Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

duminică, 5 decembrie 2010

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR(15)


 Autor Adrian Dvir
(continuare)     

CONSILIUL – O CORPORAŢIE A CIVILIZAŢIILOR ALIENS.

 Multe referiri s-au făcut la adresa Consiliului de către diferite Entităţi Aliens cu care am avut contacte.

În final, am înţeles că acest Consiliu este o Corporaţie care cuprinde mai multe planete, şi care este cea mai înaltă formă de organizare şi de autoritate care coordonează diversele echipe de cercetare ale Aliens venite pe Pământ, şi nu numai. Mulţi observatori şi supervizori sunt frecvent trimişi de Consiliu ‘’ pe teren’’, la echipele de cercetare răspândite peste tot. Aceşti trimişi ‘’de la Centru’’ constată la faţa locului cum se desfşoară activitatea şi li se raportează de către şefii acestor echipe stadiul realizării programului.

Am decis că subiectul merită o investigaţíe mi atentă.
Pe 28 iulie 1997 am contactat Centrul de Comunicări Telepatice:
Adrian: Doresc contactul cu dumneavoastră !
Centrul : Adrian, nu putem acum. Suntem foarte ocupaţi. Încearcă mai târziu, când vom fi bucuroşi să-ţi răspundem. Shalom!
Am revenit după o jumătate de oră.
Adrian: Doresc legătura cu Centrul de Comunicări-Aliens.Sunt Adrian. Mă citiţi ?
Centrul: Da, te citim, şi sunetul tău este foarte clar. Ce voiai să întrebi ?
Adrian: M-am gândit că ar fi util dacă aş scrie un material despre Consiliu. Îmi puteţi descrie Consiliul, care-i sunt atribuţiunilre, obiectivele şi cum este organizată structura sa, ce factori istorici sunt legaţi de existenţa lui etc. ?
Centrul: Noi chiar ţi-am trimis un material pe această temă.
Adrian: Da, însă materialul mi l-aţi trimis verbal. Nu am nimic scris. Voi face un rezumat mai târziu. Îmi puteţi face o trecere în revistă în ceea ce ptriveşte istoricul acestei organizaţii, sau este o ‘’informaţie privilegiată ‘’?
Centrul : Nu, nu este nici-un secret. Este o idee bună să scrii despre Consiliu şi despre motivaţia care a stat la baza înfiinării lui. Aşteaptă puţin, vom întocmi un pachet de informaţii pentru tine.

Consiliul a fost înfiinţat pentru a soluţiona problemele mai complexe şi neprevăzute care apăreau cu ocazia întâlnirilor între culturile diverselor Entităţi Aliens. Prima formă de organizare a Consiliului se referea la doar două civilizaţii care se descoperiseră reciproc şi se atestaseră existenţial. Acel Consiliu iniţial era o forma de înţelegere amiabilă între cele două civilizaţii precum si de colaborare în diverse domenii de interes reciproc; era recunoscut ca autoritate decizională de cele două civilizaţii.
Cu timpul, la acest Consiliu s-au alăturat şi alte civilizaţii, descoperite ulterior, astfel că la această dată el cuprinde 55 de civilizaţii diferite. (Menţionăm ca noi definim o civilizaţie ca fiind o cultură sau formă de viaţă inteligentă indiferent dacă planeta pe care există este mare sau mică, conceptul extinzându-se până la nivel de galaxie, dacă acolo trăiesc fiinţe cu culturi şi nivele de conştiinţă cu caracteristici asemănătoare).

Activităţile Consiliului sunt sponsorizate de civilizaţiile membre.
Faţă de faza iniţială, consiliul a cunoscut o imensă dezvoltare şi şi-a diversificat foarte mult atribuţiile. Preocupările Consiliului se extind în multe domenii care privesc multiplele aspecte economice, de cercetare, de explorare a universului încă necunoscut. Fiecare tip de organizare, pe diverse domenii şi civilizaţii, este reprezentată corespunzător în Consiliu.
Deciziile importante se iau pe baze democratice reale şi la elaborarea lor participă majotitatea celor implicaţi.
Cele mai multe decizii se iau la nivelul organizaţiilor profesionale angajate de Consiliu.

Consiliul este deci o imensă corporaţie atât în ce priveşte numărul echipelor de cercetare cît şi în privinţa domeniilor de activitate. Multe civilizaţii au avut un număr important de proiecte de cercetare în cadrul Administrării Consiliului.
Punând la un loc resurse provenite din contribuţia tuturor celor 55 de civilizaţii, s-a obţinut un progres rapid şi la o mare eficientizare a activităţilor de interes comun, depăşind cu mult ceea ce ar fi putut realiza fiecare civilizaţie, dacă ar fi activat izolat.
Adrian: Cum aderă o civilizaţie la Consilui?
Centrul:Există câteva modalităţi de dezvoltare. Pe planetele unde viaţa se desfăşoară independent de altele, dezvoltarea este la un stadiu primitiv, în timp ce planetele ale căror civilizaţii colaborează cu altele, au un grad de dezvoltare net superior, unele, extrem de avansat.
Unde a fost cazul , s-au efectuat şi colonizări, care au accelerat dezvoltarea în toate domeniile.

Ne cerem scuze, dar civilizaţia de pe Pământ face parte din formele de viaţă destul de primitive, aceasta datorându-se dezvoltării sale izolate, deşi, în cazul acesta, au fost şi unele intervenţii ale civilizaţiilor din afară, mai cu seamă în epoca moderă a planetei.

Ca regulă generală, scopul intervenţiilor din afară este de a accelera creşterea materială şi spirituală a raselor locale, astfel încât să devină mai conştiente şi mai capabile de a elabora căi de dezvoltare mai importante. Fără această intervenţie, foarte probabil,  omenirea de pe Pamânt ar fi rămas la un stadiu incipient de dezvoltare iar fiinţele umane ar mai sta încă prin copaci, mâncând banane.  

Deci, scopul Consiliului referitor la Pământ este evoluţia unei forme inteligente de viaţă, cu un mod de gîndire înţelept şi o civilizaţie băştinaşă la un nivel de cunoaştere care să-i permită să ajungă cât mai repede în rândul civilizaţiilor avansate ale universului, pentru a putea deveni membră a Consiliului.
Binele tuturora este prioritatea şi ţelul Consiliului.

O civilizaţie primitivă suferă de ‚’o criză adolescentină’’, atunci când descoperă că nu este singură în Univers. Perioada aceea este critică şi stresantă în evoluţia sa. Tipic, în asemenea stadii apar tot felul de fricţiuni şi revoluţii la nivel naţional, majoritatea acuzându-şi guvernanţii de nepricepere, pe de o parte, şi exacerbarea dorinţei de acaparare de către o minoritate, cea mai primitivă, pe de altă parte.

Scopul Consiliului este de a preveni asemenea tragedii al acelei civilizaţii. Din acest motiv, cultura băştinaşilor este studiată cu maximă atenţie, din dorinţa de a ajuta sub toate formele populaţia să se maturizeze cît mai repede, pentru a evita producerea unor asemenea evenimente tregice.

Învăţând despre biologia şi psihicul vostru, despre maladiile care vă macină sănătatea, vă ajutăm să depăşiţi această perioadă şi să vă ferim declanşarea unor epidemii cauzate de contactul cu civilizaţiile ET.

Consiliul în cearcă că conseve şi să protejeze multele forme de viaţă întâlnite, respectându-le habitatul în care se simt şi se dezvoltă cel mai bine. Pe de altă parte, Consiluil ia măsuri pentru protejarea trimişilor lui pe alte planete, pentru asigurarea integrităţii lor, faţă de orice tip de ameninţare, în special în ceea ce priveste îmbolnăvirile.

Trebuie să cunoaşteţi că Pământul se află sub protecţia Consiliului Aliens.
Aceasta şi explică de ce nu s-a procedat la invazia planetei voastre de către alte civilizaţii, şi vă putem asigura că a existat o asemenea ocazie, când Consiliul a protejat Pământul.
În legătură cu aceasta, trebuie spus că în Univers sunt multe civilizaţii neafiliate la Consiliu. În plus, cunoaştem de existenţa unui alt Consiliu, idependent de al nostru, care, înglobează, la rându-i, multe civilizaţii.
În zona voastră exisă o relativă pace. Dar nu a fost totdeauna aşa.

În ciuda unităţii Consiliului, fiecare planetă îşi apără drepturile în Consiliu, unde se găsesc soluţii acceptabile pentru toate civilizaţiile afiliate.
Nu toate relaţiile dintre Consiliu şi diversele civilizaţii au aceeaşi profunzime. Unele sunt colaborări în domenii limitate.

Consiliul face tot ceea ce poate mai bine pentru a proteja juvenila civilizaţie umană de aici. Vă privim cu prietenia şi înţelegerea care trebuie acordată tânărului neexpermentat, care abia se formează.
Adrian: Din moment ce noi suntem la început, şi facem greşeli, de ce nu interveniţi voi pentru a nu permite ca pe Pământ să se producă evenimente grave?
Centrul: Mereu am protejat fiecare formă de viaţă, dacă aceasta a fost în pericol de a dispărea. Fără intervenţia noastră ar fi avut loc de mult grave acţiuni de distrugere a fiinţelor (inclusiv umane).
Adrian: De ce nu aţi intervenit în trecut când o lume întreagă era desfiinţată?
Centrul: In trecut tehnica de război nu atinsese nivelul la care s-ar fi putut produce anihilarea totală a fiinţei umane. Când regenerarea şi continuitatea erau asigurate, nu s-a intervenit.
Numai în această generaţie s-a atins un nivel tehnic care poate fi periculos. Asta ne-a făcut să schimbăm culoarea atenţionării de la galben la roşu.
Adrian: Vă referiţi la un posibil conflic nuclear?
Centrul: Este una dintre ameninţări. Dar există şi altele mai puţin conştientizate, precum războiul biologic.
Adrain: Eu sunt conştient de acest pericol.
Să luăm o pauză. Voi reveni ca să continuăm discuţia peste cîteva zile.
Centrul: Vom fi bucuroşi să-ţi fim de ajutor. Shalom!

Pentru conformitate,
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu