Totalul afișărilor de pagină

joi, 16 aprilie 2015

Mesaj de la noi prieteni – Arcturienii aviari albaștri (I)


(9 april. 2015; channeler: Suzanne Lie, PhD )
Traducere Const. Mihăilescu


(Nota blogger: se pare că este vorba de o rasă de ființe avansate, având cel puțin cap de pasăre, care, în evoluția lor, s-au încrucișat cu Arcturienii. Planeta lor se mișcă pe o orbită foarte alungită, periodic aflându-se destul de aproape de Arcturus și pentru un interval de timp destul de îndelungat. În perioadele de maximă proximitate, cele două civilizații s-au cunoscut, făcându-și vizite reciproce și stabilind relații, între altele, de colaborare în explorarea universului. Rasa aceasta a ajuns și pe Pământ, cu mii de ani în urmă, așa cum o atestă basoreliefurile din vechiul Egipt. Channeler-ul Suzanne Lie se consideră descendentă a acelei rase).

Dragi Aviari Albaștri,

Primul mesaj primit de la voi l-am scris de mână, o metodă care mi-a ușurat sarcina de a vă cunoaște ca ființe galactice. Prima mea încarnare a fost în perioada timpurie a Lemuriei, eu făcând parte din Tribul Păsăresc (Aviar), dacă puteți accepta această denumire. Aș dori să stabilesc o legătură telepatică cu voi, Civilizația Aviară din univers.
Vă mărturisesc că eu simt o anume filiație cu rasa Aviară Albastră, voi și Arcturienii fiind foarte amestecați și având vechi legături comune cu Gaia.
Vă rug să îmi răspundeți dacă aș putea avea onoarea de a comunica cu voi


Dragă Suzy,
Noi, Aviarii Albaștri, cunoaștem limba voastră și trebuie să menționăm că numele se referă mai degrabă la aspectul nostru, decât la denumirea rasei noastre.

Ai dreptate când gândești și spui că noi suntem uniți, în ceea ce privește preocupările și afinitățile cu Arcturienii, cu care ne-am unit de multe ori ca planetă în mișcare, în etapele finale ale contactului cu unele dintre civilizațiile Galactice, cărora le-am acordat asistența noastră de-a lungul vremii.
După cum vă dați seama, deținem multe tipuri de informații care ne permit să facem o apreciere, dintr-o perspectivă diferită de cea la care vă permite vouă dimensiunea 3D. Aceasta nu trebuie s-o considerați ca o apreciere ofensatoare deoarece noi cunoaștem că această joasă dimensiune, 3D, în care ați existat foarte multă vreme, deformează și alterează realitățile. De la nivelul nostru de înțelegere și conștiință, vedem că toate ființele, inclusiv cele umane de pe Pământ aparțin unei UNICE FIINȚE, în care trebuie să includem, evident, și ființa planetei, ca entitate. Toți sunteți părți ale aceleiași ființe Divine.  
Pe măsură ce voi, umanitatea vă extindeți conștiința și percepțiile în acord cu frecvențele mai înalte ale dimensiunii a cincia, și mai departe, componența ființei voastre interioare , precum și calitatea experiențelor pe care le veți avea se vor schimba foarte mult.
Vă propunem acum un experiment: închideți ochii fizici și imaginați-vă că începeți să vedeți cu cel de al treilea ochi.
Dacă veți reuși această manevră, veți începe să percepeți cât de mare este dezordinea din dimensiunea 3D, și implicit, din mintea voastră, de care vă folosiți în această dimensiune inferioară. Înainte de a începe, vă rugăm să aveți o atitudine de iubire și recunoaștere a acestei dezordini ca aparținându-vă. Tratați această realitate tridimensională cu iubire și înțelegere, înainte de a vă despărți de ea. 
Ați ajuns în această introspecție la punctul la care vă amintiți și acceptați că sunteți maeștrii ai modelelor de viață pe care le-ați experimentat. Această acceptare trebuie să existe înainte ca voi să finalizați procesul de ascensiune.
Toate ființele care se înalță trebuie să-și recunoască și să-și revendice calitatea de maestru al minții pe care a avut-o în dimensiunea 3D. Această recunoaștere vă va ajuta să vă puteți liniști și stăpâni mintea, calitate pe care trebuie să o aveți pentru a putea să vă conectați la conștiința și mintea voastră multidimensională. Realizați că prin conexiunea voastră la mintea multidimensională, curge neîntrerupt fluxul iubirii necondiționate care va pune bazele devenirii voastre ca maeștri minții multidimensionale. 
Cheia pentru a accesa planuri superioare și a deveni maestru este înțelegerea corectă și abilitatea de a vă elibera de tarele planului 3D, în tot ceea ce înseamnă viață. Prin gândurile voastre înalt dimensionale și emoțiile pe care le trăiți, vă puteți elibera de vechile obiceiuri și cutume, când este vorba de a reacționa la stimuli. În plus, în încercarea de a sesiza noile tipuri de stimuli, vă propunem să insistați în creșterea capacităților voastre de sensibilizare, atunci când, prin simțuri, vă puteți conecta la stări emoționale sau intelectuale cu nivele de conștiință mai elevată. Treptat, trebuie să vă deprindeți cu ideea că "alegerea" și "crearea" sunt consecutive, într-un interval de timp foarte scurt. Ceea ce vrem să spunem este că trebuie să aveți deplina credință că alegerile voastre se înfăptuiesc cu precizie, fără ca între ele să introduceți elementul îndoielii. (Nota C.M.: cea mai bună metodă de a transpune dorințele în realitate este să considerăm cu fermitate că ceea ce ne-am propus a apărut în realitatea noastră chiar înainte de a face această constatare prin unul sau mai multe din simțurile noastre)
"Acolo unde te-ai concentrat, acolo să fii cu întreaga ta ființă!" (Nota C.M.: altfel spus, nimic să nu te poată abate de la subiectul asupra căruia ești concentrat, la un moment dat) Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului Ascensiunii. 
Un alt aspect important este: "Nu există greșeli sau accidente în timpul Ascensiunii", căci fiecare dintre voi este creatorul realităților lui. Pe măsură ce concentrarea voastră crește, crește și responsabilitatea pentru ridicarea vibrațiilor, ceea ce va conduce la o selecție a gândurilor și trăirilor emoționale, în sensul că instinctiv veți tinde mereu să vă plasați în domeniul de frecvențe din ce în ce mai înalte.
Am făcut aceste mențiuni deoarece, pe măsură ce conștiința voastră se extinde, percepțiile voastre extrasenzoriale se vor amplifica, în final, ca o consecință, voi începând să stabiliți nenumărate contacte și  prietenii cu ființe din dimensiuni superioare (n.m. așa cum se întâmplă acum cu cei pe care-i numim channeleri). Nu trebuie să vă sperie sau să vă descurajeze faptul că, la început, nu veți fi capabili să și vedeți acele entități cu care stabiliți o legătură telepatică.
Pentru a rezuma: percepțiile voastre tridimensionale, s-au concentrarea „exterioară” nu pot dezvălui prezența noastră. Nu este mai puțin adevărat că noi, cei aflați în dimensiuni superioare, avem abilitatea de a ne face văzuți de voi, ființele vibrând pe frecvențele dimensiunii 3D. Aceasta o realizăm prin reducerea frecvenței vibrațiilor ființei noastre, pentru o perioadă limitată de timp. Trebuie să spunem că, așa cum voi nu puteți rămâne sub apă decât un timp limitat (2-3 minute, de obicei), tot așa și noi nu putem rămâne decât un timp limitat în dimensiunea voastră 3D, fără a ne fi pregătit, în prealabil, în mod special pentru aceasta.
 Noi suntem ființe atemporale care există în ACUM. Voi cunoașteți, desigur, că timpul este perceput diferit, la diferite nivele de conștiință. În unele dintre visele voastre, s-ar putea perinda o întreagă viață, pentru ca la trezire să constatați că abia dacă au trecut câteva minute. Din acest motiv spunem că timpul este relativ iar valoarea lui depinde de dimensiunea în care se află observatorul.

De exemplu, pentru ca noi să putem aprecia, exact așa cum o faceți voi, deplasarea unui vehicul spațial creat în 3D, trebuie să ne folosim de matricea dimensiunii 3D, și asta presupune ca noi să ne re-calibrăm percepțiile pentru a fi compatibile cu frecvențele mai mici.
Ca să dăm un exemplu elementar, am putea face referire la ajustarea pe care o faceți voi când vă reglați binoclul pentru a vedea clar un anume obiectiv. În principiu, cam așa facem și noi, dacă dorim să vă vedem corpurile, sau orice alte obiecte de pe Pământ, așa cum vă vedeți (sau, le vedeți) voi.
Procesul de re-calibrare a vizualizării, îl puteți compara cu capacitatea pe care o are o pasăre (un șoim, de exemplu) care,din înaltul cerului, își poate focaliza privirea pe o mică pradă, aflată la sol. Tot astfel și noi, pentru a putea vedea în clar și cu cele mai mici detalii, locuri sau ființe de pe frumoasa Planetă Albastră, avem capacitatea (fără să ne folosim neapărat de aparatura adecvată) de a ne focaliza vederea pentru o observare clară și oricât de detaliată dorim. E bine să cunoașteți că și specialiștii pământeni dispun la ora aceasta de tehnici destul de avansate de observare a oricărui obiectiv de pe planetă sau din subsolul ei; numai că aceste tehnici nu sunt date spre cunoaștere populației.

Noi, cei aflați în dimensiuni superioare,  putem observa ceea ce omenirea voastră a numit "Noul Pământ." Amintiți-vă că timpul nu există decât în ​​realitatea 3D sau 4D.
La o scară de observare corespunzătoare (ca frecvență de vibrație) noi vedem efectiv lumina radiată de Noul Pământ, caracterizată printr-un spectru minunat al culorii albastre și azurii. Dacă ați și cât de frumoasă este acea planetă, cu cerul ei senin și azuriu, cu apele oceanelor limpezi și albăstrui, cu verdele crud al vegetației... Gaia este într-adevăr o minunată bijuterie albastră care orbitează în spațiul galaxiei. Desigur, noi vedem și mulțimea navelor spațiale care survolează cerul planetei în așteptarea multașteptatei debarcări. O puzderie de nave de diferite dimensiuni se preumblă și brăzdează văzduhul, cu formele lor zvelte și strălucitoare, în deplasări perfect ordonate.
Da, sunt navele noastre, așa cum vă puteți imagina, vehicule de o multiplă diversitate. Ele sunt venite de la mai mari sau foarte mari distanțe, folosind căile universale de circulație galactică sau intergalactică. Sunt ocupate de reprezentanții diferitelor civilizații avansate, prietene ale Pământului și pământenilor.
S.L.
Noi suntem deja în legătură cu conștiința Noului Pământ, Pământul dimensiunii a 5-a. De altfel, el ne-a ajutat să constituim matricea multidimensională pentru ca să pregătim habitatul locuitorilor evoluați ai Gaiei. 
Dragilor, așteptăm cu nerăbdare reacția acelora dintre voi care vor ajunge în dimensiunea a 5-a. Suntem curioși să vă observăm reacțiile, atunci când percepțiile pe care urmează să le aveți vor fi mult diferite de ceea ce ați cunoscut voi în 3D. Deocamdată, planeta voastră fizică învață și se deprinde cu percepțiile dimensiunii de tranziție 4D. Din acest punct de vedere, vom mai vedea nenumărate schimbări care au loc în această dimensiune pe care planeta o traversează. Trebuie spus că aceste schimbări au loc în diferite intervale temporale, în unele realități alternative și realități paralele, precum și în cadrul diferitelor sub-spectre de frecvență ale dimensiunii 4D. Deocamdată, cunoașteți desigur, voi și planeta fizică vă aflați în sub-planul cel mai de jos al dimensiunii 4D.

Procesul de transfer se află în diferite faze, dacă ne referim la entitățile umane și anumite zone ale planetei materiale (fizice). Vom vedea din ce în ce mai multe ființe umane trecând în sub-planurile superioare ale lui 4D, iar un anumit număr ajungând deja la „granița” dimensiunii 5D, adică în noua lor reședință de pe Noul Pământ.
Evenimentul pe care lumea creștină îl așteaptă (n.m., Paștele) va fi unul în care se vor pune bazele unor profunde schimbări, care vor facilita multor persoane mai avansate să acceadă în cea de a cincea dimensiune. 

Din cauza poziției sale actuale, planeta voastră mai rezonează frecvențial cu cea de a treia dimensiune. Cu toate acestea, Pământul elimină într-un ritm alert negativitatea produsă de entitățile cu conștiință inferioară și se pregătește să renunțe la vechea sa matrice energetică, pentru a o adopta pe cea multidimensională. Aceasta înseamnă că planeta fizică avansează suficient de repede pentru a se stabiliza în 4D, după care va trece în 5D.
SURSA: http://suzanneliephd.blogspot.co.uk

2 comentarii: