Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 25 septembrie 2019

Istoria ascunsă a planetei Pământ I/4

6 sep. 2019; de Cristina Valenzuela
Traducere Const. Mihăilescu.

(continuare)

AR
Mai jos este o listă cu cuvinte egiptene antice de origine AR:

În epoca Marelui Rege Elder, AN-AN , viața pe ASA-RRR era bună.
Luxul și bunăstarea umpleau viața cuceritorilor; o viață plină de bucurii.

Alianța cu Imperiul SSS-T i-a făcut pe Regii ASA-RRR mai puternici ca niciodată și a permis oamenilor ASA-RRR oportunitatea de a se bucura de un stil de viață mai îmbelșugat și cumva mai liniștit decât oricând înainte.

Cu toate aceste, menținerea puterii tronului pe o perioadă îndelungată a făcut viața regelui mai precară și nesigură. Trădarea, minciuna și înșelătoria îl înconjurau pe rege. Tentative de asasinat au fost puse la cale de cei care râvneau tronul.
Încercările militare de lovitură de stat și invaziile extraterestre deveniseră problemele acute cu care se confrunta bătrânul rege.

Prințul moștenitor abia aștepta să ocupe scaunul imperial.
Dar el nu era singurul pretendent: frații direcți ori vitregi se gândeau să ocupe tronul, după moartea regelui.
Regele AN-AN privea cu îngrijorare cerul cu teama unor noi atacuri inamice. Era conștient și de lupta fraticidă care se dădea pentru scaunul domnesc.
Cam aceasta era în general viața unui rege al ASA-RRR, iar cea a bătrânului rege AN-AN nu făcea excepție.

Din familia regală a Marelui AN-AN, făcea parte și fratele său, Marele AL-SHAR. Apropiat regelui AN-AN, AL-SHAR își slujise cu devotament fratele care acum se apropia de finalul carierei și al vieții..
Mai ales pe timp de pace, Imperiul prosperase, până când a izbucnit un puternic război în Stelele Centrale.
O serie de conflicte majore, cunoscute sub numele de „Marile Războaie Galactice”, au implicat atât Imperiul ARI-AN, cât și Imperiul ASA-RRR.

Marele și bătrânul rege AN-AN a fost convocat la Palatul SSS-T în vederea preluării funcției de comandant suprem al Războinicilor MK și DK.
Prințul AL-SHAR, a preluat temporar funcția de rege, urmând să îndeplinească toate sarcinile în numele fratelui său, devenit comandant de oști.
Numai că, AL-SHAR a considerat că aceasta era o bună oportunitate de a-l înlătura definitiv de pe tron pe fratele său. Ca urmare, în mare taină, a trimis un comando de asasini de elită care l-a ucis pe bătrânul rege.
Documentele istorice povesteau despre moartea Marelui AN-AN, Regele Erou, în luptele cu armatele inamice. Adevărul era însă altul și el era cunoscut la Curtea ASA-RRR.
Prințul AL-SHAR, care preluase coroana, și-a luat numele de regele AL-AL.

Fiul regelui erou, AN-AN, și moștenitorul de drept al tronului, a fost capturat și trimis în exil de noul rege al AL-AL, pentru a înlătura pentru totdeauna teama de a fi alungat de pe tron.
Pentru a-și asigura propria personă și domnia, Marele Rege AL-AL l-a făcut pe nepotul Marelui (și defunctului) rege AN-AN propriul său urmaș. Acest nepot, pe nume AN-U, a devenit în acest fel un captiv, slujitor al unchiului AL-AL.

Oricum, răzbunarea trebuia să mai aștepte.
Deocamdată el sluja cu credință pe noul (și uzurpatorul) rege. mai ales că nu cunoștea adevărul, pe care doar îl intuia. ... dar avea să învețe.
Totuși, în mintea lui încolțise dorința de a accede la Tronul ASA-RRR, dar pentru aceasta trebuia să aibă multă răbdare și să nu dea de bănuit.
Cam în acea perioadă, se va întâmpla însă un eveniment semnificativ, care putea duce la schimbarea pentru totdeauna a realităților din sectorului al nouălea galactic.
O nouă stea începea să se maturizeze, tărâmurile sale tinere se solidificaseră și se răceau, devenid favorabile apariției vieții (nota C.M.: acest nou sistem solar, în formare, va fi chiar sistemul nostru solar)
Regele AL-AL, a intuit în aceste noi tărânmuri în formare, posibilitatea existenței unor bogate zăcământe de minereuri prețioase și crearea unor avanposturi militare. În consecință, a trimis conducerii Alianței un împuternicit de încredere cu solicitarea ca acest nou sistem solar să i se atribuie.
Lordul AL-AL-IM. care se autointitula, Maestrul Științelor Genezei, își asuma o sarcină măreață dar dificilă, și anume aceea de a „însămânța” viața în acel abia format sistem solar.
Inițial, în jurul tânărului soare s-au format doar două lumi (planete) : o planetă interioară minusculă (cunoscută astăzi sub numele de Mercur) și o planetă mult mai mare, căreia i s-a dat, mai târziu, numele de TIAMAT.
Cu timpul, s-au mai format încă șase lumi (planete): o pereche de planete interioare -Venus și Marte, două planete gigant centrale -Jupiter și Saturn- și încă o pereche de planete gemene -Neptun și Uranus.

Având o climă tropicală, TIAMAT a fost prima planetă spre care și-a îndreptat atenția Lordul AL-AL-IM, în misiunea pe care și-o asumase.
Deși Tiamat a fost colonizată treptat, devenind un adevărat paradis, de la început această planetă gigant prezenta și un mare risc (nota C.M.: era vorba de faptul că planeta încă nu se stabilizase, „nu se liniștise”, în structura ei existând foarte puternice tensiuni, datorate atât mărimii sale colosale cât și relativ scurtei perioade de timp de la formare)
Oricum, colonizarea lui Tiamat, unde în primul rând au descins forțele militare ale ASA-RRR, a fost considerată un mare succes în practica colonizării galaxiei. 

Cumva, relațiile dintre AL-AL și Imperiul ARI-AN s-au îmbunătățit și ca urmare a extinderii imperiului în noul sistem solar care se formase, prin începerea colonizării acelei planete. Tiamat devenise acum o inepuizabilă susă de diferite minerale, de care Imperiul avea nevoie.
Lordul AL-AL-IM a început să exploateze imediat noul sistem solar.
Însă, soarele noului sistem, căruia-i aparținea Tiamat era considerat o amenințare, aceasta justificând și numele de ”CEL TĂU” („Cel în care sălășluiește însăși moartea”), care i s-a dat de către imperiul colonizator.

În imediata apropiere a tânărului și aprigului soare s-a format o mică planetă, căreia i s-a dat numele de „MUM-MU”, ceea ce s-ar traduce prin „Întâiul călător născut” (nota C.M.: era vorba de planeta MERCUR)
Imperiul s-a gândit să facă din această mică planetă cel mai apropiat avanpost militar față de Soare. Deși temperatura la suprafața acestei planete era mult prea ridicată, în grotele și peșterile sale temperatura era acceptabilă, chiar confortabilă. În acele peșteri adânci trupele IKU și BEH puteau să-și înființeze bazele militare.

În noul sistem solar apăruseră și alte mici planete precum: Planeta Nisipurile Roșii, un tărâm cu atmosferă și apă, pe sol crescând iarbă și copaci. Era un mediu potrivit pentru coloniști. Acolo s-a gândit a se inființa colonia familiilor militarilor colonizatori. A fost numită lumea „DAK-MU”, „locul DAK”.

Dincolo de Planeta Nisipurilor Roșii se afla TIAMAT, planeta asupra căreia se concentrau eforturile colonizatorilor și preferata Lordului AL-AL-IM.

Cea mai mare dintre planetele noului sisatem solar (TIAMAT) avea o forță gravitațională mult prea mare, care o făcea improprie pentru locuit; dar excelentă pentru producția de super-metale. În condiții de supra-gravitație, metalele puteau fi forjate în combinații imposibile pe alte planete. Din acest motiv „BAR-BAR-U” (Tiamat) a fost numită „Lumea metalelor”.
Ea devenea cea de a doua planetă importantă a Imperiului, era însă și cea mai periculoasă. Forțele interne ale planetei erau extrem de instabile. Un nor permanent de praf și roci se învârtea amenințător în jurul marii planete (nota C.M.: ca urmare a marii forțe de atracție pe care o exercita). Multe nave spațiale care treceau prin apropiere erau atrase (capturate) de Tiamat unde-și găseau sfârșitul, din cauza forței de atracție prea mari, care făcea ca aceste nave să nu mai poată fi controlate. Din acest motiv, marea planetă a fost supranumită și „TAR-GALLU” (Marele Distrugător). 

Dintre toate planetele cunoscute, explorate și exploatate, Tiamat era cea mai periculoasă, pentru cei care întrau în zona sa de puternică atracție. La o oarecare distanță de Tiamat, se învârtea o altă planetă (nota C.M.: probabil, satelit al lui Tiamat) mlăștinoasă și rece, cu o atmosferă de gaze otrăvitoare. A primit numele de „SHANAMMA”, tărâm inospitalier, imposibil de colonizat, în perspectivă însă potrivit pentru cercetare și experimentare, mai ales genetică. (nota C.M.: testarea apariției vieții în condiții existențiale foarte dure). Un fel de planetă geamănă (nota C.M.: probabil, tot satelit al lui Tiamat), dar plasată mai în exterior, se formase planeta „IR-U”, un tărâm al apelor și cu o atmosferă permanent cețoasă.

Deși sarcina era dificilă, politica expansionistă a Lordului AL-AL-IM s-a dovedit de succes.
Forțele de gravitație extrem de ridicate de pe BAR-BAR-U (Tiamat) au înlesnit fabricarea de metale grele, imposibil de obținut pe o planetă cu forță de atracție mică, așa cum am mai menționat.
Coloniile avanpost militare DAK-A-MU și DAK-MU s-au dovedit sigure și puternice. 

Experimentele de pe SHANAMA și IRU au devenit încurajatoare. Așezările de pe lunile lui BAR-BAR-U și TAR-GALLU au prosperat și ele.
Dar TIAMAT era „perla coroanei” care încununa marile și temerarele eforturi ale lui AL-AL-IM.
Cu sprijinul regelui său AL-AL de acasă, „administratorul” și-a dovedit capacitatea de a coloniza și a face din TIAMAT un paradis, mult peste așteptări. 

Acolo au fost construite instalații pentru extragerea minereurilor descoperite. Centrale de condiționare atmosferică au început curând munca obositoare de a transforma cerul într-un mediu mai adecvat.

Fiind o sursă de minereuri prețioase și un punct de control strategic al traficului pe căile de comunicare ale sectorului galactic IX, extensia Imperiului s-a consolidat tot mai mult, implicit puterea regelui AL-AL, deținută pe sectorul al nouălea exterior.

Ca o finalitate de proiect, Lordul AL-AL-IM a construit [pe Tiamat] un duplicat aproape perfect al Palatului Regilor ASA-RRR , căruia i s-a dat numele de „ Kl ”, în traducere „Aspectul lui”.
Noul sistem solar al BAD fusese cucerit.

În semn de recunoaștere a eforturilor și implicării lui AL-AL-IM, sistemul a fost numit „ARI-DU” (Locul Maeștrilor) iar conducătorul lui, 
AL-AL-IM, a fost numit EN-GI, („Lordul lumii”), după asemănarea cu ASA-RRR”.

Dominația asupra căilor stelare din sectorul al nouălea, în numele SSS-T Queens, îi permitea lui AL-AL să exercite un control asupra călătorilor care intrau și ieșau din galaxie prin acel Pasaj (Portal).
Astfel, refuzând călătoriile pe căile stelare din sector, Regele AL-AL putea împiedica formarea unor posibile alianțe cu civilizații din alte galaxii de către ARI-AN.
Negocierile cu alte galaxii depindeau de capriciilor regelui AL-AL, o situație care a devenit intolerabilă pentru reginele SSS-T.
Imperiul ASA-RRR putea întârzia sau zădărnici toate alianțele politice și economice cruciale ale altora cu SSS-T.
Practic, Regele AL-AL, transformase ARI-DU într-o insula avanpost cu o putere formidabilă.

În timp însă, deși își consolidase permanent și fără precedent Tronul ASA-RRR, Marele AL-AL și-a slăbit poziția la Curtea Regală SSS-T a ARI-AN.
Așa că, Marele AL-AL nu putea bănui că propriul său viitor, însăși supraviețuirea sa, depindeau de îndepărtatele lumi pentru care se zbătuse atât de mult trimisul său de încredere, AL-AL-IM, în numele lui.

(va continua)


https://prepareforchange.net/2019/09/06/the-hidden-history-of-the-planet-earth-part-i

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu