Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și înafara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 26 mai 2018

Mesaj de la Creatori *

25 mai 2018; prin Daniel Scranton
Traducere Const. Mihăilescu.Suntem Creatorii. Începem prin a vă da un mesaj simplu de recunoaștere și identificare: sunteți Ființe ale Iubirii.
Știm că nu simțiți întotdeauna că sunteți Ființe ale Iubirii și Luminii, și că dacă vă uitați în jurul vostru nu aveți impresia că sunteți înconjurțai de ființe care să răspândescă iubire și Lumina. Și totuși asemenea ființe nu sunt deloc extrem de rare dar voi încă nu v-ați recuperat abilitățile de făpturi superior organizate. Marea majoritate a acțiunilor voastre vă conduc spre recăpătarea calităților de ființe spirituale (nota C.M.: să zicem că cineva săvârșește o faptă reprobabilă. Evident că această faptă nu ilustrează un comportament compatibil cu ceea ce ar trebui să facă o ființă de Lumină. Și totuși, acea faptă este o experiență care, mai târziu, îl va face pe făptuitor să înțeleagă răul pe care l-a făcut și necesitatea de a renunța la un asemenea comportament. Cum nimic nu este întâmplător, cu siguranță că acea faptă să fi fost prinsă în programul de viață al celor implicați, scopul final, condamnabil și nedeslușit la ora producerii, ajutând în final la încheierea unei etape evolutive a cuiva).
Vă puteți întreba: "Cum se poate ca un act oribil, în urma căruia cineva a avut de suferit, să fie un act de iubire? "
Ei bine, vedeți voi, pentru a avea acea experiență, cineva a trebuit să ceară această experiență. Și pentru ca o altă ființă să fie de acord să efectueze acel act, ticălosul va trebui să iubească foarte mult victima pentru a accepta, la nivel de suflet, să se încarce cu negativitatea rezultată din acel act, de dragul sufletului agresat. Deci, vedeți că, în realitate, nu există răufăcători și nici victime, pentru că totul se derulează conform unui acord, semnat anterior, de obicei în altă viață. Evident, la modul conștient, voi nu puteți descifra și înțelege când și cu ce scop a fost semnat acel acord. Făptuitorul este vinovat de fapta lui reprobabilă, asta judecând doar de la nivelul de conștientizare atins de ființa umană, trăitoare în această dimensiune inferioară. ( Nota C.M.: asta și explică de ce nu trebuie aplicată Legea Talionului, „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”). Dar voi nu puteți vedea existența și clauzele acelui acord, din cauza, cum am mai sus, actualului nivel spiritual la care vă aflați.
Dar, ca Ființe ale Iubirii, așa cum vă spuneți voi înșivă, doriți să aveți o varietate de experiențe. Și pentru ca fiecare să parcurgă întregul spectru de experiențe, trebuie să joace din când în când și rolul răufăcătorului ori al victimei. (
nota C.M.: în una din cărțile „Conversații cu Dumnezeu” de Neale D. Walsch, vorbind despre Iisus, Dumnezeu spune că, pentru a atinge perfecțiunea, Fiul Său iubit a trebuit să devină, în viețile anterioare, maestru în iubire, în ură, în nelegiuire, în șiretenie etc.). Adică, de-a lungul vieților sale, ființa umană trebuie să treacă prin toate rolurile posibile, bune sau rele, altfel nu va putea să atingă desăvârșirea. Și gama emoțiilor prin care trebuie să treacă este foarte largă. Fără a trece prin toate aceste stări, sufletul nu se poate perfecționa, nu poate atinge măestria. Numai așa va putea sufletul să se expansioneze.
Fiecare dintre miliardele de suflete care vin pe planeta voastră să se încarneze are programul său de îndeplinit, în care se regăsesc experiențele pe care trebuie să le facă în vederea ridicării măestriei sale. Trebuie înțeles că toate aceste ființe nu vin la întâmplare și au un program bine stabilit.(nota C.M.: din păcate, așa cum reiese din regresiile de hipnoză care se extind în prezent, multe suflete sunt convinse, de către unele dintre consiliile de reîncarnare corupte, să se reîncarneze, nu în interesul evoluției lor proprii ci pentru a produce energii negative, de joasă frecvență, pentru entități malefice – reptilieni, demoni, insectoizi, grii etc).
În derularea vieților voastre, de multe ori vedeți haos și nedreptate, acte antisociale etc. În această ecuație trebuie avută în vedere marea diversitate a programelor de viață cu care vin la încarnare/reîncarnare sufletele.
Treaba voastră este să vedeți totul așa cum este cu adevărat, să vă permiteți să vă simțiți și apoi să trimiteți frecvența iubirii spre cazurile întâlnite și în care sunteți implicați. Practicați iubirea necondiționată, și nu veți greși.
Inevitabil, veți trăi realitățile care vă vor multiplica experiențele și care vă vor apropia de ființa perfectă care va atinge măestria. Toate acestea sunt necesare pentru a vă ajuta să înțelegeți și experiența altora, astfel încât să puteți manifesta compasiune și, în acest fel, să puteți oferi Iubire necondiționată, în toate situațiile.
Iubiților, vă îndreptați spre starea permanentă de deplină iubire.
Creatorii*Nota C.M.: este pentru prima dată când întâlnesc un mesaj „de la Creatori”, ceea ce implică recunoașterea că acest univers nu este condus doar de un singur Creator. Din regresii hipnotice aflăm că universul nostru (numit în Cartea Urantia, NEBADON) este condus și gestionat de 12 Creatori (6 pozitivi și 6 negativi, pentru a menține echilibrul pozitiv=negativ), care-și exercită (sau ar trebui să-și exercite) influența prin decizie majoritară a Consiliului Creatorilor.
Puterile și abilitățile Creatorilor nu sunt egale. Pentru o înțelegere mai completă, comparați suprafața mesei în jurul căreia se întrunește Consiliul Creatorilor, cu cadranul unui ceas. În dreptul fiecărei ore este plasat un scaun. Cu cât Creatorul ocupă un scaun mai apropiat de ora 12, cu atât acel Creator este mai important. Pe o parte a mesei (cadranului) sunt așezați Creatorii pozitivi iar pe cealaltă, cei negativi.
Pământul aparține unui Creator pozitiv care conduce multe alte planete din diverse sisteme solare ori galaxii.
Nivelul de dezvoltare și dimensiunea în care se află planetele și civilizațiile pe care le are în subordine un Creator sunt diferite și reflectă gradul de evoluție atins de acele civilizații. Exemple de planete mult mai dezvoltate spiritual ori tehnologic decât Pământul, dar aparținând aceluiași Creator: Pleiadele (dezvoltare mai mult spirituală), Orion (cea mai avansată civilizație din punct de vedere tehnologic), Sirius, Arcturus etc.
Principiile de bază utilizate de Creatorul nostru sunt IUBIREA, Legea Liberului Arbitru și Non-agresiunea.

Fiecare Creator are zona lui de influență directă asupra anumitor planete, sateliți ori sori, dar oricare dintre cei 12 Creatori se poate manifesta în oricare dintre acești aștri, în principiu, cu aprobarea Consiliului Creatorilor.
Au loc însă numeroase imixtiuni ale Creatorilor negativi și civilizațiilor create de ei în zonele și lumile Creatorilor pozitivi, din care cauză au existat și mai există conflicte în univers (chiar războaie).

Există multe alte modele de universuri, al nostru fiind, se pare, unul creat mai mult pe stări conflictuale (utilizate ca motor al dezvoltării), asta în primul rând din cauza faptului că este permisă imixtiunea mai multor creatori și a lumilor create de ei în aceeași zonă existențială.
Condiția energetică generală este însă de paritate între lumile pozitive și lumile negative.
Numărul Creatorilor într-un univers nu este același: există universuri care au unul, doi, patru, zece, doisprezece Creatori, ori mai mulți. Există și planete abandonate, fără Creatori. De acolo ființele au migrat în alte părți ale universului. (Acolo unde se află un singur Creator, probabil că acesta are o caracteristică bivalentă, duală)
În unele universuri, deciziile Consiliului sunt luate cu o majoritate simplă între Creatori, în altele e nevoie de consens.
Cele mai reușite sunt universurile în care Creatorii pozitivi și cei negativi au zone de influență diferite, practic fiind independenți și separați unii față de alații, ca și lumile create de ei, de altfel. Imixtiunea este interzisă.

Civilizații malefice precum Reptilienii, Draconienii, Insectoizii nu țin de Creatorul nostru ci de unul negativ. Un caz special este al civilizației Griilor care nu mai au planetă (și-au distrus-0) iar Creatorul lor i-a renegat. Acum, Grii bântuie prin univers, încercând să-și găsească o locație sau să-i paraziteze pe alții.
Ființele care au frecvența de vibrație negativă nu au suflet și nu sunt capabile să-și producă singure energia cu care se hrănesc, dar pot fi foarte dezvoltate tehnologic (în special Reptilienii). Noi, pământenii, ne obținem hrana în mod indirect, în sensul că plantăm diferite specii de plante ori creștem ființe (animale, păsări, etc) le sădim, le îngrijim ca acestea să crească și să se maturizeze (ceea ce este echivalent cu acumularea de energie) după care le sacrificăm și, prin consumare, le preluăm energia. Parțial, energia de care ființa umană are nevoie pentru a exista se obține și din asimilarea pranei (energie liberă din univers). 
În alte lumi (superioare) ființele au învățat cum să se hrănească direct și total doar cu energia preluată din rezervorul infinit al universului, folosind diverse modalități de asimilare, scop în care și-au adaptat corespunzător organismul.  
Incapacitatea de a-și produce energia cu care se hrănesc și dorința de avea suflet determină aceste civilizații să interfereze cu civilizația umană (dar și cu alte civilizații din univers, dacă au acces). 
Din păcate, civilizația umană este extrem de vulnerabilă la agresiunea și imixtiunea civilizațiilor malefice din cauză că, deși la origine suntem ființe de lumină, acum ne aflăm într-o dimensiune inferioară și, în consecință, avem vibrații mai joase, ceea ce convine de minune întunecaților.
Ființa noastră este alcătuită din două părți distincte: corpul fizic, material, căruia îi sunt atașate corpul emoțional și cel mental (intelectul) și corpul energetic, cu propia sa minte și conștiință, în el existând Spiritul (legătura noastră directă cu divinitatea; mai precis, scânteia divină pusă în ființa noastră, parte integrantă a Creatorului). Ca amplasament, sufletul se află în zona inimii corpului fizic iar în interiorul lui se află Spiritul Înterior.
Între cele două părți (materială și spirituală) care formează ființa umană, există o legătură de comunicare, dar nu o fuziune.
Pe măsură ce evoluăm spiritual, începem să fim conștienți de existența sufletului pe care-l găzduim și cu care putem ajunge să comunicăm și chiar să ne contopim. De obicei însă, la nivelul la care omul obișnuit se află acum, partea lui conștientă nu este capabilă să conștientizeze relația cu sufletul, și cu atât mai puțin cu Spiritul său Interior.
Mintea părții conștiente servește corpul material (și emoțional) să-și deruleze programul de viață în lumea materială, adică să se adapteze și să experimenteze pentru a-și îmbogăți cunoașterea. Ea face toate alegerile pentru a proteja și menține activă și viabilă partea materială în diversele etape existențiale (copilărie, maturitate, bătrânețe) și urmărește evoluția ființei în plan material.
Între partea materială și cea energetică (subliminală), la nivel inconștient, există o legătură, care ar trebui să fie reciproc avantajoasă: sufletul oferă minții conștiente (prin sugestionare, emoție dar și prin cele cinci simțuri) reperele de care ea ar trebui să țină cont. Dar asta nu se întâmplă în totdeauna.
Dacă mintea conștientă face alegeri nepotrivite, asta se repercutează și asupra părții energetice, inclusiv a sufletului, dar nu și asupra Spiritului care, în principiu, are rolul de observator și ține legătura cu SURSA, Creatorul.

Revenind la interferențele pe care le au entitățile negative cu ființele umane, trebuie spus că, din cauza nivelului vibrațional scăzut în care există ființa umană, imixtiunea maleficilor este lesne de realizat, în primul rând pentru faptul că noi nu suntem conștienți de această agresiune și nu știm cum să ne apărăm.
Practic, noi nu vedem și nu știm că suntem agresați, mai întâi în plan nematerial (energetic). Ulterior, problemele apar și în corpul nostru material, prin diverse boli, la nivel fizic, psihic sau mintal. Aceste afecțiuni sunt consecințe ale interferării noastre cu entități negative, care, pentru a se hrăni cu energiile noastre, își plantează în noi (în corpul fizic ori în cel energetic) un întreg arsenal de implanturi prin care se urmăresc două obiective:
-) să ne determine să avem comportamentele și stările necesare creării tipului de energie de care ei au nevoie (anxietate, suferință, ură, agresivitate, dezorientare, disconfort etc),
-) să creeze canale și modalități de prelevare a acestor energii.
Multe civilizații „fără suflet” fac cercetări intense asupra ființelor umane, cu scopul de a afla o modalitate prin care și ele să poată fi procreate cu suflet. Motivația este legată de faptul că ființele „cu suflet”, cum suntem noi, sunt dotate cu corp emoțional, ceea ce le dă posibilitatea să aibă sentimente și manifestări diferite, fără de care nu ar putea modula energiile primare, în formele și calitățile de care au nevoie întunecații pentru a se hrăni.

Adesea, aceste entități preferă să se instaleze definitiv sau periodic în corpul nostru (fizic sau energetic), pentru a fi aproape de „sursa de alimentare”. Evident că existența acestor entități, implanturi ori energii în ființa noastră, agresează părți ale corpului nostru, părți care nu mai funcționează corect, sunt blocate, distruse ori li se dau alte utilizări. În plus, corpul nostru reacționează, luptă și se apără împotriva agresiunii venită din exterior și din această luptă rezultă deșeuri toxice care ne îmbolnăvesc încă și mai mult.
Regnul animal (excepție ființa umană și, se pare, câteva specii de mamifere și aviare) are un Creator propriu.


7 comentarii:

 1. Dle. C.M.,dupa umila mea parere,NOTA Dvs. este mult mai interesanta,mai bogata in informatii si mai importanta decat postarea!!!Cu respect,as dori sa-mi spuneti,daca stiti,bineinteles,cine este creatorul porumbeilor?Stima.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai degrabă, știu pe unul care-i hrănește (!)

   Ștergere
  2. Dle. C.M.,va rog sa-mi spuneti,cu tot respectul va rog,cine este Creatorul porumbeilor.Oricum,fata de mine,Dvs. aveti mult mai multe informatii!!!Eu am o porumbita de circa 6 ani pe care o iubesc nespus de mult.Ea traieste si se simte minunat in casa mea si n-as da-o pentru nimic in lume.Aproape ca s-a umanizat.Cum in ultima propozitie a NOTEI Dvs. ati afirmat ca,citez,"Regnul animal(exceptie fiinta umana si,se pare,cateva specii de mamifere si aviare)are un Creator propriu,sunt foarte curios sa aflu,cine este Creatorul aviarelor,mai exact,a porumbeilor.Cu stima,un cititor constant si interesat al blogului Dvs.Sorin.

   Ștergere
  3. Mă supraestimați. Nu cunosc numele Creatorului regnului animal și nici dacă este considerat negativ ori pozitiv. În legătură cu acest Creator, și eu am unele neclarități, legate de faptul că, în general, animalele (includ aici și păsările) se pot împărți în trei mari catregorii: carnivore (care nu pot avea decât vibrații joase sau foarte joase), vegetariene și omnivore (cele care se hrănesc atât cu carne cât și cu vegetale, ca și omul, de altfel : ursul, porcul mistreț, unele animale domestice, aș spune chiar și ...porumbeii etc). Pe cale de consecință, nu știu nici ce scaun ocupă acest Creator în jurul mesei rotunde de la Consiliul Creatorilor. (Să mă ierte Dumnezeul, dar eu aș avea multe să-i reproșez acelui Creator, gândindu-mă la chinul prin care trec multe dintre viețuitoarele de care el are grijă).
   De altfel, sincer, nu știu la ce v-ar folosi să cunoașteți numele acelui Creator (dacă vreți să-l invocați, o puteți face gândindu-vă la calitatea lui)!?
   De la un anumit nivel în sus ființele (entitățile) nici nu mai poartă nume căci se recunosc și se apelează după frecvența de vibrație a energiilor. C.M.

   Ștergere
 2. Cristi Ciocan27 mai 2018, 11:02

  Buna ziua.
  Urmaresc de ceva timp blogul dumneavoastra dar pana acum nu am gasit atatea informatii concentrate si explicate ca in Nota de mai sus. Fara a minimaliza articolul pe care l-ati tradus, eu cred ca Nota dvs explica cam tot ce se intampla, acum, aici, cele vazute, dar mai ales nevazute. As conecta Nota dumneavoastra de mai sus, cu articolele postate de dumneavoastra din seria "Aliatii Umanitatii" si doresc sa va intreb cum vedeti dumneavoastra batalia pentru planeta pe care suntem acum dintre Lumina si intuneric. Dintr-un anumit punct de vedere, ambele forte nu prea ne respecta dreptul la liber arbitru dar totusi o victorie a Pleiadienilor si aliatilor lor oare nu este mai benefica pentru noi decat o lasare a noastra in mainile intunecatilor care ne vor folosi la infinit sau cat vor putea. Eu ma refer la un termen lung, nu imediat si in special la faptul ca fie ca vrem sau nu, devenim oarecum dependenti de eliberatori.
  Va intreb ce este mai sus deoarece va consider una dintre persoanele avizate si care inteleg mult mai mult decat poate fi scris.
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra.
  Cu respect si recunostinta pentru munca dumneavoastra.
  Cristi Ciocan

  RăspundețiȘtergere
 3. https://www.newmessage.org/ro/

  RăspundețiȘtergere
 4. Avand in vedere caracterul cu totul exceptional al Notei Dvs.,precum si bogatia informatiilor continute, primiti felicitarile mele Domnule C.M. si totodata rugamintea de a incerca,in limita timpului pe care-l aveti la dispozitie,sa detaliati ideile si informatiile exceptionale cuprinse in faimoasa Dvs. Nota.Inca o data,FELICITARI!

  RăspundețiȘtergere