu Sinele lor Superior și cu Conștiința Hristică.
Christine: Ca modalitate de ascensiune, Pământul este unic. Ce și cum va fi atunci când milioane și milioane de ființe galactice vor veni să ne viziteze și să afle din experiența pământeană câte ceva despre Ascensiune?
Arhanghelul Mihail: Da, noi călătorim în spațiu și în curând vom fi într-o poziție mai apropiată de Sirius. Planeta voastră trebuie să intre în era păcii și se va putea alătura Federației Galactice a Luminii. Până atunci Shamballa va deține această funcție reprezentativă în Federația Galactică.
Pământul nu va fi mutat mai aproape de Marele Soare Central, dar va fi un centru de interes, un centru de școlarizare și predare a lecțiilor de ascensionare planetară, în condiții diferite de ale altor planete din întreaga Galaxie. Totuși, prin înălțarea ei la frecvențe superioare (deci, și dimensiuni superioare) sistemul va primi mult mai multă Lumină. 


Source: www.NewSunUnity.com

sâmbătă, 30 aprilie 2016

SECRETELE TEHNICILOR ANTICE DE RESPIRATIE KI-KOU


de  la 01 Mar. 2016
Secretele tehnicilor antice de respiratie Ki-kou

Tehnicile chinezesti de vindecare prin respiratie Ki-kou sunt usor de inteles si usor de aplicat. Daca le folosesti zilnic, nu numai ca vei deveni constient de legatura puternica dintre mintea si corpul tau, dar iti vei imbunatati calitatea vietii si starea generala de sanatate.

Inainte de a incepe, trebuie sa intelegi ca este nevoie de o minte deschisa. Gandirea pozitiva te va ajuta sa intri in conexiune cu sinele tau si numai atunci vei putea sa-ti declansezi abilitatile naturale de vindecare.

Cum functioneaza Ki-kou
Ki-kou te invata cum sa-ti relaxezi mintea si corpul. Pe masura ce te relaxezi, simti cum devii din ce in ce mai calm. Cand te vei relaxa complet, energia vindecatoare (pe care chinezii o numesc chi) va putea sa circule libera prin corpul tau.

Un organism sanatos se caracterizeaza prin starea de echilibru si printr-un flux puternic al chi-ului. Daca chi-ul este blocat, acea parte a corpului isi pierde echilibrul si se imbolnaveste. Cand practici Ki-kou in mod regulat folosesti exercitii destinate anume ghidarii chi-ului prin aceste blocaje si iti ajuti organismul sa se vindece singur.

Chi-ul nu poate fi vazut sau atins, dar toate fiintele vii il au. Pentru chinezi, el nu are nevoie sa fie explicat sau demonstrat – este o parte a fiintei lor. Odata ce incepi sa practici Ki-kou si tu vei incepe sa recunosti prezenta chi-ului in tine.

Trei pasi importanti inainte de a incepe
1. Fa-te cat mai comod cu putinta. Poarta haine lejere, da-ti jos pantofii, ceasul si accesoriile. Elibereaza-te de tensiune si de stres inchizand ochii pe jumatate si relaxandu-ti muschii si incheieturile – intregul corp. Zambetul ajuta la relaxarea muschilor fetei.
Pozitiile Ki-kou au scopul de a-ti conditiona corpul si se numesc chou-shin. Pozitiile adoptate depind de tipul de exercitiu pe care il vei face. Aminteste-ti doar ca, indiferent de pozitia in care stai, este important sa nu simti niciun fel de disconfort.

2. Goleste-ti mintea. Pe masura ce iti simti corpul devenind din ce in mai calm, elibereaza-te de ganduri si concentreaza-te pe atingerea relaxarii mintale si fizice totale – “echilibrul mintii” sau chow-shin. Ajuns in acest punct, esti gata sa folosesti anumite exercitii Ki-kou pentru a-ti vindeca acele parti ale corpului care au nevoie de ingrijire. Nu lasa niciun gand rau sa te distraga si sa-ti intrerupa starea de relaxare.

3. Concentreaza-te asupra respiratiei tale. Modul in care respiri este un element esential al Ki-kou. Tehnica de baza este sa inspiri adanc pe nas si sa expiri incet pe gura. Foloseste aceasta tehnica intotdeauna, mai putin atunci cand instructiunile pentru exercitiul pe care-l faci indica altceva. Respiratia trebuie sa fie calma, profunda, inceata si ritmica. Este ceea ce numim “echilibrul respiratiei” sau chow-soku.

Orice sesiune de Ki-kou incepe cu exercitiul de incalzire chi-shi, desfasurat dupa cum urmeaza:
1. Be-mu: Stai in picioare, pe un scaun sau stai pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi.
2. Chang-tsuo: Linisteste-ti mintea.
3. Tsuo-shou: Impreuneaza palmele si freaca-le una de cealalta pana se incalzesc.
4. Bou-chee: Cu mainile departate ca si cum ai tine o minge mare in fata ta, inspira pe nas. Expira pe gura in timp ce iti impreunezi mainile.

Orice sesiune de Ki-kou se incheie cu exercitiul de relaxare shu-kon, desfasurat dupa cum urmeaza:
1. Ko-chi: Misca-ti gura ca si cum ai mesteca – de 5 pana la 100 de ori.
2. Tu-na: Stai pe un scaun sau pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi. Linisteste-ti mintea. Inspira pe nas si tine-ti respiratia timp de 2 secunde. In timp ce iti tii respiratia, imagineaza-ti cum chi-ul circula dinspre creier in jos pe sira spinarii pana in zona lombara. Expira incet pe gura. Cand expiri, imagineaza-ti ca iti eliberezi chi-ul vechi din organism. Cand inspiri, imagineaza-ti ca inhalezi chi proaspat din natura.
3. Su-wien: Sterge-ti interiorul gurii cu limba de trei ori. Cu limba lipita de interiorul incisivilor superiori inspira pe gura. Inchide gura si misca aerul prin ea cu buzele si cu obrajii ca si cum te-ai clati. Repeta de 5 pana la 10 ori. Daca ti se aduna saliva in gura in timp ce faci asta, inghite-o.
4. Shi-yen: In timp ce inspiri, pune-ti degetele aratatoare pe punctul de presiune in-dou si maseaza de-a lungul sprancenelor pana la punctele de presiune tai-you. Continua sa-ti masezi fata pana ajungi la punctele de presiune hi-sha, apoi maseaza-ti gatul si pieptul ca in ilustratie. Repeta de trei ori.
5. Shu-to: Inchide ochii si pune degetele aratatoare pe punctul de presiune in-dou. Maseaza-ti funtea si scalpul, partea din spate a capului, ceafa si gatul, apoi coboara catre umeri. Repeta de trei ori.
6. Shun-yo: Stai pe un scaun si ridica ambele brate pe spate, peste cap, cu incheieturile indoite in fata. Ridica picioarele de pe podea si indoaie degetele. Inspira incet si indreapta-ti spatele, apoi expira in timp ce iti readuci bratele pe langa corp si relaxeaza-ti intregul corp. Repeta de doua ori.

1. Exercitiu pentru dureri de cap: Shao-no-fon-wow

1. Stand pe podea cu picioarele incrucisate, fa-ti incalzirea cu chi-shi.
2. Pozitioneaza-ti varfurile degetelor pe ceafa, chiar la baza craniului.
3. Maseaza-ti gatul ca si cum ai incerca sa scoti la suprafata toata durerea din cap. In timp ce masezi, inspira pe nas si expira pe gura.
4. Repeta de 6-12 ori.
5. Relaxeaza-te cu shu-kon.

Fa-ti incalzirea cu chi-shi
1. Be-mu: Stai in picioare, pe un scaun sau stai pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi.
2. Chang-tsuo: Linisteste-ti mintea.
3. Tsuo-shou: Impreuneaza palmele si freaca-le una de cealalta pana se incalzesc.
4. Bou-chee: Cu mainile departate ca si cum ai tine o minge mare in fata ta, inspira pe nas. Expira pe gura in timp ce iti impreunezi mainile.

Relaxeaza-te cu shu-kon
1. Ko-chi: Misca-ti gura ca si cum ai mesteca – de 5 pana la 100 de ori.
2. Tu-na: Stai pe un scaun sau pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi. Linisteste-ti mintea. Inspira pe nas si tine-ti respiratia timp de 2 secunde. In timp ce iti tii , imagineaza-ti cum chi-ul circula dinspre creier in jos pe sira spinarii pana in zona lombara. Expira incet pe gura. Cand expiri, imagineaza-ti ca iti eliberezi chi-ul vechi din organism. Cand inspiri, imagineaza-ti ca inhalezi chi proaspat.

2. Exercitiu pentru oboseala: Bo-to-din-zu

1. Stand in picioare, fa-ti incalzirea cu chi-shi.
2. Pune-ti mainile pe ceafa si ridica-te pe varfuri, cu picioarele departate.
3. Misca-te in sus si-n jos pe varfuri fara sa atingi podeaua cu calcaiele. Cand te ridici pe varfuri, imagineaza-ti ca iti ridici stomacul si rectul. Repeta de 6-12 ori.
4. Relaxeaza-te cu pasii shi-yen si shun-yo ai exercitiului shu-kon.

Fa-ti incalzirea cu chi-shi
1. Be-mu: Stai in picioare, pe un scaun sau stai pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi.
2. Chang-tsuo: Linisteste-ti mintea.
3. Tsuo-shou: Impreuneaza palmele si freaca-le una de cealalta pana se incalzesc.
4. Bou-chee: Cu mainile departate ca si cum ai tine o minge mare in fata ta, inspira pe nas. Expira pe gura in timp ce iti impreunezi mainile.

Relaxeaza-te cu shu-kon
1. Ko-chi: Misca-ti gura ca si cum ai mesteca – de 5 pana la 100 de ori.
2. Tu-na: Stai pe un scaun sau pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi. Linisteste-ti mintea. Inspira pe nas si tine-ti respiratia timp de 2 secunde. In timp ce iti tii respiratia, imagineaza-ti cum chi-ul circula dinspre creier in jos pe sira spinarii pana in zona lombara. Expira incet pe gura. Cand expiri, imagineaza-ti ca iti eliberezi chi-ul vechi din organism. Cand inspiri, imagineaza-ti ca inhalezi chi proaspat.

3. Exercitiu pentru transpiratie: So-tei-zon-shen

1. Stand pe podea cu picioarele incrucisate, fa-ti incalzirea cu chi-shi.
2. Pune-ti palmele pe podea in fata ta si inspira pe gura in timp ce te apleci. Tine-ti respiratia 2 secunde.
3. Fara sa misti mainile, inspira pe nas in timp ce ridici capul.
4. Repeta pasii 2 si 3 de 6-12 ori.
5. Relaxeaza-te cu shu-kon.

Fa-ti incalzirea cu chi-shi
1. Be-mu: Stai in picioare, pe un scaun sau stai pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi.
2. Chang-tsuo: Linisteste-ti mintea.
3. Tsuo-shou: Impreuneaza palmele si freaca-le una de cealalta pana se incalzesc.
4. Bou-chee: Cu mainile departate ca si cum ai tine o minge mare in fata ta, inspira pe nas. Expira pe gura in timp ce iti impreunezi mainile.

Relaxeaza-te cu shu-kon
1. Ko-chi: Misca-ti gura ca si cum ai mesteca – de 5 pana la 100 de ori.
2. Tu-na: Stai pe un scaun sau pe podea cu picioarele incrucisate si cu ochii inchisi. Linisteste-ti mintea. Inspira pe nas si tine-ti respiratia timp de 2 secunde. In timp ce iti tii respiratia, imagineaza-ti cum chi-ul circula dinspre creier in jos pe sira spinarii pana in zona lombara. Expira incet pe gura. Cand expiri, imagineaza-ti ca iti eliberezi chi-ul vechi din organism. Cand inspiri, imagineaza-ti ca inhalezi chi proaspat.

http://www.sanatatesistaredebine.ro/remedii-naturiste

vineri, 29 aprilie 2016

ADN-ul este influenţat de cuvinte şi vibraţii

Cercetări ruseşti recente au găsit explicaţia unor fenomene ca intuiţie, clarviziune, autovindecări, vindecări spontane, influenţa mentalului asupra vremii etc. Oamenii de știință Grazyna Fosar şi Franz Bludorf demonstrează că ADN-ul poate fi influenţat şi reprogramat prin cuvinte, gânduri şi anumite frecvenţe. Aceste descoperiri deschid calea unui nou tip de medicină, în care ADN-ul poate fi reprogramat fără a-l secţiona şi a înlocui anumite gene. Chirurgia genetică are deci un concurent redutabil! Se ştie că doar 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine. Numai această mică parte a făcut obiectul cercetărilor occidentale, deja cunoscute şi popularizate. Restul de 90% a fost considerat ADN „junk” – adică nefolositor, fără importanţă. Cei doi cercetători ruşi au pornit însă de la ideea că natura nu este niciodată risipitoare. Ei s-au alăturat unor lingvişti şi geneticieni, hotărâţi să descopere rolul celei mai mari părţi din genomul uman. Rezultatele şi concluziile lor sunt extraordinare pentru umanitate!
Cuvintele care vindecă
Grazyna Fosar a studiat astrofizica, iar Franz Bludorf matematica şi fizica. Ulterior, ei şi-au extins cercetările în domeniul hipnozei. Cercetările lor se axează în principal pe fizica post-cuantică, geomanţie şi influenţa mediului asupra câmpurilor electromagnetice. Sunt autorii mai multor cărţi de ştiinţă popularizată şi de ştiinţe de graniţă. Rezultatele experimentelor celor doi confirmă faptul că ADN-ul uman nu este responsabil doar de alcătuirea trupului nostru, ci serveşte şi ca depozit de informaţii şi cale de comunicare. Adică un alt fel de internet. Exact ca internetul, ADN-ul nostru poate distribui informaţie în reţea, poate prelua informaţie din reţea şi poate stabili contacte cu alţi participanţi la reţea. Lingviştii ruşi au descoperit că întregul cod genetic, îndeosebi partea de 90% declarată inutilă de occidentali, respectă aceleaşi reguli folosite în toate limbile umane. Astfel, ei au comparat regulile sintactice (modul în care cuvintele formează fraze şi propoziţii), semantice (sensul cuvintelor) şi cele gramaticale de bază. Ei au descoperit că moleculele alcaline din ADN respectă regulile gramaticale obişnuite folosite în toate limbajele umane. Cu alte cuvinte, limbajele umane nu au apărut la întâmplare, ci sunt rezultatul ADN-ului.
Biofizicianul şi biologul rus Piotr Gariaev şi colegii săi au explorat, de asemenea, comportamentul vibraţional al ADN-ului, adică efectul anumitor frecvenţe asupra acestuia. Concluzia lor este stupefiantă: cromozomii vii funcţionează exact ca şi calculatoarele holografice/solitonice, folosind radiaţie laser generată endogen chiar în interiorul ADN-ului! Cu alte cuvinte, grupul de cercetători a reuşit să moduleze anumite vibraţii pe o rază laser, cu care a influenţat ADN-ul şi informaţia genetică. Şi, din moment ce structura ADN-ului este aceeaşi cu cea a limbajului uman, se pot folosi direct cuvinte şi propoziţii pentru a influenţa ADN-ul, nefiind nevoie de nicio decodificare.
Acest lucru a fost demonstrat experimental! ADN-ul viu (din ţesuturi, nu in vitro) reacţionează prompt la razele laser modulate prin cuvinte şi propoziţii şi chiar şi la unde radio, dacă se folosesc frecvenţele corespunzătoare. În acest fel se explică ştiinţific de ce afirmaţiile, hipnoza şi gândirea pozitivă pot avea efecte atât de puternice asupra omului. Este deci normal şi natural ca ADN-ul să reacţioneze la limbaj. În timp ce cercetătorii occidentali extrag „chirurgical” anumite gene din lanţul ADN şi le introduc în altă parte pentru a corecta un defect genetic, ruşii lucrează entuziaşti la dispozitive care le permit să influenţeze metabolismul celular prin frecvenţe radio şi de lumină corespunzătoare şi astfel să repare defecte genetice şi să vindece anumite boli.
Grupul de cercetători condus de Gariaev a reuşit să demonstreze că, folosind această metodă, pot fi reparaţi cromozomii afectaţi de razele X. Mai mult, ei au capturat modele informaţionale dintr-un ADN şi le-au transmis altuia, în acest fel reprogramând celulele pentru un alt genom. Ei au transformat embrioni de broască în embrioni de salamandră, doar prin transmiterea modelului informaţional corespunzător! În acest fel, întreaga informaţie a fost transmisă fără vreun efect secundar de tipul celor întâlnite în practicile occidentale. Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari revoluţii în ştiinţa medicală, care va duce cu siguranţă la transformări uluitoare! Rezultatele spectaculoase au fost obţinute doar prin folosirea vibraţiilor şi a limbajului în locul tehnicilor oarecum barbare de chirurgie moleculară. Aceste experimente arată imensul potenţial al geneticii vibraţionale, care are evident o mai mare influenţă în formarea organismelor, faţă de procesele biochimice ale secvenţelor alcaline din ADN (partea de doar 10% din total).
Învăţătorii spirituali şi ezoterici cunosc de mii de ani faptul că trupul uman este programabil prin limbaj, cuvinte şi gânduri. Acum s-a demonstrat şi explicat ştiinţific acest lucru. Desigur, frecvenţa folosită trebuie să fie cea corespunzătoare. De aceea, nu oricine are succes întotdeauna sau nu obţine rezultate de aceeaşi anvergură. Omul trebuie să lucreze asupra proceselor interioare şi să obţină o anumită maturitate spirituală pentru a putea stabili o comunicare directă şi conştientă cu ADN-ul. Cercetătorii ruşi lucrează la un dispozitiv care va asigura succesul, cu condiţia folosirii frecvenţei corecte.
Fiecare îşi face propria revoluţie interioară
Un om cu o conştiinţă spirituală înaltă nu are nevoie de niciun fel de dispozitiv! El nu depinde de vreun aparat pentru a-şi reprograma ADN-ul. Fiecare dintre noi putem realiza aceasta, iar ştiinţa confirmă! Cercetătorii ruşi au descoperit că ADN-ul uman creează tipare morfologice în vid şi produce aşa-numitele „găuri de vierme” (wormholes) magnetice. Acestea sunt echivalentele microscopice ale celebrelor „poduri” Einstein-Rosen, care se găsesc în apropierea găurilor negre cosmice şi care fac legătura între două puncte foarte îndepărtate, un fel de scurtătură. Ele sunt ca nişte tuneluri, având capetele în diverse zone din cosmos, prin care informaţia poate fi transmisă în afara legilor spaţiului şi timpului. ADN-ul atrage astfel de informaţii din macrocosmos şi le transmite conştiinţei noastre. Este ca un rezonator multiplu, ca un aparat radio capabil să recepţioneze mai multe posturi diferite, în funcţie de frecvenţa pe care ele emit. Acest proces de hipercomunicare este extrem de eficient în starea de relaxare profundă. Stresul, grijile sau un mental hiperactiv obstrucţionează procesul şi informaţiile primite sunt distorsionate sau inutile. Natura foloseşte hipercomunicarea de milioane de ani. Omul modern cunoaşte doar o mică parte, numită intuiţie.
Un exemplu din natură: în cadrul unui muşuroi de furnici, dacă regina este separată spaţial de colonie, furnicile continuă să construiască muşuroiul conform planului iniţial. Daca însă regina e omorâtă, întreaga activitate din colonie se opreşte. Nicio furnică nu ştie ce să mai facă. Se pare că regina transmite furnicilor ce şi cum să facă prin intermediul conştiinţei de grup, iar furnicile o ascultă orbeşte, ca şi cum nu ar avea conştiinţă proprie. Omul experimentează acest fel de hipercomunicare atunci când are o intuiţie sau o inspiraţie. Timp de mai multe zeci de luni, un bărbat de 42 de ani visa noaptea că este conectat la un sistem de informaţii de tip CD-ROM. În acest mod, cunoştinţe verificabile din domenii foarte diverse i-au fost transmise, iar el le verifica dimineaţa. O adevărată cascadă de informaţii – ca o enciclopedie! Marea majoritate a informațiilor erau din afara sferei sale personale de cunoaştere şi atingeau detalii tehnice despre care el nu ştia nimic.
Efectul de ADN fantomă
Hipercomunicarea generează efecte spectaculoase atât în ADN, cât şi în fiinţa umană. Cercetătorii ruşi au iradiat o mostră de ADN cu lumină laser, şi pe ecranul aparatului a apărut modelul de undă care era de aşteptat. Atunci când au scos mostra de ADN, forma undei nu a dispărut, ci a continuat să existe! Mai multe experimente de acest fel au arătat că forma de undă este generată de mostra îndepărtată, al cărei câmp energetic rămâne. Acest efect a fost numit „ADN fantomă”.
„Găuri de vierme” microscopice
Cercetătorii au descoperit că energia din afara spaţiului şi timpului obişnuit continuă să „curgă” prin „găurile de vierme” activate, chiar şi după ce ADN-ul este îndepărtat din experiment. Şi în jurul oamenilor capabili de hipercomunicare s-au detectat câmpuri electromagnetice inexplicabile. Dispozitive electronice ca CD playere sau similare pot înceta să funcţioneze timp de câteva ore. Pe măsură ce câmpul electromagnetic dispare, dispozitivele revin la funcţionarea normală. Terapeuţii cunosc aceste efecte de mult timp. Cu cât atmosfera este mai încărcată iar energia mai mare, cu atât şansele ca aparatul de înregistrat să se oprească devin mai mari, iar butonarea aparatului nu-l va repune în funcţiune decât după câteva ore, atunci când energia a dispărut.
În cartea lor Inteligenţa conectată, Grazyna Gosar şi Franz Bludorf explică aceste fenomene clar şi precis. Ei citează surse care afirmă că în trecut, umanitatea era conectată foarte strâns, la fel ca şi celelalte forme de viaţă, având o conştiinţă de grup şi acţionând ca un organism unitar. Însă, deoarece în timp au experimentat şi conştiinţa individuală, oamenii au uitat de hipercomunicare aproape în totalitate.
Conştiinţa de grup superioară
În acest moment, la nivel de umanitate, conştiinţa individuală este relativ stabilă şi se poate crea o nouă formă de conştiinţă de grup, cu adevărat superioară, în care putem avea acces la întreaga informaţie prin intermediul rezonatorului biologic prezent în fiecare celulă din corpul nostru – ADN-ul – fără să fim forţaţi sau manipulaţi de la distanţă în ceea ce priveşte informaţia în sine. Ca şi în internet, ADN-ul nostru poate să-şi transmită propriile informaţii în această vastă reţea care este VIAȚA, poate să primească informaţii din această reţea şi poate chiar să stabilească contacte directe cu alţi participanţi din reţea.
Vindecările miraculoase de la distanţă, telepatia, clarviziunea, pot fi astfel explicate cu uşurinţă şi în mod natural. De exemplu, unele animale de companie cunosc dinainte când se vor întoarce acasă stăpânii lor. Faptul poate fi interpretat prin prisma hipercomunicării şi a conştiinţei de grup. Nicio conştiinţă colectivă nu poate fi folosită la nesfârşit fără o conştiinţă individuală. Altfel, ne-am întoarce la o stare primitivă, în care instinctul de turmă ar putea fi extrem de uşor manipulat.
În acest moment, hipercomunicarea înseamnă ceva cu totul diferit: cercetătorii spun că dacă oamenii (care dispun de o conştiinţă individuală) îşi vor regăsi accesul la conştiinţa de grup, vor avea puteri de creaţie supraumane, cu care vor putea modela întreaga viaţă de pe planetă. Cert este că umanitatea se îndreaptă spre o astfel de conştiinţă de grup superioară. Se estimează că 50% dintre copiii care se nasc au mari probleme la şcoală. Ei sunt cunoscuţi sub numele de „copii indigo” datorită aurei lor de această culoare, ce indică o înaltă conştiinţă şi o puritate exemplară.
În acelaşi timp, se nasc din ce în ce mai mulţi copii cu puteri de clarviziune (conform cărţii Copiii indigo din China de Paul Dong). Aceşti copii ne învaţă pe noi, adulţii, ce înseamnă conştiinţa de grup superioară, prin exemplul personal. De exemplu, de regulă, fenomenele atmosferice nu pot fi influenţate de un singur om, dar de o conştiinţă de grup, da! Nimic nou pentru unele triburi care aduc ploaia prin dansurile lor. Vremea este puternic influenţată de frecvenţele de rezonanţă ale Pământului, aşa-numitele frecvenţe Schumann. Acestea sunt exact aceleaşi frecvenţe produse în creierul nostru, iar când mai mulţi oameni acţionează în sincronicitate, la unison, se formează un efect similar luminii laser, acela de manifestare „în fază”. Aşa se explică în termeni ştiinţifici cum poate fi influenţată vremea!
Cercetătorii conştiinţei de grup au formulat teoria „civilizaţiei de tip I”. O umanitate care a trecut la stadiul conştiinţei de grup superioare nu ar avea nici probleme de mediu şi nici nu ar duce lipsă de energie, pentru că ar avea un control natural şi firesc asupra tuturor energiilor şi proceselor de pe planetă. Aceasta include şi un control asupra eventualelor catastrofe! Iar o „civilizaţie de tip II” ar putea avea control asupra energiilor din întreaga lor galaxie.
Conştiinţa de grup superioară creează ordine
Şi acum, o adevărată bombă: atunci când un număr foarte mare de oameni se concentrează asupra unui scop comun, de pildă un meci de fotbal, Crăciunul sau alte evenimente similare ca anvergură, s-a demonstrat experimental că generatoarele de numere aleatoare încep să ofere numere ordonate. Cu alte cuvinte, o conştiinţă de grup ordonată creează ordine în întregul mediu! Experienţe făcute în universităţi au demonstrat că lumea fizică şi cea mentală sunt conectate şi interdependente!
ADN-ul e practic un superconductor organic, care funcţionează la temperatura corpului, spre deosebire de super-conductoarele artificiale care necesită temperaturi foarte joase, între -200 şi -400°C. Superconductoarele sunt capabile să stocheze lumină şi deci, informaţie. În acest mod se poate explica cum de ADN-ul poate reţine şi transmite informaţie atât de bine. În ceea ce priveşte aşa-numitele „găuri de vierme” acestea sunt în mod normal foarte instabile şi dispar în numai o fracţiune de secundă. În anumite condiţii însă, găurile de vierme se pot organiza de la sine, formând zone de vid în care, de exemplu, gravitatea se poate transforma în electricitate. Astfel de zone de vid sunt ca nişte mingi radiante de gaz ionizat, care dispun de o energie imensă.
Puterea conştiinţei
Există anumite zone din Rusia unde astfel de mingi radiante apar foarte des. Ruşii au început programe masive de cercetare, care au condus la câteva concluzii uimitoare. Foarte mulţi oameni cunosc aceste zone de vid sub forma unor mingi strălucitoare, care apar pe cer. Privesc atent la ele şi se întreabă ce ar putea fi. „Odată, am gândit: Salut! Dacă sunteţi OZN-auţi, zburaţi în triunghi. Şi, dintr-o dată, sferele au format un triunghi. Cu alta ocazie, le-am spus să accelereze de la zero la viteza infinită, şi aşa au făcut. Evident, am crezut că sunt OZN-uri. Prietenoase, din moment ce au făcut ce le-am rugat eu, ca să-mi facă pe plac”. Acum, ruşii au aflat că aceste mingi pot fi ghidate prin gând, deoarece s-au detectat frecvenţe foarte joase în jurul lor, similare cu cele produse de creierul nostru. Datorită acestei similitudini, sferele reacţionează la gândurile noastre!
Trebuie să vă avertizez că nu-i o idee prea bună să sari pe una dintre aceste mingi, dacă e aşezată pe sol, pentru că energia pe care o deţine este atât de mare, încât ar putea să ne provoace mutaţii genetice. Se ştie de pildă că mulţi ghizi spirituali produc sfere vizibile de energie atunci când se află în stări adânci de meditaţie, declanşând astfel stări plăcute şi înălţătoare spiritual. Este deja celebru cazului unui învăţător spiritual care medita pe scaunul lui. Când cineva l-a fotografiat, în poză nu s-a văzut decât un nor alb, strălucitor, ca o ceaţă. Pur şi simplu, aceste fenomene trebuie să fie în legătură cu gravitaţia şi antigravitaţia, cu acele găuri de vierme care sunt stabilizate prin gând şi cu hipercomunicarea, adică legătura cu energii din afara structurii noastre spaţio-temporale obişnuite. Generaţiile anterioare, care au avut astfel de experienţe de contact prin hipercomunicare şi sfere luminoase, le numeau experienţe cu îngeri, deşi se crede că multe din aceste interacţiuni au fost doar transferuri de energie spirituală dinspre sfere înspre om.
Ştiinţa oficială cunoaşte deja zone pe această planetă cu anomalii gravitaţionale (ce contribuie la formarea unor astfel de sfere luminoase de vid). Până acum, devierea gravitaţională era de sub 1% din valoarea totală a câmpului. Recent, s-au descoperit alte zone, care au o anomalie gravitaţională de 3-4%. Una dintre acestea este Rocca di Papa, la sud de Roma. Acolo, obiecte de diferite forme, de la sfere până la autobuze (da, nu e o greşeală de tipar), se înalţă spre cer.
yogaesoteric
26 aprilie 2016