Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 22 mai 2010

DESPRE DEZASTRE


(11 May 2010, prin Karen Downing)

Sursele de informare mass-media crează şi întreţin multă teamă în rândul populaţiei în ceea ce priveşte dezastrele naturale şi alte schimbări care au loc acum pe planetă. În primul rând, este important să vă reamintiţi că nu există întâmplare în producerea evenimentelor şi că, într-un fel sau altul, sufletele sunt implicate în producerea acestor manifestări. Majoritatea dezastrelor “naturale” care apar se explică prin necesitatea ca în zonele afectate să aibă loc o purificare de energiile negative acumulate în diverse perioade de timp, energii care au fost produse de fiinţa umană sau de forţe întunecate, care nu doresc binele acestei planete. Dezastrele naturale sunt căi de transformare a acestor energii din energii malefice, în energii benefice.

Se poate ca aceste zone afectate să fie prinse în vechi tipare energetice sau să fie programate a se transforma în noi centre spirituale ale omenirii, fapt ce impune o purificare energetică corespunzătoare.

În ultimul timp, s-au produs erupţii vulcanice în Islanda, inundaţii în America de Sud şi mai multe cutremure care au lovit multe zone de pe glob. Toate aceste evenimente s-au întâmplat ca urmare a transformărilor la care Pamantul si umanitatea sunt supuse.

Sistemul de evitare a implicării în asemenea evenimente distructive este unul bazat pe intuiţie. Fiecare om are posibilitatea să intuiască unde ar trebui să se afle în momentul producerii unui eveniment, pentru a nu fi afectat. Numai că, în marea lor majoritate, oamenii nu mai au activate asemenea presentimente, până la nivelul conştientizării producerii evenimentului. De milenii, intuiţia a folosit oamenilor ca mijloc de supravieţuire, în faţa unor catastrofe care urmau să se producă. Din păcate, sentimentele de teamă şi insecuritate s-au amplificat în timp şi aceasta a făcut ca relaţia omului cu forţele naturii să se diminuieze până la inhibarea totală. In zonele de pe glob în care s-au produs, sau se vor mai produce, manifestări ale naturii care ameninţă viaţa corpului fizic, omul începe să-şi amintească de relaţia sa cu natură, şi, din ce în ce mai mult, îşi va recăpăta intuiţia şi presentimentele care îi vor reda libertatea de a trăi în armonie cu mediul înconjurător, în deplină siguranţă.

Anul acesta va cunoaşte o efervescenţă în plan politic, social, cultural si economic, dar eu vă rog ca să vă lăsaţi conduşi de intuiţie şi mai puţin de intelect, astfel încît să nu vă opuneţi curgerii noilor energii.

Cei care vor rămâne prizonieri ai fricii, nu se vor deschide înţelegerii a ceea ce se întâmplă şi nu se vor putea orienta astfel încât să se integreze fluxului general al transformărilor care au loc. Oricum, trebuie înţeles că aceste dezastre nu au scopul de a pedepsi pe nimeni ci de a corecta ceea ce nu mai poate continua în forma actuală. Creşterea spirituală, evoluţia nu ar putea fi continată dacă nu s-ar produce unele corecţii în ceea ce există astăzi.

Interpretaţi dezastrele naturale ca pe catalizatori (acceleratori) ai proceselor de transformare cerute de legile evoluţiei şi revenirii acestui sistem planetar în marea familie a acestui univers.

Procesul va elibera umanitatea de opresiune, furie, frică, ură, minciună, injustiţie etc, caracteristici care au prins rădăcini adânci pe planeta voastră. Acest uriaş ghem de energie negativă trebuie desfacut şi transformat în energia benefică a iubirii, colaborării, frăţiei, compasiunii şi dreptăţii. Acele fiinţe umane care au fost atinse direct de efectele acestor manifestări naturale drastice, au sau vor avea, de câştigat, în primul rând în plan spiritual.

După trecerea acestor evenimente, totul se transformă, nimic nu va mai fi ca înainte, atât la nivel material cât şi spiritual.

Modul de a gândi al omului scăpat dintr-o asemenea încercare va fi unul mai realist, mai matur, mai curat şi mai apropiat de ceea ce a gândit Creatorul atunci când a făcut lumile. Fiinţa umană va căpăta o altă înţelegere a lucrurilor şi evenimentelor la care este martoră. Aveţi încredere în Cel Care a Creat Universul, şi nu vă lăsaţi manipulaţi de fricile celor care vi le oferă din ignoranţă sau cu bună ştiinţă. Voi sunteţi suflete frumoase şi avide de puritate şi iubire.

Este timpul schimbăriilor şi vă invit să nu-l irosiţi prin non-acţiune sau prin manifestări care contravin evoluţiei umane sau planetare.

Visul omenirii a fost din totdeauna unul măreţ. Acum a sosit momentul când îl puteţi preface în realitate palpabilă. Cine întoarece spatele acestui timp măreţ, nu va avea nicio scuză în faţa sufletului său divin. Găsiţi în voi puterea şi determinarea de a vă opune îndemnurilor ego-ului vostru panicat.

În tot ceea ce faceţi, veţi primi ajutorul, iubirea şi binecuvântarea noastră.

Cu iubire, Aurora.

Sursa: http://lightworkers.org

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu