Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 27 noiembrie 2018

Mesaj de la Mira din Înaltul Consiliu Pleiadian.


(5 nov. 2018; channeler Valerie Donner).
Traducere Const. Mihăilescu.


Salutări! Eu sunt Mira.
Vă mulțumim pentru că sunteți aici în acest moment. Este foarte clar cât de importantă este participarea voastră în acest proces al Înălțării. Vă poziționați onorabil în analele procesului Înălțării civilizațiilor.. Aceasta va fi în mod clar o relizare de primă importanță, care va fi menționată în Arhivele Akashice.
Să știți că sunteți permanent observați prin diverse mijloace, direct sau cu ajutorul agenților lumilor aflați pe planeta voastră ori în afara ei. În general, acești observatori folosesc mijloace artificiale de sintetizare pentru a monitoriza tot ce se întâmplă pe planeta voastră.
Însă observatorii aflați la fața locului încearcă să vă și ajute astfel ca voi să reproduceți ceea ce facem noi în tărâmrile superioare.
O modalitate obișnuită de a cunoaște ceea ce faceți este să ne interferăm în câmpul gândurilor voastre și să cerem informații de la subconștientul vostru.
Există astăzi în dimensiunile superioare tehnici și tehnologii extrem de sofisticate care permit investigații complete și detaliate practic de la orice distanță.
Toate aceste posibilități sunt viabile dacă se pleacă de la ideea că în realitatea absolută există o unitate, un singur TOT CEEA CE EXISTĂ; ca și cum ar exista „un singur corp”. Acceptând acest postulat, și apelând la ceea ce vă este binecunoscut, veți înțelege repede că într-un corp, fie el și infinit, este absolut normal ca „stânga” să știe ce face „dreapta”.
Este bine ca în tot ceea ce faceți să acceptați existența principiului unității.
Asta vă poate ajuta să înțelegeți că în realitatea universală nu există, nu pot exista secrete. Totul este cunoscut; desigur, nu la orice nivel de conștiință.
Voi trăiți într-o Matrice proiectată, gândită și controlată de CINEVA și asta v-a împiedicat până acum să vă dați seama că, de fapt, toți și toate UNA suntem.
Ca urmare a caracteristicilor Matricei, ați învățat separarea și teama.
Ați fost controlați și observați, dar, din păcate, în majoritatea situațiilor ați fost manipulați și limitați într-o multitudine de moduri și direcții.

Până acum omenirea a trăit ca și cum ar fi fost un simplu spectator al propriei sale existențe, doar observând și acceptând proiectele și comportamentul forțelor întunecate, din teama și din credința că acesta vă era destinul.
Cei întunecați v-au format și v-au hrănit frica și au folosit în propriul lor interes energia produsă de oamenii Pământului. Vi s-au impus restricții de tot felul, vi s-au adus modificări în ADN, intenția lor fiind de a crea acea ființă umană capabilă să producă ceea ce aveau ei nevoie. În curând veți începe să realizați că Matricea care v-a format și v-a modelat a fost revizuită fundamental și a fost reprogramată pentru ca ființelor umane să li se redea cu adevărat libertatea de gândire și de acțiune. 
[nota C.M.: mereu s-a spus că legea universală a liberului arbitru a fost respectată și pe Pământ. Din păcate, ființele umane au avut, și în mare parte încă mai au, un nivel de conștiință scăzut și, din acest motiv, civilizațiilor evoluate și foarte avansate (nu fac referire la Divinitate și nici la civilizațiile din Lumină; mă refer la civilizațiile malefice, întunecate precum Reptilienii, Draconienii, Insectoizii, Grii etc, a căror frecvență de vibrație este joasă) nu le-a fost greu să ne convingă că ceea ce ne cereau ar fi fost în interesul nostru. În felul acesta, la nivelul corpului și minții noastre subtile, ne-am dat acordul și am „semnat” contracte prin care ne-am pus la dispoziția celor care ne-o cereau, „în interesul nostru”. Practic, prin acceptul dat ne-am predat ființa acestor entități inderesate care ne-au modelat și ne-au transformat în adevărate fabrici de produs energie de calitatea și în cantitatea dorită de cei care ne preluaseră. Din nefericire pentru noi, FOAMEA întunecaților de energie umană de joasă vibrație este aproape infinită, și aceasta din următoarele motive:
-) numărul entităților întunecate este inimaginabil de mare în univers, mai ales pentru faptul că dispun de tehnici de replicare și multiplicare multiple dar artificiale, de laborator.
-) energia produsă pentru ei de ființa umană este „materie primă” ideală, de utilitate aproape universală deoarece cu ea se hrănesc și din ea își construiesc ceea ce le este necesar (în primul rând nave spațiale cu care să circule oriunde în univers);
-) nicio civilizație întunecată nu este capabilă să-și producă singură această energie, pentru simplul dar esențialul motiv că indivizii acestor civilizații nu au suflet (asta însemnând că nu au sentimente, deci nici corp emoțional).
Noi, umanii, avem suflet, avem emoții de tot felul, dar, din păcate...nu prea avem minte.
Suntem totuși o civilizație din Lumină; este adevărat că (iarăși „din păcate”), mai toți suntem interferați de aceste entități care ne parazitează. Dintr-o sesiune de regresie hipnotică am aflat că doar sub 1000 de persoane, din totalul celor peste 7 miliarde existente pe Pământ, sunt neinterferate (!!!)
Deși am mai vorbit despre aceasta, voi relua și aici subiectul, în speranța că, până la urmă, va folosi unora dintre cititorii interesați.
Aceste civivilzații întunecate care, în căutatea lor prin univers, ne-au descoperit (ce ghinion !) sunt extrem de inteligente, dețin tehnologii foarte avansate, au o vastă cunoaștere a legilor și principiilor de materializare/dematerializare, cunosc căile energetice de transport aproape instantaneu în diferitele puncte ale universului (portaluri), teleghidare, levitație, telepatie etc. adică cunosc și utilizează multe alte legi universale de care noi nu avem habar.
De fapt, știința noastră este cantonată din totdeauna și se rezumă aproape în exclusivitate la planul fizic, material. Doar Tesla și câțiva alții au încercat să depășească granițele planului material.
În aceste condiții, umanitatea a rămas subjugată materialității, planului fizic, copios „ajutată” de întunecați. Mai toate războaiele și catastrofele „naturale” de pe Pământ au fost opera, în special a REPTILIENILOR, DRACONIENILOR și INSECTOIZILOR. Un singur exemplu: scufundarea (în perioade diferite) a LEMURIEI și ATLANTIDEI.

Din fericire (pentru alții), există civilizații din Lumină precum Pleiadienii, Arcturienii, cei din Orion (unde se află mai toți savanții noștri de renume „decedați”, precum Tesla și Einsten etc.), Siriusienii etc. care au știut cum să se apere de invazia și influența întunecaților. În acest sens, aceste civilizații și-au construit bariere energetice de înaltă frecvență sau chiar planete artificiale (tot de înaltă vibrație), cu care și-au înconjurat propriile planete.
Nu este mai puțin adevărat că aceste civilizații benefice ființează în dimensiuni de frecvență superioară (5D-8D și chiar mai sus). Însăși acest fapt este o barieră pentru întunecați, căci ei nu pot trăi la asememnea vibrații, pe timp îndelungat și nu au ce face cu energiile de înaltă vibrație.
Asta nu înseamnă că nu au încercat ori că nu încearcă să pătrundă și acolo cu intenția de a racola ființe care, eventual, în situații pasagere, și-ar putea diminua vibrația suficient ca întunecații să poată interveni pe perioade foarte scurte de timp (un fel de a spune, căci acolo nu există noțiunea „timp”)
Diferența față de noi este că la civilizațiile superioare din Lumină, între spirit, suflet și corp există comunicare, la unii chiar contopire, astfel că mintea, care servește partea fizică a ființei este conștientă de ceea ce se hotărăște în mintea părții subliminale a aceleiași ființei. Altfel spus, sufletul și mintea conștientă comunică și colaborează.
De fapt, acesta este handicapul nostru major: mintea care servește corpului fizic habar nu are ce vrea sufletul, ce gândesțe mintea corpului nostru energetic, subliminal. Dovadă că așa se întâmplă este faptul că atunci când intrăm în legătură, prin hipnoză, cu mintea noastră subconștientă, descoperim că suntem departe de înțelegerea pe care o are partea noastră nematerială.
Acesta este și rostul acestor sesiuni de hipnoză regresivă: măcar atunci să comunicăm cu mintea noastră subconștientă, care ne poate informa asupra realităților la care planul fizic ne impiedică să ajungem. Abia atunci aflăm că în corpul nostru fizic ori energetic există entități care ne sug energia, ne implantează cu tot felul de dispozitive pentru a ne determina să producem energia de joasă vibrație, de care ele au nevoie. E terifiant să afli, prin hipnoză, că ești de mult gazda primitoare și umilă precum și „cantina” unor entități care mai de care mai sadice și mai hidoase. Aproape toate bolile de care suferim au o cauză ezoterică. În mare parte, bolile ajunse în corpul nostru fizic nu sunt altceva decât efecte ale intervenției entităților malefice care ne-au invadat ca urmare a acordului pe care l-au primit de la partea noastră energetică.
În nicio situație de interferare operată de entitățile care ne parazitează nu s-a ținut cont de păstrarea sau creșterea nivelului de sănatate fizică, psihică și morală a victimelor umane.
De fiecare dată se constată că daunele aduse ființei umane de către cei care au interferat-o și au implantat-o au fost profund distructive, nu numai pentru victimă dar și pentru societatea umană, în general].

Referindu-ne strict la prezent, constatăm că există o evidentă tendință de ridicare a nivelului conștiinței ființelor umane, la aceasta contribuind importantele cantități de Lumină primite de planeta voastră de la civilizațiile prietene din univers, la cererea și în consens cu voința Creatorului nostru [nota C.M.: nu mai reiau dar cunoașteți desigur că pentru acest univers există 12 Creatori, 6 benefici și 6 nebenefici ființei umane. Creatorul-Dumnezeu al ființelor umane este unul benefic, din Lumină. Din păcate Universul nostru local- Nebadonul – este astfel conceput de Creatorul Suprem încât oricare dintre cei 12 Creatori poate interfera cu ființa umană, deși suntem copiii legitimi ai unui unic Creator, căruia-i spunem Dumnezeu. În plus, marile hotărâri privind universul și creația lui se iau la nivelul Consiliului Creatoriilor, doar prin consens. Din acest motiv apar complexități existențiale deosebite pentru creaturile - minerale, elementale, vegetale, animale - din sistem. Imixtiunea Creatorilor nebenefici în treburile și creația Creatorilor benefici se întâmplă frecvent, motiv pentru care se poate spune că mai niciodată „nu este pace sub măslini”. Sunt convins că cine a ajuns la nivelul de înțelegere optim este bulversat dar și fascinat de ceea ce se întâmplă în „ceruri”. (Să mă ierte Lorin Fortuna, pe care l-am considerat doar un...„original”)]
Lorin Fortuna
Deși în primă instanță cei care vă interferează o fac pentru a vă utiliza în interesul lor, ei nu înțeleg că prin tot ceea ce fac vă ajută să vă apropiați de SURSĂ. ( nota C.M.: cum se explică asta? Orice ființă exploatată acumulează vrând - nevrând experiență care, treptat, o ajută să-și ridice nivelul de conștiință, de înțelegere a faptului că nu a fost creată pentru a fi exploatată de cineva. Țelul fiecărei creaturi este să evolueze, și această dorință fierbinte o călește și o pregătește pentru a trece la niveluri existențiale superioare.
Când nivelul de conștiință crește, crește și frecvența de vibrație, ceea ce este în totală contradicție cu nevoile ființelor întunecate, care nu pot trăi decât cu energie de joasă frecvență, chiar negativă. În acest fel, întunecații „își sapă singuri groapa”.
Este însă adevărat că, în general, la acest rezultat se ajunge rareori într-o singură viață, oprimații având nevoie de mai multe reîncarnări ca să atingă un nivel de conștiință și conștientizare suficient de înalt.
În final, ființa umană se eliberează, după care încheie ciclul reîncarnărilor, care nu vor mai fi necesare).

Veți deveni liberi. Veți putea elimina cătușele care v-au împiedicat să evoluați în ritmul pe care vi l-ați dorit mereu. După modificarea Matricei, veți putea, ca ființă umană, să vă manifestați în expresia voastră completă, așa cum a dorit-o Creatorul.
Cei care însă au fost în mod voit instrumentele de lucru ale întunecaților, își vor da seama cât de mult au fost mințiți și ce contribuție lipsită de demnitate au avut la suferința generală a umanității. Toți aceștia își vor continua ciclul karmic până când toată rușinea și fărădelegelea lor vor fi spălate.
Cruzimea, întunericul și asuprirea pe Pământ, pe care le-au creat aceste ființe umane întunecate, le vor aduce întemnițarea, până când își vor învăța lecțiile și vor porni pe calea propriei lor eliberări.
Treaba noastră, ca ființe din lumină pline de iubire, este să vă trimitem atât cât este necesar energie din dimensunile superioare pentru a vă putea ridica tot mai sus în conștiință, până când veți reveni în marea familie a civilizațiilor avansate nu numai tehnologic dar și spiritual, acolo unde aveți locul vostru de drept.


Lunga voastră călătorie, plină de încercări și suferință, se va încheia curând, pentru mulți chiar în această viață. Atunci, cu mândrie și infinită bucurie veți constata că pentru voi calvarul a luat sfârșit. Alături de voi, toată creația din Lumină va sărbători EVENIMENTUL.
Până la eliberarea voastră deplină, noi vă vom trimite nu numai mesaje de încurajare dar și Lumină, în conformitate cu Programul Divin în care suntem implicați.
Amintiți-vă că sunteți puternici și primiți binecuvântarea și prietenia noastră. Vă iubim și vă admirăm curajul și perseverența.
Eu sunt Mira.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu