Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 25 noiembrie 2016

Mesaj de la Arhanghelul Mihail.


(22 nov. 2016; channeler Melanie Beckler)
Traducere Const. Mihăilescu


Iubiților, într-adevăr, eu, Arhanghelul Mihail, vă întâmpin în acest moment, cu iubire, în prezența nemijlocită a Divinității.

Acum, vă invit să vă deschideți inima și să rămâneți complet relaxați și disponibili.
Nu aveți nevoie să vă gândiți la modul în care ar trebui să faceți aceasta, este suficient dacă vă concentrați asupra inimii voastre pe care v-o imaginați cum se disponibilizează pentru a primi liniștea, iubirea și iertarea divină.
O asemenea atitudine este esențială pentru ca omenirea să-și continuie drumul ascensional.
Voi știți că în prezent vă confruntați cu un moment de MARE SCHIMBARE.. 
Înălțarea sau tranziția pământului nu este încă completă, astfel ca mileniile de negativitate îndoială, corupția, manipulare, care au afectat civilizația umană și planeta însăși, să fie șterse.
Mai există încă multă negativitate în sistemul vostru planetar și în ființa voastră. Karma acumulată de-a lungul veacurilor continuă să se manifeste înainte de a fi arsă prin manifestare.
Densitatea grea trebuie să fie eliberată pentru ca omenirea să se acordeze cu Lumina Divină, în scopul de a o asimila.
Pământul mai trebuie ajutat să-și finalizeze tranziția, și asta nu se poate realiza decât după ce minciuna, corupția, ura și controlul nu vor fi fost eradicate din societatea umană.
Relațiile încărcate de negativitate și de teamă, precum și depozitele karmice pe care vi le-ați creat în timp, trebuie lichidate, dacă vreți, cu adevărat, să pășiți în Noua Eră, a iubirii divine, a bucuriei și bunăstării. 
Omenirea voastră vine după un drum lung de suferință și împilare. Multe lucruri care au fost făcute în trecut nu vă mai servesc; și asta nu numai vouă, ființele umane, dar nici anumalelor, plantelor și întregului mediu. Și totuși, puteți, prin iertare și dorință, să reaprindeți flacăra iubirii în inima voastră, transmutând, în acest fel, karma și umbrele trecutului în minunate energii. Prin iertare și prin slujirea necondiționată a interesului vostru cel mai înalt, vă puteți realinia la ritmul cosmic al dragostei universale.

Pe măsură ce veți adopta această practică a iertării, pe care o puteți realiza individual sau în grupuri, cu voce tare sau în gând, dar cu deplină sinceritate și concentrare asupra inimii voastre, se va crea un efect de unda al energiei dragostei și binecuvântării care se va extinde pe un câmp tot mai mare.
Iertați-vă pe voi înșivă și iertați-i și pe cei care, voit sau inconștient, v-au rănit. Aceasta este calea ascendentă a acestui proces de tranziție, care ar fi trebuit să fie finalizat la sfârșitul lui 2012, dacă voi, colectivitatea, nu ați fi decis altfel.
Concentrându-vă asupra inimii voastre, vă veți putea înălța conștiența într-un loc special al vindecării.
Vindecarea, iubirea și iertarea vor aduce omenirea mai aproape de UNICUL, aliniindu-o cu iubirea divină și spiritul înalt, obiectiv fundamental al acestui timp, când și Pământul va intra în rezonanță cu divinul, pentru a elibera eonii de întuneric și karma negativă, prin iertare, prin iubire, și prin dăruire.
Rămânând focalizați în inima voastră, repetați (cu voce tare sau în gând) cuvintele: iubire, iertare, pace. Veți constata că după un timp, vor începe să apară roadele acestei practici (meditații), pe care le veți sesiza printr-o mai mare liniște, încredere, bunătate și bucurie.
Rostiți, în gând sau cu voce:Eu cer iertarea divină pentru ființa mea totală și pentru toți strămoșii mei, pentru aspectele mele din trecut, prezent și viitor, pentru toate sufletele care le-au animat sau le animă, indiferent în ce universuri s-ar afla acum; pentru toate daunele pe care le-au pricinuit în mod conștient sau inconștient, cu trupul, cu mintea sau cu spiritul. Promit să servesc toate ființele de pe pământ și din toate universurile cu iubirea și recunoștința mea. Eu cer iertare strămoșilor mei pentru orice prejudiciu pe care l-am adus lor. Eu cer cu umilință iertare pentru toate faptele mele nedumnezeiești. Mă angajez să servesc cu credință și cu devotament și să onorez toate sufletele, toate ființele, toate creaturile, și pe Mama Pământ. Facă-se voia Ta!            
Eu, arhanghelul Mihail, voi acorda oricărui suflet iertarea, dacă cererea lui va fi făcută din adâncul inimii.
Iertarea pe care v-o acord acum vindecă rănile trecutului și schimbă matricea și țesătura realității voastre.
Iertarea Mea are darul de a șterge păcatul, negativitatea, karma, frica și îndoiala, celor care fac această invocație, indiferent când acestea derapaje au avut loc.
Lumina iertării, a vindecării și iubirii o trimit acum către toți cei care au formulat această rugăminte din adâncul inimii lor. Energiile Mele vă vor vindeca trupul, mintea și sufletul atât de încercate și vă vor arde toată karma pe care, prin faptele voastre, ați acumulat-o de-a lungul veacurilor. Așa să fie!

Iertarea divină este descărcată în acest moment. Iertarea Divină, Lumina Divină, Iubirea Divină, și Bunăstarea Divină sunt prezente AICI și ACUM. Primiți-le și îmbrățișați-le, căci ele vă curățesc cu adevărat.
Tu, voi și toți strămoșii voștri din trecut, tot prezentul de care sunteți legați, toată viitorimea cu care vă veți conecta, în orice spațiu și în orice timp, sunteți iertați CHIAR ÎN ACEST MOMENT SOLEMN. Fiți bucuroși, fiți binecuvântați și demni de IERTAREA MEA!
De la căderea Atlantidei, după căderea din har și ruperea conexiunii cu spiritul, Pământul, și toate ființele de pe el au fost afectate de această negativitate, îndoială și control; dar draga Mea Lumina Divina, scânteie a iubirii divine intră în inimile voastre pentru a declanșa schimbările profunde care vor salva ființa umană care este vindecată de rănile trecutului. Vă veți realinia pe deplin la iubirea divină, căci este dreptul vostru prin naștere.
Repet că: Iertarea este acordată în mod liber pentru cei care solicită acest lucru cu sinceritate. Am oferit iertarea Mea și părinților și străbunilor voștri care au făcut rău, în orice moment al vieților lor. Vă eliberez, pe voi și pe ei, de toate legăturile karmice care v-au oprit să vă purificați și să evoluați în serviciul iubirii, și, cu siguranță, pe toți cei care și-au regretat faptele și au pronunțat cererea de dezlegare de mai sus. Pentru aceasta au venit ființele umane aflate acum în viață pe Pământ.
Numai cu iertare și cu iubire divină, Marea Schimbare este în măsură să se manifeste.
Știu de schimbările uriașe care se produc acum pe Pământ și care se pot manifesta prin catastrofe materiale (inclusiv prin pierderi de vieți), dar ele sunt necesități care vă conduc la edificarea Noii Ere.
Iertare, iertare, iertare divină, acesta este cuvântul care vă va elibera. Simțiți vibrația acestor cuvinte. Iertare, iertare divină. Și, luați aminte, că pe măsură ce folosiți aceste cuvinte, ca pe o mantră, puterea iertării vă va deschide calea spre Noul Pământ.
Pentru ca lumina ascensiunii să fie pe deplin ancorată în planul fizic, este necesară iertarea. Și iertarea v-a fost acordată astăzi. Ea este o componentă esențială în acest proces de compensare a vechiului, de a eliberare a karmei negative, de eliberare a luptei interioare, de provocări și de control. Dragilor, veți intra în noua paradigmă a Iubirii Divine, Luminii Divine și Iertării Divine.

Ești iertat, strămoșii tăi sunt iertați, iar iertarea aceasta oferă iertare și împăcare tuturor celor care v-au rănit pe voi și pe cei dragi, tuturor celor care au păcătuit sau au conspirat împotriva voastră. Numai așa bucla iertării poate fi completă și va ajuta la deschiderea ușii inimii voastre către vindecarea deplină și ancorarea Iubirii Divine în planul terestru.
IARTĂ DACĂ VREI SĂ FII IERTAT! Numai așa se poate arde karma și vindeca câmpul karmic care înconjoară planeta voastră. Contribuția voastră la curățarea sistemului este foarte importantă.
Ești iertat. În schimbul dragostei tale și serviciul tău în slujba omenirii și planetei, îți dăruiesc puterea de a iubi și a fi iubit, puterea și bucuria de a ierta și de a trăi liber și fericit.
În felul acesta, îți deschid calea spre înaltă vibrație, și-ți arăt calea către o adevărată Mecca Spirituală a iubirii, a înțelegerii și a Luminii Divine pe planeta Pământ, peste liniile timpurilor.

Continuați să mergeți mai departe, urmași-vă îndemnul inimii, fiți în slujba tuturor sufletelor iubitoare, în slujba vieții, primiți binecuvântările divinului și trimiteți-le, la rându-vă, spre inima planetei, pentru a o transforma și înălța în IUBIRE și în LUMINĂ.
Eu sunt Arhanghelul Mihail. Sunteți iubiți, sunteți binecuvântați, sunteți iertați.
Și așa este.

Un comentariu: