Totalul afișărilor de pagină

duminică, 24 ianuarie 2016

MESAJ DE LA SANANDA

(19 ian. 2016; channeler Kathryn May) 
Traducere Const.Mihăilescu                                                       

Sananda: Să vorbim despre ceva nou, deoarece am început acum noile noastre vieți împreună. Vedeți voi, vă luați deja în primire și ați trecut la amenajarea locurilor voastre în noua realitate creată pe Pământ, și la aceasta vă dăm și noi o mână de ajutor, chiar dacă ne aflăm în dimensiuni mai înalte
Vibrația voastră a crescut, iar Lumina în creștere face din ce în ce mai ușoară sarcina noastră de a ajunge și a rămâne pentru mai mult timp pe Pământ. Tot mai frecvent, ființele de Lumină ajung în preajma voastră pentru a vă atinge sau pentru a vă infuza cu energii vibrațional superioare. Aceste energii le trimitem prin coloana voastră vertebrală, prin cheakrele care nu mai sunt noutăți pentru voi. Cei mai sensibili dintre voi încep să perceapă aceste energii și aceste percepții vor apărea la din ce în ce mai multe ființe umane, pe măsură ce vibrația corpului lor va crește. 
Această nouă și benefică stare cât și scăderea pragului energiilor joase în ființa voastră, ne favorizează un acces mai rapid către voi, căci norii energiilor întunecate se rarefiază și se îndepărtează din ce în ce mai mult de lumea voastră. Această nouă situație energetică este rezultatul nu numai al trimiterii de Lumină către Pământ dar și al activității susținute a Lucrătorilor în Lumină care activează eficient asupra ancorării acestei lumini pe planetă. 

Voi deveniți în mod din ce în ce mai evident deschizători de cale.
Vă amintiți scenele din filmele interstelare, unde un nor de praf devine atât de compact și de gros încât nimeni nu mai putea vedea prin el? Cu nu prea mult timp în urmă, aceasta era situația pe Pământ. Această densă pâclă de energii negative grele, devenise un obstacol dificil și periculos de trecut, pentru navele galactice care vroiau să se apropie de planetă. 
Navele și echipajele lor vibrau pe frecvențe mult prea mari, comparativ cu cele ale energiilor dense din jurul Pământului, care se manifestau ca un adevărat zid în calea lor. 
Exista o diferență foarte mare între vibrația sistemului vostru planetar și vibrația navelor galactice care intenționau să coboare până la distanțe apropiate de suprafață. Dimensiunea joasă 3D nu oferea condiții optime de pătrundere a acestor nave în atmosfera joasă a planetei. 
Situația era periculoasă atât pentru localnici și mediul lor existențial cât și pentru vizitatori. Vom explica.  
Periculos pentru o ființă din 3D deoarece o apropiere prea mare de o ființă sau un angrenaj cu vibrație înaltă, ar fi putut duce pur și simplu la carbonizarea celui cu vibrație joasă. 
Pe de altă parte, o coborâre intempestivă a unei ființe vibrând pe frecvență înaltă, ar fi limitat drastic timpul de ședere în mediul 3D, depășirea acestei limite putând să afecteze chiar sănătatea vizitatorului (sau, oricum, să-l supună la o stare puternică de stres) și chiar la capturarea lui, căci nu ar mai fi avut posibilitatea să evadeze din acest mediu dens. 
În prezent, condițiile s-au schimbat mult și continuă să se îmbunătățească. Când nivelul de frecvență al energiilor sistemului vostru planetar va deveni compatibil cu cel al navelor vizitatoare, și cu acceptul prealabil al liderilor voștri mondiali, atunci nimic nu va mai justifica întârzierea debarcării navelor extraterestre pe planetă.  Mai există, desigur, un impediment legat de opoziția forțelor întunicate. Până atunci, este previzibil că această opoziție va dispărea dat fiind faptul că protagoniștii vor fi fost alungați de mult de pe planetă iar lacheii lor pământeni, abandonați de stăpâni, vor fi mulțumiți să li se accepte o atitudine spășită.
Vibrațiile în creștere reprezintă o mare binecuvântare căci ne oferă posibilitatea să ajungem pe planetă fără riscuri din nicio parte, și să ne continuăm munca „la fața locului”, în contact direct cu ființele umane. Întâlnirea voastră cu reprezentanții civilizațiilor extraterestre și cu ființele divine este un deziderat foarte aproape de îndeplinit. 
Dar creșterea nivelului energetic ca vibrație este de mare importanță și pentru accelerarea Ascensiunii voastre. Aproape că nici nu vreau să-mi amintesc de la ce nivel de vibrație ați început Ascensiunea; era dezamăgitor de scăzut. 
Ființelor care au existat pe Pământ cu cca 60 de ani în urmă sau mai mult, și care s-au ridicat în dimensiuni superioare cu corpul fizic, (de altfel, foarte puține la număr) nu le-a fost extraordinar de greu să reușească căci, pe atunci, stratul energetic din jurul Pământului nu era atât de dens precum a devenit în ultimii ani. Până de foarte curând, nimeni n-a mai putut să ascensioneze în dimensiuni superioare în trup (repetăm că anterior erau, cu adevărat, asemenea situații, dar disparițiile neelucidate au fost treptat uitate sau li s-au găsit explicații „mai plauzibile”. (Nota C.M.: precum: „a plecat în lume”, „o fi fost omorât”, „ poate s-a înecat”, „a fugit din țară și preferă să nu știe nimeni de el”, etc.etc.)
În ultimii zeci de ani, nimeni n-a mai fost în măsură să se înalțe în trup din cauza marii densități a energiilor din jurul planetei, energii create de sentimentele de furie, ostilitate, răzbunare, depresie și conflicte, ură, dorință de răzbunare, minciună, la care s-a adăugat radioactivitatea unor surse create de om (centrale nucleare, submarine atomice, arme nucleare și alte tehnologii care au încărcat câmpul din jurul planetei cu multiple energii de joasă frecvență. Chiar dacă voi nu credeți că este important acest subiect, aflați că trupul și sufletul ființelor sunt puternic afectate de aceste radiații (Nota C.M.: să ne amintim de Cernobâl și de Fokushima precum și de rezidiile nucleare puse în conainere și aruncate în oceanul planetar, unde nimeni nu știe ce se va întâmpla cu ele ulterior).
Acesta este unul dintre motivele pentru care le-am cerut iubiților noștri pământeni, pregătiți pentru ascensionare în trup, să mai rămână încă pe planetă până când energetica sistemului planetar va deveni favorabilă. (Nota C.M.: altfel tentativa ar fi putut fi ratată și riscantă, în primul rând ca urmare a capcanelor presărate în jurul planetei – vârtejuri energetice de joasă frecvență, plasate de forțele întunericului)
Ca o notă separată, vreau să-i asigur pe cei preocupați de tranziție, că asemenea pericole nu există în cazul ascensiunii „normale”, prin moartea corpului fizic. Sigur, părăsirea corpului fizic este un proces similar pentru cei cărora li se încheie programul de viață, sau pentru cei care fac acest lucru în vederea ascensionării. 
Portalurile pentru trecerea în dimensiuni superioare sunt mereu deschise, și legiunile de îngeri care însoțesc sufletele asigură ascensiunea în deplină siguranță. Atunci când se va face ascensiunea în masă, practic nu va exista niciun pericol căci organizarea procesului va fi ceva de amploare iar, la acea dată, nu vor mai exista întunecați în zonă.
Nu toată lumea are însă nevoie sau vrea să ascensioneze în trup, adică așa cum s-a petrecut cu mine ca Iisus, atunci când am părăsit Pământul, după Înviere.

În mesajele viitoare vom vorbi mai mult cu privire la motivele actuale pentru care unii doresc să aibă posibilitatea de a reveni pe Pământ. Însă acest proces va avea loc fără ca entitatea să mai treacă prin naștere și perioada de copilărie. (Nota C.M.: eliminarea perioadei de făt și a copilăriei, asigură o viteză mai mare de evoluție, prin evitarea acestor două prime faze de formare și adaptare. Practic, prin înțelegere, sufletul doritor să revină pe Pământ, va prelua un corp gata născut și ajuns la adolescență sau chiar maturitate). Acesta este un subiect bun pentru o altă discuție.
Care Matrix (matrice) este cu adevărat adecvat acestei perioade?

Planeta voastră iubită a fost câmp de luptă între cei care au construit și apărat o formulă-matrice a iluziei oferită de întuneric, și care a dăinuit mai mult de 13 milenii, și Lucrătorii Luminii, numiți uneori Războinicii Luminii
Acum dorim să demilitarizeze limba și discuția despre ceea ce facem. În relația cu cu întunecații, noi dorim să nu le mai furnizăm energii negative, create prin gânduri negre, frică, idei defetiste, deznădejde, încrâncenare etc. Fără această „hrană”, întunecații vor pleca, dacă nu vor să se auto-anihileze. Această tehnică are efectul „apei vrăjitoarei", după cum a descoperit Dorothy în „Vrăjitorul din Oz”.
Permiteți-mi să încerc să pictez pentru voi imaginea în care vom vedea realizată această matrice (Matrix), cum vor dispărea energiile întunecate care hrănesc ființele malefice  și cum se va încheia întreaga poveste. 

Sunteți familiarizați cu conceptul de labirint. Este un mediu construit, să creeze confuzie și dezorientare, celui care nu are repere fiindu-i aproape imposibil să mai poată ieși. Multe milenii voi ați călătorit printr-un labirint, fără a vi se oferi cheia pentru a găsi drumul de trecere prin el ca să puteți ajunge dincolo, adică în partea unde domnește deplina libertate.
Acum permiteți-mi să introduc un alt concept pe care-l voi împrumuta de la studiile de psihologie ale lui Kathryn.
Există o practică în unele familiile în care părinții neagă în mod deliberat, dreptul de independență al copiilor, aplică pedepse, îi molestează sau îi denigrează, ceea ce face copilul să înțelegă că nu există nici o modalitate, niciun efort, nicio activitate prin care să-și mulțumească părinții. Un asemenea copil se va simți abandonat, în nesiguranță, chiar în pericol existențial și fără protecția părinților care i-au dat viață. Această dinamică a creat în psihologie modelul "schizophrenogenic."
În Matrix, jocul era aranjat. Numai cei care au proiectat labirintul, cunosc modalitatea de a ieși din el. Fiind în posesia acestei chei, ei pot oferi unele informații privilegiate cu care cei care le-au primit să mai înainteze un pic, după care, din nou se blochează și din nou va trebui să apeleze la deținătorii soluțiilor de înaintare, care, în sadismul lor, pot crea adevărate jocuri în care îi chinuie pe captivi, șicanându-i cu promisiuni deșarte și cu iluzii (ca în The Hunger Games). Făuritorii și deținătorii labirintului au însă reguli bine stabilite: nimeni nu va putea ieși cândva din labirint, în afara clasei conducătoare, care rămâne complet ascunsă vederii. Această perpetuă amăgire aduce ființa umană în stare de sclavie, de dependență permanentă de voința și decizia „stăpânului”.
Totul este o lungă rețea de capcane întinse de Kings, auto-numit și Queens, moguli si stele pop, toți putând avea momentele lor de glorie aparentă în arenă, fără a deține însă puterea reală. 

Aceasta, dragii mei frați și surori, a fost starea de lucruri de pe Pământ, până de curând. Mediul fizic, psihologic, emoțional și spiritual a fost uluitor de modelat, pentru a pune mereu viața în pericol. Pe de altă parte s-a dat mereu impresia participanților că pot câștiga în „Jocul vieții” ("Game of Life"), dacă dovedesc loialitate față de stăpâni. 
Aspectul este doar un mic indiciu al complexului master-plan, diabolic conceput și implementat de Anunnaki, de a cărui aplicare efectivă s-au ocupat slujitorii reptilieni, care, la rândul lor, și-au creat prozeliți printre unele ființe umane mai ușor de manipulat.  Slugile umane au fost recompensate în mod special prin înlesnirea îmbogățirii, a acaparării slujbelor cele mai bine plasate, în vederea înavuțirii și deținerii puterii economice, politice, sociale. Aceste ființe umane decăzute au uitat cu desăvârșire de Dumnezeu, de Legile Lui, și s-au cufundat tot mai adânc în netrebnicie, în mocirla fărădelegilor.

Vedeți voi, imediat ce se va atinge masa critică, și se va produce bascularea, toate sistemele și construcțiile vechi, făurite în scop de perpetuă exploatare, vor fi demontate și anihilate. Nimic nu va mai opri atunci ființele umane de la demolarea vechilor structuri.

Revoluțiile care au avut loc pe Pământ, au avut un un scop clar: înlocuirea vechii oligarhii cu una nouă, încă și mai avidă de putere și de bogăție. Rebelii câștigători și-au adus și implementat modelele lor de abuz și de exploatare a celor mulți și neajutorați.  De data aceasta modelul de societate umană va fi complet diferit.     La baza formării ei vor prevala iubirea, cinstea și întrajutorarea. Lumea se va ridica deasupra ispitei de a domina și a-și însuși dreptul altuia.

Numărul  ființelor Luminii crește permanent.
Reluarea în Statele Unite a modelelor vechi de rebeliune, în care aroganța, josnicia, bufoneria, refulările rasiste vor sfârși destul de repede, și vor fi înlocuite cu formulele de viață viabile și general acceptate.
Dragilor, suntem o mare echipa Cerească, a cărei prezență o veți sesiza nu peste prea multă vreme. Vizăm acțiuni care privesc atât civilizația umană de la suprafață cât și pe cea din interiorul planetei. 
Niciun rol nu este ușor, pot să vă asigur, dar fiind că de-a lungul timpului repetatele reîncarnări au stricat din ce în ce mai profund modelul divin. Trebuie refăcută (și la aceasta se lucrează din plin) structura imaculată a ființei și pentru aceasta trebuie curățat totul din temelii. Pe partea noastră de văl, avem marele avantaj de a fi aproape de Mama și Tatăl Dumnezeu, bucurându-ne de infinita lor dragoste. 
La noi nu există intrigă, luptă, ori durere fizică, dar asta nu înseamnă că suntem indiferenți la suferința celor dragi aflați în durere. Conexiunea noastră cu voi este profundă și de lungă durată.
Mulți dintre voi sunteți soți și soții, frați și surori, mame și tați cu care eram împreună cândva. Vă veți aminti și voi despre aceste realități. 
Și la acest program lucrăm împreună cu sufletele voastre,  prea iubiților. 

Provocările și deliciile încarnărilor noastre pe Pământ, rămân vii și trainice. Cu adevărat însă, încarnarea mea de acum 2000 de ani a fost cea mai dificilă, cea mai provocatoare, dar, prin experiențele care mi-au fost facilitate, a fost de mare utilitate, pentru mine și pentru umanitatea planetei.
Avem o mare prețuire pentru voi cei prezenți în această viață, pentru curajul de a veni, pentru programul îndrăzneț pe care vi l-ați asumat și pentru riscurile de care sufletul vostru a fost conștient, atunci când a făcut alegerea. 
Primele raze ale Luminii eliberatoare au apărut la orizont. Noi ne-am plasat deja la linia de sosire ca să vă îmbrățișăm și să vă lăudăm pentru reușita voastră, pe un parcurs atât de dificil.
Fiecare gând, fiecare gest, fiecare senzație este importantă acum, la capăt de cursă epuizantă. Podul Curcubeului se lărgește tot mai mult pentru ca voi să încăpeți pe el, când veți trece în dimensiunea Luminii
Da, există o ultimă reacție a celor care încercă să susțină vechea matrice (Matrix) în speranța lor deșartă că vor putea menține vechile și hidoasele practici, bomboane cu glazură de miere și conținut otrăvit.  
Lucrăm cu voi pentru a vă crește intuiția, și a vă aminti că aveți profunde inimi iubitoare. (Apropo, piesa "Acest tren este legat de Glory" este una dintre melodiile actuale de pe Pământ, preferată și de Mama mea). 
Iubirea este termenul și starea la care toți trebuie să ne raportăm. Ne gândim cu drag la milioanele de Lucrători în Lumină care au lucrat ani de zile pentru a crea noile structuri NESARA, GESARA și toate izbânzile însoțitoare de libertate, abundență și pace. Energiile voastre luminoase curg împreună într-un râu de lumină aurie, unindu-se cu energiile iubitoare ale Mamei și Tatălui Ceresc și ale Companiei Cerului. Prinde de braț fratele tău căzut și bucură-te de zâmbetul lui de biruință!
Împreună, realizăm Înălțarea Planetei Pământ.
Aleluia, frați și surori, aleluia.
Eu sunt Sananda al vostru, în serviciul Înălțării planetei Pământ. 


Sursa: http: //myemail.constantcontact.com/The-New

4 comentarii:

 1. Namaste SANANDA,astept sa ne revedem in iubire si lumina,in 5d-ul mamei GAIA.

  RăspundețiȘtergere
 2. ASTEPT CU MULTA IUBIRE ZIUA REINTILNIRII NOASTE,, SLAVA TIE DOAMNE NAMASTE M.C

  RăspundețiȘtergere
 3. NOUL MESIA-MARELE AVATAR-TRIMISUL

  http://romaniaesoterica.blogspot.ro/2010/01/romaniaramania-centrul-federatiei_8807.html

  OM trai si OM vedea ce si cum, cand si unde in ... MAREA ZI!?!

  RăspundețiȘtergere