Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 15 februarie 2017

Găsiți-vă calmul în mijlocul haosului

            
Mesaj de la Familia Galactică.
(11 feb.2017; channeler Suzanne Lie)
Traducere Const. Mihăilescu.

Dragilor,
Vă rugăm să rețineți că întotdeauna haosul precede schimbarea, pe măsură ce matricea lumii 3D în care trăiți trebuie dezarticulată și abandonată.

Statele Unite ale Americii, țara programată a fi locul de declanșare a ascensiunii planetare, este acum în mare haos. În acest haos, cei care caută să obțină putere asupra altora merg în contracurent, sleindu-se treptat de putere, datorită multiplelor și permanentelor opoziții care devin din ce în ce mai puternice și mai frecvente. Asta pentru că lumea lor a devenit anacronică, o lume care se opune progresului și bunăstării tuturor. Puterea lor nu mai are nicio justificare, niciun suport, niciun rost, altul decât propriul lor interes de grup sau de clan.  Demersul lor, bazat exclusiv pe interesul material, este golit de justificare spirituală, golit de puterea rezultată din iubire. Caracteristica energiilor în care au crescut și s-au format magnații acestei lumi este definită de vibrațiile energiei întunericului, a lipsei de lumină, a totalei opoziții față de înalta conștiință care se regăsește în 5D. 

Cei care încep să fie împuterniciți cu noua energie se eliberează treptat de strânsoarea matricei inferioare 3D. Ființa umană se apropie vertiginos de contopirea sufletului său cu Sinele Superior, ca fază premergătoare și condiție de accedere în dimensiunea superioară.
Pe de altă parte, puterea dominatoare a individului asupra altora, regăsibilă în matricea 3D, înclusiv în astralul inferior, precum și la nivelul inferior al dimensiunii de trecere 4D, reprezintă o frână serioasă în calea ascensionării spre nivelurile superioare. 
Matricea existențială 3D a fost construită pentru a stabiliza Gaia, după distrugerea Lemuriei și Atlantidei, deoarece marele dezechilibru creat devenise un pericol iminent de anihilare a sistemului planetar care se repercuta drastic chiar asupra mișcării în spațiu a planetei.
Lovită, dezechilibrată și aproape haotică, planeta acelor vremuri grele, intrată aproape în agonie, se îndrepta spre permanentizarea haosului și spre disoluție. De ce? Pentru că Pământul și sistemul său planetar devenise un „corp străin” în marele corp al Universului (Nebadonului; n.m.) căruia-i aparținea. Și, ca orice corp străin, pentru ca sistemul să supraviețuiască, trebuia cu necesitate, să fie izolat, trecut în carantină sau extirpat.  
Soluția aplicării unei matrice 3D a servit pentru a ajuta la vindecarea Gaiei. Era similar cu situația în care, să zicem, o ființă avea un picior puternic rănit, cu sumbra perspectivă de cangrenare. Pentru vindecare, se impunea mai întâi imobilizarea acelui membru, și aplicarea unei terapii adecvate.

Membrul bolnav a fost imobilizat prin protezare; să zicem că i s-au atașat niște atele sau un bandaj cu ghips. Dacă procesul de cangrenare ar fi continuat, se impunea amputarea organului care punea în pericol întregul corp. 
În acest mod, corpul Gaiei a avut răgaz să se vindece. Deși procesul a fost unul lung și dureros, „bandajul” 3D, a permis planetei să intre într-un proces de vindecare, în convalescență.
Reintegrarea în circuitul universal (ceea ce ar fi echivalent cu înlăturarea ghipsului), va acorda planetei (fostul bolnav) posibilitatea de mișcare, LIBERTATEA de a circula în Sistemul Solar pe o orbită sigură și durabilă. 

Datorită minunatei asistențe pe care Gaia a primit-o din partea surorii sale iubitoare, planeta Venus, precum și din partea Familiei Galactice, reunită în Consiliile Pleiadian, Siriusian și Arcturian, Gaia este practic vindecată; suficient pentru a se putea elibera de matricea ei 3D, impusă fortuit, ceea ce-i va da dreptul să revină în dimensiunea 5D.


  Cu toate acestea, mai există unii factori de putere nebenefici, în principal alcătiți din așa-zișii Iluminați, responsabili în mare parte de marile prejudicii aduse planetei Pământ. 
Acești întunecați fac tot posibilul pentru a împiedica revenirea la Lumină a Gaiei și ființelor de pe ea; dorința lor este ca sistemul vostru planetar să rămână captiv dimensiunii 3D, caracterizată, după cum bine-cunoașteți, de frecvențe energetice joase. 
Opoziția lor se explică prin faptul că vibrațiile 5D sunt prea înalte pentru ei, supraviețuirea în asemenea câmpuri fiind imposibilă pentru întunecați.
Aceste ființe pot exista deci în 3D sau cel mult în vibrațiile planului astral inferior al Pământului. Însă ființele care trăiesc în energiile inferioare sunt compatibile doar cu comportamente de un scăzut și foarte scăzut nivel civilizațional.
Tot ceea ce se poate înțelege prin comportament inuman: ură, egoism, răzbunare, dorință de a domina, cruzime, criminalitate, minciună, corupție, lipsă de educație etc, sunt caracteristici ale ființelor care trăiesc în aceste câmpuri energetice de joasă vibrație. O societate trăitoare în joasele frecvențe este o oponentă înverșunată a Luminii și Iubirii.   

În același timp, în ciuda eforturilor depuse de întunecați, vașnici oponenți ai progresului spiritual, puterea lor a scăzut în ultimii ani până la cote care i-au alarmat și i-au determinat să iasă la luptă deschisă împotriva forțelor luminii, căci nu mai au nicio speranță de a-și conserva dominația.
Pentru a putea supraviețui în câmpurile de vibrație ridicată, aceste ființe vor trebui să aleagă Lumina; altfel, vor părăsi planeta.
Plecarea lor sau acceptarea Luminii va avea ca efect creșterea vibrației sistemului planetar și, implicit, a conștiinței.
Creșterea nivelului vibrațional va însemna intrarea în rezonanță pe frecvențele superioare ale celei de a cincea dimensiuni.
Vom însera acum succint, explicația a ceea ce înseamnă "rezonanță cu cea de a cincea dimensiune."
Fiecare dimensiune se caracterizează printr-o oscilație proprie a particulelor elementare din componența atomului: protoni și electroni (neutronul nu are sarcină electrică, fiind neutru, așa cum îi spune și numele, dar reprezintă cea mai mare parte a masei atomului). Saltul pe care-l poate face, în anumite condiții, un electron de pe o orbită de mișcare pe alta, se face cu modificarea nivelului de energie a acelei particule. 

Când particula trece de pe un nivel superior pe unul inferior, apare o cedare de energie și o diminuare de vibrație.
Când, dimpotrivă, saltul este de pe o orbită mai apropiată de nucleu pe una mai îndepărtată, este nevoie de un aport de energie, și apare o ridicare a frecvenței de vibrație. 
Faptul că o sarcină electrică se distanțează de nucleu, se traduce prin aceea că forța care o ține „ancorată” (atrasă) de nucleu scade.
(Nota C.M.: Fără a intra în elemente de fizică atomică detaliate, putem spune că de nivelul vibratoriu al particulelor elementare depinde caracteristica energiei aflată într-o anumită formă, de la lumină până la materia grosieră).
La nivel profund, un corp este caracterizat de sarcini electrice ionizate pozitiv sau negativ. Dacă există o predominanță pozitivă, caracterul global al corpului este pozitiv ceea ce înseamnă și o mai mare alcalinitate dar și un mai înalt nivel vibratoriu.
Când un corp aflat în ascensiune își ridică frecvența de vibrație, el poate ajunge la momentul la care să rezoneze cu câmpuri de vibrație superioară, așa cum este, de ex. câmpul vibrațional al dimensiunii 5D.
Orice rezonanță înseamnă o amplificare a puterii, a posibilităților în orice domeniu de manifestare. Înseamnă, de asemenea, o rafinare și o diversificare a aptitudinilor, a capacității de penetrare, de deplasare etc. Preponderența ionilor pozitivi sau negativi într-un corp pecetluiește și caracterul feminin sau masculin al acelei „aglomerări” energetice. Când am spus „capacitate de penetrare” am făcut referire și la nivelul de conștiință, în sensul că o conștiință mai înaltă, mai elevată, are o putere mai mare de pătrundere în miezul lucrurilor (la propriu și la figurat) și este mult mai încărcată cu Lumină.

Atunci când Pământul a „retrogradat” de la o dimensiune superioară la una inferioară, în jurul lui s-a creat o rețea plasmatică care a protejat și stabilizat, pentru o lungă perioadă, starea de izolare a unui corp material – Pământul – decăzut de la nivelul vibrațional divin, la unul cu viteză încetinită de mișcare, de gândire și din ce în ce mai îndepărtat de Lumină. Treptat, și ființele născute pe această planetă fizică, au involuat spre grotescul și imobilitatea materială. Regresul s-a stabilizat la nivelul dimensiunii 3D, singura dimensiune în care inteligența mai contează. (Nota C.M.: asta și pentru că prerogativele umane nu mai puteau fi menținute dacă ADN-ul uman s-ar fi redus la o singură spirală). 

În acest fel matricea tri-dimensională a stabilizat "rețeaua de frecvență", care a asigurat Gaiei un domeniu vibrațional 3D. Consecința a fost că planeta voastră s-a insularizat, s-a izolat de lumile universului căruia-i aparține iar ființele umane și-au pierdut treptat abilitățile de ființe multidimensionale, cu restricționarea aproape generalizată asupra posibilității de a voiaja prin galaxie sau prin univers.
Din cauza scăderii frecvenței de vibrație a sistemului vostru planetar, multe dintre portalurile energetice inițiale au fost închise, mai precis cele care vă legau de dimensiunea 5D. (Nota C.M.: este explicabil și firesc să fie așa din moment ce „entitatea om” n-a mai beneficiat de aportul de energie de care ar fi avut nevoie pentru a se „deslipi” de „nucleu”. Abia în ultimii ani au început să se reactiveze unele portaluri energetice care ne vor reconecta la univers, adică la infinita sursă de putere și energie divină).
   
Din fericire, mulți membri ai familiei Galactice au ales să se încarneze pe Pământ, cu intenția ca prin înalta lor vibrație să corecteze câmpul energetic al planetei. Efectul este unul care ajută la redeschiderea portalurilor închise cândva.
Redeschiderea portalurilor de conexiune cu dimensiunea 5D permite aducerea unor mari cantități de lumină cu caracteristicile acestei dimensiuni superioare. Toată această energie de înaltă vibrație este preluată și asimilată de structurile cristaline ale planetei, de anumite organisme vii din apele oceanului planetar, cum ar fi balenele ori delfinii, și de ființele umane care se trezesc. În acest mod se redă gradual planetei multidimensionalitatea inițială, ceea ce-i asigură reconectarea la sistemul galactic. 

Forțele întunericului sunt conștiente de acest lucru. Ele sunt, de asemenea, conștiente de faptul că nu pot rezona pe frecvențele celei de a cincea dimensiuni, ceea ce echivalează cu dispariția acestor ființe de pe planeta aflată în ascensiune.
Prin urmare, întunecații fac tot ce pot pentru a activa surse de producere a energiilor de joasă frecvență, care le-ar putea asigura supraviețuirea. Modalitatea cea mai simplă pentru obținerea cantităților de energie negativă care le sunt necesare este creșterea sentimentului de frică, de nesiguranță. 
Numeroase sunt metodele prin care se poate provoca și amplifica sentimentul de frică: fenomene „naturale” precum cutremurele, inundațiile, incendiile, tornadele sau foametea (prin secetă, otrăvirea mediului în care cresc culturile și animalele etc), bolile incubate cu viruși de laborator, otrăvirea apelor oceanului planetar, cu consecințe grave asupra sănătății faunei acvatice. Sentimentul de insecuritate este provocat și întreținut prin corupție, legi preferențiale (injustiție), furt, tâlhărie ori acte de terorism. Sunt doar câteva din lunga listă a posibilelor procedee de producere a energiei negative.
Ceea ce întunecații nu realizează este faptul că, în anumite zone ale planetei s-a făcut deja trecerea în cea de a patra dimensiune.

Așa cum am mai spus, pentru a supraviețui, forțele întunericului încearcă să păstreze matricea existențială a dimensiunii 3D, și, pentru aceasta, obstrucționează cât pot înaintarea spre Lumină a civilizației umane. Pentru ei, este o chestiune de viață și de moarte.
Dacă întunecații ar încerca să trăiască în condițiile proprii dimensiunii 5D, atunci foarte repede ar dispărea căci, pentru ei, a rezona pe frecvențele celei de a cincea dimensiuni, ar însemna să poată face față proceselor accelerate din creierul uman, circulației mărite a fluidelor din corp (inclusiv a sângelui), ritmului cardiac amplificat, peste nivelul lor de suportabilitate, etc. Mintea întunecaților, pusă să funcționeze în vibrațiile 5D, colapsează.
Dacă asta s-ar întâmpla, în prealabil, gândirea întunecatului devine neregulată, incoerentă iar emoțiile lui devin atât de înfricoșătoare și de copleșitoare încât subiectul încearcă să se refugieze chiar sub spectrul frecvențelor 3D; și asta lucrează precum o adevărată capcană.
Pentru întunecați, frecvența Iubirii și Luminii este intolerabilă.

Ne dăm seama că, pentru mulți dintre voi, cei treziți și aflați pe Pământ, întunericul apare ca o permanentă încercare de a vi se impune controlul. Cu toate acestea, o atitudine calmă și de încredere ajută foarte mult la depășirea unor astfel de momente.
Dacă starea instalată în gândirea întunecaților poate fi înțeleasă, ea nu trebuie tolerată să se manifeste. Mai ales că întunecaților li se oferă mereu o soluție salvatoare: revenirea la Lumină și renunțarea la vechile lor metehne. În ceea ce-i privește soluția este să accepte procedeele de reeducare, revenirea la credință și la adevăr.

Pe Pământ, zona Californiană a avut mult de siferit din cauza unei secete prelungite. Acum însă, California și-a revenit și pământul îngălbelit își reprimește treptat viața care-și reia rolul și în acea zonă, unde verdele crud al vegetației recucerește suprafața.
Prin aceasta, Gaia vrea să amintească omenirii că vindecarea este posibilă, indiferent cât de profund ar fi fost afectată „pilea” sa. Iubirea necondiționată și credința vindecă totul. Bine ar fi dacă ați invoca din ce în ce mai des Flacăra Violet.

Iubiților, noi vedem că lumina voastră se extinde și cuprinde tot mai multe ființe umane.
În ascensiunea voastră vă rugăm să nu uitați că aveți o sacră datorie față de planeta care v-a acceptat una sau mai multe vieți pe ea. Prin atitudinea voastră plină de grijă și iubire, planeta pe care trăiți se poate vindeca mai repede pentru ca, la rândul ei, să vă ajute să evoluați în condiții favorabile.


Familia Galactică vă mulțumește pentru strădania voastră de a merge pe calea Luminii, Bucuriei și Iubirii. La rându-ne, de pe navele noastre galactice, aflate în proximitatea planetei, facem totul pentru a vă proteja, pentru a vă asigura liniștea de care aveți nevoie, mai cu seamă în această etapă a evoluției voastre, care înseamnă revenirea în marea Familie Galactică.   

Primiți binecuvântările noastre și asistența pe care permanent sintem gata să v-o acordăm.
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim în domeniile înaltelor vibrații.
Vă mulțumim pentru tot ceea ce faciți pentru planetara mama, Gaia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu