Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 19 februarie 2011

NATURA TĂRÂMULUI ANGELIC (3)

MESAJ DE LA METATRON
(continuare)
(14 January 2011, channeler: Tyberron)

Se închide Cercul.
Nici una dintre religiile voastre nu are capacitatea de a explica şi prezenta exhaustiv adevărul universal al realităţii voastre. Fiecare religie deţine doar o mică bucăţică din adevărul general, în jurul căreia a ţesut poveştile care au avantajat-o şi i-au convenit pentru a-şi mări cât mai mult numărul adepţilor, ceea ce, în ultimă instanţă, înseamnă mărirea bazei materiale pe seama enoriaşilor. Niciunei religii nu-i este clar ce se întâmplă după martea corpului fizic. Pentru a-şi ascunde necunoaşterea, prelaţii acoperă zonele neclare cu explicaţii dintre cele mai alambicate care nu lămuresc pe nimeni, nici măcar pe ei. Nicio religie nu acceptă că fiinţele umane pot avea origine extraterestră. În schimb, biserica pune mare bază pe conceptul de păcat originar, purgatoriu şi iad.
Toţi oamenii sunt Fiinţe de Lumină cu conştiinţă spirituală puternică, căci ei sunt scântei divine provenite din Creator. Diferenţa dintre om şi îngeri constă în faptul că omul este un aspect al Divinităţii care a ales să părăsească Primul Cerc (Cercul Christic) pentru a experimenta în zonele neexplorate ale creaţiei infinite. Pentru aceasta el a acceptat să uite de unde vine, pentru a-şi putea manifesta liberul arbitru fără inhibiţiile pe care le-ar fi putut primi prin amintirea vieţilor anterioare.

Sufletele umane se îmbogăţesc mereu cu experienţele pe care le fac în vieţile când îşi iau ca vehicul un corp fizic. Prin tot ceea ce fac, sufletele umane aflate temporar în corpuri materiale, acumulează experienţă încărcându-se cu daruri pe care, cândva, la revenirea Acasă, le vor pune la picioarele Creatorului.
Creatorul ştie TOT (este omniştient şi omnipotent) dar, fără fiinţele umane, nu poate experimenta nimic.
Pe de altă parte, îngerii sunt tot creaţii ale lui Dumnezeu, dar cu sarcini diferite de „îngerii umani”. Ei sunt păstrătorii luminii, sunt mesagerii Tatălui Ceresc, sunt îndrumătorii nevăzuţi ai omului şi au în grijă şi supraveghere toate regnurile minerale, vegetale şi animale, precum şi toate corpurile cereşti.

Vă vom spune, de asemenea, că învăţătura religioasă despre „îngerii căzuţi” nu se sprijină pe adevăr. Există, într-adevăr un „Paznic al conştinţei” decurgând din specificitatea Legii Fizice, care permite existenţa polarităţii (dulităţii), concept de bază al Şcolii (Universităţii) de pe Pământ. Şi în cadrul şcolii din planul cauzal al dualităţii, umanitatea este capabilă să stăpânească cu responsabilitate forţele creativităţii. Dar nu există demoni sau îngeri căzuţi.
Nu există îngeri de care să vă temeţi. Şi nu există nici un Dumnezeu răzbunător în ceruri. Dar există un partener loial al familiei umane, care vă protejează.

Este într-adevăr o înţelegere greşită în înterpretarea forţelor dualităţii, înţelegere care a apărut încă din zorii naşterii umanităţii.
Demonii şi tot răul care există în planul dualităţii sunt creaţii ale gândurilor de teamă din mintea oamenilor. Dar nu există cu adevărat „îngeri căzuţi”. Cum ar putea fi altfel pentru nişte fiinţe de lumină create din Sursa Divină?

Fiinţa Divină „Tot Ce Este” este singura sursă a oricărei substanţe din Cosmos şi din Universuri, indiferent că este vorba de materie, antimaterie, non-materie, energie sau non-energie, gândire sau lipsă de gândire.Noi vă spunem că în înfinita creaţie există încă mult mai mult decât ceea ce a-ţi văzut sau v-aţi putut imagina voi.
Certitudinile voastre, o ştiţi şi voi prea bine, sunt drastic lumitate de planul dualităţii în care se află planeta voastră. Asta vă limitează puterea de a înţelege toate adevărurile, toate aspectele infinitei creaţii.
Pe măsură ce vă elevaţi fiinţa şi vă creşteţi frecvenţa de vibraţie, tot mai multă cunoaştere va întra în zona voastră de înţelegere. 
Când Sufletul vostru va face joncţiunea cu Spiritul vostru Înalt, conştiinţa va face un salt uriaş şi multe văluri vor cădea.

Aspectul Ingerilor Umani
Deşi omenirea atribuie îngerilor şi Arhanghelilor gen, cele două aspecte, masculin/feminin, nu există.
Inaltele Fiinţe de Lumină sunt androgine, adică sunt fără gen. Există o categorisire (masculin sau feminin) rezultată din anumite caracteristici, îndeletniciri şi comportamente ale Arhanghelilor sau îngerilor. Astfel, dacă o Entitate Superioară dovedeşte mai multă compasiune, mai multă gingăşie, mai multă înclinaţie spre diafan, entitatea este percepută ca fiind de gen feminin. Dacă însă o Entitate Divină este mai exigentă, mai neînfricată, mai bărbătoasă etc, i s-a atribuit sexul masculin.

Între femei şi bărbaţi există doar o diferenţă de polarizare. 
Noi, cei din tărâmul angelic, suntem compleţi, având ambele caracteristici echilibrate. Existăm în integralitatea noastră şi ne putem exprima în forme multidimensionale. Conştiinţa noastră reprezintă o pluralitate, fapt ce justifică modul de adresare „noi” nu singularul „eu". Totuşi, paradoxal, fiecare dintre noi poate să se manifeste şi ca singularitate.

Oamenii au tendinţa de a crea imagini ale Îngerilor, conform modelului uman şi această „umanizare” are explicaţie în dorinţa intimă a omului ca aceia cărora li se adresează sau la care se raportează, să fie asemănători cu ei, ca fizionomie. Picturile voastre descriu fiinţe angelice cu trupuri viguroase de bărbaţi sau diafane, de femei, având uneori aripi şi pene. Dar, desigur, Ingerii nu au aripi, pene sau forme din panoplia animală. Imaginaţia pictorilor şi sculptorilor a influenţat, în timp, conceptul omului despre locuitorii tărâmului angelic. Însuşi Dumnezeu este reprezentat ca o fiinţă umană, un bătrân cu figură impunătoare de patriarh.
Cu timpul omul a asociat aceste figuri cu diferiţi sfinţi faţă de care şi-a format o anumită atitudine. 
În Cosmos există foarte multe forme de viaţă, inclusiv în zona a ceea ce se numeşte fiinţă inteligentă. Aceste forme se pot asemăna cu ceea ce se poate vedea şi pe Pământ dar pot exista şi fiinţe extrem de diferite de ceea ce cunoaşteţi voi.
Toate formele, toate fizionomiile sunt, în final, aspecte prin care Creatorul îşi manifestă existenţa Sa multidimensională.

În existenţa sa multimilenară, fiinţa umană, şi-a clasificat şi categorisit sfinţii, denumindu-i: Maeştri Ascensionaţi, Învăţători Spirituali, Extratereştri, Zei şi Zeiţe etc şi aceasta nu înseamnă ceva inadecvat sau blasfemiant.
În imensitatea cosmică există Consiliul Cosmic al Luminii, Maestrii Inalţaţi, Alianţa Sirian-Pleiadiană etc. în care se regăsesc entităţi care activează ca grupuri de coordonare şi consultare, ajutând civilizaţiile universurilor să se dezvolte spiritual sau în plan fizic, acolo unde este cazul. 
Consiliul Cosmic al Luminii este compus, în principal, din fiinţe foarte avansate, care au experimentat şi au devenit maeştri ai cunoaşterii în diverse aspecte existenţiale. Competenţa acestora este aproape infinită ceea ce face ca sprijinul din partea lor să fie totdeauna binevenit. 
În ce priveşte Alianţa Sirian- Pleiadiană, trebuie spus că este compusă din fiinţe care au experimentat într-un şir de vieţi, existenţa pe planeta Pământ.

Discernământul este cheia
Trebuie să fiţi convinşi că noi NU dorim să vă impunem, vouă sau altora, să vă schimbaţi atitudinea şi concepţiile faţă de Creator, Dumnezeu etc. Nu vă cerem nici să vă schimbaţi religia în care v-aţi născut. Noi vă oferim ADEVARUL asupra căruia să discerneţi.
Fiinţele Superioare vă vor respecta totdeauna alegerile, dar, din IUBIRE NECONDIŢIONATĂ, nu vor înceta să vă ofere ajutorul şi asistenţa lor, convinse fiind că, pe măsură ce vă creşteţi conştiinţa şi cunoaşterea, veţi găsi mai uşor calea către „Tot Ceea ce Este”, către Sursa care v-a zămislit cu o infinită IUBIRE.
Noi nu facem alegeri în locul vostru, dar vă prezentăm posibilităţile şi vă oferim uneltele de care aveţi nevoie şi pe care le veţi folosi, dacă veţi crede că vă sunt necesare.

Incheiere:
Tyberron
Sunteţi maeştri în devenire şi aţi folosit experienţa pe care aţi făcut-o pe Pământ pentru desăvârşirea voastră. 
Civilizaţiile avansate ale Universului vă încurajează în acţiunea voastră de a vă înălţa în dimensiunile superioare pentru a face parte, la nivel conştient, din marea familie a inteligenţei Cosmice. 
Voi sunteţi priviţi cu multă iubire şi încredere că veţi folosi căile cele mai favorabile pentru a vă accelera revenirea ACASĂ.

Eu sunt Metatron, Lord al Luminii

                                            S F Â R Ş I T
Sursa: www.Earth-Keeper.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu