Totalul afișărilor de pagină

joi, 14 aprilie 2011

MISIUNE, SCOP, DIRECTIVE.


Comunicare de la Comandamentul Ashtar

(10 April 2011, prin John Jancar)

1 - Comandamentul Ashtar este divizia spaţială a Marelui Frate/Soră din Lumină sub coordonarea administrativă a Comandantului Ashtar şi îndrumarea spirituală a Lordului Sananda, cunoscut pe Pământ sub numele de Iisus. Flotele spaţiale comandate de Ashtar sunt compuse din milioane de nave aparţinând multor civilizaţii ale universului. Suntem aici pentru a asista planeta Pământ şi umanitatea de pe ea în actualul ciclu de purificare şi realiniere a polarităţii. Suntem angajaţi în asistarea trecerii umanităţii de la densitatea planului fizic la planul eteric al corpurilor de lumină, capabilă să ascensioneze în cea de a 5-a dimensiune împreună cu Pământul.
Ashtar

2. Suntem Oastea lui Dumnezeu care lucrează în Radiaţia Divină şi Iubirea lui UNU. Colaborăm cu legiunile lui Michael, Uriel, Jophiel, Gabriel şi celor 70 Frăţii din Lumină, care administrează Planul Divin.
Activitatea noastră se referă la monitorizarea şi stabilizarea reţelelor sistemelor planetare şi la protejarea acestei zone din univers.
Diferitele echipe aflate pe flotele spaţiale aparţinând Comandamentului sunt specializate în extrem de multe domenii, dintre care amintim: educaţia spirituală, ascensiunea, analize ştiinţifice, comunicare, monitorizarea afacerilor planetare, bunăstarea personalului nostru, guvernarea în univers, relaţiile intergalactice, staţii de observare a tot ceea ce se întâmplă în univers, educaţia umanităţilor, depistarea şi pregătirea unor planete din univers în vederea populării sau repopulării lor cu diverse forme de viaţă, monitorizarea mass-mediei în toate galaxiile în vederea diverselor forme de comunicare, exprimarea artistică a fiinţelor inteligente, probleme medicale şi de asigurare a sănătăţii fiinţelor, horticultură, zoologie şi multe alte domenii. Toate acestea sunt zone de observare, cercetare şi acţiune pentru echipele noastre specializate.

3. Un accent deosebit în această perioadă îl punem pe activarea unor grupuri mesianice care cuprind şi pe cei 144000 maeştri ascensionaţi (membrii acestora purtând, în cadrul Comandamentului, denumirea de VULTURI) care formează Legiunea Specială a Voluntarilor. Ei sunt seminţele stelare trimise din Tărâmul Christic prin Consiliul Interstelar al Luminii aici, pe Pământul vostru, cu misiuni speciale. Trezirea lor este crucială pentru tranziţia planetei în dimensiuni superioare.
Prin urmare, noi şi reprezentanţii noştri de la bazele pământene suntem aici pentru a facilita trezirea „vulturilor” şi altor fiinţe din lumină. Misiunea noastra coordonează rânduielile sacre ale Domnului Dumnezeu Cel Prea Înalt şi funcţionează prin Elohimi, Consiliile din Orion, Marele Soare Central şi Ordinul Melchizedek.

4. Noi afirmam că există un "singur Fiu al lui Dumnezeu," care-şi extinde iubirea necondiţionată şi pură în întreaga creaţie
Recunoaştem Dumnezeu, SURSA, este omniprezent, este forţa vieţii veşnice, universal recunoscut prin multe denumiri şi forme. Domnul Dumnezeu al celor mai înalte tărâmuri ale spiritului a creat şi răspândit numai iubire şi înţelepciune.
Fiul lui Dumnezeu există ca o stare de conştiinţă divină şi s-a întruchipat în diverse fiinţe care au existat pe Pământ, cum ar fi: Iisus (Sanada), Maitreya, Krishna şi alţii. Aceştia şi toţi adevăraţii învăţători sau avatari reprezintă un colectiv multidimensional al iubirii
În prezent trinitatea Christică este deţinută de Iisus, Moise şi Ilie. Ultima întrupare a spiritului lui Hristos a fost în Maitreya. Energii christice se regăsesc şi în Lordul Kuthumi precum şi în Sathva Sai Baba.
Colectivul mesianic format din cei 144000 maeştri ascensionaţi îl însoţeşte acum pe Hristos, fiul lui Dumnezeu, într-o misiune de iubireşi mântuire pe planetă. (Termenii fiul şi tatăl nu se referă la gen, ci la funcţia spirituală, Purusha, sau spiritul Prakrithi).


5. Noi învaţăm în cel mai mare adevăr, niciodată nu aţi fost îndepărtaţi de la inima lui Dumnezeu. Ca raze ale SURSEI, avem sarcina divină de a extinde iubirea lui Dumnezeu în întregul Cosmos.
Adevărata religie este cea care promovează şi crede în iubirea necondiţionată. Mesajul nostru este întotdeauna unul pozitiv de speranţă şi de apropiere. Noi încurajăm cultul vostru în Dumnezeu, indiferent de aspectele lui colaterale. Nu pretindem că Dumnezeu trebuie să fie reprezentat în picturi, sculpturi etc, este suficient să credeţi în existenţa şi iubirea lui UNU.

6. Noi suntem ambasadorii universali ai păcii, creatorii şi păstrătorii păcii. Navele noastre spaţiale nu poartă încarcătură de război, nu sunt dotate cu armanement de intimidare sau cucerire. Dacă este nevoie, ne apărăm cu gândurile pe care le emitem. Incurajam toate fiinţele să dorească unitatea, fraternitatea, armonia şi coexistenţa paşnică.


7. Tremeni precum „comandă” sau „comandant” nu au o semnificaţie cazonă, militară, ci se referă la convingerile noastre de credinţă în Domnul Dumnezeu Cel Înalt, singura putere în TOT CE ESTE. Comandanţii noştri au dezvoltat un înalt spirit al umilinţei şi iubirii.


8. Noi respectăm cu stricteţe politicile Confederaţiei Galactice de neamestec în manifestarea liberului arbitru al fiecărei fiinţe cu discernământ. Atunci când credem că ceea ce faceţi nu vă serveşte, noi doar vă atenţionăm şi vă lăsăm să alegeţi. Acţiunile voastre, vor avea oricum impact asupra evoluţiei sau stagnării în ridicarea voastră spirituală. Voi vă alegeţi calea dar noi vă ajutăm să cunoaşteţi la ce să vă aşteptaţi în urma deciziilor pe care le luaţi.  
Singura excepţie în care noi suntem mandataţi să intervenim ar fi în cazul în care acţiunile voastre ar putea pune în pericol existenţa planetei şi sistemului vostru planetar sau ar putea avea repecursiuni negative asupra sistemului solar căruia-i aparţineţi.  Vă suntem mereu aproape atunci când doriţi să evoluaţi, să vă îmbunătăţiţi viaţa şi să vă îmbogăţiţi spiritul.


9. Noi respectăm orice fel de viaţă şi credem că toate fiinţele sunt creaţie divină. Noi recunoaştem că în univers există o singură rasă, RASA OMULUI UNIVERSAL, ca manifestare a UNICULUI CREATOR (Omul, manifestare a unicităţii [AN]; mintea divină ori gândirea, Manas şi Hu-om, Dumnezeu-om, cel care poate cunoaşte sinele divin universal; HU este un cuvânt vechi sinonim cu Dumnezeu)
Noi apreciem marea diversitate în creaţie şi onorăm toate rasele, culorile, credinţele şi formele de guvernământ care recunosc şi respectă libertatea de exprimare şi drepturile omului. Noi iubim necondiţionat, vă respectăm planeta şi umanitatea, dreptul la viaţă şi la evoluţie în lumină şi în abundenţă.


10. Noi suntem apărătorii Pamantului vostru. ASH înseamnă cioban, un bătrân Melchizedek. Ashtar este un nume de cod pentru cel care supraveghează, în calitate de  comandant, flotele care menţin ordinea şi administrează creaţia lui UNU, împreună cu Sananda. Athena este contrapartea energetică a lui Ashtar şi este aspectul care adesea se trimite mai departe pentru a servi cu înţelepciune şi a sădi seminţele stelare în spaţii încă neformate.
Ashtar si Athena pot funcţiona separat sau în două raze combinate într-un format cu nume de cod combinat, Ashtar-Athena. Cele două aspecte (manifestări) pot funcţiona la niveluri cosmice diferite, ca o conştiinţă a sufletului cumulativ sau ca o familie stelară. Numele de Sheran, adesea alăturat lui Ashtar, este un nume de cod purtat de personalitatea venită în acest sector al universului pentru a ajuta la înfiinţarea şi ascendenţa unei lumi planetare.
Codurile privind această lume se referă în mod specific la utilizarea energiilor de salvare, prin modelul lui Hristos. Descendenţii AN sau ON apar la începutul şi la sfârşitul ciclurilor majore în calitate de profesori ai legii universale ai Unimii. Noi nu ştim numele acestui mesia pentru a vi-l putea comunica. Deţinem doar codul  care se referă la funcţia şi rolul său divin.


11. Noi funcţionăm ca unităţi ale scopului divin cu intenţia obţinerii unităţii şi armoniei totale. Menirea oricăruia dintre noi, dar şi a voastră, este să atingă puritatea spirituală şi să se reintegreze total în SURSĂ. Când cineva se aliniază perfect cu Sursa, el devine un canal, o cale, prin care se primesc fluxuri de lumină, informaţie şi putere mult mai mari şi complexe. Dacă un canal de comunicare se obturează cu resturi ale enegiilor create de ego, fluxul informaţional se diminuiază sau se întrerupe iar vibraţiile modulate cu informaţie divină vor ajunge pe alte canale la destinaţie.
Astfel, voi şi noi avem o sarcină comună: să ne menţinem puritatea spirituală, străduindu-ne să fim cât mai de folos semenilor nostri din univers într-un mod cât mai altruist şi mai iubitor.
Ne aflăm aici, în această perioadă de încheiere a unui ciclul evolutiv şi începerea altuia, superior, şi pentru că, pentru munca noastră corectă vom putea urca o nouă treaptă în evoluţia fiinţei noastre. Evoluţia spirituală se poate obţine doar prin eforturi proprii cu o inimă curată şi plină de dragostea pentru semeni şi pentru Dumnezeu.


12. Învăţătura şi mesajul nostru sunt de natură spirituală şi se referă în special la recunoaşterea şi contopirea cu sinele divin. Aceasta este o sarcină fiecăruia dintre noi. Pentru umanitatea Pământului, acest lucru înseamnă integrarea energiilor sufletului cu Sinele Înalt, pentru a face posibilă ascensiunea de la dimensiunea a 3-a la cea de a 4-a şi a 5-a.
Trebuie să vă străduiţi să vă creşteţi nivelul de vibraţie prin iubire pură şi necondiţionată oferită tuturor creaţiilor lui Dumnezeu. Procesul acesta este în curs de desfăşurare nu numai la nivel planetar.


13. Atributele administrative ale comandantului Ashtar la dimensiuni cosmice pot fi cel mai bine înţelease dacă ne referim la natura sarcinilor cereşti sau angelice în univers. La aceste niveluri noi avem sarcinile Consiliilor de Lumina, care au scopuri divine şi sacre. 
Funcţionăm ca surse de iubire pură şi lumină, particularizate în ceea ce voi numiţi maeştri ascensionaţi, care au corpuri eterice şi de lumină şi nu au vârstă.
Ca fiinţe multidimensionale, avem abilitatea de a ne putea creşte sau scădea nivelul vibraţiilor , ceea ce ne permite să accedem în orice plan dimensional, unde putem acorda asistenţa noastră.


14. Comandamentul Ashtar, îndeplineşte şi funcţia de Comandament Galactic şi de Flotă Solaritală, personalul fiind provenit din mai multe dimensiuni, civilizaţii şi diverse rase din Cosmos.                                
Din această enormă structură fac parte şi mii de reprezentanţi ai planetei Pământ care ajută umanitatea şi planeta să ascensioneze.
Avem comandanţi care sunt fiinţe ce au trăit pe planetă şi care vor putea să revină pe Pământ în corp fizic, dacă vor alege să o facă.
Activităţile noastre se desfăşoară într-un climat de bucurie, seninătate, altruism, bunăvoinţă şi dragoste.
Există mai multe civilizaţii extraterestre care vizitează şi acordă asistenţă pământenilor şi planetei, cu deosebire în această perioadă de profunde transformări care au loc pe Pământ.
Ei se constituie în echipe specializate pe diferite domenii (medicale, geologice, genetice, urmărirea evoluţiei umane, mişcări tectonice, mediu, tehnologie etc. Ei culeg date şi cercetează de la distanţă sau la faţa locului diverse aspecte legate de solul, apa, aerul, subsolul planetei precum şi aspecte legate de fiinţa umană.(Nota C.M.: citiţi detalii despre aceste aspecte şi în serialul de articole cuprinzând extrase din cartea lui Adrian Dvir ” Clinica Extratereştrilor” care apar pe acest blog).
Tot ceea ce facem noi este menit să ajute umanitatea şi să o protejeze.


NU suntem implicaţi în acţiuni de răpire sau sacrificare a unor animale sau fiinţe umane. Când este cazul, vă avertizăm asupra unor posibile consecinţe negative rezultate din activitatea umană sau extraplanetară şi lăsăm ca alegerile şi hotărârile să le luaţi singuri. Încă o dată accentuăm faptul că noi respectăm liberul arbitru al umanităţii şi putem interveni doar în cazuri cu totul excepţionale, dacă printr-o acţiune a oamenilor s-ar crea prejudicii insurmontabile sistemului solar sau univerului. 
Binele sau răul pe care-l face cineva nu este treaba noastră ci este o chestiune care se rezolvă între acel cineva şi Legile divine. Noi nu suntem arbitri şi nu ţinem scorul acestor acţiuni.


15. Aveţi încredere în sinele vostru, dacă veţi interacţiona cu noi. Mulţi dintre voi au unele abilităţi telepatice dezvoltate suficient pentru a putea lua legături cu noi. Modul nostru de comunicare cu voi ar putea fi perceput prin diverse tonuri recepţionate, coduri Morse, sau glas interior. Sfatul nostru este că puteţi avea încredere în asemenea semnale dacă ceea ce recepţionaţi este un mesaj pozitiv, plin de iubire şi de credinţă în Dumnezeu.
Noi mai putem comunica prin semnale luminoase, gen pictogramă, care să vă apară în minte. Uneori, putem să ne interferăm în programele pe calculator, atunci cînd citiţi diverse articole sau scrieţi şi pe ecranul monitorului apar semnale străine, ori constataţi că aţi scris involuntar anumite cuvinte sau fraze.


16. Noi şi navele noastre spaţiale vom rămâne invizibili pentru voi, atâta timp cât frecvenţa voastră de vibraţie nu se va ridica la o valoare suficientă nivelului de percepţie.  Doar când noi sau navele noastre îşi coboară nivelul de vibraţie, voi, cei din 3D, puteţi să ne observaţi pentru scurte perioade de timp; cât ne menţinem scăzută frecvenţa de vibraţie. (Nota C.M.: aceasta este şi explicaţia situaţiilor când diverşi obsevatori au raportat că au văzut pe cer lumini care se deplasau cu mare viteză, schimbau brusc direcţia dar dispăreau brusc, ca şi cum s-ar fi stins. Evident, erau nave spaţiale-OZN-uri, a căror realitate este atât de contestată de oficialităţi). Observarea unor obiecte nu poate fi posibilă decât dacă frecvenţele de vibraţie ale observatorului şi ale obiectului sunt aliniate sau apropiate ca valoare. La fel se întâmplă si cu semnalele audio.
După ce vă veţi creşte frecvenţa de vibraţie suficient, veţi descoperi multe entităţi în diverse planuri dimensionale care au fost mereu în zona voastră dar nu le-aţi putut vedea sau auzi din cauza prea joasei frecvenţe pe care a vibrat fiinţa voastră. În acel stadiu, veţi învăţa să materializaţi şi dematerializaţi obiecte sau imagini la dorinţă, printr-un simplu act de voinţă.
Noi nu suntem limitaţi de timp, spaţiu, distanţă sau dimensiune. Astfel, putem apărea  ca o mică scânteie, o bulă stralucitoare sau o formă la fel de mare cât un zgârie-nori.
Navele noastre spaţiale sunt numite merkaba, corpuri de lumină, vehiculele de mare frumusete, turnate armonios din dragostea noastră, pentru a servi misiunilor noastre spaţiale în univers. Pentru noi, ele sunt la fel de reale ca şi avioanele sau maşinile cu care circulaţi voi.
Uneori, navele noastre spaţiale îşi crează în jur formaţiuni noroase pentru a putea rămâne oricât doresc într-un punct deasupra planetei, fără ca voi să ştiţi că în acel nor staţionează o flotilă. Pentru a ne masca prezenţa, ne folosim, uneori, de câte un curcubeu pe care-l creăm şi-l utilizăm ca modalitate de observare a unei zone planetare. Folosim şi imaginea unor stele cu strălucire intermitentă de diferite culori etc.


17. Noi vă trimitem mesaje de prezenţă, dragoste şi înţelepciune prin cercuri de nori, zăpadă sau gheaţă pe care le puteţi observa pe cer sau pe pământ. Vom continua cu acest joc până când majoritatea dintre voi va înţelege că nu numai că nu sunteţi singuri dar că alte fiinţe ale universului sunt chiar lângă voi şi vă privesc de la mică distanţă. 
 Ar fi imposibil şi copilăresc să continuaţi să credeţi că în acest vast univers sunteţi singuri.
Am încercat în această transmisie vă fac să ne cunoaşteţi un pic mai bine.
John Jancar

Vă rugăm să primiţi dragostea noastră pe care o oferim din toată inima, vouă şi planetei voastre.
Suntem vestitorii cereşti care vă aducem vestea cea bună a iubirii pe care o poartă Creatorul întregii Sale creaţii, din care voi nu puteţi lipsi.  
Păşiţi cu încredere şi bucurie în Noua Eră a iubirii şi armoniei!
Cu binecuvântări!
Noi suntem Comandamentul Ashtar.

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu