Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 23 ianuarie 2013

Voi sunteți propriul vostru sculptor.Mesaj de la Melchizedek


(nota blogger: filozofie spirituală)


(13 ian.2013; channeler Julie Miller)


Este minunat să vedem că multe dintre sufletele dragi care merg acum printre voi au atins un mai mare nivel de conștiință, ca urmare a creșterii gradului de conștientizare. Are loc o influență benefică asupra evoluției lor, ceea ce va face ca tot mai mulți dintre aceștia să înceapă a percepe mesajele telepatice care vi se trimit de către diferite entități, aflate în planuri superioare. Altfel spus, cei care vor primi har, abilități și grații, vor putea înțelege că au avansat spre o conștiință tot mai înaltă.

Acesta este un fapt firesc și poate fi comparat cu legătura tot mai strânsă care se crează înte mamă și copilul ei.  Deasemenea, veți observa că nivelul de empatie între oameni, între oameni și animalele iubite, va crește treptat, ca un rezultat firesc al acordării care are loc între energiile acestora.

Veți deveni capabili ca pur și simplu să ”simțiți” vibrațiile altor ființe cu care relaționați. Aceasta va clarifica tot mai bine care ființe pot fi aproape de voi și cele de care aveți impulsul de a vă îndepărta. Asemenea tip de percepție se realizează automat, ”în tăcere”, ca să spunem așa, nefiind nevoie de explicații, de pledoarie pro sau contra, deci de exprimare prin cuvinte. Pur și simplu veți ”ști”. Această stare se naște din pura iubire necondiționată, din compasiune pentru acea persoană. Asemenea ”clarificări” bazate pe empatie, vor ajuta mult stabilirii unor relații de încredere durabile și, evident, la consolidarea stării de pace, de prietenie și de colaborare.

Din ce în ce mai multe sunt situațiile în care consatați că animale din specii diferite, uneori chiar între pradă și prădător, se stabilesc relații de atașament, de prietenie și de toleranță. În acest sens, animalele v-au cam luat-o înainte!

Desigur, sunt și multe cazuri în care un animal luat sau crescut pentru a fi sacrificat devine animal de companie, cu drept de viață nelimitat. Asemenea tip de relație putea fi întâlnit și în trecut, dar în ultimii ani, cazurile sunt tot mai dese. Să fie o întâmplare? Nicidecum. Energiile înalte care vi s-au trimis și care au fost asimilate de majoritatea celor treziți și deschiși către evoluția personală, au accentuat această latură absolut umană.

Creșterea conștiinței, a nivelului de vibrație, apropie tot mai mult ființele de planurile divine, de SURSĂ. A percepe modalitatea în care Spiritul Înalt se apropie de fiecare, reprezintă un deziderat care prinde din ce în ce contur. După un timp, veți începe nu numai să-i sesizați prezența dar chiar să intre în câmpul vostru vizual. Ce cadou mai frumos v-ați putea face decât să constatați prezența Lui în realitatatea voastră?!  Pentru descrierea apropierii Lui, a stărilor pe care le veți avea în asemenea sacre situații, veți avea nevoie să scrieți tomuri întregi de operă umană. Când Creatorul vi se va adresa, veți ști indubitabil că numai de la El poate veni.  Va fi imposibil să faceți confuzii, imposibil să mai fie nevoie să vă întrebați cine vi se adresează! Asemenea stare, asemenea certitudine nu poate fi descrisă în cuvintele voastre sărace în conținut.

Cuvintele Lui vor fi clare și concise, în urma rostirii lor nu va mai fi nevoie de nicio întrebare, de nicio clarificare, de niciun răspuns. Cuvintele Lui puține, poate, vor cuprinde totul, tot ceea ce ați vrut să știți, tot ceea ce ați vrut să aflați. Vor fi exhaustive.

Atunci când o ființă spirituală divină alege să transmită un mesaj prin tine, cel mai adesea ceea ce vei simți va fi un val de energie de înaltă frecvență care aduce un fel de căldură, o emoție și o stare de bine, imposibil de confundat. Vei simți că inima ta se deschide și cheamă acel spirit înalt care ți se adresează.

Fiecare dintre voi va fi capabil să primească asemenea impulsuri subtile, asemenea mesaje, dirijate de la cea mai pura Sursă a întregii creații. Gradul de înțelegere a mesajelor divine este totdeauna limitat de puterea de cuprindere a fiecărui suflet care primește acel mesaj. Nu veți putea descifra în totalitate acel mesaj decât atât cât îți va permite nivelul vostru de conștiință, de cunoaștere și de rafinare.


De asemenea, veți afla cum se simte o altă persoană sau veți recunoaște ceea ce este de făcut în orice situație, fără ca cineva să vă expună acea situație. Dragilor, Creatorul nostru iubitor nu trimite răspunsurile Sale printr-o singură modalitate, ci prin mai multe. Capacitatea fiecăruia dintre voi, de a recepționa mesajele divine, este maximă atunci când mintea voastră este liniștită, neîncărcată de gânduri conturbatoare. Cuvântul Domnului poate fi ascultat numai în liniște!

vorbim despre câmpul unificat de origine divină, al Creatorului nostru iubitor. El înseamnă acea zonă energetică unde vibrează dragostea și inteligența, proiecții ale Creatorului spre propria-I creație. El oferă oricărei ființe posibilități nenumărate de manifestare.

Câmpul unificat trebuie înțeles ca fiind infinit și compus din fericirea în cea mai pură formă a ei și care, atunci când este descoperit, devine înțelepciune.

Câmpul unificat este multi-stratificat și întotdeauna multidimensional, contactul cu el putând fi realizat în funcție de nivelul de conștientizare al persoanei, al dezvoltării și creșterii sale spirituale. Aspectul cel mai înalt care poate fi atins este o consecință a devotamentului pentru Creator, a dăruirii care conduce la forma cea mai înaltă de devoțiune, Unicitatea.

Dacă vă veți trăi viața în deplină cinste, fără stări de amărăciune, văzând în tot ceea ce există, în toate aspectele creației, doar frumusețe și bucurie, veți fi capabili să atingeți limitele esenței cunoașterii. Sursa iubirii creatoare poate atinge toate aspectele vieții voastre, îmbogățind și înfrumusețând posibilitățile de manifestare a geniului vostru creator. La acel nivel, inima voastră se va afla pe deplin în centrul ființei voastre și al sufletului vostru infinit.

Voi sunteți artistul care crează frumuseți și așează pe pânza vieții picturi de o frumusețe fără seamăn. Adevărata frumusețe nu se află în hainele ”de firmă” pe care le purtați, în unghiile estetic aranjate, în părul frumos coafat, în mașina estravagantă care vă așteaptă la scară sau în banii din seifuri cu care puteți cumpăra aproape totul. Aproape, căci fericirea, înțelepciunea, divinitatea nu se pot cumpăra. De multe ori, de prea multe ori, voi ați înlocuit originalul cu surogatul. De multe ori, ”sclipirea” frumuseților în care ați crezut a fost o simplă și înșelătoare poleială.

Un adevăr este...adevărat atunci când are valabilitate universală.

Într-adevăr, dragilor, IUBIREA este întotdeauna instrumentul esențial, capabil de a ajunge la niveluri înalte de cunoaștere și înțelegere divină.

Uneori, creațiile izvorâte din directive divine, se materializează în capodopere muzicale, literare, pictură, gândire creativă, arhitectură, opere de binefacere, grija pentru apărarea și conservarea vieții animalelor sau diversității în natură etc.

Dar nu toate creațiile sunt venite prin directive divine.

Multe sunt consecințe ale inspirației umane, rezultate din acumulări și strădanii omenești și ele pot veni doar din permisiunea Divină de aplicăre a principiilor dumnezeiești valabile în acel univers.

Aici poate interveni, uneori, și genul uman creator, născut din gânduri înălțătoare, proiecții ale bunelor intenții. 

Asemenea abilități pot fi cultivate prin grija formativă a genialității umane. Oamenii își pot face cadouri, chiar foarte importante, și prin gândire direcționată, către o anumită persoană. Practica aceasta este veche de când lumea dar rareori evidențiată, din cauza distanței în timp între gând și materializare și din cauza negeneralizării acestui concept spiritual, în planul dualității.

Când lucrați din inima și gândiți cu iubire și dragoste către cineva, indiferent unde s-ar afla acesta, intenția voastră are toate șansele să apară în realitatea destinatarului, chiar dacă nici el nici tu, inițiatorul, nu veți face vreodată vreo legătură de cauzalitate. 
Orice cadou, primit direct sau indirect, nu trebuie niciodată utilizat abuziv. Aceasta deoarece Legia Cauzei și Efectului nu va înceta să lucreze asupra oricărei realizări. Dacă utilizarea acelui cadou, primit din dragostea celui care l-a trimis, va fi de natură a contraveni intențiilor cu care a fost materializat, forma subtilă va începe să se degradeze și obiectul își va încheia mai devreme uitilitatea pentru care a fost creat.

În ceea ce privește calitatea și proveniența gândurilor, trebuie să atragem atenția că pot exista gânduri induse, gânduri primite din cine știe ce surse. Aceste gânduri, în majoritatea cazurilor, sunt trimise cu un anumit scop, nu totdeauna onorabil.

Dacă cel care le-a recepționat crede, din necunoaștere, că-i aparțin, și le trimite, cu cele mai bune intenții către o terță persoană, se poate întâmpla ca la destinație, aceste gânduri, dacă au fost acceptate, să producă anumite daune.

Orice mesaj înglobat într-un gând, poartă în el anumite caracteristici ale expeditorului. Dacă conținutul mesajului nu se suprapune exact cu gândul, deci cu gândul din spatele gândului, inadvertența va produce distorsionări care pot scădea frecvența de vibrație a primitorului. Asta pentru că gândul trimis nu are o natură pură și acesta va polua câmpul energetic al primitorului.

Pe de altă parte, dacă energia gândului ajuns la destinație, nu penetrează, nu este acceptată, adică dacă este reflectată, ea se va întoarce pe singura cale pe care o cunoaște, cale care are la capăt mintea celui care a expediat gândul. Concluzia este previzibilă: ravagiile care ar fi urmat să le suporte destinatarul vor afecta inițiatorul, cu energia amplificată a câmpului energetic global cu aceeași natură și caracteristici.  

Cei care au darul telepatiei trebuie să se folosească de ea cu discernământ, cu multă responsabilitate. Utilizarea acestei calități în scopuri nedumnezeiești, poate aduce daune celor vizați dar și utilizatorilor, în modalitatea descrisă mai sus. Atunci când telepatia este utilizată în numele binelui comun, ambii factori (emițătorul și receptorul) au de câștigat, prin ridicarea frecvenței de vibrație.

Orice persoană care și-a descoperit această calitate trebuie să respecte Legea Cauzei și Efectului, dacă vrea să evolueze spiritual.
Când deveniți una cu voința Creatorului, conștiința voastră înțelege bine importanța și scopul darurilor pe care le primiți. Orice utilizare înafara dorinței inimii, dar în conformitate cu ambițiile ego-ului uman, are, matematic, o finalitate care coboară, nu urcă conștiința, pe calea evoluției.

Nu vă lăsați amăgiți de promisiunile înșelătoare ale ego-ului uman căci acesta este o marfă perisabilă, plină de tot felul de frici și de ambiții. Ego-ul cunoaște că prin moartea corpului fizic, își încetează existența și el. Aceasta îl determină să fie părtinitor,...egoist (ca să folosim un joc de cuvinte) și, în marea majoritate a cazurilor, laș.

De fiecare dată când trebuie să luați o decizie, să faceți o alegere, obișnuiți-vă să vă interiorizați rapid și să vă consultați inima.

Decizia trebuie s-o luați numai și numai cu acordul ei. Dar, fiți atenți să nu vă înșelați crezînd că ceea ce vă dictează rațiunea este tot una cu ceea ce vă spune inima. Ar fi bine să fie așa, dar, în general, mai ales la cei mai puțin evoluați spiritual, coincidența este aproape întâmplătoare.

Este mai bine să creați o stare de frustrare minții decât să nu vă ascultați inima. Nu este posibil ca neconcordanța de apreciere pe care o fac inima și mintea, să apară dintr-o eroare a inimii. De ce? Pentru că mintea este executantul ego-ului uman în timp ce inima își servește sufletul și spiritul.

Toate acestea se obțin și se exersează prin tehnicile de meditație, de interiorizare, pe care ar fi bine să vi le programați zilnic, până când ”regruparea” în inimă va deveni un automatism.

Începătorii ar fi bine să aibă ședințe de meditație de două ori pe zi, cu durate din ce în ce mai mari. Nu vă descurajați: la început nici măcar nu veți înțelege prea clar la ce trebuie să vă așteptați, nu veți avea stare, ceva vă va stânjeni, gândurile vă vor asalta etc. Încercați să rezistați, să rămâneți imobili 15-20 de minute. După mai multe încercări, veți constata că vă va fi din ce în ce mai ușor să păstrați starea de liniște și relaxare.

Este bine ca înainte de a începe meditația să faceți o consacrare sau o invocație pentru ajutor adresată unei entități de care vă simțiți mai apropiați (înger păzitor, ghid spiritual, maestru ascensionat, forță cosmică, arhanghel etc). Cereți-i să vă ajute în a avea starea de liniște necesară efectuării acelei meditații și nu uitați ca la încheiere să mulțumiți pentru ajutor.
Meditația vă ajută nu numai să vă regăsiți repede echilibrul și buna dispoziție ci să aveți și o înțelegere mai profundă, mai clară, a evenimentelor și lucrurilor. Meditația vă face mai calmi și mai înțelegători, mai toleranți și mai plini de compasiune.

De asemenea, stările de precipitare vor dispărea cu timpul. Practicantul experimentat al meditației, radiază în jurul său o pace, o liniște, pe care fiecare o resimte cu plăcere. Din acest motiv, orice întâlnire cu un astfel de om este dorită aproape instinctiv.

Se poate spune fără a greși că meditația, constant practicată, schimbă viața practicantului, il face mai fericit, mai încrezător, mai frecvent ajutat de sincronicități. Totul, în viața lui, începe să de lege, să se pună cap la cap, să se așeze într-o ordine firească. Ca să nu mai vorbim de starea de sănătate care se va îmbunătăți absolut remarcabil (excepție în cazul în care programul individual prevede în mod expres altceva). 
Când veți fi suficient de pregătiți prin meditație, veți afla că tot ceea ce căutați în afara voastră, inclusiv pe Dumnezeu, veți găsi în ființa voastră, în interiorul vostru.

Julie
Dragilor, toate acestea vor veni la voi în timp și pentru aceasta trebuie să aveți răbdare și încredere. Noi știm, de exemplu, că mulți tânjesc după capacitățile telepatice. Pentru mulți dintre ei, noutatea este că, de fapt, le au dar nu știu cum să și le pună în evidență. Timpul și dorința le vor arăta cum să le scoată la suprafață.

În concluzie: ascultați-vă inima, practicați meditația, invocați ajutor din planurile superioare, dacă simțiți nevoia, și aveți încredere.

Voi nu sunteți niciodată singuri, chiar dacă rareori sunteți conștienți de aceasta.

Eu sunt Milchizedek.SURSA: http://spiritualnetworks.com

(C.M.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu