Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 9 decembrie 2011

DEJA A ÎNCEPUT (5).

Suzann Caroll

Mesaj de la Arcturieni.

(5 septembrie 2011; channeler Suzann Caroll Ph.D).

(continuare)


O călătorie inter-dimensională.
”Fixați centurile de siguranță”, pentru că noi vă vom lua într-o călătorie inter-dimensională.

Înainte de a începe, dorim să vă reamintim că Universul este foarte fluid și permite călătoriile inter-dimensionale. Planeta voastră, de fapt, întregul sistem solar și galaxia au intrat acum într-o zonă (definită printr-un spectru de frecvențe) despre care și anticii profeți au vorbit. Această zonă a fost botezată Centura Fotonică din cauza puternicului câmp de fotoni din care este alcătuită. Acest câmp de energie rezonează cu Centrul Galactic. 

S-a apreciat că Portalul 11.11.11 va fi avangarda Centurii Fotonice, dat fiind faptul că energiile acestui portal au structura Centurii Fotonice de care, de altfel, este legat.

Pentru a începe călătoria noastră, vă rugăm să eliberați ataşamentul vostru față de limitările de spatiu / timp, astfel încât să puteţi călători în eternul moment de ACUM. Pășiți în Coridorului Interior Arcturian pentru a vă activa coștiința dimensiunii a cincea şi pentru a vă alinia percepţiile interioare şi exterioare cu permanentul ACUM. Chiar dacă rămâneți conştienţi de corpul vostru fizic, aveți încredere că experienţele voastre perceptuale se pot desfășura pe o frecvenţă mai înaltă a Sinelui vostru multidimensional. În acest mod, veți putea accepta că ’’nava Pământ’’, condusă de Gaia (spiritul planetei), vă poartă prin Univers și vă protejează.

De-a lungul numeroaselor vieți pe care le-ați consumat în dimensiunea a 3-a, ați fost îndoctrinați atât de profund încât ați început să credeți că viziunile voastre interioare sunt doar plăsmuiri ale minții și imaginației voastre, și că real este doar ceea ce puteți constata cu simțurile care vă ajută să relaționați cu lumea exterioară în planul fizic. 

Vă îndemnăm ca acum să părăsiți acest concept, măcar pentru timpul afectat experimentului nostru, și să acceptați că aveți abilitatea de a vă deplasa în spații interdimensionale, pentru a comunica și vedea alte lumi.

Încrederea în percepțiile voastre interioare este o cheie importantă pentru a putea realiza ascensiunea. Renunțați, pentru această călătorie, să priviți Pământul ca o limită a posibilităților voastre și, ajutați de imaginație, treceți dincolo de orizonturi spre imensitatea universului

În plus, vă rugăm să acceptați că, aşa cum apa mărilor și oceanelor poate avea temperaturi diferite în anumite locuri și la anumite adâncimi, între straturile de apă nu există stavile, bariere, ci o permanentă întrepătrundere între ele, așa și planurile diferitelor domenii de frecvență, care sunt în fapt, diferite dimensiuni, pot exista în univers și în cosmos, fără ca trecerea energiei de la un nivel frecvențial la altul, să fie obstrucționată de ceva sau de cineva. Permiteţi puterii voastre de imaginaţie să perceapă spaţiul cosmic care vă înconjoară, și în care vă deplasați. Cereți ca realitatea care vi se înfățișează să rezoneze cu cea de a cincea dimensiune.

Simțiți Lumina multidimensională şi iubirea necondiţionată existentă în această zonă. Atașați-vă câmpului de energie și mențineți conexiunea cu Sinele vostru Multidimensional.

Doriți-vă să vă ridicați conștiința la niveluri maxime de percepție emoțională, la care puţine societăţi planetare au fost capabile să ajungă. Considerați-vă îndreptățiți să atingeți acest nivel ca recunoaștere a curajului pe care l-ați probat, acceptând ca multe vieți să vi le consumați în limitările dimensiunii a treia. Lumina voastră extinsă şi iubirea de care sunteți capabili, vă permit să accedeți în planurile înaltelor vibrații ale Cosmosului.

Simţiţi lumina si iubirea exprimate în culori glorioase, în spaţiul din jurul și din interiorul ființei voastre. Mențineți-vă concentrarea pe dorința ca această călătorie să o efectuați înpreună cu întreaga umanitate.
În timp ce vă deplasaţi în această frecvenţă mai înaltă, imaginați-vă cum energia Kundalini, de la baza coloanei voastre vertebrale, începe să se ridice și să cuprindă toți cei 7 centri de forță. Corpul vostru de Lumină începe să strălucească dincolo de limitele configurația fizică, extinzându-se pentru a se uni cu aura planetei. Simțiți cum îmbinarea energiilor voastre cu cele ale Mamei Gaia, vă fortifică, vă revigorează și vă împuternicește să călătoriți nestingheriți și în deplină siguranță in univers. Aveți sentimentul că ființa voastră și Mama Gaia se contopesc.

Încercați să faceți această incursiune imaginară ori de câte ori dispuneți de timp și aveți dorința de a o face.

Veți constata cum începeți să aveți o anumită manevrabilitate a situației și o dorință de a repeta experiența cât mai des. Consecința va fi că vă veți ridica frecvența de vibrație și veți căpăta anumite abilități de a călători în alte dimensiuni.

SURSA: http://www.multidimensions.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu