Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 28 iunie 2010

Metatron: PORTALUL OM


(Partea a treia)

(19.06.2010, prin Tyberrion)

Templul lui UNU, din Atlantis.

În apropierea Templului lui UNU exista ceea ce s-ar putea numi centrul de studii pentru elite, o universitate exclusivistă, care pregatea specialişti în ştiinţă, denumiţi, pe atunci, preoţi. Instituţia se numea Atla-Ruum. (Ruun este un cuvânt din semantica sacră, referitor la pătura socială atlantă cea mai valoroasă).

Instituţia s-a păstrat în istorie sub denumirea de Şcoala Misterelor. Tonalitatea acestui termen poate provoca amintiri sau sentimente speciale unora dintre voi, care aţi trăit în acele vremuri printre Poseidas, în special cei care v-aţi numărat printre studenţii de la Atla-Ra.

In acea instituţie de învăţământ se preda matematica cea mai avansată a acelor timpuri, geometria sacră, fizica, geometria hiperspaţiilor, chimia cristalelor, alchimia, dinamica energetică, precum şi discipline legate de călătoriile astrale (astronautica) şi tehnici de exprimare în planuri multidimensionale. In această şcoală se căpătau cunoştiinţe foarte avansate de matematică.

In cele mai multe dintre facultăţi predau Maeştrii Înălţaţi, cum ar fi Thoth, Maestrii din Pleiade, Arcturius, Andromeda, Sorius A şi B. In ce priveşte fizionomia, cei din Rasa de Aur erau foarte înalţi (între 2,7 şi 3,6 m). Ei descindeau direct din Maestrii Pleiadieni şi erau fiinţe foarte cumsecade, paşnice şi de o înaltă inteligenţă şi elevare spirituală.

Templul lui UNU era plasat într-un munte de granit, în partea de nord a Poseidei, în sanctuarul stiinţei preoţeşti, Atla-Ra. Templul a fost construit într-o dinamică unică a geometriei sacre şi amplasat atent, în special ţinându-se cont de sursele naturale de energie şi aliniamentele grilei energetice celeste.

Cristalul OM se afla în centrul uimitorului Templu.

In locaţia actuală, el nu este fixat la bază, ambele capete având o înclinaţie (Nota C.M.: un cilindru suspendat în plan vertical a cărui axă face un unghi cu verticla locului).În două puncte, se află nişte inele spiralate având compoziţia unui aliaj metalic care cocentrează un câmp antigravitaţional cu ajutorul caruia se obţine suspensia cristalului (Nota C.M.: ne putem gândi la principiul care stă la baza trenurilor cu deplasare magnetică). Acest aranjament permite cristalului să se menţină aliniat cu câmpul magnetic al planetei şi cu liniile de forţă cosmice. Cristalul în sine compenseză variaţiile atracţiei gravitaţionale prin corelarea forţei sale de atracţie/respingere a planetei.

Cu ajutorul tehnicii sunetului, în care s-au utilizat tonuri foarte pure, s-a calibrat densitatea plasmatică la valoarea necesară. Aceasta dă si un aspect coloristic deosebit. In funcţie de unghiul de înclinaţie, Cristalul îşi schimbă culoarea, între nuanţe de argintiu, alb sau violet/ platină.

Adepţii Şcolii Atla-Ra erau capabili să utilizeze Cristalul OM pentru călătorii în timp şi interdimensionale. El servea ca un port pentru călătorii cosmice. Intr-adevăr, el creştea abilităţile umane pentru a călători în astral. În pezent, Mt.Shasta este deja pregătit pentru a amplifica aceste abilităţi. Cristalul OM îşi va creşte exponenţial potenţialul pentru a fi utilizat în acest domeniu.

Matematica în baza 12

Corpul cilindric al Cristalului are144 faţete, alternând de la concav la convex, insă cele două capete sunt diferite. Capul de jos are 1728 faţete iar cel superior are 12 faţete. (Nota CM: observaţi că patratul numărului 12 este 144 iar multiplicarea lui 12 cu 144 dă numărul 1728. Se poate spune că acest cristal a fost construit cu matematica în baza 12: la bază are 1728 faţete, suprafaţa cilindrică are 144 faţete iar partea superioară dispune de 12 faţete).

Nu s-a folosit, deci, matematica în baza 10, cu care voi sunteţi obişnuiţi; sistemul lui zece fiind iniţial acceptat şi justificat după numărul total a degetelor mâinilor omului de pe Pământ.

Excepţie au făcut sumerienii şi mayaşi care au folosit matematica în baza de 60, respectiv, 20. Este interesant de observat că, totuşi, omul măsoară perioadele de timp în secvenţe de12, sau multiplii acestuia (ziua-lumina şi noaptea au 12 ore, ziua întreagă are 24 ore iar anul are 12 luni).

Noi vă va spune că, în viitor, omenirea îşi va schimba sistemul bazei matematice pentru a se alinia mai bine la ciclurile universale ale timpului.

Vă amintiţi, v-am spus anterior că viteza de rotaţie a Pământului s-a modificat, ca urmare a accelerării rotaţiei miezului planetei, ceea ce a făcut ca şi timpul să se accelereze (Nota C.M.: ziua de 24 de ore s-a redus, în mod real, la 16 ore), cu toate că voi continuaţi să ignoraţi, deocamdată, această importantă modificare a ciclului.

Activarea grilei cristaline 144

In legătură cu cele discutate anterior, channeler-ul mă întreabă despre accelerarea timpului şi necesitatea trecerii la baza de timp 12, şi conexiunea cu grila numărului 144. Înainte de a răspune, să ne referim la procesul de activare a grilei cristaline144. Această grilă are o geometrie complexă, dublu penta-dodecaedru, care, prin metode speciale de proiectare înclude 144 faţete pentagonale şi triunghiulare într-o matrice cristalină simetrică.

Dodecaedrul penta este dublu stelat, ceea ce înseamnă că fiecare din cele douăsprezece aspecte majore sunt ridicate în centru pentru a forma cinci feţe ale piramidei. Astfel, se formează 12 piramide pentagonale. Deci, dacă consideraţi că fiecare suprafaţă pentagonala conţine 5 triunghiuri isoscel şi un pentagon, veţi obţine 72 faţete. În plus, fiecare dintre cele douăsprezece aspecte stelate au 5 triunghiuri şi o piramidă cu cinci laturi, astfel că, combinând suprafeţele şi porţiunile stelate putem atinge Numărul frecvenţial Maestru din cele 12 patrate, adică 144. E cam dificil, dar, sper c-aţi înţeles!?

În ce priveşte aspectele legate de tripleţi, ceva este destul de interesant. După milenii, există o secvenţă unică de date care apar în perioada 2001 - 2012.

Datele reprezintă triple frecvenţe numerice care apar în mod unic în acest format abreviat, la intervale de timp de doisprezece ani:

· 1 January 2001, 1-1-1
· 2 February 2002, 2-2-2
· 3 March 2003, 3-3-3
· 4 April, 2004, 4-4-4
· 5 May, 2005, 5-5-5
· 6 June 2006, 6-6-6
· 7 July, 2007, 7-7-7
· 8 August, 2008, 8-8-8
· 9 September, 2009, 9-9-9
· 10 October 2010, 10-10-10
· 11 November, 2011, 11-11-11
· 12 December 2012, 12-12-12

Semnificaţia grilei este că de fiecare dată frecvenţa portalului triplu declanşeză activarea uneia dintre cele 12 dodecaedre, aplicarea făcându-se pe faţeta corespunzătoare (dintre cele 12 aflate pe partea superioară a cristalului cilindric). În consecinţă, se poate deduce că, începând cu 1.01.2001, reţeaua cristalină 144 este activată, la datele triple respective, până în 12.12.2012, când Cristalul OM va fi total activat. Am ajuns astfel la data de 12 Dec.2012. In intervalul 13 Dec.2012- 20 Dec.2012, va avea loc încărcarea la capacitate a Cristalului cu întregul program, a cărui punere în funcţiune se va produce în 21 Dec.2012, adică exact în momentul Solstiţiului de iarnă, aşa cum se prooroceşte în vechile istorii. Atunci sistemul va fi perfect aliniat. Toate aceste date triple (portaluri) sunt importante şi recunoscute ca fiind viabile de către lumea superioară şi cei evoluaţi. La aceste date vor avea loc alinieri astrologice, spirituale şi frecvenţiale ale sistemului planetar, în care fiinţa umană deţine o poziţie centrală. Însuşi Soarele va avea un rol important în alinierea şi aplicarea retelei 144. De asemenea, reţeaua ADN va suferi modificări, ca urmare a cestei alinieri.

Viteza luminii este în creştere

Avertizăm că supraîncărcarea reţelei 144, de pe 21 dec 2012, va face ca gradientul de creştere a diferenţei de timp între sistemul vechi de apreciere şi cel nou să fie din ce în ce mai evident, chiar discrepant. Aceasta deoarece viteza de spin, interior şi rotaţia exterioară a mantalei planetei va permite o viteză mai mare de deplasare a luminii.. Viteza luminii va creşte de peste 1,13 ori faţă de cea actuală. Parţial, la aceasta accelerare va contribui şi activarea celor nouă cristale atlanteniene, în special Cristalul Om din mt.Shasta şi Cristalul Luminii Sun-Moon.

Ciclul de transformări în care se afla sistemul vostru planetar va atinge apogeul prin anul 2020, deoarece unele cristale, în special cel al Focului, din Bimini va fi activat abia în portalul 12-12-12, după care va mai avea nevoie de încă 8 ani pâna să atingă eficienţa maximă.

Cristalul Reţelei (Crystal Network) va servi ca model modulator în reproiectarea ADN pentru a sprijini ascensiunea planetei, prin conectarea tuturor dimensiunilor cu noua paradigmă a integralei si conştiinţei cristaline.

Vom mai adăuga ca, înafara celor nouă cristale atotputernice mutate din Atlantis, mai sunt si altle amplasate deja în anumite locuri, şi care nu necesită a fi mutate în alte locaţii. Ele s-au aflat într-o stare de semi-somnolenţă. Ele vor fi complet reactivate în 2012 de reţeaua cristalină în care sunt integrate. Cu excepţia celor din Roslyn, Sti Lanka şi Tibet, celelalte nu sunt la fel de mari şi complexe precum cele nouă menţionate.

Din această grupă, principalele sunt localizate astfel:

· Tibet,
· Lake Baikal, Rusia,
· Roslyn Scoţia
· Araphat Turcia,
· Giza,
· Montserrat Spania,
· Sri Lanka,
· Bali,
· Polul Sud,
· Polul Nord,
· Hawaii,
· Japonia.

Există, de asemenea, şi unele cristale cu rol secundar, numite şi cristale prin satelit, în multe alte locuri, precum: Tasmania, Noua Zeelandă, Glastonbury, Argentina, Canada, Himalaya, Tanzania, Franţa, Grecia, Cape Town, Chile, Arizona, Insula Paştelui, Moscova şi Groenlanda, pentru a numi doar câteva. Ele sunt conectate la cristale majore şi o parte complexă a reţelei. Energetic, ele sunt oarecum dependente de unităţile majore cristaline.

SURSA: www.Earth-Keeper.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu