Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 24 februarie 2017

Mike Quinsey – Channeling cu Sinele meu Superior.


17 feb.2017.
Traducere Const. Mihăilescu

Mike
Imaginea generală pe care noi o avem asupra lumii voastre este diferită de perceția pe care o aveți voi și asta deoarece, prin poziția pe catre o ocupăm, noi putem avea acces la  diferitele linii de timp din univers, ceea ce ne ajută în elaborarea unor scenarii care urmează a se desfășura pe planeta voastră. 
Din această perspectivă putem vedea cu mai multă exactitate faptul că elita întunecaților își pierde în mod accelerat posibilitatea de a vă mai controla, eșecul complet al acțiunilor lor fiind asigurat. Această realitate este terifiantă pentru Cabală care, nu cu mult timp în urmă, se vedea imbatabilă.  
Este adevărat că în acest proces de profunde transformări și de recuperare a adevăratei libertăți, episoadele de confuzie, incertitudine, dezorientare, pot avea un impact important asupra unora dintre voi. Pe măsură ce depășiți această stare, începeți să conștientizați că eliberarea voastră de sub influența nefastă a forțelor răului, apare la orizont, ca un minunat răsărit de soare.
Însă schimbarea, ieșirea din ceața existențială nu este uniformă pentru toată lumea, pentru toate zonele planetei. 
Se întâmplă ca exact acum multe ființe sau grupuri de ființe umane să fi trecut deja „dincolo de văl”. 

Dragilor, treptat întreaga istorie a rasei umane va trebui re-scrisă, și atunci se va înțelege cât de diferit a fost ceea ce s-a întâmplat până acum. Foarte puțin din ceea ce ați crezut voi că s-a petrecut corespunde cu etapele parcurse de civilizația umană. 
S-a întâmplat aceasta ca urmare a intervenției brutale a celor care au dorit menținerea voastră în negura necunoașterii, care le-a asigurat controlul asupra voastră, în foarte multe feluri. Cei veniți din afară v-au impus limitări în gândire, în evoluție. Însă de această politică nu pot fi acuzate decât acele civilizații neprietene, venite pe planeta voastră pentru scopuri de cotropire și exploatare.
Acum a sosit timpul în care se va alege „grâul de neghină”. Pentru această operație era nevoie de un anumit nivel de conștiință. Iată că, printr-un proces natural, umanitatea a reușit să progreseze, atingând nivelul de conștiință care-i va permite să poată face această sortare (selecție).
Totul se realizează prin modificarea vibrației sistemului planetar, care cuprinde și ființa umană. Modificarea nu este însă uniformă din cauza libertății de a alege a fiecărui suflet. 

Țineți cont de faptul că nivelul de vibrație al fiecăruia este determinat de experiențele pe care vi le alegeți și de modul în care respectați legile imuabile ale Creatorului. Prin alegerile pe care le faceți, aveți libertatea de a vă crește sau micșora nivelul vibrațional. În acest scop mulți ghizi vă stau la dispoziție; totul este să apelați la ajutorul lor.
Nimeni nu este lăsat fără ajutor, nu este abandonat, deși unele suflete nu sunt conștiente de acest adevăr. Din acest motiv, mulți nu beneficiază de acest ajutor. Cu cât viața vă oferă mai multe provocări, cu atât trebuie să conștientizați că ar fi nevoie să vă căutați ghizii și să le ascultați sfatul. 
De obicei ființele umane nu apelează la ghizii spirituali din cauza neîncrederii în existența acestora sau pentru că acceptă să fie manipulate de „binevoitori” malefici. Cum îi puteți deosebi? Prin trecerea oricărei provocări prin filtrul inimii, nu al minții, sluga ego-ului. 
Ca indicație generală, vă sfătuim să aveți în orice împrejurarea o atitudine pozitivă, să priviți totdeauna „partea plină a paharului”. Evenimentele care vă încearcă pot avea duferite cauze, printre care foarte importantă este karma. Încărcătura karmică va fi prezentă în viața voastră până când „toate datoriile vor fi plătite”. „Ardeți ” această încărcătură cu curaj și cu credința că ceea ce vi se dă este spre curățare, spre vindecare. 

Cu puține excepții, voi cei aflați în corp fizic acum, sunteți suflete vechi, care ați acumulat multă experiență și, uneori, multă karmă, ca urmare a modului în care v-ați folosit conjuncturile. Cunoașteți, desigur, că acumulările karmice pot fi pozitive (benefice) sau negative. Oricum ar fi, ele trebuie consumate pentru ca sufletul să revină la echilibru și la puritatea inițială.

Memoria voastră este grevată de uitare pentru ca fiecare viață să debuteze fără a-și aminti trecutul, care ar deveni un factor deturnant. Voi „pictați” pe o coală albă. 
Dacă de la început, o viață ar debuta cu conștiința trecutului neresetată, tot programul de viață pe care vi-l alegeți ar fi inevitabil afectat de trecut. Aceasta ar însemna alterarea rezultatului tuturor experiențelor pe care vă veți hotărî să le încercați. Această auto-influențare ar fi un fel de auto-manipulare și ar impieta asupra evoluției voastre. Cunoașterea trecutului încă de la început, ar greva grav asupra rezultatelor pentru care v-ați hotărtât să veniți în această încarnare.   
Întreaga voastră experiență, obținută în încarnările anterioare, este depozitată în ființa voastră, experiență pe care, treptat, o puteți scoate la suprafață, și aduce în câmpul cunoașterii, corelat cu nivelul evolutiv pe care-l atingeți la un moment dat. 
Ar fi inutil să vă „înfruptați” din comoara cunoașterii pe care ați acumulat-o dacă nivelul vostru de înțelegere și de spiritualitate ar fi insuficient: n-ați ști ce să faceți cu aceste nestemate și, foarte probabil, le-ați utiliza în mod inadecvat și nefolositor ființei voastre evolutive. 

Nu neapărat la modul conștient, fiecare dintre voi întâlnește „întâmplător” oameni și situații care, de fapt, veniseră la o întâlnire sincronizată și programată din timp, pentru a oferi o motivare și un răspuns la o problemă de viață. 
De fapt, NU EXISTĂ ÎNTÂLNIRI ÎNTÂMPLĂTOARE. Fiecare întâlnire, fiecare eveniment, fiecare interacționare este un dar care ți se oferă la momentul potrivit pentru ca tu să-ți poți rezolva o problemă.
Evident că unele dintre relații se stabilesc la nivel familial. De fapt, familia, de mult aleasă de către sufletul tău, este configurată astfel încât să corespundă cel mai bine programului tău evolutiv. 
Știm că imediat se poate naște întrebarea: „Dar cu mariajele nefericite, cum rămâne?” Nu toate căsniciile sunt fericite, nu toți copiii născuți sunt sănătoși și frumoși și nu toate familiile rămân unite o viață. Însă trebuie înțeles că fiecare suflet încarnat, aparținând acelei familii, a venit cu programul său propriu de viață, care se va corobora cu programul componenților acelei familii, astfel încât fiecare să obțină rezultatul pentru care a plonjat în acea viață.  
E puțin cam dificil de înțeles în totalitate, dar, după încheierea vieții în care vă aflați, cu siguranță veți ști întregul adevăr.
Imediat după ce vă veți fi încheiat această viață, sufletul vostru va face o recapitulare a tuturor evenimentelor prin care a trecut, își va stabili „activul și pasivul” și, după o perioadă, când se va decide să abordeze o nouă viață, își va întocmi un nou program prin care va urmări să parcurgă o nouă etapă a evoluției și perfecționării sale, ținta fiind atingerea măestriei în toate domeniile și aspectele vieții. Evident, la întocmirea programului, sufletul va ține cont atât de realizările cât și de nerealizările din viața aterioară. Este cert că experiențele nereușite vor fi repetate până când sufletul va căpăta măestria în acea problemă.  

În multe cazuri de scădere a frecvenței de vibrație sunt utile și necesare ajutorul și îndrumarea ghizilor care cunosc modalitățile optime prin care un suflet poate să se întoarcă pe calea Luminii.
Amintim că Mama Pământ este o ființă vie, simțitoare, cu discernământ și care experimentează ca și voi pentru a se perfecționa. În ecuația ei existențială intră și manifestările, comportamentul ființelor umane, în principal, dar și a regnului vegetal și animal. Pentru a-și urma calea evolutivă, Gaia ia măsuri corespunzătoare care să nu-i compromită evoluția.
În acest sens, există un anumit grad de toleranță a planetei față de comportamentul ființelor umane care, din ignoranță sau ca urmare a unor manipulări exterioare, atentează la sănătatea planetei (prin poluare, forări, extracție de combustibil fosil, schimbarea cursului apelor importante, defrișări, energii malefice etc).
Totuși, atunci când sănătatea și chiar viața planetei sunt amenințate, Gaia se simte obligată să ia măsuri corespunzătoare. Asemenea măsuri se manifestă prin cutremure, furtuni, tsunami-uiri, foc, ploi torențiale, secetă, boli etc. Într-un fel sau altul, se reface echilibrul, inclusiv prin sacrificarea agresorilor.   
În ceea ce privește comportamentul uman, există la voi un proverb care spune: „Nu defini o carte prin ceea ce vezi pe copertă!”. Asta înseamnă că în aprecierile voastre nu trebuie să vă luați după aparențe. 
Multe ființe umane nu corespund pretențiilor voastre estetice, poate nu manifestă o expunere la nivelul standardelor voastre. Important este „conținutul” ființei, comportamentul, adică faptele. Când a umblat pe Pământ, Iisus nu s-a făcut remarcat prin prestanță, prin eleganță, prin delicatețe și totuși, ce identitate divină avea! 
Așa că nu puteți ști niciodată cine este „deghizat” în acea formă umană.

Marile suflete care s-au re-încarnat pe Pământ, în această perioadă, au venit pentru a ajuta umanitatea „băștinașă” să se trezească, să conștientizeze ce rol are în procesul ascensiunii sistemului planetar. Vă înșelați crezând că „asemenea ființe or fi ele dar nu aici lângă mine”. Am spune mai degrabă că proximitatea lor față de voi este foarte probabilă, mai ales dacă veți ține cont că multe dintre ele „nu au fost activate” deoarece încă nu a sosit momentul când vor intra în scenă. Cu siguranță însă, nu au venit pe Pământ fără un scop anume. 

Cu referire la circulația monetară din lume, vă precizăm că există un plan detaliat prin care monedele naționale vor fi re-evaluate, paritatea lor urmând a fi stabilită la o rată echitabilă, una față de alta, și toate în conexiune cu moneda forte avută în vedere.  
Actual, există fie o subevaluare fie o supraevaluare, puține dintre ele fiind cotate la valoarea corectă.

În ciuda haosului aparent din jurul vostru,  există un plan de bază pe termen mediu și lung care se va derula în strânsă conexiune cu edificarea Noii Ere pe Pământ.                                     
Multe grupuri umane sunt gata pentru a „intra în scenă” și pentru a-și aduce contribuția la erdificarea Noii Ere (nota C.M.: a nu se confunda cu Noua Ordine Mondială, inițiată de așa zișii iluminați). 
La un moment dat, lucrurile se vor putea precipita în așa măsură încât vor fi suficienți cei care nu vor mai putea ține pasul, ei devenind practic sufocați de viteza cu care se vor derula evenimentele. Și din acest motiv, apreciem că este de dorit ca fiecare ființă umană să se străduiască suficient în pregătirea sa pentru a corespunde exigențelor spirituale ale viitoarei ere.

În sfârșit, noile invenții care vor fi „descoperite” de umanitate vor face viața atât de ușoară încât omul va avea mult mai mult timp pentru căutarea, promovarea și perfecționarea spiritualității sale. 
Iubiților, tot ceea ce vi s-a promis se va manifesta în realitatea voastră materială.
După cum ați fost deja informați, tehnologia de producere și utilizare a energiei libere este în curs de punere în practică în majoritatea țărilor.
Desigur, asta se realizează prin voi, oamenii, dar conceptele v-au fost trimise din planurile superioare. Utilizarea în orice domeniu a energiei libere va declanșa o sumedenie de noi realizări care vor duce la îmbunătățirea condițiilor de viață, fără discriminare și gratuit.
Vă oferim iubirea noastră, vă binecuvântăm și vă îndemnăm să priviți cu cea mai mare încredere viitorul omenirii. 

Acest mesaj l-am primit de la Sinele meu Superior.
În Iubire și Lumină.
Mike Quinsey.Un comentariu:

  1. TRĂIEŞTE CEL PROMIS ÎN BUCOVINA?!?

    „Sunt multe profeţíi în care se afirmă că Bucovina este locul unde va trăi cel ce Hristos spune că va veni în trup de om după EL, adică Cel Promis Lumii de către Hristos, adică Duhul Adevărului, o fiinţă venită de la Dumnezeu în trup de român, venită să restabilească credinţa în Adevăratul Dumnezeu, şi să surpe eresurile zeilor. Aceste profeţii consideră ca începerea activităţii sale va marca dărâmarea sistematică a credinţelor în alţi dumne-Zei decât Adevăratul Dumnezeu, dar şi ruperea eresurilor acestor zei. În toate aceste profeţii se afirmă clar că Promisul se va naşte pe teritoriul României şi că pe tot timpul şederii sale vremelnice pe teritoriul României, va veni şi va trăi în Bucovina de unde va desfiinţa sistematic prin Cuvânt apostolii întunericului pe care îî va târâ la lumină şi îi va judeca după Cuvânt. Aceşti apostoli (realizatori de emisiuni ezoterice , mulţi din ei masoni ori templieri, mari iniţiaţi, mari maeştri spirituali, maeştri rei-ki, maeştri yoga, vindecători cu îngeri, vindecători cu flăcări violet, vrăjitori, infoenergeticieni, ghicitori de tot felul, cu toţii lucrători cu energii opuse DUHULUI SFÂNT) ai divinităţilor, ai zeilor şi ai îngerilor de tot felul, cu toţii căzuţi vor lupta împotriva Promisului, dar Cuvântul Adevărului din Promis va prevala. Apostolii şi agenţii întunericului vor lupta împotriva lui, spumegând de furie prin cuvântul lor întunecat din mass-media şi tv. Oameni pe care românii îi credeau buni şi luminoşi vor spumega împotriva lui. Ei îşi vor arăta Chipul lor drăcesc la privit, vor apare peste tot, folosind cuvântul întunecat cu care au minţit de milenii pe om, spunând că iadul şi răul nu există şi că suntem cu toţii din Dumnezeu doar că în religiile lor se numeşte altfel şi arată altfel, mai hidos, animalier şi crud, cu cap de elefant ori cu trup de şarpe… Românii se vor înspâimânta şi se vor îngrozi şi se vor scârbi, când vor vrea să vadă cine sunt dumne-Zeii din spatele rei-ki, yoga, şamanism, vrăjitorie, flacăra violet, infoenergetică, ghicit. Ei vor întreba pe maeştrii lor: ce ati făcut cu sufletele noastre, iar aceştia le vor rânji, căci Mântuirea lor va fi fost pierdută la iniţiere când, fără să ştie au înlocuit pe Hristos cu zeii.”

    https://www.scribd.com/document/39809430/VANGA-PROFETIA-DESPRE-ROMANIA-CEL-PROMIS-TRAIESTE-AZI-PRINTRE-NOI-IN-BUCOVINA

    RăspundețiȘtergere