Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 7 septembrie 2010

De la Ierarhia Spirituală si Federaţia Galactică


(17 August 2010, channeler Sheldan Nidle)

Selamat Jaram!  
Multe s-au întâmplat în ultima săptămână, de la ultimul nostru mesaj!
Intriganţii întunericului se zbat pentru a supravieţui şi a-şi menţine dominaţia pe Pământ. 
În prezent, Întunecaţii încearcă cu disperare să obţină beneficii de pe urma celor care li s-au îndatorat cândva, şi cu acest capital, să încerce să supravieţuiască pe planetă. Aliaţii noştri, şi ai Pământului, cunosc însă această situaţie disperată în care se află Întunecaţii şi lucrează pentru a împiedica recuperarea acestor active de către întuneric.

Se preconizează că strategia Întunecaţilor de a acumula noi fonduri, va eşua şi aceasta va determina capitularea forţelor întunericului. Momentul se apropie implacabil, şi forţele răului vor fi constrânse să accepte o dată limită, în termenii stabiliţi de Forţele Luminii. În acel moment, triumful asupra forţelor răului va fi total şi ireversibil.Fiinţele alliens aflate acum pe Pământ s-au pregătit pentru acel moment când se va face inaugurarea Noii Epoci pe Pământ, inclusiv prin aducerea la conducere a unor guverne interimare, care, prin atitudine şi acţiuni, să stabilizeze situaţia statelor.
Aceste schimbări (în modul în care guvernul funcţionează în lumea voastră) vor fi pasul următor spre atingerea unei conştiinţe înaintate.

La nivel societal, scopul va fi de reconstrucţie a statului care să se bazeze pe respectarea voinţei societăţii, toate măsurile trebuind, cu necesitate, să aibă ca obiectiv fundamental îmbunătăţirea vieţii şi accelerarea progresului fiecărui individ.

Creşterea responsabilităţii celor chemaţi să conducă va fi un obiectiv esenţial în promovarea cadrelor cu funcţii de coordonare. Guvernanţii vor trebui să ţină cont de ceea ce societatea le cere. În acest scop, libertatea de exprimare va fi total garantată şi asigurată. Nu se va mai admite ‘’reprezentanţilor politici’’să înnăbuşescă iniţiativele venite din rândul maselor, pe motiv că ei sunt cei numiţi să coaguleze şi să dea forma finală iniţiativelor pornite de jos.
Dezbaterea colectivă va trebui să devină punctul forte al vieţii oricărei colectivităţi. Pentru aceasta, conştiinţa fiecărui individ va trebui să atingă nivele de competenţă şi raţionalitate superioare.
Noile regimuri vor porni la drum cu guverne fără structuri legislative (parlamente; nota C.M.) şi fără sisteme judiciare viciate sau vicioase. Respectarea, cu adevărat, a fiinţei umane va sta la baza societăţii.                                                                                                         
 Tot ceea ce a fost creat ca instrument de opresiune va fi desfiinţat.                                                
Un alt obiectiv major va fi acela de a revizui toată legislaţia, toate normele etc. ale vechilor guvernări astfel ca, în mod rapid, să fie elaborate altele noi, care să răspundă total noilor concepte.
Guvernul, venit la putere numai prin alegere absolut democratică, va fi abilitat să conducă pe o perioadă mult mai mare de timp.

Mama Pământ a îndurat multă umilinţă din partea societăţilor umane care s-au perindat timp de peste 13.000 de ani. A sosit  timpul când umanitatea trezită, să acţioneze în deplină cunoaştere şi totală responsabilitate. Minciuna, insinuarea, reaua credinţă, manipularea, egoismul au adus societatea umană la un pas de dispariţie. Toate aceste metehne ale vechilor societăţi umane care s-au succedat pe planetă, vor fi complet eradicate şi nu-şi vor mai găsi loc în programul de dezvoltare viitoare.
Se va stabiliza o relaţie conştientă între umanitate şi Mama Pământ (Gaia). 
Atât cât i-a stat în puteri, Gaia a apărat fiinţa umană, chiar dacă aceasta i-a provocat multă suferinţă şi a adus-o în pragul colapsului, fapt ce a determinat-o să solicite ajutor Universului. Nenumăratele războaie, marile distrugeri având protagonist omul, au marcat planeta Pământ, în lunga ei existenţă. 
Acum, este momentul revenirii la un alt nivel, fără exploatare din partea stăpânilor de pe planetă sau din afara ei (precum Anunnaki). 
Totul se va simplifica. Omul va fi responsabil pentru acţiunile sale, luate în conformitate cu liberul său arbitru. Societatea umană va trebui să se implice profund şi cu entuziasm în toate măsurile care vor trebui luate pentru completa însănătoşire a sistemului vostru planetar.
După această perioadă de rapidă reconstrucţie, vă veţi putea aştepta la vizite din partea reprezentanţilor civilizaţiilor din spaţiu.

Odată ce întunericul nu va mai fi la conducere, o un important set de subiecte vor trebui difuzate de noile guverne. Aceasta va fi prima voastră ocazie când veţi interacţiona în mod real, nu formal, cu guvernanţii pe care îi veţi alege democratic.

Imensele datorii acumulate de unele state în faţa altora vor fi radiate.                                             
Abia atunci economia mondială va fi pusă, cu adevărat, în mişcare.
În ce priveşte existenţa şi prezenţa noastră pe şi în jurul planetei voastre, multora li se cresc abilităţile de a avea revelaţii în care li se fac precizari detaliate cu privire la localizarea noastră şi scupul paşnic pe care-l avem în ajutorarea planetei şi umanităţii. Multora le sugerăm tehnologii superioare în multe domenii pe care să le pună în aplicare pentru creşterea rapidă a bazei tehnologice moderne, necunoscută pe Pământ.
Fiţi gata pentru a vi se face auzită vocea ! Într-o societate galactică, fiecare persoană îşi aduce contribuţia prin idei şi realizări care să asigure progresul şi bunăstarea tuturor. Fiecare este posesor de talente şi creativitate, care pot conduce la noi nivele de dezvoltare materială şi spirituală.


În cadrul creat de aceste noi tehnologii se va produce şi o creştere în conştiinţă şi o mai amplă cunoaştere.
Viitorul vostru nu se rezumă doar la o proiecţie îmbunătăţită a situaţiei actuale; destinul vostru vă va permite să vă mişcaţi într-o lume complet diferită, şi această lume este gata să vină în contact cu voi. Înainte de aceasta, veţi avea contacte tangenţiale şi de scurtă durată cu societatea galactică. Lumina şi-a stabilit o agendă şi un calendar pentru această transformare iar evenimentele se petrec în secret, pentru a face posibile multe schimbari uimitoare in lumea voastră.                                                                                                 
Împreună cu fraţii noştri Agarthan am găsit modalităţi de a grăbi sosirea noastră pe planeta voastră, pentru un contact direct şi indubitabil. Aceste planuri vor fi puse în operă în scurt timp!
Suntem gata în orice moment să efectuăm primul contact cu voi.                                          
În acel moment magic se va reuni planeta voastra, revenită la o conştiinţă deplină; atunci se va înfiinţa Fundaţia pentru Societatea Galactică al cărui membru onorabil va fi şi Pământul.
Aşa să fie!
Selamat Gajun! Selamat Ja!   
Sursa :  http://lightworkers.org
(C.M.) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu