Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 2 noiembrie 2019

ISTORIA ASCUNSĂ A PAMÂNTULUI (Part.II/4)

September 16, 2019 by Cristina Valenzuela 
Traducere Const. Mihăilescu

(continuare)Dușmănia dintre cei doi s-a amplificat. EN-LIL credea că scopul vieții era să slujească necondiționat Regilor și Tronului ASA-RRR.
Însă Știința Genezei a dovedit ceva extrem de diferit față de aceste principii: nu există evoluție liberă dacă există control.
Prințul EA vedea viața ca pe o oportunitate de explorare a sinelui. Născuți din aceiași părinți și crescuți în aceeași lume, cei doi frați erau complet diferiți.
Și uite așa, decizia Marelui AN-U nu făcea decât să amplifice încă și mai mult dușmănia dintre cei doi frați. Principial, EN-LIL putea fi supranumit „Domnul Poruncii și Dominației”, continuator convins al regulilor rigide și severității. Prințul EA rămânea ”Domnul Genezei”, atașat ideilor dezvoltării civilizației (totuși, destul de limitate) în ERIDU.
Prințul EA a început procesul de reproducere a „bestiei” pe care sora sa o prezentase regelui, cu intenția de a crea forță de muncă fizică, atât de necesară în activitatea de exploatare minieră care, până atunci, fusese efectuată de grupul ANUNNAKI.
În acest demers, o avea alături pe sora sa, atât de dedicată muncii de cercetare și modelare a creaturilor. 

Cu toate acestea, EA nu uita cât de nedreptățit era de familia sa.
Și astfel s-a născut dorința de răzbunare.

Deși fusese sfătuit să utilizeze material genetic de la unul dintre ființele ANUNNAKI, ales special de prințul EN-LIL, prințul EA a folosit alt material genetic. Timpul descoperirii adevăratei identități a fiarei avea să vină într-o zi, iar el, prințul EA, va fi cel care „va râde la urmă”, după reușita acestei hibridizări.
În procesul de creare a noii ființe, prințul a introdus în ADN-ul acelei creaturi gene care creșteau nivelul de inteligență a „produsului”, fără a-i diminua din forța fizică.
Cu brațe și spate puternice, cu multă dexteritate în utilizarea brațelor, și suficient de inteligent, noul produs învăța repede instrucțiunile pe care trebuia să și le însușească, dovedindu-se foarte util muncii fizice.
Capacitatea și abilitățile hibridului au convins repede, astfel că grupul de specialiști ANUNNAKI a solicitat înlocuirea vechilor muncitori cu acest tip de hibrid, căruia i s-a dat numele de „ADAPA”.
Observându-le atitudinea și manifestările, Prințul EN-LIL era nemulțumit de caracteristicile hibrizilor-bestie. Nu avea încredere nici în temperamentul creaturilor și nici în intențiile ascunse ale fratelui său, care-l animaseră atunci când crease un asemenea prototip de ființă-sclav.
Realiza că fiara era periculoasă și, uneori, greu de controlat.
Era o intuiție corectă a lui EN-LIL, care a început să-l preocupe, chiar să-l obsedeze.
Pe de altă parte, era obligat să introducă în procesul muncii acest hibrid, din cauza cerințelor privind creșterea producției de exploatare a minereurilor, primite de la rege.
În final, prințul EN-LIL a căutat să pună bestia în cele mai periculoase situații de muncă și în cele mai dure medii.
Creatura era, în definitiv, un experiment supus testării.
Hibrizii de acest tip, care în procesul muncii se epuizau erau utilizați până la deces.
Prințul era responsabil pentru moartea acestor creaturi utilizate fără milă, până la exterminare. Justificarea lui era că, în definitiv, erau doar niște creaturi ale căror limite trebuiau testate.
Despre acest comportament al fratelui său a aflat și Prințul EA: din ordinul lui EN-LIL, exemplarele ADAPA erau exploatate fără milă, până la epuizare.
Prințul EA nu mai simțise niciodată atâta mânie. Toate eforturile sale erau anulate sistematic de ordinele date de fratele său, EN-LIL.
Pentru a opri distrugerea programului său, pusă la cale de fratele EN-LIL, EA a elaborat un plan care urma să fie realizat prin aceste creaturi. Îl va face pe EN-LIL să plătească pentru cruzimea și sabotarea programului său genetic de cercetare, chiar prin aceste creaturi.
Revenind la Centrul Agricol de Crecetare din ERIDU, Prințul EA a căutat creaturi ADAPA aflate în rezervație.
Găsind câteva exemplare mai răzlețite, EA s-a apropiat de aceste ființe. (Mai întâi, trebuie spus că reproducerea acestor hibrizi prin metode naturale se putea face numai sub un stric control și cu o selecție atentă; nicio astfel de ființă nu se putea reproduce fără aprobarea lui EA sau a surorii sale).
Celor găsite în rezervație le-a creat condiții și li s-a permis să se (împerecheze) acupleze necontrolat, doar din imboldul simțului lor primar, animalic.
Într-o viață scurtă, care se rezuma la o muncă extenuantă, hrană de proastă calitate și insuficientă, trai în rezervație, scurtele momente de plăcere care li se permiteau acum (chiar dacă acestea erau manifestări primare) producea o reală satisfacție creaturilor. 

Din ordinul lui EA, întâlnirile dintre masculi și femele nu se mai impunea a fi aprobare ori programate. Era, din acest punct de vedere, o libertate la care bietele creaturi nu speraseră niciodată.
Din acest motiv, acești sclavi (tratați ca animale de muncă) începuseră să aibă stimă și respect deosebite față de Prințul EA și sora acestuia, care, cât de cât, începuseră să aibă față de ei un dram de considerație. Această constatare producea Prințului EA o deosebită satisfacție.
Cu timpul, despre noile libertăți permise creaturilor de către EA (deși fuseseră ținute oarecum în secret), a aflat și lordul EN-LIL; asta l-a înfuriat: „cum să manifești respect și să acorzi libertăți unor animale create, ca și când ar fi ființe inteligente și cu discernământ ?”
S-a emis imediat un ordin în care se prevedea că orice hibrid care se prevalează de libertatea de liberă întâlnire și procreare, va fi aspru pedepsit și, în cazuri evidente, exterminat.
Prințul EN-LIL nu va tolera nici o nesupunere de la ordinul dat în acest sens! EN-LIL știa că, într-un fel, fratele său fusese la originea introducerii unor asemenea „inadmisibile libertăți”, căci, gândea el, numai un om de geniu, cum era fratele său EA, ar fi putut introduce asemenea înlesniri. EN-LIL se simțea (pe bună dreptate) subminat de fratele său, ale cărui resentimente le bănuia!
Pentru „a face ordine”, EN-LIL a emis un nou set de norme și reguli stricte, în ceea ce privea comportamentul față de creaturile de tip ADAPA, care se aflau în rezervație.
Aceste noi reglementări au fost numite „Poruncile Domnului Cuvântului”:
1. Toate fiarele din Centrul Agricol de Cercetare trebuie să dea ascultare necondiționată și să respecte total dispozițiile și ordinel Domnului EN-LIL, care trebuia recunoscut ca singura autoritate legitimă! Loialitatea față de Prințul EA sau față de orice alt Lord Creator (K-D) era strict interzisă.

2. În Centrul Agricol de Cercetare, „toate urmele” prințului EA și ale oricărui alt Lord Creator (K-D) vor fi eliminate. Orice fiară, care se va dovedi că poartă amintiri și are aprecieri pozitive la adresa Prințul EA, va fi pedepsită!

3. Orice fiară care va „vorbi” sau va emite sunete de nesupunere despre Lordul EN-LIL va fi pedepsită.

4. Fiecare fiară (creatură) ADAPA trebuie să participe la o lecție de de instruire prin ascultare, la începutul fiecărei a  șaptea perioade!

5. Împerecherea dintre fiarele (creaturi) de tip ADAPA trebuia să fie aprobată, în prealabil, de însuși Lordul EN-LIL și de nimeni altcineva. Consumarea unui asemenea act, fără aprobare prealabilă, era considerată ca fiind de o gravitate maximă.

Prințul EN-LIL era hotărât să asigure cu mână de fier ordinea și regulile impuse de el în ERIDU.

6. Toate animalele ADAPA care dovedeau nesupunere urmau a fi exterminate mai ales prin exilarea și abandonarea lor în zonele aride, improprii menținerii vieții. Cuvântul de ordine, la adresa ființelor ADAPA, era că acestea erau, în fond, niște „MUȘI” (monștri). Toate „animalele” de tip ADAPA, renegate vor primi denumirea de „ADA-MUS”!

7. Era, de asemenea, introdusă măsura ca toate femelele ADAPA, gestante (însărcinate) să NU fie asistate ori ajutate la naștere, astfel încât nașterea să fie un act de profundă suferință pentru mamă și noul născut. Nu se va mai admite utilizarea Camerelor de naștere (maternități) pentru nașterea unui produs ADAPA.

8. În rezervație vor fi admise să trăiască doar creaturile credincioase și necondiționat supuse regulilor. Numai acestea vor putea fi numite și recunoscute ca fiind ADAPA.

În felul acesta creaturile au fost împărțite în două grupuri, CREDINCIOȘI și NECREDINCIOȘI.
Cei credincioși, supuși și conformiști se vor numi ADAPA.
Cei necredincioși, nesupuși și nonconformiști se vor numi ADAMUS

(va continua)

https://prepareforchange.net/2019/09/16/the-hidden-history-of-the-planet-earth-part-2/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu