Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 18 ianuarie 2017

SINERGIA TIMPULUI


Mesaj de la maestrul Djwhal Khul
(7 ian. 2017; channeler Natalie Glasson, prin Paul Backes)
Traducere Const. Mihăilescu

Salutări! Eu sunt Maestrul Djwhal Khul și lucrez în Ashramul Învățătorilor Spirituali ai Lumii, supervizat de Maestrul Kuthumi și Maestrul Sananda. Anterior, am lucrat îndeaproape cu a doua rază de lumină dedicată iubirii și înțelepciunii.
Aici am deținut un ashram cunoscut sub numele de Ashramul de Sinteză, conceput pentru a sprijini integrarea și fuziunea tuturor aspectelor și energiilor Creatorului. Scopul meu este să determin cursanții (sufletele care intră în procesul de învățare) să recunoască, să asimileze și să echilibreze toate energiile trimise de Creator, în special acelea destinate realizării procesului de ascensiune a Pământului.

Iubiților, intrăm acum într-o perioadă de puternică sinergie când aspectele voastre de la toate nivelurile ființei totale se unesc pentru a crea un focar luminos (un far) mai puternic care să lumineze și să releveze prezența Creatorului în interiorul ființei voastre.
Totodată, aspecte ale sufletului din viețile voastre trecute sunt vindecate, după care sunt ajutate să fuzionese cu totalitatea voastră. Înțelepciunea din viețile și civilizațiile pe care le-ați lăsat de mult în urmă este readusă în conștiința voastră, în acest moment de ascensionare a voastră și a planetei.
De asemenea, în Camera de Sinteză, primiți și vă însușiți abilități de vindecare individuale, adaptate fiecărei ființe umane, ținându-se cont de toate caracteristicile reprezentative ale fiecărei vieți prin care s-a trecut. Sinergia are loc in corpul vostru fizic, la nivel de celulă, în care se transferă (se inoculează) germenii noii conștiințe, care, începe să apară.
Întreaga voastră ființă fuzionează cu numeroasele aspecte ale Creatorului, aspecte care nu au fost încă recunoscute sau realizate pe Pământ.
O transformare puternică are loc. Fiecare aspect al ființei voastre este activat și pregătit pentru a fi gata de a sintetiza, amesteca și asimila energiile Creatorului, energii care vor ajuta la accelerarea procesului de ascensionare și la crearea noii conștiințe, care va reprezenta, la nivelul ființei umane, întruchiparea conștiinței Creatorului precum și o mai profundă înțelegere a adevărului interior.

Activarea Sufletul vostru de sinteză
Este important să deveniți conștienți de necesitatea transformării întregii voastre ființe care să devină capabilă să sintetizeze numeroasele și diferitele aspecte ale manifestării Creatorului în acest moment al ascensiunii.
Un nou aspect al sufletului vostru este contopit cu personalitatea voastră. Noilor aspecte ale sufletului vostru, ancorate în interiorul ființei voastre, le revine sarcina de a crea noi perspective în mintea voastră, noi emoții și vizualizări ale relației dintre ființa voastră și Pământ. 
Pentru a sprijini sufletul în munca sa de realizare și de integrare cu personalitatea ființei căreia îi este alocat, s-a demarat un puternic proces de tranziție a sintezei care privește numeroasele niveluri existențiale.  
Sufletul vostru va atrage toate energiile pe care le necesită corpul vostru, pentru a sprijini obținerea produsului de sinteză în care să se regăsească toată experiența tuturor aspectelor voastre răspândite în univers. Acestea vor fi energii, frecvențe, coduri și șabloane de lumină din universul Creatorului și ale grupului cumulativ de suflete integrate în unitate. Cu ajutorul acestui cumul selectat de energii se va turna o nouă fundație de lumină în interiorul ființei, care va susține prezența sufletului EU SUNT în fiecare entitate.
Sufletul vostru va atrage (extrage) din viețile sale consumate, toate modelele, abilitățile și experiența necesare pentru a crea o imagine cât mai fidelă și completă a Creatorului. 
Înțelepciunea, energia, lumina, iubirea și conștiința comunității voastre curente vor invoca, în măsura necesară, expertiza ghizilor, în așa fel încât sufletul să aibă la dispoziție tot materialul de construcție a unei ființe evoluate și modelate după forma divină gândită de Creator. Ca urmare a acestui fapt, veți descoperi că vă puteți conecta nu numai la un ghid spiritual anume dar chiar la comunitatea ghizilor spirituali, cu o mai mare ușurință. De asemenea, s-ar putea să începeți a accepta afilierea sufletului vostru și la alți ghizi, care au expertiză în noua paradigmă pe care v-o edificați.
Treptat, de exemplu, veți începe să vedeți și să pătrundeți dincolo de iluzia timpului. Altfel spus, veți avea abilitatea de a vă plasa conștiința nu numai în prezent dar și în viitor sau în trecut. De fapt, treptat, veți înțelege că trecutul, prezentul și viitorul se suprapun regăsindu-se în eternul ACUM.
Este posibil ca în derularea viitoare să apară conștiența sintezei timpului, când vor apărea aspecte ale confruntării stării de eternitate cu momente de timp secvențiale (care ar putea fi denumite amintiri) din trecut, din viețile consumate sau din viitor, toate acestea regăsindu-se simultan sau decalat în ființa voastră.
O altă sinergie a timpului ar putea apărea când vă aflați în mișcare, voi percepând anumite limitări și restricționări temporale, senzația putând fi de oprire în loc a timpului sau de puternică accelerare, într-un aspect pasager. Veți avea posibilitatea de a vă plasa într-un „buzunar de expansiune” când veți constata că aveți sentimente și percepții neobișnuite, și chiar veți putea beneficia de unele experimente particulare, precum recunoașterea unei stărei de infinit în interiorul ființei voastre.
Fiecare activare creată cu atenție de suflet va îmbunătăți experiența Creatorului, și va susține sufletul în manifestarea sa plenară pe Pământ.
Deja, în prezent, la mulți începe să se remarce un mod activ de manifestare a sufletului care intră mai temeinic în rolul său de creator. Asemenea percepții și manifestări vor deveni din ce în ce mai frecvente, procesul luând amploare, pentru ca, în final, să devină o obișnuință și o realitate a fiecărei ființe umane.

Dincolo de timp, în mișcare
Activarea sufletului vostru, pentru a deveni capabil să elibereze iluzia timpului, nu va   însemna că nu vă veți mai putea folosi de caracteristicile de limtare sau rigidizare a timpului secvențial, așa cum faceți acum pe Pământ. Atunci când veți dori, veți putea folosi pe Pământ secvențialitatea timpului liniar, ca și până acum. În perioada de implementare, de trecere, de la percepția temporală liniară, la cea de non-existență a timpului, este posibil să apară, uneori, senzația că timpul se accelerează. Când se ajunge la asemenea percepții este un indiciu că vibrația energiei a atins nivelul impus de noul model implementat în sufletul vostru.
Cea mai mare experiență din această activare va fi o conexiune de aprofundare, aliniere la acestea, și senzația de natură infinită a sufletului vostru. Puteți să vă conectați cu extensia și vibrațiile nelimitate ale ființei voastre, ca niciodată înainte. Aspectul sufletului întruchipat în ființa voastră acum, poate și pe parcursul lui 2017, deține vibrații aparținând naturii infinite a sufletului vostru. Prin urmare, scopul sufletului vostru este de a aduce o mai bună înțelegere și readucere aminte a sufletului și a sinelui vostru, ca sursă infinită de lumină și de conștiință.
Noua perspectivă ocazionată de actuala voastră încarnare, mai ales în ceea ce privește corpul mental, vă oferă gradul de concentrare, experiență și acceptare expansionate, nelimitate și infinite. Datorită capacității voastre de a vă conecta din ce în ce mai facil la buzunarele infinității Creatorului, veți putea regândi existența voastră pe Pământ, ceea ce înseamnă că veți putea afla noi răspunsuri în paleta mai largă și mai cuprinzătoare a vibrației sufletului expansionat, chiar infinit, înțelegând mai complet sensul și scopul vieții voastre pe Pământ și modalitățile prin care vă puteți conecta cu alții, pentu a vă vindeca, pe voi și pe ei. Multe vor fi domeniile de interes în care veți avea abilitatea să vă exprimați, majoritatea dintre ele părându-vi-se acum imposibile sau de neconceput.     

De ce infinita natura a sufletului tau este necesara acum.
Infinita natura a sufletului vostru va putea fi implementată pentru a se armoniza cu ego-ul personalității individuale. Cu toate acestea, va fi necesar să se dizolve și să se elibereze, cu o mai mare ușurință și viteză, iluzia umanității ființei (atestată prin existența ego-ului umnan) pentru a se limita sau anula sursa prejudecăților, haosului și lipsei de armonie în lume. Pe măsură ce umanitatea va accepta aspectul frumos și divin al sufletului, se va realiza conexiunea constantă și indestructibilă cu toate aspectele Creatorului pe Pământ și în planurile interioare.
Tot ceea ce există vine și se naște de la și din Creator și, prin urmare, toți suntem conectați la multiplele aspecte ale Creatorului. Faptul că cineva te percepe sau se percepe ca fiind un aspect negativ nu înseamnă că este izolat de întreg și că el n-ar avea o conexiune cu Creatorul. Chiar și entitățile sau energiile care par a fi negative dețin adevărul Creatorului în interiorul ființei lor. Pe măsură ce recunosc acest adevăr, ele vor realiza că pot avea acces la câmpul energiei iubirii și al imensei inspirații de înțelegere a conexiunii cu toate produsele Creației. 
Această conexiune indestructibilă permite ființelor să se elibereze de frică și de teama de separare față de întreg. Din acel moment, se instalează armonia și orice energie malefică nu mai are putere asupra voastră. Atunci când puterea iluziei încetează să te mai influențeze, totul devine posibil căci recunoști prezența Creatorului în interiorul tău și al fiecărei existențe create. Astfel, epoca Iubirii va fi pe deplin experimentată de toți și de toate, ca un colectiv conștient.

Serviciul maestrului Djwhal Khul
Eu, Maestrul Djwhal Khul, am sarcina de a asista sufletele aflate în tranziție precum și de a le activa, atunci când acestea sunt deja conectate și încep procesul de realizare (construcție) a ființei fizice. În planurile interioare ale Ashramului General de Lumină pentru Instruire al Maestrului Kuthumi și Maestrului Sananda, eu am un ashram (o clasă de instruire), care îndeplinește funcția de „cameră de sinteză.”
Aș vrea să vă invit ca în timpul meditațiilor voastre sau în timpul somnului, să faceți o vizită la această cameră. 
Pur și simplu imaginați-vă că vă aflați în acest spațiu numit „Camera de sintază” unde există multă Lumină și în care aveți senzația că ființa voastră se lasă pătrunsă și se topește. Această stare de bine și de acceptare face ca lumina de înaltă frecvență a acestei camere să fie absorbită de ființa voastră ceea ce va ajuta substanțial procesului de tranziție și activări ale sufletului vostru, eliberând, totodată, energiile nebenefice care împiedică sau blochează curgerea fluxului energetic prin ființa voastră. Aceast exercițiu vă va ajuta să vă apropiați, până la contopire, de sufletrul vostru.
Eu, Maestrul Djwhal Khul, voi fi prezent alături de fiecare dintre voi pentru a partaja orice iluminare, perspectivă sau vindecare pe care s-ar putea s-o simțiți ca necesară. Ajunși în această cameră, puteți să-mi cereți să vă ajut în accesarea unor abilități regăsibile în natura infinită a sufletului vostru.
Eu voi fi prezent și gata să vă fiu de ajutor. Aștept să chemați (invocați) prezența și energiile mele în acest moment de trezire sufletească extraordinară.
Maestrul Djwhal Khul

https://www.omna.org/synergy-time-djwhal-khul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu