Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 6 mai 2010

RECORDURILE AKASHICE ALE LUNII MAI 2010(5 Mai 2010, prin Jen Eramith MA)
La ce energii şi experienţe ne putem aştepta in luna mai 2010?
Energiile din această lună vor fi ca o giruetă veche, ruginită plasată pe acoperişul unei clădiri. Există câteva elemente în această metaforă care ajută la descrierea energiilor din luna mai. Una ar fi că paletele giruetei se mişcă cu viteza imprimată de puterea vântului. A doua ar fi că poziţia paletelor se orientează în funcţie de direcţia curenţilor de aer. Nu poţi şti când vântul işi va schimba direcţia sau tăria. Nu consideraţi, deci, starea de moment ca fiind una de lungă durată. Tot ceea ce faceţi, trebuie să servească situaţiei de moment, fără să riscaţi a extrapola acea situaţie pentru o perioadă de timp mai lungă. Altfel spus, este necesar să trăiţi in prezent si pentru prezent.
O mulţime de noi energii provin din diferite direcţii, avand ca surse diversele voastre aspecte raspandite in univers. Este o lună bună pentru culegerea de informaţii şi stabilire a unui nou ritm în propria voastră viaţă. Finisarea acestui proiect o puteţi face în lunile viitoare. Pentru moment, acceptaţi ideea şi trasaţi, eventual, unele jaloane; stabiliţi un cadru mai larg susceptibil de a primi unele modificări. In sprijinul a ceea ce imaginaţi acum, încercaţi, în luna mai, să adunaţi noi date şi informaţii care să vă consolideze proiectul. Fiţi atenţi la schimbările care au loc in jurul vostru (în familie, la locul de muncă, in viaţa societăţii etc.) căci în ele puteţi descoperi noi oportunităţi, pentru a vă ajuta să vă realizaţi proiectele. Încercaţi să vă clarificaţi cum acele schimbări ar urma să vă influenţeze viata în viitor. Faţă de tot ce vedeţi la ştiri, tot ce auziţi despre altcineva, puneţi-vă întrebarea : "Ce înseamnă acest lucru pentru mine?" " Ce-mi sugerează acest fapt, valabil pentru viaţa mea?" Informaţiile ar fi bine să vi le notaţi, pentru ca la sfârşitul lunii, să vedeţi cum se relaţionează.O asemenea analiză comparativă, vă va putea ajuta în luarea unor decizii mai corecte pentru ceea ce hotărâţi să faceţi în lunile iunie şi iulie.
Elementul următor al metaforei se refera la faptul ca girueta este veche si ruginita. Multi dintre voi se pot simti obosiţi, uzaţi, îmbătrâniţi si fără vlagă. Deşi în această perioadă creaţia se simte ca renăscută, mulţi dintre voi nu veţi avea sentimentul revigorării, caracteristic primăverii. Cel mai uşor mod de a depăşi asemenea stări este să vă raportaţi la situaţia de ansamblu, să priviţi partea frumoasă a ceea ce vi se întâmplă şi să utilizaţi oportunităţile care vi se ivesc, refuzând să vă lăsaţi copleşiţi de situaţii de moment care par a fi insurmontabile. Trataţi situaţiile cu calm, fără a acţiona sub impulsul momentului. Fiţi metodici şi conştienţi că puteţi depăşi orice sitaţie, indiferent de dificultatea ei. Măsurile radicale le puteţi amâna pentru mai târziu. In acest mod, veţi putea trece cu destul de multă uşurinţă această lună mai stresantă. In plus, este bine să vă revedeţi programul lunii în curs şi să reprogramaţi unele dintre problemele, care nu reclamă urgenţă, pentru alte perioade.
Un alt aspect privind metafora cu giruieta este cel legat de poziţia pe care o ocupă: partea cea mai înaltă a clădirii. O asemenea aşezare, dă posibilitatea lărgirii orizontului observabil. Este o ocazie să faceţi un tur de orizont asupra vieţii pe care aţi trăit-o până acum şi să evaluaţi evenimentele importante prin care aţi trecut. Cu această ocazie, puteţi observa că unele aspecte ale vieţii vă acaparează inutil preocupările şi puteţi hotărî la ce ar trebui să renunţaţi, căci nu vă mai este util. Nu vă angajaţi însă într-o analiză laborioasă, de profunzime. Rezumaţi-vă la aspectele evidente.

Zilele de 5şi 6 ale lunii a 5-a sunt deosebit de lente. Acestea sunt zile bune pentru voi pentru un pic de odihnă. Puteţi dormi mai mult in aceste zile.
O mulţime de informaţii şi de energie vin în fiinţa voastră de la nivel superior, fară ca voi să fiţi conştienţi de acest fapt. Este un moment special ca densitate care are un vârf în zilele de 5 şi 6 mai. In ziua de 9 mai energiile primite vor fi unele luminoase, va fi o zi excelentă pentru a vă evalua viaţa. In această zi puteţi să vă faceţi unele proiecte de viitor. Cam aceeaşi caracteristică o are şi ziua de 10 mai.
Zilele 22 şi 23 mai le puteţi asemăna cu porţi de oportunitate pentru unele modificări de program sau de gândire. Chiar unele acţiuni începute, dar neterminate, în zilele precedente, au sorţi mai bune de reuşită în aceste două zile. Bazaţi-vă cât mai mult, în aceste două zile, pe intuiţie.
Anul 2010 este un an provocator, dar şi un an în care adevărul iese mai pregnant la suprafaţă. Anul 2010 este un an dificil, vârful de dificultate fiind plasat în luma mai. In această lună se va spune cum stau lucrurile cu adevărat, şi aceasta va fi pentru mulţi copleşitor. Dacă vă simţiţi copleşit în această lună, noi vă sfătuim să trataţi situaţia cu calm.
Nu consideraţi că această situaţie mai grea se va permanentiza, consideraţi că acest blocaj este unul pasager. Incă odată, trataţi problemele cu calm şi încredere. Nu aţi fost creaţi pentru a vă pierde ci pentru a experimenta şi a vă îmbogăţi cunoaşterea. Asta este tot ce trebuie sa faciţi. Puteţi face ca această lună să nu fie una extrem de dificilă.
Nu vă cramponaţi de obiective ce pot fi amânate!
Dramele şi le crează oamenii înşişi atunci când intră în panică, când se lasă pradă fricii, când escaladează situaţiile de disconfort.
Refuzaţi să creaţi drame pentru voi şi pentru cei din jur! Fiţi calmi, fiţi îngăduitori cu voi înşivă şi cu cei din jur! Ceea ce vă spunem acum va fi mai bine înţeles începând cu luna iunie 2010.
SURASA : http://www.akashictransformations.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu