Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 20 februarie 2019

MATEI, 14 feb. 2019


Channeler Suzanne Ward.
Traducere Const. MihăilescuCu salutări prietenești din partea tuturor sufletelor aflate pe această stație spațială. Sunt Matei.
Matei
Să începem cu enumerarea unora dintre preocupările vs. cu privire la modul în care unele situații influențează (favorabil ori nu) progresul luminii pe Pământ. Mișcarea Vestelor Galbene din Franța, complexitatea procesului Brexit, răsturnarea actualei conduceri din Venezuela, efectele încetinirii creșterii economice din China asupra economiei globale, reacția Statelor Unite, războiul cibernetic, criza din Yemen, continuarea terorismului în întreaga lume, nerecunoașterea schimbărilor climatice, intențiile Rusiei, programele nucleare din Coreea de Nord și din Iran etc
Toate aceste situații, dar și altele, nemenționate aici, au un impact mai mult sau mai puțin important asupra societății umane. Cu toate acestea procesele de transformare și înaintare spre Lumină nu s-au oprit și nu se vor opri. 
Este adevărat că această ascensiune nu este o linie dreaptă ci una destul de sinuasă, cu coborâșuri și urcușuri diferite ca amplitudine ori ca durată de manifestare. Bine ar fi ca acest mers să nu fie în zig-zag, dar astea vă sunt alegerile.
Iluminații, numiți acum Deep State (Statul Profund), nu acceptă faptul că eforturile lor de a-și păstra influența în lumea voastră au devenit complet inutile. Ei, fără să conștientizeze că imensa și de neegalat putere a luminii expune, alungă întunericul iar popoarele răspund și acceptă înaltele vibrații ale luminii, orientându-se tot mai mult spre corectitudine și egalitate. Ceea ce vedeți în acești ani este o civilizație care începe să pună capăt traumelor sale de veacuri, astfel încât procesul vindecării va deveni din ce în ce mai important și mai generalizat.
Dragi surori și frați, vă cunoaștem dorința ca toate popoarele Pământului să trăiască într-o lume pașnică, armonioasă și binevoitoare, știm că majoritatea dintre voi ați venit pe Pământ ca să ajutați la trezirea și conștientizarea spirituală a locuitorilor acestei planete! Și, deși vă asigurăm că acest proces de trezire și spiritualizare se întâmplă cu o viteză unică în acest univers, noi fiind matori cum acea frumoasă lume înflorește necontenit, înțelegem, în același timp, nerăbdarea voastră de a vedea acest proces încheiat cât mai curând, în timp liniar.
Când v-ați oferit voluntar să mergeți pe Pământ, ați știut că această călătorie va implica experiența emoțiilor și greutăților inerente unei civilizații din a treia densitate. De asemenea, ați știut că acest program divin va fi uitat când vă veți întrupa pe această planetă. Totodată, treptat, veți înce să vi-l amintiți chiar în această viață, și aceasta vă va face să acționați ca atare. Este motivul pentru care vă îndemnăm, pe fiecare dintre voi, să vă urmați INTUIȚIA și vă veți recupera puterea (mai ales cea spirituală), perseverând cu hotărâre și ingeniozitate în depășirea numeroaselor obstacole pe care le veți întâlni. În general vorbind, majoritatea dintre voi ați făcut acest lucru căci acțiunile fiecăruia sunt cunoscute și corespunzător apreciate. Deși, pentru voi, a vă spune că realizarea dorinței cu care ați venit pe Pământ poate fi deja întrezărită într-un orizont apropiat, este destul de probabil ca această asigurare să nu vă mulțumească prea mult.
"Vă rog, întrebați-l pe Matei cum să procedăm pentru ca ego-ul nostru să învățe cât mai repede și mai bine cum să slujească Lumina și Iubirea !”
Răspuns: Mai întâi spunem că ego-ul se infatuiază când i se atribuie însușiri pe care nu le are. Conf. dicționarului, ego-ul este acea parte a psihicului care face ca o persoană să fie conștientă.
Eul (ego-ul) poate fi considerat ca aflându-se mereu în schimbare, el putându-se modifica în funcție de nivelul de conștientizare, prin procesul învățării academice ori religioase, observații, idei, cerc extins de cunoștințe, conformarea sau răzvrătirea față de așteptările părinților, ale colegilor și ale societății, obținerea de noi abilități și talente, dezvoltarea de
valori și standarde de conduită, succes sau eșec în relațiile personale și obiectivele profesionale. Pe scurt, ego-ul reprezintă cumulul a tot ceea ce ai experimentat de la începutul copilăriei până în prezent.
Deci, nu este o problemă a nevoii ego-ului de a învăța cum să slujească în lumină și iubire sau în orice altă calitate. Eul pur și simplu este. Este conceptul vostru de cine sunteti, o parte intrinsecă a voastră, parte care functioneaza 24 de ore din 24, și e la fel de natural precum respiratia
.
Ego-ul are în compoziția sa toate trăsăturile umane și influența acțiunilor pe care le-a experimentat sau le-a observat - facilitatea de stocare a „consumabilelor”, ca să zicem așa; el alege automat ceea ce dorește, în timp ce interacționează cu ceilalți și reacționează la circumstanțe.
Tot ce este disponibil pe linia de alimentare ego-ului emite vibrații. Azimutul acestei linii include "modurile evlavioase": bunătate, empatie, compasiune, umilință, blândețe, ajutor,
recunoștință, generozitate, bucurie, onestitate, iertare, încredere, loialitate, dependență, speranță și perseverență . Capătul inferior al acestei lungi linii de formare și alimentare cuprinde: apatia, imoralitatea, cruzimea, înșelăciunea, trădarea, bigotismul, aroganță, frică, furia, neliniștea, gelozia, invidia, pesimismismul, resentimentele, hoție,vinovăția, egotismul și răzbunara.
Această dualitate în omul celei de a treia densități vine din credința că fiecare persoană este separată de toate celelalte și de Dumnezeu.
Alegerea trăsăturilor, emoțiilor și acțiunilor cu vibrații înalte permite claritate în perceperea de sine și a celorlalți, îți permite să acționezi cu judecată solidă, în timp ce alegerile cu vibrații scăzute generează opinii și acțiuni înșelătoare despre sine, evaluarea eronată a altora și exacerbarea, mai degrabă decât comportamentul motivat și cumpătat. Caracterul, care definește personalitatea, este cel mai adesea alegerea ego-ul. În general, conștiința tinde să îndreapte acțiunile pe calea satisfacerii atât a alegerilor ego-ului dar și a prevederilor contractului cu care a venit acel suflet în acea viață. Dacă însă individul ignoră în mod constant ceea ce-i spune conștiința, aceasta se atrofiază, se timorează și devine nefuncțională, lăsând astfel ego-ul „să-și facă de cap”.
Pentru a da un exemplu de ego "în acțiune", să spunem că patru străini au intrat într-un restaurant, cam în același timp, s-au așezat la mese diferite, așteptând să li se ia comanda. Reacțiile lor vor fi în concordanță ceea ce-l caracterizează pe fiecare, și cu natura și programul fiecăruia. Unul se gândește la cina delicioasă care-i va fi servită, pe care o va savura în liniște și calm. Altul așteaptă cu nerăbdare și apoi înfulecă în grabă, căci urmează să aibă o întâlnire de afaceri, de care depind multe, și la care nu trebuie să întârzie. Un altul, de felul lui calm, privește localul, admiră decorul și se simte mulțumit de cum își încheie ziua.
Cel de al patrulea este negru de supărare căci chelnerul întârzie peste timpul pe care el i-l poate acorda.
Aceste patru percepții, venite din comportamente diferite față de o situație comună, intră în conștiința colectivă a Pământului. Pe măsură ce așteaptă, fiecare dintre ei exprimă imaginea de sine și-și formează o impresie despre ceilalți trei, astfel încât, în acest grup, vor exista încă 16 percepții care vor forma, de asemenea, energia conștiinței colective.
Să facem acum un pas mai departe.
Voi vedeți lucrurile ca fiind solide, dar nimic nu este adevărat căci totul este energie care fluctuează și vibrează într-un domeniu foarte variat de frecvențe. Simțurile voastre vă fac să definiți lucrurile cu care veniți în contact, în conformitate cu capacitățile lor de percepție. Și asta formează exact realitatea voastră, dar, dacă ați avea alte simțuri, acea realitate ar fi complet diferită. Stabilitatea acestei realități este direct proporțională cu energia acumulată de la toate ființele umane care participă la formarea ei.

În prezentul vostru există două precepții primare, diametral opuse: percepția celor (foarte puțini) care conduc lumea voastră și care cred că sunt îndreptățiți să ia oricât fiindcă ar fi dreptul lor inalienabil de a lua cât doresc și de a face ceea ce doresc. Cealaltă este lumea majoritară a celor care primesc cât hotărăsc cei din prima categorie. Această lume este de obicei pașnică, truditoare dar, în general, manevrabilă. În firea acestor ființe prevalează ideea de cinste, de echitate, de armonie, dreptate.
Mersul natural al lucrurilor este spre diminuarea și extirparea concepțiilor care duc la formarea primei catregorii și generalizarea celor care se regăsesc în cea de a doua categorie. 
Aceasta este Legea Naturală a Echilibrului, a echității, și universul acționează pemanent pentru menținerea și restabilirea acestui echilibru. [nota C.M.: este adevărat că, în cea de a treia dimensiune, timpul de restabilire a echilibrelor este perceput de noi ca fiind exagerat de lung. Pe de altă parte, Legea Echilibrului este ponderată de Legea Liberului Arbitru. Cele două legi sunt intermediate de Legea Karmei, (a cauzei și efectului).
Pentru cei care au nevoie, detaliez: Legea Echilibrului stă la baza universului nostru, dar și a întregului Cosmos. Fără echilibru, universul și întreaga creație n-ar putea exista. Însă prin Legea Liberului Arbitru, Creatorul a dat posibilitatea ca orice ființă, mai mult sau mai puțin inteligentă, să decidă asupra propriilor sale alegeri, adică să fie independentă. Altfel spus: să facă ceea ce „o taie capul”. Cum însă unele alegeri se pot opune Legii Echilibrului – a echității și dreptății, de care depinde evoluția, care este principiul și obiectivul de bază al întregii creații, Creatorul a promulgat Legea Karmei, prin care se corectează alegerile nepotrivite, care, prin efectul lor, se opun evoluției.)
Creșterea continuă a puterii energiei și influenței ființelor din cea de a doua categorie are impact asupra conștiinței colective acesta fiind motorul evoluției. Energia percepției colective curge în oceanul conștiinței universale și cosmice. Se poate spune că orice modificare energetică, indiferent de mărimea ei, se resimte la nivelul universului și chiar al întregului cosmos. Desigur, ordinul de mărime al acestor influențe este diferit și depinde de mărimea și puterea câmpului creat. Impactul este însă cert. Ființele de pe Pământ, care slujesc Lumina și Iubirea, sunt, din acest punct de vedere, foarte importante și necesare procesului de evoluție nu numai locale dar și globale, influențând însăși selecția naturală. De ce? Este simplu de înțeles: cel mai bine adaptat condițiilor impuse de evoluție (sensul și rostul existenței), proliferează, chiar dacă, din cauza existenței primului grup de care vorbeam la începutul discuției, are de depășit numeroase dificultăți și penitențe provocate de mentalitatea și acțiunile grupului retrograd minoritar.
În procesul evoluției, nu trebuie uitat rolul celor care duc o viață evlavioasă, dar necenzurată de habotnicie. Mulți dintre aceștia, chiar dacă n-o știu, sunt ființe de Lumină. 
Tot mai mulți dintre voi aflați că sunteți ființe multidimensionale, inseparabil legate una de cealaltă și de Dumnezeu, căci toate sufletele sunt esență pură a iubirii-luminii Creatorului.
Știți că nenumărate suflete există în univers, formând civilizații mai mult sau mai puțin asemănătoare vouă. Există un evantai extraordinar de larg în ceea ce privește
conștiința, spiritul, nivelul trehnologic, cultura, fizionomia etc. Unii dintre ei sunt strămoșii voștri.
Despre toate acestea veți afla din ce în ce mai multe în această perioadă a evoluției, când nivelul vibrației voastre crește suficient de mult pentru ca voi să fiți cu adevărat conștienți de realitatea universală.

Bucură-te, dragă familie, pentru că a venit vremea când starea ta de „hibernare” a încetat.
Ființele luminoase din acest univers sprijină misiunea voastră pe Pământ și vă răspund cu puterea neegalată a iubirii necondiționate.
Matei
https://www.matthewbooks.com/matthews-messages/


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu