Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 20 martie 2010

HOLONUL ASCENSIUNII


De la Hathori
(selectiuni)

(Primit 28 Ian.2009, postat 23 Ian.2010. Tom Kenyon)

Voi sunteţi pe cale de a intra într-o perioadă extrem de volatilă, plină de un potenţial extraordinar, dar încă supus hazardului. In luna Martie a anului precedent, noi am atenţionat ca în magnetismul Pămantului s-au produs perturbări şi morphing (!), sau modificări în această configuraţie. Stiinţa voastră a confirmat acum că aceasta este realitatea. Intr-o exprimare mai simplistă, există o spărtură în magnetosfera, care înconjoară Pamantul, şi care are rol de protecţie faţă de radiaţia vântului solar. O astfel de breşa are un ciclu natural de apariţie, dar amploarea şi mărimea acestei deschideri depăşeşte normalul. Din această cauză, importante volume de plasmă solară sunt lăsate să treaca spre Pământ. Aceasta conduce la creşterea furtunilor magnetice, perturbarilor în telecomunicaţii, perturbării în bio-câmpul electric al viului (cum ar fi sistemul nervos al omului), pecum şi schimbărilor climatice. Efectele acestor dereglări se vor amplifica în următorii ani.
In această comunicare nu ne concetrăm asupra impactului negativ pe care-l are această spărtură ci pe efectele pozitive asupra celor pregătiţi şi aflaţi în procesul ascensionării. Căci, există şi efecte pozitive.

Corpul vostru energetic, subtil, cunoscut si sub denumirea de câmpul KA, de către egiptenii antici, sau corpul eteric, de către yoghini, este puternic influenţat de radiaţia soarelui. O creştere calitativă a fluxurilor de energie solară, conduce la o creştere a frecvenţei de vibraţie a corpului KA. Aceasta este o oportunitate foarte benefică şi de bun augur pentru cei care, conştient, participă la procesul de ascensiune al fiinţei lor. Permiteţi-ne să fim mai precişi în a explica ce înţelegem noi prin ascensiune, deoarece există mari diferenţe de conotaţie şi puncte de vedere diferite.

S-ar putea spune că sunteţi la o răscruce de drumuri. Astfel, când fluxul solar intră în magnetosfera planetei voastre, corpurile KA ale tuturor fiinţelor îşi cresc vibraţia energetică. Asupra unora, aceasta va produce tulburări si dereglări, în timp ce asupra altora, efectul va fi unul benefic, de accelerare a ascensiunii în conştiinţă.
Prezenta comunicare se referă în special la acele persoane care se află în procesul de ascensionare. Provocarea pentru voi, în această perioadă de transformări, este să vă activaţi corpul KA, pentru a ascensiona mai repede, chiar dacă în jurul vostru ar avea loc o scădere a vibraţiilor. In esenţă, aceasta este o chestiune de creştere a vibraţiilor modulate de energia speranţei si credinţei. Este unificarea celor trei aspecte conţinute în impulsul creativ pentru un nou destin. Ce vrem sa spunem prin aceasata? Este nevoie de o energie extraordinară pentru a transcende sau transmuta o condiţie negativa sau o limitare existentială care afecteaza pe cineva. Voi aţi fost hipnotizati colectiv in perceperea realitaţii care este fixată, trunchiată şi constrânsă la anumite limitări. Lumea veche vede totul prin vibraţia minciunii si manipulării, fără a sesiza ca asemenea percepţii nu reprezintă realitatea. Este nevoie de o nouă energie, cu o rată crescută a vibraţiei, pentru a putea depăşi lentoarea şi inerţia care sunt intrinseci limitării voastre in cunoaştere. Această schimbare este adusă şi provocată de actualele fluxuri energetice care vin continuu si in cantităţi progresiv sporite de la soare. Aceasta va provoca si creşterea vibraţiilor câmpului vostru KA.

Pentru aceia dintre voi care acceptă, sau cel puţin încep să vadă dincolo de minciunile de limitare care au fost impuse asupra voastră, şi au făcut o alegerea ascensiunii, această activare a corpului KA va fi un frumos miracol de a transcende propriile limitări în moduri care nu au fost disponibile pentru ei înainte.

Dar, pentru cei care nu aleg să trăiască ascendenţa în conştiinţă, cei care aleg să rămână închişi si dominaţi de limitări, cei care încearcă să dea vina pe alţii pentru nenorocirea lor, cei care aleg să găsească ţapi ispăşitori pentru lipsa lor de fericire, pentru aceia care insistă să trăiesca in vechea lume, plină de conflicte, această vibraţie crescută in corpul lor KA, nu va fi o binecuvântare, ci un blestem. Pentru ca ei vor trebui să muncească din greu pentru a menţine ceea ce işi doresc.
Ţesătura vechilor realităţi este în curs de destramare, concomitent cu extinderea noilor realitati. Această stare, când două realităţi exista si se manifesă simultan, are ciudăţeniile ei. Important este că voi aveţi puterea innăscută şi capacitatea de a crea noile realiăţi, indiferent de ceea ce se intamplă in jurul vostru.
Din perspectiva noastră, în următorii ani fenomenul dublei existenţe, dublelor percepţii, va lua amploare, pe fondul general al ascensionării şi, respectiv, decăderii vechilor paradigme. Sensul deplasării fiecăruia dintre voi va fi o alegere personală, individuală. Fiecare dintre voi are capacitatea de a-si alege gândurile şi creaţiile pe care le doreste. Unii dintre voi vor alege sa renunţe la existenta in minciună sau duplicitară, considerând că o asemenea viaţă îi impovarează si le răpeşte libertatea de progres spiritual şi dreptul de a fi apreciati ca fiinţe evoluate. Alţii vor prefera penitenţa, din teama de libertate şi lipsa curajului de a-şi asuma responsabilitatea pentru propria existenţă.


Va veni curând momentul deciziei majore, alegerii căii pe care fiecare doreşte să-şi continuie existenţa. Provocările in plan economic, ecologic, social si politic vor impune fiecaruia să aleagă. Pentru unii, această alegere va fi extrem de dificilă, hotarârea va fi greu de luat ; pentru alţii, cei treziti, totul va decurge lin si sărbătoresc.Oricum, nimeni nu vă va forţa să faceţi intr-un fel sau altul, căci liberul vostru arbitru va fi totdeauna respectat. Sunteţi proprii vostri creatori si aveţi dreptul să vă re-creaţi aşa cum vă dictează inima. In procesul de ascensionare, veţi înţelege că factorii externi sunt, de fapt, proiecţii ale propriei voastre conştiinţe, la nivelul cel mai profund.
În comunicările viitoare, ne propunem să discutăm despre fizica interdimensională care stă la baza aprecierii si modul în care aceasta afectează realitatea voastră.

Acum, insă, dorim sa vă oferim un instrument care credem ca vă va ajuta in aceasta perioada, dar şi pe o perioadă mai lungă, despre cum influenţează fluxurile solare, care pătrund in magnetosferă, corpul vostru energetic, KA.Vom fixa, mai intâi, cateva puncte.


Primul ar fi că înainte de a aplica această tehnică, trebuie să aveţi, cu deplin discernământ, hotărârea de a ascensiona.

In al doilea rând, va trebui să vă deschideţi emoţional pentru insuşirea si aplicarea acestei metode, aceasta stare emoţională reprezentând, de fapt, semnătura voastră de acceptare a acestei tehnici creative.

Al treilea aspect are la baza legătura care se crează intre KA – corpul vostru eteric - si Spiritul vostru Inalt, cunoscut înca de pe timpul Egiptului Antic. Fiinţele rezidente din acea perioadă a antichităţii aveau conştiinţa în afara timpului si spaţiului.

Punctul de intrare este plasat deasupra capului, acolo unde vârfurile degetelor mâinilor voastre intinse se pot atinge.
Acest aspect interdimensional al sinelui vostru, BA, este cel mai receptiv, cel mai sensibil si are recepţia energetică cea mai importantă pentru întarirea câmpului vostru KA. Noi numim această metodă Holonul Ascensiunii.
La fel ca cele două holonuri anterioare, despre care am vorbit in alte comunicări, adică Holonul Echilibrului si Holonul Vindecării, si acesta se bazează pe o anumită formă geometrică. De menţionat ca formele geometrice ale corpurilor si structurilor sunt favorabile unor anumite forme de energie. Altfel spus, o formă geometrică selectează din câmpul multiplu energetic numai acele forme de energie care sunt compatibile (ca formă de undă, frecvenţă, amplitudine si putere) cu geometria sistemului.


La baza Holonului Ascensiunii stă forma geometrica de disc (cred ca se refera la un con cu baza sub forma de disc, C.M.).
Acest con are vârful in punctul de intalnire a degetelor măinilor întinse deasupra capului baza conului fiind plasată la baza coloanei vertebrale. Stând in picioare, cu mâinile ridicate deasupra capului, ne imaginăm că ne aflăm in interiorul acestui con, ales corespunzâtor de mare, ca sa ne cuprindă, axul central al conului intrând prin creştet si ieşind pe la baza coloanei vertebrale. O poziţie acceptată este si cea de asezat pe un scaun.
Deşi culoarea conului nu este determinantă, vă sugerăm, totuşi, să alegeţi albul stralucitor. Imaginaţi-vă că acest con se roteste in jurul axei sale in sens antiorar (cine simte ca l-ar favoriza sensul orar, poate să-l aleagă pe acesta). Alegeţi, deasemenea, acea viteză de rotaţie care vi se pare mai potrivită.
Prin rotirea sa, conul crează un vortex (vârtej). Din moment ce aţi început rotirea discului, concentraţi-vă atenţia asupra vârfului conului. Incercati sa aveţi senzaţie de bine pe tot timpul invârtirii conului.
Mutaţi-vă acum concentrarea asupra bazei coloanei vertebrale (prima chakră) imaginandu-vă cum energia cosmică, divină, care intră prin vârful conului este atrasă prin coloană, până în chakra bazei. Corpul vostru KA (eteric) se încarcă cu energia primită.
Continuaţi exerciţiul cca 10 minute, timp în care puteţi vedea (cu ochii fizici inchisi) anumite culori sau fleşuri de lumină si puteţi sesiza cum starea voastra de bine se imbunătăţeşte.
Efectuând periodic acest exerciţiu (dacă este posibil, zilnic), veţi constata cum starea voastra generală se va imbunătăti, anumite afecţiuni vor disparea, corpul fizic se va dezintoxica, vi se va amplifica percepţia si, în timp, veţi obţine un important spor în ascensiunea voastră spirituală (corpul isi va creşte frecvenţa de vibraţie).

Sursa:http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu