Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 28 ianuarie 2019

Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ (III)

 (ultima parte; extras)

Care vor fi consecinţele care vor apărea atunci când suficient de mulţi oameni vor formula într-un mod clar şi ferm o decizie afirmativă („DA!!!”)? 
Pentru cei mai mulţi dintre voi, o primă consecinţă aproape imediată a unei decizii colective favorabile ce va fi exprimată de un număr suficient de fiinţe umane printr-un „DA” clar şi ferm va fi materializarea a numeroase nave spaţiale (OZN-uri) pe cerul planetei voastre şi tot atunci, unele dintre aceste nave spaţiale (OZN-uri) vor coborî pe Pământ. Pentru mulţi dintre voi, efectul direct al acestui contact cu noi va fi abandonarea rapidă şi definitivă a numeroase certitudini dogmatice şi credinţe false.
Chiar şi un simplu contact vizual, demonstrativ ce va putea să se declanşeze în simultaneitate în mai multe locuri de pe Pământ va avea repercusiuni imense asupra viitorului vostru. La scurt timp după aceea, numeroase credinţe false şi concepţii eronate vor fi eliminate sau modificate pentru totdeauna. Organizarea societăţii voastre va fi profund bulversată, mai mult ca niciodată, în aproape toate domeniile de activitate. Încrederea şi puterea binefăcătoare care se vor trezi în voi vor deveni individuale, deoarece veţi vedea, mulţi dintre voi pentru prima dată, cu ochii voştri, că noi suntem vii şi că existăm ca atare. Contactul ulterior cu noi vă va ajuta considerabil să vă transformaţi în mod concret scara valorilor!
Mai ales în viziunea noastră, cel mai important aspect care va surveni este acela că umanitatea va putea să formeze în sfârşit o singură Fraternitate, de îndată ce se va afla faţă în faţă cu acel „necunoscut” pe care noi l-am reprezentat atâta vreme!
În felul acesta, multe pericole se vor îndepărta de locuinţele voastre, deoarece acest contact al nostru cu voi îi va forţa totodată pe cei indezirabili sau, altfel spus, pe aceia pe care noi îi numim „A TREIA PARTE” să se arate şi ei pentru prima oară şi, la scurt timp după aceea, să dispară. Cu această ocazie veţi putea învăţa că aveţi acelaşi nume şi că vă trageţi seva din aceleaşi rădăcini: Umanitatea!
La scurt timp după aceea, o mulţime de schimburi şi colaborări pacifiste, pline de bunăvoinţă şi respectoase, vor fi posibile în felul acesta, dacă aceasta va fi totodată şi dorinţa voastră.
În actuala stare de fapt în care vă aflaţi pe această planetă, aceia dintre voi cărora le este foame nu pot să zâmbească, aceia care au îndoieli chinuitoare şi paralizante, cât şi aceia cărora le este teamă nu se pot deschide pentru a primi ajutorul pe care îl putem oferi.
Vă mărturisim că simţim o mare compasiune atunci când contemplăm fiinţele umane ce suferă atât în inimă, cât şi în trupul lor în multe locuri de pe această planetă, cu toate că, de fapt, fiecare fiinţă umană deţine în universul ei o inestimabilă lumină nepieritoare, prin intermediul căreia pot fi înfăptuite multe minuni, atât în ceilalţi oameni, cât şi în ambianţa planetei pe care trăiţi. Această lumină ascunsă şi eternă ar putea fi pentru cei mulţi care trăiesc pe acest pământ viitorul vostru înălţător, fericit, sublim şi profund transformator. După aceea, contactele şi raporturile voastre cu noi vor putea fi progresive.
Vă anunţăm încă de pe acum că vor exista mai multe etape în ceea ce priveşte colaborarea noastră cu voi, care vor fi împărţite pe mai mulţi ani sau chiar pe decenii.
O primă etapă va fi apariţia demonstrativă a navelor noastre spaţiale care vor putea fi văzute în simultaneitate de un număr foarte mare de oameni.
O a doua etapă va fi apariţia şi materializarea noastră fizică în prezenţa anumitor fiinţe umane care vor fi alese de noi în prealabil pentru a fi realizate astfel de contacte fructuoase.
O a treia etapă va implica colaborarea liberă cu voi pentru a vă ajuta să faceţi paşi importanţi atât în ceea ce priveşte evoluţia voastră tehnică, cât şi în ceea ce priveşte transformarea şi maturizarea voastră spirituală.
O a patra etapă va implica descoperirea în strânsă colaborare cu noi a unei părţi imense, care la ora actuală este aproape nebănuită, a galaxiei în care vă aflaţi.
Trebuie să aveţi însă în vedere că, de fiecare dată, în cadrul acestor colaborări cu noi vi se vor oferi noi posibilităţi de a alege. De fiecare dată, voi veţi fi aceia care veţi alege şi veţi decide şi, pe măsură ce veţi ajunge să înţelegeţi cât mai bine toate acestea, veţi putea face paşi însemnaţi împreună cu noi dacă - evident - aceasta este necesar, atât pentru binele vostru spiritual, cât şi pentru binele vostru exterior. Toate aceste transformări spirituale lăuntrice le veţi putea realiza sub ghidarea noastră, dar de fiecare dată vă trebui ca fiecare dintre voi să faceţi eforturile ce sunt necesare pentru a pune în aplicare aceste modalităţi pe care vi le vom dezvălui, prin voi înşivă.
Pe parcursul colaborării noastre cu voi, puteţi fi siguri încă de pe acum că niciun fel de implicare nu va fi niciodată hotărâtă într-un mod unilateral. Mai mult decât atât, trebuie să ştiţi că noi vom pleca de pe această planetă la scurt timp după ce dorinţa şi intenţia voastră colectivă se va exprima la un moment dat în acest sens. Mai multe luni sau poate chiar câţiva ani (toate acestea fiind în strânsă legătură cu viteza de propagare a acestui mesaj în lumea voastră) vor fi necesari înaintea „MARII NOASTRE APARIŢII”. Trebuie însă să fiţi siguri că această apariţie a noastră se va petrece la scurt timp după ce va fi exprimată hotărârea fermă a unui număr suficient de mare de oameni care îşi vor folosi într-un mod creator capacitatea de a alege şi de a opta răspunzând cu un „DA” clar şi ferm la întrebarea care este pusă de noi în acest mesaj.
Puteţi însă să fiţi siguri că „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE” se va petrece pe planeta voastră numai dacă acest mesaj pe care l-am difuzat găseşte un ecou suficient de puternic în voi, fără ca aceasta să însemne că este obligatoriu necesar ca toţi oamenii care trăiesc pe planeta voastră să opteze pentru a realiza această alegere.
Este însă bine să vă daţi seama că, de fapt, ceea ce face să apară o diferenţă fundamentală între rugăciunile voastre zilnice care sunt adresate atât lui DUMNEZEU, cât şi unor entităţi superioare a căror natură a ajuns să fie preponderent divină, şi deciziile clare şi ferme pe care voi le manifestaţi în ceea ce ne priveşte atunci când spuneţi un „DA” hotărât este foarte simplă şi evidentă: NOI SUNTEM CHIAR ŞI ÎN CLIPA ACEASTA PERFECT ECHIPAŢI TEHNIC PENTRU A NE MATERIALIZA ÎN LUMEA VOASTRĂ!
De ce există deja pentru unii dintre voi o anumită dilemă istorică?
Noi ştim că cel mai adesea „STRĂINUL” este privit ca fiind inamicul, atâta vreme cât el rămâne „ascunsul”, „necunoscutul”. Într-o primă etapă, emoţia comună ce va fi intens trăită va întări într-un anume mod legăturile voastre, care apar între voi la scară mondială, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă.
Este însă posibil ca unii dintre voi să-şi pună următoarea întrebare: Cum am putea noi să ştim dacă venirea acestor făpturi extraterestre este în realitate o consecinţă a alegerii noastre colective? Răspunsul pe care vi-l oferim este edificator şi foarte simplu: În primul rând puteţi fi siguri că, în caz contrar, noi am fi putut să apărem deja acolo, în planul vostru existenţial, şi să ne manifestăm ca atare, pe ascuns, de multă vreme! Dat fiind faptul că deocamdată noi nu ne aflăm încă în planul vostru existenţial, aceasta se petrece numai datorită faptului că voi nu aţi hotărât încă într-un mod ferm şi explicit aceasta.
Unii dintre voi ar putea să creadă că noi vă vom face doar să credeţi în aşa-zisa voastră alegere deliberată, pentru a legitima în felul acesta venirea noastră, chiar şi atunci când nu ar fi deloc cazul să se petreacă aceasta. În cazul în care veţi continua să hrăniţi astfel de idei merită să vă puneţi următoarea întrebare: Ce interes am avea să vă oferim în mod deschis ceva la care deocamdată nu aveţi încă acces, pentru beneficiul unui mare număr dintre voi?
Alţii s-ar putea întreba: Cum putem să fim siguri că în cazul unui astfel de contact cum este acesta nu este, de fapt, vorba despre o manevră perfidă „A CELEI DE-A TREIA PĂRŢI” pentru a ne face să fim în felul acesta chiar mai supuşi şi complet aserviţi?
Răspunsul nostru la o astfel de întrebare este foarte simplu: Nu este cu putinţă să fie aşa, deoarece este întotdeauna mai uşor de luptat cu acela pe care îl identificăm şi îl vedem decât cu acela care este invizibil şi pe care nu-l identificăm. Spaima terorismului care vă macină nu este oare un exemplu flagrant de acest gen? Dincolo de îndoielile şi suspiciunile care s-ar putea să vă macine pe unii dintre voi, trebuie să fiţi convinşi că, orice ar fi, voi sunteţi singurii judecători în sufletele şi în conştiinţele voastre! În cazul nostru, puteţi fi absolut siguri că oricare dintre alegerile voastre este şi va rămâne întotdeauna respectată! În absenţa declaraţiilor reprezentanţilor umani, care sunt susceptibili de a vă induce eventual în eroare, voi ignoraţi la ora actuală totul, atât despre noi, cât şi despre aceia care deja vă manipulează din culise. Dată fiind situaţia dramatică în care deja vă aflaţi, recurgerea la o precauţie exagerată, care ar implica să nici nu mai încercaţi măcar să ne descoperiţi, nu ar fi în nici un caz o soluţie. Fie că vă daţi sau nu seama de aceasta, voi vă aflaţi deja în cutia Pandorei pe care „CEA DE-A TREIA PARTE” a creat-o în jurul vostru. Indiferent care ar putea fi decizia voastră, trebuie să nu pierdeţi din vedere că, înainte de toate, voi trebuie să ieşiţi din cutia Pandorei în care deja vă aflaţi.
În faţa unei asemenea dileme, care totodată reprezintă lupta dintre două stări de crasă ignoranţă, trebuie să daţi dovadă de bun simţ şi să vă întrebaţi glasul inimii şi intuiţia. În concluzie, trebuie să alegeţi: vreţi să ne descoperiţi cu ochii voştri sau vreţi doar să credeţi orbeşte tot ceea ce spun savanţii şi formatorii voştri de opinie ce sunt cumpăraţi de forţele oculte ale răului? Aceasta este adevărata noastră întrebare!
După mii de ani, la un moment dat, iată că această alegere ar putea fi inevitabilă: va trebui să alegeţi între două necunoscute. Să vedem acum de ce este foarte bine să răspândiţi un asemenea mesaj printre voi, pentru ca el să ajungă în scurt timp la cât mai mulţi oameni. În cazul în care acest mesaj-referendum va fi încununat de reuşită, iar noi vom apărea pentru voi toţi, această reuşită va orienta totodată viitorul vostru într-un mod ireversibil înspre bine, ceea ce va avea în acelaşi timp un impact istoric la scară milenară. Trebuie, de asemenea, să aveţi în vedere că, în situaţia în care acest referendum nu-şi va atinge scopul, acest eşec va amâna totodată extraordinara oportunitate de a alege cu mulţi ani mai târziu, cel puţin cu o generaţie, dacă ea va supravieţui până atunci. A nu-i informa pe cât mai mulţi oameni despre existenţa acestui mesaj al nostru înseamnă să riscaţi să obţineţi un rezultat care va fi contrar aşteptărilor. A rămâne indiferenţi sau a manifesta scepticism înseamnă să renunţaţi totodată la posibilitatea de a vă folosi într-un mod creator liberul arbitru care, în cazul unui curent planetar favorabil ce, va ajunge să se manifeste ÎNTOCMAI CA O IDEE-FORŢĂ, VA PUTEA SĂ TRANSFORME ÎN BINE DESTINUL UMANITĂŢII.
Este bine să vă daţi seama că, în cazul acestui referendum pe care trebuie să-l realizaţi într-un mod telepatic, este totodată vorba atât despre viitorul vostru, cât şi despre viitorul întregii umanităţi. În situaţia în care acest referendum se va încheia cu bine şi noi vom apărea, această reuşită va implica totodată un salt pentru umanitate şi va accelera într-un mod considerabil evoluţia voastră.
Dincolo de toate acestea, este totuşi posibil ca acest mesaj al nostru să nu primească deocamdată asentimentul vostru colectiv şi într-o măsură suficientă. O posibilă cauză a absenţei unui asentiment colectiv majoritar ar putea să fie faptul că acest mesaj al nostru a ajuns la prea puţini oameni. Într-o asemenea situaţie, nu trebuie să vă surprindă dacă cei sceptici se vor grăbi să afirme că de fapt acest mesaj al nostru nu a avut nicio valoare, nefiind altceva decât „literă moartă”. Totuşi, dincolo de ceea ce urmează să se petreacă mai departe, noi ţinem să vă anunţăm că în realitate nicio aspiraţie individuală binefăcătoare nu rămâne fără un anumit ecou în fiinţa aceluia care o manifestă, căci întotdeauna, fără excepţie, structura holografică a universului răspunde la momentul potrivit, întocmai ca o uriaşă cutie de rezonanţă, fiecare om fiind ulterior răsplătit într-un mod identic pentru toate gândurile şi intenţiile bune pe care le emite. Puteţi să fiţi pe deplin siguri încă de la început că, într-o oarecare măsură, noi vă vom răspunde multora dintre voi atunci când o să vă gândiţi într-un mod creator la noi şi, aşa cum vă veţi putea da seama la scurt timp după aceea, chiar vă vom inspira şi vă vom ajuta. După cum vă veţi putea convinge mulţi dintre voi, toate eforturile sincere şi entuziaste pe care le veţi face pentru a intra în legătură telepatică, spirituală cu noi vor primi ulterior anumite răspunsuri şi inspiraţii neaşteptate care vă vor face să vă daţi seama că aspiraţiile benefice sunt de fiecare dată superioare inacţiunii şi complacerii în indiferenţă. În situaţia în care mesajul nostru va reuşi să întrunească asentimentul vostru suficient şi colectiv ceva mai târziu, vă asigurăm că noi avem o mare răbdare şi aşteptăm momentul când veţi merita să asistaţi cu toţii la „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE”. Momentul în care mesajul nostru va reuşi să primească din partea voastră un asentiment colectiv suficient depinde în totalitate de aceia dintre voi care în decursul zilelor şi al lunilor care trec vor aspira să vină ziua „MARII NOASTRE APARIŢII”. Imaginaţi-vă acum plini de optimism şi speranţă ce se va petrece dacă ziua „MARII NOASTRE APARIŢII” va fi luna viitoare.
Mii de nave spaţiale ale noastre vor apărea atunci la aceeaşi oră pe cerul planetei voastre. Ar trebui să vă daţi seama că o astfel de apariţie a noastră va reprezenta totodată pentru mulţi dintre voi un adevărat şoc cultural, ce va fi unic în istoria actuală a umanităţii. Începând din acea zi, nu va mai fi nevoie să difuzaţi acest mesaj, dar atât cei sceptici, cât şi cei indiferenţi vor simţi o undă de regret că s-au abţinut să difuzeze acest mesaj al nostru altor oameni sau au evitat să răspundă într-un mod clar şi ferm la întrebarea care le-a fost pusă. În acea unică zi, descoperirea noastră de către pământeni va fi ireversibilă. Dată fiind urgenţa mesajului nostru pentru voi, vă rugăm să lecturaţi cu atenţie acest referendum şi insistăm să nu vă grăbiţi, reflectând pe îndelete la răspunsul pe care ni-l veţi transmite şi apoi să HOTĂRÂŢI !!!!
Aşa cum vă veţi putea convinge fiecare dintre voi, mijloacele mass-media care sunt controlate din umbră de aceia care sunt animaţi de intenţii rele, nu vor avea niciun interes să difuzeze vreodată acest mesaj al nostru, chiar dacă el le este oferit într-un mod liber şi gratuit. Luaţi tocmai de aceea aminte, căci numai vouă, fiinţe umane extraordinare, profund responsabile şi iubitoare, care sunteţi anonime, vă revine sarcina să transmiteţi către cât mai mulţi oameni ce se află în ţara voastră acest mesaj important. Ştiind aceasta, faceţi să parvină neîntârziat acest mesaj al nostru la cât mai mulţi oameni care se află în anturajul vostru şi impulsionaţi-i ca fiecare dintre ei să aleagă şi să nu rămână indiferenţi la conţinutul acestui mesaj. Acţionând plini de dăruire în felul acesta şi prezentând mesajul nostru la cât mai mulţi oameni, realizaţi că începeţi totodată să deveniţi artizanii destinului vostru superior planetar. În concluzie, vă rugăm pe toţi să răspundeţi după o matură chibzuinţă la întrebarea: DORIŢI ÎNTR-UN MOD CLAR ŞI FERM CA NOI SĂ APĂREM?!
Vă anunţăm că sunteţi liberi să copiaţi, să reproduceţi, să transmiteţi şi chiar să publicaţi în broşuri separate acest mesaj al nostru, difuzând-l oricând şi oriunde doriţi, dar vă rugăm să nu-l modificaţi şi să nu scoateţi pasaje din el.

Aici se încheie mesajul respectiv, care a fost difuzat pe Internet de o civilizaţie extraterestră avansată.

yogaesoteric
29 martie 2012Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu