Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 10 iulie 2013

MATEI, 4 iulie 2013 Ziua independenței SUA, Dumnezeu: politica, trei niveluri de participare, candidații evaluare; efecte multiple ale vibrațiilor : vigoare, pierderi de memorie, beneficii alimentare, echilibru. 

       Cu iubitoare salutări de la toate sufletele aflate în această stație spațială! Sunt Matei. De aici, noi vedem Pământul ca pe o mare de lumini multicolore stroboscopice care reprezintă ființele de pe planetă, cu deosebire oamenii care răspund acum și răspândesc vibrații mai numeroase și mai înalte ca frecvență, decăt altă dată. Percepția noastră este că umanitatea se află într-un continuu proces de înălțare.           

Vom reveni asupra acestui subiect dar, mai întâi, vreau să amintesc câte ceva din istoria omenirii, cu deosebire obținerea independenței SUA, față de Anglia. În mod tradițional, poporul american sărbătorește la începutul lunii iulie ziua independenței a ceea ce urma să devină cel mai puternic stat de pe Pământ. Obținerea independenței față de Marea Britanie a însemnat nu numai un act important pentru poporul american dar și un imbold puternic pentru multe colonii care își doreau independența. În plus, multe popoare se doreau libere de sclavagismul puterii coloniale sau locale.
Constituirea Statelor Unite Americane a demonstrat că prin unire, popoarele pot deveni mai puternice și mai capabile de a înlătura jugul oprimării. Valurile succesive de emigranți ajunși pe pământul american, au întărit și mai mult tânăra uniune de state. S-a dovedit că popoarele pot trăi în armonie dacă sunt libere. Spiritul creativ al vechilor și noilor americani a fost factorul determinant al nașterii unui stat modern și înfloritor.
În noul stat federal format, SUA, drepturile cetățenilor au început să fie din ce în ce mai mult recunoscute și libertățile garantate.

 Din păcate, forțele ”Illuminaților” aflate în Marea Britanie, s-au orientat repede și au trecut Atlanticul unde s-au înfiltrat în noile corporații industriale, au înființat bănci și organisme care au pus sub control economia, parlamentele, guvernele și societatea. Influența familiei regale britanice s-a extins și asupra multor aspecte ale vieții americane. 

Legislația americană, exprimată prin Federal Reserve System, reprezintă, de fapt, influența forțelor Illuminati. De-a lungul secolelor aceste forțe au răspândit corupția, înșelăciunea, extinzându-se în întreaga lume.         

          În scrisorile trimise mamei, unii cititori apreciază că: ” dacă mesajele trimise de Matei ne sunt de un real folos în pregătirea noastră spirituală, mai cu seamă în această perioadă a ascensiunii, credem că el ar trebui să se rezume la aceasta, nu să încerce să ne influențeze opiniile, orientările și convingerile noastre politice” Bine!

O voi ruga însă pe mama să însereze unele mesaje de la Dumnezeu însuși, pentru ca lumea să înțeleagă necesitatea ”imixtiunii” noastre în politică, realizând, în acest mod, că politica nu poate fi exclusă din asemenea analize și aprecieri, mai cu seamă că ea este factorul determinant care a făcut și face ca lumea voastră să arate așa cum arată.

 [Redăm un extras din capitolul "Nevoia de a fi informat și Legea" din ”Vocile Universului”, transmis pe 04 octombrie 2003.]

Politica este cea care controlează toate țările, toate popoarele, toate economiile și resursele de pe planetă iar patria ta a avut un rol esențial în aducerea lumii voastre la starea de degradare și devastare actuală.
        În nicio țară de pe Pământ oamenii nu sunt liberi. De-a lungul mileniilor, sufletele întunecate din civilizațiile de dincolo de planeta voastră au influențat și determinat starea celor de pe Pământ, folosind-se de conducerile guvernelor și de politicieni care nu au avut ca scop decăt să înșele, să intimideze marea masă a populației. Indiferent care sunt liderii naționali, ei vor căuta să dicteze și să-și impună voința asupra tuturor.
        Influența acestor păpușari extratereștri întunecați a determinat politicile de război, de beligeranță, între popoare, ei acționând dictatorial și după bunul lor plac asupra economiilor și resurselor lumii.

Scopul lor secundar este să-și amplifice controlul asupra liderilor planetei, prin permiterea ca aceștia să-și extindă, la rândul lor, controlul, să se îmbogățească și să-și dorească mereu puterea.

Astăzi aveți o lume în care bogățiile sunt concentrate, într-un procent fără precedent, în mâinile unui grup restrâns de indivizi. Cei ajunși pe poziții de conducere, de decizie, au adunat imense bogății, indiferent dacă este vorba de țări sărace sau țări bogate. De fapt, de regulă, cu cât o țară este mai săracă, mai secătuită de resurse, cu atât conducătorii ei sunt mai despotici, mai lacomi și mai bogați. Din lăcomie irațională și din dorința de a acumula cât mai mult, cei care au acces la resurse nu se dau în lături de la a produce poluare, sărăcirea solului, otrăvirea apelor și defrișarea pădurilor. Prin conexiuni corporatise, cu interese ascunse, aceste rețele distructive își extind tentaculele pe tot globul.
         Scopul final al păpușarilor este anihilarea planetei voastre. Asta speră ei. Dar, Eu spun că asta nu se va întâmpla.

Prioritar este ca omenirea, popoarele, să nu tolereze conducători corupți, doritori să-și promoveze înteresele personale, de familie sau de grup. Puneți-vă lideri cinstiți, devotați cauzei comune a societății voastre! Altfel, va mai dura. Promovați lideri evoluați spiritual, care respectă poporul din care face parte și aplică Legile universal valabile!

          Multe suflete curajoase s-au sacrificat pentru binele general. Acei oameni au fost supuși penitențelor, li s-au intentat procese nedrepte și au fost aruncați în închisori unde mulți dintre ei nu au rezistat.

Să fiți siguri că faptele lor curajoase nu au fost zadarnice. Sufletele acestea au putut accede în dimensiuni superioare iar exemplul lor a contat în evoluția poporului din care făceau parte.

Acum voința colectivă a oamenilor este în creștere și ea se coagulează în puterea necesară ca lucrurile să se îndrepte iar conducătorii corupți să fie alungați.

         Tot mai des și mai clar apar în lumină faptele celor care si-au însușit munca altora, celor care, prin diverse metode și relații, au ajuns să acumuleze putere politică sau bogăție. Mai devreme sau mai târziu, stigmatul faptelor lor reprobabile se va abate asupra lor. Asta nu pentru că așa vreau Eu, Dumnezeu, ci pentru că nimeni nu poate să scape de  consecințele încălcării Legilor Universale.

Regimurile tiranice și opresive trebuie să se schimbe.

          Deși planurile sunt în derulare, pentru această revoluție pașnică este nevoie de un efort comun al celor de pe planetă și al familiei voastre din spațiu; asta nu înseamnă că voi ar trebui să rămâneți în espectativă, dimpotrivă, implicarea fiecăruia dintre voi este importantă și binevenită. Fiecare dintre voi, și toți laolalta, aveți responsabilitatea extragerii lumii în care trăiți din mocirla dimensiunii inferioare și edificarea unei lumi noi și fericite, plină de lumină și de iubire, în dimensiuni superioare. Acesta este motivul pentru care ficare dintre voi a ales să fie acum pe Pământ, în această viață.

Dacă perspectivele sunt minunate, și responsabilitatea voastră este pe măsură. Unii dintre voi s-au încarnat acum pe Pământ venind din lumi extrem de dezvoltate, unde erau lideri respectați și iubiți. 
           Trebuie să acționați pe trei niveluri, pentru ca obiectivele cu care ați venit în această viață, să poată fi îndeplinite.
 Primul nivel este unul spiritual. Vă voi spune ce anume nu înseamnă o poziție de esență spirituală. În primul rând NU TREBUIE SĂ FIȚI AFILIAȚI UNEI ANUME RELIGII. Sunt o multitudine de religii pe planeta voastră; toate au fost create de om pentru interese  personale sau de grup. Cel care se dedică exclusiv rugăciunii și penitenței, sperând că va eradica răul din lume, seamănă cu struțul care-și vâră capul în nisip, așa cum spuneți voi. Nu spun că asta ar face rău, dar spun că nu ajută prea mult. Desigur, sunt și ființe foarte evoluate care pot influența mersul lucrurilor prin asemenea metode. Eu mă refer însă la majoritate, nu la cei câțiva.

Așa cum am mai spus, este important ca liderii pe care-i alegeți să nu fie dintre cei mânați de interese personale sau de grup, de lăcomie. Dar este foarte important ca liderul ales să fi atins un anumit nivel de înțelegere spirituală. Aceasta pentru că este o caracteristică a ființelor slab spiritualizate, să fie preocupate mult mai mult de acumularea unor bunuri materiale, decât de evuluția lor. Iubirea fără condiții, dragostea, compasiunea, spiritul de sacrificiu nu-i caracterizează pe cei materialiști, egoiști și doritori de imbogățire, indiferent prin ce mijloace. 

De fapt, sentimentul de dragoste este apanajul sufletului, nu al minții și el are efecte fizice puternice asupra inimii care instantaneu răspândește în toate direcțiile vibrația iubiri, ajutând la înălțarea în spirit a trupului și minții. 
Al doilea nivel este cel al relaționării, al modului cum vă raportați la exterior.
Dragii mei, iubirea începe (și trebuie să înceapă) cu propria ființă și mai apoi se răspândește la cei din jur și se extinde în tot universul, cuprinzând întreaga Mea creație. Cine nu se iubește pe sine, nu are cum să trimită iubire altora căci...nu are de unde. Regula este că poți trimite și poți primi iubire numai dacă ai suficientă iubire pentru tine însuți. (Nota C.M.: este ca și în cazul laptelui dulce pe care dorești să-l faci iaurt; dacă nu ai pus puțină smântână sau iaurt mai vechi,...nu se încheagă).  

Dar asta nu înseamnă că trebuie, sau că ți se impune să iubești sursa care aduce și provoacă mizerie sau suferință. Fiecare ființă are și ceva bun în ea, indiferent cât de rău s-ar comporta. Este suficient dacă încercați să iubiți la acea ființă numai partea ei bună, partea ei luminoasă.

Important este ca, în relația cu cineva să vă puteți ”agăța” de ceva bun din acel cineva.

În toate relațiile este crucial să încercați să aflați cât adevăr și cât neadevăr există în declarațiile și comportamentul celui cu care interacționați. În ce oameni puteți avea încredere? Ce surse pot fi de încredere? Eoni de-a rândul ați fost mințiți de ai voștri sau de alții. Aceasta deoarece dintotdeauna a existat  dorința unor ființe de a prelua controlul asupra celorlalți. 
Foarte bine, acum știți cum trebuie să procedați și cam ce ar trebui să așteptați de la lumea voastră.  
Oricum, important este ca orice context, orice contact, orice relație să vă creeze o stare de bunădispoziție, de încredere, de pace și de armonie.

În fond, ce ați vrea voi de la lume? Respect și demnitate pentru toate rasele, credințele și genurile.Vă doriți ca bogățiile planetei să fie împărțite în mod echitabil între toți membri societății, doriți să nu răbdați de foame sau de frig. Doriți educație, spirit de dreptate, compasiune, locuințe confortabile, locuri de agrement și păstrarea unui mediu prietenos și sănătos. Gândiți-vă la toate acestea cu încrederea că ele se vor îndeplini și că lumea voastră va deveni mai bună și mai dreaptă.
Cel de al treilea nivel este acțiunea. Dacă doriți lideri în care să aveți încredere și pentru care să aveți respect, puteți lucra pentru acest obiectiv. Începeți prin a vă forma un nucleu de amici de mare încredere, oameni care în viața cotidiană sau în cazuri de excepție probează calități deosebite. Sprijiniți în toate modurile posibile, dar corecte, promovarea unor persoane cunoscute și ajutați-le să ocupe posturile din societate unde este nevoie de aptitudinile și cunoștințele lor. Fiți alături de acei oamneni corecți asupra cărora nu pot plana dubii. De fapt, ființa voastră vă ajută de fiecare dată să nu greșiți, dacă faceți alegeri din inimă, nu din interese personale sau avantaje de grup.” 

Mulțumesc, mamă!

          Acum, ne întoarcem la afirmația noastră voi simțiți ce se întâmplă mai mult decât vedeți. Nimeni nu este imun la efectele celor mai înalte vibrații la care organismele vii au trebuit să se adapteze.

Acest lucru este în beneficiul tuturor căci celulele corpului lor absorb lumina și această proprietate face posibilă, în această perioadă, tranziția de la celula de carbon la cea de siliciu (cristal). Avantajele acestor transformări vor fi enorme pentru ființele umane. Desigur, această metamorfoză, se poate produce cu anumite senzații de disconfort fizic, emoțional sau chiar mental. Corpul are nevoie să se adapteze noilor structuri și acest fapt nu este foarte ușor. Asta mai ales dacă vă gândiți că funcțiunile corpului viu nu pot fi suprimate nicio clipă. Aceste transformări se produc ”din mers”. Unii dintre voi cunosc unele procese industriale în care se impun unele modificări, reajustări, recalibrari, fără ca procesul de producție să fie intrerupt. Ei cunosc că asta nu se face cu ușurință.
              Efectul cel mai tulburător poate fi pierderea de moment a memoriei: nu vă puteți aminti imediat numele cuiva foarte cunoscut, nu ”vă vine ” cuvântul potrivit pentru a-l exprima, uiți ”inexplicabil” cheile de la mașină, ți se pare că n-ai încuiat ușa și te întorci din drum, constatând că, de fapt, era încuiată (te-a ajutat reflexul condiționat), pleci într-o direcție și când ajungi, ai uitat de ce ai venit etc. Dacă vă confruntați cu asemenea tipuri de ”scăpări” nu trebuie să vă îngrijorați. Tratați situația cu umor și aveți certitudinea că a fost ceva pasager care s-a datorat proceselor care au loc în ființa voastră, procese care vă vor ajuta să vă transformați într-o ființă multidimensională. Și ăsta trebuie să fie un prilej de bucurie. 

 Mamă, te mai rog să reproduci fragmentul cu ceea ce prietenul nostru de la o civilizație foarte avansată spune cu privire la această situație de pierdere temporară a memoriei. Cred că cititorii vor fi cu atât mai convinși dacă vor auzi și părerea unui membru al altei civilizații din univers. 
[Explicațiile date de Saminten, în 2003, extrase din cartea ”Iluminări pentru o Nouă Eră”]:

”Tu deplângi pierderea timpului care pare să se micșoreze, iar o altă pierdere pe care o regreți este cea a memoriei. Niciunul dintre aceste aspecte ale conștiinței din a treia dimensiune nu a fost pierdut, dragii mei. ”Timpul” nu a fost niciodată așa cum l-ați împărțit voi, în 24 de ore, în fiecare zi și în 12 luni pe an - și așa mai departe.

Aceasta v-a servit bine până acum, dar de acum înainte nu va mai fi așa. Structura voastră de timp se prăbușește, pe măsură ce energia se mișcă, cu viteza specifică densității mai ușoare, și perioadele voastre de lumină și întuneric se succed cu mult mai multă rapiditate. Așa că, de fapt, în loc ca timpul să se piardă, el se grăbește.

Amintirile despre care mulți dintre voi spun că sunt ”pierdute”, nu sunt. Prin accelerarea fiecărui lucru, în interiorul universului, e firesc ca celulele corpului vostru să reacționeze la faptul că sunt ridicate la un nivel mai înalt de supraviețuire. Asta vă afectează cel mai mult creierele – calculatoare care pornesc procesele voastre de gândire și raționare - și acestea sunt necesare! Lumina care este absorbită de celulele voastre permite creierului să îndepărteze straturile de uitare și să reprogrameze ceea ce le-a privat de puterea de a funcționa la capacitate maximă.

Dacă nu trăiți experiența nici unei pierderi de memorie, sau nu aveți senzația de gândire difuză, atunci sunteți blocați în cea de a treia densitate, care nu va mai fi mult statutul ființelor umane de pe Pământ. Deci, este de dorit să nu vă simțiți prea ancorați în realitatea zilnică, sau în mediul înconjurător.”

Mulțumesc, mamă. Vibrațiile predominante, de asemenea, schimbă nevoile fizice, și, împreună, extind nivelul vostru de conștientizare și de spiritualitate, acomodând organismele voastre  noilor frecvențe și stucturi.
 Esențial aici este să dormiți suficient pentru a da posibilitatea corpului vostru fizic să se refacă și să se reclădească pe noile matrice. De această dată, somnul va ajuta corpul vostru nu numai să-și mențină condiția fizică ci chiar să întinerească.

Apoi, este foarte important să beți cât mai multă apă (pură). Asta va ajuta la eliminarea toxinelor și tuturor rezidiilor rezultate din procesele prin care corpul vostru total trece. Apa asigură, de asemenea, menținerea fluxurilor energetice, limfatice, sanguine, drenării tuturor umorilor din corp. Lipsa apei în corp poate provoca nu numai menținerea materiilor reziduale și toxice dar poate provoca blocarea unor circuite vitale funcționării corecte a tuturor componentelor corpului.  
Se impune, de asemenea, să nu vă alimentați corpul peste limitele necesare, mai ales că din ce în ce mai mult, corpurile voastre se vor hrăni cu mai multă lumină și mai puțină hrană materială. Desigur, nu este indicat nici să creați un deficit de hrănire. Mâncați doar atunci când vă este cu adevărat foame. Consumați alimente cât mai naturale, cât mai proaspete și nesupuse tratamentelor termice. Nu uitați că obiceiul de a consuma carne este cât se poate de dăunător nu numai sănătății corpului fizic, emoțional și mental dar și evoluției voastre spirituale. Un organism cât mai puțin îmbâcsit cu diferite materii, care au vibrații joase, devine opac la lumină, el nu mai asimilează acea energie divină care-i ridică frecvența de vibrație și-i accelerează evoluția. Hrăniți-vă cu înțelepciune! În hrana voastră trebuie să predomine fructele și legumele proaspete. Renunțați cât se poate la produsele lactate care nu au valoarea nutitivă care vi s-a garantat. Aceste produse pot duce la blocarea  sistemului circulator.
 

Dacă nu sunteți pregătiți pentru a elimina carnea și fructele de mare din meniu, măcar reduceți cantitatea lor în alimentațiea voastră. Amintiți-vă că majoritatea animalelor sacrificate au trăit în condiții dintre cele mai traumatizante, ca să nu mai vorbim de momentul sacrificării lor. 
Trebuie să luați cele de mai sus ca pe niște recomandări pe care le puteți încadra în anumite limite, în funcție de multele condiții de viață ale consumatorilor. Noi nu dăm verdicte, facem doar niște recomandări. Liberul vostru arbitru dictează și este suveran, dar ar fi păcat ca noi să știm anumite adevăruri și să le ascundem de voi, sau să le trecem sub tăcere.
În ceea ce privește cosumul de zahăr, prelucrarea lui reduce energia corpului nu o mărește. Alegeți cerealele integrale iar dacă nu aveți intoleranță la nuci și migdale, consumați-le fără restricție.

Puteți consuma ciocolată și ceai sau vin roșu, în cantitați moderate și chiar cafea, dacă simțiți că organismul vostru are nevoie de cofeină. Evident că cei care au avut probleme cu alcoolul nu trebuie să-și introducă în dietă vinul... de nicio culoare. Nici chiar sucurile naturale nu sunt bune pentru oricine.

 Acestea sunt niște linii directoare generale privind alimentația, totul este să respectați cerințele corpului vostru fizic.  
Vă indicăm ca înainte de a vă așeza la masă să faceți o consacrare pentru ca hrana să fie o binecuvântare și să sevească binelui vostru suprem. Mâncați în liniște și gândiți că hrana crește lumina din corp și ajută la menținerea unei sănătăți depline.

Suzy
Încercați să consumați cât mai puține medicamente alopate și să vă tratați cu medicamente naturiste. Nu uitați că medicamentele alopate sunt în totalitatea lor adevărate otrăvuri care pot da doar impresia de vindecare dar care vă îmbolnăvesc alte organe. 
Nu putem accentua suficient importanța menținerii echilibrului ființei voastre atât în interiorul ei cât și în ceea ce privește armonia cu Universul.

Voi și sistemul vostru planetar, abia acum reveniți și vă înscrieți cu adevărat în circuitul universal, după lunga noapte prin care ați trecut. 

În sfârșit, vrem să amintim încă o dată importanța pe care a au meditațiile pe care fiecare dintre voi ar trebui să le practice.
Dragii noștri, iubiți-vă și respecați-vă reciproc, dar, înainte de toate, iubiți-vă pe voi înșivă.

 Matei
 (C.M.)
Un comentariu: