Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 24 mai 2012

Actualități din lumea interioară a Pământului


De la Aghartieni.

(20 mai 2012; channeler: Greg Giles)

În prezent, la noi este o activitate febrilă, impusă de multele probleme conexe tranziției planetei și civilizației de la suprafață. Ființe din multe sisteme solare ale acestui univers vin si pleacă, ajutând sistemul nostru planetar cu cunoștințele pe care le-au acumulat cu ocazia propriei lor ascensiuni. Împreună cu ei, depunem eforturi susținute pentru a rezolva foarte multele și presantele situații legate de modificăriele care au loc în tectonica planetei sau în mediul înconjurător, pentru a evita evenimente catastrofale sau măcar a le diminua impactul. Facem tot ceea ce depinde de noi, și de cei care ne sprijină, pentru a păstra tot ceea ce este prețios pe această planetă.
Uneori, noi călătorim la suprafața planetei pentru a face unele teste, a preleva probe din diverse locuri, în vederea unor analize de laborator etc.
Am elaborat planuri de salvare a multor oameni de la suprafață, în cazul în care se vor produce mișcări seismice extreme. Noi dorim să vă ajutăm, căci sunteți frații și surorile noastre, cu care avem origini comune.Considerăm că viitorul va consfinți unificarea noastră ca civilizații despărțite cândva fortuit. Ne surprinde când constatăm că mulți dintre voi nici măcar nu cred că existăm. Comunicările făcute de trimișii noștri către populația de la suprafață fie nu sunt crezute fie sunt tratate cu neseriozitate. Există, desigur, și foarte mulți interesați de această problemă existențială, ființe care sunt preocupate să afle cât mai multe despre lumea subpământeană.
Existența unei civilizații în  interiorul planetei a fost unul dintre secrtetele cel mai bine păstrate de către diriguitorii vieții de la suprafață. Prin mușamalizări, diversiuni, abateri de la fapte reale, cei interesați au reușit să implanteze în mintea oamenilor credința că Pământul are o structură geologică precis conturată, formată din tot felul de straturi, unde nici gând să mai existe și spații în care să existe viață, mai ales una inteligentă. Doar prin poveștile și basmele populare a mai putut străbate câte un firicel de adevăr.
Majoritatea dintre voi nu sunt pregătiți să accepte că tărâmul interior al acestei planete este un loc de o mare frumusețe, culoare, lumină în care trăiesc ființe inteligente localnice sau venite de pe alte planete.
Ne gândim că a venit timpul pentru ca grupuri de oameni de la suprafață să fie acceptate să ne viziteze, pentru a se convinge cu ochii și simțurile lor că lumea interiară există. Așteptăm cu nerăbdare aceasta zi.
Deși nu mai este o noutate pentru foarte mulți dintre voi, confirmăm la rândul nostru că planeta noastră comună, Pământul, se află în procesul ascensionării în planuri superioare vibrațional. Atât pentru voi cît și pentru noi, lucrurile nu vor mai fi ca până acum, după ce planeta va tranzita în noua dimensiune. 
Când ne veți vizita, vă vom conduce într-un tur de cunoaștere a palatelor, caselor noastre, al câmpiilor și zonelor împădurite. Veți vedea că și la noi există ape curgătoare, lacuri, izvoare cu apă cristalină extrem de curată. Greu de crezut, nu-i așa? Și totuși, ele există.
Cei care doresc să întreprindă în viitor asemenea călătorii de cunoaștere și agrment sunt invitați să se gândească și să dorească să se întâmple. Exprimați-vă în sinea voastră sau cu voce : “Eu doresc să vă întâlnesc! ”. Considerați că între noi și voi există doar o pojghiță (crusta planetei), care are numeroase căi de acces.
Nu-i mai puțin adevărat că până la materializarea acestui proiect, sunt multe de realizat. (Nota C.M.: legate de ridicarea vibrației celor de la suprafață la un nivel acceptabil, creșterea conștiinței, renunțarea la orice sentiment de frică etc).

Noi ajutăm procesul tranziției sistemului planetar, așa cum, de altfel, din ce în ce mai mulți dintre voi o fac. În mesajele noastre viitoare ne propunem să vorbim mai aplicat despre ceea ce am întreprins și întreprindem pentru a sprijini și accelera procesul înălțării.
Cu titlul de exemplificare, vă spunem că noi monitorizăm majoritatea celor care au făcut rău planetei și civilizației umane și influențăm energetic organele voastre de anchetă și cercetare pentru accelerarea proceselor de culpabilizare a făptuitorilor. Deasemenea, intervenim energetic pentru a dejuca planurile de înfăptuire a unor acte de nedreptate socială sau de agresiune asupra naturii.

Vă rugăm să fiți convinși că acționăm, și avem planuri de acțiune de mai lungă durată, pentru anihilarea cabalei întunecate și trepădușilor acesteia, indiferent unde s-ar afla ei pe planetă. Acțiunile noastre nu vor înceta până când și ultimul întunecat sau slujitor al acestuia, nu-și va primi pedeapsa cuvenită pentru tot ceea ce a făcut rău pe acest pământ, în numele lacomiei și al setei de mai multă putere și control.
Noi ne-am confruntat cu ei de câteva ori înainte, de-a lungul istoriei noastre. Aceasta nu este prima dată când a fost necesar să acționăm împotriva lor. În trecutul vostru, au fost incidente între forțele întunericului și forțele noastre. Pentru majoritatea dintre voi, afirmația de mai sus poate fi surprinzătoare, deși o minoritate dintre pământeni au auzit sau au citit despre aceste începuturi de invazie. Acțiunile întreprinse de forțe armate de la suprafață, controlate de întunecați, vizau cotropirea tărâmului nostru interior.

În acele conflicte, noi am fost nevoiți să ne folosim de navele noastre spațiale, în majoritatea cazurilor imperceptibile oamenilor de la suprafață, atât din cauza înălțimii la care survolau spațiul cât și a vitezelor extrem de mari cu care se deplasau, viteze pe care puteați să le asimilați cu fulgere.
Vrem să cunoașteți că noi nu am acționat niciodată cu forța noastră militară pentru cucerirea cuiva. Am făcut-o doar atunci când un pericol iminent sau deja inițiat amenința ființa civilizației noastre. În acțiunile noastre represive am făcut tot ceea ce am putut pentru ca pierderile umane să fie minime, deoarece am știut că forțele combatante ale inamicului nu făceau decât să îndeplinească niște ordine ale întunecaților, prin slugile lor umane. Riposta noastră hotărâtă și rapidă a făcut inamicul să renunțe la intențiile lui de cotropire a lumii de sub scoarța planetei.

Ulterior, noi am impus pacea prin tratative, la care cei învinși și-au asumat niște obligații clare de renunțare la intențiile lor agresive. Constatările noastre actuale ne confirmă că nu vor mai exista intervenții de cucerire, cel puțin într-un viitor destul de îndelungat. Niciodată nu vom fi noi primii care să provoace un conflict.

Preocuparea noastră actuală este să ne folosim de toate mijloacele și capacitățile de care dispunem pentru a ajuta planeta și umanitatea de la suprafață să ascensioneze într-un plan superior.
Preconizăm zile mai bune și mai însorite atât pentru civilizația din interior cât și pentru cea de la suprafață. Viitorul va pune capăt suferinței îndelungate pe care civilizația voastră a trebuit s-o îndure mii de ani. Din păcate, ofertei noastre de sprijinire a umanității i s-a opus constant cabala întunericului, care a ținut lumea voastră într-o îndelungată suferință.
Foarte curând, ordinea impusă de întunecați va cădea, toate armatele lumii voastre nu vor mai fi utilizate pentru oprimarea popoarelor. De fapt, este foarte probabil ca aceste efective să nu mai fie necesare. Speranțele noastre sunt justificate dacă ne gândim că în Noua Eră nu va mai exista dorință de îmbogățire, ură, egoisme, violență sau frică. Lumea viitorului va fi una a păcii, iubirii și înțelegerii.

Noi vom face tot ceea ce putem pentru a vedea această zi sosită; ne vom continua eforturile pentru ca această viziune să devină o realitate.   

Vă rugăm să depuneți eforturile necesare pentru a spune lumii voastre necunoscătoare că sub scoarța acestui pământ există o civilizație reală, plină de iubire și de bune intenții, o civilizație cu ființe inteligente care se trag din același arbore genealogic cu voi. Spuneți-le să aștepte cu nerăbdare întâlnirea cu noi și reunirea celor două mari civilizații pământene. Casa voastră a fost la suprafața planetei, casa noastră a fost interiorul aceleiași planete. A venit timpul să deschidem larg coridorul dintre cele două case, făcând din două case cu câte un nivel, una cu două nivele.
Cunoașteți, desigur, că evenimentele tragice care au avut loc cândva la suprafață au făcut ca o parte din oameni să-și caute salvarea sub pământ. În timp, ei s-au adaptat iar nevoia i-a determinat să caute soluții pentru a supraviețui. Și nu numai că le-au găsit, dar au progresat mult mai repede și mai frumos decît cei de deasupra, care, având din ce în ce mai mult, au început să se invidieze, să-și dorească bunurile celorlalți, să se exploateze, să se lupte etc. Știți mai bine ceea ce s-a întâmplat. Calea pe care a mers societatea voastră a fost una din ce în ce mai materialistă, în timp ce noi am pus accentul pe dezvoltrea spirituală.
Obesia unora dintre cei de deasupra de a avea cât mai mult, de a domina și de a-și impune dorințele, a despărțit lumea voastră și a polarizat-o din ce în ce mai accentuat. Polul sărăciei, umilinței și polul bogăției, îmbuibării. Relațiile dintre acești doi poli nu pot fi decât antagoniste. Între cei doi poli există un singur sens al valorilor: de la săraci la bogați. Este atât de trist ceea ce s-a întâmplat la voi, încât preferăm să ne oprim aici, de această dată.  

În ceea ce privește cunoașterea tectonicii, geologiei și geodeziei planetei, vrem să vă spunem că atunci când vom putea comunica cu voi, veți constata că extrem de multe și fundamentale aspecte nu sunt cunoscute de știința voastră.
Adevărata cunoaștere a istoriei, structurii și nașterii planetei noastre comune este fascinantă și noi suntem siguri că toți veți fi foarte interesați să o aflați.
Greg
Veți afla, veți vedea și veți putea intra în contact direct cu ființe din alte lumi care vin pe tărâmul nostru cu anumite delegări, rezolvarea unor proiecte comune, schimuri de experiență sau, pur și simplu, pentru a ne cunoaște mai bine. 

Și noi suntem interesați să aflăm cât mai multe despre viața voastră, istoria trăită de voi, educație, concepții etc. Suntem siguri că nu vor exista probleme insurmontabile între cele două civilizații. Vom putea lucra împreună, ne vom distra împreună, vom putea călători împreună (la suprafață, în lumea interioară sau în univers).

Noi suntem prietenii și familia voastră din Pământul interior.
Noi suntem Aghartienii.
Fiți în pace și rămâneți cu bine, prietenii noștri!

SURSA:
http://ascensionearth2012.blogspot.com
(C. M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu