Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

NATURA TĂRÂMULUI ANGELIC (1)

MESAJ DE LA METATRON
(14 ian. 2011, channeler: Tyberron)
(prima parte)

Salutări! Eu sunt Metatron, Lord al Luminii! Noi vă acordăm fiecăruia dintre voi iubirea noastră necondiţionată. Vă cunoaştem pe de rost pe fiecare după inima voastră, după tonalitatea vocii, după numele pe care-l purtaţi. Întotdeauna a fost aşa!

Vom vorbi despre natura Luminii şi despre Fiinţele Angelice ale Luminii.
În prezent, umanitatea intră într-o etapă de expansiune extra şi intradimensională. Aceasta se datorează nu în mică măsură poziţiei actuale a planetei Pământ în Galaxie, zonă aflată într-un proces de ascensionare.
Pământul, şi Galaxia Calea Lactee, aşa cum am mai spus şi în comunicările anterioare, au intrat într-un ciclu de iluminare extremă, o "Zonă fără rotaţie de spin", care nu aruncă umbre [Nota C.M.: un corp nu lasă umbre dacă sursa care-l luminează este plasată perfect la zenitul axei de rotaţie a acelui corp iar rotaţia se execută cu abatere zero faţă de ax - adică este perfect centrat. 
Inainte de a fi ajutat cu imense cantităţi de energie luminoasă, Pământul se rotea în jurul propriei axe cu un unghi din ce în ce mai mare, şi dacă nu s-ar fi intervenit, planeta putea să-şi părăsească orbita de mişcare în jurul Soarelui, cu consecinţe dezastruase pentru întregul sistem planetar. Rotaţia fără abatere în jurul propriei axe, denotă faptul că şi viteza unghiulară a crescut. Gândiţi-vă la funcţionarea unui titirez (spârnel!)]

Cum Pământul este plasat în ’’prima linie’’ a expansiunii, vălul rămas de înlăturat a devenit extrem de subţire iar modificăriele s-au accentuat. În această fază, creşterea dimensională este acum supravegheată de forţe cosmice alocate exclusiv şi specializate pe sistemul vostru planetar.
Vechile concepţii eronate sunt rapid înlăturate, fiind înlocuite cu substanţa nediluată a adevărului. Este timpul trezirii şi al recăpătării cunoaşterii, mult timp acoperită de vălul uitării.
Noi vă spunem că, la origine, sunteţi cu toţii uimitoare fiinţe de Lumina Divina.

Natura codificată a Luminii

Pământul primeşte spectre diverse de lumină derivate din Unica Vibraţie Divină. Fiecare bandă de lumină are caracteristici proprii care o particularizează şi o face inconfundabilă ca însuşiri şi proprietăţi. Lumina este purtătoare de informaţie, de coduri, programe şi culori, toate având rolul de a asista şi sprijini planeta în tot ceea ce-i este necesar pentru a evolua în concertul Universal şi Cosmic, ca un membru recunoscut de toată comunitatea astrelor. Evident că în aceiaşi termeni este privită şi creaţia de pe planetă, cu avangarda sa, Umanitatea.

În timp ce soarele sistemului vostru solar este principala sursă de lumină pentru Pământ, este important să reţineţi că acest astru nu este nici pe departe unica sursă de lumină pentru planetă. Soarele vostru este cel mai mare şi mai apropiat astru faţă de Pământ dar există încă extrem de multe atele care îşi trimit lumina către planetă, prin radiaţie directă sau indirectă. Cel mai mare dintre aceşti sori este Soarele Central (aflat,după cum se spune, în centrul galaxiei n.m.).
Pe de altă parte trebuie spus că fiecare planetă, deci şi Pământul, are propriul său filtru care nu lasă să treacă decât anumite frecvenţe din spectrul cosmic total de lumină, în concordanţă perfectă cu dimensiunea în care există planeta respectivă, cu nivelul de conştiinţă corespunzător civilizaţiei care există pe ea, cu structura şi componenţa florei şi faunei din fiecare sistem planetar. Totul este astfel coordonat încât să se asigure cele mai bune condiţii de existenţă şi evoluţie ale sistemului [comunicarea acesta, făcută de Arh. Metatron, reactualizează şi reconfirmă cele cuprinse în cartea PĂMÂNTUL ŞI LUNA, dictată de Dumnezeu lui Jakob Lorber (1800-1864). Pe http://ascensiuneaspiritului.blogspot.com este postată, în serial, această carte].

Majoritatea oamenilor au abilitatea de a vedea cu ochii fizici doar spectrul vizibil al luminii. Toţi sunt de acord că omul nu ar putea trăi fără lumina soarelui care-i asigură sănătatea corpului fizic şi desfăşurarea în parametri ai proceselor fizico-chimice din corp, fotosinteza plantelor etc. Noi vă spunem însă că şi fiinţele care trăiesc în Pământul interior, au o sursă de lumină care le asigură existenţa.
Cu titlu de noutate, vă spunem că multe planete populate, printre care şi Pământul, din această parte a Cosmosului, au lumi interioare, altele decât cele de la suprafaţă.
Sursa lor de lumină, care le asigură viaţa, este lumina policromă emisă de structurile cristaline din interiorul planetei. Lungimea de undă a acestui spectru luminos trece dincolo de ceea ce cunoaşteţi voi ca fiind razele gama.
Lumina total albă este, aşa cum ştiţi, o policromie, formată din toate celelalte culori (cu excepţia negrului) vizibile ale spectrului solar.

Cele 12 chakre ale fiinţei umane (probabil, aţi aflat până acum că nu mai aveţi doar 7 chakre) luncrează ca vortexuri (porţi intrare-ieşire) direct cu Mer-Ka-Na, fiecărui centru de forţă corespunzându-i o anume gamă de frecvenţe, care particularizează culorile chakrei. Cândva veţi locui şi în lumea aceasta interioară a planetei.

Finalizarea în 2012, a reţelei cristaline va aduce schimbări în modul în care Pământul şi omenirea vor primi lumina.
Grindul (reţeaua)144 va începe în urmatoarele 2-3 secole să modifice spectrul luminos care va ajunge pe planetă, un spectru diferit de cel actual.
Noul aranjament (structură) va avea capacitatea de a atrage, refracta, reflecta şi difuza vibraţiile luminoase dintr-un mediu dimensional în altul, la alte viteze decât viteza actual cunoscută a luminii. Noi tipuri de lumină în formaţiunile cristaline vor apărea. Cu timpul, va putea fi depăşită chiar şi geometria complexă a dublului penta-dodecaedrului, cu cele 144 faţete ale sale.
Matricea fizică a omului va evolua, ca rezultat direct, al modificărilor în spectrul luminos incident, ceea ce va face ca fiinţa umană să devină capabilă să lucreze cu noile coduri cuprinse în spectrul luminos recepţionat.
Organismul uman va deveni mai luminos şi semi-transparent; va fi mai puţin afectat de gravitaţie şi mai puţin dens. Omul va trece de la corpul pe bază de carbon la cel pe bază de siliciu, ceea ce va explica apariţia caracteristicilor cristaline(luminozitate, duritate, invulnerabilitate la boli, viteză de reacţie mult mai mare, capacităţi de gândire elevată mult ridicată, creşterea foarte mare a duratei de viaţă etc).

Un nou Soare
Soarele vostru se schimbă. Până acum el a fost un soare condiţional, în raport cu Pământul. De la căderea firmamentului, el a jucat un rol neprogramat în aspectul dual al planetei Pământ. Când în 2012 Gridul cristalin 144 va fi complet în noua sa structură, va începe crearea Noului Firmament. Acest lucru va permite ca planeta să primească lumină "necondiţionată". Fiinţa umană va avea abilitatea de a absorbi un larg spectru de lumină ceea ce-i va amplifica percepţiile[Nota C.M.: Aşa cum s-a mai spus, reţeaua energetică (gridul) a Pământului este un filtru care nu lasă să treacă spre planetă decât anumite frecvenţe ale luminii cosmice, pentru a proteja sistemul planetar, aflat încă în 3D, adică funcţionând pe frecvenţe joase.După 2012, odată cu ascensiunea Pământului, filtrul energetic (modificat) va permite unui larg spectru de lumină să ajungă pe Pământ]
Tranziţia Cristalina a Pământului este sursa de bază a Ascensiunii planetare. Aceasta oferă o lumină mai cuprinzătoare, un spectru luminos mai bogat şi mai complex. Ca o consecinţă, gradul de înţelegere a fiinţei umane va creşte iar tărâmul angelic se va apropia (ca urmare a ridicării frecvenţei de vibraţie a sistemului planetar, apropiindu-se de cel angelic)

Tarâmul Angelic
Dragilor, starea de "Ilumininare" se regăseşte la o fiinţă întegral pătrunsă de lumina cristalină. În fapt, ascensiunea constă în tranziţia planetei la structura cristalină. În natură, această strucrură cristalină va permite o creştere dimensională, dar şi trecerea omenirii la noua Mer-Ka-Na, care-i va aduce abilitatea unei mai mari absorbţii a energiei luminoase şi o apropiere de tărâmul angelic.
Regatul Angelic este greşit înţeles în anumite aspecte ale naturii şi a scopului său de bază.
Îngerii sunt într-adevăr "Mesageri ai lui Dumnezeu". Dar ce inseamna asta?
Îngerii sunt fiinţe multidimensionale de Lumina care au un rol mult mai important decât acela de mesageri. Ei sunt fiinţe conştiente de reprezentare a Esenţei Divine, plasate pe domenii de frecvenţă cheie în asistarea evoluţiei umanităţii. Structura lor este iubirea adică vibraţia cea mai înaltă din univers. Trebuie să facem menţiunea că prin IUBIRE nu trebuie înţeles doar acel sentiment comun (dar special) al omului faţă de altă fiinţă. Noţiunea de IUBIRE trebuie înţeleasă într-un sens mult mai larg şi mai complex.

Aşa cum v-am mai spus, cea mai înaltă formă de iubire este "IUBIREA NECONDIŢIONATĂ". Deşi acest tip de iubire poate fi întâlnit şi în cea de a 3-a dimensiune, ea este o caracteristică generală deabia din a 5-a dimensiune şi poate fi înţeleasă total şi corect doar de fiinţele care trăiesc cel puţin în această dimensiune superioară. Dimpotrivă, IUBIREA CONDIŢIONATĂ este un atribut, o însuşire proprie dimensiunilor inferioare. In planurile inferioare iubirea condiţionată este tratată ca monedă de schimb sau ca marfă de troc.

SURSA: www.Earth-Keeper.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu