Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 31 decembrie 2015

Fuzionarea cu Înaltul vostru Aspect .

Mesaj de la Sananda și Frăția Albă Galactică.
(29 dec. 2015; channeler Jenny Schiltz)
Traducere Const. Mihăilescu

Venim la voi astăzi cu informații importante privind procesul în care este antrenată energetic lumea voastră. 
Acumularea de energii face ca fiecare persoană să-și crească nivelul vibrațiilor și să înainteze în forma din ce în ce mai completă, rezultată din recuperarea aspectelor voastre aflate în diferite locații ale universului. 
Treptat, sufletul vostru se contopește cu Spiritul vostru Superior. Toate ființele de pe Pământ sunt afectate de această schimbare în acest moment, dar în grade diferite.
Nimeni nu este lăsat pe dinafară procesul schimbării energetice, și când spunem aceasta ne referim la: entitatea Pământ, regatul elementalilor, lumea minerală, plantele și fauna și, mai cu seamă, ființele umane.
Toate au convenit să facă această călătorie incredibilă, de creștere vibrațională și îmbogățire a sufletului. 
Însă aceste transformări depind ca înălțime și profunzime de starea de evoluție de la care fiecare entitate a plecat în acest proces. Roadele strădaniilor anterioare se văd acum când vi se oferă marile oportunități.
În acest moment mulți dintre cei care nu știau anterior, adică cei care „nu erau în temă” cu procesul evolutiv, vor putea trăi momente de frământare, de nemulțumire și de disconfort. Dorința lor este să găsească oaza de liniște care să-i scoată din experiențele care-i bulversează.
Pentru unii, aceste încercări pot însemna pierderea locului de muncă, mutarea în alt loc (cu serviciul sau cu locuința), unele schimbări în relațiile cu ceilalți, și chiar pierderea unora dintre cei dragi lor.
Asemenea evenimente pot fi dificil de acceptat și de înțeles, dar, în general, ele ajută la „relocarea” spirituală a fiecărei entități, în conformitate cu rezultanta dată de transformările care au afectat ființa în acest proces accelerat de evoluție.
Oamenii vor ajunge la un alt nivel de înțelegere, și aceasta îi va determina să facă alte alegeri, să aprecieze alte criterii valorice, cum ar fi credința, relațiile interpersonale, valorile culturale, confortul, familia și chiar mediul de viață. Tot ceea ce nu este în aliniere cu sinele autentic trebuie să părăsească zona de interes și de contact a fiecărui individ.

Înaintarea fiecăruia spre dimensiuni superioare trece prin schimbări drastice, poate chiar dramatice, care vor face ca indivizii să caute să găsească acele preocupări și acele secvențe sociale în care ei se simt „acasă”, departe de zonele de disconfort, de dezamăgire sau frustrare.  
Toate dezacordurile între individ și ceea ce-l înconjoară (mediu, colectivitate, instituții) trebuie depășite, persoana respectivă căutând să se plieze pe ceea ce-i oferă proximitatea, fără să mai pună la îndoială posibilitatea adaptării sale în acel mediu. 
Cât timp va dura  această etapă de creștere depinde de fiecare individ și de ușurința cu care va fi capabil să renunțe la vechile cutume, vechea paradigmă. 
Este vorba deci de a lăsa energiile să curgă fără a vă pune de-a curmezișul fluxului care vrea să curgă neperturbat. Tot ceea ce trebuie să faceți, sau ar trebui să faceți, este să găsiți în inima și sufletul vostru, dacă sunteți dispuși să-i auziți șoapta sau țipătul. Da, unii sunteți în măsură să auziți șoaptele, alții nici măcar strigătele inimii și sufletului. Înțelegeți că nu există modalități bune sau rele pentru a vă trezi. Fiecare cale, fiecare alegere este o experiență care poate oferi o creștere a sufletului. 
Acelora dintre voi care sunt treziți, le sugerăm să-i ajute pe frații și surorile care încă n-au făcut-o, din ignoranță sau din nepotrivită îndrumare. Susținerea voastră este utilă dar ea nu trebuie impusă.

Acesta este un timp în care vindecătorii de toate felurile se pot face utili celor care au nevoie.
Unii s-au confruntat deja cu schimbări drastice în multe domenii ale vieții lor și sunt acum pe calea încorporării multelor aspecte ale sufletului lor deosebit și complex. 
Fiecare persoană de pe Pământ are aspecte în Regatului elementalilor, în tărâmurile angelice, și primește îndrumări de la ghizi și de la maeștrii, chiar dacă nu-i știe, nu-i cunoaște personal. Evoluția lor încorporează multe aspecte, toate concurând la creșterea și perfecționarea conștiinței.
Fiecare aspect, fiecare ipostază care aparține sufletului vostru cumulativ, vă ajută ca, la un anumit nivel, să vă amintiți de natura voastră divină, de măreția care sunteți, și de gândul vostru cel mai fierbinte: întoarcerea ACASĂ, revenirea la SURSĂ.

Pentru unii, acest proces este destul de ușor, pentru alții este o mare dificultate.
Depinde de cât de capabil este fiecare să accepte modificările care sunt operate de energiile divine trimise în ultima vreme pe planetă și cât de hotărât este să elibereze toate vechile aliniamente. 

Primiți, încorporați și recunoașteți toate aspectele voastre care vă vor întregi identitatea grandioasă care a fost dispersată în multele locuri ale universului. Reintegrându-vă, vă veți recunoaște abilitățile pe care le uitaserăți și vă veți recăpăta întregul potențial creativ. 
Voi trebuie să înțelegeți că sunteți toate aceste lucruri reunite în unitate.  Înțelegeți că sunteți toate aceste lucruri și totuși nici unul nu-și pierde identitatea, deși aparține unei ființe cumulative. 

După ce vă veți recunoaște și recupera toate aspectele, veți avea comportamentul și capacitățile unui maestru pe Pământ.
Pe măsură ce aceste aspecte vor fi recuperate, marele suflet care sunteți va deveni mult mai puternic și mai capabil să-și accelereze evoluția.

Dragilor, multe, dacă nu cumva toate cele pe care le cunoșteați și pentru care aveați o anume explicație, veți constata că nu mai sunt valabile. Adevărurile în care ați crezut până acum se vor dovedi de scurtă întindere, incapabile să vă ajute la generalizare, căci, de fapt, ele au fost valabile și v-au fost de folos într-o spațialitate și temporalitate restrânse.
Fiecare va fi chemat să-și stăpânească propriile gânduri care, la rândul lor, vor asigura manifestarea hologramei din jurul lor.

Pentru unii, integrarea Sinelui Superior poate provoca anxietate căci „ieșirea în câmp deschis” determină, uneori, teama de necunoscut, teama dată de lipsa de repere, sau de nerecunoașterea validității acestor repere. În acest fel, este posibilă apariția unei anume dezorientări și, de aici, nehotărârea de a alege calea de urmat.
Niciodată nu a fost atât de importantă încrederea în posibilitățile proprii și în adevărul că voi niciodată nu sunteți lăsați singuri.
Cerem sufletelor care dovedesc mai multă perspicacitate, mai multă ușurință în acomodarea cu noile paradigme, să preia cu curaj rolul lor de conducere și să ajute pe cei care se descurcă mai greu.

Toate aceste faze ale transformării ființelor pot avea anumite efecte la nivelul corpului fizic, mental și emoțional, deoarece noile scheme existențiale, sunt noutăți pentru ființa voastră și corpul va avea la început un comportament ostil, o atitudine de rejectare a noutăților care-i sunt date spre asimilare. Important este ca în astfel de situații să priviți manifestările cu calm și înțelegere, fără a vă panica și fără să vă precipitați în a vă trata corpul cu medicamente (mai ales alopate). Cea mai comună manifestare va fi una asemănătoare cu o formă de gripă.
 Măsura cea mai importantă de luat este hidratarea corpului, încrederea, alungarea oricăror gânduri negative și odihna. Un corp bine hidratat și odihnit răspunde mult mai ușor la stările de boală reale sau închipuite. Aceasta deoarece toate drenările de substanțe neconforme, rezultate din diferitele reacții fizice, chimice sau psihice se fac mai ușor în mediu bine hidratat, ele fiind eliminate prin căile naturale de care dispune acel corp.
 Gândiți-vă că sufletul vostru a acceptat cu bună știință și cu deplină cunoaștere toate modificările care se propun corpului. Sufletul n-ar fi acceptat sub nicio formă o agresare sau lezare a corpului care-i este gazdă. Sufletul știe ce face iar voi, la nivel mental, trebuie să-i acordați toată încrederea.
Dragilor, noi suntem foarte mulțumiți de progresele pe care le-ați obținut și suntem siguri că repede veți înțelege că trebuie să veniți în întâmpinarea dorinței și sfaturilor primite de la sufletul și Spiritul vostru Superior.
Fratele vostru din Lumină, 
Sananda.


Conversație personală cu Sananda:
Eu (Jenny): Am zâmbit când ai spus că unii auzim șoaptele sufletului nostru iar alții nu aud nici țipetele lui.
În ultimele săptămâni am simțit că am intrat în dialog cu...viața, și am înțeles că sufletul mă îndemnă, mă ghidează și îmi cere să-l ascult, ceea ce am ignorat să fac o lungă perioadă de timp.
Era ca și cum spiritul (sufletul) îmi șoptea, după care a vorbit mai tare și mai imperativ, apoi, pur și simplu, a strigat, să-i dau ascultare. Parcă m-ar fi lovit cu un ciocan în cap. Practic, acel „baros” a însemnat un accident soldat cu o intervenție chirurgicală majoră la spate, care m-a ținut imobilizată aproape o vară. Accidentul s-a resfrânt asupra carierei mele și asupra fermei pe care o aveam.
Cu toate acestea, pot vedea acum cât de mult am învățat din fiecare etapă prin care am trecut, și cât de multă experiență am câștigat, atât de multă încât sunt în măsură să-i ajut și pe alții. Pentru aceasta sunt foarte recunoscătoare, deși evenimentele personale prin care am trecut nu au fost deloc ușoare..
Sananda: Vei înțelege că aceste experiențe dure oferă cele mai mari lecții și cea mai rapidă evoluție. Pentru cei chemați să-i ajute pe alții, cazul multora dintre voi, este esențial să experimenteze fiecare nivel evolutiv, fiecare fază, foarte profund. Nu poți ghida pe un altul decât atunci când acesta rezonează cu tine în privința obiectivului de interes comun.
Mulți dintre voi simțiți greutatea problemelor cu care vă confruntați și, uneori, simțiți că ați eșuat într-o anume problemă de viață. 
Noi vă cerem să nu vedeți în acest mod, ci să înțelegeți că a câștiga cunoaștere, înseamnă a avea experiențe etapizate ca frecvență, durată și încărcătură. Prin experiențele pe care le aveți, voi înaintați și vă puteți ridica la nivele superoare.
Fiecare dintre eșecurile tale a fost o experiență care te-a ajutat să te ridici mai sus și mai trainic. Să nu regreți prin ceea ce ai trecut; a fost spre folosul ființei minunate care ești.
Eu: Mulțumesc pentru cele spuse; este foarte important pentru mine.
Eu: Recent am fost vizitată într-un vis lucid de bunica mea decedată. Am fost surprinsă căci ea murise doar cu câteva luni în urmă.
Ea mi-a spus că am trăit o durere profundă, furie, și probleme de abandon atunci când bunicul meu a trecut dincolo, când eu aveam nouă ani. Ea a explicat că ar trebuit să le revăd (reamintesc), să le recunosc și apoi să le las să plece. Aceste stări au fost mereu în profunzimea ființei mele, chiar dacă le uitasem sau nu le mai conștientizam.
Am făcut ceea ce mi s-a spus și după aceea o pace profundă  a pus stăpânire pe ființa mea. Mă simțeam eliberată. Am rămas cu credința că cei dragi nouă, care nu mai sunt în această viață, ne susțin și ne ajută foarte mult, pe noi, cei încă aflați în corp fizic.
Sananda: Da, toată lumea se află acum în faza în care este ghidată și ajutată, cel mai adesea în timpul stărilor onirice (de vis), acesta fiind un motiv pentru care somnul este atât de important, mai ales în această perioadă. Somnul permite integrarea energiilor, dar, de asemenea, aduce, ulterior, o mai mare înțelegere a limitărilor și nevoii de a elibera pe cei care, într-un fel sau altul, au rămas „agățați” de voi. 
Eu: Nu toată lumea își amintește ce a visat sau este capabilă să vadă și să audă ființe din alte dimensiuni. Unii se simt „scoși din joc”, deoarece ei nu au asemenea trăiri, sau nu-și amintesc „realitățile” din vis.
Sananda: În prezent, toți oamenii sunt ajutați, la diferite niveluri, și în momentul în care sunt pregătiți să aibă asemenea vise. Mulți își amintesc doar frânturi de vis, dar asta se va îmbunătăți în viitor. Nu trebuie făcute comparații și judecăți. Din punctul nostru de vedere, calatoria fiecărei persoane este perfectă, așa cum este.

Sper că răspunsurile mele te-au ajutat și vor fi utile și altora care le citesc.
Toți sunteți în procesul de ascensionare, dacă vă doriți asta, și pe toți vă ajută Lumina și Iubirea.
Fiți binecuvântați!
Mulțumesc tuturor celor care împărtășesc și sprijină evoluția pe planeta voastră.
Aceasta înseamnă mai mult decât veți ști vreodată.
Sanada

miercuri, 30 decembrie 2015

Un răspuns de la Ashtar

(28 dec. 2015; channeler Susan Leland)

Traducere Const. Mihăilescu.

Margareta: Te-am auzit de mai multe ori susținând că Obama este din Lumină. Eu, pur și simplu, nu înțeleg cum poți pretinde asta despre această ființă? 
Ashtar: Acțiunile violente și lăcomia manifestate în cadrul Guvernului și Parlamentului SUA - sunt într-adevăr dificil de înțeles, dar ele nu pot fi puse în sarcina și responsabilitatea lui Obama. Ele sunt comise de întunecații înfiltrați de mult în cele două structuri. Președintele Obama nu poate fi acuzat de ceea ce fac acești indivizi aflați în posturi importante în stat. Președintele lucrează în sensul eradicării acestor situații dar mai este mult până la totala lor dispariție. Oricum, ceea ce face este în acord cu programul său de lucru care are termene ce se apropie de finalizare.
Rolul lui Obama este de a ilumina și conștientiza aceste suflete. Mulți oameni nu au ajuns la înțelegerea acestui adevăr. El (Obama) s-a pregătit asiduu pentru această grea muncă și rămâne fidel misiunii sale, în ciuda eforturilor și încercărilor Illuminati. Zi de zi, întunecații încearcă să găsească sau să creeze ocazii de a-l asasina, pe el și familia sa, în modul cel mai discret. Președintele este însă puternic susținut și atent protejat. El este al nouălea membru al Consiliului Siriusian al lui Nouă, și este instruit de către Lord Morya.
Incă ceva despre președinția SUA : există mai multe nivele peste acest post de conducere, create de „pălăriile negre” (
the dark hats) cu mulți ani în urmă, iar Președintele, de foarte multe ori, nu cunoaște ce se discută și se hotărăște acolo. Un exemplu în acest sens a fost programul spațial secret, în care era programată călătoria lui Obama pe Marte, dar el nu a cunoscut despre asta decât în ultima clipă, când, aflând despre ce este vorba, și-a dat consimțământul.


duminică, 27 decembrie 2015

Mesaj de la Arhanghelul Siriusian Hermes

(26 dec.2015)
Traducere Const. Mihăilescu 

Salutări dragi ființe de lumină! Vin acum la voi pentru a vă spune că semne din ce în ce mai clare și mai numeroase apar atât în dimensiunile înalte cât și pe planeta voastră, și ele vor fi observate de cei care le caută și care țin ochii și inimile deschise ca să le vadă și să le simtă. 
Vreau să vă vorbesc despre aceste semne și de cât de clar vor continua ele să se manifeste.
Bunăoară, iată că la Est de marele fluviu al continentului nord-american au înflorit flori deși calendarul vostru dovedește că sunteți în luna decembrie.

Există o conștientizare tot mai mare în ceea ce privește reacțiile Cabalei întunecate în legătură cu schimbările climatice, care sunt, de fapt, un tip de terraformare. Această conștientizare va crește în mod inevitabil până în momentul în care Cabala va trebui să răspundă pentru faptele ei, printre care manipularea vremii și apariția unor manifestări „naturale” atât de ciudate că va deveni incontestabil că multe se derulează după un program malefic foarte greșit.
Atunci când ar trebui, nu vor fi zile cu zăpadă, în schimb, soarele va străluci și va radia ca focul. Vreamea călduroasă va alterna cu zăpada, apoi soarele va străluci ca focul canicula fiind brusc întreruptă de timp friguros în care va apărea gheața, inundațiile urmate de.... puternice descărcări atmosferice (fulgere). Mlaștinile vor seca iar în deșert va cădea zăpadă. La munte vremea va fi așa cum ar trebui să fie în văi iar în văi veți întâlni condițiile din vârf de munte.
După ce oamenii  vor înțelege, în sfârșit, de unde vine răul, și se vor decide în masă să nu se mai lase păcăliți, adevărul se va revela și lucrurile vor începe să se schimbe foarte repede.

Cabala s-a pregătit de foarte mult timp pentru evenimentele actuale, cărora ea le-a înțeles inevitabilitatea. De-a lungul istoriei voastre s-a vorbit de ființe mitologice, de nordica Ragnarok sau de cele cuprinse în poemul grec Titanomachy. Cei care au o cunoaștere mai largă asupra creației în mitologie vor avea un avantaj în perioada care va veni, pentru că ei vor avea ocazia să vadă cât de liniară este istoria și cum se repetă ea, cu o anumită periodicitate. Astfel, ei vor începe să întrevadă viitorul și această manifestare va fi cea mai puternică dintre toate. Multe profeții se vor împlini iar cei care vor asculta de sfaturile înțelepților cunoscători, vor fi avantajați. Pentru majoritatea celorlalți, noutățile care vor veni vor fi de neînțeles, căci ei nu vor cunoaște și nu vor accepta ciclicitatea evenimentelor în dimensiunile liniare.

Există tot mai multe raportări asupra unor lumini apărute pe cer, cărora lumea nu le găsește nicio explicație plauzibilă. 
Și în trecut aceste apariții puteau fi observate în preajma anumitor evenimente, cum ar fi activități seismice puternice, erupții vulcanice, sau schimbări dramatice de climă, care urmau să se producă. Toate aceste avertizări, în special cele care urmeză, fac parte din programul de terraformare.
Mass-media va începe să publice din ce în ce mai multe informații despre tehnicile de control asupra climei, geoinginerie, terraformare etc. Trebuie să vă amintiți de ele și să înțelegeți rostul lor. 
Este bine să nu treceți cu vederea semnele care vă vin „din cer”, adică de avertizările făcute de navele prietenilor voștri extratereștri, care vor să vă atenționeze și, în niciun fel să vă panicheze.
Cunoscând că viitorul fericit vă aparține, trebuie să așteptați asemenea evenimente cu prudența și cu liniștea necesare. Fiind conștienți de posibilitatea, chiar inevitabilitatea lor, le puteți traversa cu mult mai multă încredere și mai puțină teamă.
Din cauza necunoașterii, majoritatea oamenilor de pe Pământ cad pradă ușor manipulării, înșelăciunii, confuziei și disperării. Mulți se vor considera blestemați să aibă parte de o soartă nemiloasă. De fapt nu este vorba decât de educație, de nivel de cunoaștere și de credința în Dumnezeu.
Este foarte adevărat că greșita industrializare a planetei, creșterea mecanizată a nivelului de trai, exploatarea nemiloasă și irațională a resurselor naturale, poluarea etc. au concurat serios la realizarea planurilor întunecaților de distrugere a planetei și civilizației umane. Deși în al 12-lea ceas, lumea voastră se trezește și începe să înțeleagă că a servit prea mult timp și prea supus intereselor maleficilor.
Noi, cei din tărâmurile superioare, continuăm să observăm ceea ce se întâmplă și, acolo unde ne este permis, intervenim în favoarea umanității și a planetei, întrebându-ne, totuși:„ când umanitatea se va trezi în totalitate pentru a putea schimba semnificativ cursul evenimentelor?” Cât veți mai ignora vocea voastră interioară, care devine tot mai insistentă și vă atenționează că lucrurile nu sunt chiar așa cum v-ați dori, și că nu este în interesul vostru cel mai înalt să vă lăsați manipulați de forțele răului?

Am venit, de asemenea, să vă vorbesc despre gândire și memorie, adică de mental și psihic.
Aici vibrațiile sunt cele de frecvență Alfa și Omega. Orice manifestare începe cu un gând și se încheie cu actul de memorare.
Despre acest aspect a încercat să vă vorbească artistul Leonardo Da Vinci în lucrarea sa care tratează actul de creație al lui Adam. Și multe texte religioase au tratat subiectul, deși acestora li s-au adus modificări și au fost rescrise în conformitate cu interesele bisericii. S-a utilizat mult metafora (pilde).

În această perioadă tranzitorie, multe persoane încep să se deschidă până la a deveni capabile să  recunoască codurile informaționale implementate în ființa lor, abilitățile de care se pot folosi, capacitățile cu care au fost înzestrați, extraordinarele posibilități pe care le are mintea omenească, în special acea parte pe care abia acum cercetătorii încep să înțeleagă că nu este inutilă.  
Gândiți-vă la o poartă care mult timp a rămas închisă, apoi, brusc, se descoperă că dincolo de ea este ceva foarte prețios, foarte valoros. Pe măsură ce această poartă se deschide, mulți încep să intre, dar mai niciunul nu știe cum să folosească comorile pe care le descoperă, cum să înțeleagă și să controleze abilitățile psihice pe care le află acolo. 
Unele utilizări la care se gândesc cei care încep să-și revendice asemenea capacități și abilități nu sunt cele adevărate, sunt înșelătoare, rolul lor real fiind mult mai important. Astfel, unii vor gândi că au găsit o modalitate de a obține ușor un câștig, gândul lor alunecând spre interese meschine și facile. Altora, aceste „comori” le vor da bătaie de cap, durere, stres, depresie și furie căci, deși vor vedea că au descoperit ceva important, nu-i  vor găsi imediat utilitatea. Aceștia vor apela la formule și modele trecute, care se vor dovedi ineficiente și chiar dăunătoare.
Încet, lumea va înțelege că aceste capacități, aceste abilități nu au fost date pentru a face afaceri, pentru a înșela pe cineva, pentru a aduna averi. Parte din ele vor avea legătură cu sănătatea, cu capacitatea fizică de manifestare, și nu pentru a dovedi cine este mai puternic, mai dotat, mai influent.  
Bărbații și femeile care toată viața, sau mai multe vieți, au trăit în mizerie și sărăcie, pot urca repede treptele abundenței, dar nu cu interesul de a obține mai multă putere, mai multă influență ci pentru a se putea implica mai mult în problemele societății, în sprijinirea reală a celor care au nevoie.
Dimpotrivă, mulți dintre cei care au trăit în lux nemeritat, vor scădea repede, până la nivelul care reflectă adevărata lor valoare morală și intelectuală.

Dragilor, în sfârșit, 
am venit și pentru a aduce un mesaj de la Eris, stăpânul haosului ...evolutiv:
"Eu sunt Eris. Luați aminte la cuvintele pe care l-am folosit pentru ca să vă fie foarte clar.
Toate dorințele, visurile, speranțele, scopurile și ambițiile voastre vi le puteți îndeplini numai prin mine, numai cu ajutorul și voința mea.
În dimensiunile în care se manifestă timpul și spațiul liniar, nicio manifestare nu se poate realiza fără a trece prin HAOS.  Cei mai înțelepți dintre voi au vorbit despre asta, de-a lungul vremii.
Dacă doriți să trăiți confortabil, să aveți parte de abundență, de adevărata bunăstare, fără riscuri ca în jocurile de noroc, atunci trăiți clipa cu încredere, și nu vă ancorați de ceea ce realizați. Cu toate acestea, eu vă întreb: sunteți cu adevărat în viață?
Produceți și consumați exact atât cât vă trebuie, nimic mai mult, nimic mai puțin, căci toate rămân aici și nimic nu vă folosește în eternitate. Dacă așa este, atunci, voi puteți doar întârzia inevitabilul. Faceți ca prin realizările voastre, visurie voastre, aspirațiile voastre să vă asigurați confortul veții în care vă aflați. Nu este egoism, nu este naivitate, nu este prostie. A continua să așteptați în penitență și durere ziua în care veți fi eliberați și îmbrățișați înseamnă a nu vă opri din suferință, din temeri, din nesiguranță.
Vă privesc cu dragoste infinită, și am vorbit pentru fiecare dintre voi
Binecuvântări din lumină!


joi, 24 decembrie 2015

Un mesaj de la Jeshua & Maria Magdalena(23 dec. 2015; channeler: Shariq)                                                                                             
Traducere Const.Mihăilescu

Nota channeler, Shariq:
Ne mișcăm prin vremuri foarte interesante și într-un timp accelerat; am ajuns deja la Sărbătoarea de Crăciun a anului 2015 . Astăzi vrem să vă transmitem un scurt mesaj de la  Jeshua & Maria Magdalena, primit pe 23 dec.
Shariq

==========================================
Preaiubiților,
Noi, cei de aici, din dimensiunile celeste, vrem să vă transmitem întreaga noastră considerație pentru deplinul vostru succes în stabilizarea voastră în Libertate și în Iubire,  succes consolidat și reconfirmat de ancorarea energiilor Solstițiului, energii care se vor extinde pe întreaga voastră planetă.
Știm că această nouă etapă nu este sau este mai puțin conștientizată de lumea Pământului, dar ea este pe deplin constatată și recunoscută în planurile superioare.
Ca urmare a atingerii acestei faze a evoluției voastre, va apărea un element de accelerare a modificărilor densității corpurilor umane și o creștere mai importantă a conștiinței. Aceste modificări se vor materializa prin creșterea puterii și amplificarea curajului și determinării voastre, războinici ai Luminii.
Evenimentele viitoare vor aduce transformări și răsturnări surprinzătoare de situații în unele dintre probleme personale și colective, ele fiind consecințe ale schimbărilor de densitate în materie, inclusiv în substanța corpurilor voastre.
Veți afla de ființe umane de mare curățenie în care se va manifesta întruchiparea Sfintei Sfinților, divinitate în formă umană.
Vă reconfirmăm că succesul vostru este real și că noi începuturi vor fi anunțate de solii (vestitorii) trimiși pentru a se manifesta pe Pământ, iar aceasta va face ca iluzia în care ați existat să se destrame în mod accelerat.

Multe binecuvântări,
Suntem Jeshua și Maria Magdalena
Și așa este!

www.goldsunhealing.com
https://www.facebook.com/shariq.mahbub

marți, 22 decembrie 2015

Ce este NESARA?

(21 dec. 2015 de Steve Bercow)
 Traducere Const. Mihăilescu
(fragment)

Nota S.B.: Deoarece despre NESARA s-a vorbit în mai multe rânduri în ultimul timp, permiteți-mi să fac un scurt rezumat despre acest program. De fapt, rezumatul de mai jos a fost scris în 2010, dar structura sa își menține valabilitatea și astăzi (cu foarte mici modificări de date).

Acronimul NESARA vine de la „National Economic Security and Reformation Act” (Securitatea economică națională și modalitatea reformării)
 Legea a fost adoptată de către Congresul american în anul 2000 dar nu a fost pusă în aplicare, din motive pe care le vom menționa pe scurt.
Ca program, NESARA poate fi privită din mai multe perspective.
Este un program financiar spiritual elaborat, care trimite la munca începută și desfășurată de către St.Germain și alți trei maeștri înălțați, încă din seclolul al XV-lea, când cei menționați au elaborat un proiect care reprezenta un nou sistem economic pentru lumea planetei, prevăzut a fi implementat în perioada prezentei tranziții a umanității de pe Pământ.

Prin canalizările lui Sheldan Nidle, Ierarhia Spirituala și Federația Galactică este descrisă munca depusă de acești Maeștrii Înălțați de-a lungul secolelor pentru elaborarea unui program prevăzut a se aplica mult mai târziu.
Redau unele pasaje de interes, din aceste mesaje:
"De data aceasta va fi marcat printr-o ...  infuzie de mare abundență. Această prosperitate va fi în mare asigurată de aliații noștri pământești prin strategiile și soluțiile strălucitoare elaborate cu multe secole în urmă, de către Maeștrii Inălțați Contele St Germain, Maestrul Ilarion, Seraphis Bey și Saint Paul Venetian.”

"Aceste ființe Sfinte au conceput un plan financiar și monetar al cărei scop ascuns era de a permite obținerea unei abundențe, inclusiv prin reglarea și distribuirea unor precipitații (ploi) la momentul potrivit și în locul potrivit, astfel încât să se obțină constant recolte bogate, îndestulătoare pentru oameni și animale. Deși St Germain a fost principalul autor al acestui vast program, fiecare dintre Maeștrii Inălțați menționați a jucat un rol important în elaborarea lui.”

"Pe scurt: ... turcii otomani, habsburgii din Austria, Bourbonii din Franța și Sfântul Scaun au creat fiecare, conspirativ, un sistem bancar care încă se mai aplică și astăzi.. ...
"Originile sistemului bancar fracțional sunt păstrate în vechile trezorerii de la Roma, din Persia, India și China, precum și în multe alte imperii ale Lumii Noi. .”..
"Prin Evul Mediu, în Europa, controlul acestui sistem bancar era deținut de Papă și de o serie de monarhi europeni 
aliați.  
Mai târziu, acest grup a fost grav amenințat de creșterea puterii otomane în Orientul Mijlociu, precum și din cauza subordonării unora dintre ei Constantinopolului. Această vulnerabilitate a impus luarea unor noi măsuri de către suveranii puterilor occidentale.”
"St. Paul venețian și Seraphis Bey au condus negocierea noilor tratate secrete, pentru a pregăti calea pentru faza finală a strategiei lor. Saint-Germain a efectuat un program organizatoric, cu ajutorul Maestrului Ilarion. 

Rezultatul a fost crearea Trustului Mondial al Lucrătorilor în Lumină.”
"Fondurile colectate prin acest program financiar urmau să fie plătite odată cu apariția creștinismului, în al doilea mileniu. 

Cu cât se apropia scadența, când trebuiau făcute plățile către cei îndreptățiți, a devenit tot mai clar că anumite filiere (clici) de ființe întunecate care controlează lumea actuală, nu doresc ca acest lucru să se întâmple, speranța lor din totdeauna fiind să pună mâna pe toate aceste fonduri.”
"Un număr de foști membri ai acestei rețele au părăsit însă aceste grupuri interlope și au început să susțină în secret programul inițiat de St.Germain & co.
"Asta a dus la mărirea grupului aliaților noștri pământeni atât ca putere cât și ca influență. Grupul aliaților din Lumină a folosit o strategie extrem de complexă, căreia i-au trebuit totuși zeci de ani pentru a curăța rețeaua de implementare și distribuție, de cei care intenționau s-o „căpușeze”. 

Procesul a început ca o modalitate de a se asigura că resursele financiare care vizează obținerea abundenței promisă de contele St. Germain să fie puse sub controlul Lucrătorilor În Lumină de pe planetă.
"La început, această intenție s-a realizat prin constituirea unui număr de trusturi, al căror adevărat scop a fost ținut secret. Câteva decenii mai târziu, a început să se facă referire la implementarea unui program umanitar aprobat de FMI. 


De-a lungul timpului, aceasta a dus la apariția unui număr de coaliții guvernamentale, economice și politice, care au fost protejate de Maeștri Ascensionați. Tot Maeștrii Ascensionați au încurajat o Intervenție Divină și cooperarea cu Federația Galactică a Luminii. 
Din prima misiune face parte crearea și cooptarea Trustului Mondial „St.Germain” la care însuși Maestrul St. Germain a contribuit la anunțarea și popularizarea lui.

 În 1998 această măsură a intrat în mod oficial în vigoare printr-o serie de acorduri secrete, în care s-a convenit că  mușamalizarea existenței OZN va înceta atunci când va începe distribuirea acestor fonduri către diversele categorii ale populației.”
"Punctul culminant a aproape un deceniu de dispute (neînțelegeri) purtate în secret între coaliția globală și multe grupuri de interese ale întunecaților de pe Pământ a avut loc în ultima parte a anului 2000 când Cabala întunecată a făcut ultima sa încercare de a acapara conducerea celui mai puternic stat de pe planetă.
"Astfel, ei au activat o politică care semăna cu un sistem aplicat în Germania prin anii 1930 [referire la 9/11, concept care relua acțiunea de incendiere a Reichstagului]. Ei au sperat că prin această politică ar putea bloca plata fondurilor. De asemenea, ei s-au străduit din răsputeri să declanșeze un  război mondial care le-ar  fi permis, sperau ei, să creeze posibilități de deturnare a fondurilor. (n.m.: în sensul că un război mondial, sau distrugeri masive de orice fel, ar fi provocat o mare necesitate de fonduri, care ar fi impus și deblocarea banilor adunați în scopuri NESARA, în rularea acestor fonduri intervenind și agenții lor „recuperatori”)
"La început, politica lor părea să reușească. Cu toate acestea, acțiunile lor au dus la o reacție populară violentă care a crescut capacitatea aliaților noștri pământeni de a contrabalansa puterea acumulată de aceste ultime clici.

 Cel mai recent, s-a încercat, în aceleași scopuri, utilizarea războiului ilegal din Irak.(1)

Influențe și cauzalități pornite tot din programul NESARA pot fi găsite în răspunsul dat de Curtea Supremă de Justiție a SUA în problema ipotecilor bancare contra patrimoniului agricolconsiderate ilegale.
În cursul revizuirii acestor practici, Curtea a mers mai departe și a descoperit că multe alte aranjamente bancare contemporane, de impozitare și de guvernanță erau neconstituționale. Aici, articol lui James Rink pare a fi o bună sursă de informare. (2)
De asemenea, o inițiativă legislativă privind securitatea economică națională și Reforma legislativă în domeniu, adoptată de Congres în 2000, a fost remarcată și în mesajele și observațiile lui Matei Ward, în care se spune:
"Legislația NESARA este procesată în legile originale ale SUA a cărei constituție a fost inspirată chiar de Dumnezeu." (3)
"Pentru că ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii determină în mare măsură ceea ce se întâmplă în întreaga voastră lume,  programul NESARA a fost conceput în conformitate cu legislația din SUA, mai degrabă decât cu legile oricărui alt stat” (4)

Programul NESARA a fost adoptat în 2000 și urma să fie anunțat pe 11 septembrie 2001 la ora 10:00, dar, pentru ca acest lucru să nu se întâmple, Cabala a organizat și declanșat exploziile din clădirile World Trade Center, la 09:00, afirmă  Matei.
"Forțele întunericului se luptă din răsputeri pentru a preveni chiar conștientizarea asupra NESARA, cu atât mai puțin punerea sa în aplicare. În acest moment, politica lor încă mai poate întârzia anunțul despre aprobarea legii care precede adoptarea pe scară largă a dispozițiilor acestui program.”
"Iiluminati au avut succes până acum în realizarea întârzierilor prin multele mijloace de care s-au folosit: asasinate, influențe care favorizează blocarea unor decizii favorabile, folosind șantajul și mituirea unor persoane. De asemenea, Cabala se dedă la amenințări cu moartea la adresa Lucrătorilor în Lumină și a familiilor acestora. Acolo unde găsesc persoane potrivite, le corup și le racolează pentru a le furniza informațiile de care ei au nevoie.  Se folosesc, desigur, de atacuri teroriste. Actul terorist din SUA din 11 septembrie 2001, a fost cea mai dramatică dintre aceste tactici. "(5)
Aurul care a susținut noua monedă a fost depozitat în turnurile WTC și a fost furat de oamenii Cabalei. Clădirea nr.7 a fost centrul de operațiuni pentru actiunea teroristă 9/11 și a fost distrusă intenționat, după ce operațiuna a fost completă.

Privit din cel mai larg unghi posibil, NESARA este un aranjament spiritual inspirat și ghidat divin, spune Matei.
"NESARA, bazată pe legislația americană, a fost conceput de ființe de lumină care au ținut legătura și au îndrumat spirituale evoluate ale planetei, nu neapărat la modul conștient, și au inspirat sentimentele de pace, iubire și armonie pe Pământ” (6)

"Unii consideră programul NESARA a fi politic și economic în timp ce alții îl văd a fi spiritual, din cauza ființelor de lumină de nivel înalt implicate în el. 
S.B.
Când oamenii sunt grav asupriți de condițiile politice și economice care îi pauperizează și le calcă demnitatea în picioare, când nu beneficiază de îngrijire și tratament medical gratuit, când, dimpotrivă, li se otrăvește hrana, când nu li se asigură educația, când magnații pun monopol pe resursele naturale, când se dau legi nedrepte, care apără doar interesele celor bogați, NESARA va face ca mare parte din aceste neajunsuri să dispară, căci oamenii, nevoiași până atunci, vor avea cu ce să-și plătească obligațiile, care oricum, se vor împuțina extrem de mult.” 
"Acesta este motivul pentru prevederile NESARA sunt monumentale în domeniul lor de aplicare, căci cuprind reforme radicale pentru Pământ, reforme care vor începe să se deruleze imediat ce legislația necesară va fi promulgată. Când oamenii vor deveni conștienți de reforme, ei vor fi motivați să participe la făurirea binelui social.
"Ca și în toate celelalte aspecte de polaritate, încă existente pe Pământ, NESARA va fi o forță teribilă care va ajuta la dispariția întunericului și a membrilor lui numiți Illuminați, masoni etc." (7)  

NESARA este conceput să șteargă sărăcia și toate relele sale inerente de pe Pământ în timpul perioadei de tranziție care precede Ascensiunea, astfel încât ființele suverane ale planetei să se poată concentra asupra transformării planetare, spune SaLuSa.
"Modificările nu vor fi impuse de nimeni, dar vor face parte din programul nostru ales de voi înșivă căci fiecare va înțelege și va dori să trăiască în bucurie și în fericire. Acesta este scopul final. "(8)Bibliografie:
(1) Spiritual Hierarchy and Galactic Federation, April 15, 2003, Galactic Federation of Light: Updates Archive 1997-2007, at http://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html.
 (2) James Rink, “Partial History of the True National Economic Security and Reformation Act,” at http://goldenageofgaia.com/2010/08/30/james-rink-partial-history-of-the-true-national-economic-security-and-reformation-act/
(3) Matthew’s Message, Aug. 7, 2003, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
(4) Ibid., Nov. 10, 2003.
(5) Ibid., Aug. 7, 2003.
(6) Ibid., Nov. 10, 2003.
(7) Ibid., Aug. 7, 2003.
(8) SaLuSa, May 7, 2010.

luni, 21 decembrie 2015

Război dezlănțuit asupra Crăciunului: Papa Francisc spune că «acesta e doar o șaradă»… în fața atâtor războaie și a urii!

Papa Francisc declară Crăciunul o „șaradă” când există atât de mult „război și ură”. Celebrarea sărbătorii Crăciunului pare o ipocrizie dacă ținem seama de violențele, vărsarea de sânge și ura care s-au dezlănțuit în lume, spune liderul Bisericii Catolice.
Crăciunul se apropie: vor fi lumini, petreceri, brazi împodobiți, scene cu Nașterea Domnului… toate acestea sunt o șaradă. Lumea se îndreaptă spre război. Lumea nu a ales o cale pașnică”, a declarat Papa Francisc în timpul unei predici de la sfârșitul lunii noiembrie.
Afirmațiile suveranului pontif au venit cu o zi înainte de asediul asupra unui hotel din capitala Bamako, Mali, soldat cu cel puțin 29 de morți. Papa a făcut referire la atacurile teroriste din Paris și Beirut și la bombardarea avionului rusesc deasupra Peninsulei Sinai, în Egipt. 
El a condamnat escaladarea urii dintre oameni, alimentată de violențe și a sugerat că ar trebui ca lumea, în loc să se delecteze cu petreceri, să se căiască și să se roage pentru o „revărsare de grație divină”.
Ar trebui să implorăm iertare pentru această lume, care nu alege calea păcii. Să-i plângem pe cei care trăiesc pentru război și au cinismul de a nega acest lucru”, a declarat papa, adăugând că „Dumnezeu plânge, Iisus plânge”.
Cei care fac război sunt damnați, sunt infractori. Războiul nu poate fi «justificat» din multe motive. Dar atunci când întreaga omenire este în război, așa cum se petrece astăzi… nu există nicio justificare”, a adăugat pontiful.
Afirmațiile papei au venit odată cu marcarea de către Vatican a începerii sezonului tradițional festiv, prin ridicarea bradului de Crăciun de 25 de metri înălțime în Piața Sf. Petru, brad adus din Bavaria, Germania, patria fostului papă Benedict al XVI-lea.
Bradul a fost împodobit cu ornamente confecționate de copiii bolnavi de cancer din toată Italia, înaintea începerii Anului Sfânt, în 8 decembrie.
Papa Francis are speranțe mari cu privire la încheierea războiului, fiind adesea aclamat pentru propovăduirea mesajelor de pace. În timpul vizitei efectuate de pontif în Statele Unite cu trei luni în urmă, președintele Barack Obama a recunoscut contribuția papei în normalizarea relațiilor dintre SUA și Cuba.
În cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York din luna septembrie, suveranul pontif a condamnat persecuțiile asupra minorităților religioase și etnice și distrugerea zonelor culturale din Orientul Mijlociu și America de Nord.

yogaesoteric
20 decembrie 2015

duminică, 20 decembrie 2015

Vindecarea de rușine.

Mesaj din Arhanghelul Gabriel
(18 nov. 2015; channeler  Shelley Young)
Traducere Const. Mihăilescu

Dragilor, rușinea este o emoție care de multe ori duce la blocaj, în comportamentul persoanei aflată în această situație născându-se o stare de regret și frustrare. Noi avem totdeauna o atitudine de înțelegere a acestor ființe și le încurajăm să reflecteze asupra comportamentelor care le-au determinat sentimentul de rușine, de jenă. Ele trebuie să fie capabile să identifice cauzele unor atari șituații și să reflecteze la cât de departe sunt în acele momente de ceea ce sunt sau pot fi ele cu adevărat.
Sentimentul de rușine apare atunci când ființa se comportă diferit de cum ar fi normal, și această situație o scoate înafara zonei sale de confort și de echilibru.
Aceasta este o condiție importantă a creșterii spirituale.
Problema apare ulterior, atunci când, individul își folosește această experiență de viață pentru a-și bloca propria dezvoltare și se afundă tot mai mult în mocirla auto-degradării.

Există o mare diferență între introspecție și abuzul de sine! Orice experiență servește creșterii voastre, cu condiția să învățați a vă redefini în conformitate cu concluziile acceptate din acea experiență, adausul de experiență ajuându-vă să vă redirecționați pe calea care să exprime mai fidel expresia voastră de sine.
Introspecția vă ajută să înțelegeți și să alegeți diferit pentru a putea merge mai departe. Abuzul de sine, pur și simplu, vă ține blocați, ceea ce poate determina un comportament mult diferit de ceea ce sunteți voi cu adevărat.
Dacă ați făcut ceva de care nu sunteți mândri, faceți corecția în viitor, la proxima ocazie, astfel ca să puteți continua înaintarea pe cale cu totala voastră angajare, neîncărcată de aspecte care nu vă mai pot legitima deplina integritate morală.
Analizați cu luciditate care a fost cauza pentru care ați acționat altfel de cum ar fi fost în conformitate cu ceea ce vă reprezintă și vă definește.
A fost teamă? Deconectare? Singurătate? Tristeţe? Furie? Frică?
Există întotdeauna un aspect de sine rănit care vă precipită deciziile spre ceva care nu reprezintă ceea ce sunteți voi cu adevărat.  
Conectează-te cu această parte rănită și imaginează-ți cum o îmbrățișezi cu dragoste, iartă-te pentru rătăcirile tale și promite, ție și universului, că nu te vei mai abandona răului și neputiinței.
Simte că te-ai însănătoșit, că ești din nou totalitatea ta imaculată și primitoare pentru Lumină.
Apoi, realizează că poți face, cu deplină legitimitate, pasul înainte.

Cine nu este capabil să-și recunoască vina și momentele de rătăcire, nu-și va putea vindeca rănile și va continua să facă loc degradării fizice, psihice și morale.
O ființă rănită și încărcată cu tarele trecutului, nu poate continua să evolueze, și va fi dispusă, sau nevoită, să aleagă căi lăturalnice, crezând că a găsit „scurtătura” prin care să recupereze decalajul.
Acceptând neadevărul asupra evoluției sale, va găsi mereu o motivație a alegerilor sale nedumnezeiești și, din când în când, va face acte de mărinimie care, va crede el, vor „spăla” toată murdăria (n.m.: va „drege busuiocul”) din comportamentul care-l împinge spre și mai multă nelegiuire. 
Calea corectă este să te oprești, să te recunoști așa cum ești și să vezi că ești diferit de ceea ce ar fi trebuit să fii. Recunoaște-ți faptele, vorbele și gândurile care te-au făcut să te depărtezi de Lumină și iartă-te. Apoi, rupe legătura ta cu trecutul care nu te onorează iar, în viitor, fă alte alegeri. 
 Alege să mergi în noua ta versiune îmbunătățită, care te va îndemna mereu să faci fapte bune, pline de iubire, de compasiune și de milostenie. 
De data aceasta, va fi o creștere adevărată, dragii mei, acea creștere care vă va conduce în dimensiunea la care v-ați propus să ajungeți.

www.trinityesoterics.com

vineri, 18 decembrie 2015

A doua lege a universului, Legea Intenționării (2)

(Reluarea articolului publicat pe 3 sept.2013) 
(23 august 2013; channeler Linda Dillon)
Traducere Const. Mihăilescu.

Sanat Kumara / Raj: Salutări, eu sunt Sanat Kumara. Bine ați venit la această întâlnire. Eu, Raj, sunt prietenul, fratele și profesorul fiecăruia dintre voi.   
Nu există în univers nici o creație cu semnificații speciale. Calea pe care merg aceste creații este una liber aleasă și toate deosebirile care au apărut sau apar pe parcursul evoluției lor sunt doar consecințe ale alegerilor pe care le fac. Unele civilizații sau creații pot să ignore Legea Intenționării, altele au ales să o respecte. Oricum ar fi, nu înseamnă că această lege nu există; ea va continua să-și facă efectele, ignorată sau luată în considerație.
Cele 13 legi diverse ale universului, sunt relevante pentru această parte a creației și au impact asupra progresul omenirii și experiențelor voastre în cele 12 tărâmuri, caracterizate prin 12 dimensiuni distincte, adică prin 12 densități. Faptul că ați ales să aveți existențe într-o anumită densitate, nu reprezintă o întâmplare sau o pedeapsă ci consecința căilor de evoluție pe care ați decis să le urmați, pentru a atinge ținta voastră finală: revenirea ACASĂ.
 Anterior fazei actuale a evoluției în care ați fost angajați, aveați dreptul să spuneți: "Ei bine, Raj, eu nu am fost conștient de toate consecințele, poate că nu am fost conștient de loc". Așa este, dar începând de acum încolo, deveniți conștienți de divinitatea voastră, de totalitatea voastră ca ființe multidimensionale, nu-i așa? Asta înseamnă că a sosit timpul pentru ca fiecare dintre voi să se ia în serios și să utilizeze cu discernământ și responsabilitate Legea Intenționării, în fiecare aspect al ei. Această lege va putea fi folosită atât la nivel de grup cât și individual. Spun încă o dată că posibilitățile de exprimare pe care vi le oferă această lege sunt imense și tocmai pentru aceasta responsabilitatea utilizatorilor este imensă. Pentru a nu comite greșeli, unele chiar ireparabile, se impune ca mai întâi să deveniți cu adevărat ființe pline de iubire și compasiune pentru orice alt produs al creației. A încerca să te folosești de această lege în interese egoiste, de dominație și subordonare a altora sau pentru acumulări nejustificate, potrivnice interesului general, înseamnă să-ți anulezi dreptul de utilizare a acestei legi și să cazi sub incidența altor legi divine, care, până la urmă, te retrogradează să exiști în acea dimensiune pe care o meriți și căreia-i corespunzi ca mentalitate, nivel de conștiință și vibrație. Deci, cei care utilizează Legea Intenționării vor fi doar aceia care își aliniază perfect corpurile fizic, emoțional, mental, spiritual, la voința divină. Toate componentele ființei trebuie să fie în rezonanță cu vibrațiile acestei legi universale.  
Eu sunt unul dintre logoșii planetari și utilizez mereu această minunată lege universală. Ceea ce trebuie să menționez în legătură cu această lege este faptul că ea este totală, exhaustivă. Ea nu acceptă frânturi sau jumătăți de măsură. Cine va utiliza această lege nu va putea spune niciodată: "Ei bine, voi accepta un pic din acest lucru, un pic din celălalt. Mă descurc eu cumva.” Nu, dragilor, ea nu funcționează în acest mod.  
Mare parte din umanitatea voastră a considerat, și, din păcate, s-a comportat ca atare, că rigoarea, exactitatea, integritatea mai pot fi ocolite pe ici pe colo. De data aceasta, ceea ce se începe, trebuie dus până la capăt, respectând cu strictețe toate regulile divine ale creației. Este adevărat că acest comportament ambiguu al omenirii s-a creat și datorită unor manipulări convenabile ale ego-ului uman.
Vă garantez că încercările de tipul: ”semnalizez la dreapta dar o iau la stânga” nu vor avea decât rezultate nefericite pentru cei care au asemenea intenții. Consecințele vor fi drastice pentru cei care se vor declara adepți ai acestei legi dar vor submina, într-un fel sau altul, prevederile ei.
Cei care doresc să se folosească de imensa puterea a Legii Intenționării vor putea fi numai aceia la care gândul, vorba și fapta vor fi în deplin acord. Alinierea trebuie să fie absolut perfectă. Bunele realizări vor fi consecințe numai ale bunelor intenții. 

Atunci când cineva nu mai este în aliniament este semn că se află în dezechilibru. Mai clar: dacă gândurile tale bune sunt pervertite de minte în acțiuni nepotrivite, inima va da semnalul acestei discrepanțe și echilibrul se va strica. Într-un dezechilibru se poate întâmpla orice deoarece comenzile vor fi contradictorii cu acțiunile iar individul va încerca să acopere cu vorbe goale faptele, apelând la inexactități, la minciună, la inducere în eroare. Imediat, se va da un semnal de alarmă la nivel de colectivitate și adevărul va ieși repede la iveală. Este bine pentru eventualii autori de asemenea acțiuni neconcordante între inimă și minte să renunțe a intenționa asemenea fapte. Rolul și scopul meu este ca aplicarea Legii Intenționării să se facă cu cea mai mare corectitudine și să beneficieze de ea numai acele ființe care vor fi în rezonanță cu frecvențele acestei legi.

L.D.
 Acum, permiteți-mi să vă împărtășesc înțelegerea mea.
Există mulți dintre voi care, din motive care-i privesc,au evitat a fi centrați și echilibrați. Pentru unii, asemenea stări ar putea fi considerate niște ciudățenii, acum când ei cred că trebuie să fi extrem de ”activ”, pentru ”a putea reuși în viață”. (Asemenea aprecieri sunt izvorâte din egoismele ego-ului uman). Ar fi minunat și entuziasmant dacă v-ați cunoaște frumusețea și unicitatea a cine sunteți voi cu adevărat și aceasta ar depăși cu mult ceea ce crede ego-ul vostru uman despre voi. Când vă veți putea plasa în centrul sinelui sacru, când veți putea observa reflexia a cine sunteți cu adevarat, veți înțelege că schimbările voastre au adânci rădăcini în originea din care vă trageți. Nu este nimic mai minunat, mai mare, decât exprimarea adevărului vostru. Dar nimic nu se poate crea durabil dacă nu vă aflați în starea de echilibru, adică atunci când sentimentul de frică și nesiguranță pune stăpânire pe voi. 
Când sunteți dominați de frică trăiți stări de angoasă, furie, dezamăgire, disperare; lipsuri de tot felul vă copleșesc și obsesia că sunteți manipulați și controlați vă face nesiguri, temători pentru orice și asta vă împinge să vă căutați izolarea.
Dragilor, acum vreau să vă dau o misiune;de altfel, pe parcursul acestor contacte cu mine, voi face aceasta la fiecare întâlnire. Doresc să-mi folosesc cât mai avantajos pentru voi rolul meu de Logos Planetar și deținător al Legii Universale a Intenționării. Începând cu săptămâna viitoare, vă voi invita ca, prin meditație, să mergeți înapoi în trecutul ființei voastre pentru a reflecta, a asculta, a citi și extinde înțelegerea a ceea ce înseamnă a INTENȚIONA. Ce ați intenționat înainte de a veni în această viață și care vă sunt intențiile actuale.
Și vor fi nu numai aceste întrebări la care veți fi chemați să aflați răspunsuri, dar și altele precum: ce vrea sufletul vostru de la voi? Care este dorința inimii voastre în relația cu Sinele Universal? Cum veți începe să percepeți alinierea acțiunilor voastre cu dorințele, idealurile și intențiile voastre?  Cunoașterea scopurilor sufletului vostru, a prevederilor programului pe care l-a elaborat el înainte de a se încarna vă va da posibilitatea de a merge direct la țintă, fără a bâjbâi în negura necunoașterii. Voi trebuie să dețineți toată cunoașterea programului vostru pentru a deține claritatea acțiunilor pe care trebuie să le întreprindeți.
În timpul meditațiilor, nu vă așteptați ca eu să vă șoptesc la ureche ceva despre intențiile voastre sacre. Înțelegerea va curge spre voi fără a fi impulsionată din exterior.  
În ființa voastră există mai multe straturi, în care sunt sedimentate diversele niveluri ale cunoașterii universale. Pentru voi va fi o desfătare să constatați ce minunății ascund aceste sedimente acoperite de vremuri îndepărtate sau mai apropiate. 
Noi suntem aici pentru a vă acorda toată asistența de care aveți nevoie și pe care ne-o veți solicita atunci când veți considera că este cazul. De altfel, noi am fost totdeauna în preajma voastră, așteptând să ne solicitați sprijinul. Dar acum este timpul, așa cum v-a spus Arhanghelul Mihail, să utilizați cu mai mult folos oportunitățile acestei perioade. 
Dar, n-ați vrea să începem discuția? 

SM: Mulțumesc foarte mult, Raj, pentru că ai acceptat să fi acum cu noi, din nou. Subiectul este cu adevărat incitant căci lumea începe să bănuiască existența a ceva deocamdată nedeslușit, dar care are legătură cu intenția și imaginația. 
Pentru mine, încrederea joacă un rol imens în această acțiune care începe să își facă prezența în comportamentul și gândirea ființelor umane. Deocamdată, mai nimeni nu știe exact cam care vor putea fi posibilitățile și consecințele aplicării Legii Intenționării. Care factori sunt importanți de luat în calcul în această ecuație? 
Raj: Intenția este începutul creației. Anterior am vorbit despre această formă și de colectarea codurilor creației, dar vom mai spune că intenția, inspirația și imaginația formează un mănunchi bine sudat între ele. Odată ce ”un produs” este elaborat de acest mănunchi, se dă acțiunii proiectul pe baza căruia să fie elaborate detaliile de realizare.  
De exemplu, dacă intenționați să trimiteți vindecare de o anumită afecțiune, unei persoane,  mai întâi trebuie să vă imaginați că un spot de lumină pură pleacă și călătorește cu viteza iubirii spre acea ființă. Emitentul (vindecătorul) trebuie să-și imagineze că acel flux luminos ajuns la destinație, deja a acționat pentru însănătoșirea acelei persoane.
 Puterea intenției va fi cu atât mai mare, iar rezultatul mai deplin, cu cât credința voastră în puterea vindecării va fi mai deplină. 
Ați lucrat foarte mult până acum cu grile false care nu se bazau pe puterea Legii Universale a Intenționării. 
Intenția este punctul de pornire odată ce ați stabilit relația intimă cu scopul vostru sacru.
Trebuie să vă păstrați intenția. Este ceva ce trebuie să faci zece minute pe zi. Puteți lua zece minute la începutul zilei pentru a ancora claritate asupra intenției a ceea ce doriți să faceți în acea zi dar puteți intenționa ceea ce hotărâți să faceți în toată acea săptămână. Se poate aplica Legea Intenționării pe diverse teme cum ar fi: realizarea unei sarcini, confecționarea unui obiect, tipul de comportament pe care doriți să-l abordați într-o anume relație sau situație etc. Puteți face o invocație în legătură cu dorința voastră de a găsi soluție la o problemă care trebuie să-și găsească rezolvarea într-un anumit interval de timp. Este pur și simplu o metodă de a aduce în realitatea voastră conștientă, în activitatea de zi cu zi, un anume proiect sau program.
Altfel spus, trebuie să anunțați Universul asupra intențiilor voastre și să faceți o invocație care să vă asigure rezolvarea în parametrii pe care i-ați gândit. Nu este un act de impolitețe dacă cereți Universului să vă ajute în realizarea unui proiect, oricare ar fi el. Important este ca acel proiect să fie unul din Lumină. Nu pentru că, dacă intenționați ceva neconform cu etica Divină sau umană, nu ați putea primi un sprijin. Realizările ”neconforme” introduc dezechilibre energetice iar legile universului vor acționa în sensul restabilirii acelui echilibru.
S.M.
SM: Da, așa este. La acest punct aș dori o confirmare în legătură cu munca mea. Tot ceea ce fac eu este legat de tărâmurile invizibile ale Luminii: este oare suficient ceea ce fac eu pentru a contribui cât de cât important la o schimbare pozitivă în lume sau, măcar în mediul în care trăiesc?
 Raj: Nu este o greșeală să fi interesată de aceste rezultate. Ai amintit de schimbări în tărâmul invizibil. O mare parte din munca de transformare care are loc pe planeta asta nu se vede. Deci, este dificil să cunoști efectele dacă ele nu sunt într-un plan observabil. Trebuie să ai însă încredere, să ai credința că ceea ce intenționezi, se întâmplă. Credința ta trebuie să fie atât de puternică încât să nu ai nevoie de confirmări. 
De exemplu, faci afirmația: "trimit energia mea binefăcătoare lui Robert Mugabe și îmi deschid inima pentru realizarea obiectivelor pentru care el a luptat toată viața: libertatea și prosperitatea poporului său." După ceva timp afli că ceva s-a schimbat în bine, în ceea ce privește starea lui de sănătate. Atunci te vei gândi: "iată, domnule, că a lucrat!" Tu nu știi dacă acel rezultat ți se datorează, dar speri că ai contribuit la obținerea lui. Și asta contează. 
Adesea schimbările sunt subtile, alte ori sunt frapante. 
Sărbătorește acest rezultat, indiferent dacă ai sau nu convingerea că este doar al tău. 
Tu, draga mea Suzanne, nu ai suficientă încredere în rezultatele muncii tale. Asta este o dificultate. Adesea tu îți spui: "eu lucrez cât pot de mult, trimit iubire și binecuvântări dar nu știu ce efecte au produs aceste acțiuni; de unde să aflu rezultatele ?” Dar dovada este acolo, este înglobată în mersul lucrurilor, al producerii evenimentelor, al înaintării voastre spre dimensiuni superioare. Când afli de un succes, consideră că ai luat și tu parte la el. Asta deoarece chiar așa este.
SM: Este cu siguranță mult mai ușor să faci acest lucru atunci când vezi o schimbare, dar, în cazul în care schimbarea nu este evidentă, de exemplu, într-o situație din planul fizic, dacă cineva suferă de o boală sau are o durere în organism și apelează la noi iar noi intenționăm vindecarea acelei ființe, dar efectele nu se văd, ce mai putem face, ce ar trebui să credem? Munca noastră a fost în zadar, nu am procedat corect? 
 Raj: Aceasta este o întrebare bună. Când trimiți energia vindecării către cineva, pentru tine nu trebuie să conteze decât modul cum ai trimis-o. Ce face primitorul cu ea, o primește sau o respinge, îi folosește ori nu, asta nu mai este treaba și sarcina ta.Voi, în calitate de vindecători, trebuie să înțelegeți că nu sunteți la nivelul la care să dețineți controlul absolut. 
Sunteți un contribuabil nu controlor al efectelor. Ceea ce faceți voi este definitivat în Planul Divin. 
Fiecare persoană, indiferent dacă aceasta este o personalitate, un șef de stat, sau dimpotrivă un măturător, poate ajunge în situații dificile din punct de vedere al sănătății. Dacă, atunci când i se oferă ajutor, va primi cu inima deschisă sprijinul sau nu, nu va ști la nivel mental dacă acesta îi va aduce sau nu vindecarea. 
Liberul arbitru al fiecărui suflet funcționează de fiecare dată. El va ține cont de foarte mulți factori, printre care cel mai important este programul său de viață. Există două lucruri care se întâmplă. În primul rând, energia care se trimite, energia iubirii și vindecării, nu va fi irosită. Aceasta este una dintre noile reguli. Când Legea Intenționării a fost aplicată pentru a trimite energia vindecării, faza expedierii a fost realizată. Cât de mult a ajutat, asta este a doua parte a acțiunii.
Apoi, dacă mai mulți se roagă pentru vindecarea unei ființe, atunci puterea intenționării este amplificată exponențial și poate să depășească pragul ineficienței în planul fizic, iar rezultatul să devină favorabil. (Nota C.M.: asemenea rezultate presupun multe modificări la nivel energetic, din cauza afectării planurilor de viață ale multor ființe cuprinse în contractul de viață al bolnavului).
Oricum, este de reținut că energiile celor care vor să ajute sunt cumulative și măresc probabilitatea ca subiectul să se însănătoșească. Munca de vindecare, chiar în cazul unor efecte neobservabile, nu se pierde deoarece emitentul (vindecătorul) primește un bonus în evoluția sa personală (n.m.: accelerarea evoluției prin creșterea frecvenței de vibrație sau arderea unor  acumulări karmice). 
Așa dar, nu este cazul să vă faceți raționamentul: ” am pierdut timp și energie degeaba, că nu s-a produs efectul scontat!”
Intenționarea nu trebuie condiționată de ceva anume: vrei să faci ceva, faci; asta-i tot.
SM: Deci, fiecare zi aduce o oportunitate nouă de a face ceva pentru evoluția noastră.   
Raj: Da. Și un prilej de a sărbători. Nu vă uitați mereu după rezultate, are cine să se ocupe de contabilizarea și de partajarea lor. Faceți astfel ca la sfârșitul fiecărei zile să puteți spune: "am făcut ce trebuia să fac azi, ceea ce am vrut să fac, ceea ce a fost în aliniere cu Sinele meu sacru și cu Universul."
SM: Asta era ”piesa” care îmi lipsea mie. Eu chiar apreciez când afirmi că dacă ți-ai făcut ceea ce ți-ai propus, ai dreptul să sărbătorești modul cum ai încheiat acea zi. Ăsta e un mesaj foarte bun pentru mine. Mulțumesc pentru asta.
Raj: Cu plăcere, dragă inimă.

SURSA: http://counciloflove.com 
 (C.M.)