Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 6 noiembrie 2019

ISTORIA ASCUNSĂ A PAMÂNTULUI (Part.II/5)

16 sept.2019; de Cristina Valenzuela
Traducerea Const. Mihăilescu.

 (continuare)


Însă, cu toate măsurile restrictive luate de fratele său, Prințul EA nu era chiar nemulțumit, dat fiind faptul că i se permitea să-și continue experimentele genetice. Dorința lui de a crea o formă de viață inteligentă, dar independentă de sistemul impus de EN-LIL, rămânea neafectată și posibil de a fi înfăptuită. Creaturile, rezultat al cercetărilor sale, aveau încă o șansă la libertate și independență, lucru care-l umplea de speranță și de avânt.
Ingineria genetică, în care se combina forța brută cu o oarecare inteligență mai avea o șansă de realizare.
Dintre abilitățile cu care se intenționa a fi dotată noua creatură, pe prim plan se situa posibilitatea de comunicare prin vorbire. Lordul EA, a permis comunicarea cu K-D și a pus la punct un mijloc de măsurare a progresului în acest sens.
Deși vocabularul hibrizilor era foarte sărac, ei reușeau să se înțeleagă și să se facă înțeleși, ceea ce-i deosebea de toate celelalte animale dinafara rezervației.
O altă prioritate a cercetătorilor, emanată de la EA și sora sa NIN-HUR-SAG, se referea la implementarea abilităților de supraviețuire a acestor viețuitoare în spațiul liber, sălbatic, din afara rezervației, unde domnea legea prădătorului.
Printre principalele îndeletniciri care trebuiau implementate hibrizilor erau:
- cunoașterea obținerii și folosirii focului;
- confecționarea articolelor de îmbrăcăminte care să-i apere de intemperii;
- imortalizarea, prin scrijilituri („desene”) a realității în care trăiau. Pentru toate acestea, nu era nevoie de un nivel ridicat de inteligență ci doar ceva mai multă decât posedau restul ființelor din afara rezervației.
Prototipul obținut prin experimentări genetice a trecut prin mai multe etape, de aceasta ocupându-se, în primul rând, Prințesa NIN-HUR-SAG.
În timp, mulți dintre hibrizi își demonstrau capacitatea excepțională de a învăța și de a-și transmite experiența altor semeni de-ai lor. Aceste rezultate promițătoare i-au determinat pe Prințul EA și pe sora sa să-și focalizeze cercetările încă și mai mult pe obținerea de noi rezultate, în primul rând pe posibilitatea ca exemplarele de excepție să-și dezvolte cât mai mult capacitatea de a-și transmite experiența altora, ceea ce ușura munca cercetătorilor. În acest scop, s-a înființat un fel de școală de instruire în care „elevii” căpătau cunoștințe de predare (pedagogice).
Absolvenții acestor cursuri, deveneau instructori sau „profesori” K-D cărora li s-a dat numele de „su”, („cei care știu”), noua breaslă primind numele de „EA-SU”, „școliți” pentru a propovădui cunoașterea.
Mai târziu, cei mai reușiți „învățători ai dreptății și realității”, variantă EA-SU, au căpătat numele generic de IESU (Isus)
Pe măsură ce hibrizii au progresat (cu deosebire intelectual), prin eforturile prințului EA și a colectivului său de cercetători, Prințul EN-LIL devenea tot mai intransigent și mai dușmănos cu creaturile ADAPA, a căror inteligență începuse să se facă remarcată.
Deși multe dintre aceste ființe încă slujeau loial și credincios intereselor lui EN-LIL și a ERIDU, totuși „Domnul Cuvântului” simțea ură și neîncredere exacerbate față de acestea.

S-a anunțat că Portdrapelul AR, nava prezidențială a ASA-RRR, trebuia să sosească în ERIDU în curând.
Știind că o mărire peste anumite limite a forței gravitaționale planetare ar provoca un dezgheț general (??!!) și, implicit, o moarte (prin înec) în masă a ființelor din acel areal, Prințul EN-LIL a decis să aleagă, pentru nava prezidențială, o rută prin care să fie perturbată puternic forța gravitațională a planetei, în sensul măririi acesteia, într-o anumită zonă (nota C.M.: cel puțin la nivelul actual, știința pământeană nu cunoaște, probabil nici teoretic, că o asemenea posibilitate ar exista), efectul fiind de topire rapidă a ghețarilor și creșterea nivelului apelor oceanului planetar, atât de mult încât viețuitoarele din acel areal ar pieri prin înec.
Astfel, el a ordonat ca nava prezidențială să fie îndrumată a survola polii planetari, unde domneau ghețuri veșnice, provocând, în acest fel, topirea rapidă a gheții (nota C.M.: cel puțin la nivelul cunoașterii mele, o asemenea posibilitate mi se pare imposibilă și nesusținută științific !!! ????), cu consecința morții viețuitoarelor dintr-o anumită zonă.

În felul acesta, Prințul Cuvântului ar fi putut justifica dispariția hibrizilor obținuți prin inginerie genetică de către echipa fratelui său. 

O asemenea operațiune ar fi avut și unele avantaje importante: încălzirea globală provocată, care conducea la creșterea peste limite a nivelului apelor, ar fi dus la fertilizarea zonelor aride și la creșterea suprafeței uscatului utilizabil. Acestea vor avea, credea el, o importanță semnificativ mai mare decât faptul că acele făpturi hibrid ar fi pierit..
Când Lordul K-D, EA a descoperit planurile fratelui său, a protestat imediat însă prințul EN-LIL l-a ignorat. Fiindu-i descoperit planul de exterminare a ființelor ADAMUS, Prințul EN-LIL s-a hotărât să acționeze pe față, ordonând ca niciun ADAMUS să nu rămână în viață, doar cele ADAPA loiale să fie adăpostite în locuri neinundabile.
Bestiile” renegate (ADAMUS) să fie ucise pentru încălcarea ordinelor și nesupunere. Totodată, l-a avertizat pe EA că dacă va ajuta „brutele” ADAMUS, se va considera că a pactizat și a ajutat un dușman al statului ERIDU.

În felul acesta, Prințul EA ar fi putut fi acuzat de încălcarea legilor statului și de complot ! (Lucra cu creaturi repudiate de conducerea ERIDU și le acordase ajutor).
Cum totul se petrecea în perioada vizitei regale în ERIDU, și pentru a nu crea instabilitate, Prințul EA a acceptat să depună un jurământ de nedivulgare către rege a manipulațiilor făcute de EN-LIL și să nu intervină pentru evitarea pierderilor din cauza inundațiilor catastrofale, provocate de EN-LIL.
De fapt, niciunul dintre protagoniști nu și-a respectat angajamentul:
Prințul EN-LIL și-a continuat planurile inițiale legate de sosirea navei prezidențiale, AR iar Prințul Genezei nu-și putea permite ca hibrizii obținuți cu atâta trudă, să fie exterminați.
În secret el a elaborat planuri de salvare. Transporta ființele ADAMUS (și alte creaturi ale experimentelor genetice) în cavernele subterane ale hibrizilor „HEN-T” și în zonele muntoase, suficient de înalte. În acest mod, el ajuta la salvarea cel puțin a unora dintre hibrizi. 
În paralel cu această muncă de salvare, Lordul EA a construit o navă specială de marfă care urma să navigheze pe ocean, departe de regiunile care urmau să fie afectate de marile inundații.Tot acest plan era păstrat secret, departe de ochii fratelui său EN-LIL.
Întreaga activitate de salvare a permis Prințului EA să mențină în viață majoritatea exemplarelor ADAMUS, astfel că munca sa nu a fost distrusă.
Când puternica navă spațială AR și-a făcut apariția, inundațiile au început să se producă, așa cum plănuise EN-LIL; asta l-a liniștit pe inițiator care considera că, de data aceasta, va reuși să extirpeze toate exemplarele ADAMUS. 
Numai că, după inundații, s-a constatat că planul de exterminare pus la cale de EN-LIL fusese, în mare parte, dejucat de acțiunile salvatoare ale lui EA.
Cei doi protagoniști urmau să se confrunte la întâlnirea din Palatul ERIDU.
Fiecare Prinț comisese un act de sabotare criminală a intereselor Imperiului, incompatibil cu îndatoririle unui Prinț Regal. Niciunul dintre ei să nu mai spere la ocuparea Tronul Regal, dacă va continua cu acest comportament nepermis.
De fapt, chiar și fără această situație, Prințul EA era sigur că niciodată Tronul ASA-RRR nu-i va reveni, știind că preferat pentru tron era fratele și dușmanul său, EN-LIL.
EN-LIL, Domnul Cuvântului, nu avea însă de ales.
S-a gândit să încheie un armistițiu în care să se angajeze că niciodată în mod direct sau prin intermediari, nu va mai leza munca și rezultatele muncii de cercetare genetică a fratelui, EA.
În semn de împăcare și aplanare a oricăror neînțelegeri, Prințul EN-LIL, i-a dăruit fratelui unelte și echipamente agricole care să fie deservite de hibrizi, în scopul asigurării propriei lor hrane. Acest gest l-a surprins plăcut pe EA care a promis să îmbunătățească și mai mult calitățile hibrizilor și să formeze unii cu abilități deosebite în activitățile de administrație, din subordinea lui EN-LIL

Astfel, pentru un timp, pacea pe ERIDU a fost restabilită. Hibrizii aveau acces la educație și la creșterea nivelului lor de civilizație. Fapt este că după acest conflict stins in fașă, Imperiul ERIDU, sub conducerea lui EN-LIL, a crescut și a prosperat.

(va continua)

https://prepareforchange.net/2019/09/16/the-hidden-history-of-the-planet-earth-part-2/

Un comentariu:

  1. Corect, ”cei mai reușiți „învățători ai dreptății și realității”, variantă EA-SU, au căpătat numele generic de IESU (Isus)”. Apoi, în timp au dezvoltat corpuri fizice tot mai performante (vezi listele de ”neamuri” înșirate în Biblie), până într-unul dintre ele, cronologic ultimul Iisus, a putut coborî Entitatea HRISTOS. Asta s-a întâmplat la Botezul din Iordan, iar Hristos a ieșit din corpul-Iisus pe cruce, când Omul a întrebat, în durere maximă, de ce a fost părăsit: ”Eli, Eli, lama sabachtani”?

    RăspundețiȘtergere