Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 30 octombrie 2013

FIȚI PREGĂTIȚI !Mesaj de la Saul

Starea emoțională continuă să crească la fel ca și intensitatea intenției colective a omenirii de a se trezi. Oceanul dragostei inundă planeta îmbrățișându-i pe toți; toată lumea se
scufundă, nu există negociatori sau excepții, iar efectele sunt absolut uimitoare.
Da, o foarte mică minoritate de îndârjiți nerealiști și fanatici încă refuză să recunoască irealitatea mediului pe care ei încearcă să-l consolideze; dar eforturile și intențiile lor vor fi inutile caci puterea de intenționare colectivă a omenirii se întărește și se orientează tot mai mult spre oceanul divin al iubirii în care totul se regăsește. 
Iluzia se dezintegrează rapid chiar dacă micul nucleu de recalcitranți mai încearcă să-și păstreze puterea și controlul, prin sprijinirea și menținerea acestui statut ireal și lipsit de dragoste. 
Ei vor fi expulzați într-o zonă unde vor putea continua să joace jocurile lor, fără însă a mai deranja sau încetini mersul înainte al societății umane. Noua Eră, aflată în curs de edificare, va asigura cooperarea sinergică și iubitoare precum și un mediu armonios pentru toți care se vor putea bucura pe deplin de libertatea pe care o oferă lipsa statului nedrept și autoritar, apărător al privilegiilor celor puțini. 
Tatăl Ceresc v-a creat liberi și El vă va garanta mereu această libertate. Trezirea voastră la o nouă conștiință, vă va oferi posibilitatea unor altfel de experiențe de viață, mult diferite de ceea ce ați cunoscut în viețile voastre anterioare. 
Un val tot mai mare de entuziasm se ridică în sufletele voastre. Nu veți fi dezamăgiți pentru această lungă așteptare!

Mesajului de astazi i-am zis " Fiți pregătiți! " 
 Aceasta deoarece Marele Eveniment este foarte aproape și el va provoca multă bucurie omenirii planetei voastre. Pentru voi au fost eoni de așteptare a acestui mare și mirific pas în evoluția sistemului vostru planetar (partea lui angajată pe calea ascensiunii). 
Deja ”listele de separare” sunt finalizate și fiecare suflet cunoaște pe ce listă s-a înscris. 
 S-au ”ales apele” dragilor! 
Unii v-ați înscris pe lista evoluției, unde vă așteaptă un lung popas într-o dimensiune superioară. 
Alți, ați găsit de cuviință că ”trenul” acesta a sosit prea devreme pentru voi, căci voi mai aveați ceva de făcut din ceea ce vă propuseserăți în 3D. Veți veni, poate, cu următorul.

Pentru aceștia din urmă, ”nepregătiții”, timpul se va scurge de acum încolo, într-un mod mult mai dificil ca până acum. Deși viața voastră va fi ca și pănă acum, în fapt, o iluzie, totul vi se va părea foarte real. Numai că această ”realitate” va fi mult mai dură decât până acum. De ce? Pentru că lumea în care veți trăi, deși va continua să existe tot în 3D, va fi mult mai densă în evenimente dezagreabile, nedorite și din ce în ce mai terifiante. 
Motivul este acela că în lumea voastră 3D vă veți regăsi numai voi, nu și cei mai evoluați decât voi. Pănă acum, viața în lumea voastră era mult mai ”edulcorată”, mai acceptabilă, căci printre voi erau multe suflete pline de compasiune, oneste, suflete iertătoare, înțelegătoare și pregătite pentru o conviețuire pașnică. A fost o ”diluție” care făcea viața mai suportabilă, chiar cu unele bucurii, din când în când dar, oricum, trecătoare. De acum încolo, la voi nu va mai fi așa deoarece lumea voastră va fi formată doar din ființe cu nivel vibrațional caracteristic dimensiunii inferioare 3D. Practic, ce va însemna aceasta? Că nici măcar întâmplător nu veți mai găsi un suflet caritabil, iertător și gata să vă ajute. Ura și dorința de răzbunare, hoția și nelegiuirea, minciuna, lipsa de respect, inversarea valorilor, nemilostenia, atitudinea războinică, prostia și infatuarea, boala, toate vor fi caracteristici ale dimensiunii la care ați ales să nu renunțați.  
O bună bucată de timp veți fi...pe cont propriu, dragilor. Desigur, din experiențele amare veți avea multe de învățat, atât cât, la un moment dat, să vă hotărâți să alegeți calea evoluției care v-a fost la îndemână în această perioadă.

Muți dintre cei care au ales să rămână își vor spune:” Prostii, nu cred în asemenea afirmații. Eu știu că sunt bine, ocup o poziție la vârful societății, am ce-mi trebuie și nu sunt interesat de cum o duc alții”. 
Alții, mai sensibili, își vor zice:” Cred că sunt și din aceștia însă eu, cu siguranță, nu sunt printre ei. E adevărat că mi-am agonisit o avere bunicică, prin metode la limită, am mai și pus mâna (dar am luat...de la stat!), n-am prea ajutat decât pe cei care-mi puteau fi utili etc. Dar n-am dat în cap la nimeni” 
Acestora și altora din asemenea categorii, le spunem: ” Nu vă mai iluzionați! Și voi faceți parte din cei care se vor cățăra unii peste alții, pentru a supraviețui!” Ca să nu mai vorbim de ”slujitorii bisericii” care se folosesc de numele Domnului pentru a duce o viață cât se poate de lumească și material-îndestulătoare, pe seama celor mulți și ignoranți.

Există extrem de puțini dintre voi, purtătorii de lumină și de cale, care nu aveți sentimentul că în prezent au loc mari schimbări pe planetă și în conștiința umană. Totuși, aceste schimbări există și ele sunt de o amploare fără precedent. 
Nu vă descurajați dacă nu le sesizați! 
Dacă permanent sunteți preocupați de pregătirea și evoluția voastră spirituală, dacă trăiți în cinste și dreptate, dacă nu faceți rău planetei, naturii și vieții de pe ea, atunci, aveți încredere că mergeți pe calea care vă va duce în Noua Lume, în Noua Eră. Viitorul apropiat vă va confirma că nu v-ați abătut de pe cale și că îngerul vostru păzitor vă aprobă felul în care vă trăiți viața. Următoarea etapă va fi pentru voi una mai clară și mai plină de bucurii. Faptul că în prezent nu vă sunt lucrurile prea clare se datorează proceselor neterminate care mai au loc în ființa voastră.

UNICUL știe tot ce este de stiut, și atunci când veți face saltul în conștiință, pentru care vă pregătiți, veți afla răspunsurile la tot ce vă preocupă acum; veți afla cine sunteți, ce ați reușit să faceți și către ce ar trebui să vă orientați în viitor. 
Totuși, toate noutățile pe care le veți primi nu vor veni peste voi ca o avalanșă, nu vor fi peste puterea voastră de asimilare și acțiune, așa cum se întâmplă, bunăoară, acum cu multele cunoștințe tehnice care vă copleșesc. Veți fi capabili să luați, de fiecare dată, decizia cea mai înțeleaptă.
Cei care vă înălțați, cei care v-ați decis să nu vă opriți din drum sau să faceți cale întoarsă, veți deveni adevărați experți ai cunoașterii, în orice domeniu. Vreau să subliniez că veți fi niște experți autentici, recunoscuți de toată lumea, chiar dacă nu veți putea prezenta ”recunoașteri scrise” care să vă ateste această calitate. Un expert ”treaz” nu va avea nevoie să dovedească cu înscrisuri multilateralitatea cunoașterii sale. O va dovedi practic, în orice situație, astfel încât nimeni nu-i va contesta expertiza, așa cum se mai întâmpla acum la voi.

În prezent vă confruntați cu o puzderie de probleme și situații cărora cu greu le puteți face față sau cărora nu le găsiți soluții convenabile. Încercați mereu și mereu rezolvări deoarece, undeva, în adâncul ființei voastre, sunteți convinși că o soluție așteaptă să fie descoperită. Și chiar așa este: soluția există totdeauna, ceea ce nu există este însă cunoașterea căii de a ajunge la ea.

Voi sunteți ființe spirituale cu o experiență fizică limitată pe care mereu va-ți străduit să o îmbunătățiți. Este foarte aproape timpul când se va remarca cu destulă ușurință că numărul celor care devin mai pricepuți, mai cunoscători în mai multe domenii, va crește simțitor. Acela va fi semnul că cei cu asemenea abilități se află în plin proces de ascensiune spre dimensiuni superioare. 

Efortul recuperării în cunoaștere și conștiință presupune însă un consum important de energie și existența unui anumit nivel de vitalitate. Aceasta înseamnă că în cazul ființelor puternic dezenergizate, devitalizate, mai cu seamă din cauza unor suferințe cronice sau a vârstei înaintate, ascensiunea se va produce cu părăsirea corpului fizic. (nota C.M.: cu referire la cei aflați în procesul ascensionării, există, deci, două situații distincte. Prima va fi cea a ființelor cu corpuri fizice degradate, epuizate și ,deci, incapabile de a suporta întregul proces al înălțării, cu păstrarea corpului fizic. În aceste cazuri, aceste suflete își vor părăsi corpul fizic pentru a se reîncarna, prin procesul nașterii, în noua dimensiune pentru care se pregătesc. A doua categorie va fi a celor cu corpuri fizice viabile, bine energizate, capabile să suporte procesul saltului în conștiință și al câmpului vibrațional. Aceste ființe vor accede în noua dimensiune, păstrându-și corpul fizic.

Cu permisiunea dv. aș face o comparație care, pentru cei cu un nivel de instruire suficient, va fi edificator. Cunoașteți că un atom se compune dintr-un nucleu în jurul căruia orbitează unul sau mai mulți electroni, fiecare electron având propria sa orbită de deplasare. Pentru ca un electron, aflat pe o orbită mai apropiată de nucleu, să treacă pe o orbită superioară, mai îndepărtată de nucleu, este nevoie de un surplus de energie pe care electronul ar trebui să o primească din exterior, printr-un anume procedeu. Acest proces este un proces cu consum de energie. Dacă însă se urmărește ca, dimpotrivă, un electron aflat pe o orbită superioară să fie coborât pe una inferioară – mai apropiată de nucleu- procesul care are loc este cu eliberare de energie.

Revenind la cazul sufletelor, situația este absolut similară. Cu alte cuvinte, pentru ca un suflet să ”se înalțe” are nevoie de un consum important de energie pe care un corp fizic depreciat nu-l poate asigura, spre deosebire de un corp fizic sănătos și cu vitalitate. Pentru a extinde puțin explicația, se poate înțelege acum cu mai multă ușurință de ce o entitate superioară, un înger, un arhanghel sau chiar o ființă extraterestră care trăiește în dimensiuni superioare, – unde există un inalt nivel de vibrație – pentru a ajunge în planuri inferioare, trebuie să-și scadă nivelul vibrațional, situație care nu este deloc plăcută. Energia pe care o eliberează o ființă superioară poate dezintegra la propriu o ființă dintr-un plan inferior, doar la simpla sa apariție. Din acest motiv, entitățile divine, când ajung pe Pământ cu anumite misiuni, trec, în prealabil, printr-un proces de scădere a nivelului lor vibrațional, pe timpul cât se află în dimensiunea inferioară). 

John Smallman
Pentru a evita această situație neplăcută pentru o ființă, mulți decid și vor decide în viitorul apropiat să se ”înalțe” (să ascensioneze) prin părăsirea (moartea) corpului fizic, care este un procedeu mult mai elegant, mai simplu și mai ușor de acceptat de către suflet (nota C.M.: nu și de către minte care, evident, se va opune, dat fiind faptul că ea, ca mecanism al ego-ului uman, știe că va pieri odată cu corpul material).

Pentru cei care hotărăsc să-și părăsească corpul fizic, pentru a finaliza procesul ascensionării, cât și pentru apropiații lor, care își vor continua viața în planul material al prezentului Pământ, nu ar trebui să existe decât bucurie când acest eveniment se produce.  (Nota C.M.: aproape fiecare dintre cei  care a avut în familie sau în cercul de prieteni cunoștințe care au decedat, își poate aminti că, după agitația mai mult sau mai puțin evidentă, muribundul trece într-o stare de liniște deplină, chiar se înviorează, de-ai zice că și-a revenit. Sunt momentele dinaintea morții fizice, când sufletul preia controlul și se manifestă în deplină cunoaștere a faptului că este vorba doar de o trecere, nu de o moarte reală. Nu moare decât învelitoarea, corpul fizic care v-a făcut posibilă viața în plan materiual, împreună cu uneltele de care s-a folosit în planul fizic: ego-ul, mintea și partea emoțională).

După cum adesea s-a spus: " Trecând ”dicolo”, nu veți fi dezamăgiți "
Oricum ați călători, veți fi bine primiți și veți beneficia de nebănuite bucurii și satisfacții, când veți păși pe Noul Pământ. 
Cu multă iubire din partea lui Saul               


SURSA: http://johnsmallman.wordpress.com

(C.M.)

marți, 22 octombrie 2013

MATRICEA ASCENSIUNII


MESAJ DE LA Arhan. METATRON

Channeled by James Tyberonn

Maeștrilor, salutări ! Îl îmbrățișăm pe fiecare dintre voi, cei care dovediți strădanie în a deveni maeștrii ai înălțării. În opera pe care o înfăptuiți, scopul nostru este de a vă oferi inspirație și claritate. Totdeauna este însă necesar ca voi, ca ființe sacre și suverane, să vă folosiți de discernământ în
Metatron
toate alegerile și hotărârile pe care le luați. Mesajele noastre, transmise prin canalele umane, este necesar a fi corect interpretate și corect transmise celor interesați. Cei care preiau aceste mesaje, cei care le traduc precum și cei cărora le sunt adresate, au datoria să se comporte cu o desăvârșită corectitudine, pentru a nu schimba sensurile și intențiile cu care au fost transmise.
Anul 2013 a fost și mai este un an de bun augur, în acest an reușindu-se să se abordeze, de către multele surse autentice la care apelați, o mulțime de aspecte privind mersul evenimentelor în sistemul vostru planetar și ce se întâmplă cu omenirea angajată în procesul Ascensiunii în dimensiuni superioare. 

Deși unii dintre voi mai au unele dubii, noi vă garantăm că planeta Pământ a ascensionat în dimensiunea de tranzitie 4D. Până a ajunge aici, ați parcurs un lung și dificil drum, de-a lungul multelor vieți pe care le-ați avut iar planeta a trecut prin foarte multe metamorfoze.

Vrem să clarificăm unele chestiuni legate de ascensiunea Pământului, (nu ascensiunea umanității, ci doar a planetei, ca entitate). Pământul are posibilitatea să se înalțe în viitor în 12 dimensiuni, adică în 12 câmpuri vibraționale, fiecare dintre ele având o frecvență de vibrație superioară celei precedente. Practic, vorbim de 12 lumi diferite. Noul Pământ, a cărui bază s-a pus la sfârșitul anului precedent, este edificat pe o nouă matrice energetică și aceasta dă posibilitatea ființelor de pe el să atingă un mai înalt nivel de conștiință și de vibrație. Rețeaua cristalină care stă la baza noilor structuri se extinde și permite ființelor umane să treacă la abilități și însușiri care caracterizează entitățile multidimensionale. Cunoscutul vostru previzionar, Edgar Cayce, spune că umanitatea ”va evolua într-un timp nou” și, într-adevăr, așa este. Lumea voastră se afă într-un amplu proces de schimbare. Noul Pamant, în epoca Varsatorului, oferă instrumentele necesare acestei profunde și ample transformări. Rolul fiecăruia dintre voi este de a face ca aceste schimbări să se producă. Cum? În primul rând, este necesar ca voi să doriți și să vă deschideți acestei schimbări. Voi puteți accelera dar și încetini acest proces, prin alegerile pe care le faceți în fiecare zi, în fiecare clipă.

Ascensiunea umanității
Marea majoritate a omenirii nu a văzut și nu a constatat  nicio schimbare pe Pământ, după ce planeta a ascensionat. Pe 22 decembrie 2012, când v-ați trezit, marea majoritate a zis dezamăgită: " Mare scofală! Nu s-a întâmplat, d-lor, nimic.? " Este adevărat: schimbările nu era necesar să se producă brusc. Chiar și o bună parte din cei treziți, din Lucrătorii în Lumină, au avut, și, poate, mai au, rezerve în ceea ce privește ascensiunea în 4D.
Priviți lumea din jurul vostru: totul se întâmplă ca mai înainte, colapsul economic continuă, starea de nemulțumire, din varii motive, se perpetuiază, mass-media își continuă politica de măsluire a realităților și de acoperire a unor fapte și evenimente care v-ar ajuta să aveți o nouă și corectă înțelegere, foametea n-a fost eradicată, starea de beligeranță nu s-a îndepărtat, politicienii își fac de cap, dezastre, cauzate de om sau având alte cauze, se mai semnalează ici și colo, etc. Atunci, ziceți voi, despre ce evoluție vorbim, despre ce dimensiune superioară mai este vorba? Păi, 4D este tot la fel ca 3D?

Maeștrilor, înainte ca ascensiunea să-și facă efectele în realitatea voastră imediată, în lumea voastră materială, este necesar să aibă loc toate acele transformări care se petrec în interiorul ființei voastre, în inima voastră, în conștiința voastră. Acest proces este demarat dar rezultatele nu se pot vedea de pe o zi pe alta. Va mai fi nevoie de câțiva ani până când în viața voastră cotidiană să înceapă să se observe aceste rezultate. Procesul acesta este cumulativ și se va încheia în 2013, când va avea loc o nouă schimbare majoră. Doriți să accelerați acest proces, să scurtați această perioadă? O puteți face, dragilor. 

Când spun că actualul proces se va încheia în 2013, am în vedere viteza medie cu care am constatat că vă ”mișcați” voi. Dacă vă hotărâți să înaintați mai repede, nimeni nu vă oprește. Dimpotrivă, ne faceți o mare bucurie. (Am mai vorbit despre aceasta în comunicările anterioare). De regulă, ascensiunea masivă are nevoie de cca 300 de ani pământeni. Și, într-adevăr, acest lucru este pe cale să se întâmple. 
Înainte de toate, a trebuit să se producă ascensiunea planetei ca entitate și abia apoi (sau simultan) are loc înălțarea umanității. La sfârșitul lui 2012 a avut loc nu numai ascensiunea Pământului dar și cea a oamenilor (unii de drept, alții cu ”dispensă” și obligativitatea de a recupera restanțele). 
În prezent, există mai multe dimensiuni ale vieții disponibile pentru voi. Vi s-au dat toate instrumentele necesare cu care să participați la co-crearea Noului Pământ. 
Dragilor, dimensiunea 3D nu va dispărea, dualitatea va persista, și în ea vor continua să viețuiască acele ființe care au refuzat să se trezească și să înceapă ascensiunea spre 4D și 5D. Cine crede că-i va fi mai bine în 3D n-are decât să rămână în această dimensiune. Cândva, va începe să realizeze că a lâncezi sau a te lupta pentru existență în 3D, nu este o hotărâre tocmai bună pentru ființa lui. 
Orice ființă tinde să evolueze, chiar dacă există perioade în existența sa când nu acționează în acest sens. Sunt multe motivele pentru care unii dintre voi își amână evoluția, toate însă au o trăsătură comună: nivelul scăzut al conștiinței. Acesta este motivul pentru care noi vă acordăm asistența și atenția noastră. Noi vrem să vă ”deschidem ochii” pentru a vedea că nu este în interesul niciunei ființe să-și oprească sau să-și încetinească evoluția. Noi vrem să vă convingem despre avantajele infinite ale vieții în dimensiuni superioare, unde nu există dușmănie, ură, crimă, nedreptate, durere, boală ci doar bucurie, îndestulare și iubire.
Preluați-vă divinitatea!
Mesajul acesta vrea să vă vorbească despre Divinitatea voastră, și să vă spună că planeta voastră se află în prezent bine angajată în trecerea la Noul Pământ. Umanitatea care a ales evoluția, se va transfera pe Noul Pământ, este un proces inevitabil și în plină realizare. 

Deci, dragii mei, am să vă spun din nou: Ascensiunea planetei a avut loc iar umanitatea îi urmează. Unii au ajuns, alții sunt pe drum dar alții au întors spatele înaintării și tind să revină pentru o lungă perioadă în 3D. Alegerea le aparține. Nu trageți de ei, nu-i implorați, dar ajutați-i dacă vă solicită, în măsura în care voi aveți disponibilități care să nu vă stopeze propria voastră evoluție. 
O nouă paradigmă se crează pe Noul Pământ, în Noua Eră. Aveți încredere că exact asta se întâmplă acum. 
În 2013, un nou soare a răsărit pentru omenire. El este soarele reînnoirilor, al schimbărilor. Are loc generalizarea și extinderea armonicilor frecvențelor înalte, cristaline, care pun la baza vieții cristalul, structurile de carbon fiind lăsate în urmă. Căci, dragilor, vorbim de Noua Energie!
 Anii 2013 și 2014 sunt anii noului început al Noii Ere a omenirii la baza căreia va sta structura de cristal (siliciu). După ce vă veți stabiliza în dimensiunea 5D, veți avea liberă trecere până la cea de a 12-a dimensiune. 
Tiberionn

Momentul PREZENT este cel al înfloririi voastre și planetei voastre. Este un timp al renașterii, momentul marilor schimbări, care vă vor conduce către multidimensionalitate. Există acum pe planetă alte energii, mult mai rafinate și mai apropiate de Divin. Folosiți acest timp pentru a le asimila! Deschideți-vă sufletul și inima acestor energii.
Vă invităm să vă folosiți cât mai des de sincronicitățile care vă vor ușura înaintarea. Ființele Divine și cele din lumile superioare vă vor ajuta permanent în ceea ce intenționați să întreprindeți.
Faceți meditații căci ele vă ajută să vă plasați în câmpul undelor Theta, pentru a crea Noul Pamant. Este timpul secerișului, dragilor!!
Eu sunt Metatron și vă asigur de marea noastră iubire.
... Și așa este ... și așa este.
 

SURSA: http://2012indyinfo.com

(C.M.)

duminică, 20 octombrie 2013

Revista americana TIME MAGAZINE – exemplu al felului in care este controlata mass-media din SUA2013-10-17
Faptul că presa internaţională, precum şi posturile de televiuziune şi de radio din întreaga lume sunt controlate în mod direct sau indirect de cabala malefică a „Iluminaţilor”, nu mai este un secret decât pentru cei care nu văd pădurea din cauza copacilor. Totuși, parcă mai mult decât în alte părți ale lumii, această mascaradă a devenit din ce în ce mai evidentă in Statele Unite.
Deşi America pretinde de decenii ca reprezintă „tărâmul democraţiei” şi „ţara tuturor posibilităţilor”, s-a dovedit şi se dovedeşte în continuare că lucrurile sunt exact pe dos. A devenit chiar hilar să ne raportăm la realitatea americană ca fiind „pilonul democraţiei mondiale’’, când în realitate ea este un teatru de prost gust, despre care tot mai mulţi îşi dau seama că e fals. Alegeri măsluite şi puternic influenţate, corupţie la vârf, privarea drepturilor de acţiune liberă a propriilor cetăţeni, precum şi o mass-media integral vândută cabalei malefice sunt doar unele dintre aspectele importante pe care Amrica, deşi le ridică la rang de principii inalienabile pentru o societate modernă, este totuși prima care le încălca într-un mod flagrant şi totodată ruşinos.
Un exemplu semnificativ este numărul 12 din volumul 182, din 16 septembrie 2013, al revistei TIME MAGAZINE. O simplă alăturare a fotografiilor copertei principale a revistei care a apărut în SUA şi în alte regiuni ale lumii este edificatoare pentru a ne arăta cum manipulează şi prosteşte mass-media americană populaţia SUA. 
 In iureșul actual al unei situații foarte tensionate pe plan mondial, legată mai ales de evenimentele din Siria si de acțiunile si intențiile marilor puteri ale lumii, în care Rusia joacă un rol predominant, revista TIME din America găsește de cuviință să prezinte cetățenilor țării o copertă desprinsă parcă din jocurile de copii. Ai spune ca sărmanii oameni nu știu pe ce lume trăiesc, dacă la putere nu s-ar afla de fapt cenzura grosolană si manipularea penibilă a populației.

(C.M.)

sâmbătă, 19 octombrie 2013

MATEI, 30 sept.2013 (2)(ultima parte)

Întrebare: ”Ce se întâmplă în Statele Unite, țară care se presupune a fi un model de democrație , libertate și " visul american "?

Populația săracă continuă să crească și există tot mi multă violență. Inainte și imediat după alegeri, cei aleși vorbesc despre măsuri radicale de îmbunătățirea vieții, dar, mai târziu, ei încep să uite ceea ce au promis, se ascund după tot felul de motive puierile și, practic, nu fac nimic pentru redresare; dimpotrivă, din ceea ce a mai rămas de împărțit, ei se înfruptă cu lăcomie, până când se apropie următoarele alegeri, când, pe ultimii metri, ei încearcă să dea o spială care să le dea dreptul să candideze din nou, etc.  Probelmele serioase sau grave ale țării sunt amânate mereu, căci nimeni dintre cei aleși să le rezolve nu are interes să o facă cu adevărat.
Matei: Ceea ce se întâmplă în Statele Unite nu este unic sau diferit de ceea ce se petrece în multe alte țări din lumea voastră. Vă aflați în procesul răsturnării echilibrului atât în ceea ce o privește pe Gaia, sufletul Pământului, corpul ei planetar, Pământul cât și pe locuitorii ei. Așa cum am menționat mai devreme, lumea voastră este, de aproximativ zece ani, în situații deosebite, cum ar fi războiul, separarea brutală între bogați și săraci și tocmeala guvernanților care, în fapt, nu fac nimic pentru eradicarea acestor situații. Reconcilierea între " părți ", în toate problemele divergente, nu reușește aplanarea acestor stări de lucruri deoarece cei care au, și care conduc lumea, nu au niciun interes să renunțe la privilegiile lor și să împartă bogățiile lumii cu cei săraci.

Acesta este motivul pentru care extremiștii politici au atins apogeul în guvernul Statelor Unite, și asta perpetuiază nemulțumirea și violența celor pauperi. 
Unele conflice își au rădăcini în diferențele religioase, etnice, rasiale, nivel de instruire, diferențieri filozofice etc. Există suficiente cazuri în care stările emoționale necontrolate, ura, dezechilibrele mentale crează stări de criză sau tragedii. 
Programele insidioase, perfide, de sorginte Illuminati, sunt înfiltrate în rândul populației, mai ales a celei cu pregătire precară sau cu stare materială submedie. 
Cam în aceste categorii se încadrează și recentele evenimente din Nairobi, în care au fost luați ostateci. S-au produs atentate sinucigașe sau s-a tras la întâmplare în grupurile de protestatari. 


Mass-media face în continuare ceea ce știe ea cel mai bine să facă: deformează, dezinformează, adică caută sezaționalul în evenimentele mărunte, abate atenția cititorilor de la problemele cu adevărat importante și minimalizează sau trece sub tăcere fapte și evenimete de primă importanță dar care nu sunt pe placul magnaților mijloacelor media sau a celor care o plătesc. Cu toate acestea, mai scapă necenzurate frânturi care, pentru cei versați, pot fi puse cap la cap pentru a obține o imagine de ansamplu. Așa s-a întâmplat și cu problema Siriei, despre care lumea știa că a acutizat neînțelegerile dintre SUA și Rusia, când, de fapt, se realiza un pact al neintervenției militare. Desigur, asta nu a fost ceva rău, dar, pentru o perioadă, s-a exploatat situația pentru a crește îngrijorarea și, deci, negativitatea.  

În ce-l privește pe Papa Francis, el este sincer în proclamațiile sale, beligeranța guvernului iranian este în diminuare iar ONU, ajunsă neputincioasă din cauza manevrelor și infiltrărilor Illuminati, începe să dea semne de revigorare.

Dar, privind retrospectiv, nu tot ceea ce a făcut omenirea în ultimii ani a fost generator de negativitate. Acum, din miliarde de oameni " buni ", doar o mică parte pot fi numiți cu adevărat ”răi”. Problema este că mare parte dintre cei ”buni” rămân în espectativă și nu se angajează ferm în apărarea dreptății și adevărului. Ne bucurăm că la ”activarea” celor bine intenționați au contribuit și mesajele transmise prin mama mea
Familia noastră iubită de pe Pământ, voi aveți o putere colosală cu care ați putea transforma lumea. Cheia este să găsiți în voi hotărârea de a vă uni forțele și voința, mai ales că, în acești ultimi ani, tot mai multe civilizații prietene ale universului v-au acordat asistența și îndrumarea lor. Însă, trebuie spus și că se obsevă o tendință de coagulare mai mare ca altădată a celor care încep să înțeleagă tot mai bine și mai corect ce se întâmplă în societatea umană și care sunt prioritățile. Actele de binefacere câștigă teren ca urmare a trezirii a tot mai mulți oameni de pe planetă. Lumina lor ajută la vindecarea inimii și minților celor din jur. În acest mod, energiile fricii, disperării, neajutorării diminuiază și lumea voastră devine tot mai luminată. Sunt semne că Pământul vostru se îndreaptă spre paradis, spre Era Luminii, Abundenței și Fericirii.
Cu permisiunea dv. voi însera acum conținutul unui e-mail trimis la Centrul Ra Kendra în Filipine, de către un cititor:
”Pentru ca întunericul să dispară trebuie ca noi , oamenii, să aducem în ființa noastră Lumina și să o răsândim în jurul nostru, peste tot unde încă mai există unghere întunecate.
Orice negociere sinceră, din inimă, face ca totul să fie mai transparent și mai luminos(cu referire directă la pace prin negocieri pentru a rezolva conflictul din Siria ) .
Pacea nu este legată de război; ea este o stare naturală a ființelor și lucrurilor, este o garanție a progresului și evoluției. Scopul nostru, al tuturor, trebuie să fie instaurarea domniei păcii în lume. Atunci când pacea va prevala în inima fiecăruia dintre noi, lumea va renunța la violență, la acte antisociale, la război.” 

S.W.
Deci, preaiubiților, atunci când dintr-un motiv sau altul, se ivește o stare care vă poate aduce enervare, disconfort, respirați profund și gândiți-vă că voi sunteți făcuți din iubire și ați venit în această viață pentru a face fericit pe oricine vine în contact cu voi. Întorceți-vă de fiecare dată în inima voastră, în centrul vostru de echilibru, și numai din acel loc relaționați cu cel din fața voastră. Procedând în acest mod veți constata că, de fapt, nu aveți motive să intrați în conflict cu cineva. Este o lege universala că energia păcii și liniștii în inimile și mințile oricărei ființe apropie ziua în care toate sufletele din lume vor trăi armonios între ele și intre ele și natura înconjurătoare.
Nu uitați că toate ființele de lumină din acest univers sunt alături de voi și vă îmbrățișează cu o dragoste necondiționată

Matei
SURSA: http://www.matthewbooks.comne Ward
(C.M.)

miercuri, 16 octombrie 2013

MATEI, 30 sept.2013(prima parte)

Salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor aflate pe această stație spațială. Sunt  Matei .
Este adevărat că vibrațiile predominante din această

perioadă au fost favorabile pentru discuții fructuase, care să calmeze situația din Siria. Au contribuit la acest climat și numeroasele rugăciuni pe care le-au făcut oamenii. Dumnezeu, Ființa Supremă a acestui univers, a dovedit multă receptivitate la aceste rugăciuni trimise de sufletele de pe Pământ. Ca orice altceva în cosmos, și rugăciunea este energie, care focalizată și susținută, poate avea multe efecte care se resfrâng asupra emitenților și mediului în care ele există. Și, de această dată, în legătură cu Siria, s-a trimis către divinitate un imens volum de energie care și-a produs efectele benefice.
Ultimul nostru mesaj despre Siria a determinat lumea să iasă din anonimat și să ia poziție în favoarea păcii, mesaje la care, parțial, vom face referire în cele ce urmează.

* Vom începe cu opinia unui cetățean al SUA, împărtășită de mulți alții și din afară:
Cred că un război chimic, cât se poate de real, se întâmplă în țara noastră de foarte mulți ani și el este localizat în sistemul nostru medical, al producerii și consumului de medicamente alopate. Apoi, hrana noastră a devenit toxică, aerul pe care-l respirăm ne sufocă cu poluarea pe care o conține, dârele de ceață provocate de aruncarea din avioane a unor substanțe otrăvitoare, cantitățile tot mai mari de otrăvuri deversate în apele lumii etc. sunt tot atâtea moduri prin care ființele de pe planetă sunt agresate. Milioane de oameni și alte viețuitoare cad pradă acestui genocid continuu, dar împotriva căruia, guvernele nu fac nimic ca să-l oprească sau să-l înlăture.”

Este lamentabil, dar foarte adevărat, că multe practici și produse dăunătoare sănătății voastre și a planetei se mai află din abundență pe Pământ. O metodă eficientă de depoluare este să vizualizați planeta ca fiind scăldată de o lumină alb – aurie, în timp ce gândurile voastre trebuie să fie concentrate pe purificarea mediului. Aceste gânduri-rugăciuni trebuie să se îndrepte către Dumnezeu căruia să-i mulțumiți pentru că vă ajută la purificarea planetei și a corpului vostru.  
Nu subestimați puterea rugăciunii! 
Pe de altă parte, puteți participa la acțiuni colective pașnice care vizează depoluarea mediului, oprirea intențiilor unor companii de a explora și exploata diverse resurse naturale, introducerea unor tehnologii care utilizează substanțe nocive pentru mediu și pentru viață. Fiți semnatari ai petițiilor care au drept scop împiedicarea distrugerii naturii, exterminarea oricăror ființe, defrișărilor, deversarea unor otrăvuri în apele planetei, distrugerea sau infestarea apelor freatice, deșertizarea unor zone etc. Altfel spus, este important ca fiecare dintre voi să facă ceva pentru apărarea vieții pe planetă.

* Sunt întrebat dacă în spatele masacrelor care au loc în Siria se află Illuminati?
Deși timp de două secole, sau cam așa ceva, agenți Illuminati au fost inițiatorii multelor revolte din numeroase țări, în special cu scopul de a se ajunge la declanșarea unui război civil, nivelurile vibratorii din planurile energetice, pe care planeta voastră le-a străbătut în ultimii ani (cu deosebire în ultima perioadă) au fost suficiente pentru ca răbdarea cetățenilor unor țări să fie puternic pusă la încercare, ceea ce a determinat formarea unor nuclee de nemulțumire împotriva condițiilor intolerabile. Aceste situații au fost suficiente pentru escaladarea valurilor de nemulțumire populară. Multe sunt cauzele care conduc la nemulțumire: nerespectarea moștenirii unor colectivități sau etnii, de către acei care ar trebui să-i apere, convingerile religioase antagoniste, diferențele de cultură, de standard de viață etc. au născut pasiuni care au împins lucrurile spre confruntare. 
 
*În cazul conflictelor internaționale, Illuminati au instigat la producerea unor evenimente majore pentru a inflama populația, sau pentru a-i abate atenția de la ceea ce se dorea ascuns. Adevărul despre originea acestor acțiuni va ieși la iveală, așa cum s-a întâmplat de ex. cu tragicele evenimente " 9/11”. Aproape toate conflictele au avut și au drept cauză intenția de îmbogățire a unei minorități în dauna interesului general.

* Sunt întrebat dacă Assad este un Illuminati?  Cum apreciez eu asta comparativ cu alți dictatori din zone: africană, Americii Latine, Coreea de Nord? Hitler, Mussolini sau Stalin au fost Illuminati?
Din diverse motive, niciunul dintre cei vizați nu a făcut parte din Illuminați. Unele acțiuni au fost inițiate, într-adevăr de Illuminați dar, după ce cel vizat a ajuns să capete puterea și controlul n-a mai fost nevoie de intervenția inițiatorilor pentru ca fărădelegile să continuie.
”Illuminații” aveau nevoie de energia fricii căci din aceasta se alimentau. Era suficient ca regimurile tiranice să fie aduse la putere, pentru ca această ”sursă de alimentare” să funcționeze din plin, ca o consecință a politicii tiranice care se instalase.

Din acel moment inițiatorii nu aveau nevoie să mai facă nimic. 
Un scop principal la ”Illuminaților” a fost să extermine cât se putea de mult din populația lumii pentru ca ei să-și poată exercita cât mai bine controlul și pentru ca planeta să aibă ”cât mai puține guri de hrănit”. 
Metodele de exterminare au fost și încă mai sunt extrem de diversificate și insidioase: poluare, sărăcie, boli (mai ales cu germeni de laborator), ațâțarea urii și intoleranței, dezbinarea. S-a urmărit o otrăvire pe toate căile: prin medicamente alopate, hrană modificată genetic, otrăvirea apei potabile (în special a pânzei freatice), aruncarea în apele lumii a tot felul de otrăvuri care au ajuns în corpul viețuitoarelor mărilor și oceanelor, devenite, apoi , hrană pentru populație, creșterea radioactivității, războaie, menținerea unor tehnologii riscante și nesigure etc. 
În cazul conducătorilor ”recalcitranți”, forțele ”Illuminaților” interveneau, cu brutalitate, dacă era nevoie, pentru a-i reduce la tăcere. 
Să vă dau un exemplu relevant: animozitățile dintre Statele Unite și Iran au început de 30 ani în urmă, când Illuminati au înlăturat un lider rezistent și au instalat o marionetă de-a lor, Șahul Pahlavi. După răsturnare, Pahlavi a primit azil în Panama, ulterior, la ordinul guvernului SUA, fiind adus cu avionul în Statele Unite, în ciuda cererii Iranului ca Șahul să fie trimis înapoi în Iran, pentru a fi judecat pentru crimele sale împotriva poporului.
Istoria Statelor Unite este marcată de intervenții în treburile altor națiuni. Această politică este, de fapt, opera de Illuminati, a căror influență a început în această țară prin coruperea câtorva persoane din guvernul care se forma după câștigarea independenței față de britanici.
Punctul culminant al consolidării Illuminati în SUA a fost când s-a înființat Sistemul Rezervelor Federale, consorțiu bancar privat al Iluminaților și brațul său puternic de colectare a impozitelor, Internal Revenue Service, care, împreună, au pus economia Statelor Unite in genunchi în urmă cu ceva ani. Mituire, șantaj sau amenințarea unor membri ai Congresului și a altor agenții guvernamentale, au devenit modalități banale și des întâlnite în această țară.


* Președintele american, Barack Obama, amenință Siria pentru că e în complicitate cu Big Oil ?
Răspunsul meu este NU. Președintele Obama a avut nevoie de mijloace  pentru a convinge regimul Assad să oprească utilizarea armelor chimice, dar el nu a vrut ca situația să ajungă la punctul de " grevă ".

Spre deosebire de publicitatea care s-a făcut cu privire la relația rece dintre el și Vladimir Putin (ceea ce la determinat pe un cititor să creadă că vă aflați în pragul declanșării unui nou ”război rece”), tratativele care au avut loc  între americani și ruși, legate de Siria, vizează o politică de negociere, căci nimeni din afară nu dorește să se implice într-un război în această țară, dar se dorește să fie oprite și distruse armele chimice utilizate în masacrarea populației.
Președintele Obama este dedicat trup și suflet misiunii sale care i-a fost încredințată de Consiliul Universului care prevede instaurarea păcii și armoniei pe planeta Pământ.

Știm că mulți oameni îl percep diferit de ceea ce v-am spus eu despre el în repetate rânduri. Pentru o mai bună înțelegere, vă oferim o foarte scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâîmplat și se întâmplă în acest context.
Consiliul Universal a elaborat un Master Plan pentru edificarea Epocii de Aur pe Pământ în care să trăiască toate sufletele evoluate angajate în procesul de Ascensionare. Prin particularitățile ei, această Ascensionare este unică în acest univers.
Pentru a susține acest proces, multe suflete evoluate din univers, au ales să se încarneze pe Pământ. Fiecare dintre ele are de jucat un rol precis, într-un anumit domeniu, anumit loc și anumit moment.
Ființele care ascensionează trebuie ca într-o perioadă determinată să reușească să-și lichideze karma acumulată în această viată sau în cele anterioare. Multe dintre aceste suflete, au refuzat oportunitatea de a-și accelera evoluția, mai ales din cauza influenței pe care au avut-o asupra lor forțele Illuminati, care, pentru a le convinge, le-au facilitat ocuparea de posturi și poziții din care le-a fost ușor să se îmbogățească pe căi necinstite. În strădania lor de a parveni, ei au utilizat metodele cele mai ”neortodoxe”, călcând în picioare suflete nevinovate dar încărcându-se cu enorme cantități de karmă, care le-a diminuat din ce în ce frecvența de vibrație și i-a îndobitocit.
Sufletul încarnat în cel care este astăzi  Barack Obama, a avut de înfruntat multe ființe umane convertite de Illuminati, astfel încât, la venirea la Casa Albă, a fost întâmpinat cu multă dar disimulată ură și împotrivire. Momentul preluării funcției pe președinte a coincis cu un maximum de atitudine ostilă din partea congresmenilor acaparați deja de Illuminați.

 Numeroase au fost încercările de a-l înlătura pe Obama de la conducerea statului. Așa cum v-am mai spus și cu alte ocazii, Obama este bine apărat de cei care l-au trimis pe Pământ și asta explică de ce toate încercările împotriva lui au fost depistate și anihilate la timp. Cu toate greutățile, cu toată opoziția, programul lui Obama se înfăptuiește, spre disperarea adversarilor. 
Suzanne Ward
 În aceste acțiuni dure, să nu vă imaginați că Obama este dirijat la modul lui conștient de înțelegere de forțele care-l apără. Intuiția, sincronicitățile, sclipirea de moment, aliații care-i stau aproape etc. determină un cumul de condiții din care Obama iese bine din orice situație.
Există un amplu program de denigrare a Președintelui și acțiunilor sale, program inițiat de înverșunații săi opozanți. Aceștia difuzează tot felul de minciuni împotriva acțiunilor lui Obama. Fără să obțină rezultate favorabile, dușmanii Președintelui, nu realizează că, involuntar, răspândesc în lume metode și practici care arată cum trebuie să te opui Iluminaților și cum să-i înfrângi


SURSA: http://www.matthewbooks.com
 (C.M.)

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Interviu cu Commander Kenan, de pe Lyra (3) (3 oct. 2013; channeler Konstantinos)
(ultima parte)

Kenan: Acum, despre așezarea în spațiu a formațiunilor noastre de nave. S-ar putea spune că se bazează în principal pe forma triunghiulară și cerculară de dispunere. De multe ori, folosim și așezarea în cercuri concentrice. Așezarea în cerc pare a fi cheia specifică strategiei noastre. Acest
Kenan
aranjament circular al flotelor și flotilelor noastre are următoarea alternanță: să spunem că primul cerc de nave aflate în spațiu este ”la vedere”. Cercul de nave imediat superior va fi în spectrul invizibil, următorul, în spectrul vizibil s.m.d. Uneori, adoptăm și o așezare în semicerc.

În ceea ce privește navele-mamă, în principiu, ele sunt plasate la distanțe mai mari de obiectiv, în ”ariergardă”, cum ați spune voi, deși ”în spate sau în față” ori ”sus și jos”, sunt noțiuni destul de inadecvat utilizate și fără prea mare relevanță. În majoritatea situațiilor, navele-mamă sunt plasate în spectrul invizibil, pentru motive evidente. Aceasta face ca instrumentele de observare ale pământenilor (NASA, de exemplu) să nu fie de niciun folos în observarea și localizarea în spațiu a acestor nave, cu excepția cazurilor când ele se lasă observate intenționat. Adoptarea schemelor de așezare în spațiu a navelor noastre ține cont de scopul misiunii în care sunt angrenate, pentru a corespunde unei anumite tactici și manevre. Mă refer la scopuri precum: salvare, stand-by (așteptare), observare și monitorizare sau acțiune în ”obiectiv”. Pentru moment, consider că v-am furnizat suficiente date privind acest subiect. 
Konstant.: Mă rog, tu decizi. Din partea mea, nicio problemă. Acum, ar urma capitolul privind sistemele de monitorizare și de detectare a voastră și navelor voastre și legăturile pe care le realizați cu pământenii. 
 Kenan: Într-adevăr. Mă voi referi la aceste grupuri specializate de activități precum:
1. Diverse echipe specializate în unele domenii științifice de cercetare (cum ar fi geologia, geodezia, mediul, astronomie, militar etc.).


2. Monitorizarea în plan fizic, de la distanță sau cu contacte de grad 1,2,3 sau 4.

3. Legături cu ființe umane cu abilități ”paranormale”, persoane cu care putem stabili anumite tipuri de relații, într-un plan frecvențial comun (fie prin coborârea vibrațiilor noastre, fie prin ridicarea frecvenței lor de vibrație, pentru o perioadă relativ scurtă de timp) astfel încât să devină posibil actul comunicării bilaterale. Pentru ca aceste contacte să fie posibile, se impune ca ambii comunicatori să depășească un anumit nivel al fricii care să faciliteze apariția unui climat de încredere. 
De asemenea, mai menționăm și Remote Viewing (RV) (Vizualizarea de la Distanță), metodă des și cu succes utilizată.

4. Utilizarea oportunităților oferite de misiunile spațiale cu echipaj uman, când ne expunem pentru ca astronauții voștri să ne observe suficient de bine, cu proprii lor ochi. Din păcate, la revenirea pe Pământ, ei sunt bine ”prelucrați” pentru a-i determina să păstreze secretul și să nege că ar fi văzut ceva neobișnuit în spațiu. Împotriva ”recalcitranților”, serviciile specializate pot lua măsuri punitive, chiar drastice, care pot merge până la eliminare. Din fericie, treptat, ”secretomania” a mai diminuat, ca urmare a generalizării observării navelor noastre de către tot mai multă lume. 

5. Colectarea și recuperarea unor resturi de nave ET eșuate pe Pământ, din diferite motive. În asemenea situații, specialiștii voștri pot prelua diverse fragmente ale epavelor navelor căzute. Ele sunt studiate de pământeni în încercarea de a afla anumite tehnologii și compoziții de materiale.  
Sunt și situații în care au loc unele schimburi, între reprezentanți ET și pământeni. Asemenea înțelegeri pot apărea din interesul nostru de a nu pune la dispoziție o anume tehnologie care, în mâinile forțelor voastre războinice, poate deveni periculoasă pentru omenire. (Nota C.M.: de exemplu, o anumită tehnologie ET să fie utilizată de către pământeni pentru fabricarea de arme).  
 Sunt situații când voi puteți recupera materie biologică a unor ființe ET, care vă dă posibilitatea să le studiați în detaliu structura. Au fost și cazuri în care, ființe ET supraviețuitoare unui accident, au fost recuperate de pământeni și ținute în viață, pentru a fi studiate, a li se afla diverse secrete sau pentru a fi oferite la schimb.
În asemenea situații, telepatic, noi am putut comunica cu ”ostaticii ET” pe care, de obicei, i-am recuperat deși, uneori, asta s-a realizat prin părăsirea corpului lor fizic. 
Și acum, de exemplu, mai există asemenea ”deținuți” care sunt studiați de oamenii voștri de stiință.
Din varii motive, sufletele acestor ființe nepământene au ales să se pună, în acest mod, la dispoziția voastră, pentru ca, prin ”sacrificiul” lor să primească un bonus în evoluția lor spirituală.
Vorbind despre acest subiect, ar trebui ca oamenii voștri de știință să știe că nu vor putea obține niciodată mai mult decât suntem noi dispuși să le oferim. 
Încă un motiv serios pentru care admitem să lăsăm spre studiu rămășițe ale unor cadavre ET, sau ființe în viață, este și acela ca voi să descoperiți la modul concret că avem ceva în comun cu voi și că, cel puțin din acest motiv, trebuie să fim mult mai apropiați și că nu vă suntem deloc dușmani.

6. Contactarea instigatorilor care ne prezintă pe noi ca fiind civilizații cu intenții agresive, cuceritoare, față de Pământ. Scopul lor este de a face imposibil contactul și apropierea noastră de civilizația umană, dorința lor fiind de a vă ține într-o stare de ignoranță care le dă posibilitatea să vă manipuleze cum doresc, ca urmare a creării unui climat de teamă și neîncredere.

Metodele lor de influențare a oamenilor pământeni sunt diverse și ele se pot rezuma la: ritualuri satanice, jertfe de sânge, pervertiri, impingerea către apucături degradante din punct de vedere moral. etc.

Konstantinos
Amintiți-vă că unii dintre reprezentanții întunericului au obținut ”succese” în ceea ce privește modificarea comportamenului multor oameni, mai ales a celor care ajung în posturi de conducere și influențare a maselor.

Nu mai am nimic de adăugat pentru moment. Dacă subiectele tratate vor avea priză la publicul tău cititor, putem continua. La revedere!
Konstant.: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne dați toate aceste informații, inclusiv descrierea navei-mamă, Thoria. Vă sunt profund recunoscător vouă celor aflați pe această minunată navă spațială. 
Kenan: Primiți sentimentele mele de iubire și deosebita apreciere pentru ființele umane de pe Planeta Albastră.
Adonai.
SURSA: http://awakeningtothedivine.wordpress.com

(C.M.)

marți, 8 octombrie 2013

Interviu cu Commander Kenan, de pe Lyra (2)

EXTRAORDINAR!

(28 sept. 2013; channeler Konstantinos)

Konstantinos: Ai fi de acord ca acum să trecem la descrierea navei-mamă, despre care mi-ai spus în prima parte a
Kenan
conversației noastre? Ai un anume loc unde stai? Am primit deja, telepatic, imaginea și numele navei, precum și unele detalii ale părților componente. Doresc, deasemenea, să menționez că, în timp ce recepționam aceste imagini, am observat pe cer, de la fereastra locuinței mele, un nor cu o formă deosebită, sugerând faptul că el masca o navă spațială. Îmi poți confirma? 

Kenan: Se pare că ai nevoie de o confirmare. Iat-o.
Konstant.: Mulțumesc pentru acest lucru. Am făcut imediat o ”fotografie” a acestei nave.


”norul”
Kenan: Acum, să continuăm cu descrierea părților navei mele, Thoria, care funcționează cu oxid de thoriu  Prima dată când această navă ți-a apărut în imagine, te-ai gândit la o lampă cu petrol. Ei bine, vă spun că la fel ca la o lampă cu petrol, principiul se regăsește și la nava noastră Thoria, lumina ieșind prin proieminența frontală în scopul de a lumina zonele întunecate într-un jet suficient de gros, reglat de un fel de jaluzele. În acest mod orientarea în spațiu devine mai ușoară.
(Wikipedia: Thoriu este un element chimic natural radioactiv cu numărul atomic 90 și simbol chimic Th, ce se găsește în natură (izotopul său cel mai stabil 232Th, care are un timp de înjumătățire de peste 14 milioane de ani). A fost descoperit de minerologul norvegian Morten Thrane Esmark (1801 - 1882) în 1828, în Norvegia, lângă Brevig și identificat de chimistul suedez Jöns Jacob Berzelius. Numele de thoriu este o referință la Thor, zeul războiului în mitologia scandinavă. Thoriul este considerat a fi combustibilul nuclear al viitorului. Canada, China, Germania, India, Olanda, Regatul Unit și S.U.A au făcut numeroase experimente utilizând thoriul combustibil nuclear substituent. Mai puțin radioactiv decât uraniul, thoriul poate fi exploatat în cariere de suprafață, iar acest lucru are un impact minim asupra mediului și costuri relativ reduse de valorificare. Cantitatea estimată de thoriu din scoarța terestră este de trei până la patru ori mai mare decât cea a uraniului. Principalul minereu din care se extrage thoriul este monazitul.)                                                                                           
Inventatorii lămpii voastre de petrol s-au inspirat, atunci când au ales forma? Nu spun că cineva le-ar fi limitat inspirația dar, în cazul ăsta, a existat o analogie. 
Există o infinitate de moduri de abordare și de punere în practică a unor idei, din moment ce există miriade de forme de viață, cu nivel de înțelegere diferit, astfel că forma finală a unui lucru, chiar dacă se bazează pe un principiu comun, să difere foarte mult. Și cu asta, haideți să începem cu descrierea nivelurilor pe care s-a construit Thoria. 

Nivelul unu: Este conceput și realizat ca un vârf, un fel de antenă, prin care se recepționează fluxuri de Lumină Albă, modulată, lumina cuprinzând diverse instrucțiuni, îndrumare sau o serie de comenzi trimise de SPIRIT, codate într-un anumit fel de surse superioare intermediare sau primite direct de la SPIRIT. Aceste semnale au o foarte înaltă frecvență, pentru interpretare și utilizare fiind necesar un anumit nivel de decodare. 
Nivelul doi: La acest nivel se obține Energia Aurie, o lumină astrală extrem de concentrată (focalizată), care, frecvențial, se află mai jos decât Lumina Albă. Funcția acestui nivel, care lucrează cu Lumină Aurie, este de a îndeplini rolul de filtru care face suportabilă lumina venită de la Elohimi, de la Arhangheli sau de la SURSA A TOT CEEA CE ESTE. Această treaptă descendentă ca frecvență de vibrație este absolut necesară navei și echipajului, căci fără ea aceștia nu ar putea rezista. Înafara acestora noi mai suntem vizitați și de Maeștri Înăilțați. 
Nivelul trei: La acest nivel se află și habitatul meu personal. Este astfel conceput și realizat încăt oferă o minunată priveliște. Pereții acestui habitat pot fi modificați în spațiu la dorință. Există un mic mecanism (un fel de emițător) care poate trimite în spațiu emisiuni holografice. Dispun, deasemenea, și de un spațiu simplu și fermecător, unde mă pot odihni, atunci când este necesar. 
Toate legăturile cu exteriorul (informări, ordine, situația zonelor prin care nava urmează să treacă, legăturile cu oricare navă aparținînd flotei mele etc) ajung la acest nivel unde  au loc adaptări sau modulări/demodulări de frecvență și amplitudine. 
Eu sunt primul care primește informația de orice fel și de oriunde. Tot de aici se realizează transmisiunile telepatice cu echipajul aflat pe navă sau echipajele celorlalte nave aflate sau nu în misiune. Sunt și cazuri când anumite informații sunt stocate pentru a fi transmise ulterior echipajelor, în funcție de dispozițiunile pe care le primesc și cărora mă conformez. 
Nivelul patru:
Într-un aranjament circular, există apartamentele membrilor echipajului navei-mamă, Thoria. Echipajul navei noastre numără 531.725 de membri, dar acest număr poate suferi unele modificări, în anumite momente, perioade sau situații. În cazul când devine necesar, spațiul de locuit poate fi extins fără dificultate. Dar și fiecare deținător de locuință, poate să-și facă anumite modificări ale habitatului, în funcție de gusturi și de necesități. Atât dimensiunile cât și forma spațiului pot fi modificate la voință, inclusiv materializarea conținutului acestor spații. 

În plus, există echipamente care fac posibilă vederea holografică care conectează corpul astral la un transmițător holografic. Această conectare se poate realiza prin transmiterea gândului către destinația și persoana dorită. 
Cu aceste dispozitive, noi putem ține legătura cu locurile și ființele de acasă sau de oriunde. Pentru ”vizite” ne putem folosi foarte bine de corpurile noastre astrale. 
Cu toate acestea, nu trebuie să vă imaginați că suntem înghesuiți ”ca sardelele”. Spațiul fiecăruia este absolut suficient, și dacă n-ar fi, fiecare poate să și-l extindă.
Nivelul cinci: Este spațiul în care au loc diversele simulări precum și pregătirea teoretică și practică.
De asemenea, tot aici se face expunerea planurilor de acțiune și modalitățile în care vor trebui ele îndeplinite. Au loc și anumite informări care necesită un anume mod de relaționare cu echipajul. 

Nivelul șase: Este sala în care se țin consiliile sau întâlnirile cu diverși vizitatori de pe alte nave, din alte lumi sau cu ființe din planuri superioare.
Nivelul șapte: este, în esență, ocupat de un cristal uriaș care conservă Energia de Smarald, necesară navei și pe navă. Folosim această energie, în principal pentru scopuri terapeutice, atunci când situația o impune.  
Nivelul 7a: este spațiul în care echipajul devine activ și, de asemenea, la acest nivel se află echipamentul mecano-biologic al navei. 
Aproape în centrul spațiului 7a se poate vedea un cerc pe podea. Acest "cerc" este, de fapt, punctul de unde se inițiază teleportările, când cineva trebuie să ”călătorească” spre un loc din spațiul galactic sau universal. Operațiunea de teleportare are loc aproape instantaneu, după lansarea comenzii. Deci, acest tip de călătorie se efectuiază cu corpul fizic nu doar cu cel astral. 
Nivelul opt: Cameră de divertisment, relaxare, de întinerire și de terapie. Folosim procedee de impresionare puternică holografică pentru formarea unor molecule și celule noi, condensate printr-un procedeu de puternică iradiere astrală vibrațională, care au drept rezultat înlăturarea celulelor și moleculelor epuizate sau îmbătrânite, și înlocuirea lor cu altele noi și foarte tinere. 
Toate aceste proceduri au loc într-o atmosferă și un mediu creat foarte realist și care reproduce oaze de verdeață, păduri etc. În locuri adecvate se găsește o vastă bibliotecă cu texte pline din Înțelepciunea Duhului și care vizează diferite civilizații. Opere de artă deosebite și o muzică suavă și plină de divine înțelesuri, se aude în surdină și te pătrund până în profunzimea sufletului. În acest loc ești convins că ai stabilit o legătură directă cu SURSA. O armonie deplină regăsești în acest spațiu aproape sacru, unde mintea, sufletul și Spiritul se contopesc, într-un spectru vibrațional extrem de pur și de înalt. 
Nivelul nouă: Este spațiul în care vin și de unde pleacă toate cele 235.000 nave. Un fel de hangar a cărui mărime este dincolo de puterea voastră de a vă imagina. 
Nivelul zece: Este spațiul (hangarul) rezervat celor 117.500 ambarcațiuni de mici dimensiuni, navete de cercetare. Aceste mici navete sunt fără echipaj și sunt dirijate de la distanță, telecomandate. 
Imaginea și traseele pe care ele cuirculă sunt afișate automat pe un ecran și retransmise instantaneu pe ecranele centrale aflate în sălile în care echipajele devin active, pregătindu-se pentru misiune. Aceste mici navete au dimensiuni liliputane, comparativ cu cele de la nivelul 9. Ele nu sunt prevăzute cu habitaclu pentru echipaj.
Nivelurile 11,12,13.14, 15 și 16: Sectoarele 11 și 16 servesc pentru acoperirea (mascarea) navei, scop în care sunt utilizate fluxuri de Raze Violet și Raze Cyan cu ajutorul cărora se produc niște "bule" de cristal (secțiunile 13 și 14). Aceste ”blue”, deși subtile, sunt foarte rezistente (se folosesc tehnici de puternică condensare). 
Nivelurile 12 și 15 sunt reprezentate din niște injectoare/ejectoare suplimentare prin care fluxurile mixate ale celor două raze acoperă partea din spate a navei, așa cum se poate observa pe schița pe care ai realizat-o. 
Razele Violet sunt utilizate ca remediu terapeutic, un tratament în caz de necesitate pentru navă și pentru echipaj și, împreună cu Raza Cyan, formează un fel de scut protector foarte eficient. Ambele raze combinate formează un câmp de protecție biologică inexpugnabil, de nepătruns, care conferă navei și atribute de invizibilitate pentru toate câmpurile exterioare, lucrând pe frecvențe diferite. Totodată, aceste fluxuri energetice fac imposibilă o expunere periculoasă, protejând întregul sistem al navei de orice tip de atac venit din afară. 
Deasemenea, sistemul protejează complet nava chiar și atunci când trebuie să trecem prin porți energetice foarte puternice (Nota C.M.: se referă, oare, și la ”găurile negre?”), pentru care am primit permisiunea de survolare. 
Când Razele Violet și Cyan sunt combinate cu energia cristalelor Emerald, rezultă o energie formidabilă, de genul celor care se întâlnesc în stele, cum ar fi soarele vostru, unde au loc puternicele erupții solare. 
O anumită combinație a acestor trei energii, conduce inevitabil la explozii pe o mare suprafață. 
Uneori, navele noastre trebuie să treacă chiar și prin soare. Această traversare este posibilă printr-o anumită dozare în combinația celor trei energii ale Razelor Violet, Cyan și Emerald. (Nota C.M.: prin producerea unor explozii controlate, materia solară este împinsă în lături, formându-se un fel de tunel prin care poate înainta nava, fără ca materia din soare să o atingă. Fascinant, nu!?). 

Evident, când vorbim de raze, vorbim și de energie și de un anumit nivel de vibrație. Nivelul înalt de vibrație crește cu cât te apropii de centrul galaxiei. 
(Nota C.M.: din toată această expunere, eu înțeleg că folosind Razele Violet, Cyan și Esmerald, sau o combinație a acestora, ei ”învelesc” nava într-un strat energetic care asigură: 
- inexpugnabilitatea navei la orice tip de atac din exterior, 
- izolarea de orice mediu exterior ceea ce le conferă 
- posibilitatea de a trece prin orice formă de materie sau energie, 
- imposibilitatea pătrunderii în navă a oricărui tip de microorganisme, precum microbi, viruși etc., probabil, existenți în spațiile prin care nava se deplasează, 
- invizibilitatea, la dorință, a navei, pentru orice abservator exterior). 

Konstantinos
La frecvența de vibrație corespunzătoare, într-adevăr, soarele vostru poate fi asimilat cu o poartă energetică prin care se poate trece dintr-un punct în altul al spațiului.
Dar, dacă ne dorim o " teleportare ", unde putem avea mai mult control asupra destinației dorite, avem posibilitatea, pe care ne-o dă tehnologia de care dispunem, de a combina toate energiile utilizate pe Thoria (Violet, Cyan, Emerald, Auriu și Alb). Rezultanta este o energie mixată, judicios dozată, cu ajutorul căreia ne putem teleporta cu navă cu tot în orice punct din spațiu. 
Desigur, atunci când dorim, putem activa teleportarea doar pentru unii dintre membri echipajului. 
Mai menționăm că această teleportare se poate face în diverse dimensiuni.

În sfârșit, mai menționez și faptul că echipe specializate se îngrijesc de ”buna funcționare” a aștrilor, inclusiv a soarelui vostru, care sunt permanent monitorizați și ”reglați” corespunzător pentru evitarea oricăror situații care ar afecta negativ sistemele solare pe care le deservesc precum și pentru asigurarea unei îndelungate fruncționări la parametri optimi a acestor surse enorme de energie, vitale pentru menținerea, perpetuarea și evoluția vieții.

SURSA: http://konstantinoslightwork.wordpress.com.
         
(C.M.)