Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 2 octombrie 2019

Istoria ascunsă a planetei Pământ I/5


6 sep. 2019; de Cristina Valenzuela
Traducere Const. Mihăilescu.
(continuare)

Promotorul loviturii de stat de la Palatul Regal a fost AN-U, cândva prinț moștenitor și nepotul Marelui AN-AN. El era extrem de nemulțumit de situație dar a așteptat cu răbdare o perioadă în care să se poată împotrivi eficient unchiului său, deținătorul tronului împărătesc. A ales ziua de mare sărbătorire a victoriilor DAK în luptă, când AL-AL nu se afla în Palat și a declanșat lovitura. Era sprijinit de urmașii fideli ai Marelui AN-AN, încă supărați pentru trădarea lui AL-AL
Forța copleșitoare și viteza ca fulgerul a acțiunii i-au asigurat Prințului deplinul succes.
Regele AL-AL, auzind despre lovitura de la Palat, a ales să nu lupte. Pentru a scăpa cu viață, s-a refugiat în Palatul său îndepărtat din Sistemul ARI-DU.
Acolo, un grup loial de supuși l-au primit cu entuziasm. Refugiul se afla în avanpostul insulei unde AL-AL crescuse și așteptase momentul ca la rândul său, să-l înlăture de la tron pe AN-AN . Acolo, AL-AL încă era regele adorat și binevenit.

După izbândă, la palatul ASA-RRR, fostul prinț AN-U și-a sărbătorit răzbunarea mult așteptată. Acum tronul era al lui; devenise regele AN-U.

Numai că victoria nu era completă deoarece Forțele militare ale Marielui AL-AL, aflate în noul sitem solar, n-au vrut să recunoască domnia lui AN-U iar Guvernatorul AL-AL-IM considera că toate resursele noilor tărâmuri (din noul sistem solar) îi aparțineu, în continuare, regelui alungat. 
Consistenta producție de metale grele de pe BAR-BAR-U, descoperirea continuă și exploatarea a noi și prețioase zăcăminte, în special aurifere, erau indispensabile Imperiului ASA-RRR; puterea în colonii continua să fie deținută de AL-Al.
Un comunicat foarte dur și ultimativ, trimis de regina SSS-T (în care se cerea imperativ evitarea unui război civil) precum și importanța resurselor vitale aduse din noul sistem solar, ofereau lui AL-AL o poziție foarte puternică, de pe care putea negocia un armistițiu avantajos cu autorii loviturii de palat.
În fața unei regine SSS-T sfidătoare, noul rege, ASA-RRR AN-U, a acceptat cu reticență clauzele acordului propus de mediatori.
Pentru un timp, ex-Regele AL-AL a continuat să accepte trimiterea de minereuri și metale prețioase spre Imperiul ASA-RRR- AN-U.
Pentru siguranță, AN-U și-a plasat în locuri cheie proprii săi piloți de elită, IKU Star, denumiți „IKIKI”, de unde putea ține sub control căile de circulație în întregul sistem solar.
Orice abatere, orice greșeală făcută de AL-AL, putea provoca declanșarea mâniei și reacția Înălțimii Sale, regele AN-U.
Pentru a avea încă și mai mult control în sistemul solar, Regele AN-U l-a numit pe propriul său fiu, prințul AN-EN, la conducerea elitei IKU, unde acționa grupul special „IKIKI”, numind-ul (pe AN-EN), în funcția de EN-LIL („Observatorul” sau „Lordul poruncii”).

Pentru a se asigura că transporturile de resurse, foarte necesare imperiului, se efectuau la timp și în cantitățile prevăzute, Regele AN-U și-a numit fiul cel mare, Prințul EA (de asemenea, un maestru în științele Genezei), în funcția de EN-GI, poziție deținută cândva de AL-AL-IM (guvernatorul planetei Tiamat).
EN-LIL controla căile de transport și comunicare în Sectorul 9 galactic (și dincolo de el) iar EN-GI se ocupa de dezvoltarea lumilor noului sistem solar precum și de experimentele genetice din lumea apoasă (mlăștinoasă) a SHANAMA, dar și de activitățile de extragere și prelucrare a minerurilor (adică de minerit și metalurgice). În acest mod de organizare, regele AN-U își asigura controlul asupra sistemului solar, până atunci controlat de AL-AL.

Forma aceasta de organizare și control a dăinuit multă vreme.
Fostul rege AL-AL și-ar respectat cuvântul, asigurând imperiului resursele minerale necesare și menținând ordinea în Pasajul al nouălea galactic, chiar dacă AN-U nu se împăca cu ideea că dușmanul său, fostul rege, își păstrase suficientă putere și influență.
Când vorbea despre palatul duplicat al regelui AL-AL, Marele AN-U o făcea întotdeauna disprețuitor și enervat.
Îl numea „Palatul murdar”, în timp ce palatul în care el locuia era numit „Palatul pur”.
Palatului ridicat pe Tiamat (ARI-DU) i se spunea „Palatul Întunecat”. De altfel, planeta TIAMAT în sine era numită „Lumea întunericului”, cu toate că bogățiile extrase de pe ea și din ea asugurau prosperitatea imperiului.
Regele AN-U nu a uitat niciodată de restricțiile și privațiunile la care fusese supus de fostul rege. El a decis ca, atâta timp cât acesta va mai trăi, să plătească pentru păcatele sale împotriva familiei AN-U.

Dar istoria avea să se repete. În inima ARI-DU, nepotul regelui AL-AL, pe nume AL-AL-GAR, moștenitorul Tronului sistemului solar, devenise pentru fostul rege o figură mult prea puternică decât considera acesta că ar fi fost acceptabil.
Născut dintr-unul dintre piloții IKIKI, străluciții „Observatori” ai AN-U, AL-AL-GAR a învățat de timpuriu tehnica militară și căile de circulație ale piloților Star precum și despre navele de război ale acestora. Cum abilitățile sale ca pilot s-au dezvoltat rapid, în scurt timp i s-a acordat statutul de „Maestru IKU”.
Așa dar, la fel ca tatăl său, el devenise un IKU!

În plus, AL-AL-GAR și-a elaborat un plan.
După absolvirea școlii IKU, el a mers la Înaltul Palat al bunicului său, „AM-BAHU” („Locul Adunării”), pentru a formula o cerere ciudată.
În loc să-și profeseze funcția de pilot, pentru care obținuse rezultate strălucite, el a cerut să i se permită să-și continuie studiile și instruirea și în disciplina militară a elitei, BEH Warriors.
De menționat că Forțele terestre erau echivalente ca profesionalism, Războiniciilor aerului, DAK , BEH având o reputație excelentă ca războinici.
Demonstrând exemplare abilități, Prințul și-a completat pegătirea militară în scurt timp și pentru această armă, fiind repede remarcat și promovat, acordându-i-se titlul de „IKU-MAR-BEH” („Excelență atât în IKIKI cât și în BEH”).
În plus, AL-AL-GAR, devenit un Maestru onorant al ambelor discipline militare, urma să obțină încă o recunoaștere: titlul de „ZU”( maestru suprem), titlu acordat doar câtorva elite militare.
Urmare acestor recunoașteri și calificative, Marele AN-U a început să fie îngrijorat de fulminata ascensiune a nepotului.  Apăruse un adevărat maestru în arta războiului, și acesta nu se afla sub controlul său, locuind departe de Palat.
Modul în care IKU-MAR-BEH și-a însușit disciplinele militare într-un timp atât de scurt și atât de strălucit, a început să-l preocupe intens pe AN-U, el văzând în acest nepot o amenințare reală.
În plus, AN-U realiza că în inima sa, IKU-MAR-BEH trebuie să fi fost foarte supărat și pornit din cauza a ceea ce se întâmplase în familia sa. 
În consecință, s-a gândit să acționeze imediat, pentru înlăturarea iminentului pericol.
Tot așa cum acționase el împotriva predecesorului său, AN-U ia măsuri împotriva lui IKU-MAR-BEH: îl va numi Royal Cupbearer (paharnicul împărătesc)
Convocat la Palatul ASA-RRR, IKU-MAR-BEH este în acea funcție, poziție nu prea importantă dar controlată direct de rege. În acest fel, AN-U credea că își va ține nepotul sub o strictă observație.
Pentru a-i adormi vigilența și a-i diminua dorința de răzbunare, AN-U îi acordă lui IKU-MAR-BEH, onoruri dar în niciun caz dintre cele care să-i trezească ambițiile.
Cu tot acest aranjament, regele era conștient de ura pe care i-o purta prințul. Asta-l făcea să stea mereu în gardă, deși față de nepot se comporta cu multă atenție.

La vremea aceea regele era confruntat cu mai multe probleme în îndepărtatul sistem solar (cel nou format). 
Una dintre ele a apărut când Prințul EN-LIL, fiul lui AN-U, numit Gucernator al noului sistem solar, și-a manifestat nemulțumirea pentru detașarea sa într-o regiune atât îndepărtată de Palatul ASA-RRR. (Cine știe, poate că și el se gândise la o încercare de răsturnare de la putere a propriului tată !?)
S-a mai profilat, apoi, o amenințare din partea unui grup de rebeli din cadrul IKIKI. Deși rebelii erau fideli lui AN-U, toți aveau familiile în noul sistem solar și, pe deasupra, prințul IKU-MAR-BEH fusese cândva unul de-ai lor. Exista deci posibilitatea ca și ei să devină o amenințare pentru guvernarea lui AN-U.
Pe total, îngrijorările în Regatul AL-AL nu erau puține.
AN-U sperase că prezența fiilor săi în locuri cheie va ajuta, însă relațiile dintre ei se răciseră și chiar se înrăutățiseră, de când se aflau în ARI-DU.
Se putea intui că fiecare dorea să dețină controlul total în întregul regat .
Ambii prinți proferau zgomotos amenințări, care puteau deveni periculoase pentru rege. 
În oricare dintre aceste confruntări, Regele AN-U n-ar fi avut nicio șansă de a câștiga în ARIDU.

Era cazul să coboare în sistemul solar îndepărtat, pentru a pune lucrurile la punct și a dezamorsa situația care devenise explozivă.
Pentru a se proteja împotriva unei eventuale lovituri de stat din partea prințului răzbunător IKU-MAR-BEH, regele AN-U îl ia pe acesta cu el în lunga sa călătorie.

Acum se simțea în siguranță, așa că și-a început călătoria în „tărâmurile discordiei”.
În timpul călătoriei, Prințul IKU-MAR-BEH i-a cerut regelui favoarea de a se întâlni cu vechii camarazi IKIKI care-i organizaseră o revedere fastuoasă.
Distras de evenimente, regele aprobă cererea dar ordonă dublarea pazei DAK în jurul tânărului Prinț (pentru a-l „proteja”) și cere supravegherea atentă a mișcărilor navelor IKIKI. 
Măsura era justificată prin faptul că lui IKU-MAR-BEH i-ar fi făcut plăcere.
În drum spre Palatul din TIAMAT, regele spera să găsească o soluție de rezolvare amiabilă la disensiunile fiilor săi și la pretențiile lor asupra tronului, pentru a evita orice conflict armat.
Dar disputa pentru stăpânirea planetei TIAMAT și ascensiunea la Tronul Împărăției nu și-au găsit rezolvarea pașnică. Problema Tronului sistemului solar, nu era atât de simplu de rezolvat. 
Prințul EN-LIL l-a convins pe tatăl său, că dacă totuși va rămâne în sistemul solar îndepărtat (și primitiv), măcar să fie numit rege al acestor tărâmuri și să locuiască la Palat ca rege ARIDU. 
La rândul său, Prințul EA susținea că, în calitatea sa de frate mai mare, ar trebui să aibă prioritate, mai ales că era și om de știință Genesis (în genetică), calificare ce se mula perfect pe preocupările de pe Kingship (nava-mamă spațială).

Neîntrezărind nicio dezamorsare rapidă a discordiei, Regele AN-U a fost decis cîă este momentul să clarifice situația privind soarta și împărțirea dominației în ARIDU.
În mod oarecum neprevăzut, prințul EN-LIL a devenit Lordul (Guvernatorul) lumii și sistemului ARIDU. Prințul EA rămânea cu titulatura de EN-GI, funcție în care continua să organizeze operațiunile de dezvoltare și recuperare în întreagul ARIDU. 
Deși deciziile luate nu au produs importante modificări ori răsturnări spectaculoase de situație, a permis totuși regelui un răgaz, care s-a dovedit însă foarte scurt.

În final, Regele AN-U s-a îmbarcat pe o mică navă spațială pentru a ajunge pe nava sa imperială (fleg-ship) care-l aștepta și care, cu adevărat merita denumirea de navă regală.

Însă o surpriză de proporții i se pregătise Regelui AN-U:
Gărzile formate pentru a-l supraveghea pe tânărul IKU-MAR-BEH capturaseră deja Steagul AR și pactizaseră cu IKU-MAR-BEH care considera că sosise momentul revanșei împotriva lui AN-U. 
Despre această situație, regele n-a aflat decât atunci când deja era prea târziu, pentru a mai putea face ceva. În ultima clipă, un strigăt de avertisment al unui soldat fidel lui AN-U, a dat alarma asupra capcanei în care trebuia să cadă regele la debarcarea pe nava-mamă.
Ne fiind în situația de a riposta, AN-U încearcă să se replieze sau chiar să fugă însă comandoul lui IKU-MAR-BEH lovește și avariază nava regală.
Apriga bătălie care a urmat a fost de scurtă durată.

Tot ceea a putut face garda regală, ELITE DAK a fost să obțină suficient timp pentru ca regele să se refugieze „în stele” pe o navă spațială de escortă,

Lordul Prinț IKU-MAR-BEH a acționat rapid: Cu piloții IKIKI și războinicii BEH de la sol, aflați pe planetele exterioare, pune stăpânire pe planetele noului sistemului solar. Practic, puține au fost formațiunile militare care să-i opună rezistență.

S-a aflat că și locuitorii Regatului AL-AL s-au alăturat rebelilor. Toate garnizoanele loialiștilor AN-U au fost capturate și neutralizate.
Prințul IKU-MAR-BEH câștigase!
Strigătele de sărbătoare și bucuria victoriei s-au extins peste tot. Toți strigau cu bucurie :„ Trăiască Prințul! Trăiască Marele ZU!”

Ca rege al regatului rebel, IKU-MAR-BEH va deveni cunoscut sub numele de regele „ZU-ZU”, sau „ZUZ” (ceea ce s-ar traduce prin cuvântul Zeus). Capturarea AR-ului lui AN-U de către ZU-ZU, a adăugat cuceritorului încă un nume: „AR-ZU”, „Zeul suprem AR”.
În onoarea victoriei sale, Palatul bunicului său, care anterior se numise „AL AMBAHU” a fost rebotezat în „AL AMBAHU ZU” sau „AL-AMBA-ZU” (Olympus).

Bătălia între AN-U și KUMARBI.
O legendă străveche înscrisă pe tăblițele babiloniene, descrie o bătălie regală care a avut loc „în cer”, în care prințul KUMARBI luptă și îl învinge pe regele AN-U, care fuge și se refugiază „în stele”. Tăblițele din lut arată că înainte de încheierea bătăliei, KUMARBI îl „mușcă” pe AN-U de organele genitale, rănindu-l.
În poveste se menționează explicit că KUMARBI „și-a folosit dinții” (DAK) pentru a răni „mingea de putere” a lui AN-U (AR).

(va continua)Un comentariu: