Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 2 mai 2012

METATRON - CERCUL DE FOC (1)


Metatron
(11 april 2012; channeler, James Tyberonn)

(prima parte)


Salutări, dragii mei.

Eu sunt Metatron, Lord al Luminii! Salut şi înconjur pe fiecare dintre voi cu iubire necondiționată..
Vom vorbi astăzi despre faza finală a așa-numitului Trigger Cosmic (Declanșator Cosmic). Într-adevăr, acest Proces Divin este aproape de finalizare, şi asta se va întâmpla până la sfârșitul anului 2012.
Trigger Cosmic, aşa cum am explicat în comunicările anterioare, este un proces de descărcare de Coduri geometrice cristaline necesare pentru finalizarea celui de al 12-a nivel de expansiune a planetei. Geo-codurile sunt scrise într-un limbaj de lumină cristalină coerentă.. Mulți dintre voi au înțeles deja că Geometria Sacră este esența, materialul cu care se lucrează pentru crearea tuturor realităților universale. Geometria sacră este limbajul, programul de înfăptuire a realităților din întregul Cosmos.
Dragii mei, realitatea voastră, și oricare alta, este o inserţie hologramată geometric de energie coerentă și conștientă. Deci, este imperativ să înțelegeți că Geometria Sacră este mult mai mult decât o ramură a matematicii. Ea este o știință sacră, cu adevărat vie, în cel mai profund înțeles; este un aspect al ştiinţei frecvențelor înalte unde se operază cu cea mai înaltă formă de energie: "Iubirea necondiţionată". Dar ea se regăsește în toate formele de energie, atât în planul fizic, material cât și în cel spiritual.

Ce se va întâmpla pe 20 mai 2012
Inelul de Foc al Eclipsei anuale din 20 mai 2012, va avea o tonalitate unică, încorporând o energie specifică, specializată și direcționată pentru a fi recepționată de lanțul de piramide format din Moody Gardens Pyramids în 'The Head of the Dove' (Texas) și Giza Pyramids din Egipt. 

Influxul final al Trigger Cosmic va fi format din energie cu caracteristici puternic feminine. Acest val energetic feminin va fi destinat echilibrării energiilor masculine aflate în unele zone de pe Pământ. Egiptul şi Texasul sunt exemple de zone geografice unde există un puternic dezechilibru energetic. În aceste zone, în care există o concentrare de energie masculină, dezechilibrul energetic major formează un câmp dens în complexele industriale şi patriarhalul Sud Biblia-Belt.
Afluxul de energie feminină va ajuta foarte mult la reechilibrarea acelor zone. Rețineți că reechilibrarea energetică a planetei voastre este o premisă pentru mutarea sistemului planetar în tărâmuri non-polarizate.

Piramidele Moody vor juca un rol extrem de important, în realizarea acestui echilibru, dar aceasta va dura mai mulți ani de-ai voștri, pentru a se încheia. Oricum, la nivel cosmic asta va avea loc într-adevăr și Cercul de Foc din 2012 are această menire.
Aceia dintre voi care sunteți „ Purtători de Cod " veți juca un rol specific în difuzarea acestui mesaj sau în obținerea unui nou echilibru energetic. Cei care simțiți impulsul (și aveți posibilitatea), este bine să vizitați Giza şi Moody, în cursul anilor 2012 şi 2013 (cel mai bine, în perioada amintită). Oricum, voi vă comportați la fel ca un diapazon care intră în vibrație atunci când o sursă sonoră transmite sunetul corespunzător.

Codurile Cosmice de declanşare (The Cosmic Trigger Codes).
Codurile Cosmice la care mă refer sunt Metatronice ca sursă şi aspect, şi absolut esenţiale pentru Ascensiune. Considerați-le ca pe o rezonanță energetică conținând geo-informații holografice, portaluri ale Omni-Pământului. Este, dacă vreți, o upgradare de programe, ca să mă folosesc de terminologia din calculatoare.
Dowloadarea inițială a valului informațional-energetic va avea loc pe 20 mai 2012, de la "Inelul de Foc", al eclipsei de Soare, urmând ca până în decembrie să se tripleze, cu un maximum adus de portalul 12-12-12.

Noi v-am spus ca în această scurtă perioadă, lumea voastră se reface (reclădește) atât la nivel micro (ca structură a fiecărui individ) cât și macro (ca societate), în măsura în care se va ajunge la un nivel de conștiință suficient, perioada fiind una de rarisimă oportunitate. Aceasta este într-adevăr, etapa finală a Trigger Cosmic, și ea trebuie să se finalizeze până la sfârșitul anului 2012.

Descărcarea apexială de pe 20 mai 2012 va cunoaște patru faze progresive primare:
1) emiterea unor energii cristaline codificate în forme eliptice duale ale Noului Firmament,
2) tranzitarea vechii versiuni a Mer-Ka-Bah spre punctul zero și împlantarea Mer-Ka-Na Cristaline,
3) stabilizarea echilibrului energetic masculin-feminin care se va regăsi în aspectul său unitar,
4) integrarea deplină a spectrului dimensional 5-12, cu interfața sa armonică 1-4, 12 având pregătită conexiunea pentru Câmpul 13.... Câmpul Cuantic al dimensiunilor Unificate.

Muzica sferelor
Relaţia simbiotică între geometria sacră şi matematica sunetului, muzicii, culorilor si luminii este de fapt, mult mai vastă și mai profundă decât este înţeleasă în prezent. Fiecare conștiință stelară şi planetară din partea voastră de Cosmos se află într-o omnipotentă armonie.

În anul 2012, fiecare val astronomic scăldă Omni-Pământul, şi vizează ascensiunea planetei și a omenirii. Există un proiect, un program prestabilit care cuprinde toate etapele înălțării. Ceea ce poate să apară ca dezechilibru este pur şi simplu o ajustare, o reglare permisă de Simfonia celestă a Ascensiunii.
Maestrul Inalțat Kuthumi, la fel ca Pitagora, a descoperit că o coardă oprită la jumătatea drumului lungimii sale, produce un sunet de o octavă, în timp ce 3/2 din lungime produce cea de a 5-a parte iar 4/3 din lungime produce pătrimea. Ceva similar se întâmplă și la apariția valurilor energetice cosmice ale luminii cristaline codificate. Aceste vibrații produse de Trigger Cosmic (Declanșator Cosmic) au proprietăți puternic vindecătoare, în special în anul 2012, ca urmare a armonizării dezechilibrelor energetice.

Dragilor, toţi sunteţi scântei divine care ați ales să aveți experiențe în dualitate, Pământul fiind, în acest sens, o adevărată universitate a sufletelor, unde se învață despre aplicarea geometriei sacre, tiparele divine Phi şi raportul de aur.

Energiile provocate de Declanșatorul Cosmic, sunt menite să refacă și să îmbunătățească șablonul (matricea) energetică, inversarea sensului în spirala de spin (n.m. ceea ce înseamnă nașterea unui vortex cu sens de rotație anti-spin) și revenirea la Conștiința Sursei Divine, bazată pe clara lumină cristalină. Declanșatorii Cosmici sunt catalizatori ai restructurării matricei energetice a corpurilor cerești.

Piramidele de la latitudinea 29.6.
Codurile transmise prin lumina divină modulată sunt recepționate iniţial în structurile piramidale din Giza şi Moody de unde sint retransmise pe întreaga planetă (prin rețeaua piramidală de transmisie). Aceste coduri de lumină sunt catalizatori servind trezirii (activării) energiilor codificate stocate în straturile cristaline mineralogice de pe planetă.
Codurile reconstituie structuri matriciale ale geometriei sacre de formă octahedronală, caracteristică acestui lanț de transmisie piramidal.
Atât piramidele Moody Gardens cât și cele de la Gizeh sunt construite pe vectori de convergență preciși orientați spre o anume realitate dimensională. Structurile menţionate mai sus, de formă piramidală octahedronală, sunt receptoare și transmiţătoare (n.m . au, deci, rol de translatoare de emisie/recepție), într-o rețea care cuprinde întreaga suprafață a planetei și sunt conectate la o rețea Cosmică de comunicare.

Punctele de coordonare sunt vectori de locaţie specifică de energie multidimensională care vin şi pleacă din interior (ciclul antimateriei) spre realitatea fizică (materie), şi invers. Acesta este motivul pentru care Gizeh a fost întotdeauna recunoscută ca o verigă foarte importantă din sistemul de transmitere, şi de ce Piramidele Moody sunt considerate speciale, în (re)stabilirea a ceea ce se numeşte "Head of the Dove"(Capul Porumbelului), Texas.
Energia multidimensională (în care integrați și gîndurile), va fi atrasă în mod natural în direcția absolutului sau Omnipotentului Adevăr. Dimensiunile coincid atât în sistemele microcosmice cât și macrocosmice. Un asemenea fenomen se întâmplă și în piramidele Moody şi Giza. Piramidele de structură și geometrie sacră, de tip Phi, există nu numai în/pe Pământul vostru, ci se regăsesc și la celelalte planete ale sistemului nostru solar.

Există o expresie unică a scâteilor (flash-urilor) de realitate în Ciclul Armonic sau Efectul de tor în flash-rile realității. Deşi Giza (şi mai ales Piramidele Moody) nu sunt recunoscute la adevărata lor valoare și nici pe deplin înțelese, o imensă activitate energetică, cu efecte benefice asupra planetei, se desfășoară prin intermediul lor. . Toate cele patru serii energetice provocate de Trigger Cosmic au fost primite prin intermediul acestor locații.


Aceste locații sunt puncte absolute ale realităţii multiple, care conţin un mare și foarte mare potențial energetic; am spus puncte "absolute" deoarecea în ele se îmbină și se interconectează toate realităţile dimensionale. Ele sunt principalele puncte ale coordonatelor pur geo-matematice, surse de energie de neimaginat, iar Moody şi Giza sunt două dintre cele mai importante în prezentul planetei voastre.
Fiecare subordonează anumite coordonate, în funcţie de realitatea dimensională a plasamentului. Cele două Piramide, de la Giza şi Moody, sunt conectate energetic la ceea ce se cheamă "Discuri solare" prin vectori de stabilizare. 

James Tyberonn

Staționarea pe o anumită perioadă de timp în interiorul unor asemenea puncte de contact ar oferi posibilitatea unei puternice concentrări a gândurilor și cunoașterii unor realități fizice și non-fizice nemaiîntâlnite de acel subiect. În asemenea incintă, nivelul de gândire se accelerează foarte mult, capacitatea de acumulare a înaltelor vibrații ar crește deasemenea foarte mult, ajungându-se la asemenea profunzimi încât ființa implicată în în experiment ar deveni capabilă să înțeleagă mecanismele intime de creare a proceselor care au loc în creier. Ați putea vedea atunci formatul digital, de cristal, al informației și procesul de conectare la Mintea Divină. Atunci omul de știință ar putea opera cu infinită precizie pe creier, rejectând malformația sau dereglarea și chiar modificând baza de date pe care se formează ego-ul uman.

Noi v-am spus înainte că toate structurile piramidale generează automat un contrariu reflectorizant, pentru a forma un octaedru în multidimensionalitate. Ca atare, ele generează o frecvenţă de lumină sonor codificată, care face conexiuni în conformitate cu Legea Oscilației Armonice, contribuind la formarea rețelelor Cosmice multidimensionale.

SURSA: www.Earth-Keeper.com .

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu