Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 14 ianuarie 2011

ENERGIILE LUNII IANUARIE SI ANULUI 2011 (2)

Mesaj de la Ierarhia spirituală
(1 ianuarie 2011; Channeler: Frixos Christodoulou)
             -ultima parte-

3. Arhanghelul Jophiel :
           (continuare)
Iubiţii mei, noile coduri de lumină aduse acum pentru omenire sunt legate de finalizarea ciclului. Aceasta include coborârea vibraţiilor unor informaţii pentru a putea fi interpretate corect în toate regatele planetei. [nota C.M.: informaţiile plecate de la Creator cu destinaţia Pământ, au iniţial vibraţii extrem de înalte. În această formă ele ar fi imperceptibile sau de neînţeles pentru fiinţa umană. Din acest motiv, prin Logoşi: Cosmic (Mahatma), Universal (Melchizedek), Galactic (Melchior), Solarital (Helios şi Vesta) şi Planetar (Sanat Kumara şi Buddha), informaţiile suferă decodificări şi reformulări în mod descrescător (începând de la nivelul cosmic în jos) astfel ca fiinţele umane să primească o informaţie uşor de înţeles. În principal, aceste adaptări se referă la scăderea frecvenţei de vibraţie a semnalelor, în 6 trepte, de la mare la mic, în final mesajul încadrându-se vibraţional în domeniul de frecvenţă al dimensiunii a 3-a în care, deocamdată, mai există Pământul]

Prin injectarea unor cantităţi imense de Lumină pe planetă, a crescut mult frecvenţa de vibraţie şi de percepţie a oamenilor (nu neapărat la nivel constient) şi implicit înterpretarea din ce în ce mai exactă a conţinutului mesajelor care se trimit de la Înaltele Fiinţe de Lumină.
Aceasta va face ca un număr tot mai mare de situaţii din viaţa politică şi economică să apară în prim-planul cunoaşterii publice. Veţi înţelege din ce în ce mai clar jocurile la nivelul celor îndrituţi să reprezinte autoritatea şi să împartă dreptatea.Acelaşi lucru este valabil şi la nivel familial sau personal.
Dragilor, această perioadă nu trebuie să fie una a răfuielilor ci trebuie folosită pentru schimbarea vechilor energii, vechiului mod de gândire, a tiparelor uzate de rutină, dându-se câmp liber de exprimare a ideilor şi modelelor noi în toate domeniile vieţii.

Vor fi aduse la lumină situaţiile prin care s-a făcut abuz de putere, de control şi în care s-au impus cu forţa anumite comportamente sau limitări în zona drepturilor cetăţeneşti. Se vor scoate la lumină modurile şi cazurile în care a fost manipulată opinia publică împotriva unor persoane fizice sau grupări care au fost expuse pe nedrept oprobiului public, pentru fapte înventate de cei care deţineau sau foloseau puterea.
Dragilor, numai legile care respectă adevărul sunt legi ale spiritului divin, şi ele afectează totul.
Spiritul adevărului lucrează şi se poate exprima în diferite forme şi modalităţi şi nu poate fi limitat. El totdeauna caută şi reuşeşte să iasă la lumină.
Forţa adevărului este dată de înţelepciune, de forţa inimii şi puterea conştiinţei voastre.
Cei care reuşesc să comunice cu Spiritul lor Superior, devin capabili să schimbe şi să îmbunătăţească realităţile în care trăiesc. 
Trebuie înţeles şi acceptat că fiecare dintre voi este responsabil pentru realitatea în care trăieşte, bună sau rea. De fiecare dată oamenii sunt tentaţi ca pentru starea proastă a lucrurilor să-i facă vinovaţi pe alţii în timp ce, pentru faptele şi lucrurile bune, găsesc că aportul lor a fost determinant. Puterea şi soluţiile redresării trebuie căutate nu în afară (la alţii) ci în voi. Nu vă opreşte nimeni să le scoateţi la suprafaţă şi să le folosiţi inteligent.

Noul an corespunde armonicii 4.
Acest an are vibraţia cifrei 4, rezultată numerologic din însumarea şi transformarea binară a cifrelor anului (2011: 2+0+1+1= 4).

În timp ce anul acesta se aliniază vibraţiilor cifrei 4, este interesant de ştiut cum această aliniere va influenţa mintea umană. Vibraţiile cifrei 4 cer cu necesitate instaurarea unei discipline mai severe, respectarea legilor şi regulilor, tocmai din necesitatea de a face faţă tendinţelor spre haotizarea evenimentelor, relaţiilor şi credinţelor. La modul practic, veţi vedea în acest an mai multă preocupare a factorilor de decizie de a pune ordine în diversele domenii şi de a adânci învestigarea pentru descoperirea şi eradicarea faptelor reprobabile, care au un impact negativ asupra bunului mers al societăţii.

Din cauza necesităţii acestui comportament mai sever la nivelul conducerii societăţii, latura de cercetare, de experimentare, de testare în practică a unor idei noi, neverificate, gândirea filozofică, artistică etc. vor fi mai puţin sprijinite, ca urmare a lipsei bazei materiale şi urgenţelor din celelalte domenii mai pragmatice. Introducerea disciplinei în toate domeniile (economic, juridic, politic, financiar etc.) va fi o consecinţă firească a vibraţiei energetice a acestui an în care tendinţa de haos este mare, ceea ce va impune măsurile drastice de care am pomenit.
Rezistenţa, dăruirea şi disciplina pot aduce ordonarea haosului.
Pe total, situaţia va fi delicată şi va impune menţinerea unui echilibru cât mai stabil între tendinţele de haos şi măsurile de reprimarea lui. Mai mult ca oricând, se impune ca măsurile care se întreprind să nu depăşească limitele suportabile, pentru a se evita stările de conflict social, care, oricum, nu vor lipsi.

Trebuie gasite soluţii alternative, care să dreneze nemulţumirile şi să păstreze în limite rezonabile echilibrul social. Un rol primordial în această perioadă îl va avea modul cum lucrează justiţia, gradul ei de corectitudine, pentru că altfel, nemulţumirile se vor amplifica.

Cu toate neajunsurile şi privaţiunile, este bine ca pe cât va fi posibil, să nu se negljeze domeniile cu bătaie lungă (educaţie, artă, cultură, cercetare). Plasarea pe o vibraţie mai mică, în dezacord cu domeniul cifrei 4, înseamnă, în mod practic: rigiditate, frică, menţinerea în rutină, lipsa de disciplină, ostilitate, tendinţa de a înşela etc.care nu vor ajuta la redresarea situaţiei.

Toţi trebuie să acţionaţi cu multă conştiinţă, calm, înţelegere şi în spiritul adevărului. Rezultatul va fi cel aşteptat, dacă fiecare dintre voi va dori binele celui de lângă el şi prosperitatea societăţii, în general.

Continuăm analiza numerologică. 
Dacă se consideră numărul 11(ultima parte a numărului 2011) fără a-l transforma, şi dacă la el se adaugă prima cifră a anului (2), însumând pe 11 cu 2, vom obţine numărul 13. Semnificaţia este: revin lecţiile de viaţă care nu au fost finalizate în trecut şi soluţionarea lor se va putea obţine numai prin măsuri severe. Nu vor exista soluţii facile pentru aceste probleme restante, readuse în actualitate. Şi în cazul acestora, rezolvarea nu se va obţine decât prin măsuri ferme, multă disciplină şi corectitudine.
Corespondenţa numărului 4 cu tradiţionala Rază a Creaţiei, arată legătura Razei a Patra, a Armoniei cu Frumuseţea rezultată din Conflict. Această energie indică găsirea unor posibile soluţii dacă diferendele între indivizi sau mici colectivităţi sunt tratate cu atenţie.

Raza a parta, Raza Armoniei este, de asemenea, o raza care intră acum în scenă, căci ea are un important rol de jucat în plan emoţional. Renaşterea spirituală va fi acum la ordinea zilei atât pentru indivizi cât şi pentru naţiuni.

După cum am menţionat şi în comunicările anterioare, centrul planetar al plexului solar al omenirii va fi curăţat şi purificat complet până la data de 29/11/2011. Toţi centri inferiori şi corpul emoţional trebuie astfel purificaţi suficient pentru a putea atinge nivelul de echilibru, puritate şi aliniere corespunzătoare. Aceasta va permite accesul omului la idei mai creative, la dezvoltarea gustului pentru frumos, la simţul armoniei în viaţa cotidiană.

De multe ori, aceste transformări sunt epuizante energetic, acutizează controversele şi contradicţiile, tabloul general fiind de luptă între spirit şi materie. Toate acestea ne obligă să mergem în interiorul fiinţei noastre pentru a localiza tot ceea ce a fost lăsat neterminat. 

Întrospecţiile trebuie făcute la nivelul centrului de forţă al plexului solar (manipura) şi corpului emoţional. Cum fără o funcţionare corectă a centrului rădăcină (muladhara) nu se poate asigura existenţa fiinţei umane, rezultă că trebuie ţinute în parametri optimi de funcţionare toate chakrele inferioare (denumite de jos în sus: muladhara, swadisthana şi manipura). Sănătatea acestor centri poate fi asigurată atunci când facem alegeri înţelepte, iubim viaţa noastră şi respectăm viaţa tuturor fiinţelor creaţiei, ne îngrijim corpul fizic şi pe cel mintal, nu ne ataşem de bunurile materiale şi respectăm aspectele feminine din orice fiinţă (adică frumuseţea, gingăşia, sentimentul matern, fineţea, calmul, cumpătarea, spiritul creativ).

Cu toate transformările şi provocările, puteţi face ca anul 2011 să fie pentru voi anul bucuriei, compasiunii, sănătăţii fizice şi psihice, anul sperantei şi renaşterii spirituale. Primiţi toată dragostea noastră şi sprijinul lui Dumnezeu. Un an nou fericit!

Arhanghelul Jophiel
                                      - S F Â R Ş I T -
SURSA: www.angelicreiki
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu