Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 3 ianuarie 2011

MATRICEA VIETII (1)


Mesaj de la Arhan.Ariel                  

Arhan. ARIEL
(13 October 2010; Channeler: Isaac George)

Salutări de pace!

Partea 1: Fundamentele Schimbării, sau "Unde să-mi agăţ pălăria?"
După o pauză de un an de comunicare prin channeling, eu, Ariel, revin pentru a vă oferi date relevante pentru aceste vremuri şi locul nostru în ele. Prin exprimarea "noi" trebuie să înţelegeţi propria noastră natură multi-dimensională precum şi alte fiinţe de Lumină, cum ar fi St.Germain, Arhanghelul Mihail, Magdalena, şi Yeshua (cel pe care il ştiţi sub numele de Iisus Hristos). Aceasta este o comunicare la care au contribuit cei enumeraţi care fac ca energiile de schimbare să atingă un nivel înalt.
Există un volum considerabil de informaţii care urmează a vi se comunica iar ele vor constitui doar vârful aisbergului. Această comunicare va fi un ghid pentru programul care se va extinde şi în emisiunile viitoare.
Multe paralele vor deveni convergente, vor intra în colaps şi multe vor dezvălui adevăruri care pănă acum au fost ţinute la secret. Relevarea adevărului este consecinţa creşterii înaltei conştiinţe pe planetă şi ciclurilor astrologice având drept origine miezul Galaxiei, câmpul magnetic al Soarelui şi al altor planete din sistemul solar. Totul este gata pentru saltul din actul final; pentru tărâmurile în care timpul / spaţiul contează, aceasta înseamnă următorii 4-5 ani.

Noi menţinem monitorizarea şi pe ceea ce numiţi voi procesul de Ascensiune, şi aşa cum am afirmat cu aproape două decenii în urmă, acesta nu este un proces care să vă ducă oriunde, ci sigur în miezul a Cine Sunteţi voi cu Adevărat, în Divinitatea voastră, în Lumina voastră şi în Adevărul Fiinţei voastre. Însă, Actul Final nu este şi nu poate fi cu adevărat chiar ultimul, ci doar sfârşitul unei etape în vederea pregătirii pentru etapa următoare. Ciclurile fac parte din ţesătura Universului în cadrul Jocului Divin Virtual, pentru a ne putea explora împreună divinitatea Eu Sunt.
Perfecţiunea acestui Univers există deja la nivel elemental, de esenţă.  Ea reprezintă doar ceea ce s-a întâmplat prin frică şi îndoială, când s-au experimentat dizarmonia, stresul corpului, minţii, sufletului, ciclul vieţii şi al morţii.
Când, cu secole în urmă, teama a pătruns în tărâmurile subtile ale minţii colective, a tuturor entităţilor, dezbinarea s-a declanşat şi sentimentul de separare, de pierdere a legăturii cu Creatorul, a început să se manifeste din ce în ce mai pregnant.
Această răsucire a unei părţi dintre eterii elementali a format un vortex izolat de constiinţă a viului, o matrice (tipar), care s-a constituit într-o ramificaţie izolată (o sciziune) a Universului.
Chiar dacă acest vortex existenţial format s-a auto-izolat de Creaţie, prin înţelepciunea şi compasiunea Sa infinită, Creatorul a continuat să trimită impulsuri ale inimii Sale către el, cu speranţa că aceste fiinţe vor realiza, până la urmă, eroarea pe care au făcut-o atunci când au decis separarea de Creatorul lor. Când frica va fi depăşită şi iluziile acestei ramificaţii de Univers se vor dizolva, Adevărul li se va revela. Atunci vor înţelege ei că Marile Adevăruri le-au fost ocultate.

Despre aceasta a vorbit Hristos oamenilor, în timpul slujirii Sale pe Pământ, cu două milenii în urmă, când a spus: "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.
" Unde este însă acest "regat"? Mult dincolo de ceea ce vă este vouă familiar, dincolo de cee ce v-aţi putea imagina. El se referea la multele dimensiuni, la multi-universurile acestei Creaţii. Nici unul dintre acestea nu este (adică sunt virtuale n.m.) dar toate se regăsesc în unitate. Toate menifestă Gloria Spiritului. Tu, voi toţi (noi toţi) facem parte şi luăm parte la această creaţie.
Este mult mai important să ştii tot ce trebuie să ştii acum este ceea ce ştii ... chiar acum. "Împărăţia este în interiorul vostru’’, şi, dincolo de orice îndoială, asta este evident.
 
Într-un sens, această matrice de viaţă cuprinde procesele de creaţie-distrugere-creaţie, într-o spirală ascendentă şi activată la viteze din în ce mai mari.

În conformitate cu cele mai recente observaţii, expansiunea Universului pare se accelereze. Amintiţi-vă, totuşi, că aceste obsevaţii şi concluzii, se bazează exclusiv pe tehnologia voastră actuală, pe capacitatea voastră limitată de gândire pe care vi le permite dimensiunea a treia, în care existaţi. Din acest motiv, trebuie să acceptaţi că lucrurile pot să nu stea chiar aşa în realitate.
Această accelerare este percepută ca accelerare a timpului, aproape de momentul producerii colapsului. Nu este cumva vorba de ceea ce se prevede în Calendarul Mayaş? Ba da!.
Dorim să subliniem unele dintre efectele acestui proces de accelerare-decelerare şi cum trebuie corelat cu fazele următoare.

Rău ?!  -   Oare !!?
Partea a 2-a: "Dacă totul este în regulă, atunci de ce arată aşa de rău?"
 
Încă de la începutul ciclului actual de trezire, demarat la începutul anilor 1970, o avalanşă de materiale canalizate au vorbit despre înălţarea rasei umane şi conştiinţei planetare în următoarle patru decenii. Toate profeţiile antice sau mai contemporane s-au pus de acord la sfârşitul secolului 20 şi începutul secolului 21 va fi o perioadă de mare trezire spirituală şi de reînnoire. Dimpotrivă, mulţi alţi profeţi şi cercetători au avertizat asupra iminenţei începerii unui ciclu marcat de transformări şi dezastre, asemănător cu "sfârşitul lumii".
Pentru cei care au aderat la filozofii de genul New Age sau altele, tot ceea ce se întâmplă este perfect şi bun. Acestă atitudine şi credinţă crează un sentiment minunat, dar care face prea puţin pentru cei deziluzionaţi în convingerile lor, sau care se simt trădaţi sau abuzaţi de către ’’maesţri’’  sau profesori oportunişti.                                                                                                                    
Discernământul este adesea o probă dificilă, în special pentru fiinţele care încă nu s-au vindecat de ’’modelele’’faţă de care şi-au creat, în timp, un anumit tip de dependenţă sau condiţionare cu privire la autoritatea spirituală şi reguli "spirituale" induse sau impuse. Este greu pentru un asemenea suflet să-şi recapete suveranitatea pentru exprimarea voinţei sale libere.
Amintindu-ne că toate acestea sunt esenţiale activităţii interioare, este util să ne cercetăm sufletul şi să ne monitorizăm cu delicateţe gândurile negative care încearcă să ne cuprindă fiinţa, înlocuindu-le fără brutalitate cu altele pozitive, luminoase şi pline de iubire. Stările de bine/rău, iubire/ură, pozitiv/negativ ne sunt date pentru a înţelege natura polarităţilor, starea de dualitate. Important este să nu ne plasăm gândirea la unul dintre cei doi poli opuşi, respingând sau negând posibilitatea existenţei polului opus nouă. Cel mai bine este să ne raportăm la "împărăţia care nu este din lumea aceasta", decât să încercăm a ne face insula noastră de fericire sau ură.  

Auto-compătimirea sau falsa detaşare nu-şi găsesc corespondentul în energiile Conştiinţei Divine, pentru că ele acceptă şi se bazează pe separare, pe ideea de frondă, de concurenţă, de excludere.
Aşa cum poate aţi observat, acest paradox este demonstrat zilnic în evenimentele curente din jurul vostru şi de pe întreaga planeta.

Mediul se dezintegrază. Multe specii de vieţuitoare (plante şi animale) părăsesc planeta în masă. Nebunia pare să-i fi cuprins pe mulţi, manifestări de violenţă fără sens apar în duverse locuri, războaie organizate de unele state, acte de terorism, disfuncţionalităţi grave în sistemele economice bazate pe lăcomie şi dorinţa de acumulare nefirească şi inutilă, datorii de multe trilioane care grevează fiscalitatea în viitor etc.
Îndatorarea este o formă de control a omului şi un fapt ruşinos pentru cei care au gândit şi implementat asemenea modalităţi de înrobire.
Abuzul şi alienarea din principalele ramuri religioase sunt scoase încet la suprafaţă
Cei aleşi de voi să vă reprezinte sunt, în fapt, unelte obediente ale corporaţiilor multi-naţionale, oficine ale "forţelor întunericului".

Pentru a elimina aceste grave stări de lucruri, mulţi Lucratori in Lumină depun eforturi de curăţare a intunericului, de eliminare a nedreptăţilor. Ei lucrează cu multă dăruire pentru trezirea celor încă adormiţi în spirit încercând să-i facă capabili de a depăşi situaţiile limită în care au ajuns. Munca lor se vede în creşterea frecvenţei de vibraţie a sufletelor şi a planetei.

Ori de câte ori încercaţi ignoraţi ceea ce este negativ în jurul vostru, vă plasaţi în negarea existenţei negativităţii cu care nu v-aţi confruntat şi nu ştiţi cum se manifestă..
Ori de câte ori vă rugaţi pentru a schimba starea sau comportamentul altor fiinţe, inclusiv "forţele întunericului" (care, amintiţi-vă, asigură cealaltă polaritate, fără de care dualitatea nu ar exista), atunci sunteţi, în esenţă, sursa de hrană energetică a acelei părţi de polaritate pe care nu o doriţi şi pe care o combateţi.
Este rău, este ceva greşit? Nu chiar, cu certitudine însă că nu vă ajută.

Maestrul Yeshua, vorbind despre soluţionarea acestei dileme, spunea să nu te lupţi cu răul. Aceasta înseamnă că atunci când răul se produce, tu nu trebuie să mai aduci aportul tău de rău, care-l va amplifica pe cel necreat de tine, deşi tu crezi că prin aceasta vei face un bine. Înţelegeţi?
Evitaţi luptele pentru putere!

Lumea se află într-unn proces care va cuprinde cea mai mare parte a acestui deceniu, chiar şi dincolo de acesta. Imaginea de ansamblu a ceea ce va urma nu este apanajul unei singure persoane şi nici al unor grupuri mai mari de oameni.
Sigur este că ceea ce urmează a se produce în acest deceniu va fi determinant asupra viitorului omenirii. În orice există şi binele şi răul. Răul este reversul vieţii.

Creşterea Spiritului, a conştiinţei, provoacă mai întâi haos şi perturbare pentru că este necesar un proces de dizolvare, de disoluţie a vechilor aranjamente bazate pe Energia Veche. 
Principiul dualităţii trebuie să dispară.Va exista numai polarizarea în UNITATE şi acest proces nu priveşte doar sistemul planetar al Pământului ci întregul Univers căruia-i aparţineţi. De fapt, saltul din acest Univers nu va rămâne fără ecou ci se va propaga în toate celelalte universuri. 

Game, set şi meci!!
Ariel

Sursa: http://www.earthinginstitute.net
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu