Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 13 septembrie 2010

MESAJUL LUNII SEPTEMBRIE 2010

De la MATEI
- partea I -

(11 September 2010, channeler Suzanne Ward)

1. Aici este Matei, care vă transmite salutări din partea tuturor sufletelor aflate pe această staţie. Adevărul nu este încă lesne cunoscut de toată lumea însă permanenta lui eludare a compromis serios sursele mass-media preocupate mereu în a ascunde marile afaceri oneroase care încep să apară precum vârful aisbergului, lăsându-vă să vă imaginaţi cât de mare este corupţia şi ce încrengătură se află la nivelul celor care încă mai deţin puterea, în detrimentul majorităţii.

2. Tentative de înăbuşire a adevărului au apărut încă de la începuturile societăţii omeneşti, în toate fazele prin care a trecut planeta voastră, care a purtat nume precum Terra, Gaia, Shan, Pământ. De fiecare dată secretul a fost păstrat prin crearea de piste false de către mass-media aservită marilor interese economice şi politice menite să asigure şi să perpetuieze dominaţia minorităţii, deţinătoare a puiterii.Mijloacele actuale de informare, cu prioritate internetul, încep să destrame mitul puterii oligarhice a lumii. Tot mai multe dezvăluiri apar în adevărata mass-media, interesată în cunoaşterea adevărurilor care nu au fost spuse niciodată. Exacerbării corupţiei şi minciunii la toate nivelurile societăţii începe să i se opună tot mai evident cei care nu se mai lasă înşelaţi şi care adună zi de zi dovezi acuzatoare împotiva celor care au profitat mereu de starea grea a celor pauperi. Ruperea lanţului mincinos s-a produs ca urmare a creşterii luminii în minţile fiinţelor umane.

3. Există o anume confuzie sau incertitudine în mintea multora cu privire la ceea ce este lumina, de unde vine, şi cum poate fi primită de către fiecare fiinţă umană doritoare să ascensioneze, în această perioadă, odată cu planeta.
Lumina divină este similară energiei iubirii, exprimată diferit, si reprezintă cea mai înaltă formă de energie, frecvenţa cea mai ridicată, care se regăseşte în întreaga creaţie. În totalitatea sa, Lumina divină emană de la Creator şi reprezintă esenţa Creatorului. Iubirea este puterea supremă în Cosmos, constituit din multe Universuri. În Universul nostru, lumina vine de la Sursa cea mai înaltă pe care omul a numit-o Dumnezeu, Allah sau Domnul.

4. În lumină se regăsesc componentele indispensabile vieţii, în compoziţia ei se află forţa care dă şi întreţine viaţa, sub diferitele şi infinitele sale forme. Sufletele aflate în corp fizic sau fără corp fizic există şi supravieţuiesc datorită forţei luminii venită de la Creator. Este firesc să ne întrebăm cum, unele suflete pot, totuşi, deveni întunecate? Pentru aceasta voi da o explicaţie. Ca parte din esenţa Creatorului, prin intermediul lui Dumnezeul acestui Univers, fiecare suflet întruchipează lumina în totalitate.Aşa se prezimtă sufletul înainte de naştere. Când se naşte, copilul, acest suflet al lui Dumnezeu, vine pe Pământ cu anumite misiuni pe care şi le-a ales şi convenit în programul întocmit înainte de naştere. Sufletul care şi-a ales un corp, se adaptează şi acceptă să locuiască, pe parcursul acelei vieţi, în corpul uman dens, dar necesar supravieţuirii în acest sistem planetar. Deşi în fiinţa noului născut se regăsesc toate informaţiile privind originea şi ascendenţa sa, noua fiinţă este preluată de părinţi, de societare şi uită repede tot ceea ce ştia despre originea sa divină.Uitarea, este doar la nivel constient, şi face parte din Marele Proiect al Creatorului care, prin acest atribut, dă posibilitatea fiinţei umane să capete noi experienţe, noi abilităţi, fără a fi tentată să se automulţumească cu cunoaşterea acumulată în vieţile anterioare. Altfel spus, în fiecare ciclu de viaţă, fiinţa umană pare a o lua de la capăt, de la zero. Este doar o aparenţă, dat fiind faptul că, cu fiecare viaţă, sufletul se îmbogăţeşte cu noi experienţe care, în final, îl vor conduce la omni-potenţă, omni-ştienţă, adică la perfecţiune, apropiindu-se cât mai mult de Totala Cunoastere.
Ori de câte ori, prin ceea ce face sau gândeşte, omul se abate de la programul cu care a venit în această viaţă, sufletul şi spiritul său îi trimit semnale de atenţionare asupra abaterii de la calea pe care singur s-a angajat s-o urmeze. Calea aceasta este cea pe care fiinţa găseste întreaga lumină. Dacă însă cel atenţionat nu dă curs acestor semnale, omul se tot abate de la calea luminată şi, din ce în ce mai multă lipsă de lumină se manifestă în viaţa sa. Odată întrat în conul de întuneric, omul începe să-şi piardă orientarea spirituală, afundându-se din ce în ce mai mult în  tenebrele întunericului, fricii şi disperării. Fiinţa în cauză va percepe din ce în ce mai slab semnalele venite de la sursa de lumină. In fiinţa sa se va regăsi, în final, doar o slabă luminiţă, care îi va sta mereu la dispoziţie pentru a recunoaşte drumul de întoarcere la suprafaţă, atunci când se va hotărî să o facă.

5. Revenind acum la ceea ce este Lumina, vom putea spune că ea reprezintă legătura eternă şi inseparabilă a sufletelor (scântei din Creator) cu însuşi Sursa sa, Creatorul. Lumina este forţa care permite fiinţei umane să urce din dimensiunea a 3-a în dimensiuni superioare. Lumina înseamnă creşterea nivelului de conştiinţă şi a percepţiilor, altele de cât în dualitate. Prin acumularea luminii divine, fiinţa umană capătă noi atribute, noi abilităţi care-i sprijină continua evoluţie spirituală, apropiindu-l şi întegrându-l înaltelor civilizaţii ale universului.

6. A primi lumină este echivalent cu a trăi onest, cu iubire faţă de întrega creaţie şi cu totală dăruire pentru Creator. Fiind bun, atent faţă de de alţii, cinstit, de încredere, sincer, util, generos, plin de compasiune, plăcut şi cu mintea deschisă – vei avea mereu parte de emoţii şi experienţe pozitive şi tot ceea ce întreprinzi vei consata că ţi se îndeplineşte cu uşurinţă. Aceasta înseamnă că fiinţa ta se regăseşte într-un plan al vibraţiilor înalte. Vă sunt cunoscute expresii precum, ‘’ a avea sentimente luminoase’’, ‘’a te bucura de o viaţă luminoasă‘’, care fac trimitere la acea stare de plinătate şi bucurie.

7. Dimpotrivă, lăcomia, cruzimea, asuprirea altora, corupţia, brutalitatea, înşelăciunea, trădarea încrederii, neadevărul şi injustiţia, lipsa de iertare şi setea de putere emana vibraţii foarte joase. Printre emoţiile negative care emit vibratii joase se regăsesc frica, vinovaţia, remuşcările, încertitudinea, gelozia, invidia, amărăciunea şi resentimentele; toate, creează disconfort, discordie şi nemulţumire. Dintre toate, cel mai puternic sentiment negativ este frica. Persoanele speriate, îngrozite de anumite stări de fapte, atrag precum un magnet din ce în ce mai multe situaţii şi circumstanţe care le amplifică sentimentele de teamă. Din acest motiv, frica este cel mai puternic instrument al întunericului, instrument folosit cu prioritate de cei care au interese în a menţine o stare de teamă şi nesiguranţă în sufletul cât mai multor fiinţe, reuşind, în acest mod, să-i manevreze pe cei slabi şi înfricoşaţi, în interesul lor meschin care le hrăneşte orgoliile şi infatuarea.Cine trăieşte mereu în lumină nu are teamă de forţele întunericului căci acestea nu-l pot deturna de la calea sa dreaptă.

8. Cei care doresc să urce odată cu Pământul, păstrându-şi corpul fizic, au nevoie mai mult decât de o viaţă trăită cinstit şi modest. Ei au nevoie de o trăire evlavioasă, în iubire şi comuniune permanentă cu Sursa. Aceasta se obţine nu prin supunere faţă de biserică (oricare ar fi ea), nu prin acceptarea dogmelor religioase înrobitoare ci prin căutarea şi comuniunea cu Dumnezeu, fără intermediari, fără supunerea faţă de cei care le cer să se închine unor ‘’chipuri cioplite’’. 
Ca parte din Dumnezeu, fiinţa umană are puteri nelimitate şi are acces la tot ceea ce s-a creat în univers.

9. Adevărul despre dogmele creştinismului este că ele au la bază învenţii şi adăugiri neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte naşterea,de exemplu, viaţa, răstignirea, învierea şi învăţăturile lui Iisus. Realitatea a fost voit distorsionată prin diluări sau omisiuni, astfel încât ceea ce a rezultat era menit să slujească înteresele bisericii şi acţiunii acesteia de subjugare a voinţei credincioşilor, care nu au ştiut că sunt manipulaţi. Spre dezamăgirea multora, voi spune că Iisus a fost conceput şi s-a născut ca oricare copil uman, dintr-n tată pământean şi o mamă pământeană. Niciodată Iisus nu a fost răstignit, aşa cum susţine religia creştină. El a fost biciuit de către Sinedriu, care domina biserica si statul, şi a fost alungat pentru că ştia că dacă l-ar fi ucis ar fi făcut din el un martior şi mai important decât ajunsese, iar numărul discipolilor şi adepţilor săi ar fi crescut exponenţial. Împreună cu soţia sa, Maria Magdalena, însărcinată, Iisus a plecat în Est, unde şi-a petrecut mulţi ani studiind sub îndrumarea unor mari maeştri spirituali. De la ei a învăţat cum interacţionează sufletele unele cu altele şi cu Dumnezeu şi cum să folosească legile universale pentru vindecarea organismelor bolnave, cum să obţină modificarea şi multiplicarea formelor, tehnica dematerializarii şi rematerializarii etc.Toate acestea erau considerate pe atunci de profani (nota C.M., ca de altfel şi acum) adevărate miracole. Demonstraţiile pe care le-a făcut ulterior, au convins lumea de înaltele sale abilităţi. Învăţăturile şi experienţa sa au fost preluate de ucenicii săi. Prin strădania lor, ucenicii l-au ridicat pe învăţătorul lor la un statut pe care nimeni nu-l va mai putea atinge.

Atât Iisus cât şi soţia sa, Maria Magdalena, aparţineau unor familii extrem de respectate în societatea ebraică. Povestea cu naşterea lui Iisus într-un staul de vite insalubru precum şi ideea că Maria Magdalena era o prostituată, sunt invenţii ale capilor bisericii sau denigratorilor, interesaţi în dezvoltarea diferitelor variante care corespundeau cît mai bine cupidităţii, orgoliului şi setei de putere ale acelor conducători religioşi.

10. În procesul de tranziţie a Pământului de la dimensiunea a 3-a la a 4-a, pregătirea spirituală a omenirii trebuie accelerată mult peste nivelul actual, dacă se doreşte ca această ridicare să se producă aşa cum s-a preconizat. Stim ca este dificil ca în timp ce-ţi menţii piciorele pe pământ, mintea şi inima să poată urca liber până la ceruri ; cu atât mai dificil cu cât nu trebuie nici să-ţi pierzi echilibrul. Cu toate acestea, atingerea unei asemenea stări este posibilă.

11. Starea de detaşare de cele lumeşti este obţinută diferit de fiecare fiinţă umană. Cei care, în această perioadă, se confruntă cu pierderea locului de muncă, a locuinţei, din cauza unor datorii imposibil de achitat, întreruperea şcolii, din cauze financiare, diminuarea economiilor etc., vor constata, după depăşirea acestor situaţii stresante, că au ieşit mai întăriţi în spirit,şi au ajuns la o mai mare înţelepciune. După această perioadă de penitenţă, de lipsuri, veţi constata că aveţi mai mult discernământ şi veţi face modificări pe scara valorilor. Veţi aprecia mai corect diferenţa dintre bunurile materiale şi cele spirituale. În felul acesta, omul va trece printr-o fază de autentică purificare lăsând în urmă ceea ce, cu adevărat este neimportant, şi selectând din tot ce a adunat numai ceea ce îi este necesar în evoluţia sa spirituală. Această perioadă va face o selecţie a prietenilor adevăraţi de cei de conjunctură, astfel că lumea în care vă veţi mişca în viitor va fi mai potrivită concepţiilor şi principiilor pe care le promovaţi.
Curăţit de multele lucruri, obiceiuri şi principii inutile pe care le adunase în existenţa sa, omul, devenit mai pur, îşi va apropia abilităţi pe care nu le-a avut, capacităţi care nu şi-au putut face loc până acum din cauza marii aglomeraţii din spaţiul său mental şi spiritual. Astfel, abilitatea comunicării telepatice cu fiinţele umane şi cu animalele, se va dezvolta. Tot aşa, vor urma comunicările şi relaţionarea cu fiinţele inteligente din spaţiu, care vă vor ajuta să vă extindeţi nivelul de cunoaştere şi conştiinţa. Multe fiinţe din afara planetei voastre aşteaptă să deveniţi capabili de a comunica cu ele.

12. Oricât ar părea de dur, despărţirile care se produc în această perioadă de tranziţie pot include familia şi prietenii. Nu din cauză că voi le-aţi refuza iubirea ci pentru că, la nivel de suflet, ei pot alege să încheie această viaţă înainte ca Pământul să ascensioneze în dimensiunea superioară. La modul conştient, ei nu vor cunoaşte ce a ales sufletul lor, pentru binele fiinţei lor totale. Deşi celor cărora le pleacă o fiinţă dragă, nu le este uşor, e bine să se consoleze cu ideea că plecarea celui drag nu a fost o greşeală ci o liberă alegere. 
De ce aleg unele suflete să plece ? Din diverse motive: 
      - pentru că nu sunt pregătite să ascensioneze împreună cu planeta, 
      - pentru că doresc să ajute fiinţele umane şi planeta să facă mai uşor saltul care urmează,      
      - pentru că doresc să-şi continuie sau să-şi definitiveze experianţa începută tot în dimensiunea a 3-a (pe care o va părăsi Pământul). Aici este cazul aşa-numitelor ‘’suflete tinere’’ care nu au acumulat suficientă cunoaştere.

Niciodată un suflet nu poate fi acuzat că nu ţine pasul cu celelalte suflete. Fiecare suflet are ritmul său propriu de înaintare, care poate părea altor suflete prea lent sau prea rapid. Pentru rimul pe care şi-l alege, sufletul nu dă socoteală decât sie însuşi

13. Am crezut că ceea ce am spus în legătură cu ascensiunea, a fost suficient de cuprinzător, însă noi întrebări care mi se adresează denotă contrariul. Sunt întrebat: "Voi şti eu cum să urmez lumina pentru a mă înălţa suficient?’’ Mama mea crede ca acest ritm de creştere spirituală este cumva prea rapid, în această perioadă. Este amuzant pentru noi să vedem mase de oameni trezindu-se şi emoţiile care-i copleşesc când conştientizează aceasta. 
Când conştiinţă s-a atrofiat prea mult, deoarece semnalele creşterii au fost ignorate repetat, sufletul îşi accentuiază presiunea pentru ca fiinţa să nu mai ezite sau să ignore, şi de data aceasta, necesitatea acţiunii.

15. În ceea ce priveşte cererea de a oferi cea mai bună metodă de activare a ADN-ului pentru a ajuta la accelerarea pregătirii pentru ascensiunea voastră odată cu planeta, trebuie să facem menţiunea că aceasta nu se află în sfera noastră de competenţă. Cu toate acestea, putem spune că transformările au în vedere trecerea celulelor de la constituienţa în carbon la cristal (nota C.M., siliciu) ceea ce este o necesitate pentru ca structura celulară să poată supravieţui în dimensiuni superioare. (Nota C.M., este vorba despre capacitatea celulei de a putea vibra pe frecvenţe superioare, sau, altfel spus, de a nu se dezintegra sub acţiunea luminii proprie dimensiunii a 5-a)

16. Acum, să ne întoarcem la unele subiecte de larg interes, sau care provoacă îngrijorare. Inundaţiile care au provocat moartea multor oameni în Pakistan au avut drept cauze o combinaţie de factori. Cele mai multe dintre acele suflete îşi îndepliniseră sarcinile karmice pentru care veniseră pe planetă, în această viaţă. Nu mai era necesar să-şi continuie existenţa în dimensiunea a 3-a care nu le mai putea asigura progresul spiritual. Pe de altă parte, şi în acest caz au fost utilizate tehnologii care au produs acele situaţii meteorologice favorabile dezastrelor.

17. Vom mai vorbi despre asta, dar să continuăm cu "dezastrele naturale". Uraganul Earl a fost iniţiat de Mama Gaia pentru a elibera negativitatea acumulată în exces pe planetă. Acţiunea era prevăzută a se desfăşura în apele oceanelor, şi ar fi constat în producerea unor furtuni violente, dar departe de zonele populate. Totuşi, un grup al oamenilor vostri de ştiinţă au amplificat acest uragan şi l-au orientat sptre uscat, în zone populate. Aceastei acţiuni criminale i s-au opus fraţii şi surorile noastre din universul apropiat, care şi-au pus în aplicare tehnologiile, reuşind să orienteze spre Nord direcţia uraganului şi să diminuieze mult din efectele care, altfel, ar fi devenit catastrofale.
Lumea ar fi trebuit să se întrebe cum de un uragan de gradul 4 în apele oceanului, s-a putut diminua ‘’de la sine’’până la un nepericulos grad 2 şi cum de, aşa, pe neaşteptate, şi-a schimbat (în mod cu totul neobişnuit) direcţia?

SURSA: www.matthewbooks.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu