Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 28 aprilie 2017

Mike Quinsey - Channeling cu Sinele meu Superior.

(21 april. 2017)
Traducere Const. Mihăilescu.

Evenimentele se derulează cu o viteză mai mare ca oricând altădată. Aceasta înseamnă că se apropie ziua în care adevărul universal cunoscut despre istoria voastră va începe să vă fie dezvăluit. În vederea acelei perioade este bine ca fiecare dintre voi să se pregătească cât mai bine. Obiectivul vostru principal ar trebui să fie menținerea echilibrului psihic și moral și o dozare a temperamentului fiecăruia dintre voi, astfel încât în orice eveniment care vă implică să vă păstrați calmul și încrederea. 

Se bate multă monedă pe posibilitatea izbucnirii unui război global. Politica aceasta este pe placul celor care se hrănesc cu energii negative. Acest interes morbid de a provoca și menține tulburarea și problemele stresante în viața societății umane este promovat asiduu de forțele întunericului. Din păcate, sunt suficient de mulți cei care se lasă antrenați în acest fel defetist de gândire. 
Unii dintre voi se vor întreba de ce nu intervenim pentru eradicarea oricărui tip de beligeranță, dacă ea nu face bine umanității. Vă reamintim că niciunde în creație nu s-a anulat dreptul Liberului Arbitru.(nota C.M.: cu excepția Decretului Divin de înterzicere a folosirii armelor nucleare, al căror efect distructiv vizează însăși destructurarea profundă a produselor creației).
Cu toate acestea, ni se permit anumite acțiuni de descurajare sau restricționare a unor planuri malefice. Important este ca Legea Liberului Arbitru să beneficieze de deplina ei utilizare, scopul fiind să nu se intervină din afară în procesul creației. Noi supraveghem procesul evoluției umane și nu permitem ca, prin intervenții neavenite, să se modifice cursul firesc al realizării prevederilor Planului Divin, în ceea ce privește evoluția omului. Orice încercări potrivnice vor fi blocate sau deturnate într-un mod în care să se împiedice orice abateri majore de la cursul firesc.

În consecință, s-au luat deja decizii importante pentru a vă menține pe calea care vă oferă șansa de a vă încheia ascensiunea prevăzută până la sfârșitul acestui ciclu cosmic, în conformitate cu alegerile pe care le fac sufletele. Nimic altceva nu primează înafara apțiunilor sufletelor voastre.
Vrem să menționăm că, în general, dar mai cu seamă în această perioadă, un factor foarte important al ascensiunii este RĂBDAREA, care este o consecință directă a încrederii.  Cu răbdare se creează oportunitățile care vă vor permite ca, în cele din urmă, să învățați adevărul despre voi înșivă. Voi sunteți suflete minunate aflate acum pe drumul revenirii la Lumină. 
Trebuie să credeți în adevărul vostru, adevăr care vă va elibera. Vă va elibera de toate dezinformările care v-au tulburat atât de profund și de îndelungat gândirea, credința și deciziile. Vă veți reaminti că sunteți Ființe de Lumină care, din motive pe care nu le vom mai discuta acum, v-ați coborât în ​​vibrațiile joase ale dimensiunilor inferioare. 
Provocarea actuală este de a vă decide să revenuiți la înaltele vibrații, care vă vor aduce în dimensiunile superioare. Pe drumul scufundării voastre în tenebre, când suferința și nedreptatea v-au fost impuse (e adevărat, cu acceptarea voastră finală!) niciodată nu ați fost abandonați, niciodată nu ați fost lăsați singuri.Tot timpul v-a însoțit acea scânteie de divinitate care v-a arătat calea pe care ați fi putut-o alege, pentru a ieși din acel labirint și a vă îndrepta spre Lumină. Mereu v-au stat în preajmă ghizii angelici, așteptând să le invocați sprijinul. Mulți au făcut-o, dar mai mulți s-au lăsat ademeniți de „plăcerile vieții” materiale care le-au pervertit credința. 
Cu atât mai mult, ghizii voștri spirituali vă oferă sprijinul ori ce câte ori vă amintiți de ei și le cereți s-o facă. Dar, chiar și acum, din insuficient nivel de conștiință ori din interese meschine, sugerate de cei care vi se declară prieteni (dar nu sunt), mulți dintre voi întorc spatele Luminii și aleg „daruriule otrăvite”.    
După ce ați fost înzestrați cu liberul arbitru, ați căpătat dreptul autonom de determinare, făcându-vă singurii responsabili de acțiunile și alegerile voastre, și deci, de consecințele lor.
Mulți se întreabă unde se află în procesul ascensionării, și dacă sunt în acest proces. Întrebarea este firească, din moment ce această cunoaștere se află la nivelul sufletului, nu al minții. Noi vă spunem că toți cei care ajungeți să citiți acest mesaj (și altele din aceeași grupă), dovedind interes și dorință de aprofundare, vă aflați în desăvârșirea procesului de Ascensiune, ceea ce înseamnă că, aproape sigur, sunteți pe Calea Luminii. Cât de repede veți atinge „linia de sosire” este treaba ficăruia dintre voi. 
Ca „rețetă generală”, vă putem spune că cel mai important criteriu al accelerării este dat de puterea voastră de concentrare, de determinarea cu care tratați problemele de spiritualitate și de interesul și dorința voastră de a încheia cât mai repede acest proces. De asemenea, și în conexiune, este important să nu vă lăsați antrenați în evenimentele exterioare. Multe au loc în timpul existenței voastre efemere pe această planetă și oricum, n-ați putea avea deplină cunoaștere asupra tuturor acestora.   
În prezent, multe evenimente pot crea o falsă impresie despre locul pe care-l ocupă ele în ierarhia evolutivă a umanității. Multe par a fi adevărate și demne de a fi crezute, la nivelul explicațiilor care circulă. Însă, de multe ori, adevărul se află în altă parte, mai ales când aceste evenimente vin în coliziune cu interesele contrare ale deținătorilor. Aceasta impune să aveți mereu mintea deschisă pentru a putea pătrunde la sâmburele de adevăr, uneori, abil mascat.

Prin excelență, anul acesta 2017, multe din evenimentele care se produc sunt supuse unor deformări înainte de popularizarea lor. Decelarea adevărului din aceste evenimente poate reprezenta o anumită dificultate, mai ales pentru omul neinformat. Când spunem aceasta nu ne referim la căutarea adevărului prin mass-media ci la cel aflat pe calea introspecției, a meditației. 
Anul care vine va fi anul în care o mare parte din semnele de întrebare vor primi răspuns. Va fi un asemenea ritm de aflare a adevărului încât mulți se vor simți copleșiți. Abia atunci veți afla cât de manipulați ați fost, cât de dezinformați și cât de mult a contat asta în lipsa voastră de evoluție, sau de viteza de melc cu care ați înaintat.
În mod deliberat, adevărul a fost ținut departe de voi de către întunecați, care niciodată n-au avut interes ca voi să știți ce ființe excepționale sunteți. 
Dar, ca întotdeauna, ADEVĂRUL nu poate fi ascuns prea mult, mai ales în societățile în care există bunul obicei ca membrii lor să socializeze, să prețuiască colectivitatea și schimul de informații.
În general, ființele din Lumină doresc să nu existe secrete între ele, să existe o deplină cunoaștere între indivizi și să nu accepte separarea. Atunci, cunoașterea este bunul tuturor, și este un mijloc sigur de emancipare generală. 

Rolul nostru, din totdeauna, dar mai cu seamă în această perioadă, este de a vă proteja și de a opri orice ingerință a celor care ar prefera să vă țină în întuneric.


În mod clar și foarte precis, Lumina va fi întotdeauna mai puternică decât energiile inferioare și, în perspectivă apropiată, voi vă veți stabiliza existențial în asemenea realități. 
După ajungerea în această fază, vor mai putea exista entități care nu se vor fi stabilizat în aceste realități, ca urmare a unor obligațiuni karmice. Aceste întârzieri vor fi lichidate în diferite termene, în final. Aceasta înseamnă că toate evenimentele din viața voastră vor fi fost convenite în prealabil, deși pot avea loc schimări, fiecare individ devenind liber de orice înărcătură karmică. Pe această linie, există acum posibilități accelerate de eliberare de karmă, dacă indivizii înțeleg să respecte Legile uiversal valabile.

Iubiților, poate nu toți cunoașteți, dar în prezent încă se mai dau luptele pentru controlul Pământului. Evenimentele din planul material (războaie, atacuri teroriste, sechestrări de persoane sub diferite pretexte, anumite boli care se extind rapid, corupția deșănțată, poluarea etc) sunt tot aspecte ale acestui dur război care se extinde mult dincolo de planul planetei voastre. Treptat, aceste anomalii se răresc și-și vor pierde din intensitate. 

În primul rând avem în vedere războaiele care produc atâtea victime. Redresarea șituației este o necesitate căci vibrația sistemului nu poate crește dacă au loc evenimente reprobabile pe planetă. 
În funcție de evoluție, sufletele susținătoare sau promotoare ale acestor anomalii vor trăi în viitor pe alte pământuri, dacă nu cumva vor alege să-și crească suficient frecvența de vibrație, pentru a atinge un nivel superior de conștiință.
Așa cum arată acum Pământul, pare imposibilă atingerea unei alte stări de lucruri. Nu neapărat, prea mulți oameni se fac vinovați de starea actuală deplorabilă a societății umane. Adevărații vinovați sunt întunecații care formează, la voi, diferite facțiuni, printre care, „iluminații”, unele religii (nota C.M.: în care tot mai mult s-a înfiltrat masoneria) etc.
Și, pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, prin atitudine și fapte, multe ființe umane sunt educate să adopte unele concepții care readuc în discuție posibilitatea implicării Legii Karmei, la care s-ar fi putut renunța în existențele viitoare.   

Fără îndoială că viața este dură pe Pământ, dar nicăieri în acest univers ființele nu au posibilitatea de a recupera și evolua atât de repede.
Ca suflete ale Luminii, în călătoria voastră sunteți întotdeauna însoțiți de un număr important de ghizi spiritiuali care vă protejează și vă asigură posibilitatea de a experimenta diferitele aspecte de viață. 
Un ajutor prețios primiți și de la sufletele evoluate aflate în corp fizic sau în spirit.
În Universul vostru, Mama Pământ este una dim minunatele ființe care s-au sacrificat pentru a ajuta ca rasa umană să se ridice. În curând sarcinile ei vor fi terminate, pe măsură ce ea, ca entitate, urcă împreună cu multele suflete umane pregătite.
După cum puteți înțelege, timpul acesta al sfârșitului de ciclu este o ocazie foarte importantă, oferind sufletelor posibilitatea rarisimă și specială pentru o Ascensiune în masă. Un ciclu se încheie și altul începe, oferind o ocazie unică pentru ca sufletele să se ridice împreună, cu beneficiile care decurg din aceasta.
 
Dacă sufletele ar ști și ar înțelege cât de mare este potențialul lor, ele s-ar angrena cu mai multă dăruire în găsirea celui mai adecvat mod de a evolua, care este IUBIREA FĂRĂ OBIECT. Pentru mulți, îndemnul: ”Iubește pe vrăjmașul tău ca pe tine însuți !” pare a nu avea sens și nicio justificare. Însă, acesta cuprinde un profund adevăr. 
Toți aparțineți aceluiași Creator, toți sunteți părți din întregul Lui și a accepta ca părți din același întreg să se lupte între ele, ar înseamna să accepți că Dumnezeu, Creatorul ar putea fi anihilat, total sau parțial. Ori, asta nu se poate. Și cum Dumnezeu înseamnă IUBIRE, sufletele pot înțelege de ce acest adevăr a creat și crează lumile. 

Ca un tată iubitor, Dumnezeu nu pedepsește niciun suflet și are numai o dragoste perfectă de oferit. Unii cred în așa-numitul diavol, dar această ficțiune este doar creația omului.
Și întunecații sunt părți ale Creatorului, căci cei care i-au co-creat s-au folosit tot de infinita energie a Creatorului, pe care au modelat-o altfel, folosindu-și dreptul inalienabil dat de Legea Liberului Arbitru.  
Omul confuz este așa pur și simplu pentru că a fost înșelat și manipulat în mod interesat de cei a căror agendă prevede înrobirea semenului și îndepărtarea de la adevăr.
În final, totuși, va fi imposibil ca întunericul să ia locul Luminii și asta cel puțin pentru simplul adevăr că întuneric absolut, fără Lumină este echivalent cu anihilarea.

Raiul este un loc al Armoniei și Iubirii unde totul se află într-o stare de Iubire deplină. Este posibil să nu fie destinația pe care toate sufletele să se fi putut înscrie acum, dar, la sfârșitul călătoriei pe care tocmai ați început-o, veți constata că aceasta este, până la urmă, singura destinație.
Bucuria și fericirea vin de la faptul că vă păstrați în energia Iubirii din care, cu cât oferiți mai mult, cu atât vi se va da mai mult. 

Mesaj primit de la Sinele meu Superior,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden LightUn comentariu: