Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 28 septembrie 2010

ISTORIA ATLANTIDEI SI ACTIVAREA REŢELEI CRISTALINE (3)

De la Arhan. Metatron
(18 sept.2010)
(continuare)

Poseida şi Atla-Ra
O extrem de disciplinată şi evoluată societate de oameni de ştiinţă-preoţi, dovedind multă înţelepciune şi pricepere tehnică, aveau grijă de buna funcţionare a reţelelor de energie bazată pe cristale. Societatea oamenilor de stiinţă-preoţi, era numită Atla-Ra şi era formată, în marea lor majoritate, din rasa oamenilor înalţi, de culoare aurie. Dar existau şi din alte rase precum cei cu pielea bronzului sau albi. Se gaseau şi lemurieni, a căror piele era închisă la culoare.
Mai amintesc şi de cei care aveau caracteristici ale cetaceelor. 
În acea vreme mai existau încă fiinţe din familia delfinilor care aveau două picioare, posedau vorbire articulată şi respirau aer ca şi oamenii. Membrii acestei societăţi de elită aveau cele mai ridicate standarde de conştiinţă, vibraţia fiinţei lor fiind una foarte înaltă. Unii dintre ei aveau chiar conştiinţa celei de a 12-a dimensiuni, rezonând cu Divinitatea.
Ei menţineau contactul telepatic cu fraţii lor din Pleiade, Arcturus, Andromeda şi Sirius, locurile lor de baştină.

Preoţii Atla-Ra se bucurau de multă veneraţie din partea întregii societăţi şi erau exceptaţi de la multe obligaţii pe care le aveau ceilalţi (de exemplu, aveau drept de liberă trecere, fără a fi legitimaţi). Existau totuşi şi tehnicieni de execuţie şi ingineri proveniţi din poporul băştinaş al Poseidei care prestau lucrări de înaltă tehnicitate, sub coordonarea membrilor Atla-Ra. Printre preoţii-savanţi existau atât bărbaţi cât şi femei. De remarcat că cei care aparţineau Atla-Ra aveau o durată de viaţă mult mai mare decât ceilalţi, din cauza compoziţiei diferite a ADN-ului care le oferea inclusiv capacitatea de regenerare a corpului.Unii dintre ei puteau atinge vârste de la 6000 la 12.000 de ani. In acest scop, primeau iniţiere în Templul Cunoaşterii.

Sufletele acestor fiinţe cu o înaltă conştiinţă şi cunoaştere s-au renăscut mai târziu pe planetă. 

Printre aceştia amintesc pe: Galileo Galilei, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Ronna Herman şi Leonardo DaVinci. Toţi făcuseră parte din societatea Atla-Ra, pe timpul Atlantidei. Tot astfel, Tyberonn şi Oneronn au făcut parte din acest grup de preoţi- savanţi, dar cu menţiunea că ei au avut vieţi foarte lungi.

Multi dintre voi, mai ales artiştii, îşi amintesc de marea si splendida capitală a Atlantidei, aflată în Poseida. Cum am mai spus, ea se numea Emerald City, din cauza strălucirii cupolei dată de lumina verde proiectată peste ea (de la Satelitul de cristal).

Unii dintre artiştii voştri, au proiectat unele edificii, fiind inspiraţi de imaginile de atunci, ramase în memoria sufletului lor peste veacuri. Aceste desene sunt destul de exacte cu ceea ce era cândva în Atlantida.

Capitala, Emerald City, era o minune a arhitecturii, culturii şi ingineriei, cea mai frumoasă metropolă care a existat vreodată pe Pământ. Era înconjurată de o serie de ziduri concentrice şi de canale care porneau din centru spre ocean.
Atât capitala cât si insula Poseida aveau multe temple cu arhitectură minunată. Existau, deasemenea, aşezăminte de cultură şi învăţământ precum universităţi, teatre, muzee etc.

În centrul capitalei exista un deal pe care era construit, chiar la mijloc, Templul lui Poseidon a cărui siluietă putea fi admirată din orice punct al marii metropole de smarald. În interiorul Templului trona o statuie de aur masiv a Zeului Mării care conducea un atelaj tras de şase cai înaripaţi, din platină. Statuia era impodobita cu pietre preţioase de forme, dimensiuni şi culori diferite.
Templul avea forma octogonală şi, de-a lungul fiecăruia dintre cele 8 ziduri, erau construite nişte forme convexe cu platforme pline de cristale. Înalţimea acestor edificii, încărcate cu cristale de o transparenţă şi nunţe de culori greu de imaginat, era de 12 metri.

Aryan şi Complexul industrial.
Aryan era cea mai mare dintre insule şi cea mai populată. Aryan a fost centrul comercial şi avea cea mai mare influenţă din punct de vedere economic, agricol şi militar.

După cel de al doilea potop, insula Aryan a fost cea mai afectată. 
Reconstrucţia s-a făcut în mod haotic. 
În procesul reconstrucţiei, statul a devenit controlat de un elitist, provenit din rasa albă, şi care a dobândit controlul asupra economiei, puterii militare şi de guvernământ, chiar dacă majoritatea populaţiei era formată din rasa de bronz şi rasa roşie.
Din rasa ariană (albă) s-a format o aristocraţie coruptă care a pus total mâna pe putere, devenind opozanta înverşunată a celor care erau adepţi sau simpatizanţi ai "Legii lui UNU ".
Folosindu-se de puterea militară, ei au început să utilizeze energia cristalelor în scopuri militare, pentru construirea de noi tipuri de arme şi pentru cercetari în genetică, cu scopul de a extinde rasa ariană (albă) şi a subordona celelalte rase. Politica lor demografică a fost de a menţine celelalte rase la un nivel de dezvoltare căt mai scăzut, prin educaţie şi opresiune, acreditând ideea rasei superioare (albă) şi raselor inferioare care trebuiau s-o servească pe prima.
In Meruvia, în ingineria genetică activau numai arieni. Iniţial aceasta a fost folosită cu tact, cu bunăvoinţă, dându-se impresia că se doreşte binele tuturora. Aceasta, deoarece, arienii doreau să studieze şi să preleveze material genetic pentru a fi utilizat la îmbunătăţirea caracteristicilor rasei ariene.
Cercetările au dus şi la crearea de fiinţe ciudate, mutanţi care erau adevăraţi monştri, ca înfăţişare şi intelect. De exemplu, au creat o specie care era jumătate om, jumătate fiară. Prin încrucişări genetice au apărut fiinţe cu ghiare, cu coadă, cu solzi, cu pene etc., punându-se apoi problema extirpării acestor anomalii, tot prin modificări genetice. Aceste rezultate şi cercetări au făcăt ca Templul Purificării să fie orientat prioritar spre aceste necesităţi.
Accentuăm asupra afirmaţiei ca atâta timp cât încă se mai putea vorbi de Epoca de Aur, conducătorii şi cercetătorii arienii dădeau dovadă de multă bunăvoinţă, în scopul menţionat mai sus. 
În acea perioadă, Genetica a cunoscut un puternic avânt. Prin clonare şi încrucişări genetice diverse, s-au obţinut ameliorări de rase în regnul animal şi eradicarea unor boli sau caracteristici nedorite la om.

În haosul reconstrucţiei, ingineria genetică a căzut în mâinile grupului lui Belial, care a schimbat total orientarea cercetărilor, totul fiind pus sub semnul lăcomiei şi dorinţei de putere a acestuia. 
Rezultatele ingineriei genetice au început să fie utilizate în scopuri întunecate cum ar fi crearea de lucrători-sclavi, cu multă putere fizică dar minte puţină, suficientă doar să poată fi exploataţi. 
Aşa cum, mai târziu, avea să se întâmple şi în Germania nazistă, se urmărea şi atunci, obţinerea şi dezvoltarea unei "rase pure". 
Unii dintre voi, cei din prezent, purtaţi încă o grea povară pentru activitatea pe care aţi depus-o în acele vremuri.

Legea lui UNU si Fiii lui Belial
Orientarea dată de Belial cercetărilor genetice, exploatarea fără milă a oamenilor din alte rase, în scopul obţinerii de bunuri materile căt mai multe pentru arieni, modificările genetice pentru producerea de sclavi semi-umani, a dus la ruptura profundă şi ireversibilă dintre societatea care urma cu credinţă Legea lui UNU şi Fiii lui Belial, aceştia din urmă devenind tot mai preocupaţi de a produce şi acapara, indiferent prin ce mijloace, bunuri materiale, fără a mai ţine cont de etica şi moralitatea umană, de legile date de Creator, care au stat la baza dezvoltării Atlantidei, mai ales în Epoca de Aur.
Literalmente, sute de mii de hibrizi-mutanţi au fost creaţi pentru a lucra pământul, şi a executa muncile cele mai grele şi mai degradante. Se puteau vedea adevăraţi monştri, cu mintea controlată, precum roboţii. 
Se făceau licitaţii unde se cumpărau şi se vindeau aceste adevărate animale de povară de către cei care aveau putere economică şi nevoie de forţă de muncă brută. Societăţile agro-industriale au devenit dependente destul de repede de acest gen de sclavie. Sclavii erau împărţiţi în categoria "lucruri" şi "ceilalţi" care prezentau lobotomii genetice şi cărora li se modificaseră sexualitatea şi abilităţile emoţionale.

Timp de mai multe milenii cele două ideologii s-au radicalizat iar conducerile statale şi-au înăsprit atitudinea unii faţă de alţii.
Cei care reprezentau Legea lui UNU, adică cei din Poseida, prin natura lor credincioşi şi blânzi, nu au încercat să lupte cu mijloace mai dure împotriva arienilor, strădaniile lor rezumându-se la munca educativă şi la încercarea de a le ridica conştiinţa, ceea ce nu a dus la rezultate palpabile. 
Ca număr, Arienii erau mai mulţi decât Poseidas (raportul era de 3 la 1). Cu toate acestea ei nu au îndrăznit să atace Poseida de teamă ca să nu li se întrerupă sursa de energie electrică cristalină, care le era vitală.

Războaiele coloniale
Unele războaie locale au izbucnit între forţele militare ariene de pază şi menţinerea ordinii şi populaţia din coloniile situate în zonele mediteraneene, unde lumea s-a răsculat şi nu a mai recunoscut autoritatea ariană centrală. Răsculaţii şi-au înfiinţat administraţii locale independente.
Unele colonii, precum cele din Grecia şi Turcia de astăzi, văzând sau auzind de prosperitatea din Pangeia şi comparând-o cu transformarea statului arian în dictatură militaro-fascistă, au încercat să se rupă de Aryan. 
Starea de beligeranţă dintre puterea colonială şi colonii nu s-a putut încheia în favoarea uneia dintre părţi, cu toată superioritatea militară a arienilor, ceea ce i-a determinat pe aceştia din urmă să încerce utilizarea energiei reţelei de cristal împotriva coloniilor rebele, încercări care nu au reuşit, ca urmare a opoziţiei ferme a conducerii Poseidei, a societăţii oamenilor de ştiinţă (Atla-Ra) şi a populaţiei Poseidei.
Toate tentativele de intimidarea Poseidei, din partea arienilor, au eşuat. 
În final, Poseisa a întrerupt alimentarea cu energie electrică a teritoriului arian, răspunsul arienilor fiind blocarea aprovizionării cu produse alimentare şi produse industriale. 
Toate relaţiile dintre cele două state au intrat în impas.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

vineri, 24 septembrie 2010

ISTORIA ATLANTIDEI SI ACTIVAREA REŢELEI CRISTALINE(2)(continuare)   
(18 September 2010)

Holograma Atlantă
Vorbim, deci, despre Atlantida, cândva puternică, şi vorbim cu aceia dintre voi pentru care Atlantida a fost o grandioasă lecţie holografică dar şi cu cei pentru care amintirea Atlantidei nu este doar o vindecare.Vă veţi aminti de vremea când aţi devenit conştienţi.
Într-adevăr, pentru unii este o vindecare necesară, o purificare necesară, dar pentru alţii este şi o creştere a abilităţilor. Indiferent de rolurile pe care le-aţi avut în Atlantis, 70% dintre voi, cei aflaţi acum pe planetă, veţi auzi chemarea Atlantidei.
Această chemare nu se adresează doar acelora dintre voi care credeaţi în Legea lui UNU dar şi Arienilor şi fiilor lui Belial, deoarece  mulţi dintre voi aţi experimentat vieţi în ambele credinţe.Vă surprinde această afirmaţie, nu-i aşa?

Potopul produs cu 17.500 de ani, î.de Hr.
Spirala decăderii finale.
Al doilea potop s-a produs atunci când Epoca de Aur se sfârşise. Atlantida s-a rupt în 5 insule.
Cele trei insule mari se numeau Poseida, Aryan şi Og iar cele două mai mici, Atalya şi Eyre, şi ţineau administrativ de Aryan.

După dezmembrarea Atlantidei, forma de guvernământ a fost una confederativă, fiecare insulă devenind un stat condus, pe atunci, chiar de către unii dintre voi, cei prezenţi aici.
În timp, pe ceea ce mai rămăsese din Atlantida, a evoluat o aristocraţie care se baza pe două ideologii opuse.
Cele două componente majore erau : LEGEA LUI UNU, care se regăsea pe teritoriul Insulei Poseida şi FIII LUI BELIAL, în insula Aryan. Insula Aryan era cea mai populată şi-şi exercita controlul şi peste Og, Atalya şi Eyre.

 Poseida deţinea cel mai puternic portal (vortex) în timpul Atlantidei.  Pe ea se aflau : Templul Vindecării, Templul Sunetului, Templul lui UNU, Templul Regenerării (renaşterii) şi Templul Cunoaşterii. Poseida deţinea cele mai importante centre de învăţământ superior. Acestea fuseseră amplasate pe Poseida datorită locaţiei avantajoase a insulei, în ce priveşte reţelele geodezice şi plasamentul său în proximitatea fluxurilor electromagnetice benefice, create de spirala ascendentă din centrul (inima) Pământului.

Un izvor tămăduitor incredibil de puternic curgea în Poseida, lângă Templul Vindecarii, la aceasta referindu-se miturile despre "Fântâna Tinereţii", mituri păstrate în cultura populaţiei indigene din Florida. Aceste izvoare se mai varsă încă şi astăzi în ocean, lânga insulele Bimini (Nota C.M., poartă de intrare în Bahamas)
Înaltele personalităţi ale Epocii de Aur a Atlantidei, provenite din material genetic pleiadian, concentrate în Poseida, aveau înalţimea de 10-12 picioare (3-3,7 m). Era o rasă de giganţi, avînd preocupări culturale, artistice şi educaţionale şi puteau fi întâlniţi mai cu seamă în partea centrală a Atlantidei. Poseida a fost, de asemenea, sediul şi nucleul reţelei electrice cristaline şi a sistemului de canale de deplasare interdimensională. Cele mai avansate, complexe şi frumoase cristale se găseau tot în Poseida.

Arcturienii şi Siriusienii au creat aici un amalgam de mai multe forme cristaline, îmbibat cu un aliaj de platină şi de aur, compozite care erau, în fapt, inteligenţe artificiale, create de înalta ştiinţă a celor de pe Arcturus şi de pe Sirius. Cristalele acestea au fost plasate în templele magnifice, unele construite din marmură, altele din foi cristaline de beril, corindon şi diamant.
Capitala insulei Poseida purta numele de Emerald City.

Atlanţii au perfecţionat, folosindu-se de tehnologia Arcturiană, ştiinţa de a creşte cristale de diverse structuri şi esenţe, într-un proces de fabricaţie accelerat, formând straturi de cristale în subteranul Atkansas, în Tibet, în Brazilia, toate fiind legate prin tunele interdimensionale.
De-a lungul Atlantis, reţeaua electrică de cristale avea o distribuţie triangulară a cristalelor care erau conectate printr-o tijă de aur-cupru, în cadrul unui dom sferic care putea avea o anumită înclinaţie, calculată anume pentru a putea recepţiona anumite fluxuri energetice stelare, solare sau gravitaţionale.
Acest sistem era utilizat în casele potentaţilor, în centrele de comunicare mass-media, în anumite teatre, şcoli superioare, centre medicale, şi în unele întreprinderi de înteres strategic. Sistemul de siguranţă deţinător de reţea cristalină, era asigurat tot cu cristale. El era în măsură să primească, prin reflexie, un flux de lumină specializat şi alimenta reţeaua energetică cristalină din tunelele de comunicare interdimensională.

Un mare satelit pe bază de cristal, considerat cea de a doua Lună, plutea pe cerul Atlantidei, la o anumită altitudine, şi avea rolul de a primi energii cosmice pe care le amplifica şi le dirija către reţeaua de cristale creată pe planetă, în anumite scopuri. El servea atât zavoarelor pe baza de cristale cât şi Cristalelor Master din Templu. Anumite tipuri de faşcicule energetice specializate erau proiectate în zone agricole, pentru obţinerea de recolte dar şi în arii în care existau adevărate culturi de cristale, accelerându-le creşterea.
De pe acest satelit-cristal, aflat la altitudine, se trimiteau fascicule care creau câmpuri energetice în universităţi, spitale, şcoli, birouri, fabrici şi alte locuri de muncă, cu scopul revigorării şi creării bunei dispoziţii celor aflaţi în acele locuri.
Dar, despre această a "doua Lună" vom mai vorbi.

Templele erau edificii construite pe baza geometriei sacre şi unei arhitecturi de înaltă clasă. Multe dintre marile temple erau acoperite de cupole scăldate în lumina creată de cristale. Spectrul culorilor era diferit de la o cupolă la alta şi de la zi la noapte. Spectrele cu care erau luminate cupolele erau alese şi în funcţie de destinaţia acelui aşezământ. Unele temple radiau anumite domenii de lumină vibratorie şi emiteau diverse sunete care amplificau activarea chakrelor şi a simţurilor. Altele creşteau capacitatea de memorare şi înţelegere a materialelor studiate. Unele creşteau sensibilitatea de captare a mesajelor interdimensionale.

In perioada Epocii de Aur, majoritatea oraşelor mari ale Atlantidei, îşi construiseră cupole de cristal utilizate în diverse scopuri, precum cele enumerate mai sus.  
După al doilea diluviu (potop), numai capitala Poseidei mai era acoperită de o cupolă de cristal, care avea o culoare verde de smarald, incredibil de frumoasă.   

Anterior celui de al doilea potop, localizat în timp la 17.500 de ani î.deHr., marea majoritate a oraşelor mari, printre care Meruvia, capitala statului Aryan, aveau cupole de cristal care asigurau şi securitatea perimetrului. De exemplu, o cupolă din Aryan avea culoarea rubin, roşu liniştit.

În Epoca de Aur a Atlantidei, Piramidele aveau trei sau patru feţe, in funcţie de utilitatea lor. În majoritate, erau construite din marmură, granit si cristale complexe.
Piramidele cu trei feţe erau folosite ca antene de emisie-recepţie şi amplificatoare de semnal. Tot de la ele se emiteau fascicule energetice pentru zăvoarele cu care erau asigurate sistemele de pază ale caselor personalităţilor importante, precum şi ale unor fabrici de interes strategic şi naţional.
Din aceste piramide se puteau crea câmpuri de energie pentru diverse utilizări. Satelitul cristalin artificial (de care am mai vorbit), supranumit A DOUA LUNĂ, era utilizat pentru a recepţiona lumina stelelor (inclusiv a soarelui) şi a o redirija, sub diverse unghiuri, spre receptorii aflaţi pe Pământ. Aceste receptoare, în număr de peste 100, erau de forma unor piramide triunghiulare. Piramidele acestea formau o reţea de energie cristalină şi electromagnetică şi împărţeau planeta în anumite zone, precum Atlantis, America, Africa, Europa şi America de Sud. 
Configuraţia reţelelor ţinea cont de zonele populate, pentru un control potivit al precipitaţiilor, temperaturii şi luminii necesare asigurării condiţiilor optime dezvoltării recoltelor, faunei şi florei planetei.Mongolia şi Tibetul erau, de asemenea, parte din acest complex, fiind conectate prin tuneluri interdimensionale. Însă, densitatea cea mai mare a acestor reţele şi tuneluri era în zona Atlantidei.

Piramidele cu patru feţe, proprii templelor complexe, erau destinate pentru activităţi precum: sănătatea (vindecarea), învăţământul, regenerarea şi problemele de spiritualitate. În general, acestea erau amplasate pe dealuri sau de-a lungul coastelor apelor, locaţii care facilitau atât captarea energiilor cosmice cât şi a celor telurice.
Pentru construirea piramidelor cu patru feţe, s-au utilizat terenurile mai joase, unde s-au executat şi anumite escavări, pentru a permite amplasarea sub nivelul solului a jumătăţii descendente a piramidei octaedru.
Adepţii "Legii lui UNU" aflaţi în Poseida, erau oameni evlavioşi şi avansaţi spiritual. Ei militau pentru egalitatea între oameni, si unificarea cu Unimea.

Deşi tehnologia avansată şi calitatea vieţii scăzuseră mult după primul (58000 î.Hr.) şi al doilea potop (17500 î.Hr.), totuşi nivelul tehnologic rămăsese suficient de înalt. Din păcate, armonia din Epoca de Aur a Atlantidei se înscrisese deja pe o spirală descendentă, la aceasta contribuind şi izolarea care a apărut între grupurile de populaţii care trăiau pe cele 5 insule. Separarea a condus la apariţia unor ideologii foarte diferite, chiar antagonice.

(C.M.)

joi, 23 septembrie 2010

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR(5)

Autor Adrian Dvir
(continuare)

LIPSA LOR DE SENSIBILITATE

În mai multe rânduri, am putut discerne clar o lipsă de sensibilitate a lui X3. De exemplu când mi-a aplicat un tratament fără a-mi explica, nici măcar vag, în ce anume consta. Aceasta m-a determinat să ajung la o concluzie eronată, ceea ce mi-a provocat o stare de încordare psihică considerabilă. Când mi-am dat seama că ei ar fi putut uşor evita acea situaţie, am protestat. X3 n-a înţeles că eu eram afectat. Mi-a argumentat că nu erau obligaţi să-mi spună totul. 
Se pare că sistemul emoţional al lui X3, şi a celor de pe planeta sa, este diferit de cel al fiinţelor umane. Sistemul lor nervos este altfel alcătuit decât al nostru. 
X3 era incapabil să înţeleagă de ce eram tulburat. 
După ce i-am explicat motivul, a admis că el nu era familiarizat cu psihicul uman.
Pe data de 13 aprilie am aflat că X3 tocmai a terminat un curs rapid de psihologie umană. După absolvire, el a înţeles că doctorul, la nevoie, trebuie să fie şi un bun psiholog.
Adrian: Acum, că ai terminat acest curs, poţi gândi altfel?
X3: Cred că voi explica şi voi implica mai mult pacientul în ceea ce urmează să se facă.
Adrian: Unii dintre pacienţii cu afecţiuni serioase, când se apropie de Vindecător, pot deveni extrem de stresaţi.

Pe data de 19 aprilie 1997, X3 ne-a cerut să-l numim, pe viitor, Dov.
Adrian: De ce ai ales numele Dov, care în alfabetul Hebrew înseamnă bere?
X3: Este numele unei constelaţii.
Adrian: Ştii ce e berea?
X3: Nu!
(I-am dat o picătură de bere)
X3: Aceasta înţeapă!?
Adrian: Da. 
Te rog, vorbeşte-mi despre nava voastră spaţială.
X3: Există trei mărimi fundamentale de nave spaţiale.
Cea mai spaţioasă este ca un depozit imens.Această sală este centrul comunicaţiilor internaţionale; acolo se află tabloul de distribuţie energetică, şi mai are diverse alte funcţii.
Nava de mărime mijlocie este folosită, printre altele, ca spital. Este amplasată în atmosferă.
Nava spaţială mică se utilizează mai cu seamă ca mijloc de transport.
Adrian: Câte săli de operaţie sunt în spitalul navei spaţiale?
X3: Sunt trei, dar în prezent numai una este în stare de folosinţă; celelalte două sunt în renovare. Grupul meu medical împarte salonul de operaţii cu grupurile implicate în cercetări geografice şi include şi studiul animalelor. Serialele voastre de la Tv.-Star Trek- sunt o amintire vagă a realităţii noastre, în special privind varietatea creaturilor. Cel care a creat serialul, trebuie să fi primit inspiraţia de la noi.
Chaya: Unde ai văzut serialele Tv?
X3: La televizorul vostru de acasă.
Spuneţi-mi, v-ar plăcea să mai vizitaţi planeta Sirius? Avem un zbor regulat şi vă pot lua cu mine.
Adrian: Da, dar dacă ne arăţi din nou aeroportul.
X3. Mi-ar plăcea să vă duc într-un loc echivalent cu o grădină zoologică de aici de pe Pământ.

Adrian: Îmi poţi spune cum se realizează interdependenţa calculatorului vostru?
(Alien a trecut peste întrebarea mea crezând că doream o explicaţie despre funcţionarea coputerelor lor, şi aceasta ar fi fost o informaţie cenzurată).
Adrian: În sensul relaţiei om-maşină!
X3: Noi îi vorbim. Calculatorul ’’vorbeşte’’ o limbă standard, cunoscută în toate lumile avansate.Cel ce foloseşte computerul trebuie să cunoască această limbă. Mâinile se odihnesc pe ceva asemănător unor clape care sunt apăsate; atunci poţi vorbi cu el aşa cum o faci cu oricare persoană.
Adrian: Calculatorul cunoaşte şi alte limbi?
X3: Da. Actualmente, noi am învăţat mai multe exprimări ale calculatorului, inclusiv în Hebrew.
Chaya: Atunci când Aliens au venit pentru prima dată la noi, vorbeau în Shabbat. Hebrew suna amuzant, mai ales că făceau şi o serie de greşeli de exprimare.

Pe data de 26 aprilie1997 eu am suferit un tratament medical la clinca din casa lui Chaya. Printre cei prezenţi erau: X3, Gideon, Maza, Natan, Shamaza şi un supraveghetor transparent.

***
Adrian: Un prieten de-al meu – care are drept hobby astronomia – mi-a spus că Sirius face parte din sistemul nostru stelar. Spunea că se află la câţiva ani lumină distanţă. X3, poţi să-mi spui cât timp ar lua o călătorie spre Sirius (Stea numită de noi şi Luceafărul de Zi)?
X3: Pentru timpul nostru, sunt necesare 3 săptămâni, dus-întors.
Adrian: Atunci, cum ai reuşit să ne duci, pe mine şi pe Chaya, într-o călătorie completă (dus-întors) pe Sirius, într-o singură noapte?
X3: Pentru că voi v-aţi aflat atunci într-o stare de conversie, astfel că pe scara timpului vostru, era vorba doar de câteva ore de mers.
Adrian: Cu acel mers înainte, cu practica voastră de conversie a timpului, se pare că timpul Entităţilor Aliens aleargă mai repede decât timpul nostru.
X3: Dacă pământenii ar avea o navă ca a noastră, ar putea ajunge pe Sirius în câteva zile.

GUVERNAREA

Adrian: Ce tip de guvernare se află pe Sirius?
X3: Este ceva de felul Senatului din Roma antică. Un comitet format din bărbaţi înţelepţi. Deci, cei mai vârstnici şi mai înţelepţi sunt membri Comitetului de Guvernământ. Autoritatea lor este o consecinţă a înţelepciunii şi cunoştintelor fiecăruia dintre ei. Prin urmare, nu prin alegeri generale democratice. Dintre ei se alege un conducător, ales, de această dată în mod democratic, de ei înşişi.
În general, democraţia tinde să se transforme în anarhie. Orice este posibil în democraţie.Guvernarea înţelepţilor este mult mai stabilă.Aceasta a făcut ca pe Sirius să nu mai existe războaie. Comitetele împart cu plăcere treburile ţării, pe tipuri de activitate necesare şi utile precum: arheologii, care fac săpături pe plnetă şi în jurul ei, ecologiştii care fac cercetări pentru a asigura prosperitatea şi sănătatea populaţiei etc.
Adrian: Bazaţi pe experienţa voastră cu diferitele civilizaţii, aţi ajuns la concluzia că eradicarea războaielor depinde de gradul de civilizaţie?
X3: Depinde de organizarea populaţiei. Pe Sirius, de exemplu, populaţia este foarte unitară şi aceasta se datorează lipsei războaielor. Populaţia de pe Terra nu este omogenă. Există multe rase şi multe naţiuni şi aceasta este sursa principală de conflicte. Înafară de aceasta, pământenii au şi o înclinaţie spre războaie. Fiecare se luptă cu fiecare. Dar în următorii ani, populaţia planetei voastre se va transforma radical, şi atunci vor fi create condiţiile unei debarcări masive a Alienilor.
Adrain: David Ronen,un cercetător al fenomenului UFO, doreşte să scrie nişte reportaje despre voi. Apare însă problema verificării veridicităţii informaţiilor. Aici este un punct slab al realităţii UFO.
X3: Îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar este un adevăr. Noi însă trebuie să respectăm instrucţiunile pe care le primim de la Consiliu. Lucrăm în echipe medicale cu cei de pe Pământ dar nu ne putem arăta omului obişnuit.
Adrian: Dacă aşa stau lucrurile, de ce vă simţiţi obligaţi să ne avertizaţi?
X3: Consiliul este interesat să promoveze ideea că Aliens există şi că ei ajută pămîntenii prin vindecări. Expunerea este în program dar printr-o desfăşurare graduală, pentru ca lumea să se obişnuiască cu această realitate. Consiliul consideră că oamenii obisnuiţi, în marea lor majoritate, nu sunt pregătiţi să accepte prezenţa fizică a Aliens. Atitudinea tipică a pământenilor este:'’ împuşcă tot ce mişcă!’’
Adrian: Nu crezi că anunţul oficial al faptului că nu suntem singuri în Univers, ar avea drept efect reducerea numărului de războaie şi a urii dintre naţiuni?
X3: Da, însă atunci oamenii ar putea porni război contra Entităţilor Aliens. De aceea, înainte de debarcare, se vor trimite telepatic radiaţii, pentru calmarea psihică a populaţiei, în scopul creării unei atmosfere cît mai paşnice.
Adrian: Intenţionaţi să aduceţi clinicile pământene la acelaşi standard cu cele de pe navele voastre spaţiale?
X3: Este ceea ce facem acum.Scopul este să putem pune la dispoziţie grupul nostru medical Pământului. Să putem folosi aceleaşi echipamente în sala de chirurgie la fel cu cele de pe navă. Echipamentele şi instrumentalul nostru sunt foarte avansate. Ele au fost fabricate într-o foarte îndepărtată galaxie, ţinându-se cont de condiţiile speciale de pe navă, în ceea ce priveşte greutatea care trebuie să fie cât mai mică. Ca un asemenea echipament să fie funcţional şi pe Pământ, trebuie să i se aducă modificările corespunzatoare. La asta lucrăm noi acum. Echipamentul este adaptat la comanda şi sugestiile noastre pentru a fi deplin utilizabil pe Pământ. Deja acest echipament a fost trimis la fabricant. După testare în condiţiile de aici, de pe Pământ, echipamentul este retrimis la fabricant cu observaţiile de rigoare şi rezultatele testărilor, pentru retuşurile finale. 
Depunem eforturi pentru a obţine rezultate de performanţă şi în ceea ce priveşte transplantul de rinichi. Acesta este obiectivul cel mai important al acestei perioade. 
Există o problemă legată de imposibilitatea de a transporta oamenii bolnavi de pe plnetă pe nava spaţială, din cauza riscului transferării unor boli pe navă, dat fiind faptul că unele tratamente utilizate la voi n-ar putea fi utilizate pe navă din cauza unor eventuale contaminări chimice sau biologice.
Adrian: Când estimaţi că veţi fi gata pentru transplantul de rinichi la om, în condiţiile Pământului?
X3: Probabil în cîteva luni de zile.

Adrian: Aliens au aceeaşi structură ca a noastră?
X3: Nu. Sunt diferenţe importante, în ciuda aparenţelor generale care par a fi similare.
Adrian: Voi sunteţi alcătuiţi din aceiaşi aminoacizi ca şi noi?
X3: Nu.
Adrian: Structura de bază a ADN-ului vostru are tot ca la noi patru blocuri?
X3: Nu. Unele fiinţe Aliens pot avea între 6 şi 12 blocuri de baza ale ADN-ului lor. Depinde de specie şi planeta de unde pronvin. Există unele similitudini dar şi importante diferenţieri.
Adrian: Medicii ET au trebuit să urmeze un curs de anatomie umană, înainte de a veni aici să trateze?
X3: Da. Noi studiem diferite aspecte ale medicinii, timp de 6-7 luni, cum ar fi fiziologia şi anatomia umană precum şi limba şi cultura oamenilor. Astfel, cei care au venit să lucreze în Israel învaţă limba Hebrew şi istoria poporului vostru.
Adrian: Pentru cunoaşterea medicinii umane, câ timp trebuie să studieze un medic de la voi?
X3: Cam doi ani şi jumătate, studiu intensiv.
Adrian: Cum aţi adunat înformaţiile de studiat la aceste cursuri?
X3: Fiecare echipă de cercetare a contribuit cu datele adunate de ea în practica medicală umană.
Adrian: Aţi folosit şi cărţile de medicină care apar pe Pământ?
X3. Da, însă numai la modul general general, deoarece metodele voastre de tratament sunt mult depăşite. 
În special, noi studiem despre maladiile care pot fi întâlnite, concepţiile acceptate, denumirea medicamentelor etc.
Adrian: Pacienţii de la voi sunt tot atât de sensibili ca oamenii, au şi ei emoţii în timpul operaţiei chirurgicale, aşa ca la noi?
X3: Metodele noastre de tratament sunt oarecum asemănătoare dar noi folosim o materie diferită, şi deci, medicaţia trebuie să fie diferită. În chirurgia pe Aliens noi folosim anestezia generală iar pacienţii pot asista la manevrele chirurgicale, pe când oamenii nu pot. Lucrul pe Aliens este mult mai facil din cauză că trupurile lor sunt mai grele (mai dense). Corpul uman este mult mai delicat şi trebuie tratat cu multă atenţie, fără a avea o marjă de eroare permisă, prea mare. De exemplu, o opraţie, oricât de complicată, pe un corp de Alien, poate fi întreruptă şi continuată ulterior, fără riscul unor complicaţii, ca în în cazul omului. Corpul de Ailen este mai simplu şi mai puternic.

Pentru conformitate, (C.M.)

marți, 21 septembrie 2010

ISTORIA ATLANTIDEI SI ACTIVAREA REŢELEI CRISTALINE(1)


De la Arhan. Metatron  

  (prima parte)

 (18 September 2010)

Salutări maeştrilor, eu sunt Arhanghelul Metatron, Lord al Luminii!  Vă salut pe toţi cu o dragoste necondiţionată!

Se apropie rapid 10-10-10, portal atribuit puternicului Cristal din Templul Atlantean. Cristalul de Smarald al Vindecării, activat pe 9-9-9, serveşte drept catalizator pentru activarea altor cristale implantate pe planetă.
Pe 10-10-10, la oră târzie de noapte, în zona Muntelui Maga în Arkansas, va avea loc activarea Cristalului de Smarald, iar în dimineaţa zilei de 10 octombrie, activarea va fi încheiată.
Şi astfel, din nou, vom putea vorbi despre formarea unui mega vortex în Arkansas, portal cuantic al frecvenţelor cristaline. De acum, din 2010, acest vortex de maximă importanţă, va reveni la rolul determinant pe care l-a avut în Epoca de Aur din Atlantis, atunci când s-a atins cea mai înaltă frecvenţă de vibraţie din planul terestru.
Cu adevărat, a sosit timpul.
În tot anul 2010 va continua să crească exponenţial fluxul energetic de înaltă vibraţíe, rolul predominant în această acţiune avându-l cele 9 cristale din Atlantis, reamplasate în prezent în diferite locaţii.  
Aceste cristale au stat neactivate timp de peste 12.000 de ani. Mulţi dintre voi vor lua parte la momentul inaugural al reactivării Marelui Cristal din Arkansas, căci aţi fost acolo, cu 12.000 de ani în urmă, când s-a hotărât trecerea în consevare a acestor extraordinare cristale. Mulţi dintre voi aţi fost martori ai producerii potopului care a urmat.  
Faza de diamant a tranziţiei cristaline a Pământului va fi realizată pe 10-10-10, în rezonanţă cu cea de a 10-a dimensiune şi a 12-a chakră. Atunci, "Craterul de diamante" din Arkansas va elibera o energie coerentă de rezonanţă în formă de romb, declanşând activarea cristalului din Mt. Maga, ceea ce va conduce la activarea în lanţ a cristalelor aflate în Africa, America de Sud, Canada, Rusia, Australia şi Asia. Toate se vor alinia la frecvenţa centrală.
Dragilor, energia cristalină este omnipotentă, ca sursă de putere, şi va avea impact asupra gradului de înţelegerea al fiinţelor umane. Structura cristalină este formată din esenţa frecvenţei de rezonanţă a luminii, care este multidimensional valabilă şi se extinde atât în spaţiul material cît şi în antimaterie. Aceasta stă la baza şablonului Metatronic divin, sursa întregii creaţii şi formează cea mai înaltă compoziţie matrixială (notă C.M., pentru configuraţii de formare a matricelor) în fiecare plan existenţial.
 Acestea sunt, dacă vreţi, enzimele realităţii şi vitalităţii spiralei de dezvoltare a Cosmosului.
Gândurile voastre cele mai înalte vor trebui să se nască în viitor în concordanţă cu formele cristaline, pentru a se putea manifesta. Lumina coerentă este energie cristalină, şi vitalitatea însăşi care stă la baza tuturor tipurilor de natură ce se regăsesc în diferitele lumi şi realităţi. Structurile cristaline formează graniţele aparente şi diviziunile între diversele dimensiuni, atât în zonele materiei cât şi în cele unde există antimaterie. Totul este structură cristalină, de o anumită formă.
Graduarea planetei voastre, termenul folosit fiind Ascensiunea, este în fapt atingerea masei critice de conversie a acestor Pământuri, pentru a deveni capabile să adopte un şablon, interpretat în dialect local, precum saltul de la analog la digital şi de la alb/negru la color. Conversia Cristalină se realizează prin antene acordate pe Reţeaua Cristalină  144 - care asigură creşterea capacităţii de recepţie de la frecvenţele celei de a 3-a dimensiuni către dimensiuni superioare, precum cea de a 12-a dimensiune, şi chiar dincolo de aceasta. Este asemănător cu trecerea de la arhaicele antene la recepţia prin satelit. Aceasta va fi caracterisica Erei Cristaline.
Există multă energie care ar putea fi utilizată. Dar se impune eliberarea fricii, dragii mei, în această Eră Cristalină, pentru a nu face greşeli în utilizarea acestor imense Energii Cosmice.
Trei cristale vizând înţelepciunea şi vindecarea, cristale care emanau cândva energia şi lumina celestă în Templul Vindecării, Templul Cunoaşterii şi Templul lui Unu, au fost plasate în zona Arkansas şi au rămas neactivate până de curând. Astfel, primul dintre acestea a fost trezit în 2008 iar celelalte două, în 2009. În acest an, 2010,  frecvenţele acestor cristale se vor alinia cu celelalte cristale atlanteniene aflate în Brazilia, Muntele Shasta, Bimini şi Lacul Titicaca.
Cristalul Violet al Sunetului, localizat în Brazilia va fi trezit prin vortexul din 10.10.10. Activarea va fi comletă în anul 2012.
Intr-adevăr, în perioada aceasta se produce energizarea Cristalului Disc Sunetul de Aur, din Arkansas, şi alinierea cu cele 12 cristale-craniu, răspândite pe întreaga planetă.
Mulţi sunt chemaţi şi mulţi vor veni în Arkansas pentru a participa la această reactivare, onorând, în acest fel, angajamentele pe care şi le-au luat în antichitate şi promisiunile sacre care au ajuns acum la scadenţă. Mulţi sunt deja acolo, chemaţi să trăiască în aceste vortexuri de energie cristalină, care vor emite la întreaga lor capacitate la sfârşitul anului 2012.
În ceea ce vă priveşte, sarcina voastră în această perioadă nu este de a contribui la activarea cristalelor ci de a vă alinia noilor frecvenţe. Munca de reactivare a cristalelor revine preoţilor-savanţi, Atla-Ra si Gardienilor Templului Poseidon,  păzitori ai Legii lui Unu, care au fost deja chemaţi. Maeştri au aşteptat eoni acest moment, pentru a săvârşi această finalizare.
Mulţi pot avea acces la energia binefăcătoare şi înţelepciunea Cristalelor Atlanteene dar prezenţa voastră fizică acolo, în vortex, nu este absolut necesară. Cu toate acestea, cei care vor răspunde acestei chemări lăuntrice vor avea mult de câştigat în plan spiritual şi al creşterii frecvenţei de vibraţie. Acelora dintre voi care fac alegerea de a vizita pământurile sacre din Arkansas li se va înlesni posibilitatea să găsească un cristal personalizat, cristal încărcat cu energii ale Epocii de Aur a Atlantidei. Într-adevăr, s-a dat permisiunea ca asemenea cristale să poată fi procurate în diverse moduri şi cu destulă uşurinţă, de cei ajunşi în zona sacră.  
Protectorii din Sirius, Arcturius şi Pleiade, se pregătesc întens pentru această fază a tranziţiei, şi vă aşteaptă şi pe voi să va alăturaţi. Pentru aceasta este necesar şi suficient să vă trimiteţi lumina şi dorinţa celui mai înalt bine către Cristalul Maestru Albastru al Cunoaşterii. Cei care vor face aceste meditaţii vor putea simţi în inima lor o imensă bucurie şi vor vărsa lacrimi de inefabilă iubire.

Atlantis, veriga lipsă a Pangaei.
 
Atlantis este într-adevăr, veriga lipsă a Pangaei, situată în mijlocul Atlanticului.
Vă vom împărtăşi în detaliu această poveste. 
Dar să fiţi convinşi, dragi maeştri, că nu toate cele mai mari Cristale din Templul Atlantidei s-au pierdut.                 
Trebuie să spun că unii dintre voi v-aţi implicat în salvarea acestor cristale.
    - Primul Cristal din Templu salvat a fost Cristalul Albastru al Cunoaşterii. Se află acum amplasat în Pământ în punctul central al vortexului, sub lanţul muntos denumit Talimena Ridge, într-o prăpastie sacră, construită cu mult timp în urmă. Cristalul Albastru al Cunoaşterii este poziţionat vertical, are 48 de metri înălţime şi un diametru de12 metri. El emite impulsuri sub formă de curcubeu cu irizaţii argintii, turcuaz şi albastru-cobalt.El deţine înţelepciune multidimensională şi cunoaşterea vârstelelor.
     - Al doilea cristal salvat a fost Cristalul de Smarald. Acum se află amplasat sub Mt Maga, în centrul inimii Vortexului de Cristal din Arkansas. Are aproximativ 20 de metri în înălţime şi 5 metri în lăţime.

Atlantis. Adevărata legendă a decăderii.

Dragii mei, aceste cristale au fost salvate de la distrugere, şi acum vă sunt oferite vouă, celor de astăzi.
Este timpul să vă amintiţi cine aţi fost, pentru a vă trezi complet, în aceste momente ale tranziţiei.

Atlantida a trăit o epocă de aur dar a fost trădată de sfârşitul său indecent.
Vedeţi voi, Atlantida a dăinuit peste 200.000 de ani, marea majoritate a timpului într-o epocă luminoasă.
Numai în faza finală, localizată între 17500 - 10500 ani  î.Hr. a avut o existenţă întunecată, dar bogată în învăţăminte.

Epoca de aur

În Perioada de Aur, Atlantida a atins cel mai înalt nivel al Conştiinţei-Luminii care a existat vreodată pe Pământ.
Civilizaţia era foarte avansată, superioară celei din Lemuria, sau celei din Mu; mai mare decât cea din antica Romă, decât Ignacious.
Deşi era la modă să se afirme că Lemuria i-a fost superioară ca civilizaţie, Atlantida a atins, pentru o scurtă perioadă, o înaltă conştiinţă, însă fiinţele deţinătoare ale acestei înalte conştiinţe nu erau în corp fizic ci în statele device, avînd corpuri eterice.
Într-adevăr, niciodată Lemuria nu a atins nivelul extrem de avansat din Atlantida Epocii de Aur (cuprinsă în intervalul 40.000 -18.000 î.Hr). Era perioada când zeii umblau pe Pământ, printre oameni, având fizionomii încântătoare şi expresii joviale. 

În acea perioadă sfântă, mulţi dintre voi eraţi consideraţi copii ai stelelor, care, mai târziu, au ales să aibă un corp fizic şi şi-au creat ciclurile de încarnare (Nota C.M., deci moartea corpului fizic) pe Planeta Albastră numită Pământul.
Aşa dar, când vorbiţi despre Atlantida, drept este să amintiţi şi de perioada ei de glorie, nu numai de decăderea ei, căci, în vremurile antediluviene a existat, cu certitudine, o mirifică lume atlantă.

(C.M.)