Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 21 ianuarie 2011

MATEI / 15 ianuarie 2011


(Channeler Suzanne Ward)
1. Cu salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor aflate pe această staţie! Sunt Matei şi vin pentru a vă comunica despre ceea ce vedem noi că se întâmplă acum pe Pământ. Două chestiuni se desprind din totalul celor pe care doresc să le abordez, şi voi începe cu ele.
 2. Asupra actului criminal de împuşcare a mai multor persoane, petrecut în Tucson, Arizona, s-a comunicat că autorul este un tânăr instabil mintal, care a urmărit asasinarea congresmenei Giffords. Acest act nu a fost însă unul lipsit de sens. Atentatorul a ştiut ce face, fiind în deplinătatea faculltăţior sale mintale şi a comis un act criminal care era trecut atât în contractul său de viaţă, cu care a venit pe Pământ în această reîncarnare, cât şi în contractele de viaţă ale victimelor sale. Ei se aflau acolo tocmai pentru a se îndeplini ceea ce era cuprins în programele lor de viaţă. Trebuie să spun că pot fi situaţii în care, pentru a participa la un act de importanţă majoră, unele suflete pot decide pe loc modificarea programului lor de viaţă, dacă modificarea are un scop superior şi benefic (Nota C.M.: chiar şi în aceste sutuaţii, se va obţine acordul instantaneu al sufletelor implicate)    
3. Deşi actul ucigaş a adus multă suferinţă, în plan fizic, celor implicaţi şi familiilor lor, la nivel de suflet, participanţii au ales de bună voie evenimentul, pentru a alarma societatea  asupra consecinţelor inevitabile la care conduc retoricile din ce în ce mai veninoase şi denigratoare ale unor politicieni, retorici care incită la violenţă, haos şi la degradare morală. Tot mai frecvent, în diverse locuri ale lumii, asemenea tip de discurs ia amploare (nota C.M.: la noi, vezi cazul „ aprecierii” lui S.Ov. Vântu la adresa Preşedintelui ţării precum şi foarte recenta comportare incalificabilă şi degradantă, pentru un parlamentar pus să ne reprezinte ţara, a lui C.V.Tudor etc. Românii, ar trebui să nu mai tolereze existenţa unor posturi de televiziune precum’’Realitatea’’ sau ’’Antena 3’’, care nu fac decât să instige la ură şi dezbinare şi să maculeze prestigiul tării).
La nivel naţional şi internaţional lumea trebuie să ia atitudine faţă de asemenea comportamente care otrăvesc mintea oamenilor cu discernământ precar şi cu lacune în educaţie, dacă se doreşte evitarea derapajelor civilizaţionale şi înoarcerea la ’’legea talionului’’.
4. Acestui tip de comportament, bazat pe ură, dezbinare şi minciună trebuie să fie înlocuit cu sentimentul de dragoste, într-ajutorare şi respect reciproc. Iubirea este cea mai puternică armă din Univers, cu care Creatorul ne-a învestit.
Violenţa, divizarea şi ura sunt introduse deliberat în comportamentul şi mintea oamenilor de pe Pământ. Trebuie lucrat la ridicarea conştiinţei individuale dar, mai ales, colective deoarece nivelul societăţii în care trăiţi este determinant în crearea caracterelor indivizilor.  Cei care au decis să-şi sacrifice viaţa pentru asemenea idealuri, merită recunoştinţa voastră. Pedepsirea model ’’ochi pentru ochi’’ sau răzbunarea nu vor conduce la eradicarea acestor stări comportamentale şi nu vor edifica pacea şi armonia socială.
5. Fiinţele de lumina din univers onorează sufletele care au acceptat să fie "victime" în Tucson. Cei care au murit au fost întâmpinaţi în Nirvana cu multă afecţiune şi recunoştinţă. Din acest tărâm se trimite multă lumină divină celor care au fost afectaţi de ’’moartea’’ celor dragi, pentru a le alina suferinţa şi a-i îmbărbăta. Şi cei răniţi primec ajutor din Nirvana pentru a se însănătoşi cât mai repede. Trebuie spus că un efect benefic asupra lor îl au sentimentele de compasiune şi meditaţiile prin care fiinţe umane cu înaltă conştiinţă le trimit lumină.

6. În privinţa Preşedintelui american Barack Obama, vrem să menţionăm că în Nirvana se deţin date complete asupra personalităţii acestuia. Acest suflet a acceptat de bunăvoie să părăsească înalta civilizaţie spirituală cărea-i aparţinea pentru a se încarna pe Pământ unde să participe dintr-un post de avangardă, la edificarea Epocii de Aur pe planeta voastră. El face parte din grupul maeştrilor, şi noi ştim mai bine decât el acest lucru, căci el nu realizează aceasta la nivel conştient.
7. Oricât de mult am dori să vă spunem că asasinatul din Tucson a fost ultimul, nu putem face această promisiune deoarece pe Pământ funcţioneaza în continuare Legea Liberului Arbitru, peste care nu se trece. Ceea ce însă se cunoaşte cu certitudine este hotărârea Creatorului, respectată de Dumnezeul acestui univers, ca pe Pământ să nu se admită pierderi de vieţi omeneşti ca urmare a declanşării unor conflicte nucleare.
Mai putem preciza că, urmare evenimentului tragic din Tucson, energiile de conciliere, de înţelegere amiabilă au cunoscut o creştere importantă. Cu toată opoziţia forţelor intunecate, în viitorul apropiat spiritul de înţelegere se va extinde în paralel cu noile dezvăluiri ale unor adevăruri mult timp tăinuite. Era instaurării păcii, dragostei şi armoniei este aproape.
8. Multă lume a fost şocată şi este încă preocupată de moartea bruscă şi misterioasă a miloane de păsări şi peşti în diverse locuri ale planetei.
Tebuie spus că aceasta s-a datorat mai multor cauze printre care agenţilor poluanţi ai aerului, apei şi solului, care s-au acumulat în timp până când s-a adăugat ”picătura care a revărat paharul”. Poluanţii toxici au efecte mult mai drastice asupra unor animale, păsări sau pesţi, decât în cazul omului. Sistemul imunitar al acestor fiinţe s-a slăbit constant, şi ceea ce era inevitabil, s-a produs. La aceasta s-a mai adăugat influenţa nefastă a câmpurilor electrice şi magnetice ale reţelelor energetice artificiale care provoacă dereglări în funcţionarea organismelor vii (mai cu seamă, cele din aer şi din apă).

9. Dacă vă întrebaţi de ce familia noastră spaţială nu a folosit o tehnologie pentru a preveni o astfel mortalitate în masă, vă voi argumenta că o asemenea acţiune ar depăşi autoritatea şi dreptul nostru de intervenţie. Civilizaţiile avansate au totuşi dreptul de a devia sau neutraliza undele radio care vizează sănătatea oamenilor; şi aceste intervinţii au avut loc nu o singură dată. Fără intervenţia lor, multe organisme umane s-ar fi imbolnavit sau ar fi murit asemenea morţii în masă a milioane de păsări şi peşti.
        
10. Alte întrebări ne cer să facem previziuni asupra sosirii pe Pământ a unor reprezentanţi ai civilizaţiilor ET, când se va redresa economia mondială, când se va opri utilizarea alimentelor modificate genetic, când se va afla adevărul despre tragedia din "9 / 11" , despre trecerea la energii alternative nepoluante etc.
Sunt doar câteva dintre problemele care vă frământă şi la care aţi dori răspunsuri clare.
11. Dacă am putea estima termenele pentru rezolvarea acestor probleme şi multe altele, am face-o cu bucurie. Potenţialul energetic al Pământului este într-o permanentă schimbare iar acţiunile forţelor întunecate încă se mai manifestă cu înverşunare. Din aceste motive, noi ne limităm a vorbi despre ceea ce cunoaştem cu certitudine că se va întâmpla. 
Cei care vor privi cu calm şi vor aştepta cu răbdare şi încredere ca lucrurile să avanseze, râmânând centraţi pe lumină, vor avea de ce să se bucure, la sfârşitul acestei perioade frământate de prefaceri.
12. Da, condiţiile meteorologice neobişnuit de grele care se manifestă în diverse locuri de pe planetă (ninsori abundente, inundaţii, temperaturi extreme, alunecări de terenuri etc) sunt consecinţe ale activităţii fizice şi mentale a omului. A fost suficient ca oamenii de ştiinţă care au făcut jocul Illuminati să iniţieze metode şi tehnici de producere a unor evenimente catastrofice, pentru ca acestea să se producă în avalanşă, să iasă de sub control. Când energia acestor fenomene va începe să diminuieze, un alt set de tehnici privind fenomenele de pe planetă va fi aplicat, şi acestea se va referi la erupţii vulcanice şi la cutremure.
Civilizaţiile din univers lucrează permanent pentru reducerea efectelor acestor catastrofe care au loc pe planetă, din cauză că alimentarea cu energii negative nu a fost complet stopată. Fenomenele ‘’naturale’’distructive sunt folosite de forţele întunericului pentru a creşte negativitatea pe Pământ, ca ripostă la aducerea de energie luminoasă. Această energie negativă se obţine din manifestarea emoţională a oamenilor înfricoşaţi de ceea ce se întâmplă cu agoniseala lor, cu viaţa lor, îndureraţi de diverse pierderi (materiale sau umane). Haosul, durerea, disperarea ca urmare a distrugerilor, falimentele în economie, lipsa de speranţă, toate sunt modalităţi de obţinere de către forţele întunecate a energilor negative.
13. Nu este în competenţa noastră de a evalua importanţa difuzării de documente secrete prin intermediul Wikileaks, dar putem aprecia efectul general este benefic. Chiar dacă informaţiile au fost ulterior blocate, atât cât s-a dat publicităţii a fost suficient ca lumea să-şi pună întrebări şi să înţeleagă dedesubturile guvernărilor, secretizarea unor acţiuni şi existenţa unor legături oculte.
14. Este normal ca lumea să se întrebe de ce la un an de la cutremurele din Haiti, reconstrucţia nu s-a realizat iar ţara este în aceeaşi situaţie dezastroasă şi expusă viitoarelor dezlănţuiri ale naturii. Adevărul este că sumele mari de bani adunate din întreaga lume pentru ajutorarea regiunii calamitate au fost în mare parte furate de Illuminati, adică tocmai de cei care au gândit şi declanşat aceste dezastre, căci scopul lor este distrugerea umanităţii nu prosperitatea ei.
15. Multă lume este preocupată de schimbarea polilor magnetici ai planetei. Schimbarea în curs de a se produce este o măsură corectivă care a început cu 60 de ani în urmă când corpul planetei avea cea mai mare încărcătură energetică negativă, situaţie care a fost la un pas de a face ca planeta să-şi părăsească orbita şi să se dezintegreze. Atunci, Dumnezeu a autorizat civilizaţiile universului să trimită enorme cantităţi de lumină cu care s-a stabilizat orbita planetei şi s-a revigorat sistemul planetar aproape intrat în agonie (Nota C.M.: în prezent viteza de rotaţie a planetei este ridicată la parametri care-i asigură stabilitate iar deviaţia unghiulară care se crease în mişcarea din jurul propriei axe, aproape că a dispărut). Procesul de stabilizare va continua până când Pământul va ascensiona la densitatea (dimensiunea) a 4-a.
16. Sunt întrebat ce se întâmplă atunci când clona comite o infracţiune? Cum este afectată karma persoanei originale? Karma fiinţei originale nu este afectată de faptele comise de clona sa. Pe Pământ clonarea umană are loc ca urmare a interesului unei persoane sau unui grup de interese de a-şi menţine poziţia şi privilegiile, altfel imposibil de prezervat, din cauza degradării sau decesului fiinţei fizice originale. În rândul Illuminati această practică este obişnuită şi acceptată voluntar.
17. Având în vedere că în procesul de clonare "descărcările" reproduc toate trăsăturile persoanei originale, comportamentul şi bagajul de cunoştinţe acumulat până la clonare, clona va continua comportamentul celui copiat, astfel că, de ex. un hoţ va continua să fure şi în postura sa de clonă, la fel ca originalul. Clonarea succesivă duce, în timp, la degradare în toate aspectele fizice şi psihice ale clonelor. Dacă, de ex. clona anterioară a avut viciul beţiei sau s-a drogat, şi următoarele vor moşteni acest viciu care, în timp, va duce la compromiterea ’’produsului’’rezultat. Din cauza degradării calitative, înlocuirea clonei cu una nouă se impune din ce în ce mai frecvent. Un exemplu tipic este fostul preşedinte al SUA, George W. Bush la care nici clonele noi nu mai puteau fi utilizate corespunzător, ceea ce a impus pregătirea pentru preşedinţie a clonei lui Cheney.
18. Uneori, unele suflete pot alege intre în clone (nota C.M.: să le însufleţească, căci, de obicei, clonele umane sunt oameni fără suflet) cu intenţia lăudabilă de a schimba caracterul şi trăsăturile negative în tipare de comportament pozitiv, dar, rarerori rezultatul este un succes. Cel mai adesea, după intrarea sufletului în corpul clonei, clona nu rezistă şi este eliminată, într-un fel sau altul; aşa cum s-a întâmplat în cazul Papei Ioan Paul şi al fostului preşedinte al SUA, Jimmy Carter. Sufletele care au intrat în clonele lor au reuşit în intenţia lor de a nu ceda cerinţelor impuse de Illuminati, clonele devenind persoane fizice respectate. Pâna la urmă, ele au fost exterminate de către Illuminati.
19. Nu, Barack Obama nu a fost clonat, şi nici nu va fi.     
20. Te rog să nu fi disperat pentru încearcările cu care te confrunţi au reacţii puternice asupra organismului tău sănătos sau că nu te afli la un nivel energetic atât de ridicat precum ai dori. În cea de a treia dimensiune abilităţile pot să nu fie suficient de ridicate pentru a putea transforma instantaneu un organism slab în unul plin de vigoare. Dar, cu toate mijloacele de care dispui, trebuie să continui să te "vezi" puternic, plin de vigoare cu un trup în bunăstare. Această atitudine pozitivă va atrage din univers energii de forme şi structuri conform dorinţelor tale pozitive, ceea ce-ţi va spori mult şansele de succes. Comportă-te ca şi cum ai primit deja ceea ce îţi lipseşte!.
21. Contractele pe care le încheiem la nivel de suflet, înainte de a ne încarna, nu le cunoaştem (mai precis, nu ni le reamintim), dar în funcţie de nivelul spiritual al fiecăruia , în funcţie de strădania noastră de a evolua, putem ajunge să ne amintim de prevederile acestui program, chiar în corp fizic fiind. Desigur, dacă fiecare şi-ar cunoaşte programul cu care a venit, nu ar mai face în timpul vieţii atât de multe încercări, multe dintre ele înfructuase. (Meditaţi asupra extraordinarei importanţe pe care o are UITAREA cu care Creatorul ne-a înzestrat, ca instrument al evoluţiei).
22. In cazul în care ţi-ai aminti de  prevederile programului cu care ai venit în această viaţă, la ce ar mai sevi continuarea acestei vieţi pe planetă? La rândul meu, îl întreb pe cel care mi-a adresat această întrebare, ce progres ar mai putea fi în cazul în care ţi-ai cunoaşte programul, care te-ar face să mergi direct la acele experienţe unde nu ai mai avea nimic de învăţat? Experienţa îmbogăţeşte cunoaşterea şi duce la măestrie.
23. Uitarea contractelor de viaţă de către suflete, atunci când se încarnează, asigură diversificarea jocului existenţial şi îmbogăţirea sufletului cu multiple experienţe, care împing cunoaşterea şi evoluţia pe nivele din ce în ce mai înalte şi a tot-cuprinzătoare.
Amintiţi-vă că Dumnezeu este omniştient, total cunăscător, dar care experimentează totul prin creaturile pe care le-a făurit. Noi, creaturile sale, suntem uneltele şi mijloacele prin care Creatorul experimentează ceea ce a intenţionat.  

24. Nu trebuie negată posibilitatea ca un suflet să decidă devieri de la unele prevederi contractuale, dacă în periplul său terestru, i se ivesc oportunităţi de accelerare a dezvoltării sale spirituale. Contractele de viaţă  nu sunt rigide, ci, mai degrabă, permit o anumită flexibilitate în diferitele tipuri de situaţii care pot accelera cunoaşterea (de fapt, reamintirea a ceea ce sufletul a ştiut de la crearea sa).( Nota C.M.: încă o dată menţionez că orice schimbare în programul de viaţă al unui suflet se realizează numai cu acordul tuturor sufletelor implicate, pentru a nu provoca modificări intempestive în programele proprii ale acelor suflete. Aceste aprobări pot fi obţinute chiar instantaneu).
   
25. Greşelile în experienţa de viaţă, chiar dacă au avut ca finalitate un eşec, nu trebuie considerate ca pierdere inutilă de timp. În majoritatea cazurilor, din greşeli se învaţă mai mult decât din reuşite. Mai mult, ele pot fi cuprinse de la început în contractul de viaţă, cu un anumit scop benefic pentru dezvoltarea sufletului.
Incarnarea oferă posibilităţi nenumărate şi probabilităţi de experimentare dar nu oferă certitudini, tocmai pentru a nu se lua sufletului dreptul de a alege ceea ce consideră la un moment dat că i se potriveşte mai bine. Alegerea soluţiilor poate fi uneori dificilă dar cu siguranţă este fascinantă şi mobilizatoare. În aceasta constă, de fapt, aventura fiecărui suflet încarnat.

26. Dumnezeu a explicat acest lucru, în răspunsul pe care i l-a dat mamei mele, atunci când ea a întrebat de ce oamenii nu pot şti (la modul conştient) tot ceea ce ştiu sufletele lor:
În cazul în care toate ar fi absolut cunoscute, gândirea independentă, deciziile sau activitatea, ar deveni inutile. Ce ar mai impulsiona atunci fiinţa spre progres? De unde i-ar mai veni dorinţa de a învăţa şi de a cunoaşte mai mult decât ştie?
27. Acum, sărbătorile de sfârşit de an au trecut, gândurile voastre se îndreaptă către reluarea unor activităţi de acolo de unde le-aţi lăsat sau demararea altora. Rutina cotidiană îşi reocupă locul în viaţa majorităţii dintre voi. Gândurile multora dintre voi se îndreaptă către ceea ce va aduce anul 2012. Voi credeţi că în scurta perioada care a mai rămas, nu va fi posibil să se realizeze tot ceea ar fi necesar pentru ca Pământul să păşească în Epoca de Aur.Unii se tem că întunericul va continua şi în 2012 şi că la sfârşitul acelui an lumea va dispărea brusc.
Alţii se întreabă cum va fi în cele trei zile de întuneric (dacă vor fi). Ce evenimente dramatice îi mai poate aştepta până la începutul Epocii de Aur? Există şi profunda preocupare legată de cine va trece în dimensiunea a 4-a împreună cu Pământul?                  
28. Deoarece convingerile voastre crează realitatea la nivel colectiv, trebuie să cunoaşteţi şi realitatea universală a ceea ce se întâmplă şi ceea ce urmeză.
Pentru a stopa răspândirea convingerilor născute din concepţii greşite, vom începe prin a vă asigura că toate reformele esenţiale necesare pentru a scăpa lumea de întuneric vor fi finalizate în timp util şi în etape, nu brusc, la sfârşitul anului 2012.
29. Nimic profund nu se va întâmpla imediat după ce planeta se va înscrie în linie dreaptă spre Epoca de Aur; primele zile ale anului 2013 vor fi obişnuite şi asemănătoare cu ultima zi a anului 2012.
30. Deşi în unele părţi hotarul apelor va înainta în interiorul uscatului iar unele insule mai joase vor fi acoperite de ape, nu vor exista schimbari drastice între uscat şi ape.
31. Sufletul Pământului, aflat în trupul planetei, nu are nevoie de un al doilea corp fizic.
32. Sufletele vor continua să evolueze în Unicitatea Cosmică al Creatorului, căci sufletul este nemuritor şi-i este rezervată viaţa veşnică.
33. Nimic din acest Univers sau din Cosmos nu este static. Totul suferă schimbări, totul este supus transformării şi mişcării, altfel viaţa ar înceta. Nemişcarea înseamnă anihilare.
34. vorbim un pic mai mult despre ceea ce se va înâmpla în viitor. Noţiunea de timp liniar va mai persista până la ieşirea în totalitate a planetei din cea de a treia densitate, ca etapă tranzitorie care va corespunde cu o perioadă în care schimbările pot apărea brusc şi cu mare intensitate. Mulţi oameni se vor teme pentru viaţa lor şi a semenilor lor  iar cadrul familial va cunoaşte evenimente dominate de haos şi dezacord.
Cei conştienţi de ceea ce se va întâmpla au datoria de a fi deasupra evenimentelor, liniştind şi ajutând lumea să treacă peste aceste situaţii inevitabile şi absolut necesare.
35. În ceea ce priveşte debutul Epocii de Aur, nu toate beneficiile vor aştepta la uşă de la început, ca să mă exprim astfel. Dar, tot ce este născut din întuneric va înceta să se mai manifeste cu violenţă. Vor dispărea treptat starea de sărăcie, conflictele, corupţia, boala şi sursele de poluare sau intenţia de control a minţii oamenilor.

Toate adevărurile necesare vor fi spuse şi cunoscute, vor fi reformate guvernele şi se vor reevalua sursele economice, juridice şi judiciare, mijloacele de comunicare, educaţia şi sisteme de transport.
Aceasta este însă doar o listă parţială cuprinzând marile schimbări, multe dintre ele în curs de înfăptuire. La sfârşitul anului 2012 niciuna dintre aceste prefaceri nu se va fi încheiat, dar vor fi continuate şi dincolo de acest an de cotitură, pănă la edificarea Epocii de Aur.

Suzanne Ward
36. Îmi iau rămas bun şi vă asigur că, în spirit, vom rămâne alături de voi
Vă vom însoţi la fiecare pas pe drumul măreţ pe care mergeţi în lunga voastră călătorie unde minunile Epocii de Aur vă aşteaptă.
Cu bine!
Matei 
(C.M)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu