Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

duminică, 28 august 2011

MANUALUL SUPRAVIEŢUIRII (1)

(23 august 2011; channeler Aisha North)                                                                                                         (prima parte)                                                                                                                                                 


Prefaţă
Această carte va conţine mai multe informaţii decât ceea ce se cunoaşte din înţelepciunea convenţională.
Vor fi tratate pe larg chestiuni care privesc originile creaţiei, dar mai cu seamă, starea de lucruri din sistemul vostru planetar.

Noi venim dintr-o îndepărtată galaxie, faţă de cea căreia-i aparţineţi voi.
Uneori veţi avea impresia că ceea ce vă comunicăm este scos din filmele voastre SF.
Ne folosim în aceste comunicări de vasta cunoaştere de care dispunem şi care se regăseşte şi în infinitul depozit al bibliotecii universale (akasha).

A sosit momentul în care sarcina noastră de a vă lărgi sfera de cunoaştere, trebuie să o punem în practică deoarece aţi ajuns la acel nivel care vă permite o înţelegere mai largă a realităţilor universale.

Este neîndoielnic faptul că voi, ca specie umană, aţi condus foarte prost sistemul planetar pe care l-aţi primit pentru a-l utiliza şi a-l dezvolta. Aţi mers pe calea distrugerii a ceea ce vi s-a încredinţat folosind o găndire meschină, egoistă care nu vă putea conduce decât la auto-distrugere. Lăcomia de putere v-a corupt mintea până cănd aţi fost pe punctul de a distruge complet viaţa de pe planetă, numai pentru a căştiga averi şi bani. Lăcomia şi iresponsabilitatea voastră au atins cote greu de imaginat, fără să ţineţi cont că prin atitudinea voastră nesăbuită mii si mii de specii de viaţă animală sau vegetală au fost distruse pentru totdeauna. V-aţi revendicat constant, în întreaga voastră existenţă, dreptul de a scormoni în măruntaiele planetei pentru a-i lua bogăţiile pe care nu voi ci Creatorul le-a pus acolo, pentru ca planeta să fie viguroasă şi capabilă să vă asigure sănătatea şi evoluţia.
Nu v-aţi îndepărtat prea mult de marginea prăpastiei căci a-ţi crezut prea devreme că punctul critic a fost depăşit.

Omenire a planetei Pământ: AI MERS PREA DEPARTE! Dacă nu te opreşti din distrugere, vei ajunge la o moarte sigură.                                                                                         

Multe civilizaţii ale universului vă ajută, dar voi aţi înţeles greşit că sarcina de salvare nu este şi a voastră. Mai mult încă, din cauza lăcomiei, stupidităţii şi ignoranţei, aţi continuat nestingheriţi să loviţi în ceea ce vă susţine. OPRIŢI-VĂ MĂCAR ACUM CĂND ÎNCĂ SE MAI POATE FACE CEVA!!
Sarcina noastră este să codificăm informaţia astfel încât voi s-o înţelegeţi şi, astfel, să acţionaţi în consecinţă. Aceasta înseamnă că trebuie să faceţi front comun şi să vă curăţaţi planeta de toată mizeria pe care aţi creat-o, de toată poluarea din aer, din ape şi din sol. Este nevoie să vă curăţaţi propria fiinţă, dacă vreţi să vă crească frecveţa de vibraţie, singura cale prin care vă puteţi salva şi evolua.

Deţinănd informaţia corectă, care vă pune faţă în faţă cu adevăratele stări de lucruri, dacă vreţi să vă salvaţi pe voi şi pe semenii voştri, TREBUIE SĂ ACŢIONAŢI !
Sarcina este în primul rând a voastră.
Deţinem tehnologii care vă pot ajuta în această vastă acţiune de curăţare, dar “până vine maşina”, voi strângeţi gunoaiele, şi nu mai faceţi altele!

Vă cunoaştem logica şi ştim că la început veţi trata cu dispreţ şi nepăsare acest mesaj. Măcar de data aceasta, care poate fi ultima, opriţi-vă şi gândiţi mai mult !
Nouă ne este bine; ce interes am avea să vă impunem ceva?
Luaţi-o ca pe un avertisment frăţesc nu ca pe o ameninţare.Planeta voastră a atins nivelul la care şi-a asigurat existenţa (cu sau fără umanitate pe ea). Dar, voi, ce hotărâţi să faceţi?

(C.M.)

sâmbătă, 27 august 2011

MESAJ PLANETAR DE LA HATHORI (1)

(12 august 2011; channeler: Tom Kenyon)
(prima parte)

Nodurile Haotice
Planeta voastră a intrat într-o fază crucială a tranziţiei, caracterizată prin apariţia a numeroase Noduri Haotice
În comunicările noastre anterioare, am discutat despre schimbările care au loc pe Pământ, în contextul unui singur Nod Haotic. Noutatea este că pe planetă s-au format şi continuă să se formeze mult mai multe Noduri Haotice, ceea ce va complica mult programul şi natura evenimentelor.
Aceste noduri au cauze şi consistenţe complexe, iar efectele vor fi dintre cele mai drastice. Va creşte frecvenţa şi tăria unor anomalii meteorologice radicale, vă veţi confrunta frecvent cu creşteri ale activităţilor vulcanice, vor avea loc mai multe cutremure ca pâna acum, unele dintre ele având un grad seismic mai ridicat.
Multe ecosisteme vor fi drastic afectate, unele chiar total.
Producţiile agricole vor fi afectate substanţial astfel că, în unele zone, vor apărea probleme în alimentaţia oamenilor şi animalelor.
Pieţele financiare vor fi mult mai volatile decât înainte iar în sfera politică vor apărea mari schimbări şi fricţiuni.
În afara acestor Noduri Haotice planetare, Soarele vostru va avea manifestări (în ce priveste radiaţia, vânturile magnetice solare, erupţiile, petele solare etc) care vor accentua caracteristica de imprevizibil. Astrul solar va avea cicluri interne deosebite dar va primi şi puternice influenţe dinspre Centrul Galactic.
Evident, vor fi multe provocări în planul material, fizic, dar prezentul nostru mesaj nu se referă în detaliu la acestea.
Vrem să ne concentrăm de această dată asupra influenţelor în plan emoţional şi spiritual, care vor fi de departe cele mai importante.
Atunci când într-un sistem apar mai multe Noduri de Haos, creşte mult starea de stres provocată de schimbările rapide şi imprevizibile de frecvenţă, lipsa de rezonanţă între diferitele aspecte, defazări şi neconcordanţe, contradicţii.
În mod evident, toate aceste fenomene vibratorii aduse de Nodurile Haotice, vor afecta elementele, fiinţele, corpurile cu sau fără viaţă, materia şi nemateria (psihicul, sufletul şi spiritul) în diferite grade.  

Din experienţa noastră, alte dimensiuni de conştiinţă şi de existenţă se confruntă, de asemenea, cu propria versiune de Noduri de Haotice, deoarece provocările energetice cu care vă confruntaţi nu se limitează doar la nivelul Pământului. Ele se extind la toate dimensiunile de conştiinţă şi toate fiinţele, inclusiv non-corporale (fiinţe energetice fără trup), care sunt legate de Pământ şi de această galaxie.                                                     
Aşa cum am spus, fiinţele trăind într-un tărâm în care au loc multiple Noduri Haotice, vor fi inevitabil afectate de acestea în diferite modalităţi precum stari de stres, provocări ale schimbarilor meteorologice, seismicitate mărită, dezorganizare la nivel societal, volatilitaţi în domeniul economic, financiar etc. Dar vor creşte şi manifestările de intoleranţă, frământări sociale, revolte vizând nemulţumirea faţă de conducerile politice, unele neînţelegeri în diverse forme de colectivitate, începând chiar cu cadrul familial, până la nivel de state sau grupuri de state.  
Acest tip de anxietate va tinde să se concentreze în jurul problemelor de supravieţuire fizică şi recunoaştere juridică. Multe fiinţe umane cu o constituţie mentală mai deficitară vor putea fi cuprinse de un fel de nebunie, iraţionalitate, încălcarea normelor de convieţuire, nerespectarea unor legi şi acte legale.

Acest pericol ascuns şi insidios poate apărea în gândirea deformată a unora care se vor considera nedreptăţiţi, la nivelul logicii lor personale. Asemenea manifestări de radicalizare vor apărea şi între unele religii sau între biserici sau personal cleric din cadrul  aceleiaşi biserici.
În prezent, ca trăsătură pasageră, lumea fizică este considerată ca fiind contaminată, la nivel de mentalitate şi principii, cu energii care destructurează gândirea umană, şi aceste comportamente au o caracteristică bizară, opusă principiului co-creării şi unicităţii creaţiei.
Noi nu împărtăşim însă această convingere. Experienţa noastră ne-a dovedit că conştiinţa este un continuum ce cuprinde un larg palier de vibraţii luminoase care încep de la vibraţia particulelor subatomice la cea a celor mai extraordinare edificii existente în cadrul creaţiei.
Apariţia mai multor Noduri Haotce, într-un sector al Creaţiei, care acum vă cuprinde şi pe voi, va avea tendinţa ca anumite fiinţe umane să aibă comportări delirante, incoerente şi neconforme cu standardele de viaţă acceptate.
Cei care au credinţa că există o ruptură fatalistă şi totală între materie şi spirit vor fi cei mai predispuşi să fie afectaţi de aceste aberaţii în conştiinţă, mai ales în perioada în care multiple Noduri Haotice se vor crea.
Acest tip de disociere colectivă va fi în continuare dominat de formele-gand religioase şi spirituale care propagă ideea "Sârşitul Timpului" şi "Ziua Judecăţii".
Stările de spirit delirante vor putea cuprinde colectivităţi cu principii mentale deviante şi se vor manifesta ca un adevărat virus care va afecta corpul emoţional al fiinţelor.

Linii pe nisip
Din punctul nostru de vedere, în „nisipurile” conştiinţei umane începe să se observe apariţia unei dâre de demarcaţie între umanii care susţin schisma dintre materie şi spirit şi cei care o neagă. Adepţii prăpastiei dintre materie şi spirit provin, în marea lor majoritate, din izvorul nesecat al principalelor religii de pe Pământ. De ce parte a acestei linii de demarcaţie alegeţi să vă plasaţi?  Toţi iniţiaţii, şi, în măsura conştientizării, toţi cei care încep să se trezească, trebuie să se decidă asupra a ceea ce consideră adevăr sau neadevăr. 

Calea Inimii
Din perspectiva noastră, calea sigură şi indicată pentru lumea voastră, aflată între frecvenţele joase ale celei de a treia dimensiuni şi dimensiunile superioare, este calea inimii. Acest tranzit al conştiinţei este în esenţă, o
calatorie interioara de la chakrele inferioare la cele superioare.

Prin tot ceea ce faceţi şi gândiţi, trebuie să vă înscrieţi în spirala care vă transportă conştiinţa la nivelele superioare. Intrarea în această spirală ascendentă a conştiinţei se produce atunci cand chakra inimii se deschide şi devine permisivă.

Paradoxul şi dificultatea este că o perioadă veţi contina să trăiţi într-un univers dualist, unde, practic, oricărei acţiuni i se opune o contra-acţiune (o contra-forţă). Acest paradox, această dificultate joacă rolul bobului de nisip în jurul căruia stridia clădeşte perla. Dacă veţi şti cum să gestionaţi această perioadă dificilă, întregul haos şi întregul cortegiu pe care-l aduce cu el, vă vor ajuta să creaţi acea perlă minunată în care veţi fi închis bobul de nisip. 
Această sarcină este a fiecăruia dintre voi şi niciun maestru, nicio religie, niciun înăţător nu o vor putea face în locul vostru.

Această afirmaţie şi atenţionare poate suna simplist, dar, din experienţa noastră, cel mai mare catalizator în procesul de evoluţie, şi cel important câmp vibratoriu, în perioada de tranziţie, este chakra inimii. Ceea ce veţi trece prin acest câmp de forţă va ieşi „aur curat”.

Pe măsură ce va creşte numărul Nodurilor Haotice, va creşte şi numărul provocărilor  vizând stabilitatea mentală şi emoţională a fiinţei fiecăruia dintre voi. Ştim precis că numărul persoanelor care vor avea stări de instabilitate mentală, de iraţionalitate, de fluctuaţii în conştiinţă şi conştienţă, va creşte.
Şi, din cauza existenţei lanţului trofic al planetei, toate formele de viaţă de pe Pământ vor fi afectate, într-un fel sau altul, nu numai de impactul energiilor haotice directe ci şi a celor reverberate din amontele sau avalul acestui lant .
Aceasta justifică necesitatea ca fiecare dinte voi să adopte o stare emoţională, o gândire şi acţiune pe scheletul căreea să se poată construi nu distruge. 
Aşa dar, vi se cere: gândire pozitivă, compasiune, intr-ajutorare, toleranţă, acceptare şi IUBIRE. 
Dovediţi coerenţă şi discernământ în tot ceea ce faceţi! Încercaţi să diminuaţi stările de haos, sau macar, nu vă implicaţi pentru a „pune paie pe foc”. 
Practic, cum realizaţi aceasta, este alegerea fiecăruia dintre voi. 
Există multe modalităţi de a realiza acest lucru.
Noi vă vom oferi doar două, care ţin cont de faptul că, în mare, există acum pe Pământ două mari categorii umane: una este a celor treziţi, constienţi de realitatea acestei perioade şi buni înţelegători a ceea ce se intenţionează şi, a doua, a celor care încă nu s-au trezit sau care refuză adevărul.

Suntem conştienţi de faptul că multe persoane citesc acest tip de mesaje, inclusiv cele de la noi.
(C.M.)

luni, 22 august 2011

TREZIREA INIMII PRIN Maestrul Kuthumi, Maestrul El Morya si Maestrul Saint Germain.

(20 August 2011; channeler: Natalie Sian Glasson )

Fiinţe iubite şi încântătoare din lumină de pe Pământ, ne folosim de conjunctura energetică favorabilă pentru a vă reţine atenţia asupra unor probleme actuale de pe planeta voastră. Trei maeştri înălţaţi (Kuthumi, El Morya şi Saint Germain), reuniţi într-o singură voce, vrem să vă împărtăşim unele informaţii de utilitate în această ultimă perioadă a tranziţiei sistemului vostru planetar. Creatorul a cerut ca umanitatea, aflată pe planetă în acest foarte special şi spectaculos timp al înălţării spre dimensiuni superioare, să-şi ţină activată (deschisă) cât mai mult posibil chakra inimii, pentru a primii energiile divine ale purificării şi înălţării sufletului. Înaltele spirite, fiinţele de lumină, vor accesa chakra inimii celor care o lasă deschisă, chiar şi în timp ce ei dorm.  
După cum ştiţi, intrăm într-un nou ciclu energetic pentru care se fac preparative deosebit de intense.                                                                                                                                      
Ms. Sain Germain
Noi: Maestrul Kuthumi, Maestrul El Morya şi Maestrul Saint Germain am fost învestiţi cu energii din sufletul Creatorului, pentru a transmite omenirii voastre voinţa celei mai înalte Autorităţi Divine. În acest scop vom lucra intens cu frecvenţele chakrei inimii fiinţelor umane angajate în procesul de ascensionare.
Aceste vibraţii de lumina au o culoare albastru levantică şi sunt menite să creeze sentimente şi dorinţe de aliniere a fiinţei la armonia divină, atitudine de acceptare, pace şi relaxare.
Ms.El Morya
Lumina albastru lavadă aduce energii de relaxare care ajung în fiinţa voastră prin chakra inimii (Anahata). Totodată, aceste vibraţii luminoase vor aduce vindecare şi împăcare celor care se considerau separaţi de Dumnezeu, ca urmare a experienţelor pe care le avuseseră în această viaţă sau anterior. Va exista o alinare a durerii şi regretelor provocate de pierderea, din diverse motive, a unor fiinţe dragi, fie prin moarte fie prin acţiuni judecătoreşti.

Pentru mărirea efectelor acestor energii, cine doreşte poate să practice acel tip de respiraţie indicată în manualele yoghine de pranayama.
Este important că acest proces are loc acum în domeniul de frecvenţă caracteristic chakrei inimii. Beneficiarii acestor energii vor fi mai plini de compasiune şi de sentimente de iubire necondiţionată. Asigurarea unei curgeri libere a acestor energii vă va da o putere mai mare de înţelegere, un mai mare grad de conştientizare a tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru, mai multă lumină în inimile şi sufletele voastre. 
Un sentiment de pace extraordinară şi echilibru vor resimţi toţi cei care vor fi deschişi acestor vibraţii, modalitate prin care aceste fiinţe vor putea împărtăşi şi celorlalţi această minunată experientă.
Datorită frecvenţei albastru-lavandă va apărea o stare de profundă relaxare; la limită, unii dintre voi pot să aibă stări pasagere de letargice, oarecare somnolenţă, un fel de indiferenţă însoţită de un sentiment de siguranţă că nimic rău nu li se poate întâmpla.
Vă veţi creşte perioda de vitalitate. Nu vă neliniştiţi dacă veţi avea tendinţa de a vă reaminti anumite momente când aţi suferit din varii motive. Aceasta va fi o reacţie normală  prin care subconştientul vostru va dori să scoată din ceea ce este stocat în câmpul vostru auric, pentru a aduce vindecare fiinţei voastre totale. Este timpul purificării şi inventarierii depozitelor karmice şi eliberării a tot ceea ce nu vă mai serveşte.
Natalie
În această amplă acţiune de reordonare şi restructurare a fiinţei voastre, puteţi apela la  noi: Maestrul Kuthumi, Maestrul El Morya şi Maestrul Saint Germain pentru a vă ajuta în munca aceasta în care este implicată chakra inimii. 
O puteţi face înainte de culcare când puteţi invoca şi vizualiza cum o lumină cu vibraţia culorii albastru-lavandă vă pătrunde fiinţa prin centrul de forţă al inimii. 
Spuneţi: ” Invoc energia divină cu vibraţia culorii albastru lavandă, trimisă de Mestrii Kuthumi, El Morya şi Saint Germain, pe care îi rog ca în această noapte să mă asiste la încorporarea acestei vibraţii în întreaga mea fiinţă. Doresc ca fiinţa mea totală să fie cuprinsă de o stare de profundă linişte, înţelegere şi iubire. Fie ca vibraţia albastru-lavandă să vindece rănile din trecutul vieţii mele acutuale şi veţilor anterioare şi să-mi purifice fiinţa. Maeştrilor Kuthumi, El Morya şi Saint Germain, vă rog să integraţi fiinţa mea într-un triunghi de lumină cuprins între voi”
Imaginaţi-vă cum Maestrul Kuthumi stă în faţa voastră iar în părţile laterale se află Maestrul El Moryia, respectiv Maestrul Saint Garmain. Gândiţi şi spuneţi că acest triunghi de energie asigură protecţia voastră totală şi că începe procesul vindecării fiinţei voastre. (Se lasă timp pentru a experimenta acest lucru)
Spuneţi:" Energia primită prin chakra inimii dizolvă toată tensiunea, stresul, frica şi toate blocajele din fiinţa mea. Acum!" 
Mai rămâneţi în această stare de totală deschidere şi adresati mulţumiţi celor trei Maeştri pentru ajutorul şi asistenţa pe care v-au acordat-o. 
Întregul exerciţiu va dura cca 20 de minute.
In tot acest timp, respiraţi profund şi rar, simţiţi-vă cât mai confortabil.
Incercaţi ca în fiecare zi, atunci când vă puteţi permite câteva momente de repaus, să vă imaginaţi cum în jurul chakrei inimii voastre se formează, o zonă de energie albastru lavandă care vă asigură sănătate perfectă şi protecţie.

Ori de cîte ori vă încearcă o stare de disconfort, de oboseală, de nelinişte sau enervare, apelaţi la chakra inimii, vizualizând de fiecare dată cum este înconjurată de lumina divină a albastrului de lavandă.

Noi suntem mereu aici pentru voi şi vă iubim necondiţionat; apelaţi la ajutorul nostru ori de câte ori doriţi şi aveţi nevoie de un prieten.
Cu dragoste,
Maestrul Kuthumi, Maestrul El Morya şi Master Saint Germain

SURSA : http://lightworkers.org
(C.M.)

duminică, 21 august 2011

MESAJUL LUI MATEI pentru luna august 2011 (2)


11 aug. 2011; channeler Suzanne Ward)
(ultima parte)
15. Când cel mai Înalt Consiliu al Universului a programat naşterea Epocii de Aur, a fost anticipat faptul că unele suflete se vor declara împotriva părăsirii celei de a 3-a dimensiuni şi nu vor accepta tranziţia. Majoritatea însă au ales să-şi încheie ciclul karmic pentru a putea evolua împreună cu planeta în dimensiunile a 4-a şi a 5-a.Unii au ales ca această încheiere de ciclu să o petreacă în lumea spiritelor, adică în Nirvana, urmărind evoluţia Pământului în noul său amplasament, dimensiunea a 5-a, unde şi-au programat să se renască.

16. Ajutorul pe care-l puteţi acorda voi, în primul rând cei care sunteţi Lucrători în Lumină, este de a consilia sufletele care au nevoie să se trezască, dar numai în condiţiile în care ele acceptă ajutorul. Pentru aceasta, în majoritatea cazurilor, este suficient să vă străluciţi lumina (prin comportări precum compasiunea, iubirea, înţelegerea, altruismul şi spiritul de dreptate) pentru ca cei din jurul vostru să vi se alăture. Împărtăşiţi-vă cunoaşterea, mai ales spirituală, celor care o caută şi au nevoie de ea.

17. Persoanele fizice ale căror convingeri rigide sunt bazate pe dogme religioase false şi pe ştiinţa rău aplicată vor fi cele mai rezistente la evoluţie. Convingerile acestei categorii de fiinţe sunt însăşi temelia vieţii lor şi a familiilor lor. Dintre aceştia au fost recrutaţi acei oameni sinucigaşi care au săvârşit faptele de la "9 / 11", cei care întreţin flacăra războiului din Afganistan sau coagulează intenţiile războinice (Iran).
Cunoaşterea de către cei dragi a cauzei pentru care apropiaţii lor au dispărut de pe planetă poate fi uneori copleşitoare, dacă are loc în lumea pământeană. Când, la rândul lor, vor ajunge în Nirvana, vor cunoaşte întregul adevăr care însă nu va mai avea un impact teribil asupra lor, dat fiind faptul că gradul lor de înţelegere va fi diferit faţă de cel pe care-l aveau pe Pământ. Până atunci, ei au nevoie de compasiunea voastră care să-i ajute să depăşească asemenea situaţii.
18. Nu fiţi mâhniţi dacă programul celor pe care-i iubiţi este diferit de al vostru, în cazul în care voi v-aţi înscris pe calea ascensiunii iar ei încă nu s-au trezit sau refuză să vi se alăture. Deşi, în general, ascensiunea în grup este frecvent întâlnită, nu este obligatoriu ca toţi să pornească sau să ajungă simultan la capătul drumului. Tot astfel, viteza cu care înaintează poate fi diferită de la o etapă la alta şi de la entitate la entitate.
19. Cu cât un suflet este mai evoluat, cu atât disponibilitatea lui de a-i ajuta pe allţii va fi mai mare.Unii dintre voi aţi venit pe Pământ, în această viaţă, din dimensiuni superioare, tocmai pentru a vă aduce contribuţia la creşterea frecvenţei de vibraţie a oamenilor dornici să-şi accelereze evoluţia.
20. Mulţi Lucratori ai Luminii, cu multe vieţi şi experienţă anterioară, sunt în prezent plasaţi în posturi de decizie în diferite state ale lumii tocmai pentru a putea face mai mult pentru cei care au nevoie. În marea lor majoritate însă, fiinţele umane trezite nu deţin funcţii semnificative dar prin lumina lor interioară influenţează benefic pe cei de lângă ei. Prin exemplul personal, Lucrătorii în Lumină aduc împăcare, încredere, calm şi bunădispoziţie în rândul celor cu care relaţionează. Epoca de Aur este în orizontul apropiat, se apropie cu repeziciune, mulţi dintre voi fiind deja influenţaţi de proximitatea acestei noi ere.
În contextul celor care se întâmplă acum pe planeta voastră, este palpitant să fii martor al prefacerilor care au loc cu mare repeziciune şi într-un fel pe care poate doar sufletele bătrâne l-au mai întâlnit în lunga lor existenţă.
21. Acum, vom aborda şi alte subiecte asupra cărora am fost întrebat, cu deosebire de cei nou intraţi în cercul recepţionării mesajelor noastre.
22. La o astfel de întrebare răspund că tulburările grave care apar în diverse locuri de pe planetă, au menirea de a accelera ascensiunea planetei şi fiinţei umane individuale şi colective ca urmare a acumulării unor cantităţi din ce în ce mai mari de lumină din planurile înalte, provocată de creşterea exponenţială a sufletelor care se trezesc şi de plecarea din acest plan a acelor suflete mai puţin evoluate, care nu mai pot face faţă frecvenţelor crescute ale energiilor care se ancorează acum pe planetă. Plecarea lor diminuiază negativitatea ce mai trebuie înlăturată de pe Pământ.
23. Nu doar economiile naţionale, dar şi economia globală se îndreaptă spre colaps. Scoaterea din impas va reveni unor persoane fizice onorabile, incoruptibile şi cu un înalt nivel de conştiinţă.
24. La nivelul gândirii actuale, guvernele nu-şi propun confiscarea averilor tezaurizate, averi care însumează multe trilioane de dolari, deşi modul lor de obţinere rareori a fost unul legal. În vârful acestor acumulări se află Illuminati.
25. Consilierea financiară nu face parte din delegările noastre de competenţe. Particularizat, putem totuşi aprecia că este bine ca, în măsura posibilităţilor, să dispuneţi de unele sume de bani şi bunuri de largă utilitate, în cazul apariţiei unor întreruperi mai îndelungate a energiei electrice în aşa fel încât disconfortul pe care vi l-ar produce această lipsă să poată fi atenuat în diverse moduri.
26. În lunile următoare, toate legile nedrepte vor fi modificate sau abrogate, cu deosebire legile impuse cândva de forţele întunecate. Tot astfel, legile pe care reprezentanţii Illuminati doresc să le legifereze, nu vor fi aprobate de cei abilitaţi.
27. Misterioasa Planetă X (Nibiru) sau orice alt corp ceresc nu se îndreaptă spre Pământ şi nici nu este prevăzut a avea loc vreo coliziune cu acesta. Centura fotonică se află la foarte mare depărtare de Pământ şi nu se întrevede ca într-un viitor previzibil să aibă efecte asupra planetei voastre. 
28.Exploziile şi masacrul din Norvegia nu au fost un "steag fals"(!?). Făptuitorul este un exemplu de ceea ce se poate afirma despre un suflet "rău" în societatea umană. 
29. Lunga perioadă în care Illuminati au boicotat şi interzis continuarea perfecţionării tehnologiilor de obţinere a energiei gratuite va lua sfârşit în următoatele căteva luni de zile prin reluarea programului HAARP (Nota C.M.:High Frequency Active Auroral Research Program).
30. Echipamentele de comunicaţii fără fir care au influenţă negativă asupra creierului, în dimensiunea a 3-a, nu au nici un fel de impact asupra fiinţelor care şi-au crescut frecvenţa de vibraţie, corespunzotor pentru nivele superioare, 4D şi 5D. Aceste echipamente sunt deci inofensive faţă de cei evoluaţi spiritual.
31. Eliminarea poluanţilor din sol, apă şi atmosfera va include şi uraniul sărăcit precum şi  deşeurile radioactive nucleare. În viitorul destul de apropiat, instalaţiile nucleare de orice fel vor fi dezafectate, renunţându-se la tehnologia de oţinere a energiei prin fisiune nucleară (Nota C.M.: Şi când te gândeşti că în timp ce unele guverne iau masuri de renunţare la centralele nucleare,cazul Germaniei, guvernanţii noştri menţin programul de construire a încă două unităţi energetice la Cernavoda, în loc să se orienteze spre construirea centralelor eoliene, hidro, biogazului etc, unde România dispune de posibilităţi importante)
32. Toate beligeranţele se vor încheia progresiv iar trupele dislocate în diverse teatre de operaţiuni sau supraveghere vor fi retrase şi lăsate la vatră. Aceasta înseamnă că toate bazele militare de pe teritorii străine vor fi desfiinţate.
33. Şomajul şi sărăcia vor înceta să mai existe deoarece banii şi resursele naturale ale planetei vor fi distribuite în mod echitabil. Acest punct din program este prioritar în activitatea fiinţelor de lumină care ajută la instaurarea Epocii de Aur pe Pământ.
34. Animale care servesc ca sursă de hrană pentru om şi pentru animalele de pradă, au în programul lor de viaţă acceptarea la nivel de suflet pentru a fi hrană pentru alţii. Însă omul, ca fiinţă cu conştiinţa cea mai înaintată are obligaţia de a fi recunoscător acestor animale care se sacrifică pentru el. Sacrificare acestor animale trebuie făcută cu iubire şi fără brutalitate. Toate anumalele servind acestui scop (alimentar) sunt, la nivel de suflet , recunoscătoare pentru acest rol (de cedare a corpului fizic) care serveşte şi evoluţiei sufletelor lor.
35. Nici creşterea frecvenţei de vibraţie, nici viaţa în Epoca de Aur nu impun necesitatea unui regim alimentar exclusiv vegetarian, însă fiinţele vor constata singure că a consuma altă fiinţă din lanţul trofic nu aduce niciun fel de avantaj consumatorului de carne. Pe măsură ce vă veţi creşte vibraţia, veţi constata că un regim alimentar vegetarian vă favorizează curăţenia trupului, menţinerea unei sănătăţi perfecte şi acumularea energiilor luminii. Oamenii se vor orienta spre consumul de vegetale şi fructe care au încorpotate elementele luminii şi frumuseţea naturii.
 36. Dacă am cunoaşte când solii civilizaţiilor universului vor descinde pe Pământ, ne-ar face o mare plăcere să vă facem cunoscută acea dată. Nu se poate stabili din timp momentul debarcării din cauza multelor variabile care intră în componenţa acestei ecuaţii. Totul trebuie făcut la un anumit nivel de vibraţie şi cu respectarea liberului arbitru al tuturor factorilor implicaţi în producerea acestui atât de aşteptat, dar şi controversat, eveniment.
37. Între dimensiunea a 3-a şi a 4-a nu există o delimitare fizică, o barieră,  ci doar o stare de vibraţie deosebită, o energie luminoasă de o anumită calitate. Dar fluxurile energetice nu se blochiază într-un anumit sector de unde ar porni alte fuxuri. Întreaga energie a cosmosului cunoaşte o stare de curgere continuă care poate manifesta stări de flux şi reflux, adică stări de extindere sau contracţie. Numerotarea dimensiunilor (deci şi a densităţilor) s-a făcut doar pentru o mai clară şi practică înţelegere. Mai trebuie subliniat că pe parcursul existenţei sale infinite, un suflet  poate înainta în domenii de frecvenţă superioare dar poate şi regresa în dimensiuni cu vibraţie mai joasă, funcţie de faptele, experienţele şi gândurile sale, adică de comportamentul său în zona în care a ajuns să trăiască.
38. Existenţa în densitatea a treia este deosebit de dificilă, deoarece cuprinde mulţi factori contradictorii, multă opoziţie, mari diferenţe între nivelul de frecvenţă cel mai de jos şi nivelul cel mai apropiat de 4D. Uneori, discrepanţele sunt ca acelea dintre zi şi noapte. Procesul evolutiv de la a 3-a la a 4-a dimensiune poate fi asemănat cu ascensiunea pe o pantă nesigură şi plină de pietre în poziţii instabile, gata să se prăvălească peste cel care încearcă să escaladeze muntele.
39. Folosind în continuare analogia, vom spune că, în urmă cu 70 de ani, atunci când s-a plecat masiv pe calea ascensiunii, marea majoritate a locuitorilor Pamantului au pornit de la baza muntelui, puţini fiind plasaţi deja pe pantă.
De atunci, mulţimea de fiinţe umane s-a dispersat: unii au început să urce şi se află la diverse nivele pe pantă (cei mai mulţi sunt pe la jumătatea drumului), unii au depăşit această cotă şi se află destul de aproape de vârf iar alţii au „înfipt deja drapelul la cota cea mai înaltă”.  Desigur, pentru învingători, FELICITĂRI ! dar pe ceilalţi îi încurajem spunându-le că NU ESTE ATÂT DE IMPORTANT SĂ CÂŞTIGI CURSA, MAI IMPORTANT ESTE SĂ O TERMINI. Toţi cei care vor atinge vârful vor fi declaraţi învingători. Din păcate, unii nu au crezut în posibilităţile lor, sau descurajat ori le-a fost lene sau s-au lăsat ademeniţi de forţele răului preferând fie să rămână la poalele muntelui fie să se îndepărteze cât mai mult de el.
 40. Cei care vor ajunge în Epoca de Aur vor constata că, în timp, îşi vor recăpăta abilitatea de a comunica telepatic atât cu umanii cât şi cu alte fiinţe (Nota C.M.:din lumea animală şi chiar vegetală!). La un asemenea stadiu nu veţi mai avea nevoie de translatori dintr-o limbă în alta.
41. Karma nu este neapărat diferită pentru fiecare viaţă. În evoluţia care presupune încă existenţa karmei, cel mai adesea sufletele vor prefera reîncarnarea, pentru a lichida acumulările karmice, aceasta fiind modalitatea cea mai rapidă.
42. Toate sufletele au liber arbitru, indiferent de nivelul de evoluţie la care au ajuns sau de locul în care se află plasaţi în univers, fie că sunt în corp fizic sau în spirit..

43. Epoca de Aur a fost numită astfel pentru că viaţa în această lume este complet diferită de cele pe care le-aţi trăit până acum. În Epoca de Aur, racilele societăţilor umane (ură, lupta pentru existenţă, răzbunarea, teama, sărăcia, boala, poluarea, întunericul) nu vor mai exista. În schimb, lumea va fi fericită, iubitoare, sănătoasă si îndestulată cu tot ceea ce fiecare îşi doreşte (Nota C.M.: Aceasta deoarece fiinţa umană va avea acces la infinita sursă de energie care, se va metamorfoza la dorinţă în tot ceea ce vom dori. Nu trebuie să considerăm această promisiune ca pe o utopie deoarece totul este făcut din energie iar energia este nelimitată; important este accesul la această energie şi cunoaşterea alchimiei de a o transforma).   

44. În plus, lumea spiritelor şi civilizaţiile care au ajuns la înalte performanţe în toate domeniile sunt nerăbdătoare să vă pună la dispozişie tot ceea ce aveţi nevoie pentru a progresa rapid, devenind abţi să faceţi parte din Marea Familie Cosmică care a atins înalte nivele de dezvoltare înaintea voastră. De fapt, deşi nu-i vedeţi, mare parte dinte ei trăiesc de mult printre voi.
Suzanne Ward
Gâniţi-vă numai la îngerii voştri păzitori, la ghizii voştri spirituali, la Înaltele Spirite care coboară periodic printre voi pentru a vă ajuta, la puzderia de nave spaţiale cu care fraţii şi surorile voastre survolează cerul planetei, sau la sufletele celor care şi-au părăsit corpul şi care revin în spirit lângă cei dragi pentru a le fi un sprijin eficient, deşi nevăzut.

45. Dragii noştri, continuaţi-vă călătoria fascinantă în deplină bucurie şi încredere că tot ceea ce vi se întâmplă, bine sau aparent rău, este menit să vă apropie tot mai mult de momentul în care lumea voastră, împreună cu planeta, va face saltul în dimensiuni superioare, moment care va însemna naşterea Epocii de Aur pe Noul Pământ.
Matei.

(C.M.)        

vineri, 19 august 2011

MESAJUL LUI MATEI pentru luna august 2011 (1)


(11 aug. 2011; channeler Suzanne Ward).
 Pieţele de capital; Murdoch, imperiul media; situaţia somalezilor; revoltele din Anglia; Congresul SUA; ultima suflare a dualităţii; preşedintele american Obama; disponibilitatea lucrătorilor în lumină; misiuni; schimbări viitoare; aspecte ale Epocii de Aur; explicarea densităţii; ajutorul nevăzut.

1. Aici este Matei care vă transmite sentimentele de iubire ale tuturor fiinţelor de pe această staţie spaţială.
Chiar în timpul ultimelor decenii au existat puţine dovezi că viaţa Pământului era în pericol şi că se întreprindeau multe acţiuni de salvare a sistemului vostru planetar. Abia de la începutul primului deceniu al noului mileniu au început să fie recunoscute semnele incinfundabile ale unor acţiuni profunde şi de amploare, menite să salveze viaţa de pe planetă şi planeta însăşi.

2. Ultimele două săptămâni sălbatice pentru pieţele de capital au arătat că Illuminati au pierdut controlul pieţei financiare mondiale pe care mult timp au manipulat-o în aşa fel încât, prin diverse speculaţii, au reuşit să acumuleze averi inimaginabile. Maşinaţiunile lor mai au încă un anume impact asupra tranzacţiilor de rebound (recul) al preţurilor dintr-o ţară sau alta, astfel că apar confuzii, dezorientări şi volatilităţi în piaţa de capital. Sunt ultimele încercări disperate ale profitorilor de până acum pentru a nu-şi pierde poziţiile. Puţin a mai rămas însă până când în sectorul bancar se va crea o nouă bază, care va descătuşa comerţul mondial care va funcţiona pe principii noi, mai sănătoase şi mai echitabile.
3. Dezvăluirile asupra celor care s-au întâmplat în imperiul media, Rupert Murdoch, influenţa lor asupra cercurilor guvernamentale şi viclenele metode de obţinerea informaţiilor vor duce la dispariţia acestui tip de programe care erau folosite pentru manipularea opiniei publice.
Mass-media aservită Illuminati a utilizat diversele programe şi modalităţi pentru a alimenta lumea cu informaţiile care-i avantajau pe stăpânii de la care primesc simbria. Multe dintre aceste informaţii sunt trunchiate, scoase din context, interpretate tendenţios, focalizate pe ţinte false, pentru a abate atenţia de la adevăratele probleme ale ţăriilor şi popoarelor (Nota C.M.: Nu voi înceta să exemplific, la acest subiect, marele rău pe care-l fac unele dintre componentele mass-mediei româneşti, printre cele mai malefice sunt posturile tv Antena 3,2,1, Realitatea şi, mai nou, OTV. Evenimente de prim rang cu care ne putem mândri sunt trecute sub tăcere pentru a da impresia că nimic nu se întâmplă bine în această ţară).
4.Calvarul a milioane de somalezi care mor pur şi simplu de foame, a fost readus în atenţia lumii prin strădania Lucrătorilor în Lumină, care încearcă să activeze o acţiune de salvare a acestei populaţii.
5. Revoltele şi distrugerea pe scară largă din Londra şi din alte oraşe ale Angliei este probabil să se răspândească din cauza condiţiilor grele de viaţă ale unei importante pături sociale, din care tinerii sunt majoritari. În ultimii ani s-a produs o polarizare puternică în sensul că cei săraci au devenit şi mai săraci iar cei bogaţi au continuat să se îmbogăţească. Jaful şi incendiile care au avut loc reprezintă strigătul de disperare al celor tineri pentru care nu se face aproape nimic care să le dea o speranţă într-un viitor mai bun.
6. Este aceeaşi disperare care a dus la lupte înverşiunate ale celor oropsiţi împotriva celor care-şi exploatează popoarele de foarte mulţi ani. Regimurile despotice au condus ţările astfel încât jaful prin legi promulgate în favoarea bogaţilor să le asigure continua îmbogăţire. Diferenţa dintre aceste revolte şi cele din Anglia este că în ţările subdezvoltate s-a generalizat un conflict armat în care răsculaţii sunt priviţi cu simpatie în afara graniţelor, mai ales în lumea occidentală. Cei din Anglia au iniţiat revolte spontane, neorganizate şi nemilitarizate. În plus cei revoltaţi sunt consideraţi huligani şi jefuitori de către majoritatea populaţiei din ţară şi de peste hotare. Ei nu au reuşit să-şi cristalizeze o formă de protest în limitele legii şi nu au un program clar de revendicări.
7. Recent, Statele Unite ale Americii au intrat în atenţia întregii lumi ca urmare a posibilităţii de intrare în insolvenţă, dacă Congresul nu ar fi aprobat creşterea plafonului de îndatorare (şi aşa enorm). În cel de al 12-lea ceas s-a căzut de acord asupra acestui punct divergent, între Guvern şi Congres, după care, congresmenii au intrat în vacanţă. De  fapt problema nu a fost rezolvată ci doar amânată.
8. Şi acest caz ca şi toate celelalte, în care chestiuni financiare şi sociale se acutizează fără a li se găsi o rezolvare durabilă şi de fond, sunt exemple tipice de exprimare a dualităţii în care se încearcă menţinerea vechilor sisteme şi politici caracteristice dimensiunii a 3-a de care planeta şi sistemul planetar se îndepărtează tot mai mult. Aşa zisele soluţii găsite unor probleme de actualitate sunt doar încercări cărora noi nu le acordăm nicio şansă. Încăpăţânarea cu care magnaţii şi guvernanţii insistă să scoată societatea din impas nu va face decât să generalizeze şi să agraveze boala.
9. Un alt aspect al dualitatii este găsirea unui ţap ispăşitor pentru starea nesatisfăcătoare pe plan social, economic, financiar în loc ca fiecare verigă să-şi accepte responsabilitatea şi să se ia măsurile cele mai adecvate, măsuri care stau la îndemâna celor ce deţin puterea economică şi politică în fiecare stat.

Oamenii din Statele Unite şi din alte ţări, care dau vina pe preşedintele Barack Obama pentru tulburările economice din SUA, care afectează şi alte naţiuni, nu prea sunt dispuşi să accepte că esenţa fenomenului are rădăcini în separarea dintre naţiuni, dintre popoare, între care nimeni nu caută consensul, sau dacă-l caută o face cât se poate de părtinitor. Acestor acţiuni şi gândiri divergente emanate de fiecare guvern în relaţia cu celelalte, li se opune Obama, a cărui viziune este de a reuni forţele, inteligenţele şi resursele omenirii în folosul fiecărui locuitor al planetei.

10/11. Este mult mai uşor de elaborat un program înainte de naştere decât a-l realiza în condiţiile în care te naşti în dimensiunea a 3-a, unde vei avea de înfruntat multe zone şi fiinţe încărcate de energii negative ale  întunericului.
Obama a fost de la începutul preluării funcţiei de preşedinte hotărât să lupte cu întunericul, aşa cum există în programul său de viaţă cu care a venit pe Pământ. Există însă o opoziţie puternică a forţelor retrograde care acţionează permanent şi îndârjit pentru ca ideile novatoare ale Preşesintelui să nu fie puse în practică. Nu se pune problema că această opoziţie ar putea anihila efortul lui Obama dar, deocamdată,  progresele se obţin destul de lent şi cu foarte mare efort.

12. Multă lume nu poate înţelege ce se întâmplă în această ultimă perioadă pe Pământ şi cu Pământul. Semnele şi evenimentele care apar sunt analizate destul de prost de către foarte mulţii "experţi" care dau explicaţii dintre cele mai năstruşnice şi lipsite de adevăr, derutând şi mai mult lumea preocupată mai mult de asigurarea traiului material zilnic şi mai puţin de spiritualitate. Majoritatea acestor "specialişti" apelează în analizele lor la date statistice ca şi cum lumea nu ar mai fi evoluat.evoluat. Asemenea diagnosticări derutează pe cei ignoranţi căci dinamica cu care înaintează lucrurile în fiinţa umană, pe planetă şi în univers mai ales de câţiva ani încoace, cunoaşte un înalt grad de transformări nemaiîntâlnite în trecutul planetei. Pentru un observator calificat şi aflat în afara planetei nu este greu de sesizat că cu toată opoziţia forţelor întunecate, dualitatea dispare treptat, graniţa dintre bine şi rău se estompează, călătoria Pământuilui spre dimensiunile cu mai multă lumină şi mai multă conştiinţă continuă iar vibraţia sistemului are un trend crescător şi ireversibil.
Aţi făcut paşi importanţi pe drumul către UNITATE. 
13. Noi v-am avertizat că pe drumul pe care v-aţi înscris ar putea exista încă şi mai multe obstacole în această ultimă etapă a încheierii ciclului cosmic în care sunteţi angrenaţi. Încă mai există multă corupţie, mută lăcomie şi dorinţă de acumulare de bani şi bunuri materiale, multă dorinţă de dominare, mai cu seamă din partea celor ignoranţi spiritual. Încă mai sunt destule fiinţe umane care se mai lasă manipulate de forţele Illuminati.  Va exista însă un final al acestor manifestări îndreptate împotriva fiinţei umane şi a adevărului. Data limită este decembrie 2012. Aceasta trebuie să vă dea curaj şi puterea de a rezista.
Suzanne Ward

14. O puteţi face! Folosindu-vă experienţa acumulată în multele voastre vieţi, făcând apel la unitate şi sprijin între cei care ştiţi despre ce este vorba, utilizându-vă înţelepciunea,  disponibilitatea spirituală, emoţională şi psihică, sunteţi pregătiţi să gestionaţi cu succes toate evenimentele şi stările prin care va trebui să treceţi voi şi Mama Gaia. 
Dacă cei pe care încercaţi să-i treziţi vă refuză ajutorul şi declară că le place starea de dualitate în care se află, lăsaţi-i să-şi urmeze calea pe care şi-au ales-o. Probabil că şi-au pus ceasul deşteptător să sune la altă oră.  


SURSA : http://www.matthewbooks.com
(C.M.)

joi, 18 august 2011

UN DIALOG ÎNTRE Arhan.MIHAIL ŞI STEVE BECKOW (3)


(3 August 2011: channeler: Linda Dillon)
(ultima parte)

AAM: Acum, pentru că a venit vorba, fiecare fiinţă are nevoie să-şi asculte inima, nu să se teamă de judecata cuiva. Dar, dacă doresc să se îndrepte către noi pentru clarificări, să ceară asistenţă, o pot face, mai ales în această perioadă tumultoasă.

Noi suntem gata să vă ajutăm. Uneori, şi cu deosebire acum, unii ar fi bine dacă ar renunţa la unele plăceri a căror practică nu este în folosul lor. Trebuie să se întrebe dacă ceea ce fac şi doresc este în folosul iubirii de sine şi al iubirii aproapelui. Prin ceea ce fac, onorează CEEA CE SUNT EI CU ADEVĂRAT? Se pare că aici este cheia problemei. Am dreptate? 
S : Da. Mulţumesc. Pare a fi destul de clar, pentru cine vrea să audă. Revin o întrebare pe care doream s-o pun. Am spus cititorilor articolelor mele că am bănuiala că majoritatea seminţelor stelare s-au înălţat deja căci, ce rost ar fi avut ca ele să ceară să fie acum pe Pământ dacă nu cu scopul de a utiliza prilejul de a se înălţa în această perioadă favorabilă? Am dreptate? 
AAM: Da, dar ele au venit pe Pământ acum când este mai greu şi ajutorul lor mai necesar.
S: Înţeleg. Şi-au terminat treaba şi deja s-au înălţat, în marea lor majoritate?  
AAM: Nu contează unde sunt ei acum, important este că vor continua să vă ajute. Periplul lor a făcut ca vălul dintre dimensiuni să se subţieze tot mai mult, şi calea de comunicare dinte lumi să fie din ce în ce mai posibilă şi mai uşor de străbătut. Aşa că, puteţi conta pe prezenţa şi ajutorul lor ori de câte ori este nevoie. 
S: Okay. Şi ce de ce sau de cine depinde momentul în care vălul se va da la o parte?
AAM: Este o combinaţie de condiţii în care 90% contează factorul individual. 
S.: Ce să înţeleg prin acest termen- individual?  
 AAM: Decizia, hotărârea fiecărui individ.(Râde), că s-a săturat de vechi şi vrea ceva nou.
S: Bine. Atunci, eu m-am săturat! (Râde).
AAM.: Ceea ce mai ai tu la ochi este la fel de subţire precum tifonul.
S: Ei, da, mai merge. Mulţumesc!(Râde).
AAM: Nu e cazul să te subestimezi. Ceea ce tu numeşti bănuieli reprezintă viziune, prietene.
S.: Asta este bine de ştiut. Cu certitudine, ceea ce simt este mai mult decât ceea ce spun.
Linda
AAM: Certitudinea îţi vine dintr-un loc al înţelegerii şi cunoaşterii. Următorul pas, prietene, va fi acceptarea.
S.: Minunat! Apreciez foarte mult ceea ce mi-aţi comunicat în această întâlnire. Pentru mine va fi de mare utilitate dar şi pentru toţi aceia care aveau nevoie de răspunsuri la întrebările care-i frământau.
AAM: Simţiţi inima şi iubirea mea în inimile voastre. Eu sunt cu voi întotdeauna. Fiţi binecuvântaţi!
S: Multumesc.
AAM: Rămâneţi cu bine! 
S.: Mulţumesc, Doamne!
                                            S F Â R Ş I T
SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)