Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 6 septembrie 2017

Revoluția venită în conștiința superioarăMesaj de la Surya
(14 aug.2017; channeler Elaine DeGiorgio)
Traducere Const.Mihăilescu.Așezându-mă în prezența mea sacră EU SUNT, îndrumată de ghidul meu spiritual principal, am intrat în vibrația entității care s-a legitimat a fi Lordul Surya și care mi-a cerut să distribui următorul mesaj umanității:
Dragilor, eu sunt Surya component al ceea ce s-ar putea numi Steaua lui Dumnezeu. 
Este hotărârea noastră de a ne întoarce fața către planeta voastră și a relua purificarea casei noastre planetare, Pământul, a acestui sistem, care cu multă vreme în urmă a căzut în gol și în dezechilibru, în cele patru elemente ale Facerii ori Disoluției, din cauza acțiunilor incorecte ale Nefilimilor, săvârșite asupra materiei. Aceste ființe decăzute au venit cândva pe planeta voastră pentru a o ruina, așa cum au procedat și cu alte planete ale sistemului vostru solar. Acțiunile lor distructive au făcut ca una câte una, lumile de pe aceste planete să dispară, astfel că viața n-a mai fost (a dispărut), ori s-a redus la forme primare.
Ei au ajuns și pe planeta voastră unde au găsit condiții ideale de viață, după ce provocaseră grave tulburări, haos și distrugere pe Tiamat, căreia i-au dezechilibrat sitemul propriu dar și sitemul solar în care se afla această planetă-gigant. În felul acesta, s-a stricat echilibrul dintre cele patru elemente: foc, aer, apă și pământ. Acțiunea lor distructivă a dus la dezechilibrarea sistemului și la dezintegrarea moleculelor materiei, până la nucleul (inima) planetei, pe care au omorât-o. (nota C.M.: amănunte găsiți accesând -   http://ascensiuneaspiritului.blogspot.ro/2010/12/epopeea-crearii-sistemului-nostru-solar.html ).
Chakrele planetei au fost pulverizate, inima ei a încetat să bată dar din ea s-au creat alte corpuri cerești (nota C.M.: printre care, Pământul și, se pare, Luna, satelitul Pământului. Din resturile planetei Tiamat s-a format centura de asteroizi din sistemul nostru solar).
O lungă perioadă a domnit întunericul care s-a extins asupra sistemului.
Iubiților, voi, ca descendențe ale acelor timpuri îndepărtate, ați avut multe de pătimit din cauza agresiunii veneticilor. 

Acum este vremea reabilitării ființelor umane și a planetei voastre.
 Noi, cei care venim astăzi din Marele Soare Central, ne-am întors fața către planeta Pământ cu hotărârea de a alunga definitiv și pentru totdeauna negura care v-a stăpânit atâția eoni. Pecetea care a fost pusă asupra fiilor noștri de pe Pământ, a fost reconsiderată și înlăturată. Asta pentru că Spiralele pozitive ale lui Alpha și Omega trebuie să meargă mai departe, fără a-și încetini dinamica.
Iubite inimi ale Libertății, iubite ființe ale Flacării vii a Iubirii, Razele rubinii au a ieșit, Flacăra violet a ieșit. 
Acum lăsați Lumina descendentă a Primei Raze să cheme din nou alinierea atomilor și a moleculelor și a mijloacelor de viață.

Prin urmare, lama sabiei Flăcării Albastre a arhanghelului Mihail începe să taie, iar razele inelului purtătorilor de Lumină, încărcate cu această putere, vor arăta cine este devotat voinței lui Dumnezeu, lui El Morya și legiunilor Primei Raze. Legiunile Primei Raze se vor aduna pentru desăvârșirea acțiunii de pază a Focului Sfânt pentru ca St. Germain, să îndeplinească puternicul cuvânt al Revoluției în Înalta Conștiință.
Căci acest Pământ trebuie să fie transformat, și încă rapid!
Vălvătaia Luminii din centura Focului Sacru face presiuni prin legiunile Luminii și din Marele Soare Central, chiar la această oră!
Lăsați aceste energii să intre în planul astral. Lăsați-le să răscolească și să scoată la suprafață tot ceea ce se află în întuneric și în spatele întunericului, în pliuriule întunecate ale Mamei Pământ, pe măsură ce o pătrund și o transparentizează. 

Focul Luminii străpunge, arde și purifică Planul Astral, unde colcăie entități pline de ură și porniri nelegiuite. Focul Luminii pătrunde și în corpurile astrale ale întregii omeniri și în special în cele ale purtătorilor de lumină, unde elimină neclarități și nehotărâri.! 
Faceţi loc! Faceţi loc!

Eu sunt Surya și poruncesc purtătorilor de lumină și legiunilor din Lumină să vină la această oră pentru a fi prezente la triumful Flacării lui Dumnezeu.
Cer vouă și Flăcării voastre Geamănă, prin puterea lui Orion și a lui Sirius, a Sfântului Masculin Divin și a Sfântului Feminin Divin, prin puterea trupurilor voastre cauzale, să vă prezentați acum înaintea Dumnezeului viu, pentru a primi aprobarea de acțiune alchimică pentru poziționarea stâlpilor gemeni ai corpului vostru cauzal total pe Pământ.

Prin urmare, sufletele de Lumină și Flăcările Gemene de Lumină își ocupă poziția în jurul corpului planetar.
Oriunde s-ar afla, oriunde ar fi, stâlpii gemeni să coboare în inima Pământului și să urce la inima Marelui Soare Central.

Apoi, la această oră, chemați de Consiliul Cosmic și de Alfa și Omega, vom veni să facem totul în puterea Marii Frății Albe și a gazdelor din cer pentru a ține echilibrul, pentru ca Flacăra lui Dumnezeu să poată să continue pe Pământ, prin păzitorii lui, în fiecare națiune.
Eu sunt Surya trimisul Soarelui.
Vă repet: Eu sunt Surya fiul Soarelui. Eu sunt Surya din Soare. Sunt cel din inima Primei Flăcări.
Am venit pentru ridicarea planetei Pământ la această vreme.

Și, prin urmare, poruncesc ca atomii și moleculele MATERIEI să se alinieze acum cu Steaua lui Dumnezeu, polestrul Puterii Mele.
Iată-i pe toți fiii și fiicele lui Dumnezeu pe Pământ. 
Nu nesocotiți poruncile!!

Eu sunt Surya și am vorbit azi inimilor tuturor pământenilor,  prin canalul Elaine.

http://www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

------------------------------------------------------------------------------------------
Apendice:
Cine/ce au fost Nefilimii?

Răspuns:
Nefilimii („cei căzuţi, uriaşi”) sunt rezultatul relaţiilor sexuale dintre fiii lui Dumnezeu şi fetele oamenilor, din Geneza 6:1-4. Există foarte multă dezbatere referitoare la identitatea „fiilor lui Dumnezeu”. Părerea noastră este că „fiii lui Dumnezeu” au fost îngeri căzuţi (demoni) care s-au împerecheat cu femeile oamenilor şi/sau au posedat barbaţi şi apoi s-au împerecheat cu femeile. Aceste împerecheri au produs urmaşi, Nefilimi, care erau „vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume” (Geneza 6:4).


De ce ar face demonii un astfel de lucru? Biblia nu ne dă un răspuns specific. Demonii sunt fiinţe rele şi dereglate – deci nimic din ce ar face ei nu ar trebui să ne surprindă. Cât despre o motivaţie specifică, cea mai bună speculaţie este că demonii au încercat să pângărească neamul omenesc pentru a preveni venirea lui Mesia, Iisus Hristos. Dumnezeu a promis că va veni un Mesia din descendenţa Evei (Geneza 3:15), care va zdrobi capul şarpelui, Satan. Astfel, este posibil ca demonii să fi încercat să împiedice acest lucru pângărind descendenţa umană, făcând imposibil ca un Mesia fără păcat să Se nască într-o zi. Din nou, acesta nu este un răspuns specific biblic, dar este plauzibil şi nu se contrazice cu nimic din ceea ce ne învaţă Biblia.

Ce au fost Nefilimii? După legendele ebraice şi de altă sursă (Cartea lui Enoh şi alte scrieri nebiblice), ei au fost un neam de uriaşi şi supereroi, care au făcut fapte de mare răutate. Dimensiunile şi puterea lor măreţe au provenit probabil dintr-un amestec de ADN demonic cu genele umane. Tot ce ne spune Biblia direct despre ei este că au fost „vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume” (Geneza 6:4). Nefilimii nu au fost extratereştri, au fost fiinţe reale, materiale, rezultate în urma împreunării fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor (Geneza 6:1-4).

Ce s-a întâmplat cu Nefilimii? Nefilimii au fost unul dintre motivele principale pentru potopul din vremea lui Noe. Imediat după menţionarea Nefilimilor, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: «Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut. »” (Geneza 6:5-7). Astfel, Dumnezeu a trimis potopul peste tot pământul, omorând pe oricine şi orice (inclusiv pe Nefilimi), în afară de Noe şi familia lui şi de animalele din arcă (Geneza 6:11-22).

Au mai existat Nefilimi după potop? Geneza 6:4 ne spune că „Nefilimii/Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după...”. Se pare că demonii au repetat păcatul lor şi cândva după potop. Totuşi, probabil s-a întâmplat mult mai restrâns decât înainte de potop. Când Israeliţii au spionat ţara Canaan, i-au raportat lui Moise: „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi (Nefilimi), pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor (Nefilimi): înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” (Numeri 13:33). Acum, acest pasaj nu spune specific că Nefilimii chiar au fost acolo, ci doar că spionii au crezut că i-au văzut pe Nefilimi. Este mai probabil că spionii au văzut un popor mare în Cannan şi, în mod greşit, au crezut că au fost Nefilimi. Sau, este posibil ca după potop demonii să se fi împreunat din nou cu femeile oamenilor, dând naştere la noi Nefilimi. Oricare ar fi situaţia, aceşti „uriaşi” au fost distruşi de Israeliţi în timpul invaziei lor în Canaan (Iosua 11:21-22) şi mai târziu în istoria lor (Deuteronomul 3:11; 1 Samuel 17).

Ce îi împiedică pe demoni să mai producă Nefilimi şi astăzi? Se pare că Dumnezeu a pus punct împreunării demonilor cu oamenii, punându-i pe toţi demonii care au facut o astfel de faptă în Abis. Iuda versetul 6 ne spune: „El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.” Evident, nu toţi demonii sunt „închişi” astăzi, deci trebuie să fi fost un grup de demoni care au comis un păcat abominabil dincolo de căderea iniţială. Probabil demonii care s-au împreunat cu femeile oamenilor sunt cei care sunt „puşi în lanţuri veşnice”. Aceasta ar împiedica alţi demoni să mai încerce o astfel de faptă.
https://www.gotquestions.orgNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu