Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 17 decembrie 2010

MESAJ DE LA MATEI, pentru luna decembrie 2010


     
1. Aici este Matei, care vă transmite salutări prieteneşti din partea tuturor sufletelor aflate pe această staţie.
În această perioadă lumea se pregăteşte pentru petrecerea unor sărbători tradiţionale diferite de la o credinţă la alta, împreună cu familia şi cu prietenii. Sunt sărbători religioase sau de sfârşit de an care produc multă emoţie şi bucurie.
Vibraţiile Pământului au crescut mult în acest an ceea ce va face ca sărbătorile să fie trăite cu sentimente mai profunde decât altădată.
   
    2. Sperăm ca fiecare suflet să aibă cât mai multe motive de bucurie. Cunoaşteţi, desigur, că în timpul somnului sufletele de pe Pământ îi pot vizita pe cei dragi aflaţi în Nirvana iar aceştia, la rândul lor, pot face vizite celor de pe Pământ, aflaţi încă în corp fizic.
  
    3. Dar nu trebuie să uitaţi nici de cei care în acest moment trec prin suferinţe. Vă rugăm să încercati ca măcar în această perioadă să nu-i uitaţi şi să-i ajutaţi, pe măsura posibilităţilor voastre, pentru ca să le uşuraţi sentimentele de supărare, suferinţă sau desnădejde. Dovediţi compasiune faţă de suferinţa lor. Adăpostiţi-i pe cei fără adăpost, hrăniţi-i pe cei flămânzi şi încercaţi să-i faceţi să uite de necazuri. Rugaţi-vă pentru cei care-şi duc viaţa în mizerie, indiferent unde s-ar afla ei.
Încurajaţi-vă reciproc deoarece, într-un viitor nu prea îndepărtat, toate popoarele vor putea să trăiască în pace, în iubire şi în deplină armonie cu Natura şi cu întreaga creaţie.
   
    4. Acestă perioadă este de asemenea propice pentru a face binecuvântări pentru famila voastră, pentru prieteni, chiar si pentru duşmanii voştri.
Mulţi dintre voi vor asculta colindele de Crăciun care se referă la îngeri. Gândiţi-vă cu iubire la îngerii care vă veghează somnul şi starea de veghe, îndrumându-vă şi apărându-vă de ceea ce v-ar putea face rău. Recunoştinţa voastră trebuie să se îndrepe către cei care vă sunt trimişii şi către oastea lui Dumnezeu.
  
    5. Fiinţele de Lumină au misiunea de a vă asista şi proteja veghindu-vă neobosite şi aşteptând ca ori de câte ori le cereţi ajutorul, să vi-l acorde neântârziat. Îngerul vostru păzitor se află mereu lângă voi şi nu oboseşte niciodată să vă lumineze calea, mai cu seamă atunci când nu uitaţi de existenţa lui. Vă stau, deasemenea la dipoziţie ghizii spirituali care vă îndrumă să găsiţi soluţiile cele mai potrivite în problemele cu care vă confruntaţi în viaţa cotidiană. Totul este ca voi să le cereţi şi, mai ales, să le ascultaţi sfaturile pe care vi le oferă cu multă dragoste, prin ceea ce numiţi voi intuiţie şi sincronicitate.
   
    6. Mulţi oameni aflaţi în situaţii de pericol au fost salvaţi de către îngerii "salvatori", dacă acele situaţii nu erau prevăzute altfel în programul de viaţă al celor implicaţi. Cunoaşteţi probabil că nimeni, fie el şi înger, nu are dreptul să intervină pentru a modifica destine, adică dacă acele evenimente sunt cuprinse în programul de viaţă cu care fiecare se naşte.În asemenea situaţii îngerii pot interveni pentru a diminua suferinţa provocată de eveniment.
Fără întervenţia îngerilor, multe vieţi ar fi fost curmate ca urmare a unor evenimente produse din neglijenţă, eroare de calcul, încredere nejustificată sau acte de bravură.
    
   7. Contrar opiniei comune şi reprezentărilor din artă, îngerii nu au aripi. Este adevărat că ei au abilitatea de a le manifesta, dacă doresc şi, uneori, o fac. Cu toate acestea, în situaţii de pericol iminent, unele persoane pot vedea corpul eteric al îngerilor ca având aripi, dacă în profunzimea credinţei lor au convingerea că îngerii au aripi.În clipele ‘’de viaţă şi de moarte’’ realitatea cedează locul credinţei profunde.
   
    8. Uneori, îngerii pot să apară cu un corp la fel de solid ca trupurile voastre. Ei pot lucra prin intermediul entităţilor într-o formă umană, cu capacităţi supraomeneşti. Sufletele aflate în nivelele mai joase ale Nirvanei pot să petreacă destul de mult timp în densitatea planetei voastre. Ei pot manifesta o formă umană şi, cu aprobarea Divinităţii, pot fi văzuţi ca având corpuri aparent fizice; aşa că, uneori, atunci când cineva apreciază atitudinea şi devotamentul unei fiinţa ca fiind al unui înger, s-ar putea să nu greşească.
   
    9. O altă abilitate a familiei angelice este aceea de a compune muzică. Muzica, auzită de mulţi oameni care au o sensibilitate mai mare, numită "muzica sferelor", vine de la "corurile de îngeri.".
   
   10. Îngerii nu sunt singurii ghizi nevăzuţi ai sufletelor din tărâmurile spiritului sau cele fizice. Sunt şi alţi emisari ai lui Dumnezeu, cum ar fi Arhanghelii sau maeştri înălţaţi şi alte Fiinţe de Lumină. Ei sunt de o puritate foarte înaltă, ceea ce face ca să părăsească mai greu Inaltele Tărâmuri. De la acele înalte nivele de conştiiţă, ei trimit efluviile lor de dragoste necondiţionată întregii creaţii.
În perioadele în care umanitatea trăieşte sentimente înălţătoare de iubire, compasiune şi înţelegere, cetele de îngeri sunt printre voi, contribuind la crearea atmosferei generale de bucurie şi fraternitate.

    11/12. Acum, vom da răspunsuri la unele întrebări care ni s-au adresat, întrebări legate de Epoca de Aur.
   Intrebare: Toate schimbările benefice din viaţa pe care o aşteptăm, se vor produce în timp ce noi vom fi încă pe Pământ sau după ce accedem în dimensiuni superioare ?
    Răspuns: Modificările benefice vor începe pe Pământul actual dar ele vor continua în dimensiunea a 4-a şi a 5-a, de-a lungul vieţilor pe care le veţi avea în viitor, căci evoluţia va continua o veşnicie. Sufletul va continua să crească spiritual şi în Epoca de Aur şi mult, mult dincolo de ea, până când fiecare suflet va căpăta înalta măestrie care-i va permite să revină la SURSĂ. Aventura sufletului va fi din ce în ce mai minunată şi mai interesantă.
   Intrebare: Mai sunt doar doi ani până la ascensiunea Pământului. Cum se va putea ajunge în Epoca de Aur când înaintarea este atât de înceată ? Ce se va întâmpla dacă totul nu va fi finalizat până la sfârşitul anului 2012?
   Răspuns: Înălţarea este un proces evolutiv, nu o revoluţie, şi etapele de tranziţie necesită o pregătire meticuloasă, astfel că toate reformele sunt tratate judicios şi cu aceeşi importanţă, nimic nu este minimizat sau trecut cu vederea.
Fiţi siguri că tot ceea ce este esenţial va fi finalizat!
   
     14. Aşa cum am menţionat în mesajele anterioare, tenacitatea cu care Illuminati şi-au ascuns adevărurile va fi înfrântă astfel ca acestea să devină cunoscute public. Din acest motiv, schimbări majore se vor produce, pentru a fi cunoscut tot adevărul. Marele Plan original care prevedea întroducerea treptată a adevărurilor în conştiinţa publică, s-a modificat astfel ca înşişi popoarele să poată contribui la accelerarea cunoaşterii adevărului care a fost atât de ascuns. In acest mod, ritmul va cunoaşte o puternică accelerare. Deoarece mentalitatea din densitatea a 3-a nu poate fi schimbată uşor şi de bună voie, lunile următoare vor fi tumultuose, efervescente, astfel ca reduta Iluminati să cadă.

   15. De aceea am vrut să cunoaşteţi ce urmează a se întâmpla, pentru ca să nu vă panicaţi ci să vă păstraţi calmul, stabilitatea şi credinţa că lucrurile, deşi drastice, se îndreaptă pe calea cea bună pentru omenirea iubitoare şi cinstită. Este de presupus că nu vor fi puţini cei care nu vor rezista evenimentelor şi se vor decide să plece. Alegerea le aparţine iar cei care rămân nu trebuie să-şi destabilizeze viaţa caci cei care vor pleca o fac la libera lor alegere; acolo unde vor ajunge va fi mult mai bine, pentru evoluţia sufletelor lor. Aşa dar, NU VĂ PLÂNGEŢI MORŢII CĂCI EI NU-ŞI PĂRĂSESC DECÂT CORPUL DE CARNE. EI NU MOR, NU POT SĂ MOARĂ.
      
   16. Sunt întrebat ce se va întâmpla cu empirica ştiinţă actuală de pe Pământ? Aşa cum a făcut-o şi până acum timp de secole, ştiinţa va continua să evolueze. Marea diferenţă va fi că, fără ezitare sau rezistenţă, oamenii voştri de ştiinţă vor îmbrăţişa realitatea universului şi legile care guvernează viaţa în el.
     
   18. O altă întrebare se referă la diferenţa dintre o căsnicie în dimensiunea a 3-a şi sufletele pereche din dimensiunile înalte.
Este o mare diferenţă. Căsătoriile de pe Pământ nu întotdeauna sunt din dragoste, ci, mai degrabă, din motive pragmatice, cum ar fi educaţia din familie, obiceiurile, interesele materiale, sarcini intempestive, păstrarea familei "regale", tentaţia carnală etc. Nici una dintre aceste motivaţii nu există în civilizaţiile foarte evoluate ; ele au la bază prietenia, respectul profund şi reciproc, compatibilitatea, şi, mai ales, DRAGOSTEA. Legea nu are nici un rol în mariajul din civilizaţiile foarte avansate spiritual. 
       
   19. În ceea ce priveşe posibilitatea ca membri unei familii calificaţi pentru ascensiune, să-şi poată continua viaţa de familie şi după ascensiune, în Epoca de Aur, răspunsul este afirmativ. Trebuie să menţionez că pentru a însoţi Pământul în noua dimensiune nu este sufuicient să fi atins nivelul de vibraţie necesar.Trebuie ca şi contractul cu care fiinţa a venit în actuala viaţă să-i permită acest lucru. Vor fi destui care vor pleca înainte de sfârşitul anului 2012, chiar dacă condiţia de ascensionalitate o vor fi îndeplinit, în situaţia în care în programul lor de viaţă este trecută încheierea acestei vieţi înainte de acea dată. Acelaşi lucru este valabil şi la animalele mai evoluate. Chiar animalele de pradă, care ucid pentru a supravieţui, pot accede în dimensiunea următoare pentru că acolo vor deveni vegetariene. O altă categorie de animale, care pot ajunge în Epoca de Aur, vor fi cele de companie, dacă în programul lor de viaţă nu este prevăzut altfel şi dacă au dovedit ataşament total faţă de stăpân. Vor fi deci şi familii care vor trece dincolo cu căţelul, pisica etc, pe care le iubesc.

   20. Unii şi-au exprimat îngrijorarea că preponderenţa sentimentelor din inimă va estompa lumina pe care ar urma să o primească şi aceasta va fi un impediment în creşterea la frecvenţele dimensiunii a 4-a. Este firesc să aveţi compasiune pentru toţi cei care suferă - oameni, animale, Mama Pământ însăşi. Mila de sine este, la rându-i, o stare care ar trebui evitată dar nu face parte din capcanele întunericului. Pentru a uşura starea celor greu încercaţi, care au inimile grele din cauza diverselor evenimente, trimiteţi binecuvântările voastre şi lumina vindecătoare către lume îndreptându-vă sentimentele de iubire şi compasiune către nefericiţii lumii.
Milioane de oameni suferă mai ales din cauza încărcăturilor karmice negative pe care le-au acumulat în decursul actualei vieţi sau a vieţilor anterioare. Vizualizaţi Pamantul aşa cum vă imaginaţi că va arăta în Epoca de Aur, unde va domni pacea, iubirea, cooperarea şi bucuria căci asta face bine omenirii şi planetei.
  
   21. Am primit întrebări în legătură cu eventuala regăsire în dimensiunea a 4-a a situaţiilor de şomaj sau imposibilitatea de a depune o activitate suficientă pentru a trăi în abundenţă sau macar decent. În dimensiunile superioare nu se mai întălnesc situaţii de acest gen. Specificul muncii va fi ales de fiecare conform cu aptitudinile şi dorinţa de a fi folositor semenilor şi societăţii în care trăieşti, fără semnarea condicii de prezenţă şi respectarea riguroasă a unui anume program. Toate activităţile vor fi desfăşurate din pură conştinţă şi vor fi o plăcere.
       
   22. Multe tipuri de activitate care sunt comune în densitatea a treia nu mai există în cea de a patra dimensuiune. Nu vor exista industriile pentru fabricarea de arme, muniţie sau echipamente de război, industria chimică, extracţia de petrol sau gaze naturale, exploatări miniere etc, aşa cum le cunoaşteţi pe Pământul actual. Nu vor exista corporaţii multinaţionale, clinici şi spitale pentru tratamente, care apar din cauza diverselor îmbolnăviri, cabinete medicale, consiliere psihiatrică, farmacii sau pompe funebre. Nu veţi găsi locuri de muncă plictisitoare, monotone sau birocratice. Vor dispărea deplasările la un anume loc de muncă, blocajele în trafic, şefii opresivi etc.
       
   23. În dimensiunea a 4-a există o mare varietate de locuri de muncă, care satisfac toate aptitudinile şi unde vă puteţi forma şi căpăta expertiză în diverse domenii: comunicare, educaţie, voiaj, disign vestimentar, divertisment, sport, arhitectură, construcţii, amenajarea terenului, biblioteci, îngrijirea animalelor, agricultură, servicii în domeniul alimentar, toate formele artistice şi culturale, publicitate necomercială sau administraţie. Activităţile de agrement vor cuprinde diverse forme, cu excepţia celor care ar include uciderea sau schingiuirea animalelor.      
      
   24. Oricum, nu veţi duce dorul acelor preocupări care pe Pământ provoacă poluare, distrugerea naturii (exploatări miniere sau forestiere, de ex.). Aspiraţiile voastre vor fi mai înalte, mai elevate iar folosirea intelectului va fi un atribut al întregii voastre vieţi, fără a se ajunge la deprecierea gândirii. Vibraţiile înalte vor permite o putere mai mare a creierului. Veţi avea aspiraţii mai înalte şi realizări pe măsură, imposibil ca acum să vi le puteţi imagina. Orice fel de vizualizare (spectacole la distanţă, piese de teatru, competiţii sportive etc) nu va necesita aparatură specială deoarece voi înşivă veţi avea asemenea abilităţi.
        
   25. Multe întrebări se referă la NESARA. Abundenţa de informaţii false sau incoerente furnizate deliberat a făcut să apară multă confuzie despre acest program. Pe scurt, repet că acesta reprezintă un efort de cooperare aprobat de Dumnezeu între membrii civilizaţiei voastre şi civilizaţiile evoluate spiritual ale Universului, menit să ajute şi să accelereze transformarea şi reînnoirea spirituală a fiinţei umane care va fi definitivată în Epoca de Aur. Mamă, te rog să reiterezi o notă despre mesajul care explică detaliat NESARA. [Nota C.M.: poate fi găsit în mesajul din data de 11 septembrie 2006.]. Mulţumesc !
        
   26. Şi acum, răspunsurile la un set de subiecte care mi s-a cerut să le comentez. 
       
   27. ‘’Impactul pe care-l va avea publicarea unor materiale secrete de către Wikileaks. Vor contribui aceste dezvăluiri la pacea mondială?’’  Nici iotă! 
  
  28. Alţii şi-au exprimat de asemenea interesul pentru efectele dezvăluirilor  Wikileaks, dar mult mai mulţi sunt îngrijoraţi de faptul că în loc de a creşte încrederea între naţiuni, se va adânci dezbinarea lor, subminând eforturile de pace şi de stabilitate între ţări. Se invocă şi posibila revenire la violenţă faţă de irlandezi, care doresc reducerea influenţei britanice, încursiunile Coreii de Nord în teritoriul Sudului, continuarea opresiunii Israelului asupra palestinienilor, creşterea fricţiunilor între diverse ţări africane, beligeranţa din Iran, Pakistan, creşterea ameninţării nucleare, încarcerarea protestatarilor pentru pace etc. Toate acestea arată ce face partea întunecată a dualităţii, existentă pe planetă.
   
   29. Alţii întrebă despre controlul guvernamental asupra Internetului, creşterea măsurilor de securitate a aeroporturilor, reglementările FDA privind remediile naturiste şi suplimentele nutriţionale, procedeul "fracking", de obţinere a gazelor naturale, vânzarea apelor de interes public, situaţia din Golful Mexic, impasuri în politica partizană, războaiele de droguri din Mexic, distrugerea pădurilor tropicale, uciderea animalelor din apă şi de pe uscat, alimentele şi seminţele modificate genetic. Sunt prevăzute măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea acestor situaţii şi punerea în imposibilitate a iniţiatorilor întunecaţi să mai poată contina asemenea acţiuni care afectează sănătatea oamenilor şi a planetei.
       
   30.Totuşi, cei care văd cum continuă violenţele fără sens, nedreptăţile juridice, corporaţiile multinaţionale care influenţează guverne, poluarea, mizeria cruntă cauzată de război şi sărăcire, se întrebă : "Poate că toate se vor încheia, dar când? " Ştim că totul depinde de cât de multă energie va acumula Pământul şi umanitatea. În prezent pe planetă existând un adevărat vacarm energetic. Ceea ce vă pot spune este că dacă trendul actual va continua, prin strădania voastră şi a fraţilor din univers, echilibrul se va restabili pe planetă, făcând să dispară dominaţia întunericului.  
       
  31. ‘’ Va mai exista bariera lingvistică între oameni şi în Epoca de Aur?’’ sunt întrebat. Într-adevăr multele limbi vorbite acum pe glob provocă probleme. Ele au apărut din intenţia forţelor întunericului, care au făcut manipulări genetice în diferite grupuri etnice, cu scopul de a îndepărta oamenii unii de alţii, din cauza neînţelegerilor de limbă.
Ei au eliminat gradual capacitatea de comunicare telepatică, încurajând modelele de gândire divergente şi mijloacele de exprimare extrem de diverse, prin care au menţinut şi amplificat gradul neînţelegerile între oameni.
     
  32. Cuvântul vorbit va continua să fie important pentru voi şi în dimensiunea a 4-a, când capacităţile creierului vor creşte substanţial. Dar veţi căpăta şi un atribut pe care astăzi puţini îl au, anume capacitatea de a înţelege intenţiile interlocutorului, fără a fi nevoie ca el să vorbească. Va exista şi o modalitate tehnică de traducere instantanee între vorbitori de limbi diferite. Se va utiliza un limbaj universal pe care fiecare şi-l va însuşi. Capacitatea de a cunoaşte mai multe limbi va fi folosită pentru întâlniri între civilizaţii diferite ale universului. Dar modalitatea de comunicare cea mai utilizată va fi telepatia, care va asigura totala confidenţialitate între doi oameni.     
       
   33. Adăugăm aici o atenţionare: fiţi atenţi cui vă veţi deschide canalul telepatic, căci vor exista şi entităţi întunecate care vor dori să se insinueze în gândurile voastre. Ori de câte ori veţi suspecta ceva la un interlocutor, cereţi protecţia luminii Christice. Cuvântul "Christ" nu face referire la religiile creştine ci la Lumina Christică, care înseamnă iubirea lui Dumnezeu, cea mai puternică forţă a cosmosului. Ea emană din tărâmurile Christice, şi este expresia Creatorului care stă la baza creării arhanghelilor.
Odată ce vă veţi afla în densitatea a patra, veţi fi capabili să comunicaţi telepatic, fără intruziunea entităţilor întunericului, deoarece densitatea din dimensiunea a 4-a nu poate fi suportată de asemenea entităţi întunecate, care pot exista doar în dimensiunile inferioare.
    
   34. ‘’Călătoria în timp, cunoscută sub denumirea de ‘’experimentul Roswell’’ a avut ca obiectiv ajustarea viitorului?’’  Răspuns:Nu ! Cei patru membri ai echipajului uneia dintre civilizaţii care ajută Pământul au fost într-o navă spaţială de mici dimensiuni într-o misiune de recunoaştere. S-a produs un accident tehnic care a provocat prăbuşirea şi în care doi dintre ei au murit, unul a mai trăit scurt timp, iar cel de al patrulea, care nu era grav rănit, a fost capturat de Forţele Aeriene şi înternat într-un spital al unei baze militare, după care a fost transportat cu avionul la o bază din Midwest, unde a trăit timp de peste un an de zile. Deşi a beneficiat de un tratament foarte bun, a murit din cauza imposibilităţii de a pleca de pe Pământ şi de a-şi revedea planeta şi pe cei dragi.
     
   35.’’ Chiar şi mass-media a anunţat că vaccinurile gripale produse cu neatenţie au avut viruşi vii. Acele vaccinuri au fost distruse. Cele noi sunt sigure?’’ Răspuns: Nu şi nu ! Illuminati au făcut aceste manevre pentru a convinge lumea că nu mai există nici-un pericol şi că acum totul este OK. Salvarea vine de la intervenţia fraţilor voştri din cosmos care au acţionat pentru anihilarea efectelor distructive ale acestor vaccinuri, produse tocmai cu scop de nimicire în masă. Cu toate aceste, cunoscând tenacitatea întunecaţilor, vigilenţa nu trebuie să scadă.
     
   36. ‘’De când am plecat de ACASĂ, pentru a experimenta conform liberului meu arbitru, au trecut mii de ani. Când voi reveni, îşi va mai aminti cineva de mine?’’
Răspuns : "Mii de ani" este un timp linear, care există doar pe Pământ. Realitatea este că universul se află în permanentă mişcare într-un continuum atemporal. Trecutul, prezentul şi viitorul există simultan. Deci, "nimeni de acolo", nu trebuie să-şi amintească ceva ; ei te vor cunoaşte aşa cum, dealtfel, şi tu îi vei re-cunoaşte. Ştiu că în dimensiunea voastră, acest concept este un non-sens, dar veţi vedea cât de adevărat este, când veţi accede în noua dimensiune.
      
   37. În curând veţi petrece ultimele ore ale lui 2010 şi veţi saluta venirea noului an. Doresc ca noul an să vă aducă ridicarea conştiinţei şi trezirea celor care încă mai caută în întuneric. Lumina le va arăta mereu calea de urmat, totul este ca ei să dorească aceasta.
      
   38. Pe Pământ. Lumina a biruit întunericul şi acum luminează ultimele unghere. Faceţi ca lumina din voi să-şi crească strălucirea! Ea vă aşteaptă aşa cum toate sufletele din Univers vă încurajează să o faceţi. Marea familie a civilizaţiilor avansate doreşte să vă alăturaţi ei.
Suzy

 Matei.
                                    ____________________________

Iubire şi pace !
Suzanne Ward   

[Notă de la Suzy: mesajul din ianuarie 2011 al lui Matei va fi publicat cu o oarecare întârziere deoarece intenţionez să-mi vizitez familia în Panama.
Vă doresc sărbători fericite şi vă trimit toate binecuvântările !] 

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu