Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 28 februarie 2013

Mesaj de la Consiliul Îngerilor, AA. Mihail, AA Gabrilel și AA Rafael


(22 feb. 2013; channeler Goldenlight)

Salutări! Suntem Consiliul Îngerilor, Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel și Arhanghelul Rafael.
Dorim să vă vorbim astăzi despre frumoasele și luminoasele energii, care însoțesc ridicarea nivelului de conștientizare și extinderea Sinelui vostru Înalt în dimensiunile superioare, proces amplu care cuprinde întreaga omenire și face interesat întregul Univers. 

Toți Lucrătorii în Lumină de pe Pământ sunt acum conștienți de faptul că universul, planeta Pământ și umanitea trec printr-un proces de "ascensiune". Se folosește termenul de ”ascensiune” pentru a descrie un program de creștere a frecvenței de vibrație a cuiva, prin care acesta să acceadă la dimensiuni superioare. Transformările acestea se desfășoară în etape și se întind pe o perioadă variabilă de timp, depinzând de nivelul de la care se pleacă, unde trebuie să se ajungă și cât de mare este dorința subiecților de a înainta. În sine, aceste procese sunt de o măreție aparte și, prin efervescența care se produce, ele cresc mult starea de bine a tot ceea ce există în partea de univers în care au loc.  

Majoritatea dintre voi știu deja că este pentru prima dată când o colectivitate de pe planeta Pământ, urcă în dimensiuni înalte împreună cu trupurile lor fizice, nemaitrecând prin procesul morții corpului material. Acesta este un eveniment rarisim și, oricum, unic în acest univers, cu atât mai mult cu cât nu este vorba de o ascensiune de la o dimensiune superioară la o alta tot superioară. Proceul acesta se referă la saltul unei civilizații de ființe inteligente de la o dimensiune inferioară (3D) la una superioară (5D) cu traversara unei dimensiuni de tranziție (4D), aflată imediat deasupra graniței superioare a dimensiunii 3D.

Vă oferim astăzi, primele "inițieri", sau pachete de informații de lumină, care vă vor ajuta în aducerea ființei voastre totale în aliniere cu schimbările dimensionale care se întâlnesc în dimensiunea în care ați intrat și care vă vor pregăti mai bine pentru a accesa dimensiunea 5D. Probabil că vă este cunoscut faptul că Mama Gaia (sufletul Pământului) se află deja în dimensiunea 5D. (nota C.M.: corpul fizic al planetei se mai află încă în 4D, înaintând spre 5D. Există și zone de pe Pământul fizic care au frecvența de vibrațăie a dimensiunii 5D). Ființele de pe planetă, angajate în traversarea dimensiunii de tranziție, se confruntă în prezent cu dificila problemă a alinierii frecvenței lor de vibrație la vibrația Pământului și, încă și mai dificil, la frecvența de vibrației a Mamei Gaia. Nivelul vibrațional la care se găsesc ființele de pe planetă, în general, și cele umane, în special este neuniform și propriu fiecărei entități. Este de înțeles marea frământare care există acum în lumea voastră căci ea este consecința directă a acestor decalaje. 


Toți aveți probleme de adaptare la noile condiții dar cei mai avansați în proces, cei care au parcurs mai mult din drumul pe care s-au angajat, simt că problemele cu care se confruntă sunt din ce în ce mai ușoare, în timp ce aceia care au rămas în urmă, resimt acut dificultatea acestor transformări și, implicit, greutatea înaintării pe cale. Ca să nu mai vorbim despre cei trecuți în 4D cu ”dispensă” și care, fie nu s-au trezit încă, fie sunt treziți dar încă nu înțeleg clar ce se petrece și ce ar trebui să facă. Ei ”încheie plutonul” și vor avea serios de muncă pentru a trece peste situațiile dificile care-i mai așteaptă și care au fost depășite de cei avansați. Știm că o parte importantă dintre cei ”adormiți” sau mulțumiți de ceea ce au avut pe Vechiul Pământ vor renunța la călătorie și vor prefera să revină la vechile paradeigme. Mama Gaia, a făcut enorme sacrificii, cum numai o mamă iubitoare poate să facă, încercând să-și ea cu ea toți copiii. A așteptat deja prea mult ca și cei adormiți să se trezească. Cei de la suprafață, angajați în ascensiune, au micșorat distanța frecvențială între ființa lor și cei aflați în civilizația din interiorul Pământului (Agartha). Probabil, cunoașteți că această civilizație soră cu a voastră, se află acum în 5D și, parțial, în 6D). (Nota C.M.: Aceasta este o știre surprinzătoare deoarece noi știam că frații noști din Agartha, trăiesc în 4D. Înseamnă că și ei s-au aflat în procesul de ascensionare odată cu noi, lor fiindu-le, evident, mult mai ușor să treacă din 4D în 5D). 

Așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, unul din primele lucruri care vă vor ajuta în procesul ascensiunii voastre este creșterea conștientizării. Este nevoie de înțelegerea că Tot Ce Este se regăsește ca scânteie în Sinele vostru Superior, în Sinele vostru 5D, în conștiința Mamei Gaia. Voi toți sunteți părți ale Marelui Întreg, părți ale UNICULUI. Totalitatea voastră se regăsește în SURSĂ. Voi sunteți un aspect, o expresie a SURSEI. Conștientizarea înseamnă a vă aminti de conexiunea voastră cu Întregul. Voi ați trăit doar cu iluzia separării de UNICUL. Timpul și spațiul, viețile prin care ați trecut au fost numai iluzii ale unor realități inexistente..

Nimic nu a fost și nu poate fi cu adevărat separat de Sursă. Totul este o emanație a Sursei, emanație creată cu scopul ca TOT CEEA CE EXISTĂ să se cunoască pe Sine. Separarea voastră de univers și de Dumnezeu a fost o iluzie deoarece, din moment ce toată creația este o emanație a SURSEI, cum ați putea voi să vă separați de ea? A vă nega apartanența la Sursă ar impune acceptarea faptului că Dumnezeu ar putea fi incomplet, ceea ce este imposibil. Această conștientizare vă propulseaza în tărâmurile inalt-dimensionale și ne aduce pe toți la înțelegerea că existăm în Sursă nu înafara ei.

Pe măsură ce vă veți apropia într-o mai mare măsură de înțelegerea și cunoașterea existențialității voastre ca parte Be-ING-ness, veți începe să vă amintiți că sunteți parte a întregului și că aceasta vă conferă multiple, chiar infinite, modalități de exprimare, într-un imens șir de potențialități.

Treptat, veți începe să fuzionați cu Sinele vostru Superior, veți începe să fiți conștienți că ați existat, veți exista dincolo de timp și veți dori să reveniți la acea totalitate a iubirii colective. Veți începe să percepeți IUBIREA ca pe o caldă și minunată lumină și nu vă veți mai dori altceva decât să faceți parte din acea Grandioasă Lumină a Iubirii Universale.

Sinele vostru Adevarat începe să devină creatorul și stăpânul ființei care sunteți, o emanție a Luminii Creației. Deasemenea, veți deveni din ce în ce mai conștienți că diferitele aspecte ale ființei voastre totale se află simultan în existențe paralele, independente ca manifestare, dar legate energetic între ele. Veți înțelege cuprinzător și profund semnificația termenilor precum: Sursa Creației, UNICUL, TOT CEEA CE ESTE.


Vă trimitem iubiților, binecuvântările noastre pline de dragoste și lumină pentru ca mersul vostru spre și mai multă Lumină să devină o sărbătoare a bucuriei și împlinirii. Voi sunteți părți ale SURSEI și Sursa este o parte a voastră. Totul este UNA, indiferent unde s-ar afla părțile din ea.

SURSA: http://thegoldenlightchannel.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu