Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 20 aprilie 2017

Mesaj de la Grupul Arcturian

Dumnezeu, Sursa, Conștiința Divină, sau orice altă denumire i-ați da, reprezintă o întreagă și completă stare de echilibru între aspectul masculin al energiei și aspectul feminin.
Femininul Divin este aspectul Mamei / Dumnezeu, în timp ce masculinul Divin este aspectul Tatălui / Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu este integru și unitar, nedivizat.
O mare parte din lumea voastră continuă să recunoască și să se închine numai aspectului Tată/ Dumnezeu, împingând cealaltă jumătate, cea feminină, în derizoriu, în lipsă de importanță, uneori megându-se până la nerecunoașterea existenței sale sau considerându-i apariția ca fiind accidentală și....nedorită. Femininului i se rezervă doar rolul procreativ. Multe religii continuă chiar și astăzi să promovaze această falsă doctrină.
Energiile Divine feminine sunt centrate în inimă, creând fluxul iubirii necondiționate, aspect indispensabil manifestării corecte a întregului.

Fără aspectul feminin al lui Dumnezeu, ar exista doar o lume a creierului stâng, a paternalismului lipsit de iubire. Prin inimile ferecate nu poate curge energia iubirii, a sensibilității și intuitivității Divinului Feminin, rezultatul fiind un dezechilibru în care se manifestă o excesivă încărcare cu energiile masculine, exacerbat activate și unde există un vid de iubire, delicatețe și compasiune.

Dezechilibrul care s-a manifestat de multă vreme în societatea voastră, între feminin și masculin, a devenit o caracteristică mai ales în Orientul Mijlociu, unde femeia are minime sau inexistente drepturi de manifestare, fiind supusă capriciilor bărbatului.

Totuși, la un moment dat, pe măsură ce procesul evolutiv înaintează, în societățile umane crește conștiința civică și apare o conștientizare  a acestor dezechilibre care încep a fi percepute ca anacronice și anihilatoare de progres. 
Bărbații și femeile care au trăit vieți cu inimile închistate, în nedreptatea nerecunoașterii nevoii de echitate, se vor trezi la realitatea că totul în creație se poate dezvolta numai într-un echilibru perfect, care să ofere egale posibilități și șanse de evoluție celor două aspecte energetice.
Pentru a exista pe termen lung, pentru a dăinui, universurile au nevoie de echilibru energetic, așa cum au fost ele gândite și create.
O lume dezechilibrată energetic este o lume a suferinței, a nedreptăților, a malformațiilor.Toate procesele evolutive se nasc din necesități evolutive, din tendința naturală de stabilitate și de echilibru. Ele apar numai atunci când componenți ai societății încep să se nască și să militeze pentru revenirea la echilibru, la dreaptă cumpănire.  
Câteva exemple de trăsături de personalitate ale bărbaților sau femeilor (cu infuzie masculină puternică), care se manifestă în societate sunt:
-) tendința de a domina, de a spune altora ceea ce ar trebui făcut și impunerea rezolvării lor, inițiatorul de program rezervându-și rolul de a verifica dacă indicațiile au fost respectate întocmai;   
-) neacceptarea modificării soluțiilor stabilite de inițiator și „legitima” pretenție ca aceste soluții să fie recunoscute de toți ceilalți ca originale, corecte și indispensabile; 
-) acceptarea ideii că nicio altă părere legată de chestiunea în discuție nu este demnă de luat în seamă, rolul celor din subordine fiind de a duce la îndeplinire dispoziția lansată;
-) orice eșec în materializarea proiectului este, indiscutabil, o urmare a greșelilor executanților, greșeli care pot fi cauzate de incorecta înțelegere ori de o necorespunzătoare manufacturare. 
-) orice corecție de atitudine sau comportament, devenită pertinentă, este apanajul conducătorului care va decide dacă și când va fi aprobată și operată modificarea;  
-) dacă ea nu va avea loc, înseamnă că gândirea clarvăzătoare a conducătorului a oprit la timp și salutar o nedorită și chiar periculoasă situație.

Toate aceste „teze” și principii, sunt menite să prevină schimbările și să permanentizeze o stare care, de fapt, avantajează dominația masculinului. 

În majoritatea ființelor umane se regăsesc combinații ale acestor „calități”, mai mult sau mai puțin evidente. Ele se află implantate adânc în memoria celulară.
Aceste dezechilibre încep să fie recunoscute la nivel global și personal, deoarece omenirea se află acum într-un puternic proces de schimbare a paradigmei, tot mai multe situații reclamând reechilibrarea celor două aspecte energetice. 
În viața multora apar situații favorizante, precum în exempul următor: o femeie, care toată viața nu s-a amestecat în treburile „bărbătești”, rămâne singură și se vede obligată să preia și sarcina soțului „dispărut”. La început, misiunea i se pare imposibilă, dar, treptat, grija pentru familia rămasă exclusiv în sarcina ei, o face să depășească această situație. Rezolvarea sarcinilor „masculinului” va căpăta, implicit, și caracteristici feminine.
Un al doilea exemplu: dintr-o situație de viață, soțul rămâne singur cu întreaga grijă pentru familie, ceea ce îl obligă să se adaptaze și treburilor „femeiești”. 
La nivel energetic, rezultatul va fi o combinație a masculinului cu femininul, care va diminua din caracteristica predominant masculină din acea familie.
Toate aceste situații conduc la o echilibrare a balanței energetice între masculin și feminin.

Când se încarnează, sufletele țin cont de necesitatea menținerii echilibrului dintre cele două tipuri de energii, căci ele sunt direct contributoare la echilibrul energetic universal.
(nota C.M.: începând cu ultima parte a secolului trecut, lumea a constatat că s-au născut mult mai multe fete decât băieți. Explicația constă tocmai în necesitatea de a reechilibra balanța energetică pe planetă, dată fiind realitatea că anterior se nășteau mai mulți bărbați decât femei. De ce se nășteau cândva mai mulți bărbați? Pentru că, la maturitate, era nevoie de un număr cât mai mare de luptători, cu voință puternică și spirit de sacrificiu pe câmpul de luptă, pentru apărarea „drepturilor inalienabile” și a independenței naționale sau de grup. Prin voință colectivă, aplicând Legea Liberului Arbitru, sufletele s-au conformat necesităților din acea perioadă).

Însă „masculinizarea” energiilor a condus, în timp, la un important dezechilibru, materializat în realitatea voastră prin: spirit de frondă, războaie, acte antisociale care reclamau îndrăzneală, beligeranță etc. Această caracteristică s-a „pliat” bine pe caracteritica generală a celei de a treia dimensiuni, unde nivelul de conștiință este mai scăzut iar „ambițiile” și comportamentul primitiv, ori mai puțin evoluat, primează.

Persoanele fizice trezite acum la adevărul necesității echilibrului, încep instinctiv să-și dorească accentuarea preponderenței energetice feminine, fără de care evoluția este întârziată sau temporar blocată. 
Practic aceasta înseamnă schimbarea matricei de formare a ființei umane pe planeta voastră înclusiv compoziția și forma ADN.
Ori, această schimbare radicală va avea implicații profunde asupra gândirii statale, a religilor, a principiilor după care lumea voastră va fi condusă.

O nouă înțelegere asupra lumii și universului va începe să se formeze. Ea va da prioritate iubirii, frumuseții, dorinței de pace și de colaborare și acestea, coroborate cu dorința masculinului de a fi temerar și doritor de cunoaștere, va impulsiona societatea în viitor spre profunda cunoaștere și înțelegere a universului și tainelor creației. 

La nivel spiritual, omenirea va onora în viitor și mai mult rolul Mamei Divine, a iubirii necondiționate și a trăirilor profunde vizând evoluția spiritului uman.

Nu vrem să se creadă că prin ceea ce am spus, am intenționat să diminuăm importanța și rolul energiilor cu caracteristici masculine. Ele sunt energii ale Tatălui Divin și sunt la fel de necesare pentru exprimarea completă și întregrală  lui Dumnezeu. Ele sunt menite să lucreze în tandem cu femininul, astfel ca toate acțiunile să fie temperate și impregnate cu iubire necondiționată.

O femeie echilibrată arată și se comportă feminin, dar respectă și este capabilă să recunoască propria-i putere din perspectivă atât feminină cât și masculină. În situații de necesitate, ea preia sub control derularea acțiunilor în mod cât mai echilibrat, mai echitabil.
Un om echilibrat este cel care ia decizii și se bucură de activitățile masculine, dar nu se teme de a iubi și de a fi iubit; el îi respectă pe alții și nu simte nevoia de a domina, în scopul de a demonstra propria-i putere pe seama altora. .
Noi nu vorbim aici de femei care încearcă să fie bărbați, sau de bărbați care încearcă să fie femei. Noi vorbim de evoluția omenirii în integralitatea sa spirituală, prin acceptarea și exprimarea ambelor jumătăți ale întregului Divin.
O femeie echilibrată va continua să caute să se exprime și să se comporte ca atare dar nu va introduce în comportamentul său elemente de pură masculinitate pentru a deforma interpretarea unor situații. 
Ideal este ca cele două centre (feminin și masculin) din creierul uman să lucreze sinergic, echilibrat, accentuând temporar, în anumite situații, una din laturi comportamentale, dictate se moment.
Conștiința 3D continuă să promoveze prin filme, TV, periodice, jocuri și publicitate, conceptele de „oameni reali“ ale celor care manifestă duritate, spirit dominator, putere, fără a lua în considerare natura sa reală în care ființa poate fi rănită sau omorâtă în acel eveniment. 
Mulți încă acceptă aceste mituri, prin care se urmărește maximizarea câștigurilor materiale.
De asemenea, o valoare egal de importantă trebuie acordată energiilor de creativitate, intuiției, gândirii elaborate. Ele sunt fațete ale energiei Tatălui Divin, la fel de necesare pentru exprimarea completă și întegrală a lui Dumnezeu. Aceste tipuri de energii sunt destinate utilizării în tandem cu femininul și masculinul, impregnând acțiunilor caracteristicile iubirii necondiționate. 

Pentru fiecare suflet aflat în proces evolutiv, vine un timp al echilibrării energetice între aspectul feminin și masculin, energii deja prezente în plinătatea ființei totale a indivizilor.   
Sinele masculin protejează și susține sinele feminin iar sinele feminin, iubitor și receptiv la ideile sinelui masculin, se pliază acestui scop comun și înălțător. .

De-a lungul vieților bazate pe dualitate și separare, indivizii au învățat că viața poate fi mai puțin dureroasă dacă se renunță la închistare, la separare, la manifestări egotice, la izolare, devenind mult mai acceptabilă dacă ai o inimă deschisă, primitoare și lipsită de prejudecăți. 

Nu uitați că locul de manifestare a femininului divin este inima.

O inimă deschisă, în echilibru cu masculinul, permite sufletului să trăiască în plinătate, nu doar în ceea ce poate oferi o viață înjumătățită.

Suntem Grupul Arcturianul

http://www.onenessofall.com/newest.html

Un comentariu:

  1. Tot ce vrem sa auzim..si atât..Nu e bine ,ar trebui simțim ca, controlam ..Când oare 10000000 de ani ..sau descurajare..ca acesta e scopul..cu acești -Arcturieni..Pam pam !

    RăspundețiȘtergere