Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 30 octombrie 2014

SaLuSa, 24 oct. 2014


Channeler Mike Quinsey

Traducere Const. Mihăilescu.

Dragilor, am auzit strigătele celor care cred că au fost abandonați, ale celor care cu greu își înțeleg menirea în această viață, a celor care sunt dezorientați și caută un punct de sprijin.

În mijlocul actualei crize în majoritatea aspectelor vieții, ei se află în imposibilitatea de a vedea un viitor pentru ei înșiși și pentru familiile lor. 
Cei care au capacitatea de a înțelege și sesiza schimbările care se produc pe planeta voastră nu sunt îngrijorați de ceea ce le oferă viitorul. Căci, dragilor, schimbările sunt majore și în plin proces de desfășurare.

New Age (Noua Eră) a început cu anul 2014, atunci când energiile vechi au început să se retragă și să cedeze locul noilor energii.

Practic, aceasta înseamnă că, pentru moment, ambele tipuri de energie există pe planetă și vă pot influența gândirea și acțiunile.

Noile energii înlocuiesc treptat pe cele vechi, aducând progresul și schimbările necesare, care vor trasa coordonatele viitorului omenirii. Omenirea trebuie să le accepte, să le primească. Este nevoie să priviți cu mare atenție, dacă doriți să sezizați aceste schimbări. Vă asigurăm că, la voi, pe Pământ, lucrurile au început deja să se schimbe în bine. 


Da, este adevărat, conflictele regionale sunt încă departe de a se fi stins, pacea pe Pământ pare a se afla la mii de km distanță de planeta voastră. Cu toate acestea, un lucru sigur s-a obținut: convingerea generală că războaiele sunt inutile și că toți cei implicați în ele au doar de suferit. Acum și în viitor, tuturor diferendelor li se vor căuta și li se vor găsi rezolvări pașnice, fără vărsare de sânge. Ființele umane încep să înțeleagă acest adevăr. Progresul durabil nu se poate obține prin beligeranță ci prin pace și înțelegere.
Incearcați să vedeți dincolo de prezentele tulburările de pe Pământ, nu vă lăsați copleșiți de tragediile prezentului. Mingea se joacă pe terenul vostru, chiar acum.
Multe grupări de la nivelurile superioare își mai folosesc încă influența și puterea de a face legea, de a-și impune voința și de a inflența cursul vieții pe planeta voastră. Ele nu sunt salvatorii păcii ci sabotorii ei.

Când ați intrat în noua epocă, ați avut posibilitatea de a alege, de a vă exprima și manifesta opțiunile (la nivel de suflet). Ați ales să creșteți, să evoluați și să lăsați în urmă întunericul. Sămânța progresului pentru care ați optat a încolțit și prinde rădăcini. 
Pentru a vă putea materializa alegerile, sunteți ajutați de cei din univers, cei care vă iubesc și care au legături strânse de rudenie cu voi, oamenii planetei Pământ. Totul este să învățați cum să intrați în legătură cu ei, la nivel energetic. Alegerile voastre sunt în concordanță cu liberul vostru arbitru. Nimeni nu are dreptul și nici puterea de a vă impune o voință exterioară, nimeni nu vă poate manipula. Voi vă decideți direcția pe care o urmați

Astăzi, vă confruntați cu o situație mult mai acceptabilă, o situație în care vechile influențe care v-au marcat de-a lungul istoriei, nu mai au puterea de a vă păstra în vechile tipare de gândire, caracterizate de confruntări și dorințe de cucerire. În jurul vostru se manifestă o mișcare tot mai accentuată și mai largă de promovare a păcii și progresului. În multe locuri și domenii acestea nu sunt acum decât niște tendințe. New Age a început și schimbările vor apărea nu numai în jurul vostru ci și în ființa voastră. Numeroase tehnologii așteaptă să fie puse în practică pentru ca progresul vostru în diverse domenii să crească vertiginos.
Salturile vor reprezenta caracteristica de bază a societății voastre. Nimic nu-și va mai păstra forma structura și consistența, totul se va alinia structurii de cristal, abandonându-se vechea structulă a moleculei de carbon, care a stat la baza vieții pe planeta voastră. Încompatibilitățile vor dispărea în timp și alinierea la noile structuri va avea loc. Progresul în multe domenii va fi atât de abrupt, atât de neașteptat, încât vechi edificii, vechi concepte, vechi organizări vor fi abandonate sau demolate.Construcția Noii Epoci nu va mai putea fi viciată, iar Decizia Divină va deveni un fapt. Finalul acestei etape evoluționiste va fi unul fericit. Majoritatea dinte voi veți putea trăi aceste schimbări încă din această viață, căci ele sunt chiar acum în desfășurare.


În această vastă operă a schimbărilor, noi și Mama Pământ suntem implicați profund. Desigur, în marea lor majoritate, aceste schimbări nu vor apărea peste noapte dar fiecare dintre voi va sesiza că ceea ce a fost ieri nu mai este identic cu ceea ce este astăzi iar ceea ce va fi mîine, va fi din ce în ce mai diferit de cum artată astăzi. Progresele obținute de Pământ sunt sesizabile și foarte clare pentru observatorul extraterestru.  Aceste progrese au fost obținute într-o perioadă mai scurtă decât s-a presupus anterioar. Voi și ghizii voștri ați făcut până acum o treabă bună. Multe suflete aflate acum în corp fizic nu vor mai trebui să se reîncarneze, căci și-au încheiat programul karmic. Cu alte cuvinte, mulți dintre voi ați ajuns la „sold zero”, adică, la sfârșitul acestei vieți, nu veți mai fi nici pe plus nici pe minus în „contabilitatea datoriilor” pe care le-ați avea față de alții sau alții față de voi. În consecință, selecția celor care nu vor mai reveni în materialitate se va face automat, în funcție de nivelul de evoluție la care ați ajuns. (Nota C.M.: cu toate acestea, sufletul total va putea decide ce va face în viitor, unde-și va petrece viețile viitoare, la ce nivel, în ce areal și în ce tip de mediu și societate va exista, desigur, în limitele trasate de nivelul său de spiritalizare). Oricum, EVOLUȚIA va fi cuvântul de ordine pentru marea majoritatea sufletlor umane. Evident, vor fi și dintre cei care vor urma o cale diferită dacă vor alege altfel sau nu vor fi evoluat suficient până în acel moment.
Întregul univers așteaptă ca rasa umană să meargă mai departe, să avanseze spre noi dimensiuni de spiritualitate, deci și de vibrație. 
Mulți, dacă nu cumva majoritatea dintre voi, nu puteți aprecia, la modul conștient, cam care vă este nivelul de evoluție pe care l-ați atins. Spre bucuria noastră, atunci când veți conștientiza aceasta, marea majoritate dintre voi vor avea motive să fie fericiți. Veți avea motive de sărbătoare și veți fi înconjurați de cele mai dragi ființe. Bucuria înălțării voastre va fi și bucuria celorlalți.

Noi, cei din Federația Galactică, care am urmărit îndeaproape aventura vieților voastre vom avea nu peste multă vreme ocazia ca, în sfârșit, să vă reîntâlnim. Avem multe de făcut împreună în viitorul apropiat, pentru ca voi să vă accelerați intrarea în dimensiuni mai înalte. Trăiți vremuri extrem de interesante, indiferent ce v-ați rezervat să îndepliniți în această viță. Bazele Noii Ere pe Pământ se pun acum într-un ritm alert, aproape amețitor. Programul multora dintre cei mai înaintați în vârstă poate fi devansat pentru ca etapa actuală să se încheie în limita de timp a contractului de viață actual. Împortant este ca aceștia să se fi trezit și să fi început ascensiunea. Cei încă netreziți, cei care nu se pot elibera de convingeri anacronice și retrograde, își vor încetini mult ritmul dezvoltării spirituale. Primordială este convingerea fiecărui suflet că, împreună cu întreaga creație, aparține Unicității. Cea mai armonioasă dezvoltare are loc atunci când se face în grup Singura excepție este atunci când puteri mai mari decât cele de pe Pământ decid să intervină asupra viitorului unor coolectivități. 

De multe ori, aceasta are loc la sfârșitul unui ciclu cosmic, atunci când sunt regularizate și aliniate evenimentele. Cu toate acestea, decizia unilaterală a fiecărui suflet este respectată însă sufletul poate participa la un program de accelerată înțelegere, pentru a putea alege în deplină cunoaștere și acceptare. Firește, există întotdeauna influențe care pot atrage într-un fel sau altul, alinierea sufletului la caracteristicile etapei cosmice de dezvoltare,  permițându-i să facă alegeri care să nu-i încalce Liberul Arbitru.

Sunt SaLuSa de pe Sirius și, odată cu trecerea timpului, iau act de faptul că mai multe suflete au început să-și extindă conștiința și să-și amplifice Lumina pentru a-și asigura un progres continu. Cei care au ales calea Luminii părăsesc întunericul spiritual și se îndreaptă spre noile tărâmuri ale înaltelor vibrații.
SURSA: http://spirittrainchronicles.com

luni, 27 octombrie 2014

FAZELE LUNII ȘI INFLUENȚA LORde Bartha Zoltan

Luna ne influenţează viaţa, dar şi evoluţia spirituală


Din vremuri străvechi, oamenii au urmărit să trăiască în armonie cu ritmurile şi legile naturii, pentru a pătrunde tainele vieţii şi a înţelege voinţa divină. Ei căutau să descifreze misterele Universului din mersul Soarelui şi al Lunii, din semnele naturii, din alternanţa anotimpurilor, din semnele cereşti, din fulger şi furtună. Credinţa nestrămutată într-o forţă supremă, dorinţa de a-şi depăşi condiţia existenţială, experienţa directă dobândită cu ajutorul eforturilor de a înţelege rostul lor pe acest Pământ, i-au condus gradat pe cei din vechime la descoperirea diferitelor legi ale naturii, la baza cărora s-a aflat încă de la începuturi taina ciclurilor cosmice şi terestre – EVOLUŢIA.

Astfel, omul a observat că multitudinea fenomenelor (pe care în prezent le asociem cu procesele de REZONANŢĂ şi SINCRONICITATE) existente pe Pământ sunt în strânsă corespondenţă cu mişcările Lunii, ale Soarelui şi ale celorlalte planete din Sistemul nostru Solar. El a descoperit că mersul Lunii este în legătură cu multe evenimente naturale, cum ar fi: fluxul şi refluxul, creşterea plantelor, vremea,  menstruaţia la femei, comportamentul animalelor etc. Deasemenea, s-a constatat că succesul multor activităţi (cum ar fi: semănatul, culesul, tăierea lemnelor, gătitul, spălatul, începerea tratamentelor, luarea de sânge, intervenţiile chirurgicale etc.) depinde într-o mare măsură de poziţia Lunii în raport cu Soarele, care determină FAZELE LUNII.

Luna joacă un rol important în toate religiile şi tradiţiile spirituale, fiind adeseori privită, de-a lungul mileniilor, ca simbol al Mamei Divine, născătoare, dătătoare de viaţă, simbol al feminităţii, al receptivităţii, al viselor şi inconştientului, al impulsurilor noastre instinctuale. Luna, privită ca simbol al Marii Preotese, păstrătoare a tainelor vieţii şi morţii, joacă un rol special în toate iniţierile şi căutările spirituale.

Majoritatea calendarelor din vechime au avut ca punct de plecare studiul mişcării Lunii, deoarece la nivel fizic infuenţa Lunii este mult mai uşor perceptibilă decât infuenţa Soarelui. Din acest punct de vedere, unii istorici consideră că zodiacul lunar cu 28 diviziuni este mai vechi decât cel solar cu 12 diviziuni, tocmai datorită importanţei pe care Luna a jucat-o în viaţa spirituală a antichităţii. Chiar şi în prezent, cele mai multe sărbători sunt planificate în funcţie de poziţia Lunii. De exemplu, Paştele se sărbătoreşte, încă de la sfârşitul secolului al II-lea după Christos, în prima duminică de după Luna Plină ce urmează echinocţiului de primăvară.

Din păcate, materialismul secolului al XX-lea, explozia ştiinţei, a modernismului “mecanicist”, au înlăturat orice informaţie care nu putea, încă, să fie demonstrată ştiinţific, astfel încât numeroase observaţii multimilenare de ordin astrologic au fost clasate ca fiind superstiţii.

Cercetările actuale au demonstrat că există o corelaţie specială între subconştientul uman şi poziţionarea Lunii, atât în Semnele Zodiacale, cât şi în raport cu Soarele. Din această cauză, comportamentul nostru, dar mai ales reacţiile instinctuale, “inexplicabile”, pe care le motivăm prin expresii de genul “aşa mi-a venit să acţionez” sau “aşa am simţit că trebuie să fac”, sunt în strânsă corespondenţă cu influenţa subtilă a energiilor Lunare. Iată de ce această legătură tainică dintre Lună şi Soare joacă un rol atât de special în viaţa noastră.

 În continuare vor fi prezentate fazele lunare, care au la bază raportul unghiular dintre Soare şi Lună, respectiv influenţa acestor conjuncturi asupra vieţii noastre.

Ciclul Lunar
În cursul unui circuit complet în jurul Pământului, Luna descrie două perioade importante: faza  de Lună în creştere şi faza de Lună în descreştere. 
 
 Faza de creştere începe de la momentul de Lună Nouă, perioadă în care Luna nu se vede noaptea pe cer, iar în calendare este semnalizată printr-un cerc gol, sau cerc alb. Faza de descreştere începe din  momentul de Lună Plină, ce se simbolizează printr-un cerc negru, sau cerc plin, fiind momentul în care Luna se vede cel mai bine pe cer.

LUNA NOUĂ


Din punct de vedere astrologic, Luna Nouă este acel moment în care Luna se află în conjuncţie cu Soarele, adică cele două astre se suprapun, generând o anihilare reciprocă a forţelor solare şi lunare, dar manifestând şi o complementaritate specială a energiilor yin-yang din natură. Rezultatul este manifestarea forţei neutre, a forţei “zero”, care permite o formă de suspendare a energiilor contrare şi echilibrarea lor prin forţa unificării polare.

Se vorbeşte în diferite lucrări spirituale despre echilibrul celor două polarităţi, masculin şi feminin, atât în fiinţa noastră cât şi în natura înconjurătoare, iar în contextul actual, momentul de Lună Nouă reprezintă o astfel de unitate. Din această cauza Luna Nouă simbolizează starea de armonie, stare în care natura în sine se scufundă în ea însăşi pentru a-şi găsi un moment de repaus.

Aceast moment de hiatus, sau de suspendare (prin echilibrare a celor două energii, YIN şi YANG), face să se manifeste energia tainică a începutului, o forţă Universală ce favorizează folosirea corespunzătoare a liberului arbitru. Dacă atunci urmărim să găsim un perfect acord între voinţa noastră şi Voia lui Dumnezeu, conştiinţa noastră va trece prin transformări spirituale de excepţie ce vor conduce la dobândirea stării de armonie.

Merită să menţionăm importanţa acestui moment astral aşa cum este el revelat de tradiţia spirituală orientală, în care, perioda cu puţin înainte de maximul de Lună Nouă este cunoscută sub numele de Shiva Ratri, sărbătoarea nopţii tainice a lui Shiva. O descriere a acestei sărbători apare în faimoasa lucrare “Shiva – Purana, legenda imemorială a Zeului Shiva”. În conformitate cu această lucrare, noaptea dinainte de Lună Nouă este o noapte a transcendenţei divine, iar dacă ne angrenăm în activităţi spirituale putem obţine rezultate excepţionale care să echivaleze cu rezultatele obţinute în urma unui an de practică spirituală asiduă.

Shiva Ratri, sau noaptea lui Shiva, reprezintă ultima fază de descreştere a Lunii, generând un efect de maximă purificare ce se manifestă atât în fiinţa umană cât şi în natura înconjurătoare. Atât din această cauză, cât şi din perspectiva unei viziuni mistice, se recomandă în ziua şi noaptea respectivă (de Shiva Ratri) postul complet (alimentar) cu apă, introspecţia şi autoanaliza, practica spirituală, rugăciunile.

Luna Nouă este şi începutul ciclului lunar ce se extinde pe durata a 28 de zile. Prima zi lunară, ce se calculează începând cu momentul de maxim de Lună Nouă, este considerată a fi deosebit de benefică începerii acţiunilor importante.

Favorizează renunţarea la obiceiurile negative (vicii, automatisme), detaşarea faţă de valorile materiale în sensul integrării lor în plan spiritual, schimbările de domiciliu, schimbările profesionale, călătoriile (aspect ce depinde şi de poziţionarea Lunii în Semnele Zodiacale).

Din observaţiile realizate s-a constatat că activităţile începute în aceste momente au o eficienţă mult mai mare decât cele începute în alte perioade ale lunii.

Datorită manifestării puternice a liberului arbitru şi a stării de neutralitate, practic în această perioadă, orice stare, trăire, emoţie sau sentiment este mult amplificată, dar ATENŢIE, orientarea spre bine sau spre rău depinde în foarte mare măsură de noi. Din această cauză trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce ne dorim şi ceea ce mentalizăm, pentru că şansele de împlinire sunt mai mari decât în alte perioade. Este foarte important să fim perfect conştienţi de aspiraţiile noastre şi să evităm excesele de orice fel, să fim responsabili de hotărârile pe care le luăm, să ascultăm vocea inimii, să fim atenţi la semnele şi sincronicităţile care apar în viaţa noastră deoarece este un moment în care se poate manifesta tainicul transfer al voinţei individuale în Voinţa lui Dumnezeu.

Echilibrul polarităţilor, generat de conjuncţia Soare-Lună, permite manifestarea unei stări superioare de armonie, facilitând vindecările, procesele de purificare, obţinerea stării de mulţumire, de pace şi linişte interioară, percepţia divină a stării androginale, a omului cosmic.

Luna în creştere


Luna Nouă reprezintă începutul fazei de creştere a ciclului lunar.

Luna în creştere simbolizează procesele de acumulare, sedimentare, regenerare şi absorbţie. Reprezintă stocarea energiei şi distribuţia corespunzătoare a acesteia. Din acest motiv eficienţa în dezvoltarea şi regenerarea corpului şi a organelor este mult mai mare în perioada lunii în creştere.

S-a  observat că rezultatele analizelor medicale, în special analizele de sânge, adeseori pot să fie diferite în cele două fazele ale ciclului lunar.

Luna în creştere favorizează absorbţia mineralelor şi a vitaminelor, aspect care face ca tratamentele ce vizează regenerarea, energizarea şi vitalizarea structurii fizice şi subtile a fiinţei umane să aibă efecte mai mari în această perioadă.

Însă tot în această periodă acumulările de apă în corp şi în picioare pot depăşi limitele normale, ceea ce necesită, pentru cei care se confruntă cu aşa ceva, să consume ceaiuri sau plante cu efect diuretic.

Din păcate, tot în această perioadă efectul drogurilor şi al otrăvurilor este mult mai intens (atât fumatul, tranchilizantele cât şi înţepăturile de viespi, muşcăturile de insecte, ciupercile otrăvitoare, inhalaţiile de gaze toxice etc), deorece corpul absoarbe şi asimilează foarte repede orice substanţă în constrast cu perioada de Lună în scădere, când efectul otrăvurilor este mult mai slab, corpul se opune mai intens la substanţele exterioare, generând o creştere a sistemului imunitar. 

Prima etapă a Lunii în creştere este semnificativă fiind prezentă în multe tradiţii şi legende populare.

La câteva zile după Luna Nouă se poate observa pe cer o semilună care a primit denumirea de Crai Nou. El are o valoare deosebită, deoarece se asociază cu norocul, împlinirea dorinţelor, dragostea la prima vedere, jucăuşenia, inocenţa. Acesta este şi motivul pentru care în multe tradiţii populare se spune că atunci când observi prima dată (adică de fiecare dată după Luna Nouă) Craiul Nou, dacă îţi pui o dorinţă în gând, acea dorinţă se va împlini.

Luna în creştere atinge un moment de forţă, de dinamism la jumătatea distanţei spre Luna Plină, adică atunci când se formează Primul Pătrar. Pătrarul, din punct de vedere astrologic, reprezintă unghiul de 90 de grade dintre Soare şi Lună, având denumirea de cuadratură. Este un aspect considerat adesori nefast, din cauza energiei foarte mari pe care o declanşează într-un mod direct în fiinţa umană. De fapt este un aspect de cumulare de tip şoc, pentru cei mai puţini pregătiţi să digere avalanşa evenimentelor, a informaţilor, a sentimentelor.

Din punct de vedere al orientării energiilor  spre interior, Luna în creştere facilitează asimilarea informaţiilor, interiorizarea şi introspecţia, rezolvarea problemelor legate de trecut, autodepăşirea, centrarea în sine. Deasemenea sunt susţinute mult mai mult activităţi precum cumpărările, iar în această direcţie chiar se afirmă că pe Luna în creştere trebuie să învăţăm să primim, să apreciem şi să valorificăm tot ceea ce vine spre noi.

Sinteza efectelor Lunii în creştere:
•      amplifică procesele de: acumulare, stocare, depozitare, absorbţie, dezvoltare, atracţie, energizare, odihnă, regenerare
•      permite creşterea puterii de vindecare a organismului, dobândirea vitalităţii
•      creşte fertilitatea,  de aceea concepţiile sunt favorizate în această perioadă
•      permite rezolvarea problemelor care ţin de creşterea părului şi  unghiilor
•      această perioadă este favorabilă hipotensivilor şi aduce reuşită în tratamentul afecţiunilor circulatorii
•      facilitează cumpărările de orice fel (a se ţine cont şi de poziţia Lunii în Semnele Zodiacale)
•      se recomandă dietă alimentară bogată în vitamine, calciu, magneziu, fier, săruri minerale
•      creşte retenţia de apă în corp, otrăvirile sunt mai periculoase, procesele de eliminare sunt mai dificile
•      analizele medicale (sânge, tensiune etc.) pot fi diferite faţă de perioada  lunii în descreştere
•      uşurează sedimentarea şi fixarea stărilor şi a percepţiilor pe care le-am trăit
•      permite o mult mai bună şi lucidă autoevaluarea amplificând starea de sinceritate şi responsabilitate faţă de noi înşine.

LUNA PLINĂ şi momentul de Tripura Sundari


Luna plină reprezintă perioada de apogeu a influenţei Lunii asupra planetei noastre. Este acel moment în care fluxul ajunge la maxim, creşte receptivitatea, iar sensibiliatea tuturor organismele vii este amplificată. Trebuie să avem în vedere că influenţa Lunii se manifestă în primul rând asupra lichidelor din organism, respectiv asupra psihicului. Tocmai din această cauză simbolismul lunar este în legătură cu subconştientul, cu apa, cu sensibilitatea, receptivitatea, adaptabilitatea, instinctul.

Cercetările întreprinse în perioada de Lună Plină au arătat că majoritatea oamenilor tind spre un comportament instinctual, ceea ce afectează drastic puterea decizională, discernământul. Acesta este şi unul din motivele pentru care nu se recomandă să luăm decizii pe Lună Plină, deoarece acestea pot fi ori pripite, ori rezultatul influenţei mediului şi a diferitelor persoane cu care interferăm, respectiv a ultimelor evenimente care ne-au impresionat (şi încă sunt la « suprafaţă » în subconştientul nostru).

INFLUENŢA NEFASTĂ A LUNII PLINE ESTE DE ± 18 ORE FAŢĂ DE MOMENTUL DE MAXIM. Această perioadă de influenţă reprezintă toleranţa de ± 8 grade din aspectul de opoziţie dintre Soare şi Lună.

Pentru a înţelege mai bine influenţa Lunii Pline, este necesar să privim mişcarea lunară sub forma unui ciclu ce are un moment de minimă şi de maximă influenţă. Momentul de minimă influenţă este reprezentat de perioada de Lună Nouă, iar perioada de maximă influenţă de perioada de Lună Plină.

Am arătat  că faza de creştere (de la Luna Nouă la Luna Plină) este o etapă de acumulare gradată, în care procesele de absorbţie, de sedimentare sunt din ce în ce mai intense. Tocmai din această cauză ultima etapă a creşterii, ce culmineză prin Luna Plină, este un moment de saturaţie în care există posibilitatea manifestării excesive, adică putem să acumulăm mai mult decât este nescesar, putem să mâncăm mai mult decât putem digera, putem să asimilăm mai multe informaţii decât suntem în măsură să aplicăm.

În tradiţia populară se spune, cu privire la hrană, că este important să lăsăm de fiecare dată loc şi digestiei, adică să NU mâncăm până la saturaţie, ci să ne oprim cu puţin înainte. Ca o concluzie foarte importantă, este necesar să avem simţul măsurii şi al echilibrului mai ales în această fază de maximă influenţă a Lunii. În ciclul Lunar există un moment foarte important, evidenţiat mai ales în tradiţia astrologică orientală, care arată că înainte cu două zile de Luna Plină influenţa acestui astru este deosebit de benefică asupra planetei noastre. Este o zi privilegiată, fiind denumită ziua frumuseţii şi armoniei universale (denumirea orientală este de Tripura Sundari simbolizând Marea Putere Cosmică a frumuseţii şi iubirii divine). Este ziua în care simţul măsurii şi al armoniei, bunul simţ, sunt mult mai uşor accesibile fiecărei fiinţe umane. Este ziua în care putem să ne temperăm pornirile şi ambiţiile egoiste prin conştientizarea adevăratelor noastre aspiraţii, fiind o zi pe care merită să o consacrăm iubirii, artei, frumuseţii, acţiunilor pline de dăruire.

Rezultatul observaţiilor din această perioadă arată că ziua de Tripura Sundari este o zi eficientă pentru a ne implica în acţiuni de mare anvergură, dar care sunt în armonie cu aspiraţiile noastre sufleteşti, o zi în care se pot remedia multe probleme existente în plan relaţional, o zi ce amplifică creativitatea, inspiraţiile artistice, exprimarea sentimentelor şi a trăirilor (o zi ideală pentru a evoca momentul magic al începutului unei relaţii afective, de a ne lăsa inspiraţi de chemarea inimii, de a ne urma intuiţiile, de a depăşi pragmatismul mental - ce adeseori este o piedică importantă în armonizarea sprituală a unei relaţii de cuplu).

Alături de aceste explicaţii, există şi unele confirmări de natură subtilă ce ne permit să înţelegem mai bine influenţa nefastă a Lunii Pline. Aceste explicaţii se fundamentează pe diferite observaţii cu privire la transformările ce apar mai ales la fiinţele umane în perioada de Lună Plină. Am amintit că această perioadă amplifică receptivitatea şi sensibilitatea psihică şi mentală, însă trebuie să înţelegem că un factor principal în acest sens este tocmai influenţa mediului cu care interferăm cel mai mult. Aici ne referim nu doar la mediul social în care trăim, ci mai ales la contextul global existent pe planeta noastră. Luna Plină amplifică procesele de preluare, de asimilare a vibraţiilor mediului indiferent de natura lor. Astfel, daca vibraţiile mediului sunt benefice, în subconştientul nostru se vor depozita energii cu o frecvenţă de vibraţie elevată, generând predispoziţii spre stări superioare de conştiinţă. Insă în cazul în care vibraţiile mediului sunt ostile, sau conţin o predominanţă materialistă, subconştientul nostru va fi saturat de energii cu frecvenţă de vibraţie joasă, generând predispoziţii spre comportament violent, agitaţie  mentală, nelinişte interioară, acţiuni instinctuale, animalice.

Nu este necesar să analizăm statistici pentru a ne da seama de orientarea predominantă a oamenilor din societatea de azi. Din păcate, încă mai domină viziunea materialistă şi tendinţele instinctuale spre supravieţuire. Tocmai din această cauză este atât de important să ne protejăm în perioada de Lună Plină. Trebuie să evităm a lua hotărâri importante, fiindcă discernământul nostru poate fi afectat de influenţele nefaste ale acestei perioade. Deasemenea este important să EVITĂM discuţiile inutile, începerea unei noi acţiuni, călătoriile (dacă nu e posibil, atunci este obligatoriu să fim foarte atenţi şi odinhniţi şi să invocăm atât înainte, cât şi în timpul călătoriei, protecţia divină), realizarea de proiecte, promisiuni, acţiunile riscante (bravada). Trebuie să eliminăm din dieta noastră orice toxină, sau mâncarea artificială, este FOARTE IMPORTANT să amânăm intervenţiile chirurgicale, vaccinăriile, etc.

ATENŢIE, Luna Plină va amplifica stările noastre negative, cum ar fi orgoliul, mânia, egoismul, tendinţele dominatoare, etc. şi tocmai din această cauză este foarte important să ne cultivăm, mai ales în această perioadă, bunul simţ, detaşarea, umilinţa, simplitatea, bunăvoinţa, mulţumirea şi bineînţeles, nu în ultimul rând, credinţa în Dumnezeu. Acesta este şi motivul pentru care este INTERZIS a se face dragoste în perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline. În timpul actului amoros, datorită fuziunii şi dilatării aurice profunde dintre cei doi iubiţi, apare o foarte mare posibilitate de a prelua, într-un mod incoştient, vibraţiile negative existenete în mediu.

S-a constatat că acele cupluri care NU respectă această interdicţie, se confruntă mult mai des cu probleme şi tensiuni penibile, care nu au adeseori nici o motivaţie, respectiv asta exagerbează manifestarea geloziilor, a tendinţelor posesive, a pretenţiilor şi uneori a stărilor de violenţă verbală, psihică sau chiar fizică.

Este important de ştiut că în urmă cu mai multe milenii, când vibraţiile planetei noastre aveau o frecvenţă ridicată de vibraţie (această frecvenţă de vibraţie este generată de nivelul global de conştiinţă, de aspiraţiile, gândurile şi sentimentele oamenilor), la diferite popoare,  ritualurile de iniţiere se realizau în momentul de Lună Plină, deoarece, atunci, apogeul ciclului lunar, amplifica receptivitatea faţă de vibraţiile superioare existente în aura Pământului (recomand să citiţi în această direcţie cartea lui Elisabeth Hech, « Iniţierea »).

Datorită influenţei asupra psihicului, multe persoane, în perioda de Lună Plină, se confruntă cu stări de agitaţie, frici, angoase, respectiv cu probleme în timpul somnului (când contactul cu subconştintul este mult mai intens). Bineînţeles că aceaste influenţe variază de la o persoană la alta şi depinde în foarte mare măsură de sănătatea mentală, echilibrul psihic, aspiraţiile principale, încrederea în sine, solaritatea armonioasă. Este important să evităm medicamentele cu efect de calmare, deoarece acestea vor fi foarte rapid absorbite în organism, iar probabilitatea de otrăvire, sau de manifestare a efectelor secundare negative este mult mai mare. Se recomandă în aceste situaţii să folosim plante medicinale cu efect de calmare, sub formă de macerat la rece sau ingerarea lor sublinguală (pulbere) – de exemplu salvie, gura lupului, tei, valeriană, sulfină.


Luna în descreştere

Perioada Lunii în descreştere este deosebit de favorabilă tuturor proceselor de purificare şi dezintoxicare; susţine toate tratamentele prin care se urmăreşte ameliorarea unori boli sau vindecarea acestora. Este o perioadă în care se recomandă tratarea afecţiunilor, atât acute, cât şi cronice (bolile ce se caracterizează prin creşteri de ţesuturi, cum ar fi: infecţiile, acumulările de toxine, depunerile de calculi), precum şi pentru alungarea durerilor prin scăderea intensităţii acestora, începerea dietelor, etc.

Puterea curativă a tratamentului este mai mare în perioada în care Luna tranzitează zodia corespondentă organului sau a părţii corporale asupra căreia se intervine.

Tratamentele şi curele de dezintoxicare trebuie să înceapă în ziua de după perioada nefastă de Lună Plină, pentru a beneficia de cele două săptămâni cât durează Luna în descreştere.

La mijlocul perioadei de descreştere, în ziua în care se formează Ultimul Pătrar, trebuie să fim foarte atenţi pentru a nu suprasolicita corpul fizic. Această cuadratură dintre Soare şi Lună amplifică procesele de purificare şi eliminare a toxinelor din organism, însă adeseori prin forme mai agresive, generând dureri sau chiar şocuri la nivel fizic. Din acest motiv se recomandă o atitudine responsabilă şi temperată pentru a fi în armonie cu capacitatea de eliminare a corpului nostru. Bunul simţ ne va învăţa de fiecare dată, trebuie doar să ne ascultăm vocea interioară.

Efectele Lunii în descreştere:
•      dezintoxicare, purificare, eliminare
•      uscare, condensare
•      sunt indicate intervenţiile chirurgicale deorece hemoragiile sunt diminuate în această fază
•      indemn spre actiune, utilizarea energiei
•      facilitează procesele de purificare prin postul alimentar
•      favorizează toate tratamentele prin care se urmăreşte ameliorarea unor boli sau vindecarea acestora.


SURSA: yogaesoteric,
octombrie 2006

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR (23 și 24)


Autor Adrian Dvir

(continuare)


(republicarea art. din15 feb.- 6 mart.2011)


CONFIRMAREA INFORMAŢILOR PRIMITE DE LA CENTRU


Spre seară, ca de obicei, am fost la Chaya pentru o şedinţă de tratament ocazie cu care am putut pune unele întrebări micilor Aliens, prin întermediul Chayei. Se mai aflau acolo Dr. X3, Gideon şi alţii. Spre sfârşitul tratamentului a venit şi spiritul dr.Michael.

Adrian : Îmi puteţi spune ce fel de cristale de siliciu erau cele aruncate de către nava spaţială ?

X3 : Sunt rezidii de siliciu rezultate după utilizarea lor de către navă. Nu prezintă niciun pericol pentru mediu. Navele spaţiale utilizează şi alt fel de surse de energie.

Gideon: Eu sunt doar medic, nu sunt expert în problema cristalelor şi nici în energetica navelor. Ştiu că după utilizare, unele materiale se dezintegrează într-o pudră de aur. Acestea sunt materiale speciale care există în Pleiade, în cariere, şi care nu se găsesc pe Pământ. Sunt derivate ale siliciului combinat cu alte elemente. Acolo ele iradiază asemănător razelor laser, în scopul creării unui efect care să împiedice nava spaţială să planeze. După epuizarea energiei pe care o conţine, materialul este aruncat. Am promis că atunci când mă voi întâlni cu David Roneon, vom invita un expert pentru acest subiect, care va putea da mai multe informaţii inclusiv despre tehnica de aterizare.

Dacă David va accepta să intre în stare de meditaţie, vom putea să-i oferim o cursă cu nava spaţială, pentru a vedea cu ochii lui ceea ce-l interesează.

Adrian: Am luat legătura cu Centrul de Comunicaţii şi am primit răspunsuri legate de utilizarea siliconului (siliciului). Poţi verifica dacă am luat legătura recent cu Centrul ?

Gideon: Îţi promit că după această şedinţă de tratament voi lua legătura cu Centrul.O jumătate de oră mai târziu, Gideon a plecat pentru a contacta Centrul. După câteva minute a revenit.

Gideon: Computerul a înregistrat ieşirea de informaţii şi mi-a comunicat că cineva a cerut informaţii despre cristalele de siliciu. Operatorul şi-a făcut datoria dar, deoarece nu te-a cunoscut, ţi-a dat informaţii superficiale. Înainte de asta a făcut şi o scanare a creierului tău, ca precauţiune.

Data viitoare, să te recomanzi Adrian 3, care este codul tău de identificare. În acest fel vei primi informaţii mai complete.

Adrian: Pot să înregistrez orice informaţie pe care o primesc ?

Gideon: Da, orice primeşti poţi înregistra. Cristalele noastre nu se află pe Pământ iar tehnologia energetică este atât de avansată încât, raportat la timpul vostru, v-ar trebui cam 1000 de ani ca să o atingeţi. Deci, nu avem motive de îngrijoarare când vă oferim aceste informaţii, dealtfel destul de generale.

Adrian : Unde este localizat acest Centru de Comunicaţii?

Gideon : Se află pe spaţiul larg al unei nave spaţiale din Calea Lactee.CONTACT VERBAL CU CENTRUL

Cîteva zile mai târziu mă aflam de câteva ore într-o sală de aşteptare.

Pentru a folosi cumva mai util timpul cât aşteptam, m-am hotărât să învestighez în continuare problema rezidiilor cristalelor de siliciu care topesc gheaţa. Neavând calculatorul cu mine, am creat în minte o legătură cu Centrul de Comunicaţii.

Entitatea Alien care era de serviciu, îmi explica răbdătoare (ceea ce ştiam şi eu) că cele trei stări ale apei sunt rezultatul interacţiunii dintre molecule. Există o balanţă influenţată de temperatură între forţele de atracţie intermoleculare şi mişcarea termică « browniană ». Înainte de a atinge punctul de îngheţ, mişcarea « browniană » scade iar atracţia intermoleculară, este suficient de puternică pentru ca balanţa între molecule să nu se modifice. Deasupra acestui punct de echilibru, forţa mişcării termice devine mai puternică şi, depăşind forţa de atracţie dintre molecule, gheaţa se topeşte. Conform celor afirmate de Alien, cristalele de siliciu venind în contact direct cu gheaţa, cedează o parte a energiei lor reziduale, acesteia, care, evident, se topeşte.

----------------------------------------------------------------------------

La o lună după acest contact telepatic, a fost aranjată o întâlnire între David Ronen, Chaya Levy şi Aliens. David a întrebat pe Aliens dacă acele cristale de siliciu au proprietăţi terapeutice (Anterior, el îmi spusese că mai multe persoane cărora el le dăduse cristale de siliciu aruncate de nave, se vindecaseră de unele afecţiuni). Prin Chaya, Aliens au declarat că, într-adevăr, aceste cristale, surse de energie reziduală, pot fi un remediu pentru unele boli precum dureri de stomac sau de urechi, dar că trebuie folosit un anumit procedeu. Tipul afecţiunilor enumerate de Aliens a corespuns cu ceea ce aflase David de la cei vindecaţi. Cu această ocazie Aliens au precizat că pe Pământ există multe tipuri de cristale, surse puternice de energie, care ar putea fi utilizate ca remedii în diferite boli.CONTACTUL SUBCONŞTIENTULUI CU CENTRUL DE COMUNICAŢII

Pe 27 mai 1997, eram la telefon cu Chaya, lângă ea aflându-se dr.X3.

Ea mi-a comunicat că medicii Aliens utilizau un procedeu de agitare a sângelui pacienţilor cu probleme renale, metodă prin care funcţionarea rinichilor se îmbunătăţea radical. Am presupus că prin agitarea sângelui se reface legătura slăbită dintre molecule. În unele cazuri, concentraţia chimicalelor din sângele unor persoane devine atât de mare încât poate determina o aglomerare a moleculelor sanguine, care precipită în unele zone. Cel mai frecvent, aceasta se întâmplă în amonte de intrarea sângelui în rinichi, acolo unde există un filtru natural prin care sângele trebuie să treacă. Din cauza aglomerării, canalul de sânge se obturează parţial, ceea ce face ca debitul de sânge prin rinichi să scadă. Am dorit să aflu dacă acest raţionament îmi aparţinea sau îmi fusese sugerat, motiv pentru care am vorbit cu Chaya.

Chaya: Am primit şi eu această explicaţie, dar n-am avut timp să-ţi comunic la telefon. Se pare că informaţia ţi s-a dat prin Centrul de Comunicaţii. (Când eram foarte concentrat pe o chestiune, nu mai realizam dacă o informaţie era primită telepatic sau era elaborată de intelectul meu).

X3 : Vă recomand să folosiţi comunicările telepatice ; cu cât le veţi utiliza mai mult, cu atât vă veţi creşte capacitatea de a vă înmulţi celulele speciale ale creierului. Aproximativ 15% din populatia Terrei este capabilă să comunice telepatic, majoritatea necunoscâdu-şi această abilitate.

Adrian : Cum comunici cu mine ?

X3 : Când sunt lângă tine, îţi pot trimite direct gândurile mele, prin telepatie.

Adrian : Este o abilitate naturală a ta de a putea lua legătura cu Centrul de Comunicări, fără ajutorul unui dispozitiv ?

X3 : Da. Eu pot realiza legături şi cu planeta mea natală, Sirius. Nu o fac deseori, dar o pot utiliza oricînd.

Adrian: Cât timp este necesar ca un semnal telepatic să ajungă pe Sirius? 

X3: Câteva secunde.

Adrian: Asta înseamnă mai repede decât viteza luminii.

X3 : Da, corect.

Adrian : Ce fel de unde sunt împlicate în comunicările telepatice ?

X3 : Creierul produce cu certitudine anumite unde. De ex., copiii produc unde alfa, beta, gama şi teta. Mai sunt şi altele. Mintea mea produce 8 sau 9 tipuri de unde. Cel mai dezvoltat creier de Alien produce 12 tipuri de unde.Un prieten m-a chemat să mă întrebe dacă Aliens pot trata scleroza multiplă. În timp ce discutam cu el la telefon, am încercat să iau legătura cu Centrul de Comunicaţii Alien, telepatic. În acelaşi timp, mi-am pus întrebarea "Poţi să vindeci scleroza multiplă ?" Imediat am primit răspunsul. Nu era un dialog, mai degrabă, un fel de consultaţie internă cu informaţii stocate, ca şi când încercam să-mi amintesc ceva. Mai târziu am vorbit cu Chaya despre acest moment. Informaţia pe care o primisem de la Centru era identică cu cea de la Chaya. L-am rugat pe X3 să verifice dacă la Centru există evidenţiată acea legătură cu mine.

X3 : Ei de fapt, te ajută. Contactul cu Centrul poate fi privit ca o prelungire a memoriei tale. Legătura cu Centrul face ca o persoană să fie mai înţeleaptă, căci toate informaţiile suplimentare i se pun la dispoziţie.

Adrian : Când contactez Centrul, eu iau totdeauna legătura cu un Alien, sau direct cu computerul ?

X3. : Există permanent un Alien care-ţi va răspunde. El este ajutat de un calculator din care se extrag informaţiile pe care le doreşti. La Centru, un canal de comunicare poate fi alocat exclusiv pentru tine.AGITAREA SÂNGELUI PENTRU A PREVENI CHEAGURILE

Am alocat mult timp şi multă preocupare înţelegerii tehnicii de agitare a sângelui, pentru a găsi căi în scopul ajutorării persoanelor care au disfuncţionalităţi ale rinichilor.

Adrian : Ar putea agitarea şi amestecarea sângelui să faciliteze buna funcţionare a acestui organ, renunţându-se la dializa periodică ?

Gideon : Ar putea reduce timpul de dializă la jumătate.

Adrian : Mai explică-mi, te rog, procedeul agitării sângelui, aşa cum îl faceţi voi.

Gideon : In circuitul sanguin este introdus şi lăsat acolo un dispozitiv minuscul care este prevăzut cu o elice ce se roteşte.

Adrian : Cu ce viteză se învârteşte elicea ?

Gideon : Are o viteză comparabilă cu cea a sfredelului unui aparat dentar. Cea mai eficientă elice este cea care are o viteză mai mare de rotaţie. Dispozitivul este introdus în corp, tehnica cuprinzând şi o rază laser, care-l însoţeşte, pentru separare. Dacă agitarea s-ar produce în afara corpului, în canale, de exemplu, laserul nu ar mai fi necesar.

Adrian : Această elice nu distruge globulele sau alte elemente din sânge ?

Gideon : Nu. Elicea este fabricată ditr-un material moale, similar celui utilizat la lentilele decontact.

Adrian: Presupun că procedeul acesta este indicat şi pentru prevenirea cheagurilor de sânge !?

Gideon : Agitarea sângelui este un procedeu excelent şi este recomandat să se repete la anumite perioade de timp. Formarea cheagurilor de sânge este o consecinţă a unor maladii. Tehnica este utilă în multe cazuri, cu precădere pentru cei cu afecţiuni ale rinichilor.CENTRUL TELEPATIC CA UN CENTRU NERVOS

Contactul următor cu Centrul l-am realizat pe 25 iunie 1997.  

Adrian: Doresc să înţeleg mai bine rolul Centrului Telepatic şi cum lucrează el. Permanenta ascultare şi monitorizare a mea de către Centru, îmi aminteşte de cartea lui George Orwell ”1084”, unde se face o permanentă supraveghere din partea unei puteri dintr-un Nivel Înalt. Aveţi şi dv.un astfel de sentiment ?

Centru : Întrebarea este adresată Centrului ?

Adrian : Da, îmi împărtăşesc gândurile către dv. Centrul îi ascultă pe toţi Alienii ?

Centrul : Nu pe toţi. Am putea-o face dar nu ne serveşte la nimic.Centrul este un instrument de lucru şi de comunicare foarte important. Este ca un centru nervos. Pot spune că Centrul este un super-creier conectat la minţile tuturor entităţilor Aliens, care lucrează cu noi ca o echipă. Minţile lor sunt conectate telepatic unele cu altele şi toate, cu Centrul. Deasemenea, Centrul este un mecanism care îl imită pe cel din capul fiecărei fiinţe Aliens şi este ca un subconştient colectiv.

Adrian : Preluaţi informaţii de la toţi cei conectaţi la Centru ?

Centrul : Da. Reţeaua este conectată la baza de date şi la nava spaţială. Este o reţea imensă cu multe sucursale.

Adrian : De ce este folosită comunicarea telepatică mai degrabă decât vorbirea directă ?

Centrul : Comunicarea telepatică la distanţă este cu mult mai rapidă  şi mai eficace. Este, deasemenea, mai naturală, ca practică pentru noi. Subconştientul minţii caută un răspuns la o problemă fără a implica mintea conştientă, ceea ce este marele avantaj al modului de comunicare telepatic.

Fiinţele umane au şi ele un asemenea grup de comunicare telepatică. Atunci când oamenii lucrează împreună  la un proiect, îşi trec informaţia de la un subconştient la altul. Noi, Aliens, am preferat în mare măsură acest mecanism pentru a ne permite să intrăm în combinaţii computerizate la bazele de date şi ca un mijloc avansat de comunicare. Este un proces natural care a fost perfecţionat de către noi.

Reţeaua este împărţită pe departamente. Fiecare echipă , în cazul nostru, echipa de cercetare a navei spaţiale, este legată de Centrul de Informaţii. Ceea ce numiţi dv.Centru, este un departament particular depinzând de Organizaţie şi de obilectivele ei.

Adrian : Vreţi să spuneţi că fiecare echipă de medici Aliens şi de oameni care este conectată la dv.este conectată şi la un departament medical ?

Centrul: Da. Pe moment, dv. personal, sunteţi conectat la departamentul medical. Noi suntem conectaţi cu alte departamente, şi tot aşa, la infinit.Adrian : Personalul lucrează la Centru în schimburi ?

Centrul : Da, se lucrează continuu, 24 de ore zilnic. Centrul este totdeauna în activitate, nefiind niciodată închis.

Adrian : Ce cunoştinţe sau cursuri sunt necesare pentru a deveni operator la Centru?

Centrul : Depinde de natura centrului. Spre ex., acesta este unul pentru cercetări medicale, ceea ce înseamnă că operatorii trebuie să aibă cunoştinţele necesare din domeniu, chiar dacă nu sunt medici. Asta ne face apţi să vă putem ghida în convorbirile pe care le purtaţi cu pacienţii prin telefon

Adrian: Eu numai de curând am început să lucrez cu Centrul. Cum se raportează Aliens faţă la acest lucru?

Centrul: Pentru ei este ceva la fel de banal ca şi telefonul. Se învaţă încă din copilărie, chiar dacă pe parcursul vieţii îl folosesc mai rar sau frecvent.

Adrian: Nu este plictisitor să lucrezi la Centru?

Centrul: Nu. Este munca noastră şi suntem mândri de ea. Dv. ar trebui să aveţi un nivel mai înalt de cunoştinţe pentru a putea lucra la Centru. Condiţia pentru a fi acceptat ca operator este să ai suficiente cunoştinţa generale în mai multe domenii şi un înalt grad de inteligenţă. Nu poate fi admis orcine. În plus, operatorul trebuie să fie foarte bine educat.

Adrian: Neîndeplinirea unuia dintre aceste criterii ar afecta Centrul Nervos al navei spaţiale?

Centrul: Cu toată deferenţa, da. Fiecare lucru este înregistrat prin Centru şi stocat în banca de memorie. 

Adrian: Şi această conversaţie este înregistrată?

Centrul: Da, totul.

Adrian: Centrul poate oferi şi programe de divertisment?

Centrul: Nu în mod oficial, deoarece pentru aceasta există reţele specializate numite reţale de relaxare.

Adrian: Am înţeles. Mai există ceva ce ar trebui să-mi explicaţi despre Centru, care să fie cuprins în cartea pe care o scriu?

Centrul: Da. Centrul este un instrument deosebit de puternic, un fel de minte supremă. El aduce o inestimabilă contribuţie le succesul misiunilor. Buna comunicare între membrii echipelor şi liberul acces la informaţii au o mare importanţă pentru realizarea oricărui proiect.

Adrian: Entităţile Aliens de ştiinţă şi cercetătorii raportează Centrului rezultatele cercetărilor lor?

Centrul: Da., deoarece aceste comunicări îi ajută pe alţii. Accesul la aceste înregistrări este liber celor din domeniu.

Adrian: Entitatea Spirituală Albert Einstei este conectată la Centru?

Centrul: El este conectat la un centru diferit de acesta, care este alocat grupului complex de cercetare a Pământului. Ai dori să iei legătura cu Einstein?

Adrian: Nu, nu pentru moment. Încerc doar să înţeleg. Contactul meu cu Centrul provoacă vreo disfuncţionalitate?

Centrul: Nu. Ne face plăcere să vă răspundem. Face parte din activitatea noastră şi acum nu suntem ocupaţi cu altceva. Am primit indicaţia de a vă răspunde la oricare întrebare pertinentă.

Adrian: Pentru mine, comunicarea aceasta telepatică este mai dificilă deoarece nu sunt mereu convins de veridicitatea legăturii, uneori suspectându-mă că sunt doar plăsmuiri ale minţii mele. Asta mă determină ca să cer confirmare de la alte surse din echipa de Aliens.

Centrul: Înţelegem prin ce treceţi. După ce acest mod de comunicare va deveni o rutină, suspiciunile care vă bântuie vor dispărea.Adrian: De mai multă vreme echipa medicală Aliens mi-a recomandat să iau legătura cu Centrul, dar ceva m-a reţinut.

Centrul: De ce ?

 Adrian: Pentru că mi se păre neverosimil.

Centrul: Încercaţi-ne!

Adrian: De ex. când l-am întâlnit pe David Ronen şi mi-a arătat cristalele de siliciu aruncate de nave spaţiale. Dr. X3 l-a identificat ca fiind un deşeu, rezultat după utilizarea ca element energetic pe nave. Atunci am fost sfătuit ca pentru detalii să iau legătura cu Centrul, dar n-am facut-o.

Centrul: Întrebaţi-ne şi vă vom răspunde.

Adrian: Ce este acest material?

Centrul: Este un material descărcat de energie care a fost utilizat pe navele spaţiale. Energia extrasă a fost utilizată pentru diverse nevoi pe navă.

Adrian: Din ce este compus?

Centrul: Din diverşi compuşi ai nitrogenului, oxigenului şi carbonului.

Adrian: De ce este numit material topit?

Centrul:Pentru că aşa este; este topit.

Adrian: Ce înseamnă asta?

Centrul: Materialul este supus unui proces de fuziune prin care cedează întreaga sa energie.

Adrian: Topire atomică?

Centrul. Da, aşa ceva. Acest deşeu rezultă în urma unui proces de fuziune atomică.

Adrian; Deci, fiecare navă spaţială deţine un reactor de fuziune atomică?

Centrul: Se poate spune şi aşa. Dar nu un reactor de tipul celor cunoscute pe Pământ. Este mult mai mic, mai eficient şi mult mai avansat tehnologic şi foarte sigur în funcţionare.

Adrian: Se poate spune că acesta este deşeul unui material combustibil?

Centrul: Da, combustibil atomic.

Adrian: Este un material periculos?

Centrul: Nu. Nu emite radiaţii periculoase. Ceea ce mai conţine este neglijabil şi absolut nepericulos.

Adrian: Cum arată combustibilul? Centrul: Este o mixtură de componente care se prezintă ca un lichid metalic care a suferit fuziunea, ralizându-se o foarte mare cantitate de energie. Prin încălzire se transformă într-o substanţă gazoasă asemănătoare cu ceea ce dv. numiţi plasmă. Printr-un proces tehnologic sigur, are loc o reacţie de fuziune atomică. Nu se produce o puternică încălzire, mai degrabă se obţine o înaltă vibraţie.

Adrian: Imi puteţi explica sistemul de aprindere? Cum reuşiţi să învingeţi forţa de gravitaţie?

Centrul: Procesul este unul foarte complicat pe care nu sunt în măsură să vi-l explic suficient din cauza nivelului nostru de cunoaşterea forţelor naturii, pentru care nu am putea găsi un limbaj comun.Când veţi ajunge să cunoaşteţi legile de bază ale naturii, veţi înţelege că forţa gravitaţională poate fi uşor controlată. Forţa gravitaţională şi cea de mişcare sunt, ambele, forme de energie. Preschimbând energia eliberată în procesul de fuziune  se reduce forţa de gravitaţie şi energia cinetică, ceea ce are ca efect controlul vitezei şi direcţiei de deplasare a navei spaţiale. Factorul de bază este manipularea energiei.

Adrian: Gravitaţia acţionează asupra dv. in acelaşi mod ca şi asupra noastră?

Centrul: În sistemul nostru, vrei să spui?

Adrian: Da.

Centrul: Da, acţionează asupra noastră.

Adrian: Şi atunci, cum o reduceţi?

Centrul: Nu o reducem. Noi activăm o forţă opusă care controlează influenţa gravitaţiei pe navă. Gravitaţia este o forţă, o energie care acţionează între două mase. Creăm o forţă opusă ei.

Adrian: Şi această forţă antigravitaţională cum o produceţi?

Centrul: Nu vă pot explica. Explicaţia ar necesita un înalt grad de cunoaştere a fizicii noastre.

Adrian: Cu toate acestea,vă rog să încercaţi.

Centrul: Este dificil, nu aveţi cunoaşterea teoretică necesară.

Adrian: Învăţaţi-mă!

Centrul: Acesta nu este rolul Centrului. Vă trebuie un profesor de fizică competent.

Adrian: Voi găsi timpul necesar pentru a solicita instruire din partea unui profesor de fizică Alien. E bine aşa?

Centrul: Da, Adrian, îţi promitem. Aceasta este tot?

Adrian: Da. În ce vă priveşte, este totul în regulă?

Centrul: Excelent! Ţineţi legătura cu noi.

Adrian. Vă salut şi vă mulţumesc!


Pentru conformitate,
(C.M.)