Totalul afișărilor de pagină

marți, 18 iunie 2013

CATEGORII DE ÎNGERI (3)(ultima parte)

Îngerii maturităţii
Idee- forţă: Îmi asum pe deplin responsabilitatea existenţei mele şi devin din ce în ce mai puternic.
 Simbolism: aceşti îngeri poartă în mâini lampa cunoaşterii şi o trompetă, căci sunt vestitorii stărilor elevate. Ei sunt
reprezentaţi având o figură matură, prin contrast cu alţi îngeri. 
Funcţia angelică: îngerii maturităţii veghează asupra creşterii noastre interioare.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Îngerii maturităţii ne ajută să înţelegem procesul maturizării, să ne asumăm responsabilităţile inerente şi să avem curajul faptelor bune pe care ni le-am dorit întotdeauna.
Aceşti îngeri ne ajută să ne apropiem de oameni cu dreaptă judecată, care ştiu să- şi asume responsabilităţi şi să ia hotărâri corecte, chiar dacă, la prima vedere, par riscante. Atunci când ne lăsăm inspiraţi de aceşti mesageri divini, avem şansa de a trăi în înţelepciune, până la adânci bătrâneţi.
Ei ne inspiră să luăm hotărâri chibzuite şi inteligente, atât pentru binele nostru, cât şi pentru binele celor care cresc sub îndrumarea noastră.
Îngerii maturităţii ne ghidează pentru a „o scoate la capăt” în marea misiune pe care o avem, aceea de a afla cine suntem cu adevărat şi care este modalitatea de a ne trăi viaţa în acord cu voinţa divină.
Îi rugăm pe îngerii maturităţii să ne binecuvânteze şi să ne îndrume pentru a atinge înţelepciunea. Să ne înveţe să folosim cu luciditate forţa vitală, să ne îndrepte paşii spre fericire şi iubire. De aceea, îi implorăm: toate hotărârile noastre să le putem lua cu inima, nu din mândrie. Îi rugăm să ne ajute în luarea deciziilor atunci când avem în grijă copii sau tineri care nu- şi pot asuma singuri diferitele responsabilităţi, să găsim pacea şi înţelepciunea care apar o dată cu maturitatea.
Meditaţia asupra îngerilor maturităţii ne conferă îndrăzneală, curaj, înţelepciune, discernământ şi dezvoltarea capacităţii de a fi mereu plini de forţă.

Îngerii miracolului iubirii
Idee-forţă: "Miracolul iubirii mă face să fiu cu adevărat viu."
Simbolism : aceşti îngeri sunt reprezentaţi între păsările care simbolizează miracolul iubirii. Roţile înaripate simbolizează Corul angelic al Tronurilor. Ochiul de deasupra simbolizează Cerul Paradisului. Inima din partea de jos,
împreună cu braţele deschise simbolizează năzuinţa tuturor oamenilor către dragostea adevărată. 
Funcţia angelică : să aducă în viaţa noastră miracolul iubirii.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : ne pot ajuta să ne deschidem lăuntric pentru a primi iubirea pe care ne-o dorim, ne învaţă să apreciem şi să ne bucurăm de iubirea care există în viaţa noastră şi să devenim conştienţi de miracolul iubirii, a cărei sursă unică este Dumnezeu Tatăl.
Îngerii Minunii Iubirii ne oferă fiecăruia dintre noi posibilitatea de a cunoaşte iubirea lui Dumnezeu într-o manieră profundă, plină de semnificaţii şi intimă. Pentru cineva acesta poate fi simţită prin intermediul iubirii părinteşti, pentru altcineva prin intermediul fraternităţii care există într-o comunitate spirituală, pentru alţii ea poate fi resimţită în relaţiile de cuplu armonioase. Fiecăruia dintre noi este dăruit acest miracol potenţial al iubirii, şi deoarece fiecare fiinţă umană este în felul ei unică, fiecăreia îi este oferită iubirea lui Dumnezeu într-o manieră unică, cea care este perfect potrivită pentru fiecare.
Aceasta este o infinită Graţie ce se manifestă în special în relaţiile interumane, în armonia vieţii cotidiene, în aspiraţia către Divinitate, şi ne rugăm îngerilor minunii iubirii să o coboare şi asupra noastră. Trebuie, de aceea, să fim mereu atenţi şi detaşaţi de toate elementele şi forţele negative, astfel încât să fim elevat receptivi şi pregătiţi să primim dragostea în viaţa noastră. Cu cât puritatea noastră este mai mare, cu atât mai mult vom conştientiza puterea de a iubi, îndepărtându-ne de forţele negative şi descoperind o comoară unică, divină.
Iubirea este o experienţă atât de înălţătoare, încât putem doar să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest minunat dar. Atunci când ne păstrăm puritatea, când acţionăm transfigurator asupra propriei fiinţe, când avem puterea de a răspunde de faptele noastre şi de a rămâne orientaţi pozitiv, atunci suntem deschişi pentru cea mai minunată experienţă pe care spiritul uman o poate avea, aceea a iubirii infinite de Dumnezeu.
Singurul lucru care ni se cere este să fim pregătiţi, adică să ne purificăm inimile şi să ne deschidem sufletul pentru a putea primi graţia iubirii. Iată de ce ne rugăm îngerilor minunii iubirii să ne călăuzească spre acest scop. În clipa în care vom simţi în inima noastră dragostea, o vom regăsi şi în tot ceea ce ne înconjoară. Iubirea lui Dumnezeu nu cunoaşte limite sau încorsetări. Ea pătrunde în fiecare substanţă, în fiecare element al creaţiei, fiind energia cea mai rapidă care ne conduce către El.

Îngerii păcii
 Idee-forţă: „Îmi deschid pe deplin sufletul către Dumnezeu şi mă odihnesc în pacea iubirii divine.”
Simbolism: porumbeii zburând simbolizează atât eliberarea de temerile noastre cât şi efectele benefice ale stării de pace interioară, calmul şi mulţumirea de sine. 
Funcţia angelică: De a ne ghida sufletele către serenitatea şi armonia divină.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Aceşti îngeri ne ajută să găsim întotdeauna soluţiile cele mai potrivite la conflictele şi tensiunile cu care ne confruntăm şi să trăim împăcaţi cu noi înşine.
Aceşti îngeri ne oferă şansa de a ne manifesta liber, îndeplinindu-ne astfel dorinţele, şi ne inspiră să avem atitudinile cele mai elevate. Ei ne ajută, de asemenea, să ne integrăm armonios în ciclurile vieţii şi să ne respectăm firesc legile universului. Ne susţin să ne înlăturăm rapid temerile şi să credem în forţa  Binelui Divin. Conflictele noastre interioare sunt sursa a nenumărate suferinţe, eşecuri şi pierderi. Îngerii Păcii ne conferă maturitatea necesară pentru a depăşi cu succes toate aceste tensiuni, pentru a atinge o stare de seninătate şi echilibru lăuntric. În acest fel evenimentele vieţii noastre vor căpăta noi şi profunde semnificaţii.
Îi rugăm pe Îngerii Păcii să aducă pacea pe planeta noastră, în familia noastră şi, mai presus de toate, în inima noastră. Vom dobândi în acest fel certitudinea că reprezentăm o semnificativă parte a Creaţiei şi că rolul pe care îl avem de îndeplinit reprezintă o adevărată misiune spirituală, care ne va accelera evoluţia.
Îi rugăm pe îngerii Păcii să ne aducă pacea în suflet, în inimă şi în spirit. Când dobândim starea de detaşare şi calm interior, conflictele exterioare nu mai pot avea nici o influenţă asupra noastră. Îngerii Păcii ne ghidează către situaţiile cele mai favorabile şi către oamenii echilibraţi şi armonioşi. Ne oferă darurile lor şi ne îmbrăţişează mereu cu iubire.

Îngerii purităţii
Idee forţă: Simt puritatea şi pacea în profunzimea fiinţei mele, căci puritatea este o modalitate rapidă de a ajunge la Dumnezeu!
Funcţia angelică: Îngerii purităţii permit sufletelor noastre să devină la fel de curate şi de limpezi ca şi cerurile. Ne ajută să trăim în limpezime, puritate, claritate, să găsim soluţii la conflicte, să găsim fericirea ultimă chiar în interiorul nostru. Îngerii purităţii ne sprijină pe parcusul luptelor sau
conflictelor noastre zilnice, atât cele exterioare cât şi cele interioare. 
Darurile spirituale pe care le oferă: Asigură calmul dat de claritatea şi puritatea interioară şi ne impulsionează, oferindu-ne viziunea a ceea ce am putea fi dacă am îndrăzni să trăim cu totul, din interior. Ne încurajează întotdeauna, eliberându-ne de conflicte şi de lupte. Fac aceasta modificându-ne atitudinile şi transformându-ne modul în care privim situaţiile sau persoanele. Darul purităţii şi clarităţii interioare presupune să renunţi la lupta încrâncenată şi să îţi abandonezi egoul pentru a trăi în acord cu Sinele Suprem. 
Îi rugăm pe Îngerii purităţii să ne ajute să dobândim acest nivel spiritual, fiind conştienţi că suntem una cu sursa universului. Când ne acceptăm unitatea cu Sursa, reuşim să trecem prin crize, transformări şi pierderi, rămânând curaţi şi puri. Această capacitate vine odată cu acea atitudine spirituală care recunoaşte că totul este aşa cum trebuie să fie, că noi suntem în locul potrivit şi facem lucrul potrivit. Aceasta presupune să renunţăm la acele atitudini care sunt obstacole în calea fericirii, să dăm drumul durerii emoţionale, să nu mai credem că viaţa trebuie să fie chinuitoare.  
Rugându-ne Îngerilor Purităţii, deschidem canalul prin care cea mai profundă manifestare a Iubirii lui Dumnezeu ne poate pătrunde vieţile. Ei ne permit să trăim în acest centru profund şi bogat, nezdruncinaţi de agitaţia din jurul nostru. Putem de asemenea să cerem să fim ghidaţi pentru a înţelege că merităm să trăim în claritate şi puritate interioară, astfel încât scopul nostru să poată fi atins cu uşurinţă.

Îngerii sănătăţii
 Idee- forţă: "Îngerii sănătăţii mă ajută să fiu sănătos şi împăcat cu mine însumi."
Simbolism:
aceşti îngeri, ţin în mâinile lor un coş plin cu fructe, simbol al sănătăţii, veghind asupra sănătăţii noastre.

Funcţia angelică: au grijă de sănătatea noastră. 
Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne ocrotesc sănătatea, ne feresc de boli, ne ajută să ne amplificăm energia vitală, astfel încât să facem faţă cu succes cerinţelor vieţii.
Îngerii sănătăţii trezesc în noi energiile necesare acţiunilor pe care dorim să le întreprindem şi ne inspiră să le folosim cât mai bine. Ei au grijă să nu ne epuizăm şi să nu ne îmbolnăvim.
Ei asigură nu  numai sănătatea fizică, ci şi pe cea emoţională şi spirituală. Adevărata sănătate se dobândeşte prin echilibrul dintre toate planurile fiinţei noastre, atât cel fizic, cât şi cele subtile, energetice. Îngerii sănătăţii ne ajută să ajungem la această armonie.
Când cineva este bolnav, ei veghează şi binecuvântează remediile necesare pentru vindecare. Ei ne inspiră să ne asumăm numai acele responsabilităţi pe care le putem îndeplini.
Să îi rugăm pe aceşti îngeri să ne dăruiască sănătate şi să ne ajute să atingem şi să menţinem echilibrul dintre structurile noastre fizice, psihice, mentale şi spirituale.(pentru conf. C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu