Totalul afișărilor de pagină

duminică, 29 august 2010

A 12-a poartă a Discului Solar de Aur


Comunicare de la Arhan. Metatron

(18/8/2010, channeler Tyberron)

Salutări maeştrilor! Astfel vă salut pe fiecare dintre voi în această zi a iubirii necondiţionate. Există mai multe căi pe care omul poate să meargă şi toate pot conduce la lumină ; important este ca alegerea să fie făcută cu discernământul necesar.

Dragii mei, schimbarea este o caracteristică a realităţii şi ea tinde să evoluieze în sensul în care se asigură o creştere a conştiinţei. Toate schimbările din interiorul sau exteriorul fiinţei se fac astfel încât să se apropie sau să depăşească holograma Pământului. Mulţi dintre voi se află într-un stadiu avansat de atingerea măestriei căci aţi urmat cursurile Şcolilor Măestriei de pe planetă, cu rezultate foarte bune. Acum este momentul finalizării acestei perfecţionări. Există cea de a 12-a poartă prin care energia iniţierii în măestrie este reactivată. Disciplinele în şcoala alchimiei au evoluat, însă frecvenţa de rezonanţă a adevărului s-a păstrat.
Maeştri să fie siguri de faptul că energia şi rezonanţa planetei s-au păstrat în anumite noduri energetice, plasate în portaluri, unde pot fi accesate, dacă înţelepciunea umană va fi revigorată. 

Printre şcolile vechi, mai importante, de studiere a misterelor Pământului, au fost cele situate în OG antice, zonă aflată actual în Bolivia şi Peru. Pornirea multora de a vizita aceste locuri cu o istorie străveche, se explică prin atracţia energetică a acestor pământuri unde se regăsesc vibraţiile înţelepciunii şi echilibrului.
Aşa dar, maeştrilor, noi amintim în această zi a pămîntului sacru despre zonele OG antice, ale Boliviei şi a Paznicului celei de a 12-a Poartă: Lacul Titicaca. Acest lac corespunde ascensiunii în multe feluri. Este o conştiinţa care însoţeşte fiecare dimnsiune şi se referă la rezonanţa fiinţei umane cu aceasta. La Lacul Titicaca aceste frecvenţe sunt fixate pentru umanitate şi, ca atare, sunt mai uşor disponibile celor care rezonează cu ele.

Discul Solar de Aur.
În Lacul Titicaca există un mare ,, Disc Solar de Aur’’. Acesta este omnipotent şi menit să le activeze pe toate celelalte. Aceste discuri sunt programate şi activate în douăsprezece spirale. Ele emit o energie divină de înaltă puritate, de iubire necondiţionată, lumină al cărui spectru de regăseşte doar de la dimensiunea a 5-a în sus. Discul Solar de Aur datează de pe timpul Lemuriei. El a fost construit de specialiştii din Sirius B împreună cu Arcturienii, pentru planeta Pământ. Craniile de cristal au fost şi sunt destinate omenirii căci materialele compozite din care sunt făcute conţin adevărate biblioteci cu informaţii. Mai precis, ele sunt codul genetic complet al Pământului, compus din 12 spirale, care vor fi reactivate începând cu 2012.
Discul era expus în magnificul Templu al continentului MU şi reprezenta perfecţiunea, magnificienţa şi frumuseţea fără a fi un obiect de artă sau care să poată fi prelucrat ci, mai degrabă, un coplex ştiinţific computerizat.
Era înconjurat de o spirală de aur translucid care asigura interfaţarea şi compatibilitatea între forţele telurice (deci, ale Pamantului) şi omenirii cu forţele tărâmurilor universului.
Reprogramarea Discului Solar de Aur se află acum în curs de desfăşurare şi va servi regenerării şi reformării Pământului, în conformitate cu codul genetic complet (ADN-ul) şi original al planetei, în vederea creării Noului Pământ. Discurile crează spiralele energetice necesare.
Exista12 astfel de discuri pe planetă, douăsprezece modele distincte ca domeniu de frecvenţă şi care vor fi reîncărcate şi reactivate de către specialiştii de pe Sirius împreună cu Hathorii.

Mulţi dintre voi sunt angrenaţi în această activitate, de mult timp, chiar dacă nu o conştientizează. Activitatea aceasta se va accelera în cursul anului 2011, în vederea pregătirilor pentru anul 2012, şi mulţi dintre voi vor fi atraşi să-şi aducă contribuţia.
În ceea ce priveşte 2012, unii au concluzionat, în mod eronat, că schimbările care au loc vor conduce la încheierea existenţei planetei Pământ. Vă asigurăm că nu poate fi vorba despre aşa ceva. Lăsaţi filmele de senzaţie să fluture ipotetica încetare a existenţei planetei, nu daţi atenţie acelei părţi a mass-mediei care vrea să vă îngrozească cu scenarii apocaliptice. Pământul nu-şi va înceta existenţa dar va cunoaşte profunde şi benefice prefaceri. Pământul nu se află la momentul disoluţiei sale ci al unor minunate transformări, care-l vor ridica la o nouă dimensiune.
Aţi înţeles?

Mega-Portalul –Vortex.
Câmpul energetic, lungimea considerabilă, lărgimea şi vitalitatea mega-portalului-vortex din lacul Titicaca, fac ca el să fie unul dintre cele mai mari şi mai pure de pe planeta voastră. Este, de asemenea unul dintre păstrătorii echilibrului planetar, mai ales în această perioadă când apar zorii ascensiunii (înălţării) Pământului. Este important să înţelegeţi că Lacul Titicaca are asigurat echilibrul energetic, această stare energetică neregăsindu-se în multe locuri ale planetei, în această perioadă de frământări.
În consecinţă Titicaca oferă un imens potenţial compensator şi de refacere a echilibrului celor care în prezent sunt angrenaţi în cursa ascensionării lor. Din punct de vedere energetic, Titicaca nu are caracteristici doar masculine sau doar feminine, el este fără polaritate în sensul că cele două tipuri de energii se află în echilibru perfect. Acesta este motivul pentru care energiile lui echilibratoare constituie o atracţie puternică aproape pentru oricine. Aşa se explică armonia şi pacea resimţite de cei care se află sau trec prin acea zonă.
Energiile vortexului din Titicaca oferă deci echilibrul de care orice om are nevoie, mai cu seamă în această perioadă când foarte mulţi oameni resimt dezechilibrele diverselor areale de pe o planetă aflată în transformare şi unde nu s-a realizat încă uniformitatea energetică. Pesoanele care au caracteristici mai mult feminine sau mai mult masculine, dacă se află, fie şi în trecere, prin zona Lacului Titicaca (unde de află cea de a 12-a Poartă energetică şi Discul Solar de Aur), vor fi încărcate cu tipul de energie care le lipseşte.

S-ar putea pune întrebarea : dacă există în comunităţi (inclusiv în familie) oameni cu caracteristici energetice diferite, de ce nu-şi echilibrează între ei aceste diferenţe? Aceasta pare o problemă logică, în realitate, persoanele aparţinând polarităţilor opuse, nu se echilibrează între ele ci, din contră, au relaţii puternic antagoniste. Echilibrarea energetică se face prin centri de forţă (chakrele) ai fiinţelor umane, care pot primi energiile echilibratoare de la chakra corespondentă a planetei, dacă se află în proximitate. (Aceasta, cu atât mai lesnicios cu cât în acea chakră este activat un vortex precum cel din Titicaca). Aţi înţeles ?
Energiile mega-vortexului din Titicaca, străbat suprafaţa planetei în lung şi-n lat şi acolo unde ajung au efecte de vindecare în diverse moduri necunoscute sau nerecunoscute înca de către om.
Discul Solar de Aur din Titicaca este centrul de unde sunt coordonate programele Discurilor plasate în Occident, aşa cum cel de sub Capela Roslyn va coordona discurile secundare din Orientul Mijlociu şi Africa.

Profeţia ‘’ Vulturul şi Condorul ‘’
În ceea ce priveşte referirile populaţiei Hopi la ‘’Vulturul şi Condorul’’, Vulturul reprezintă energiile Nordului iar Condorul, energiile Americii Latine. Ambele au fost o cândva unul şi acelaşi, sau zburau în tandem, dar s-au separat. Când Vulturul şi Condorul vor zbura din nou împreună, va însemna că înţelepciunea şi echilibrul vor fi restabilite pe planetă. Semnificaţia actuală a acestui mesaj este că fără Condor (America Latină), Vulturul (America de Nord) va deveni slab şi vulnerabil.
Observaţi că înţelepciunea sacră a zonei Condorului nu s-a risipit atât de tare precum cea din zona Vulturului.(Altfel spus, moralitatea populaţiei Americii Latine nu a decăzut atât de mult precum cea a celor din America de Nord). Vindecarea morală a Nordului depinde de recunoaşterea moralităţii superioare a populaţiei Americii Latine, chiar dacă tehnologic lucrurile stau exact invers. Acesta este şi motivul pentru care Apărătorii Planetei (nota C.M.,ecologiştii?) şi Lucrătorii în Lumină din Nord se simt atraşi de zona Lacului Sacru iar cei din America Latină au dorinţa de a ajunge în Nord.

Vulturul trebuie să zboare.
Pentru ca Vulturul să zboare, Protectorii Pământului şi Lucrătorii în Lumină au multe de făcut în SUA. Nivelul de înţelegere şi armonie trebuie mult ridicat. Statele Unite au avut multă putere spirituală dar aceasta s-a pierdut în timp. Din păcate, mulţi locuitori ai acestei ţări s-au izolat în bunăstarea pe care şi-au creat-o în timp, ajungând să nu le mai pese de cei din jur. Ei au devenit individualişti şi nepăsători faţă de condiţia celor sărmani.
Puţini nord-americani au cu adevărat suveranitatea. Omul de rând din Statele Unite este înglodat acum în datorii la bănci şi manipulat de mass-media care-i insuflă sentimentul de teamă şi nesigfuranţă, ceea ce i-a determinat pe mulţi să se apuce de băut. Din păcate, America a devenit o societate bazată pe profit. Americanul nu mai este un cetăţean cu viaţă de familie liniştită, el a devenit acum mai mult un angajat care, pentru a-şi menţine standardul de viaţă, lucrează în mai multe locuri. Îmbucurător este faptul că, în prezent, mulţi au început să se trezească la realitate şi să înţeleagă că viaţa mai trebuie trăită şi altfel, nu doar pentru aface bani..
În aceste condiţii, sarcina Lucrătorilor în Lumină americani este deosebit de grea, dar, în timp, schimbări în bine trebuie să apară.

În America Latină guvernanţii i-au protejat pe cei avuţi, şi au amanetat ţara străinilor care au pus mâna pe bogăţiile acestor ţări, inclusiv pe pământuri, astfel că s-a format în timp o aristrocraţie care a polarizat societatea în clasa patricienilor, care deţin controlul, şi masa mare a populaţiei sărăcite.
Totuşi, în ciuda acestor inechităţi sociale, un procent mare din populaţia indigenă şi-a păstrat identitatea, cultura şi obiceiurile. Acest lucru este valabil mai ales pe pământul sacru al OG (nota C.M., adică zona geografică cuprinzând actualele ţări Bolivia, Peru şi Ecuador) unde populaţia indigenă reprezintă un segment important din totalul celor care locuiesc acolo. Cam acelaşi lucru se poate spune şi despre ţinuturile din Yucatan.
In America de Sud, într-adevăr, în acest timp, armonia dintre Vulturul şi Condor este la nivel minim. 
Va veni un timp, nu prea îndepărtat, în care America de Sud va depăşi America de Nord.
Semne ale revigorării Sudului au început să apară în Bolivia, Columbia, Peru şi Venezuela şi, de ceva timp, în Argentina, Brazilia şi Chile unde, în ultimele 3 decenii, a început să apară o clasă de mijloc mai înstărită. Condorul Anzilor se revigorează din ce în ce mai evident!
Veţi putea observa, nu peste prea mult timp, că schimbul de energii între cele două Americi se va intensifica şi vor tinde să se echilibreze. Cea mai mare interacţiune energetică se va produce între Titicaca şi Arizona.
Iubitilor, o conexiune profundă a existat întotdeauna între Sedona şi Titicaca, dar această rută a vechii energii nu mai este eficace şi va fi abandonată până în 2012.
Portalul energetic Titicaca este mult mai adaptat pentru starea actuală a zonei şi mai capabil să ajute la vindecari în alte areale ale planetei, cu o menţiune specială pentru America de Nord. Când vorbim despre aceasta nu ne referim doar la populaţie sau la guverne ci mai cu seamă la meridianele Pământului. Un proces similar, dar diferit în ce priveşte energiile cristaline, are loc între Nord şi Sud, prin vortexul din Arkansas.

Multe dintre vortexurile puternice (portaluri) din Nord, cum ar fi cel din zona Monument Valley, Grand Canyon şi Muntele Shasta au fost lăsate în grija unor triburi indigene, sau au fost legiferate, prin inspiraţie divină asupra factorilor de decizie, cum este cazul Parcurilor Naţionale şi rezervaţiilor. Acest tratament a ajutat la menţinerea aspectului natural al multor zone. Şi aceste zone sunt ajutate energetic de vortexul Lacului Titicaca.

De la Convergenţa Armonică din 1987, şi chiar înainte, mulţi au fost chemaţi (ca imbold subtil) să viziteze portalurile sau locurile sacre pentru a fi încărcaţi cu energie şi a le ridica frecvenţa de vibraţie.
Cu referire la vortexul Titicaca, accentuăm încă o data că Titicaca este printre cele mai pure energetic şi bine protejate, fiind amplasat în condiţii ideale în ceea ce priveste izvoarele de apă, altitudinea, geologia şi topografia zonei.
Titicaca este un acumulator perfect si puternic, atât pentru primirea cât şi pentru transmiterea acestor energii, marea sa capacitate de acumulare şi redare fiind ideală pentru nevoile de ascensiune a planetei.
Mai reamintesc că atât Discul de Aur cât şi similarele lui, plasate sub Roslyn şi unul sub Vortexul de cristal din Arkansas au origine extraterestră.
Două dintre Cristalele Templului din Atlantida se află îngropate în deplină siguramţă în aval de lacul Titicaca. Cel de al 12 Disc Solar se află plasat tot sub apele lacului Titicaca. Cu mijloacele voastre actuale, nu este probabil ca locul exact al amplasării discului să fie depistat. Discul de sub Titicaca, denumit şi Poarta 12 de Iniţiere, se află în legătură sinergică cu alte 11 discuri plasate în întreaga planetă,

De-a lungul istoriei, societăţile autohtone din arealul OG au ajutat la o înţelegere mai profundă a Pământului, prin şcoli de educare spirituală, în micile enclave apărute după căderea Atlantidei şi Mu. Suflete evoluate au menţinut puritatea, credinţa şi medicina naturistă în această zonă.
Două dintre cele mai mari şcoli ale Înţelepciunii au existat pe Insula Soarelui, din Bolivia, cât şi în Tiahuanaco, Ultimul oraş al Piramidei UM.

A 12-a poartă
Ţinuturile acestea sunt foarte asemănătoare, ca rezonanţă, cu munţii din Tibet. Salar de Uyuni şi Lacul Titicaca sunt printre cele mai pure centre energetice, în ele aflându-se şi portaluri de Iniţiere. Ambele au aceeaşi matrice, primul contribuind determinant la înfiinţarea celui de al doilea. Ambele sunt acumulatoare de mare capacitate pentru recepţia şi transmiterea informaţiilor codificate privind cele două Americi, dar de mare utilitate şi pentru înreaga planetă. O vizită la punctele de referinţă din Bolivia, în special Salar de Uyuni, pregăteşte pe cel înscris pe calea ascensionării, pentru o completă acumulare pe Insula Soarelui, Poarta a-12 a Iniţierii.
La Lacul Titicaca frecvenţele evoluţiei spirituale sunt fixate pentru umanitate şi mai uşor accesibile pentru cei care se aliniază cu ele. Dar, din nou, fiecare trebuie să fie pregătit şi capabil de a-şi creşte frecvenţa de vibraţie fiind deschis, la nivel de inimă, pentru a primi aceste energii iniţiatice.
 
In încheiere
Maeştrilor, pâmântul Boliviei este o poartă sacră şi oferă vibraţia de rezonanţă a energiilor măestriei, predate cândva şi în Şcolile de Înţelepciune care a existat în OG antice.
Mulţi dintre voi au trăit acolo şi asta explică atracţia pe care o resimt pentru acele locuri. Ei caută, fie şi doar la nivel subconştient, să-şi completeze cunoaşterea spirituală pe care le-o poate oferi acum Poarta a 12-a a Soarelui, de la Lacul Titicaca.

Sunt Metatron iar voi sunteţi cei iubiţi.

SURSA : http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu