Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 28 februarie 2013

Mesaj de la Consiliul Îngerilor, AA. Mihail, AA Gabrilel și AA Rafael


(22 feb. 2013; channeler Goldenlight)

Salutări! Suntem Consiliul Îngerilor, Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel și Arhanghelul Rafael.
Dorim să vă vorbim astăzi despre frumoasele și luminoasele energii, care însoțesc ridicarea nivelului de conștientizare și extinderea Sinelui vostru Înalt în dimensiunile superioare, proces amplu care cuprinde întreaga omenire și face interesat întregul Univers. 

Toți Lucrătorii în Lumină de pe Pământ sunt acum conștienți de faptul că universul, planeta Pământ și umanitea trec printr-un proces de "ascensiune". Se folosește termenul de ”ascensiune” pentru a descrie un program de creștere a frecvenței de vibrație a cuiva, prin care acesta să acceadă la dimensiuni superioare. Transformările acestea se desfășoară în etape și se întind pe o perioadă variabilă de timp, depinzând de nivelul de la care se pleacă, unde trebuie să se ajungă și cât de mare este dorința subiecților de a înainta. În sine, aceste procese sunt de o măreție aparte și, prin efervescența care se produce, ele cresc mult starea de bine a tot ceea ce există în partea de univers în care au loc.  

Majoritatea dintre voi știu deja că este pentru prima dată când o colectivitate de pe planeta Pământ, urcă în dimensiuni înalte împreună cu trupurile lor fizice, nemaitrecând prin procesul morții corpului material. Acesta este un eveniment rarisim și, oricum, unic în acest univers, cu atât mai mult cu cât nu este vorba de o ascensiune de la o dimensiune superioară la o alta tot superioară. Proceul acesta se referă la saltul unei civilizații de ființe inteligente de la o dimensiune inferioară (3D) la una superioară (5D) cu traversara unei dimensiuni de tranziție (4D), aflată imediat deasupra graniței superioare a dimensiunii 3D.

Vă oferim astăzi, primele "inițieri", sau pachete de informații de lumină, care vă vor ajuta în aducerea ființei voastre totale în aliniere cu schimbările dimensionale care se întâlnesc în dimensiunea în care ați intrat și care vă vor pregăti mai bine pentru a accesa dimensiunea 5D. Probabil că vă este cunoscut faptul că Mama Gaia (sufletul Pământului) se află deja în dimensiunea 5D. (nota C.M.: corpul fizic al planetei se mai află încă în 4D, înaintând spre 5D. Există și zone de pe Pământul fizic care au frecvența de vibrațăie a dimensiunii 5D). Ființele de pe planetă, angajate în traversarea dimensiunii de tranziție, se confruntă în prezent cu dificila problemă a alinierii frecvenței lor de vibrație la vibrația Pământului și, încă și mai dificil, la frecvența de vibrației a Mamei Gaia. Nivelul vibrațional la care se găsesc ființele de pe planetă, în general, și cele umane, în special este neuniform și propriu fiecărei entități. Este de înțeles marea frământare care există acum în lumea voastră căci ea este consecința directă a acestor decalaje. 


Toți aveți probleme de adaptare la noile condiții dar cei mai avansați în proces, cei care au parcurs mai mult din drumul pe care s-au angajat, simt că problemele cu care se confruntă sunt din ce în ce mai ușoare, în timp ce aceia care au rămas în urmă, resimt acut dificultatea acestor transformări și, implicit, greutatea înaintării pe cale. Ca să nu mai vorbim despre cei trecuți în 4D cu ”dispensă” și care, fie nu s-au trezit încă, fie sunt treziți dar încă nu înțeleg clar ce se petrece și ce ar trebui să facă. Ei ”încheie plutonul” și vor avea serios de muncă pentru a trece peste situațiile dificile care-i mai așteaptă și care au fost depășite de cei avansați. Știm că o parte importantă dintre cei ”adormiți” sau mulțumiți de ceea ce au avut pe Vechiul Pământ vor renunța la călătorie și vor prefera să revină la vechile paradeigme. Mama Gaia, a făcut enorme sacrificii, cum numai o mamă iubitoare poate să facă, încercând să-și ea cu ea toți copiii. A așteptat deja prea mult ca și cei adormiți să se trezească. Cei de la suprafață, angajați în ascensiune, au micșorat distanța frecvențială între ființa lor și cei aflați în civilizația din interiorul Pământului (Agartha). Probabil, cunoașteți că această civilizație soră cu a voastră, se află acum în 5D și, parțial, în 6D). (Nota C.M.: Aceasta este o știre surprinzătoare deoarece noi știam că frații noști din Agartha, trăiesc în 4D. Înseamnă că și ei s-au aflat în procesul de ascensionare odată cu noi, lor fiindu-le, evident, mult mai ușor să treacă din 4D în 5D). 

Așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, unul din primele lucruri care vă vor ajuta în procesul ascensiunii voastre este creșterea conștientizării. Este nevoie de înțelegerea că Tot Ce Este se regăsește ca scânteie în Sinele vostru Superior, în Sinele vostru 5D, în conștiința Mamei Gaia. Voi toți sunteți părți ale Marelui Întreg, părți ale UNICULUI. Totalitatea voastră se regăsește în SURSĂ. Voi sunteți un aspect, o expresie a SURSEI. Conștientizarea înseamnă a vă aminti de conexiunea voastră cu Întregul. Voi ați trăit doar cu iluzia separării de UNICUL. Timpul și spațiul, viețile prin care ați trecut au fost numai iluzii ale unor realități inexistente..

Nimic nu a fost și nu poate fi cu adevărat separat de Sursă. Totul este o emanație a Sursei, emanație creată cu scopul ca TOT CEEA CE EXISTĂ să se cunoască pe Sine. Separarea voastră de univers și de Dumnezeu a fost o iluzie deoarece, din moment ce toată creația este o emanație a SURSEI, cum ați putea voi să vă separați de ea? A vă nega apartanența la Sursă ar impune acceptarea faptului că Dumnezeu ar putea fi incomplet, ceea ce este imposibil. Această conștientizare vă propulseaza în tărâmurile inalt-dimensionale și ne aduce pe toți la înțelegerea că existăm în Sursă nu înafara ei.

Pe măsură ce vă veți apropia într-o mai mare măsură de înțelegerea și cunoașterea existențialității voastre ca parte Be-ING-ness, veți începe să vă amintiți că sunteți parte a întregului și că aceasta vă conferă multiple, chiar infinite, modalități de exprimare, într-un imens șir de potențialități.

Treptat, veți începe să fuzionați cu Sinele vostru Superior, veți începe să fiți conștienți că ați existat, veți exista dincolo de timp și veți dori să reveniți la acea totalitate a iubirii colective. Veți începe să percepeți IUBIREA ca pe o caldă și minunată lumină și nu vă veți mai dori altceva decât să faceți parte din acea Grandioasă Lumină a Iubirii Universale.

Sinele vostru Adevarat începe să devină creatorul și stăpânul ființei care sunteți, o emanție a Luminii Creației. Deasemenea, veți deveni din ce în ce mai conștienți că diferitele aspecte ale ființei voastre totale se află simultan în existențe paralele, independente ca manifestare, dar legate energetic între ele. Veți înțelege cuprinzător și profund semnificația termenilor precum: Sursa Creației, UNICUL, TOT CEEA CE ESTE.


Vă trimitem iubiților, binecuvântările noastre pline de dragoste și lumină pentru ca mersul vostru spre și mai multă Lumină să devină o sărbătoare a bucuriei și împlinirii. Voi sunteți părți ale SURSEI și Sursa este o parte a voastră. Totul este UNA, indiferent unde s-ar afla părțile din ea.

SURSA: http://thegoldenlightchannel.com
(C.M.)

duminică, 24 februarie 2013

Matei, 18 feb.2013

Channeled by Suzanne Ward

Cu salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor aflate pe această stație. Sunt Matei. Solstițiul din decembrie 2012 a făcut ca marea majoritate a populației Pământului să aibă tendința de a-și crește sentimentul de responsabilitate și să urmărească cu mai mare atenție interesele personale sau de grup, cotidiene.

Cei care au crezut profund în previziunile care anunțau judecata de apoi, printr-o eronată interpretare a calendarului mayaș, s-au simțit puțin ridicoli, constatând că nimic nu s-a întâmplat din ceea ce ei credeau că va avea loc. Pe de altă parte, omenirea a avut un sentiment de ușurare pentru că ”și de data aceasta a scăpat de apocalipsă”.

Ei nu au bănuit (și nici nu au crezut, după ce li s-a spus) că sistemul planetar al Pământului a trecut în cea de a 4-a dimensiune. Lipsa unor manifestări palpabile și vizibile, legate de ascensiune, le-a creat multora dezamăgire care încă mai persistă în mintea unora, cu toate mesajele trimise spre voi.

Îi invit pe cei care nu s-au lăsat convinși, să facă analogia cu  un nou-născut, care vine pe Pământ cu multe însușiri, multe talente, un copil care-și va dovedi multele calități în viața pe care abia o începe. Oricât ar fi de dotat, tot îi vor trebui câțiva ani buni până să se facă remarcat, mai întâi de familie și apoi de societate. Acest ”pachet” de însușiri cu care a venit nu va ieși în evidență decât după un anumit timp.
Tot astfel se va întâmpla și cu nou-născuta Epocă de Aur care a venit pe Pământ cu începere din 21 dec.2012, când ați pășit în cea de a 4-a dimensiune, o dimensiune de tranziție spre 5D.

Procesul de creștere și manifestare a Epocii de Aur nu putea fi unul instantaneu (seara v-ați culcat în condițiile unei vieți modeste, cu griji, cu obligații, cu acțiuni începute și neterminate etc, și dimineață să vă teziți într-o lume a abundenței și fericirii).

Dragilor, voi trebuie să înțelegeți că schimbarea care cu adevărat s-a produs se referă la faptul că după 21 dec. 2012, vouă și sistemului planetar din care faceți parte vi s-au pus la dispoziție alte ”pachete de potențialități”, alte posibilități de manifestare.

”Copilului” care s-a născut i s-au creat toate condițiile să se dezvolte armonios pentru a se putea manifesta la cel mai înalt nivel al potențialităților care-i vor sta la dispoziție.

Cu o condiție esențială: SĂ VREA SĂ LE FOLOSEASCĂ.

Nimic nu-i va mai sta în cale omenirii pentru a putea construi Epoca de Aur. Dacă, nu cumva, va alege altceva!

Marea facilitate (n.m.grație) care vi s-a oferit a fost faptul că TOȚI ați trecut (fapt absolut excepțional) în dimensiunea 4D, chiar dacă foarte mulți nu îndeplineați condițiile impuse de această dimensiune superioară, fie ea și de trecere. Fie și numai pentru acest fapt nemaiîntâlnit, ar trebui să aveți o atitudine extrem de pozitivă, să fiți nu numai optimiști dar chiar fericiți și entruziasmați.

Nu-i deloc puțin lucru ca nu cu foarte mult timp în urmă (circa 70 de ani) să fi fost pe marginea prăpastie, într-o situație disperată, și acum să vă vedeți ascensionați într-o dimensiune superioară, scăpați de cei care vă oprimaseră milenii.
Depinde de fiecare dintre voi cum vă folosiți ”dispensa” care vi s-a oferit (în cazul celor cu nivel de evoluție insuficient) pentru a trece în 4D.

Cu ocazia solstițiului din dec. 2012, vi s-a dat nu numai puterea dar și responsabilitatea de a face o lume așa cum v-ați dorit. În acțiunea de co-creare, lumina voastră esențială, este determinantă la cum doriți să arate lumea pe care o construiți.
Cum veți continua acest proces, cum veți înțelege să vă implicați în el, așa va arăta lumea voastră de mâine. Este absolut sigur că veți fi ajutați însă ”se va lucra după proiectele gândite și elaborate de voi”.

Familia voastră universală vă va pune la dispoziție toate tehnologiile moderne pe care le are, întreaga ei asistență foarte calificată, dar ritmul și direcția în care se va înainta vor fi exclusiv determinate de colectivitatea umană. Repetați-vă asta în minte mereu și mereu. În această chestiune nu se fac daruri, nu se dau dispense și nu se vor face alegeri înafara voinței umanității, luată ca entitate colectivă. Dacă nu va ieși bine, să nu aruncați responsabilitatea în sarcina altora. Dumnezeu și frații voștri de peste tot așteaptă deciziile voastre.
Acum să trecem la alt subiect și anume la cel legat de retragerea Papei Benedict. Un eveniment neobișnuit, într-adevăr: un papă demisionar, pe motiv de "vârstă înaintată".
Dragilor, ființa umană pe care ați văzut-o, relativ des, purtând mantia Papei este, de fapt, O CLONĂ a celui înscăunat la Vatican ca succesor al Papei Ioan Paul al 2-lea. Dacă stați un pic să vă amintiți, veți ajunge și voi repede la concluzia că actualul papă ”s-a depreciat” cam repede, de când a fost ”înscăunat”. Explicația este una singură: clonele înbătânesc mai repede decât originalul. Ființa umană originală a Papei este în viață, este destul de sănătos și arată, oricum, mai bine decât clona sa, cunoscută și văzută de voi.  Cine va fi interesat să urmărească ce se va întâmpla după ce actualul papă-clonă nu va mai funcționa ca pontif, va constata că cel care va fi observat  în viitor ”după abdicare” va arăta mult mai bine decât cel pe care lumea l-a văzut când și-a anunțat intenția de a renunța la scaunul papal. (Nota C.M.: aceasta, deoarece, actuala clonă va fi distrusă și va fi ”repusă în circulație” adevărata ființă umană originală.)

Demisia aceasta are implicații subterane și este legată de procesul care are loc la Vatican, deținător de adevăruri ascunse de secole și de racile precum pedofilia în rândul preoțimii, veche de peste 1500 de ani.
Vaticanul, care a fost un jucător mondial important sub umbrela Illuminati, este sediul central internațional de satanism, este, deasemenea, depozitarul unor bogății foarte importante, comori de artă furate de naziști în cel de al doilea război mondial și depuse spre păstrare la Vatican. Acei Papi care s-au dovedit neconformiști și neascultători față de adevărații lor stăpâni, Iiluminati, și care nu s-au împăcat cu ideea perpetuării minciunii, acumulării și ascunderii de bogății imense, nu au avut parte de o ședere prea lungă la Vatican.
Însă, probabil, cel mai șocant dintre secretele deținute de Vatican, îl reprezintă vechile înregistrări care dovedesc cât de mult și de interesat a fost modificată Biblia originală, în ceea ce privește”crucificarea” și învierea lui Iisus, toate făcute cu scopul de a crește mult influența bisericii asupra popoarelor.

Când toate aceste adevăruri vor ieși la lumină, domnia Vaticanului se va încheia. Acele zile, care nu au cum să nu vină, vor fi cele mai triste din viața bisericii catolice, a cohortei de prelați și, din păcate, a sutelor de milioane de enoriași care au crezut în dogmele bisericești. Această enormă masă de oameni va descoperi că habotnicia credinței lor nu se sprijinea decât pe o uriașă minciună și manipulare.
De pe acum ne exprimăm întreaga noastră compasiune față de aceste suflete nevinovate,  care vor suferi un șoc profund. Din fericire, ei trebuie să știe că adevărul despre Iisus și învățăturile sale reprezintă ceva mult mai valoros și mai necesar omenirii.

O altă chestiune la care vom face referire este cea legată de testul nuclear al Coreii de Nord. Lansarea unei rachete reprezintă ceva iar explodarea unui focos nuclear este cu totul altceva. Testul acela nu a fost chiar o reușită, așa cum propaganda a susținut. Cele două state: Iranul și Coreea de Nord sunt evaluate ca niște escroci care amenință cu ceea ce nu prea dețin, adică joacă la ”cacealma”, atunci când se laudă că au mijloace nucleare cu care să dea lovituri.

Cel mai important este să vă amintiți că există de câțiva ani un Decret Divin prin care se interzice orice conflict nuclear, în aer sau la suprafața planetei. Asta ar trebui să fie suficient pentru ca lumea să stea liniștită din acest punct de vedere.
De fapt, nu va mai trece prea mult timp până când TOATE conflictele militare se vor stinge. Deocamdată mai există suflete care și-au programat plecarea de pe Pământ și prin această modalitate. Oricum, nu se mai poate vorbi în viitor de teatre de luptă în care să piară mulți oameni. Omenirea va înțelege că războaiele, conflictele între state, mai ales cele soldate cu pierderi de vieți omenesți, nu fac bine umanității, din cauza marilor distrugeri materiale și spirituale care rezultă dar și din cauza marilor cantități de energie negativă care se nasc și care trag în jos vibrația sistemului planetar. Vor dispărea treptat și penitenciarele, lagărele de deținuți etc. care, deasemenea, sunt mari consumatoare de resurse materiale și nu numai.

În lumea voastră, milioane de oameni zac în închisori ca prizonieri capturați în război sau sunt lipsiți de libertate din cauza unor judecăți părtinitoare, unor legi nedrepte, unor sisteme judiciare corupte. Foarte mulți ispășesc pedepse pentru fapte inexistente sau minore, în timp ce îngrijorător de mulți alții, cu adevărat vinovați, sunt liberi și ”trag sforile”, acoperindu-și faptele prin tot felul de mașinațiuni.
În viitor, creșterea nivelului de conștiință, va lumina mințile oamenilor, care vor alege ca enormele fonduri consumate în războaie, conflicte, justiție, pușcării, școli de corecție etc,  să fie utilizate în educație, sănătate, cultură, economie etc.

În ultimul nostru mesaj ne-am referit la drepturile legitime ale femeilor. Statutul discriminator aplicat de sute de ani femeilor a influențat negativ asupra evoluției speciei umane și a contribuit important la diminuarea frecvenței de vibrație a ființelor și sistemului.

Din punctul de vedere al drepturilor femeilor, sunt multe de făcut în țări precum Afganistan, Pakistan, India, Coreea de Nord, unele țări africane sau din Orientul Mijlociu.   

În dimensiunea a 5-a, spre care vă îndreptați, asemenea comportamente nu vor mai exista.
În multe țări s-au făcut pași importanți în direcția eradicării acestor nedreptăți.

Pentru a avea copii, nu va mai trebui, cu necesitate, să fii căsătorit ”cu acte în regulă”. Prejudecata aceasta va dispărea. Nu-i mai puțin adevărat că, concomitent, va crește și responsabilitatea oamenilor. La baza procreării va trebui să stea mereu și indiscutabil sentimentul de iubire și cel de responsabilitate.

În încheiere vrem să vă spunem că este imperativ necesar să vă canalizați eforturile și concentrarea pe ceea ce vreți să vedeți realizat în lumea pe care o construiți, nu pe ceea ce nu doriți să mai întâlniți.  
 Pe cei care obișnuiesc să deplângă anumite stări de lucruri, cei care sunt puternic marcați de unele situații în care se mai săvârșesc, din punctul lor de vedere, acte de nedreptate, să încerce a se focaliza pe ceea ce înseamnă armonie, iubire, starea de bine. Nu vă faceți o preocupare din a discredita unele persoane ale căror comportamente sunt cu adevărat reprobabile sau nu se potrivesc cu ale voastre. Nu pentru că ei ar avea dreptate ci pentru că energiile trebuie să fie unele pozitive, optimiste, de speranță spre mai bine. Numai asemenea energii cresc vibrația voastră și a sistemului și împing societatea umană înainte. Trebuie să gândiți, așa cum spuneți voi, ” numai pozitiv”.

Cu cât stați mai mult în Lumină , cu atât vă asigurați un viitor mai luminos. 
Dragostea noastră necondiționată!

Iubire și pace!

Matei și Suzanne.

SURSA: http://www.matthewbooks.com

(C.M.)

Există! Dezvăluiri despre ADEVĂRAŢII OAMENI ÎN NEGRUAutor: Roxana Roseti

Nu este vorba despre binecunoscuta serie “Men in Black”, şi în niciun caz despre personajele întruchipate de Tommy Lee Jones şi Will Smith, care “îmbracă” rolurile unor justiţiari galactici excentrici, în stilate costume negre.
Adevărul din spatele Oamenilor în Negru, conform unor dezvăluiri apărute în presa americană şi nu numai, este mai îngrijorător decât s-ar putea crede. Conform presei americane, există mărturii conform cărora de-a lungul timpului “au fost semnalate dese întâlniri cu bărbaţi înfricoşători, îmbrăcaţi în costume negre, despre care se presupune că ar aparţine unei organizaţii oculte, cu un program secret”.
Aceşti agenţi misterioşi ar aparţine, de fapt, unei agenţii foarte reale care s-a infiltrat şi continuă să se infiltreze peste tot în lume. Întâlniri ale martorilor oculari cu aceşti agenţi au fost înregistrate încă de acum 50 de ani, Oamenii în Negru fiind implicaţi, se pare, în fenomenele OZN, implicit Roswell, Zona 51 sau cercurile din lanurile de recolte.
Cu ce se ocupă.
Poveştile din toată lumea despre Oamenii în Negru prezintă o oarecare uniformitate, şi datează aproape din 1947, atunci când un pilot pe nume Kenneth Arnold a observat un grup de discuri metalice asupra Muntelui Rainier din Washington. Aproape imediat după acest episod a urmat "Incidentul din Insula Maury", în cadrul căruia un bărbat pe nume Harold Dahl pretindea că a văzut obiecte sferice zburatoare, dintre care unul a descărcat o materie metalică pe câinele său! Dahl susţinea că a fost apoi abordat de un străin în costum negru, iar acesta l-a avertizat să păstreze tăcerea. Incidentul a fost mai târziu raportat drept “o făcătură”.
Cele mai multe mărturii ale existenţei Oamenilor în Negru au fost documentate în perioada anilor '60-'70, atunci când scepticismul şi paranoia erau puternic alimentate de războiul din Vietnam şi de ameninţarea nucleară. Astfel, într-o perioadă a Războiului Rece, a asasinatelor şi a proiectelor de tip Watergate, au apărut teorii ale conspirației care sunt analizate şi în zilele noastre. Din anii 90 şi până în prezent, agenţia secretă a apărut în atenţia opiniei publice drept Oficiu al Cercetarii şi Investigaţiilor Ştiinţifice.
Această organizaţie conduce cercetări ştiinţifice şi experimente în domeniul ştiinţei. În plus, agenţia este singura de acest fel din lume cu o aşa numită "Divizie Fenomenologică" care se ocupă în exclusivitate cu paranormalul, supranaturalul, anomaliile şi fenomenele metafizice. Investighează, de asemenea, fiecare tip de fenomen posibil, de la întâlnirile cu extratereştri şi fenomenele supranaturale, până la criptozoologie şi anomalii.
Una dintre cele mai interesante şi mai detaliate descrieri ale unui Om în Negru este cea din 1976, şi îi aparţine doctorului Herbert Hopkins, un psihiatru stabilit în Maine. Doctorul nu a mai avut în trecut tangenţe cu acest domeniu, cu excepţia faptului că trata un tânăr care pretindea că a fost răpit de extratereştri.
Sunt printre noi.
Iată un extras din relatările lui Hopkins: “Eram singur în casă. Telefonul a sunat şi vocea de la celălalt capăt al firului s-a identificat ca fiind un membru al organizaţiei de cercetare OZN din New Jersey. Am fost de acord să vorbesc cu el despre cazul răpirii. A spus că va ajunge imediat la mine acasă. Am lăsat telefonul în furcă şi m-am dus pe hol să aprind lumina, când l-am văzut pe bărbat că urca scările spre uşa casei mele.
  Dacă s-ar fi aflat fie şi peste stradă sau chiar la vecini, nu ar fi putut ajunge atât de repede. Hainele lui m-au surprins puţin. Purta un costum negru, bine croit, pantofi negri, şosete negre şi o cravată neagră. Totul completat de o pălărie neagră. M-am gândit, în sinea mea, că acel om arăta ca un antreprenor de pompe funebre.
Ne-am aşezat şi am constatat că individul era complet chel, nu avea gene sau sprâncene iar pielea lui era de un alb caracteristic persoanelor decedate. Avea un nas foarte mic care îi cobora până foarte aproape de buza superioară. Avea buzele de un roşu aprins şi arăta ca un manechin de plastic dintr-o vitrină.
Vorbea limba engleză fără greşeală şi fără accent, complet neutru, aşa cum s-ar auzi de la o maşină care ar putea să vorbească. Purta mănuşi care păreau a fi dintr- un velur cenuşiu. Şi-a frecat buzele cu una dintre ele, iar atunci când şi-a coborât mâna, partea din spate a mănuşii se înroşise.
Mi-am spus atunci că e dat cu ruj. Apoi am putut vedea că gura sa era perfect dreaptă, nu avea ceea ce noi numim buze, aşa că rujul se afla acolo ca un fel de păcăleală. Părea că poate citi gândurile. Mi-a spus că am două monede în buzunarul stâng, ceea ce era adevărat. Mi-a cerut să ţin între degete una dintre monede şi a făcut-o să dispară într-o strălucitoare lumină albăstruie. Nu am simţit absolut nimic, eram fascinat.
Am devenit puţin neliniştit, atunci când mi-a ordonat să distrug înregistrările şi orice alte lucruri relaţionate cu OZN-urile. Mi-a spus că dacă nu voi face acest lucru, voi avea aceeaşi soartă ca Barney Hill, un cunoscut care murise în circumstanţe misterioase. Cred sincer că acest individ era de pe o altă planetă. Nu cred că este un invadator, dar simt că el şi alţii asemenea lui sunt printre noi şi sunt foarte activi"…
Ştergerea urmelor
Unii martori oculari îi descriu ca fiind oameni cu înfăţişări exotice. Au un aspect oriental sau indian şi pielea foarte întunecată. Ochii le sunt de obicei descrişi ca fiind oblici sau bulbucaţi, precum ai celor care suferă de hipertiroidie. Nasul şi bărbia sunt deseori ascuţite, iar pomeţii foarte ridicaţi.
Deşi unii sunt înalţi şi slabi, cu degete nefiresc de lungi, alţii sunt scunzi şi robuşti, în timp ce unii dintre ei nu au unghii. Şi mai stranie este comportarea care li se atribuie: când tulburător de extravagantă, când complet stângace. În unele relatări, ei nu îşi mişcă buzele când comunică, sugerând calităţi telepatice, în timp ce în alte întâlniri (precum cea sus menţionată), vorbesc ca nişte maşini.
Potrivit specialiştilor, unele relatări au fost permise martorilor pentru ca aceştia să se discrediteze şi să devină greu de crezut. Potrivit celor care au cercetat diverse arhive, plus documente desecretizate, concluzia este că sarcina Oamenilor în Negru este de a şterge urmele unor evenimente paranormale, de a controla situaţia şi informaţiile.

27 dec. 2012

SURSA: www.evz.ro

(C.M.)

sâmbătă, 23 februarie 2013

Rusia îl somează pe Obama: ”Spune Lumii despre existența extratereștrilor sau o vom face noi!”Un raport uluitor al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) asupra agendei primului ministru Medvedev la Forumul Economic Mondial (FEM) din această săptămână afirmă că Rusia îl va avertiza pe președintele Obama că „a sosit timpul” pentru ca lumea să știe adevărul despre extratereștri, iar dacă Statele Unite nu vor lua parte la acest anunț, Kremlinul va face aceasta de unul singur.
FEM este o fundație elvețiană non-profit, cu baza în Cologny, Geneva, care se declară a fi o organizație independentă internațională ce are ca scop îmbunătățirea lumii actuale prin angrenarea liderilor de afaceri, din sfera politicului și din mediul academic precum și ai altor lideri ai societății pentru a modela agendele globale, regionale și industriale pe tot cuprinsul globului. 

Acest Forum este bine cunoscut prin întrunirile sale anuale de la Davos, o staţiune muntoasă în Graubünden, din regiunea de est a Elveţiei. Aceste întruniri aduc împreună 2.500 dintre liderii în afaceri, liderii politici internaţionali, precum şi intelectuali şi jurnalişti special aleşi pentru a discuta problemele cele mai presante cu care se confruntă omenirea, inclusiv în domeniul sănătăţii şi al mediului.

În program a fost stabilit ca Medvedev să deschidă Forumul de anul acesta, în contextul în care la întâlnirea din acest an, ce va dura 5 zile începând cu 23 ianuarie, vor participa 50 de șefi de guverne, inclusiv Angela Merkel din partea Germaniei şi David Cameron din partea Angliei.
Este important de reţinut faptul că în cadrul Forumului din acest an, între obiectivele anului 2013 sunt programate pentru dezbateri și discuții subiecte din categoria Natură, ce includ, printre altele, „descoperirea vieții extraterestre” care are asociată observaţia: „Dovezile despre existența vieții extraterestre ar putea avea implicații psihologice profunde pentru sistemele de credințe ale oamenilor.”

La fel de important de reținut este și faptul că Medvedev, după interviul live pe care l-a acordat la Moscova în data de 7 decembrie 2012 în fața camerelor de televiziune, a continuat să răspundă întrebărilor reporterilor, făcând niște comentarii off-air, fără să-și dea seama că microfonul lui era încă pornit. Fiind întrebat de către unul din reporteri dacă „președintele primește rapoarte secrete despre extretareștri atunci când i se înmânează servieta cu codurile de activare ale focoaselor nucleare ale Rusiei” Medvedev a răspuns:
Împreună cu servieta cu codurile nucleare, președintele țării primește și un dosar special ‘top secret’. Acest dosar conține în întregime informații despre extratereștri care ne-au vizitat planeta… Pe lângă acesta el primește și informații privind serviciul absolut secret care are în supraveghere extratereștrii de pe teritoriul țării noastre… Informații detaliate despre acest subiect puteți găsi în bine cunoscutul film Men In Black… Nu vă voi spune câți extratereștri sunt printre noi, pentru că asta ar putea crea panică.”
Sursele occidentale de știri care au consemnat răspunsul șocant al lui Medvedev în legătură cu extratereștri afirmă că el „a glumit” atunci când a menționat filmul Men In Black, ei presupunând în mod greșit că ar fi vorba despre comedia americană sci-fi din 1997 cu doi agenţi secreţi americani care se luptă cu extratereştri.
Însă Medvedev s-a referit în realitate la faimosul film documentar rusesc Men In Black, care oferă multe detalii în legătură cu anomaliile extraterestre şi OZN-uri.

Sursele media l-au citat pe Medvedev că ar fi spus: „Detalii privnd acest subiect puteți găsi vizionând binecunscutul film Men In Black”, când, în realitate, cuvintele lui au fost: „Informații detaliate (despre acest subiect) puteți găsi urmărind filmul documentar cu același nume Men in Black.”

Motivul pentru care știrile occidentale de propagandă au distorsionat în mod deliberat cuvintele lui Medvedev a devenit evident după respectiva declarație șocantă a acestuia. După aceea, în media occidentală de propagandă a apărut o aşa-zisă știre despre dezvăluirea existenței vieții extraterestre pe planeta noastră, intitulată: „Primul Ministru al Rusiei Dmitri Medvedev face o glumă despre extratereştri, iar conspiraţioniştii îşi pierd prompt minţile.”
Dacă este cineva care „îşi pierde minţile” în ceea ce priveşte extratereştri, trebuie să subliniem că, cu siguranţă nu este vorba despre Rusia, ci despre Vatican care, în Noiembrie 2009 a anunţat că „se pregăteşte pentru dezvăluirea adevărului în legătură cu exratratereştri.”

În mod egal se pare că „îşi pierd minţile” şi oficialii guvernului SUA, printre care fostul consultant al Pentagonului, Timothy Good şi autor al cărţii Above Top Secret: The Worldwide U.F.O. Cover-Up (Mai mult decât top secret: muşamalizarea mondială privind OZN-urile), care în Februarie 2012  a afirmat că fostul preşedinte al Americii, Dwight Eisenhower, a avut trei întâlniri secrete cu extratereştri ce aveau o aparenţă nordică, întâlniri în cadrul cărora a fost semnat un ‘Pact’ prin care agenda lor cu privire la ceea ce vor face ei pe Pământ trebuia menţinută secretă.

Recent s-a descoperit în oraşul rusesc Vladivostok un OZN vechi de 300 de milioane de ani în formă de roată dinţată; unii oameni de ştiinţă, reporteri şi numeroşi utilizatori YouTube au raportat că pe Lună se petrec lucruri din ce în ce mai ciudate; Agenţia Europeană a Spaţiului afirmă că a descoperit pe Marte urmele unui râu străvechi; oameni de ştiinţă din Marea Britanie şi Sri Lanka spun că au acum „dovezi solide privind existenţa vieţii extraterestre” după ce au găsit alge fosilizate în interiorul unui meteorit; după toate acestea, singurii care par „să-şi piardă cu adevărat minţile” sunt propagandinştii occidentali, în special cei americani care de decenii au ascuns omenirii unul dintre cele mai importante adevăruri din întreaga istorie a umanităţii aceea că „nu suntem singuri în Univers.”

Nu ştim dacă Medvedev va putea convinge regimul Obama să spună adevărul despre OZN-uri şi extratereştri la FEM în această săptămână. Ceea ce ştim, însă, este că, cu sau fără SUA, Kremlinul va începe cu siguranţă procesul de dezvăluire a adevărului despre ceea ce noi ştim deja că este adevărat.

Nota editorului: guvernele occidentale şi serviciile lor secrete realizează în mod activ campanii de dezinformare în legătură cu informaţiile care se găsesc în aceste rapoarte sub motivul de a nu alarma cetăţenii în legătură cu schimbările şi evenimentele catastrofale care ar putea avea loc pe Pământ.
Notă: acest articol a fost publicat în data de 22 ianuarie 2013 aici: http://www.whatdoesitmean.com/index1649.htm. Între timp, se pare că Rusia a început dezvăluirea adevărului privind existența extretereștrilor prin două documentare a câte 3 ore fiecare, ce au fost difuzate deocamdată numai în Rusia.

Vom reveni în curând cu publicarea filmului Oameni în negru și cu amănunte privind evoluția procesului dezvăluirii.


(preluare de pe
yogaesoteric
6 februarie 2013)
(C.M.) 


joi, 21 februarie 2013

Scrisoare deschisă adresată poporului român
Mesajul mereu actual al tăbliţelor de la Tărtăria
de Marin Neacșu
  (7 iulie 2012)
M.N.
Popor român,
Îţi scriu pentru că sper ca măcar de Crăciun, odată pe an să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa să reuşeşti să vezi încotro te îndrepţi acum.
Eşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o spune istoria evidentă a popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu ştiu, dar ceea ce ştiu este că eşti unic în Europa, această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut, crescut şi educat în graniţele sale?
Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbliţele faimoase de la Tărtăria, şi o recunosc toţi cei care le-au studiat. Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a apărut 1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul. Cât timp o să te laşi neglijat?
Ai fost singurul popor pe care nicio putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit, despărţit şi asuprit rând pe rând de mai multe imperii. Niciunul dintre cotropitorii tăi nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici măcar romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri ale tale s-au bazat pe trădare. NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ ATÂTA TIMP CÂT AI FOST UNIT. De ce oare te laşi dezbinat?
Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului. Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, eşti tratat ca un paria. Când îţi vei revendica drepturile?
Din tine au apărut Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Nicolae Tesla, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar, ce păcat, cei mai mulţi şi-au pus minţile lor sclipitoare în slujba altor ţări pentru că acasă au fost batjocoriţi şi nu i-a ascultat nimeni. De ce ai lăsat să se întâmple asta?
Astăzi, popor român iată că pentru tine se rescrie istoria. Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma?
- Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nicio legătură cu tine. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale, iar tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu însă taci;
- Astăzi, ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile ţării, aceleaşi mine de aur, argint, sare, mierea acestui pământ sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple visteriile străinilor de neam. Tu însă taci;
- Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro-ungare, drepturile românilor sunt călcate în picioare, iar cei puţini fac legea anapoda pentru cei mulţi. Tu însă taci;
- Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară să muncească sau să îşi vândă inteligenţa, pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit oare la asta? Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine ridicule de plastilină din ei. Tu însă taci;
- Astăzi, întocmai ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, lichelele, vânzătorii de neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata oricând să calce pe cadavre pentru a parveni şi a-şi păstra privilegiile. Tu însă taci;
- Astăzi, parlamentul şi guvernul ţării, divăniţii de azi, arendează cu neruşinare pământurile şi întreprinderile „nerentabile“ la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale, unor arendaşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul, iar ţara rămâne pe butuci. Tu însă taci;
- Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor voştri sunt şterse pentru ca fii tăi să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele:
   • Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc şosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului unor privaţi care habar nu au că în pământul pe care îl calcă plin de dispreţ zace istoria ta încă nedescoperită. Tu însă taci;
   • Valori din tezaurul ţării sunt trimise la „expoziţie“ în afara ţării şi uită să se mai întoarcă, iar cei ce le-au scos nu dau niciun răspuns, ori se fac că au uitat de ele. Tu însă taci;
   • Arhivele ţării sunt cedate printr-o lege a arhivelor străină de interesele naţionale, celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională. Tu însă taci;
- Slujbaşii ţării, căftăniţii vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi bunurile realizate de tine, sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt „judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu suspendare, adică „mulţumesc, la revedere, te mai chemăm noi când o să avem nevoie de serviciile tale”. Tu însă taci;
- Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă să lupte în slujba altora, copiii tăi mor pe pământuri străine, iar Hatmanul vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, că vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea unei politici dezastruoase. Tu însă taci;
- Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii geniale şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic, iar cei ce trebuie să investigheze spun că oricum nu e nimic deosebit. Tu însă taci;
- Ţi se fură voturile, iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu, nu dă niciun răspuns, deşi există dovezi evidente că ai fost furat şi că voinţa ta a fost răsturnată. Tu însă taci;
- În divan se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc, alţii se fac că lucrează, iar alţii mânuiesc cu viclenie legile după bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. Tu însă taci;
- Sistemul educaţional se reduce la bani, bani la înscriere, bani la examene, bani la absenţe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS. Tu însă taci;
- Dacă te îmbolnăveşti este vai de tine, nu ai unde să te duci, s-au închis spitalele, s-au scumpit enorm medicamentele, trebuie să mergi dacă eşti operat cu faşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat sau deschis şi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi cu alte 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu însă taci;
- Guvernanții nu fac altceva decât să te jupoaie, îți bagă mâna în buzunar și îți iau banii pentru că ești prea bogat în viziunea lor sau nu meriți ce ai câștigat, iar țara nu are bani. Se împrumută la nesfârşit lăsându-te dator pe sute de ani fără să le pese ce vor face până la urmă și de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma. Tu însă taci;
- Dușmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a-ți lua locul, îți impun ce să mănânci, ce să bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul și ajutorul trădătorilor impertinenţi din fruntea țării, care le aplică legile într-un criminal Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu însă taci;
- Parlamentarii își votează legi speciale, se protejează împotriva judecății pentru hoțiile imense și prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai pentru ei și fură la greu acoperindu-se unul pe altul. Tu însă taci;
- Președintele țării își exprimă oficial acordul de modificare a Constituţiei ţării, la cererea unor străini, care îşi urmăresc propriile interese murdare. Tu însă taci;
- Un român plecat de acasă, descoperă peste hotare că țara lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români? Refuză pur şi simplu să investigheze cazul pentru că nu vor să îi supere pe cei ce îi țin pe jilțuri, fără să le pese de interesul națiunii trădând jurământul făcut la investire. Tu însă taci;

Asta se întâmplă astăzi, cu tine popor român şi tu continui să taci. 
Dacă ar fi ca tot ceea ce se petrece să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu ţi-aș scrie un cuvânt. 
Te-aș lăsa să lâncezești, să dormi până se așterne praful peste tine și până când mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu, popor român de azi, nu trebuie să uiţi că ești legat de cel de ieri și de cel de mâine și nu este cazul să pierzi din vedere că odată cu tine piere nu numai trecutul, dar și viitorul acestui neam.
Cât o să mai taci? Trezeşte-te popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei tot ce ți-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii să moară de foame pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii!
Acesta este mesajul nedescifrat până acum, al tăblițelor de la Tărtăria! (pentru conf. C.M.)

luni, 18 februarie 2013

SaLuSa, 15 feb.2013Channeler, Mike Quinsey


Aliații noștri sunt mai siguri decât oricând înainte de felul în care lucrurile înaintează și înțeleg că acțiunea de la distanță a întunecaților, exercitată prin slugile lor umane lăsate pe planetă, va diminua până la anihilare. Disperarea dintre aceste marionete pământene adâncește diferendele dintre ele cu cât înțeleg mai clar că nu mai are cine-i ajuta iar loc sigur pe Pământ, unde să se retragă și să fie în siguranță, nu mai există. Controlul lor asupra lumii, practic, a dispărut, ceea ce se mai întâmplă prin zonele în care încă mai există o conștiință retrogradă, fiind ultimele manifestări ale politicii întunecaților. Foarte repede veți vedea cum lumea, societatea, acestor marionete, își va înceta existența fie ca urmare a plecării definitive din planul Pământului și a acestor oameni care au slujit întunecații, fie prin renunțarea lor la gândirea obtuză și rău-voitoare față de umanitate. Orice încercare de a se preface că au renunțat la dogmele întunericului, va fi imediat înțeleasă de ființele luminii, și taxată în consecință. Lumea pe care aceste slugi au jefuit-o și au manipulat-o o vor regăsi, poate, doar în visele lor. Lucratorii înaintează acum cu încredere reînnoită și agenților întunecați nu le rămâne decât să renunțe la ceea ce plănuiau să facă din omenire, dacă stăpânii lor ar fi continuat să fie pe planetă și să învrăjbească omenirea. Ceea ce încearcă ei să mai facă este o luptă pentru supraviețuire, dar, așa cum am spus, pe Pământ nu mai este loc pentru ei. Cu cât îi vom îndepărta mai repede, cu atât ne vom putea ocupa de adevăratele probleme care privesc umanitatea, pornită pe drumul regăsirii sale în dimensiunea 5D.


Vă rugăm să nu vă lăsați pradă îngrijorării, atunci când veți vedea semne exterioare ale acțiunilor Lucrătorilor în Lumină și civilizațiilor surori care vă ajută. Colaborarea și sincronizarea acțiunilor noastre se desfășoară acum într-o sinergie din ce în ce mai perfectă. Pentru deplina reușită a acțiunilor viitoare, părți componente ale Planului Divin, se are în vedere injectarea unor noi cantități de lumină cu caracteristicile necesare etapei actuale de dezvoltare.


Timpul se derulează din ce în ce mai accelerat, astfel încât, pentru ceea ce urmează a fi înfăptuit, să nu mai fie necesare prea lungi perioade. Foarte mulți dintre voi veți constata cum ”lucrurile se potrivesc”, adică frecvența sicronicităților va fi mai mare ca în trecut, iar situațiile favorabile înfăptuirii obiectivelor voastre oneste nu vor mai fi niște rarități.

Vechea paradigma se prăbușește și nu are nicio posibilitate de a se revigora, pentru a încerca cumva să revină în viața societății umane. Veți constata că oamenii vor reveni la credința adevărată care-i leagă de Dumnezeu, fără a se mai lăsa păcăliți de dogmele bisericești. Va dispărea din sufletul oamenilor frica de necunoscut și teama că undeva, în în univers, cineva se pregătește să vă colonizeze. Toți suntem fiii lui Dumnezeu, indiferent de cum arătăm, unde trăim și ce istorie avem.

Acel câmp energetic malefic, care v-a subjugat o lungă perioadă de timp, se află acum departe de sistemul vostru solar.

Încă o dată: vă rugăm să nu intrați în panică dacă anumite fenomene exterioare se vor manifesta într-un fel sau altul, în unele zone ale planetei. Toate aceste acțiuni sunt supuse unui control absolut și se vor manifesta pentru a avea o anumită influență (oricum, benefică) asupra acelor zone și asupra umanității, în general.  (Nota  C.M.: Să fie o aluzie la fragmentele de asteroid care au căzut în Rusia în zilele care au urmat?)

Unele dintre aceste acțiuni au scopul de a trezi lumea, altele de a o face să se gâdească mai mult la iubirea lui Dumnezeu, altele au scopul de a reaminti celor rău-intenționați că timpul când acțiunile lor nu primeau răspuns imediat, a trecut.    
 Încet dar sigur, vechiul se separă de Lumină. Noi știm exact care suflete s-au aliniat Luminii și cunoaștem fizionomia fiecărei ființe în care se află un astfel de suflet. Mai mult chiar, noi cunoaștem permanent unde, în ce loc, se află acea persoană.  
 Aceasta trebuie să vă dea încredere totală vouă, celor cu suflete curate și pline de lumină și să vă pună pe gânduri pe voi, cei care încă mai faceți jocuri murdare și care nu ați renunțat la a vă sluji stăpânii care v-au părăsit.    
Ceea ce vrem să spunem este că noi supervizăm toate acțiunile ființelor umane cu dorința sinceră de a ajuta societatea voastră să progreseze spiritual și tehnologic și să-și continuie nestingherit mersul către dimensiunea superioară, mers care a început pe 21 dec. 2012.  
 În același timp, acționăm, în colaborare cu Lucrătorii în Lumină, pentru eliminarea tuturor aspectelor întunericului care se mai regăsesc în anumite ființe obediente întunecaților, ființe care, din ignoranță sau opozitie conștientă, nu acceptă să-ți părăsească interesele și acumulările materiale necinstit acumulate.


Acțiunile pregătioare în vederea întâlnirii în plan fizic a reprezentanților civilizațiilor surori, prin debarcarea  din navele lor spațiale care vă survolează permanent planeta, se desfășoară pe un trend crescător, cu viteza cu care conducătorii țărilor voastre se conving de necesitatea și inevitabilitatea acestei întâlniri. Sunt multe acțiunile în care specialiști ET s-au întâlnit cu specialiști umani de pe planetă, pământenilor punânduli-se la dispoziție anumite tehnologii avansate, din diferite domenii. Sunt destule realizările în aceste domenii, dar, din păcate, reprezentanții militari și politici mai țin încă secrete aceste realizări, absolut necesare civilizației umane. Chiar în aceste momente, în locații subterane există echipe mixte care lucrează pentru realizarea unor echipamente pe baza tehnologilor ET.


Chiar pentru unii dintre voi nu mai este un secret că pământenii primesc un sprijin determinant din partea specialiștilor noștri în cercetarea și colonizarea planetei Marte. Știm că pentru unii dintre voi asemenea știri sunt doar elemente ale unor filme și cărți SF. Dacă ați și cât de mult adevăr este în ceea ce noi vă spunem!!

Lucrurile sunt atât de avansate încât aproape că nu mai înțelegem ce-i mai reține pe conducătorii voștri de nu se hotărăsc să recunoască acest adevăr!?

Întunecații au plecat, colaborare susținută pe multiple planuri există între noi, prezența specialiștilor ET este un fapt imposibil de negat, de către cei cu care se colaborează, planeta înaintează minunat spre 5D, multe ființe umane și-au ridicat vibrația (deci, și conștiința), marionetele întunecaților se află în lichidare etc. Atunci, ce vă mai reține, dragi pământeni, de nu acceptați că a venit de mult timpul să ne arătăm tuturor și să ne strângem mâinle? 

Hotărâți-vă mai repede căci avem multă treabă de făcut împreună!!

Lăsați, Dumnezeului, teama asta lipsită de sens cum că noi vrem să vă cucerim planeta. Dacă am fi vrut aceasta, ce și cine ne-ar fi putut împiedica s-o facem, cu zeci și sute de ani în urmă?  Noi nu suntem intruși sau străini, mulți membri ai Federației Galactice a Luminii sunt părinții voștri, legați de voi genetic.

Noi vrem să ne încheiem misiunea aceasta care durează de ceva timp. Am vrea să ne întoarcem pe planetele noastre, la familiile noastre. Sau credeți, cumva, că noi nu avem familii și prieteni dragi? Credeți că doar pe voi vă așteaptă iubita sau iubitul, copilul sau părintele, să reveniți acasă de unde erați plecați? Sigur, posibilitățile noastre de a ne revedea familia sunt multiple și diferite de ale voastre, dar una este să-ți faci apariția pe fugă pentru a revedea pe cineva, după care să revii ”la post”, și alta când ți-ai terminat treaba și ai satisfacția că totul s-a încheiat cu bine iar frații tăi de pe mica dar minunata planetă Pământ te-au recunoscut și te-au îmbrățișat. Gândiți-vă, vă rugăm, și la aceste aspecte!!


Mereu v-am dat asigurări că nu vom pleca până când voi nu veți reveni ca civilizație demnă în rândul civilizațăiilor avansate ale galaxiei. Fiți siguri că așa vom face, dar dacă am grăbi puțin lucrurile, n-ar fi în avantajul nostru, al tuturor? Despre asta este vorba.

Ați parcurs un drum lung de când vi se spunea Pământul este centrul Universului. Forme de viață ca a voastră abundă peste tot, în multe dimensiuni și pe multe pământuri paralele.

Universul lui Dumnezeu cuprinde mii și mii de galaxii, care vă aștreaptă să le vizitați, odată ce veți fi devenit ființe cu drepturi depline în această galaxie. Nu că până acum nu v-ar fi primit, dar, voi nu erați capabili să faceți asemenea călătorii.

Adevărul pe care trebuie să-l știți este atât de minunat și îl veți afla, căci multe religii vor dispărea, deoarece ele nu vor mai putea să-și susțină dogmele, ceea ce va face ca lumea să le părăsească. Majoritatea religiilor sunt produse ale minții și interesului ființelor umane. Religia nu va mai juca niciun rol în apropierea voastră de Dumnezeu.

De fapt, nici până acum nu a avut un asemenea rol. Doar prelații lor au susținut că ar avea o asemenea ”procură” de reprezentare a ființelor umane în fața lui Dumnezeu.

Preoții voștri spun că sunt ”unșii” lui Dumnezeu. Noi vă spunem că ei singuri s-au ”uns” între ei.  Legătura între fiecare dintre voi și Dumnezeu s-a obținut totdeauna în modul cel mai direct, prin meditație interioară, credință, fapte bune, smerenie, ajutor dezinteresat și iubire necondiționată. În rest, au fost vorbe goale, neautorizate de Divinitate. Orice om iubitor de oameni, de tot ceea ce a creat Creatorul, iubitor de frumos și cu sufletul curat, are cale liberă către Tatăl Ceresc.

Mike
Noi nu avem probleme de greșită înțelegere între noi așa cum s-a întâmplat pănă acum la voi. Nivelul nostru de lumină face imposibil un gând ascuns, în relația cu ceilalți. Desigur, nimeni nu poate să invadeze mintea cuiva, însă, în relația dintre două sau mai multe ființe, legătura energetică nu poate deforma informația așa cum este ea emisă de sursă. Cu alte cuvinte, la noi este imposibil ca una să gândești și alta să spui (sau, și mai grav, să faci). Aceasta asigură onestitatea relației dintre noi. Cunoaștem destul de mulți lideri de-ai voștri care nici măcar nu se rușinează că ceea ce spun acum este absolut contrariu a ceea ce au susținut cu o oră înainte. Pentru noi, incredibil este că voi tolerați și susțineți asemenea specimene, și asta îi încurajează pe ei să se complacă, în continuare, în minciună, în neadevăr.


Dragilor, după cum puteți înțelege, aveți multe de învățat și de corectat, înainte de a vă putea considera că sunteți ființe galactice. Vestea bună este că drumul pe care mergeți acum vă conduce către acea destinație galactică. Totul este să nu vă abateți sau să renunțați. Știm că unii, destul de mulți, vor dori să facă cale întoarsă, căci a rămâne pe loc nu va fi posibil. Poate că unii dintre ei mai pot întârzia, dar nu prea mult. Locul (dimensiunea) în care ați intrat este una numai de tranziție, ceea ce înseamnă că: ori înaintați, ori reveniți de unde ați plecat.

Este adevărat că unele civilizații au stat mii de ani în 4D dar cazul vostru este diferit, pentru că acolo unde vă aflați ați ajuns prin infuzie puternică de energie luminoasă, atât cât să vă ajungă să faceți tranziția. Dacă nu veți aduce propria voastră contribuție, nu veți avea suficientă energie ca să vă încheiați cursa, și veți fi resorbiți în dimensiunea din care ați plecat pe 21 dec. 2012. Sper ca acest fapt să vă fie foarte clar.

Ceea ce aveți astăzi de făcut, nu puteți amâna pentru mâine.

În fața voastră este Lumina, în spatele vostru este întunericul. În ”tunelul” acesta de trecere nu puteți rămâne prea mult.


Sunt SaLuSa de pe Sirius și, în încheiere, vreau să vă spun că anul acesta, 2013, este anul POPORULUI, anul voinței celor mulți. După ce acest an se va încheia, se va face o selecție ”naturală”, prin care unii vor forma gruparea celor cărora li se vor recunoaște drepturile suverane și gruparea celor care renunță și aleg să revină.

Cu dragoste pentru voi și pentru Pământ!
SURSA: http://www.treeofthegoldenlight.com

(C.M.)