Totalul afișărilor de pagină

vineri, 2 martie 2012

PUTEREA ȘI MĂREȚIA ELEMENTELOR.


Ronna
De la Arhan. Mihail

(24 feb. 2012; channeler: Ronna Herman)

Preaiubiți maeștri, o înțelegere a elementelor AER, FOC, APĂ ȘI PĂMÂNT, componente unice, elemente ale naturii Mamei/Tatălui nostru Dumnezeu din acest sub-univers este de o importanță vitală, în dobândirea înțelepciunii și măestriei de Sine.

Cele 4 elemente de bază au fost codificate în forma originală a corpului fizic ca vas menit să găzduiască Sinele, în strădania de a atinge măestria.
Aceste elemente se regăsesc în întreaga materie din care este creat Sub-universul căruia-i aparțineți. Ele sunt opera voinței și radiației marilor Arhangheli, a celor 12 Raze ale Conștiinței Dumnezeu, născute din Esența inimii Mamei/Tatalui Creator.

Așadar:
* Corpul Eteric și Sinele Suflet sunt acordate și hrănite prin elementul Focul Cosmic.
* Corpul Mental rezonează cu, și este energizat de, elementul Aer/Eter.
* Corpul Emoțional are la bază elementul Apă.
* Corpul Fizic este ancorat și acordat cu elementul Pământ, pe durata călătoriei fiecărui suflet în tărâmurile primelor patru densități.

Calitățile, atributele și virtuțile celor 7 raze ale Conștiinței-Dumnezeu, pentru acest sistem solar, au fost plasate în Sferele de Lumină (centrii de forță). Aceste sfere, cunoscute sub denumirea de chakre, au fost desemnate să se învârtă la o viteză foarte mare, având aspectul unor conuri de lumină (cu vârful spre corp), care radiază în zona din fața și din spatele corpului fizic uman. Așadar, voi apăreți ca niște surse de lumină radiind pe anumite frecvențe înafara corpului.

Puterea tiparelor vibraționale, ca și nivelul frecvențelor armonice pe care le proiectați, vă determină să experimentați fie bucuria, pacea și abundența , fie limitarea, stresul și conflictul. Fiecare celulă vie din corpul vostru este un rezervor care stochează amintiri și tipare ale energiei. Pentru fiecare sentiment există secreții ale glandelor endocrine care se produc conform tiparelor vibraționale pe care le emiteți. S-ar putea spune că există un tipar specific de energie al urii și un tipar al iubirii, și așa mai departe, în grade variate - depinzând de puterea, forța și consistența energiei pe care o proiectați. Pe măsură ce înaintați în călătoria ascensiunii spre tărâmurile luminii, pierdeți treptat din densitatea corpului fizic (nu neapărat masa corporală) iar forma voastră fizică începe să rezoneze pe frecvențe ale luminii din ce în ce mai înalte.

Niciodată nu au fost pe Pământ atât de mulți maeștri ca acum, la acest sfârșit de ciclu.
Multor suflete curajoase li s-a creat oportunitatea să părăsească planeta pentru a-și continua misiunea la un alt nivel, în tărâmurile celeste ale Luminii sau în alte locații special alese pentru a putea să-și continuie evoluția.

Dorim să cunoaștreți că noi suntem mulțumiți de munca purtătorilor de Lumină angajați în a înlătura întunericul și a trezi pe cei încă adormiți în spirit. Câștigând măestria celor 4 elemente ale Conștiinței-Dumnezeu, se va asigura o curgere neîntreruptă a energiei Focului Sacru prin sistemul de chakre și prin vasul vostru fizic.

La baza Corpului Eteric stă elementul FOC. In faza de început a procesului ascensiunii, frecvențele mai rafinate ale Conștiinței-Dumnezeu trebuie mai întâi să fie filtrate prin corpul eteric, înainte ca acestea să înceapă gradual să curgă liber prin corpul fizic. Voi trebuie să vă acomodați treptat ființa la aceste frecvențe rafinate ale Luminii lui Dumnezeu, astfel încât acestea să nu creeze prea mult disconfort sau să facă rău corpului. Energia Focului Sacru, trebuie să curgă mai întâi prin chakra inimii, pentru a fi încărcată cu intenția voastră iubitoare, înainte ca acest Elixir al Vieții să poată curge liber prin corp. În timp, pe măsură ce acordurile sufletului devin mai rafinate, veți fi capabili să magnetizați nivele mai înalte ale energiei cosmice și să atrageți cantități din ce în ce mai mari de particule ale Luminii divine.

Elementul AER se concentrează pe Corpul Mental, planul conștiinței mentale. Natura mentală este alimentată de Respirația Sacră a Conștiinței-Dumnezeu. De aceea tehnicile de respiratie care vi s-au oferit sunt atat de importante. Conștiința sufletului este faza critică de început a trezirii la natura divină a fiecărei ființe. Al 3-lea ochi, glandele pineală și pituitară și Mintea Sacră sunt componente ale Corpului mental.

Corpul Emoțional este alimentat prin elementul APĂ. Corpul mental este răspunzător de nașterea și hrănirea semințelor gând iar corpul emoțional alimentează emoția sau energia în mișcare. Așa cum am explicat adesea, creațiile voastre sunt fie produse ale egoului vostru uman fie inspirații ale Sufletului. Chakrele gâtului și plexului solar sunt surse ale puterii integrale a corpului Emoțional.

Asadar, întreaga putere a manifestării începe când ați intrat în Focul Sacru - Kundalini stocat în chakra rădăcinii și ați făcut conexiunea cu Steaua Sufletului vostru și a Sinelui Suprasuflet, astfel încât să aveți acces către Antakarana, Râul Vieții. Activarea și armonizarea corpurilor mental si emotional și fuziunea chakrelor inferioare și superioare în chakra inimii, are ca rezultat contopirea calităților, virtuților și abilităților Tatălui/Dumnezeu și Mame/ Dumnezeițe, în corpul fizic. Nivelul cucerniciei voastre este în rezonanață armonică cu Cântecul Sufletului și cu nivelurile dimensionale la care sunteți acordați. Elementul PĂMÂNT caracterizează corpul fizic și este un mijloc de a vă avânta în tărâmurile luminii încă o dată. Nu puteți ignora vasul vostru fizic dacă vreți să vă îndepliniți misiunea cu care ați vrenit pe Pământ.
Dacă vă negați forma pământeasca, vă negați unicitatea daruită de Dumnezeu ca formă specifică, particularizată pe care ați ales-o pentru această călătorie în planul material al existenței. Voi, ghidați de îngerilor voștri păzitori și de Consiliului Luminii, v-ați ales linia ancestrală/ADN-ul, cultura, rasa și circumstanțele în care să vă nașteți pentru această experiență a vieții actuale. Un spectru larg de provocări și oportunități v-ați programat pentru a experimenta în scopul îmbogățirii sufletului, totul urmărind atingerea măestriei.
Toate evenimentele care privesc ființa voastră, se derulează conform unui plan care ține cont de necesitățile de la un anumit moment, coroborate cu nivelul evolutiv pe care l-ați atins. Ca întotdeauna, se aplică liberul arbitru, ceea ce conferă fiecărei ființe dreptul și posibilitatea de a face orice altă alegere, chiar dacă nu a fost prevăzută în programul de viață. Rezultatele acestor posibile devieri de la program, pot fi benefice sau nu, ființei.

Fiecare persoană eliberează constant sau emite energia care provine din Sursa-Dumnezeu. Voi folosiți acest dar al Luminii/Vieții dat de Dumnezeu într-o maniera fie pozitivă, fie negativă deoarece, prin liberul vostru arbitru, vă exercitați calitatea de co-creatori, constructorii propriei voastre realități. Mulți dintre voi experimentează un proces de ascensionare prin transformarea în conștiință, simultan cu evoluția fizică, în care Focul Kundalini, stocat în chakra rădacină se mișcă rapid, în sens ascendent, prin sistemul de chakre și prin vasul fizic. Aceasta este partea dinamică și vitală a procesului ascensiunii.

Noi i-am cerut mesagerului nostru, RONNA HERMAN, să vă transmită din articolul: “KUNDALINI - FOCUL SACRU” , scris sub directa îndrumare a Arhang. Mihail.

”Focul lui Dumnezeu, Focul Sacru Alb și Focul Kundalini sunt termenii folosiți pentru Particulele Adamantine ale Luminii, combustibilul vieții, inspirat din miezul inimii Supremului Creator. KUNDALINI : un cuvânt sanskrit care înseamnă încolacit. Acest foc sacru al lui Dumnezeu stă încolăcit la baza coloanei vertebrale și cât nu este activat, stă adormit sau se odihnește în stare de inconștiență. Adesea este vizualizat ca un șarpe care doarme. Anticii afirmau că Kundalini locuiește în chakra rădăcină, la baza coloanei vertebrale, formând trei spirale și jumătate. Era considerat ca o sursa de rezervă a focului pur al lui Dumnezeu. Conform învățăturilor înțelepciunii antice, există doi nervi răspândiți de-a lungul coloanei vertebrale, ca un arc dublu spiraslat, într-un tub gol, numit uneori " Axul Puterii", plasat în fața coloanei vertebrale.

Simbolul este un baston înaripat cu doi șerpi încolăciți în jurul său, cu două aripi în vârf și este folosit de către vindecători și ca reprezentare în medicină. Prin meditație și alte tehnici spiriituale, Kundalini poate fi trezit și făcut să urce prin sistemul de chakre, de-a lungul coloanei. Miscarea Focului Kundalini prin diferite chakre conduce la nivele diferite de conștientizare și experiențe mistice. Când Kundalini ajunge în final în vârful capului, în chakra coroanei, acesta produce uneori o experiență mistică unică, care demonstrează reconectarea ființei la multiplele fațete ale Sinelui vostru Inalt.

PRIMA ACTIVARE MAJORĂ ESTE, de obicei, simțită în spatele corpului, între omoplați. Veți simți o presiune în acea zonă, care poate crea disconfort. Acesta ar fi indiciul că portalul din spatele Inimii voastre Sacre se deschide.
Am spus adesea că:" atunci când aceasta se întâmplă, ne cresc aripile de inger".

A 2-A ACTIVARE : Focul Kundalini se ridică până la capătul coloanei vertebrale unde se conecteaza cu Medulla Oblongata , numita câteodată " Gura lui Dumnezeu". Acesta este un indiciu că chakra ascensiunii este activată. Activarea va afecta și chakra gâtului. Practicând tehnica “inspirația infinitului” și “contemplarea extatică”, acest proces poate fi accelerat, ajutând la disparitia oricaror blocaje energetice care se afla de-a lungul coloanei și în sistemul de chakre. Chakra gâtului este una din zonele critice ale corpului, care poate cauza suferința, epuizarea, mai ales când depunem eforturi pentru a ne recupera puterea personală prin vorbire.

A 3-A ACTIVARE : Glandele pituitară și pineală sunt stimulate și vor începe să trimită impulsuri pentru deschiderea portalului Minții Sacre, astfel încât să se realizeze accesul total către templul înțelepciunii. In plus, o reconectare fermă cu Steaua Sufletului vostru și cu Suprasufletul - Sinele Inalt- va fi restabilită. Când acest lucru este realizat, călătoria voastra spirituală, către tărâmurile mai inalte, va începe cu adevărat. De asemenea, în acel stadiu, veți fi pregătiți să primiți Focul Sacru al Spiritului ; Particulele Adamantine ale Luminii Creatorului vor începe să curgă automat în Inima voastră Sacră, cu fiecare respirație. Forța conducătoare ascendentă a Șarpelui de Foc este acum acompaniată de o curgere a Particulelor Adamantine prin Suprasuflet-Sinele Inalt, care locuiește în Steaua Sufletului vostru. Voi trebuie să activați aceste particule ale luminii Creatorului prin intenție iubitoare, care vor curge prin vasul vostru fizic, restul scurgându-se în pământ și în lume, pentru beneficiul planetei și umanității. În timp ce Kundalinii ascensionează, puteți simți, uneori, o căldura interioară intensă, în timp la exterior veți avea senzația de rece și chiar umezeală. Din acest motiv, inițial, este cel mai bine să vă străduiți să eliberați gradual Focul Kundalini stocat în chakra rădăcină , astfel încât să vă puteți acomoda încet cu integrarea frecvențelor din ce in ce mai înalte ale Luminii lui Dumnezeu. Amitiți-vă, dragi prieteni, că nu este indicat să vă grăbiți, sărind peste etape sau accelerând procesul, până la un nivel insuportabil.

Ca maestru al Sinelui, veți începe să experimentați ridicarea treptată a focului sacru interior și o comprimare descendentă a focului spiritual divin codificat. Acest proces vă va incita către o conștiință extinsă, veți fi mai inspirați și vi se vor activa capacități pe care nu le aveați înainte. Binecuvântări generoase, miracole și asistență de la prietenii noștri din tărâmurile înalte vor deveni normale și vi se va crea oportunitatea de a deveni un ativ Slujitor al Luminii, alaturi de o mulțime de alți Slujitori ai Luminii de pe întreaga planetă.”

Preaiubiti maeștri, este important să realizați că fiecare fază a Planului Divin este impregnată holografic în câmpul auric al Pământului, așa cum sunt și codurile de memorie și impulsurile care au fost sau vor fi activate în fiecare ditnre voi la timpul potrivit. Nu conteaza ce credințe aveti, vânturile celeste ale schimbării sunt din ce în ce mai puternice, atingând totul și pe toți cei de pe Pământ. VEȚI CĂDEA SAU VEȚI EVOLUA! NIMIC NU VA RĂMÂNE NEMIȘCAT. Noi vă încurajăm să folosiți oportunitățile fără precedent care vă sunt oferite. Noi suntem cu voi la fiecare pas pe calea ascensionării voastre. Voi sunteți iubiți cel mai profund.
Arhanghelul Mihail

Eu sunt entuziasmată în legătură cu ceea ce ne rezervă viitorul. Purtătorilor de Lumină le comunic mantra mea pentru anul 2012: “ACESTA ESTE ANUL NOSTRU ÎN CARE SĂ STRALUCIM !” Iubire eternă și binecuvântări angelice, Ronna.

Sursa : www. ronnastar.com 

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu