Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 3 mai 2016

MARELE SOARE CENTRAL, KARMA, PĂMÂNTUL.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail
(30 april 2016; channeler Christine  Day)
Traducerea Const.Mihăilescu

Christine: Arhanghelul Mihail vine cu autoritatea Alpha. El spune că, în terminologia noastră, Alpha este "Tatăl-Dumnezeu", aspectul spiritual al lui Dumnezeu, care nu se manifestă în Universul material, în timp ce Mama este energia, iubirea și esența (de asemenea compasiunea și inteligența), care creează materia din Univers.
„Miniștrii” Arhanghelului Mihail aduc fluxurile energetice ale vieții în sistemele lumilor create. El este însărcinat să apere credința, speranța și bunătatea, care se regăsesc în componența flăcării triple a vieții care sălăsluiește în inima omului.
În Cartea lui Enoh, o primă fază a judecății îngerilor căzuți a fost un Potop în urma căruia s-au scufundat insulele atlanteene împreună cea mai mare parte a civilizației de pe ele, ultima dintre acestea fiind insula lui Poseidon, care a fost lovită de mai multe cataclisme. A urmat, conform profețiilor, faza  "Desăvârșii", care va fi urmată de „Judecata finală".
Având în vedere faptul că miliarde de Purtători ai Luminii, prin dăruirea lor, au menținut și mențin un echilibru al Luminii pure, „judecata” umanității a ajuns în faza finală a primirii răsplatei și potirelor, urmare a depășirii urgiilor care s-au abătut asupra civilizației umane.
L-am întrebat pe Arhanghelul Mihail: Ni s-a spus că cei „căzuți” au reușit să se eschiveze de la îndeplinirea consecințelor karmei acumulate. La aceasta se referă Cartea Apocalipsei, când vorbește despre durerea provocată omenirii?
Arhanghelul Mihail: Acesta este efectul întoarcerii karmei pentru acei oameni aparținând umanității actuale, care au ales să stea în espectativă în timp ce erau atât de rău guvernați. Din această cauză, care este consecință a nepăsării sau lipsei de curaj, o importantă parte a karmei acumulate (și cauzată de cei „căzuți”) revine și va fi suportată de aceștia. Mai concret: de-a lungul timpului în care s-au lăsat manipulați, ADN-ul lor a suferit modificări importante, ființa umană cunoscând un regres.
Aceste modificări ale structurii ADN sunt responsabile, într-o anumită măsură, de revenirea karmei care trebuie compensată. Asta va conduce la echilibrarea energetică și implicit la respectarea Legilor Divine.
Amintiți-vă că Dumnezeu nu pedepsește ci vindecă și îndreaptă pe cei care caută răspunsuri și sunt preocupați să găsească calea.
Să rețineți că Mesagerul v-a învățat că Dumnezeu nu „bate cu parul” pe cei căzuți pentru că nu erau din categoria de ființe care ar mai putea învăța ceva. Prin judecată trebuie să înțelegeți sechestrarea, arestarea și legarea celor decăzuți.
Christine : Declarația cuprinsă în lucrarea Ultimele Potire în care se vorbește despre „ultimele urgii ale celui decăzut care a fost legat pe 16 aprilie 1975” se referă la Lucifer, nu?
 Arhanghelul Mihail: da. Legarea lui Lucifer a fost realizată de către cei șapte Arhangheli și de oastea Domnului Hristos.
Arestarea și legarea lui Lucifer a fost făcută de către cei șapte Arhangheli și oastea Domnului Hristos, în conformitate cu decizia Înaltei Instanțe de Judecată a Tribunalului de pe Saturn, în care Curtea a fost alcătuită din Cei 24 Înțelepți, după care, Lucifer a fost dus în fața lui Dumnezeu, la sediul de pe Steaua Sirius, sentința fiind de condamnare pentru a doua oară (?). Asta înseamnă că sufletul lui Lucifer va fi anihilat.
Anumite forțe astrale, răstălmăcind învățăturile date de Maeștrii Înălțați în deceniile anterioare, au încercat să anuleze această decizie cu scopul de a-l salva și de a-și promova propria agendă, care se opunea Planului Divin.
Nu este adevărat că Lucifer a fost un "băiat bun" sau un agent dublu, așa cum au încercat întunecații să creeze confuzie. Complotul dezinformator a urmărit să propage această minciună pentru a abate de la calea dreaptă pe purtătorii Luminii.
Mulți dintre cei care l-au urmat pe Lucifer în răzvrătirea lui au fost, de asemenea, judecați.
Prima mare acțiune a lui Lucifer pe Pământ a fost cea de pe Atlantida unde s-a format un puternic nucleu al celor care s-au închinat fiarei și au opus rezistență încărcând acel continent cu multă karmă negativă. Prin termenul de „fiară” trebuie să se înțeleagă falsa ierarhie, conducătorii sau guvernul din umbră alcătuit de cei care și-au zis ”iluminați” și Cabala, care au distrus cultura umanității și au transformat lumea într-o împărăție a întunericului.
„Fiara” este simbolul pentru cei „căzuți”, adepții lui Lucifer (lucifericii). Ei au proliferat în ceea ce se cunoaște a fi civilizația reptiliană, apărută cu milioane de ani în urmă, înaintea omului adamic. Ei au venit în acest sistem Solar după ce s-au răspândit în această Galaxie.
Fiara, imaginea ei, și-a pus pecetea pe cultura umanității, chiar în numerologie și, în scurt timp, a preluat guvernarea, a profanat, poluat și introdus corupția în lumea voastră, inclusiv în cultura și istoria planetei.
La baza declinului și dispariției civilizațiilor Lemuriei și Atlantidei a stat karma negativă care s-a acumulat repede, distrugând promițătoarele culturi și civilizații care se formaseră.
Karma Lemuriei și Atlantidei, dar și cea a altor civilizații apuse, ca urmare a activității distructive a întunecaților, s-a repercutat până și asupra civilizației pământene actuale. Un exemplu ar putea fi anumite boli care au apărut prin anii 80, care au fost consecințe ale unor vechi răni provocate sufletului uman în perioada de decădere a Atlantidei. Ele au afectat acele suflete care, atunci când trăiau în Atlantida, s-au închinat fiarei. 
Omenirea a acumulat, de asemenea, karmă negativă prin abuzurile asupra Razei Feminine și miezului Focului Alb (n.m.: energia Kundalini) de la chakra bazei coloanei vertebrale.
Aceasta a avut ceva de-a face și cu sexualitatea, mai exact, cu phallicismul (?)
Legea Divină cere acum copiilor Luminii transmutarea energiilor rezultate din utilizarea abuzivă a energiilor sacre ale celei de a 7-a Raze, care se referă la chakra bazei, scaunul sufletului. Acest lucru a fost făcut pentru ca omenirea să se îndepărteze de practicile sexuale corupte și degradante.
Christine: Un detaliu important este faptul că Arhanghelul Mihail a declarat că a venit pentru eliberarea Națiunilor. Sufletele care au fost în mod simbolic ținute captive au o legătură cu divinitatea.
Imaginea robiei lor se referă la o conspirația întunericului care a urmărit menținerea unei conștiințe limitate, în a 3-a dimensiune, și legarea sufletului uman la roata reîncărnării, ceea ce a făcut ca ființele umane să nu mai evolueze deloc sau doar foarte puțin.

Cei decăzuți (Fallen Ones) au menținut controlul asupra omenirii de-a lungul istoriei, încurajând corupția în societate, pentru propriul lor câștig.
Întunecații au folosit și alte strategii de distrugere cum ar fi promovarea și menținerea ignoranților în posturi importante de decizie.
L-am întrebat pe Arhanghelul Mihail dacă și după 2012 ne mai aflăm în această situație. 

Arhanghelul Mihail: Da! În cea mai mare măsură, Lucrătorii în Lumină și omenirea încă mai trebuie să invoce Flacăra Violet și Focul Sacru pentru a transmuta karma negativă și pentru a se înălța, în sensul creșterii în vibrație, sau accelerării în conștiință, pe care diferite grupuri o numesc „trezirea”.
Nu este vorba de Înălțarea în sensul Reintegrării totale în Sinele Superior. Nu este Înălțarea în sensul părăsirii trupului fizic. Sinele Superior coboară pentru a întâlni sufletul. Cele Șapte Raze ale lui Dumnezeu pot fi eliberate prin Flacara Întreită.

Acestea au fost utilizate în mod abuziv în istorie. Prin metoda de invocare a lui  "EU SUNT," Sinele Hristos și Duhul Sfânt, aceste energii negative pot fi transmutate în energii pozitive și utilizate în interesul ființei.
În ceea ce privește eșantionul celei de a șaptea energii, el conține energiile karmice cu care se produc furtuni violente, fulgere și cutremure; însă, în mare parte, noi am evitat să le folosim.
Christine: Mesagerul a spus că al doilea eșantion (flacon) a fost livrat de Credința Archeia, complement divin al Arhanghelului Mihail. Acest eșantion conținea energia în legătură cu hotărârea locuitorilor de a-și forma un ego care ar fi reprezentat crearea unui model de om ce s-ar fi opus evoluției sale spirituale. 
Acest al doilea eșantion (flacon) este menționat în Cartea Apocalipsei și folosirea lui a dus la poluarea mărilor.
Cu cel de al treia eșantion s-a creat poluarea râurilor și a apelor curgătoare, iar ignoranța (lipsa de cunoaștere), care a fost implicată, a ajutat la respingerea și pedepsirea tuturor inițiativelor salvatoare. 
Cel de al patrulea eșantion se referă la căldură, schimbări climatice, iar cel de al cincilea are legătură cu Scaunul fiarei.
Al șaselea eșantion cuprinde modelul de energie a războiului și este legat de simbolismul dragonului, fiarei și falșilor profeți.
Arhanghelul Mihail: Ego-ul uman moare un pic în fiecare zi, pe măsură ce virtuțile îl transcend și îi iau locul. El reprezintă personalitatea și are o funcție utilă, dar când omul se „trezește”, ego-ul face loc manifestării voinței divine în ființă. Eul lumesc dispare odată cu apariția conștiinței lui Hristos, denumită acum „Corpul de lumină”.
În ceea ce privește al șaselea eșantion, model de energie, el cuprinde înșelăciunea care încearcă să ascundă adevăratul motiv al declanșării războaielor, cel mai recent exemplu fiind războiul din Irak
Cu toate acestea, Armaghedonul este o luptă la nivel de suflet, în care „hoțul” care vine fără avertisment este Hristosul - așa că pregătiți-vă pentru sosirea conștiinței lui Hristos. 

Învățăturile emanate de la Maeștrii Ascensionați au urmărit să ofere instrumentele necesare rezolvării crizei individuale și planetare. Ele sunt o cheie cu valabilitate dincolo de secolul 20 și 21, pentru a face față energiilor hotărârii care urmează să fie înțelesă ca o întoarcere, o revenire, a karmei. Acest instrument constă în cunoașterea modului cum va putea fi invocat focul sacru cu care să echilibrați (ardeți) karma care se întoarce la voi.
Christine: Este "Duhul Sfânt" cel care în Epoca de Aur a Gaiei este supranumit Mama Universală?
Arhanghelul Mihail: Nu. Duhul Sfânt este echivalentul a ceea ce știți voi că reprezintă „întregul Spirit al Marii Frații Albe”, Ierarhia spirituală pentru acest Pământ și întregul Sistem Solar, și chiar dincolo de acesta.
Christine: Marele Soare Central a fost cunoscut la întâlnirea Farului (Summit-ul Lighthouse). Ai putea să precizezi ce înseamnă asta?
Arhanghelul Mihail: Da, Marele Soare Central reprezintă Centrul în care sălășluiește Dumnezeul acestui Univers, dar nu neapărat într-o prezență materială, fizică.

Facem o analogie: Considerând corpul vostru ca fiind universul, distanța față de Marele Soare Central s-a stabilit să nu fie mai mare decât lungimea coloanei vertebrale, pornind de la locul de conștientizare, prin chakrele voastre până la chakra care transmite conștiința deplină (nota C.M.: adică distanța, pe coloana vertebrală, dintre prima chakră – muladhara - și cea de a 7-a chakră, sahasrara). 

Cu toate acestea, în spațiu, în centrul Universului, există o concentrare maximă a Conștiinței lui Dumnezeu, pe care noi o numim Mama, sau Mama Universală, sau Conștiința Marelui Soare Central. 
Această Conștiință este transmisă la receptoarele lui Dumnezeu de pe Steaua Sirius, mergând apoi în Pleiade, după care, prin intermediul Soarelui Sistemului vostru Solar, ajunge pe planeta Venus. În tot acest circuit se interpun logoși: planetar, solar și galactic; unii dintre ei fiind Lord Buddha și Lord Sanat Kumara, acesta din urmă preluând îndatoririle în relația cu Soarele.
Christine: În terminologia biblică, omul a luat din rodul pomului conștiința binelui și răului. Ce este acest copac - este învățătura falsă care duce în rătăcire?
Arhanghelul Mihail: Este o învățătură și un sistem care nu duc la împlinirea voinței divine. Este o filozofie, o doctrină și un concept informațional aflat pe agenda întunecaților, în intenția lor de a se opune Planului Divin al Înălțării și pentru a deține controlul.
Christine: Roba Arhanghelului Michael are culoarea albastră cu safir strălucitor. Ea concentrează protecția și perfecțiunea voinței lui Dumnezeu asupra primei raze. Veșmintele Arhanghelilor Jophiel și Christine (?) au culoarea galben auriu; Cea a lui Sameul (caritatea) este roz și reprezintă a 3-a Rază.
Gabriel și Hope (speranța), dedicați Flacării Materne și Înălțării (a 4-Rază); Lui Raphael și Mamei Maria le este caracteristică culoarea smaraldului (a 5-Rază); Uriel și Aurora dețin cea de a 6-Rază, culoarea fiind violet-auriu iar lui Zadkiel, care deține cea de a 7-a Rază, îi este propriu ametistul și culoarea violet.
Arhanghelul Mihail: Corect.
Christine: Cu referire la îngerii „căzuți”, adepții lui Lucifer, se pare că E. C. Profetul (Nota C.M.: se pare că se face referire la Edgar Cayce) nu a știut că ei erau Reptilenii !?
Arhanghelul Mihail: Corect. Noi nu am vrut să mergem atât de departe sau în profunzime, mai ales în ceea ce privește aceste decenii. Dar conexiunea a fost făcută când Lucifer a fost reprezentat simbolic, în cartea Apocalipsei, ca un balaur roșu.
Christine: Ni s-a făcut recomandarea de a utiliza puterea cuvântului rostit, prin care să ne afirmăm hotărârea. Ce să înțelegem prin termenul "hotărâre", care apare în diferite lucrări, precum Cartea lui Enoh; e o exprimare depășită?
Arhanghelul Mihail: Da, înseamnă mai multe lucruri și are mai multe semnificații. Oricum, sensul este legat de deschiderea și activarea Glandei Pineale, o viziune ciclopică, ca să mă exprim așa, o percepție care legiferează și justifică discernământul. Această viziune directă creează realitatea voastră, în care se distinge și se separă mult mai corect binele de rău. 

Pe măsură ce vă ridicați nivelul dimensional, vă îndepărtați de tărâmul contrariilor și al dualității.
Termenul nu trebuie înțeles numai ca referindu-se la condamnarea de un anumit fel a ființelor malefice care au controlat lumea și cultura, prin corupție și minciună.
Celălalt aspect este chemarea la protecție și la eliberarea de forțele de control, inclusiv prin evitarea circumstanțelor favorizante controlului. În cele din urmă, această atitudine va  duce la eliminarea interferenței întunecaților în viața și mintea voastră..
Christine: M-ar interesa să aflu care sunt prevederile Decretului în raport cu cei întunecați, la ce trebuie să fim foarte atenți și exigenți? Ce înseamnă că "nu trebuie să treacă!?"
Arhanghelul Mihail: Aceasta înseamnă că ei nu mai trebuie să fie lăsați să se înfiltreze în guverne, în organizații, sau să ocupe posturi de unde pot influența aura oamenilor.
De asemenea, în spațiu există o trecere energetică sub formă de inel, care protejează Pământul de extratereștrii care sosesc cu intenții malefice. Acolo au avut loc uneori lupte, toate cele din ultimele decenii fiind câștigate de forțele Luminii. Da, lupte în spațiu despre care voi nu sunteți conștienți.
În prezent situația nu mai este critică, așa cum era în anii '70, '80 sau '90, când a fost înregistrat Rozariu.
Am amintit de aceasta pentru a invoca mijlocirea ca luptă continuă în Armaghedon, pentru salvarea sufletelor Luminii. Acum există o opoziție puternică față de componenții Cabalei care nu înțeleg și nu acceptă nimic despre Înălțare, singura lor preocupare fiind rămânerea la putere.

La incendiile de la Cernobâl și din alte locuri noi am trimis forțele noastre Galactice pentru a neutraliza radiațiile radioactive care, altfel, ar fi fost de mii de ori mai distructive. Este adevărat că aceste readiații nu au putut fi anihilate în totalitate, și aceasta din cauza „golirii flacoanelor” energetice avute la dispoziție, și a căror reaprovizionare a fost puternic limitată de rezervele de karmă negativă care au existat.   
Christine: În ceea ce privește "familia noastră Galactică" cum va reacționa la Summit-ul Farului, cu privire la „dezvăluirea” prezenței reprezentaților galactici, astfel încât să nu fie confundați cu maleficii care, de asemenea, ar dori să vină pe Pământ? Cum vor convinge omenirea că vin cu intenții absolut pașnice?
Arhanghelul Mihail: Până când va avea loc Primul Contact, „la vedere”, numărul comunicărilor channeling va crește foarte mult, precum și al ființelor din Lumină, care ajută la popularizarea și traducerea (acolo unde este cazul) a mesajelor civilizațiilor avansate și ale ființelor divine. Viteza cu care lumea se va „trezi” va crește, de asemenea, ceea ce va înlesni contactul personal telepatic cu Sinele lor Superior și cu Conștiința Hristică.
Christine: Ca modalitate de ascensiune, Pământul este unic. Ce și cum va fi atunci când milioane și milioane de ființe galactice vor veni să ne viziteze și să afle din experiența pământeană câte ceva despre Ascensiune?
Arhanghelul Mihail: Da, noi călătorim în spațiu și în curând vom fi într-o poziție mai apropiată de Sirius. Planeta voastră trebuie să intre în era păcii și se va putea alătura Federației Galactice a Luminii. Până atunci Shamballa va deține această funcție reprezentativă în Federația Galactică.
Pământul nu va fi mutat mai aproape de Marele Soare Central, dar va fi un centru de interes, un centru de școlarizare și predare a lecțiilor de ascensionare planetară, în condiții diferite de ale altor planete din întreaga Galaxie. Totuși, prin înălțarea ei la frecvențe superioare (deci, și dimensiuni superioare) sistemul va primi mult mai multă Lumină. 


Source: www.NewSunUnity.com

5 comentarii:

 1. Hristos a înviat !! Nea „bifatorule distractiv”, speram ca Paștele să-ți aducă și ție un pic de minte și de bun-simț; păcat, iar ai fost sărit!! Cumințenia Pământului.

  RăspundețiȘtergere
 2. NAMASTE ! CRISTOS A ÎNVIAT ! M-a contrariat o idee din conţinutul acestui mesaj pe care o voi reproduce mai jos şi nu ştiu ce să cred. " ..... .. .." Acestea au fost utilizate în mod abuziv în istorie. Prin metoda de invocare a lui "EU SUNT," Sinele Hristos și Duhul Sfânt, aceste energii negative pot fi transmutate în energii pozitive și utilizate în interesul ființei."-închei citatul. Cum pot fi considerate "energii negative" ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Energiile constitutive ale karmei negative pot fi transmutate în energii pozitive prin invocarea stării divine „EU SUNT”, Sinelui Hristic și Duhului Sfânt. Așa trebuie înțeleasă fraza la care vă referiți. C.M.

   Ștergere
 3. Buna ziua,

  Numele meu este Adi Seles si sunt administratorul siteului http://agnimundi.ro/
  As dori sa va propun o colaborare de lunga durata. Mi-ar placea sa postez un articol pe site-urile pe care le detineti daca este ok.

  Daca sunteti de acord, spuneti-mi care sunt conditiile de luat in considerare atunci cand vine vorba de scrierea articolului. As dori sa includ si unul sau doua linkuri dofollow spre site-ul despre care scriem.

  Cu mult respect
  Seles

  RăspundețiȘtergere