Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 25 ianuarie 2013

MATEI, 19 ian.2013 Channeled by Suzanne Ward.

Cu salutări pline de iubire din partea celor aflați pe această stație spațială. Sunt Matei. Deși au trecut deja trei săptămăni de când ați intrat în 2013, încă mai persistă neclarități și întrebări legate de ceea ce s-a petrecut sau nu pe data de 21 dec.2012.

Nu numai că nu s-a întâmplat nimic din reformele substanțiale promise, dar se vorbește de apariția unei alte zone de război și de ostateci luați în Algeria.

În diferite locuri violența continuă iar situația refugiaților nu cunoaște îmbunătățiri. Toate acestea nu demonstrează că Pământul se află încă sub dominația întunericului, întrebați voi?

Credem că explicațiile pe care le-am dat în mesajul anterior, în legătură cu modul și viteza în care au loc schimbările, nu au fost suficiente
Se pare că am omis, de asemenea, să facem diferența între forțele întunecate, intuneric și ființele acaparate de întuneric.

Forțele întunecate reprezintă de departe cel mai puternic focar de negativitate și cel mai periculos. Dar ce sunt, în definitiv, aceste forțe întunecate?

Ele sunt alcătuite dintr-un câmp energetic cu o forță gigantică a formelor gând negative cumulate, câmp care șerpuiește de-a lungul universului în căutare de civilizații mai puțin evoluate,pe care le localizează cu ajutorul Legii Atracției și pe care le penetrează și le acoperă cu energiile sale malefice.              

Aceste forțe cărora nu le lipsește inteligența, au posibilitatea de a se manifesta sub diverse forme dar, cel mai adesea, invadează corpul și mintea unor ființe, preiau controlul asupra lor și induc indivizilor în cauză comportamente și programe de viață bazate pe forță, răzbunare, minciună, destrăbălare, lăcomie, cruzime, distrugere și poftă nepotolită de putere.

Cel mai prolific teren în care forțele răului se dezvoltă este întunericul. Ființele acaparate de forțele întunericului se simt ca într-un vas enorm prin care nu pătrunde lumina și peste care s-a așezat un capac greu și opac. Cei căzuți în capcană se simt pierduți, fără speranță lăsându-se manevrați de cei care le-au devenit stăpâni, din cauza fricii sau momelilor cu care au fost convinși. În inima lor mai există o luminiță pe care stăpânii încearcă mereu s-o stingă.
Cei penetrați de energiile malefice devin ființe întunecate cu dorință de putere și înavuțire, de dominație asupra celorlalți. Energiile joaselor vibrații produc "fisuri" în psihicul acestor ființe care slujesc forțele întunecate, și care sunt modelate tot mai profund în formele de gândire cele mai aberante și pline de cruzime.

  După ce se realizează modelarea dorită, forțele întunecate preiau controlul total asupra acestor ființe transformate în slugile lor obediente.

Întunericul preia, în cele din urmă, controlul asupra gândurilor supușilor săi, inducându-le idei și acțiuni dintre cele mai deplorabile și dezumanizante. Armata de ființe, devenite marionete ale întunecaților, este astfel pervertită încât să poata executa oricând ordine de înrobire a unor colectivități sau civilizații asupra cărora dezlănțuie acțiuni tiranice, de intimidare și chiar de exterminare. Se folosesc de înșelăciune, corupție, menținerea în ignoranță a celor dominați, false religii etc.Totul are ca scop îndepărtarea ființelor de Creator, prin orice mijloace, inclusiv prin acțiuni care încalcă Legile universale, dreptul la viață și la progres.

Care este situația actuală de pe Pământ, în ceea ce privește cele trei componente ale întunericului (n.m.;* adică forțele întunecate, care sunt concentrări de energii malefice inteligente,* mediul lor de propagare, adică întunericul, și *ființele transformate, printr-o metodă sau alta, în marionetele acestor forțe)?
Forțele întunecate, acel câmp de energie malefică, practic nu mai există acum pe Pământ, ele îndepărtându-se tot mai mult se sistemul vostru planetar și chiar solar, ca urmare a perfuziei masive de energie luminoasă care s-a administrat Pământului în ultimii cca 75 de ani, de către civilizațiile avansate ale universului.

Cunoașteți desigur că urmare a acestui ajutor, planeta voastră (deci, și sistemul planetar aferent) a fost salvată în ultimă instanță de la colaps, în conformitate cu decizia luată de Dumnezeul acestui univers.

Acel câmp de energie întunecată nu putea rezista marilor volume de energie luminoasă care au venit peste el. A fost ca și cum într-un spațiu complet întunecat a pătruns o sursă de lumină din ce în ce mai puternică. 

Trebuie însă spus că, deși puternicul flux de enegie întunecată a plecat, în anumite zone de pe Pământ mai persistă pâlcuri de nori întunecați. În aceste zone, mai degrabă, în aceste straturi de joasă conștiință în care multe ființe încă nu s-au trezit pentru a vedea Lumina, slugile umane ale forțelor întunecate, fac tot ceea ce pot pentru a nu renunța la stilul lor de viață, la averile pe care și le-au adunat, prin corupție, hoție, minciună și abuz de putere.

La nivel mental, marionetele nu realizează că stăpânii lor au plecat și că urmează ca ele, din postura de făptuitori direcți ai fărădelegilor, să dea socoteală, după care vor părăsi și ei planeta (exceție făcând cei care vor reveni în Lumină și vor recunoaște și respecta legile imuabile ale Creatorului).

Întunecații au continuat să împiedice procesul de conștientizare spirituală a oamenilor și colectivelor umane, majoritatea dintre ei nerenunțând la rolul lor de slugi fidele forțelor întunericului care i-au părăsit, dar care mențin, de la distanță, controlul asupra minții armatei lor obediente, aflată încă pe Pământ.

Lucrurile s-au schimbat radical odată ce planeta și mulți dintre voi ați părăsit dimensiunea 3D și ați trecut granița în 4D. Procesul de totală curățire a planetei de energiile dualității se desfășoară acum în ritm accelerat. Aceasta înseamnă că și creațiile care au la bază vechile energii, vor dispărea destul de repede, dat fiind faptul că, în dimensiunea a patra, în care a ajuns sistemul planetar al Pământului, vibrațiile nu pot fi suportate de nimic din ceea ce a fost creat cu energii caracteristice dimensiunii inferiore 3D. Tot ceea ce are la bază frecvențele 3D, poate supraviețui doar în acea dimensiune, sau dispare. Aceasta este o lege a fizicii cosmosului, care nu poate fi eludată.

Pentru mulți poate părea că 21 dec. 2012 a fost un eșec, și că, până în prezent, nu s-a produs nimic din schimbările profunde anunțate, nu s-a observat nici-o îmbunătățire în comportamentul uman care ar trebui să fie plin de iubire-lumină etc.

Se poate pune întrebarea: cum se face că acum, când Pământul a ascensionat în dimensiunea a 4-a, violența și injustiția merg mai departe și nu dau semne de diminuare; ba, uneori, par a  lua amploare?

Aceasta se datorează faptului că în locația unei planete (zona în care se află ea) există o anumită densitate, în timp ce rezidenții acelei planete crează, prin caracteristicile, comportamentul, credințele, atitudinile și gândurile lor un alt câmp energetic de o altă densitate. (Nota C.M.: evident, ideal este să existe coincinență între cele două câmpuri, dar asta presupune ca ființele de pe acea planetă să fie în deplină armonie și aliniere cu planeta.). Mamă, te rog să înserezi fragmentul din mesajul în care este tratată această chestiune (nota Suzannei: 9 sept.2011). Mulțumesc!
 

Adevărul este că acest val de energie a ajutat creșterii strălucirii conștiinței colective pentru a se îndeplini dorința Pământului, ca marea majoritate a locuitorilor săi să-l însoțească pe calea scensiunii. Mulți oameni, care nu aveau anterior suficientă lumină pentru a ascensiona, au primit un supliment care i-a ajutat să treacă, împreună cu Gaia, în dimensiunea a 4-a. Asta-i va ajuta cel puțin pentru o vreme, după care, depinde de ei ce vor hotărî să facă.
 

Dar, să revenim cu discuția la întunecați.

Există pe Pământ ființe umane care, cu cca zece ani în urmă, au refuzat, la nivel de suflet, să mai respecte acordurile încheiate înainte de a se naște, acorduri în care se stipula că se vor alătura forțelor luminii pentru a-și lichida karma care-i leaga de dimensiunea 3D.

Dar nu numai atât, au continuat să facă ravagii în întreaga lume, sprijiniți de mulți dintre voi, cu sau fără înțelegerea a ceea ce vi se cerea. Mă refer la politicile de control promovate de unele guverne, jaful organizat de oameni politici acceptați de voi prin vot, economia și criza globală, producerea de viruși în laboratoare, manipulările meteo, provocarea voită a unor cutremure, aprinderea sau menținerea flacării războiului în diferite zone, etc.

Cei pe care plusul de energie luminoasă absorbită din valul energetic trimis pe Pământ în decembrie 2012, i-a ajutat să pășească în 4D, împreună cu planeta și cu ceilalți care deja erau pregătiți, trebuie să se grăbească pentru a-și menține vibrația, căci rezerva de lumină care le-a fost infuzată nu va ține prea mult.

Ei trebuie să treacă de urgență la ”producția proprie de combustibil vital”, ca să ne exprimăm astfel, dacă vor să-și continuie existența în dimensiunea a 4-a, eventual, să meargă mai departe, spre 5D, altfel viața lor în dimensiunea superioară va înceta.


Ce anume ar trebui să facă ei, în acest scop? Să renunțe repede la paradigma vechii dimensiuni 3D, adică să treacă la un mod cinstit de viață, să se deschidă spre iubire, cinste, compasiune, ceea ce-i va ajuta să-și lichideze încărcătura karmică negativă pe care au acumulat-o în toate viețile petrecute în dualitate.

Cine nu renunță la ură, egoism, minciună, exploatarea celorlați în interes personal sau de grup, manipularea oamenilor, acte de criminalitate, distrugerea mediului, sacrificarea vieții animalelor din pură plăcere etc. va trebui, cu necesitate, să părăsească planul 4D, în care au fost ajutat să ajungă.


În programul lor de viață, trebuie să cuprindă acele atitudini, acel mod de gândire și de acțiune care crează condițiile purificării ființei și creșterii frecvenței ei de vibrație. Prin purificarea corpului total (prioritar, trupul fizic, emoțional și mental) ființa devine capabilă să absoarbă mai multă energie luminoasă și să vibreze pe frecvențe mai înalte. În final, cei care vor continua să evoluieze, își vor diminua treptat din opacitatea trupului, care va deveni mai transparent și mai strălucitor.

Majoritatea celor care au asimilat mai multă lumină, mai cu seamă din cea trimisă pe Pământ în luna dec.2012, sunt dintre cei considerați "oameni buni", foarte preocupați de problemele lumii lor, evlavioși, dar mai mult sau mai puțin influențați se sursele media, care-i bombardează permanent cu știri menite să îngrijoreze, să înspăimânte și să descurajeze. Această categorie de ”oameni buni” , în marea lor majoritate, nu au văzut adevărata strălucire a Luminii Divine. Ei mai văd încă lumea prin formele ei vechi, cele care definesc planul inferior 3D, la nivel material, mental și spiritual.

Există încă foarte mulți care, deși au fost ”aduși de val”, în planul 4D, se mai află încă " în întuneric", în ceea ce privește înțelegerea lumii în care trăiesc, puterea de discernere, înterpretarea evenimentelor care se produc, acceptarea controlului altora, chiar obediența și cârdășia în săvârșirea unor acte antisociale, lor fiindu-le suficient să execute ordinele, conform principiului ” capul plecat nu este atins de sabie”. Ei nu sunt preocupați să se ridice spiritual și se declară mulțumiți dacă problemele materiale le sunt cât de cât rezolvate. Ei sunt cel mai ușor de convins, mai ales dacă li se prezintă sloganuri ”patriotice” precum: ”interesul național”, ”bunăstarea poporului”, ”drepturile unei minorități”, ”granițele strămoșești”, ”avuția națională” etc. Deși, în principiu, aceste sloganuri pot porni de la niște realități, modul și contextul în care sunt lansate pot constitui modalități de manipulare și mascare a unor interese personale sau de grup.   

Aceste stări de spirit, create și alimentate abil, au produs daune profunde în societățile umane și au menținut conștiința civilizației la niveluri dintre cele mai scăzute.

Milenii de întuneric au ținut umanitatea pe loc, au distrus mediul și au făcut să prolifereze ura, separarea, nedreptatea și polarizarea omenirii.
 
Rămâne de văzut cât de multă lumină va fi menținută în ființele umane care au trecut, deocamdată, în 4D. Cât de departe va alege fiecare să călătorească pe drumul spre dimensiunea a 5-a, câți dintre ei se vor opri din mers sau vor face cale întoarsă!?

În prezent, totul se reașează, totul este supus unei dinamici care poate duce la noi și neprevăzute configurații ale societății umane.

Un singur fapt este cert: planeta Pământ a ascensionat în 4D și își continuă înaintarea către dimensiuni și mai înalte, indiferent de ceea ce alege omenirea să facă. Toți aveți alegeri de făcut, fiecare dintre voi poate hotărî pe ce cale consideră că-i va fi mai bine să meargă.

Dar, vă rugăm să rețineți ceea ce am afirmat anterior: din varii motive, cunoscute doar la nivel de suflet, previzionăm că majoritatea ființelor umane vor alege să plece de pe Pământ, mai degrabă decât să-și continuie ascensiunea în plan fizic.

Acum vom explica de ce am afirmat deseori că ascensiunea Pământului, din a treia în a patra dimensiune, este fără precedent, în acest univers. Cu excepția acestei prime experiențe, ridicarea într-o dimensiune superioară, în condițiile existenței unui întuneric profund, cum a fost cazul Pământului, poate avea loc într-o perioadă de timp extraordinar de lungă și de grea.

Spre comparație, vom da exempul experienței altei lumi.

Se întâmpla în perioada în care societatea umană de pe Pământ era la începuturi. Acea lume nu a beneficiat de ajutorul pe care l-ați primit voi, pământenii, în ultimele câteva decenii, din partea civilizațiilor avansate ale universului. Acelei civilizații i-au trebuit, pentru a trece din 3D în 4D, cca 50.000 de ani de creștere treptată, până să facă saltul în dimensiunea a 4-a. Și, ar trebui să spunem că ei au pornit de la o situație mai bună decât cea în care v-ați aflat voi. 

 Mamă, pentru cititorii care ar dori să știe mai multe despre istoria acelei civilizației (aspect fizic, cultură, formă de guvernământ, etc, te rog să faci referire la capitolul dintr-o carte scrisă și publicată de tine.  [nota Suzanne: "Aeschyles (Eschil)", capitol înIluminări pentru o nouă eră”]. Mulțumesc!

 Pământul și formele sale de viață au început să primească un ajutor mai substanțial, pentru ascensiune, de la sfârșitul anilor 1930. De atunci s-a început infuzarea unor cantități din ce în ce mai importante de lumină, de la mai multe civilizații puternice ale universului, despre care am făcut mențiuni în mesajele mele anterioare. Este adevărat că doar o mână de oameni de pe Pământ au știut sau au realizat că se întreprind asemenea acțiuni. În toată această acțiune de relativ lungă durată și de o amploare fără precedent, ajutorul Lucrătorilor în Lumină a fost foarte important.

În prezent, un obiectiv care va consolida starea de pace și va duce la distrugere arsenalelor militatre, constă în ridicarea statutului femeii în lume.

Generație după generație au fost tolerate legi nedrepte și practici de înjosire a femeilor. Deși femeile nu au dorit, starea de beligeranță și violența a proliferat în societatea umană. Lumea s-a împăcat cu ideea că: "asta e viața și n-ai ce face!" Acum, vocea societății, la nivel mondial, se ridică și spune tot mai răspicat:Stop!”

 
Ființele din Lumină ale acestui univers onorează mulțimea sufletelor care s-au sacrificat (n.m. la nivel de trup fizic), din necunoștere, pentru apărarea unor cauze care nu erau ale lor, acceptând să ia parte la acțiuni tragice, împotriva cărora conștiințele lumii se ridică tot mai hotărât. Multe jertfe umane au avut loc în numele apărării vieții și oprirea escaladării violenței.

Dacă ar exista voință și determinare, toate aceste racile ale societății umane ar fi eradicate peste noapte.

Ajutorul extraterestru, acordat civilizației voastre din 3D, a făcut ca edificarea păcii să fie posibilă, lumea acceptând din ce în ce mai convinsă că armonia este cea mai bună formă de conviețuire și în perioada de tranziție, când este atâta nevoie de liniște.


La fel ca și voi, și noi am dori ca toate modificările necesare să se petreacă peste noapte. Știm însă că vor fi necesare multe negocieri, multe discuții și se vor produce unele blocaje, înainte ca toate inimile și mințile să ajungă la un consens. Proiectanții Epocii de Aur știu că progresele nu se vor putea obține decât pas cu pas.

Chiar si cu ajutor extraterestru, o civilizație din dimensiunea a 3-a are nevoie de pace și armonie pentru a putea evolua.

Transmutarea întunericului, echilibrarea mișcării fizice a planetei, creșterea exponențială a celor care s-au trezit și au acceptat Lumina, până la sfârșitul anului 2012, nu trebuie să provoace o tendință de încetinire a înaintării voastre în evoluție.  

Tot ceea ce s-a realizat se va conserva, desigur, dar lucrurile trebuie să-și continuie dinamica, deoarece stagnarea nu numai că nu înseamnă evoluție dar înseamnă moarte, anihilare. Amintiți-văsingura constantă din univers este schimbarea. Cine vrea să existe în univers...trebuie să se miște!


Dragă familie pământeană, știm că aveți multe lucruri de înfăptuit ca urmare a responsbilităților voastre sporite și a trecerii timpului liniar din ce în ce mai accelerat. După ce veți edifica Epoca de Aur, evenimentele nu se vor mai precipita cu dramatismul cu care se întâplă în prezent.

Pentru a evita orice posibilitate de interpretare greșită, spunem că am fi putut fi mult mai exacți cu privire la "echilibrul atins", în mesajul din iunie 2007.

Deși acel materialul era, în contextul unor condiții impuse de densitatea a 3-a, puteam specifica faptul că echilibrul urma a fi atins, astfel ca sistemul planetar al Pământului (planetă și ființele de pe ea) să poată accede în dimensiunea superioară următoare.  Ceea ce ați așteptat și a avut loc, în legătură cu deschiderea ușii către Epoca de Aur, a fost efectul valului de energie din timpul solstițiului din decembrie, care a reprezentat ultima etapă de transmutare a întunericului în lumină.

Acea abundență de lumina divină se va resimți în sistemul energetic al Pământului, și se va manifesta prin creșterea potențialului de producere a unor adevărate minuni în ființa voastră, a familiilor voastre și colectivităților umane, în sensul că dorințele voastre vor prinde contur în realitate mai repede decât vă veți aștepta.


Nu știm cât timp va mai fi necesar pentru ca Pământul să încheie perioada de tranziție, adică să ajungă la granița cu dimensiunea 5D. Această întrebare pusă de voi este justificată, numai că tot atât de bine v-am putea-o adresa noi vouă, căci de alegerile și acțiunile voastre depinde totul.

Momentul ascensiunii Pământului a putut fi prevăzut cu exactitate deoarece se cunoștea când se va deschide acea fereastă, foarte îngustă, de altfel, care să permită saltul planetei în dimensiunea a 4-a.

Este logic să afirmăm că, acum când planeta ” a intrat în port sigur”, ca să spunem așa, într-o densitate în care câmpul forțelor întunericului s-a îndepărtat și nu ar mai putea reveni asupra sistemului planetar, deja bine fortificat cu energie luminoasă, călătoria spre 5D nu va mai cunoaște situații neplăcute importante, pentru ea și pentru rezidenții săi. (Ne-am referit la rezidenții cu ”viză permanentă” nu la ”flotanții” care trebuie să se pună de acord cu noile energii, adică să devină și ei rezidenți ”permanenți”)
Mai trebuie spus însă că în toată această tranziție, determinant este nivelul conștiinței globale a colectivității, care, desigur, este un cumul al conștiințelor individuale.

Aceasta înseamnă că menținerea cursului ascendent al sistemului depinde de ceea ce face societatea la nivel global, de gândurile, sentimentele, pasiunile și acțiunile societății, luată ca un tot. Aceasta va stabili ritmul de înălțare a societății umane.

Sigur, Mama Gaia poate să-și stabilească propriul ritm de înaintare, dar, din antecedentele ei de mamă iubitoare, s-ar putea anticipa că va dori să facă astfel încât să fie împreună cu copiii ei dragi; cu toți, dacă se poate. 
Sozanne
 

Oricum, Gaia este fericită că a ieșit cu bine dintr-o încercare crucială, care-i putea aduce dezintegrarea și nu se poate gândi decât la și mai binele ei și al omenirii.

În ceea ce vă privește pe voi, aveți, la rându-vă, dreptul să vă simțiți fericiți că ați scăpat, în sfârșit de acel câmp energetic ucigător și insidios, care v-a ținut multe vieți în negura ignoranței și suferinței.

Cel mai mult au de lucrat ”flotanții”, care au însă create toate condițiile de a se alătura celor cu vibrație compatibilă cu dimensiunea a 4-a.

Toți mai aveți însă de urcat pe calea care vă conduce în dimensiunea 5D. Totul este să fiți hotărâți, să folosiți oportunitățile apărute după ascensionarea în această dimensiune de tranziție.

Deși aflați încă în timp liniar, dacă veți continua să înaintați spre obiectivul vostru, în armonie, cu atitudine iubitoare, onestitate și încredere, nu aveți cum rata destinația. Cine simte în acest fel, se poate considera deja victorios. Abundența și fericirea depline nu sunt prea departe!

lăsăm în onoare și iubire necondiționată și vă promitem că periodic vă vom transmite mesajele noastre care reflectă lumea voastră așa cum o vedem noi.             

Iubire și pace !

Suzana și Matei.SURSA: www.matthewbooks.com

(C.M.)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu