Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 31 decembrie 2015

Fuzionarea cu Înaltul vostru Aspect .

Mesaj de la Sananda și Frăția Albă Galactică.
(29 dec. 2015; channeler Jenny Schiltz)
Traducere Const. Mihăilescu

Venim la voi astăzi cu informații importante privind procesul în care este antrenată energetic lumea voastră. 
Acumularea de energii face ca fiecare persoană să-și crească nivelul vibrațiilor și să înainteze în forma din ce în ce mai completă, rezultată din recuperarea aspectelor voastre aflate în diferite locații ale universului. 
Treptat, sufletul vostru se contopește cu Spiritul vostru Superior. Toate ființele de pe Pământ sunt afectate de această schimbare în acest moment, dar în grade diferite.
Nimeni nu este lăsat pe dinafară procesul schimbării energetice, și când spunem aceasta ne referim la: entitatea Pământ, regatul elementalilor, lumea minerală, plantele și fauna și, mai cu seamă, ființele umane.
Toate au convenit să facă această călătorie incredibilă, de creștere vibrațională și îmbogățire a sufletului. 
Însă aceste transformări depind ca înălțime și profunzime de starea de evoluție de la care fiecare entitate a plecat în acest proces. Roadele strădaniilor anterioare se văd acum când vi se oferă marile oportunități.
În acest moment mulți dintre cei care nu știau anterior, adică cei care „nu erau în temă” cu procesul evolutiv, vor putea trăi momente de frământare, de nemulțumire și de disconfort. Dorința lor este să găsească oaza de liniște care să-i scoată din experiențele care-i bulversează.
Pentru unii, aceste încercări pot însemna pierderea locului de muncă, mutarea în alt loc (cu serviciul sau cu locuința), unele schimbări în relațiile cu ceilalți, și chiar pierderea unora dintre cei dragi lor.
Asemenea evenimente pot fi dificil de acceptat și de înțeles, dar, în general, ele ajută la „relocarea” spirituală a fiecărei entități, în conformitate cu rezultanta dată de transformările care au afectat ființa în acest proces accelerat de evoluție.
Oamenii vor ajunge la un alt nivel de înțelegere, și aceasta îi va determina să facă alte alegeri, să aprecieze alte criterii valorice, cum ar fi credința, relațiile interpersonale, valorile culturale, confortul, familia și chiar mediul de viață. Tot ceea ce nu este în aliniere cu sinele autentic trebuie să părăsească zona de interes și de contact a fiecărui individ.

Înaintarea fiecăruia spre dimensiuni superioare trece prin schimbări drastice, poate chiar dramatice, care vor face ca indivizii să caute să găsească acele preocupări și acele secvențe sociale în care ei se simt „acasă”, departe de zonele de disconfort, de dezamăgire sau frustrare.  
Toate dezacordurile între individ și ceea ce-l înconjoară (mediu, colectivitate, instituții) trebuie depășite, persoana respectivă căutând să se plieze pe ceea ce-i oferă proximitatea, fără să mai pună la îndoială posibilitatea adaptării sale în acel mediu. 
Cât timp va dura  această etapă de creștere depinde de fiecare individ și de ușurința cu care va fi capabil să renunțe la vechile cutume, vechea paradigmă. 
Este vorba deci de a lăsa energiile să curgă fără a vă pune de-a curmezișul fluxului care vrea să curgă neperturbat. Tot ceea ce trebuie să faceți, sau ar trebui să faceți, este să găsiți în inima și sufletul vostru, dacă sunteți dispuși să-i auziți șoapta sau țipătul. Da, unii sunteți în măsură să auziți șoaptele, alții nici măcar strigătele inimii și sufletului. Înțelegeți că nu există modalități bune sau rele pentru a vă trezi. Fiecare cale, fiecare alegere este o experiență care poate oferi o creștere a sufletului. 
Acelora dintre voi care sunt treziți, le sugerăm să-i ajute pe frații și surorile care încă n-au făcut-o, din ignoranță sau din nepotrivită îndrumare. Susținerea voastră este utilă dar ea nu trebuie impusă.

Acesta este un timp în care vindecătorii de toate felurile se pot face utili celor care au nevoie.
Unii s-au confruntat deja cu schimbări drastice în multe domenii ale vieții lor și sunt acum pe calea încorporării multelor aspecte ale sufletului lor deosebit și complex. 
Fiecare persoană de pe Pământ are aspecte în Regatului elementalilor, în tărâmurile angelice, și primește îndrumări de la ghizi și de la maeștrii, chiar dacă nu-i știe, nu-i cunoaște personal. Evoluția lor încorporează multe aspecte, toate concurând la creșterea și perfecționarea conștiinței.
Fiecare aspect, fiecare ipostază care aparține sufletului vostru cumulativ, vă ajută ca, la un anumit nivel, să vă amintiți de natura voastră divină, de măreția care sunteți, și de gândul vostru cel mai fierbinte: întoarcerea ACASĂ, revenirea la SURSĂ.

Pentru unii, acest proces este destul de ușor, pentru alții este o mare dificultate.
Depinde de cât de capabil este fiecare să accepte modificările care sunt operate de energiile divine trimise în ultima vreme pe planetă și cât de hotărât este să elibereze toate vechile aliniamente. 

Primiți, încorporați și recunoașteți toate aspectele voastre care vă vor întregi identitatea grandioasă care a fost dispersată în multele locuri ale universului. Reintegrându-vă, vă veți recunoaște abilitățile pe care le uitaserăți și vă veți recăpăta întregul potențial creativ. 
Voi trebuie să înțelegeți că sunteți toate aceste lucruri reunite în unitate.  Înțelegeți că sunteți toate aceste lucruri și totuși nici unul nu-și pierde identitatea, deși aparține unei ființe cumulative. 

După ce vă veți recunoaște și recupera toate aspectele, veți avea comportamentul și capacitățile unui maestru pe Pământ.
Pe măsură ce aceste aspecte vor fi recuperate, marele suflet care sunteți va deveni mult mai puternic și mai capabil să-și accelereze evoluția.

Dragilor, multe, dacă nu cumva toate cele pe care le cunoșteați și pentru care aveați o anume explicație, veți constata că nu mai sunt valabile. Adevărurile în care ați crezut până acum se vor dovedi de scurtă întindere, incapabile să vă ajute la generalizare, căci, de fapt, ele au fost valabile și v-au fost de folos într-o spațialitate și temporalitate restrânse.
Fiecare va fi chemat să-și stăpânească propriile gânduri care, la rândul lor, vor asigura manifestarea hologramei din jurul lor.

Pentru unii, integrarea Sinelui Superior poate provoca anxietate căci „ieșirea în câmp deschis” determină, uneori, teama de necunoscut, teama dată de lipsa de repere, sau de nerecunoașterea validității acestor repere. În acest fel, este posibilă apariția unei anume dezorientări și, de aici, nehotărârea de a alege calea de urmat.
Niciodată nu a fost atât de importantă încrederea în posibilitățile proprii și în adevărul că voi niciodată nu sunteți lăsați singuri.
Cerem sufletelor care dovedesc mai multă perspicacitate, mai multă ușurință în acomodarea cu noile paradigme, să preia cu curaj rolul lor de conducere și să ajute pe cei care se descurcă mai greu.

Toate aceste faze ale transformării ființelor pot avea anumite efecte la nivelul corpului fizic, mental și emoțional, deoarece noile scheme existențiale, sunt noutăți pentru ființa voastră și corpul va avea la început un comportament ostil, o atitudine de rejectare a noutăților care-i sunt date spre asimilare. Important este ca în astfel de situații să priviți manifestările cu calm și înțelegere, fără a vă panica și fără să vă precipitați în a vă trata corpul cu medicamente (mai ales alopate). Cea mai comună manifestare va fi una asemănătoare cu o formă de gripă.
 Măsura cea mai importantă de luat este hidratarea corpului, încrederea, alungarea oricăror gânduri negative și odihna. Un corp bine hidratat și odihnit răspunde mult mai ușor la stările de boală reale sau închipuite. Aceasta deoarece toate drenările de substanțe neconforme, rezultate din diferitele reacții fizice, chimice sau psihice se fac mai ușor în mediu bine hidratat, ele fiind eliminate prin căile naturale de care dispune acel corp.
 Gândiți-vă că sufletul vostru a acceptat cu bună știință și cu deplină cunoaștere toate modificările care se propun corpului. Sufletul n-ar fi acceptat sub nicio formă o agresare sau lezare a corpului care-i este gazdă. Sufletul știe ce face iar voi, la nivel mental, trebuie să-i acordați toată încrederea.
Dragilor, noi suntem foarte mulțumiți de progresele pe care le-ați obținut și suntem siguri că repede veți înțelege că trebuie să veniți în întâmpinarea dorinței și sfaturilor primite de la sufletul și Spiritul vostru Superior.
Fratele vostru din Lumină, 
Sananda.


Conversație personală cu Sananda:
Eu (Jenny): Am zâmbit când ai spus că unii auzim șoaptele sufletului nostru iar alții nu aud nici țipetele lui.
În ultimele săptămâni am simțit că am intrat în dialog cu...viața, și am înțeles că sufletul mă îndemnă, mă ghidează și îmi cere să-l ascult, ceea ce am ignorat să fac o lungă perioadă de timp.
Era ca și cum spiritul (sufletul) îmi șoptea, după care a vorbit mai tare și mai imperativ, apoi, pur și simplu, a strigat, să-i dau ascultare. Parcă m-ar fi lovit cu un ciocan în cap. Practic, acel „baros” a însemnat un accident soldat cu o intervenție chirurgicală majoră la spate, care m-a ținut imobilizată aproape o vară. Accidentul s-a resfrânt asupra carierei mele și asupra fermei pe care o aveam.
Cu toate acestea, pot vedea acum cât de mult am învățat din fiecare etapă prin care am trecut, și cât de multă experiență am câștigat, atât de multă încât sunt în măsură să-i ajut și pe alții. Pentru aceasta sunt foarte recunoscătoare, deși evenimentele personale prin care am trecut nu au fost deloc ușoare..
Sananda: Vei înțelege că aceste experiențe dure oferă cele mai mari lecții și cea mai rapidă evoluție. Pentru cei chemați să-i ajute pe alții, cazul multora dintre voi, este esențial să experimenteze fiecare nivel evolutiv, fiecare fază, foarte profund. Nu poți ghida pe un altul decât atunci când acesta rezonează cu tine în privința obiectivului de interes comun.
Mulți dintre voi simțiți greutatea problemelor cu care vă confruntați și, uneori, simțiți că ați eșuat într-o anume problemă de viață. 
Noi vă cerem să nu vedeți în acest mod, ci să înțelegeți că a câștiga cunoaștere, înseamnă a avea experiențe etapizate ca frecvență, durată și încărcătură. Prin experiențele pe care le aveți, voi înaintați și vă puteți ridica la nivele superoare.
Fiecare dintre eșecurile tale a fost o experiență care te-a ajutat să te ridici mai sus și mai trainic. Să nu regreți prin ceea ce ai trecut; a fost spre folosul ființei minunate care ești.
Eu: Mulțumesc pentru cele spuse; este foarte important pentru mine.
Eu: Recent am fost vizitată într-un vis lucid de bunica mea decedată. Am fost surprinsă căci ea murise doar cu câteva luni în urmă.
Ea mi-a spus că am trăit o durere profundă, furie, și probleme de abandon atunci când bunicul meu a trecut dincolo, când eu aveam nouă ani. Ea a explicat că ar trebuit să le revăd (reamintesc), să le recunosc și apoi să le las să plece. Aceste stări au fost mereu în profunzimea ființei mele, chiar dacă le uitasem sau nu le mai conștientizam.
Am făcut ceea ce mi s-a spus și după aceea o pace profundă  a pus stăpânire pe ființa mea. Mă simțeam eliberată. Am rămas cu credința că cei dragi nouă, care nu mai sunt în această viață, ne susțin și ne ajută foarte mult, pe noi, cei încă aflați în corp fizic.
Sananda: Da, toată lumea se află acum în faza în care este ghidată și ajutată, cel mai adesea în timpul stărilor onirice (de vis), acesta fiind un motiv pentru care somnul este atât de important, mai ales în această perioadă. Somnul permite integrarea energiilor, dar, de asemenea, aduce, ulterior, o mai mare înțelegere a limitărilor și nevoii de a elibera pe cei care, într-un fel sau altul, au rămas „agățați” de voi. 
Eu: Nu toată lumea își amintește ce a visat sau este capabilă să vadă și să audă ființe din alte dimensiuni. Unii se simt „scoși din joc”, deoarece ei nu au asemenea trăiri, sau nu-și amintesc „realitățile” din vis.
Sananda: În prezent, toți oamenii sunt ajutați, la diferite niveluri, și în momentul în care sunt pregătiți să aibă asemenea vise. Mulți își amintesc doar frânturi de vis, dar asta se va îmbunătăți în viitor. Nu trebuie făcute comparații și judecăți. Din punctul nostru de vedere, calatoria fiecărei persoane este perfectă, așa cum este.

Sper că răspunsurile mele te-au ajutat și vor fi utile și altora care le citesc.
Toți sunteți în procesul de ascensionare, dacă vă doriți asta, și pe toți vă ajută Lumina și Iubirea.
Fiți binecuvântați!
Mulțumesc tuturor celor care împărtășesc și sprijină evoluția pe planeta voastră.
Aceasta înseamnă mai mult decât veți ști vreodată.
Sanada

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu